David Ferenc

of 11

 • date post

  10-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of David Ferenc

 • 8/8/2019 David Ferenc

  1/11

  ,

  D FERENC

  IRTA ;GAGYHY DNES

  CLUJ - KOLOZS VRMINERVA NYOMDAIM I NT ZE T R -T.

  1926 .

 • 8/8/2019 David Ferenc

  2/11

  ,

  . Amikor L Ferdinnd magyar kirly aveszprmi pspk!. Bornemissza Plt nevezle ki 1552-ben erdlyi pspkk. am akemny igretnek kivnt eleget lenni. hogya luthernus vallst kirlja az orszgbl sa rgi egyhz hatalmt s fnyt visszalltja. Az e r s k e z s vakbuzg Bomemisszban alkalmas eszkzl vlt szndk avghezvitelre.

  A kezdet gy mutatta. hogy nem csaldik. mert az j f p a p .Gyulafehrvrrarkezse utn kevs i d mulva. szigors f e d d hangu meghivban rendelte apapsgot zsinatra. melyen a reformciveszedelmes terjedsnek meggtlsramdot s fegyvert keressenek De rosszulszmtott. mert a protestantizmus ekkormr diadalmasan haladt e l r ehdt tjns nemcsak a vilgi np kztt hintette eleszmit. hanem a katholikus papok tekintlyes rsze is meghajolt Luther tants ae l t t .Ezrt trtnt. hogya pspk parancsnak sajt papjai sem engedelmeskedtek.a zsinaton meg ne m jelentek. mg a levelre sem vlaszoltak.

  Egyedl a besztercevidki papsg nemhagyta felelet nlkl. br Bornemisszn ak

 • 8/8/2019 David Ferenc

  3/11

  4

  e bben sem telhetett rme. Habozs nlkl, nyiltan kijelentettk, hogy k i i l s s g e k r enzve elismerik ugyan a pspk fennhatsgt, de ami az istentiszteletet illeti, ebbenms utasts!, mint a SzenIirst, el nemfogadnak. A vlasz s z e r z j ea petresi plbnos, Dvid Ferenc volt, ki a hitjtsforrsnl. Wittembergben, Melanchtontlnyerte teolgiai tudomnyt. .

  Ferenc pap .kolozsvri magyar szlets volt. Szletse vt pontosan nem ismerjk, a hagyomny 1510-20 kzttreteszi. A s z l kanyagi helyzett s msnem

  letviszonyaitszintn homly takarjl:l; deazbizonyosnak ltszik, hogy kt m v e l tllektrsasgban s gyngd gondoskodsamellett nevelkedett, akik taln erejknfell ldoztak, hogy fiuk a kolozsvri iskoltelvgezhesse s papp lehessen. A gyermekben megvolt f i hajlam s hivats eplyra: igy jutott Gyulafehrvrra , a pspki szkhelyre, hol a hittudomnyt elvgezve, felszenteltk.

  Gyulafehrvr erdlyi kzppontia aXVI. szzadban a humanizmusnak. Magaa rgi pspk, Statileo, mlt kpviseljea renaissance szellemnek s em bereinek.Inkbb politikus volt, mint egyhzi frfi,f p a p itisztt is ppai m e g e r s t snlklvisel!e. A klasszikus kor eszm irt s iro-

  l

  I .

  I

  5

  dalmrt rajongott, erklcsbe n s vallsosfelfogsban akkora szabadsgot gyakorolts hirdetett. milyent csak egy humanist afrfi engedhet magnak. A reformci tnemhogy ellensges szemmel nzte volna.hanem inkbb rokonszenvezett vele. s tegyik sarkalatos ttelnek. aclibtus megszntetsnek. nem llotta tjt papjaikztt. mert Csky Mihly kanonoknaksemmi bntdsa nem trtnt, amirt meghzasodott. A t e r j e d protestantizmus e l s erdlyi apostolai a fehrvri aulbl kerltek ki. mint Klmncsehi Mrton, aki Klvin hitnek legflelmesebb. egyben legtlzbb prdiktora lett.

