DATA INFORMATIE WORDT INFORMATIE INSPIRATIE INSPIRATIE. 3 20161846 HEDEN WORDT VERLEDEN...

download DATA INFORMATIE WORDT INFORMATIE INSPIRATIE INSPIRATIE. 3 20161846 HEDEN WORDT VERLEDEN INLEIDINGBELEIDSPLAN

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DATA INFORMATIE WORDT INFORMATIE INSPIRATIE INSPIRATIE. 3 20161846 HEDEN WORDT VERLEDEN...

 • Beleidsplan 2017 - 2020

  DATA WORDT INFORMATIE

  INFORMATIE WORDT INSPIRATIE

 • 3

  1846 2016

  HEDEN WORDT VERLEDEN

  INLEIDINGBELEIDSPLAN

  Beleidsplan 2017 - 2020

 • 54

  Het Historisch Centrum Overijssel was met museum De Fundatie betrokken bij de organisatie van dit programmaonderdeel van Koningsdag 2016. Een prachtige gelegenheid om onderdelen van de veelzijdige geschiedenis van de provincie- hoofdstad van Overijssel op een eigentijdse manier aan een groot publiek uit te dragen. Iets dat naadloos aansluit bij de missie van het Historisch Centrum Overijssel.

  Aantallen die mede verband houden met het steeds meer via internet ontsluiten van de vele kilometers archief die in onze depots zijn terug te vinden, maar ook door het online plaatsen van foto’s en documenten van particulieren en historische verenigingen.

  Gemeenten en provincie zijn zich ook steeds meer bewust van hun eigen geschiedenis en zoeken naar nieuwe wegen om daarmee een breder publiek te bereiken. Naast het voelen van een verantwoordelijkheid voor het levend houden en overdragen van de eigen geschiedenis speelt daarbij ook een rol dat geschiedenis een belangrijk instrument voor economie en toerisme kan zijn. In Overijssel liggen - met historische onderwerpen als de Hanze, de Moderne Devotie, de textielgeschiedenis en de ontwikkeling van de democratie - de thema’s letterlijk voor het oprapen. Ook draagt het samen bezig zijn met geschiedenis bij aan wat men in Overijssel noabuurschap noemt. Een gedeeld verleden bindt namelijk samen.

  Duidelijk is dat de toenemende belangstelling voor geschiedenis gecombineerd met nieuwe (digitale) toepassingen om een adequate reactie van het HCO vraagt. Dat geldt ook voor de digitale ontwikkelingen die van het HCO om andere vaardigheden en kennis vraagt dan de oude vertrouwde manier van werken met analoge archieven. Op het vlak van digitalisering voltrekt zich momenteel een ‘stille revolutie’. Ontwikkelingen gaan hard. Informatiehuishoudingen van overheden moeten aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen. De traditionele archivaris verdwijnt steeds meer. In plaats van ‘slechts’ aan het eind van het informatietraject een rol te spelen, is er voor het Historisch Centrum Overijssel steeds meer een rol weggelegd aan het begin van het proces. Ook wordt er hard gewerkt aan veilige digitale depots (e-Depot).

  Uren, dagen, maanden, jaren, Vliegen als een schaduw heen.

  Ach! Wij vinden, waar wij staren, Niets bestendigs hier beneên!

  Op de weg die wij betreden, Staat geen voetstap, die beklijft:

  Al het heden wordt verleden, Schoon’t ons toegerekend blijft! Uit: Rhijnvis Feith, Nieuwjaars-Lied (1e couplet)

  Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is in 2001 ontstaan door de samenvoeging van het Rijksarchief Overijssel en het Gemeentearchief Zwolle. Sinds 1 juli 2016

  is Deventer toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling van het Historisch Centrum Overijssel. In 2017 hoopt ook Kampen deze stap te maken. Met de provincie

  Overijssel en een groot aantal andere Overijsselse gemeenten heeft het Historisch Centrum Overijssel dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten.

  Rhijnvis Feith dichtte het al: al het heden wordt verleden! Iedere dag opnieuw voegen we om die reden weer gebeurtenissen, herinneringen,

  documenten en voorwerpen aan de reeds verzamelde ‘schatten’ uit het verleden toe. De onvergetelijke Koningsdag 2016 behoort daar inmiddels

  ook al toe. Voor dat verleden zien we juist in deze tijd een toenemende belangstelling ontstaan. Zowel bij oude als bij jonge mensen. Mensen

  zoeken onder meer in de geschiedenis naar een stuk identiteit van de eigen familie en/of de omgeving waar ze wonen. Historische verenigingen

  in Overijssel floreren als nooit tevoren. Het ledenaantal van historische verenigingen varieert in Overijssel van 250 tot 1750. Historische

  Vereniging Hardenberg telt bijvoorbeeld 1750 leden en Historisch centrum Hof van Twente/Twents Streekarchief: 800.

  Met name via internet weten steeds meer mensen het Historisch Centrum Overijssel te vinden. Zo telde de website MijnStadMijnDorp

  in het kalenderjaar 2016 meer dan 2 miljoen bezoekers.

