Dbmi Bureaupresentatie

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  196
 • download

  0

Embed Size (px)

description

In deze korte presentatie wordt uitgelegd wat DBMI doet en waar we goed in zijn. Aan het einde staat een aantal praktijkvoorbeelden van recente projecten.

Transcript of Dbmi Bureaupresentatie

 • 1. Bureaupresentatie DBMI b.v. januari 2011

2. Opgericht in 2005 Vierwerknemersin vastedienst Gecommitteerdprojectteam Intensievecontacten met freelance marktonderzoekers Netwerk van veldwerkleveranciers Waarstaan we voor? Onderzoek als fundament onder marketingbeslissingen Pragmatisch, goed doordacht,concreet bruikbaar marktonderzoek Sneller en goedkoper dan de grote bureaus Volledigaanbod van marktonderzoekmethodes Profiel DBMI bureaupresentatie januari 2011 3. Goeddoordachtmarktonderzoek Goede, snelleuitvoering Bruikbareuitkomsten Kostenefficientmarktonderzoek Plezierige en professionelesamenwerking Belofteaanonzeklanten DBMI bureaupresentatie januari 2011 4. Specialisaties DBMI bureaupresentatie januari 2011 5. Screening van productideen 12 ideenuit 2 productcategorien Online onderzoek in 5 landen in 4 talen Binnen4 wekenafgerond Snel, lage kosten en betrouwbaar Standaardmethodiekvoorconceptscreeningontwikkeld en toegepast Enkelevoorbeeldprojectenwaar we trots op zijn: Ideentestenvoor Wessanen DBMI bureaupresentatie januari 2011 6. Enkelevoorbeeldprojectenwaar we trots op zijn: Beweging in studentenhuisvesting in Den Haag Vernieuwendemogelijkheden in kaartbrengenomdreigendtekort op tekunnenvangen Driedeligonderzoek: Diepte-interviews met belanghebbenden Diepte-interviews met internationalestudenten Kwantitatiefonderzoekonderstudenten Resultaat van het onderzoek:Gezamenlijkevisievan alle stakeholders Stakeholders in gesprekgekomen door middel van onderzoeksuitkomsten DBMI bureaupresentatie januari 2011 7. Enkelevoorbeeldprojectenwaar we trots op zijn: OV vernieuwen met HTM HTM is continu bezig met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van vervoer in regio Haaglanden Project Lans: OV knooppunt met extra diensten Uitgebreid kwalitatief onderzoek Opbrengsten van het onderzoek:Voorwaarden voor succes Talloze mogelijkheden om aantrekkelijkheid concept te vergroten DBMI bureaupresentatie januari 2011 8. Enkelevoorbeeldprojectenwaar we trots op zijn: Slim smakenkiezenvoorDuyvis PepsiCo brengtvoorhaarverschillendemerken (o.m. Lays, Duyvis) steeds weernieuwesmakenop de markt: OF omnieuwegebruikersaantrekken OF omfrequentievan het gebruikonderhuidigeafnemersverhogen Opbrengstvan het onderzoek: Online methodiekomdie smakenteselecterendie voor de meesteaanvullendeverkopenzullenzorgen Toepasbaarvoorallemarktenwaarin PepsiCo actief is (ondermeerborrelnoten, chips, sportdrank, ontbijtgranen). DBMI bureaupresentatie januari 2011 9. Enkelevoorbeeldprojectenwaar we trots op zijn: Co-creatie met assurantietussenpersonen van Florius Onderzoek naar marktpotentie van nieuw verzekeringsproduct en het invullen van een aantal productkenmerken.Uit eerste deel onderzoek kwam een aantal issues die een succesvolle introductie in de weg stonden.Juist omdat het product nog volop in ontwikkeling was, werd besloten om een sessie te beleggen waar productontwikkelaars samen met de doelgroep, assurantietussenpersonen, het product nader invulling gaven.In deze sessie werden de uitkomsten van het onderzoek besproken en de gevonden issues gezamenlijk aangepakt. Deze vorm van interactie bleek veel effectiever en inspirerender voor de productontwikkelaars dan passief meekijken met een groepsdiscussie.Ook deelnemende tussenpersonen vonden de sessie bijzonder leerzaam en interessant. Voor hen bevestigde de deelname dat Florius een maatschappij is die luistert naar haar klanten. DBMI bureaupresentatie januari 2011 10. DBMI bureaupresentatie januari 2011