  Ebben a lgkrben lt s tanult azifj Dvid Ferenc. Fogkony lelke. melyenminden benyomsnak megmaradt a kpe.vagy legalbb az emlke. az j tantst mohn fogadta; benne nemcsak a rendkivlitvette szre, hanem meglelte az igazsgot

  saz

  emberisz szrnyabontsnak

  igyekezet t is. Teht a hite megrendlt abban.amit eddig tanult s vallott; a katholikusvalls dogmiban csak emberi csinlmny ts a lelkek fltt val hatalmaskods megrktsnek igyekezett ltta. Elmje forrongsnak indult. 1:1 humanizmus magvalragadta. nevt Franciscus Davidis-nakkezdte rni. hogy k s b b e na nagy refor-

 • 8/8/2019 David Ferenc

  4/11

  6

  mtor, Dvid Ferenc, a magyar unitriu segyhz alaptja vljk b e l l e .

  Luther vallsval krvonalaiban, a

  gyulafehrvri egyhzi gylsen, 1543-ban,ismerkedett meg Dvid, mikor a brassiszszok Honterus Jnos Apo!ogija alapjn vitattk j gylekezetk alapitsnakszksgt s helyessgt. Ekkor hatroztael, hogy kimegy a forrshoz, a mesier eebe :')tt tanulmnyozza azokat az eszmket,melyek hirtelenl, ldzsk dacra, akkoraforradalmat tmasztottak a szellem vilg

  ban. Eurp a minden npe kztt. Kt jakarja, Medgyes Ferenc s Pesti Gsprkanonokok tmogatsval sikerlt 1545-benWittembergbe jutnia, ahol nemcsak Luthertanait vizsglta tz e tesen , hanem magt azsid s grg nyelvben tkletesitve, abibliban a kkor a jrtassgot szerzett, hogye tren senki sem m r k z h e t e t tvele Magyarors zgon. Polemikus sikereinek is ezvolt e l s s o r b a na z eszkze.M i d n1550 be n ha z ajtt, egyhzitekintetben tel jese n talakultnak ta lltaErdly kpt. A brassiak izgat s ra aszszsg elfogadta a luthernizmust s1551-ben az sszes vrosokban s k zsgekben szerveztk az egyhzat, mel ynektrvnyesitseknt kimondta a tordai orsz g-gy ls a luthernus valls szabad gyakor-

  7

  ls!. Dvid Ferenc e l lteht eltnt, minthavarzslat lett volna, minden akadly snyugodtan s a siker biztossgval foly-

  tathatta hazjban, amit Wittembergbenelgondolt, kitervelt s megvalsitani akart.E l s z rBesztercn llapodott meg s

  az ottani iskola igazgatja lett. Innen Petres kzsg hvta papjv, hire s tekintlyepedig nemsokra s z l v r o s b avitte, akolozsvri iskola igazgati szkbe, Vizaknay Gbor helyre. Most, ~ cselekvs k - ,zppontjban, egy nagy gyillel

 • 8/8/2019 David Ferenc

  5/11

  8

  se jtette. hogyha visszautastja az ottanip,?lgrsg bizalmt, az egyhzban szaka-das fog bellani, mert a szsz luthernu:sok k l ~ n v l n a ks nllst k magukat.NekI megls a kolozsvri papsgot kellet!elfogadni, mert Klmncsehi Mrton ahajdani . feh,rvri kanonok, olyana g i t ~ i tfejtett k, KalvlO vallsa mellet! kivltaza!sbb ~ p o s z t l ykrben, hog" a lutheranus h,veket egy pillanatig sem lehetettmagukra hagyni, Klmncsehi kvetsnekveszedelme nlkl.

  Dvid sejtelme aszszok szecesszijrl valsgg lett. A lelkszi me a hvsvisszautastsrt nagyon m e g n e h e ~ t e l t e kr s a szebeni zsinaton klnszsz pspkt vlasztottak maguknak.

  A testvri huzavona alat! a klvinis,tk e r r ekaptak. Az urvacsora krdsbenKlmncsehi s a rszn l e v papok magyarzatai szszerbbeknek, vilgosabbak

  na kt n t e k

  fl. mint Luther hatrozatlan~ s dogmaszer tantsa s emiatt a kzsgek egymsutn lptek t Klvin egyhzba. A dolgon nem vltoztatot!az ahatalmi sakkhuzs sem, hogya tordai orszggyls a katholikuss luthernus vallson kivl mindenm s vallst krhoztatott.

  Aprotestnsokszttagoldsnakalapok a az urvacsora flfogsa. E l s magya-

  9

  rzatt Luther adta. Szerinte a kenyrbens borban benne, veles alatta van Krisztus teste s vre, teht aj!: ldoz valsg

  gal maghoz veszi az Ur testt s vrt.Karlstadt nzete, melyhez csatlakozottZwingli is. sokkal szabadelvbbs racionlisabb. az t lltotta, hogyaz rvacsoracsak emlkezs Krisztus hallra. Leglogikusabb Klvin tantsa: hogy a kenyr sbor csak szimbolum, de az rvacsora vtelekor isteni er szllja megaz em bert.M i d nKlmncsehikkel vitatkozott DvidFerenc, ez az egy krds keltett elmjbenktelkedst eddig hrdetett igazsgvalszemben. A t p e l d snem tartott sok,mert nmagtl rjtt, hogy Klvin vlemnye a leghelyesebb, ezt vallotta titkonMelanchton is. Nem habozott teht tovbb,pspki szkt otthagyva nyiltan Klvinhitre trt.

  A magyar klvinistk feje, ez i d szerint, HorhiJuhsz Pter volt, aki magtegyszeren Meliusz Pternek irtas mondotta. Tuds, tettrevgys t e t t e r s, emellett buzg frfiu volt. M e g g y z d s thajlthatatlan 'energival. sokszor kshegyigm e n e r s z a k k a lvdelmeztes terjesztette.Tekintlye egyedlll, hatalma korltlanvolt egyhzban, vele szembeszllni, nekiellenre jrni senki sem merszelt. Atri-

 • 8/8/2019 David Ferenc

  6/11

  10

  t s munkjt nagyobb szivssggal senkisem vgezte nla. Zsinatot zsinatra rendezell. ma a i orszg egyik szlben. hol

  nap a msikban. mind csak azrt . hogytantsa mindenv eljusson. hov a kezeelr. Az 1559i v junius havban is azrthvta ssze papsg.! Nagyvradra. hogyErdly fel is terjeszkedhessenek. E zsinatraelment Dvid Ferenc is Heltai Gsprral.ami nem kznsges rmet okozolI amegjelentek kztt. Melius s Dvid ekkortallkoztak e l s z r .Azt hillk. rk frigyre

  egyeslnek kzs eszmrt s clrt folykzdelemben. pedig vgnlkli tusakodss b s zellensgeskeds jutott rszkl aremlt bartsg s megrts helyeit.

  Vradrl azon nagyszabsu tervvelment Erdlybe. hogy a szsz s !'lagyaregyhzat egyesti s az urvacsorra vonatkozlag elfogadtatja velk a legujabb magyarzatot. melyet is vall. Terve azonbannem sikerlt. a zsinatok hatrozatai eredmnytelenek maradtak. A legutols. amedgyesi. 1560-ban mgis eredmnyes voltannyiban. hogy a szsz egyhz DvidFerencet s minden prtost rkre kizrtak e b e l b l .Csakhogy e kemny hatrozattal mgsem sikerlt megrendteni Dvidhelyzett s tekintlyt a kolozsvri kzsgben . Papjval egytt Kolozsvr is el-

  c

  I I

  szakadt a luthernus egyhztl s kezdetben. mint kolozsvri valls . t az jtants a magyar vi eken s a Szkely

  fldn. Vgl is. a szszok minden praklikja dacra. az 1563-iki tordai orszggyls kimondolIa. hogy "mindenki fogadhassa el az t a vallst. amelyik tetszik starthasson szabadon vallsn l v papol... .Teht ismt a trvny vdelme al jutottak Dvid s vele a klvinistk.

  E szabadelv. Eurpban gyszlvnklnll hatrozat hozatalban nagy rsze

  volt az ifj fejedelem. Jnos Zsigmond.udvari orvosnak. Blandrata Gyrgynek.Szles ltkr. m v e l t .humanista voltBlandrata. kit vallsi krdsek is rdekeltek. A l e g s z l s b bs legszabadelvbbllsponto t kpviselte a teolgoiban. amirtG e n f b l .ahol Servetonak volt hve sbartja. Klvin e l lszknie kellell. Lengyelorszgban folytalla munkjt s oltneki sikerlt j felekezetet alaptania.Innen Jnos Zsigmond udvarba jlt. afejedelem szemlye mell. neki nemcsakorvosa. de bizalmas tancsadja is leli.E i t lkezdve nyl az oltlsz tuds olyanvgzetes kzzel a Dvid Ferenc s a magyar unitrizmus sorsba. E l b bmagaringatja b l c s j t .utbb fojlja meg ahatalmas virgz egyhzat.

 • 8/8/2019 David Ferenc

  7/11

  12,

  Dvid s Melius megszilrdlottkkzs e r v el a klvinizmust. E l b b iismtpspk le tt s Blandrata ajnlatra afejedelem udvari papja. A kt reformtormost egy lon haladt. A politikai hatalombirtokban is, a lrelmetlenebb Meliusbefolysra egy csapssal ltalnossakarvn tenni Klvin hitt Erdlyben, arendek kimond tk az 1556-iki tordai ors z g g y l s en a katholikusok e l z s t ,utbba grgkelelieknek se m kegyelmeztek.

  Dvid Ferenc szelidebb lelklete s

  bklkeny termszete tulzottnak,s t

  hely- ,tel e nne k ta rtotta Melius kimletlen eljrst, de cselekvsbe nem avatkozott, hane m visszavonult hvei kz, azoknaklelki gondozsn fradozott s iskoljukatfejlesztette, melynek, voltakppeni igazgatja m aga volt, Emellett szaktott i d t ,hogya teologia ujabb, rdekesebb fejezeteivelmegismerkedjk. Legn agyobb hr, ktsg

  kiv l legrt kesebhmunka, tlmit ekkor ismertmeg, Klvin lnslilutio-ja volt, Az 1558-iki kf-a dst kapta kzhez , amely Serveto elveit t ~ -madja s cfolja, A vilgos e l a d s ,az eroslogika, az rvels ellenllhatatlan ereje meglepte Dvidot,magval is ragadta; ?e . a predesztinci ridegsge, dogmaszerusege ISmt ktsget tmasztott lelkben, most mrKlvin tantsval szemben. E b e l s tpren-

  13

  gsnek ' idejn adta neki Blandrata aRestilutio Christianismi-1. Serveto azon m -vt, mely bukst is okozta, melyben aszenthromsg tant abszurdumnak, sszel

  felfoghatatlannak s a stn tallmnynaknevezi; kiielentvn benne merszen, hogy"Jzus N z r e t b lval ember".

  Ime, Servetonak csirban l v eszm j b lpattan ' t Dvid Ferenc lelkbe

  a z egy lslen gondolata, melyet a reformci nagy elvei kz kel, mersz kvetkezetessggel kifejt s rendszerbe foglalsajt felekezete, a k s b b iunitrius egy

  hz szmra.A gondolat lassan rik nla is. E l -szr magnosan elmlkedik a k r d s r l,majd a csaldi krben kpezi beszd trgyt, utbb barti trsasgban vitatkoznakfltte, Prtok keletkeznek: hivei s elleneitmadnak az eszmnek; kikerl a vrosba,be az iskolba, m i b lsszetkzs keletkezik a tant, Krolyi Pter s DvidFerenc kztt. Meli:Jsnak s ltala a hi-vatalos klvinista egyhznak tudomsraju t Dvid j tantsa, ellene hirtelen szervezkednek s meg akarjk akasztani tjn.E v g b la f e j e d e l e m t lzsinat hirdetstkrik, hogy azon tisztzzk a h e l y z ~ t e t .Jnos Zsigmond kszsggel ssze IS hlvta1566 prill5-re Gyulafehrvrra, Azonban

 • 8/8/2019 David Ferenc

  8/11

  14

  nem trtnt vgleges mego ld s, a k z d fclek csak fegyv ersz netet ktllek. Nemis e lg te ll ki senkit az itt lefolyt viia, mertH k lvini s tk reztk, hogy nem teljes ag y z el m k .me rt n mi engedmnyt tellekDvidkkal szemben; viszont D,hid Ferencis llla . ho gy ha t rozoll a bb form ba n kellfe llpnie. ha si ke rt a kar elrni. Hogy ez tmegtehesse. 1567 fe brur 23-n zsinatrag y jt l l ehiveit Tordra s 011 hrom pontbafoglalta ta nts t, ezzel nyilt a n elszakadvaf l szenthromsgvallitl. Uj felekez e tet al,,ploll a protestnsok msik kt egyhzvalsze mben, m e lye t e g y el r eorthodoxa fides-nek neveze ll .

  A harc a klvinistk s Dvid kvet i kz I mo s t t rt ki teljes e r v e l .Meliusszenved lyes hang rsok ba n tmad t a a.. Szenthromsgot ta ga d eretnekek"-et se llenk f l fejedelemhez, "mint az igaz egyhz tplljnak s v d j n e k "szemlyhez fOrdult v delem rt. Ezalatt Dvid Ferenc se m pihent. Ngy m(ben rsz le tezt es magya rzta eddi!!i tanit s t, me lyek afejedelem nyomdjb a n Gyul a fe hrvrtjelentek meg. B ennk ne mcs a k polemizltMeliussal s elutasitotta a szemlyt rintvdakat. hanem tmadlag is fellpe ll sH m e g g y z sminden eszkzt s [ogstfelhasznlta a maga igazsgnak e lhitet -

  15

  sre. Krlmnyei szerencssen alakultak.mert vallsa megnyerte Jnos Zsigmondhajlandsgt. ami e l s s o r b a nBlandratakzbenjrsnak tulajdonthat; gy nemokozott klnsebb nehzsget a tordaio r s z g g y l sazon hatrozatnak kieszkzlse sem, mely szerint "nem engedtetikmeg Aenkinek, hogy a tantsrt ms brkit is fogsggal, vagy h e l y r lmegfo"ztssa l fenyegessen . . . "

  Melius v g s leszmolsra kszltDvid Ferenccel. E clbl vitra hvta tDebrecenbe. Dvid azonban nem ment el.hanem a fe;edelmet krte. hogy zsinatot-hirdessen s arra a magyarorszgi papsgotis hvja meg . Hosszas ingadozs utn, 1568mrcius 8-n. Gyulafehvron megkezddtt a disputci. Jnos Zsigmond jelenl tben . Melius is, Dvid is a maga teljesvezrkarval jelent meg; a szt termszetesen a kt pspk ville, de a vitban

  mindnyjan rsztvellek . Dnts ez alkalommal sem trtnt, mert a klvinistk kem -nyen kitartottak a szenthromsg srt hetetlensge mellett, Dvidk szintn makacsul vdelmeztk sajtllspontjukat.Azonban a zsinat mgsem volt haszon nlkliez utbbiakra nzve: a fejedelem s httancsosa elfogadta tanitsukat s form aszerint. hivatalosan megalaktottk egyh-

 • 8/8/2019 David Ferenc

  9/11

  16

  zu kat, melyne k pspkv Dvid Ferencetv lasztottk.

  A gyulafehrvri vitatkozsutn iroda !m ilag folytattkaz alapelvek tisztzst.

  melynek termke egsz sereg theolgiaimunka s polmikus irs lett. De a kzdelem ismt tcsapotta szbeli disputaterre. mert kzvetlen hats t s gyorssikert nem ptol hatta a nyomtatott bel .A fejedelem Vr adr a. 1569 oktber 15-ret z te ki az jabb versengst, elnkl Bks'Gs prt jellvn ki. Nag y hvvel s odaadssal folyt a vitatkozs: mind a kt fl

  belvitte egsz erej t s tudst. hogyams ik fltt diada lt lhessen. De most sems i ke r lt g y z n i egyiknek sem. teht ismteredmny nlkl oszlottak szt. Legflleb baz t lehetne eredmnynek tekinteni. hogyDvidnak jabb oldalrl s nagyobb mrtkben sikerlt megvilg tania felfogst.

  A kt egyhz vetlkeds e egsz kisirodalm at teremtett. amely termszetszeren. jobbra theolgiai tartalmu s polemikus irnyu. De kpviselve van benne f lszpirodalom is egy irnikus vigjtkkal.a Disputatio Debreciniensis-sel. melyetKardi Pl alfldi pspk adott ki . taln is rt, melyh en a s z e r z , unitriu s s zem-pontok szerint. e r s tmadst intz aklvinistk, kivltazok feje (Melius) "Pter.ppa" ellen.

  17

  Dvid Ference l s munksa voltennek az irodalomnak.M v e i tazonban nagyrszt latin nyelven rta. a kor szoksasa szksg kvetelse szerint. De magya

  rul is rt, b r jval kevesebbet. Az unitrius egyhz legrgibb templomi nekeiszintn t l evalk alkalmasint;de azrtkorntsemk l t .Mint egyhzi sznok nagy igazn. Fennmaradt prdikciie l s m i n -sgek mindenfle templomi beszd kztt.A kzpkori sznokok hagyomnyai valszakt; nem igyekszik a kpzeletet foglalkoztatni vagy megrmteni a hallgatkat;az unalmas theolgiai fejtegetseket. res.s hamis okoskodsokat kerli, mg azokat a k l s szpsgeket sem hasznljafel, melyeknek nyomn nknt fakad a hats. Az egyszersg s termszetessgembere, az sz s igazsg vezrli szavait.Semmifle tekintlyt sem ismer el. egyedla biblira tmaszkodik, igivel bizonyts cfol.

  A gyulafehrvrig y l sutn megalakult ugyan Dvid egyhza,de sem neve,sem trvnyes llsa nem volt. llitlagBlandrata mondottae l s z raz j tanitstunitrius nak. a Klvintl hasznlt trinitri us" kifejezssel szemben. Ezaz "elnevezs oly hirtelen tment a kzhasznlatba,hogy ez i d t lfogva. az 1571-iki maros-

 • 8/8/2019 David Ferenc

  10/11

  18

  vsrhelyi orszggylsen trvnyesen bevett vallsnak hivatalos elnevezse maradt.

  Jnos Zsigmond hallval rosszrafordult az unitriusok sorsa. A fejedelemmvlasztott Bthory Istvn ellensges keznekslyt mindjrt megreztk : Dvid Fereneet letette az udvari papsgrl s helybeAlesius Dnest nevezte ki. A rgi unitriustancsurak elkerltek az udvarbl. magaBlandrata is kpenyeget" fordtott s egykori hittestvrei ellen kezdett skldni.A helyzet vltozsval a msik kt protestns felekezet egyre tmad bban lpettfel az e g y i s t e n h i v kellen s BthorynlkE'resztlvittk: a speieri birodalmi g y l shatrozatnak m e g f e l e l e n .rendelje el.hogy semminem knyvet ne legyen szaba d addig kinyomatni. mg a f e l s s gan -nak tartaImt jv nem hagyta. Ezzel azunitriusok tanitsa ellen a l e g e r s e b bfegyvert vettk e l .Viszont. Dvid Ferencis megtette az utols lpst. mellyel hitvallst b e t e t z t e :a marosvsrhelyi zsinaton megtagadta Krisztus istensgt. Es z l s jitsnak sjt kvetkezmnye nemmaradt el: az 1573iki o r s z g g y l sfel-hatalmazta a fejedelmet. hogy a vallsjitkat kemnyen bntesse meg.

  Azonban Dvid Ferencet ne 'm trtemeg az ldzs. Amit eddig k e d v e z krlmnyek kztt. uralkodi prtfogs mel-

  19

  lett hirdetett. amellett llot! a balsorsban.vissza nem vont b e l l eegy igt sem. S takkor sem engedet! m e g g y z d s b l .amikor Bthory Kristf megparancsolta.1577-ben a nagyenyedi pspkvlasztzsinatnak. hogy magyar pspkk klvinistt vlasszon s Tordai Sndor Andrsszemlyben vlasztot! is. Igaz. ez voltlegnagyobb csaps az unitrizmusra, mertSndor Andrs mindazon templomokat siskolkat. melyek e l z l e gklvinistk voltak. visszafoglalta s fenhatsga al helyezte. de a megkevesblt unitrius egyh z lland h s g tagjai annl nagyobblelkesedssel val10ttk hitket s kvettkvColzrket.

  Blandrata Gyrgy ezalatt keverte akrtyt. Minden trekvse arra irnyult.hogy Dvidot megbuktassa. az unitriusvallsra d n t befolyst gyakorolhassons homlokt a vallsalapts glrijvalkesthesse. Clja elrsre kmekkel vtette krl Dvidot. kiket rszben sajtpapjai kzl vlogatott. rszben gy csempszett mellje. mint az olasz F austo 50-cini!. aki szemben aszives bartbt s hitrokont jtszta. de hta mgtt rul volt.Minden szavt. minden cselekedett megsugtk az olasz doktornak. ez kzlte afejedelemmel s vdakat kovcsolt e l t t ehlljdani bartja s reiormtortrsa ellen.

 • 8/8/2019 David Ferenc

  11/11

  \

  20

  L e g f b bvdjt Dvid utols. tordai zsinatna k elferdtett hatrozatai alkottk, melyekalapjn az 1579-iki tordai o r s z g g y l ski-mondotta, hogy Dvid Ferenc tantsa k

  romls s krhoztatsra mlt. Pedig msb n enem volt. mint s z i n t nvallotta. hogyaz emberi lleknek a vgtelen mindensgalkotjhoz v e z e t ton nem ba bonsmiszticizmusra, nem is faragott blvnyra,hanem a jzan s z e l t tvilgos. a kzm v e l t s gtkletesedsvel prhuzamosanhalad. rte lmes eszmkre va n szksge.Minden f e j l d i ka vilgon, f e j l d r . i ekellht, s tt kell alakulnia az istenhivs tartalmnak s forminak is.

  A btor jt, korszakos plyafutsn1579 novemberben eljutott az utols llom"ra, magas Dva vrnak brtnbe,rks rabsgra. Szomor szvvel kelletttapasztalnia, hogy nem elleneinek ereje.h