  KONINGSDAG 2016, ZWOLLE BLIJMARKT FOTO: FRANS PAALMAN

  RHIJNVIS FEITH, CA. 1800

  VAN DE EIGEN FAMILIE EN MENSEN ZOEKEN IN DE GESCHIEDENIS NAAR EEN STUK IDENTITEIT

  INLEIDINGBELEIDSPLAN

  Tijdens Koningsdag 2016 schalden de eerste zinnen van dit couplet van de Zwolse schrijver/ dichter en patriot Rhijnvis Feith (1753-1824) over de Blijmarkt in Zwolle, de provinciehoofdstad van Overijssel. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane, de burgemeester van Zwolle Henk-Jan Meijer, Commissaris van de Koning in Overijssel Ank Bijleveld en de vele andere aanwezigen werden op een muzikale wijze en met dans in korte tijd door de cultuurhistorie van Zwolle geleid. Meer dan 3 miljoen televisiekijkers keken overal in het land vanaf de bank met hen mee. Naast Rhijnvis Feith was er onder meer nog aandacht voor de Moderne Devotie (spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk die in Overijssel opkwam aan het eind van de 14e eeuw) en geboren Zwollenaren als Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) en Herman Brood (1946-2001).

  DE OMGEVING WAAR ZE WONEN

 • 76

  De verwachting is dat over vijf à tien jaar de wereld van het archiveren drastisch veranderd zal zijn. Op deze ontwikkelingen zal het HCO actief moeten inspelen.

  Het Historisch Centrum Overijssel mag geen in zichzelf gekeerde organisatie zijn. We hebben een publieke taak en dienen ons dienstbaar naar de provincie Overijssel op te stellen. Waar mogelijk zal er ook samengewerkt moeten worden. Om te beginnen tussen de deelnemers aan de gemeen- schappelijke regeling van het HCO, maar ook met andere lokale - en provinciale partners in Overijssel.

  Denk aan organisaties/instellingen als Het Oversticht, stichting Deventer Verhaal, TwentseWelle, de historische verenigingen in onze provincie, de VORG, Marketing Oost, het SONT, Grote Kerk Zwolle, museum de Fundatie enz. En uiteraard ook met landelijke partners als het Nationaal Archief en de andere Regionale Historische Centra in ons land.

  De groei van het HCO vraagt om een meerjarige taakopvatting. Dit beleidsplan voor de jaren 2017-2020 beoogt daarin richting te wijzen. Er is gekozen voor een aantal concrete hoofddoelstellingen, die voor alle vestigingen van toepassing zijn en verder uitgewerkt zullen moeten worden in jaarplannen.

  INLEIDINGBELEIDSPLAN

  1846

  KONINGSDAG 2016, ZWOLLE THORBECKEGRACHT FOTO: FRANS PAALMAN

  DE AANKOMST VAN Z.M. KONING WILLEM II AAN HET KATERVEER TE ZWOLLE, 1846

  2016

  VERLEDEN WORDT HEDEN

  HISTORISCH CENTRUM OVERIJSSELBELEIDSPLAN

 • 98

  HANNEKE BAKKER, BARONES IN HET THEATERSTUK ‘DE BARONES EN DE DOMINEE’, 2016 FOTO JOOP VAN PUTTEN

  MAN VAN SMARTEN. GETIJDENBOEK, 2E HELFT 15E EEUW

  ZICHT OP DEN SCHIPBRUG IN DEVENTER, CA. 1930

  COVER BOEK ‘DE BARONES EN DE DOMINEE’, AMSTERDAM 2016De fysieke collectie is de basis van het Historisch Centrum Overijssel.

  In Zwolle en Deventer gezamenlijk bevindt zich in de depots ca. 23 kilometer aan archieven en collecties. Als Kampen in 2017 ook toe zal treden tot de

  gemeenschappelijke regeling van het Historisch Centrum Overijssel wordt het aantal kilometers aan archieven en collecties nog groter. OP PROFESSIONELE WIJZE

  OVERHEIDSARCHIEVEN BEHERENEN WAAR MOGELIJK TE ONTSLUITEN.

  HISTORISCH CENTRUM OVERIJSSEL BELEIDSPLAN

  Vestiging Deventer is in het bezit van de beroemde koopmansgilderol en meer dan 6000 gezegelde oorkonden op perkament (charters), maar ook van de indrukwekkende fotocollectie over Deventer uit de jaren 1960 tot 1980 van Fotopersbureau Davontur. Tevens bezitten zij het Birnie bedrijfs- en familiearchief van een van oorsprong Schotse handelsfamilie die zich eind 18e eeuw in Deventer heeft gevestigd en vandaar uit onder meer plantages in Oost-Java heeft opgezet. Deze voorbeelden zijn met vele anderen aan te vullen. In de depots bevinden zich vaak

  unieke stukken en collecties. In Zwolle bijvoorbeeld de zgn.

  Sarijs-handschriften uit de late Middeleeuwen of als oudste topstuk het uit de 10e eeuw afkomstige blad perkament

  uit de preken verzameling, die Paulus Diaconus in opdracht

  van Karel de Grote heeft samengesteld. Maar ook de

  omvangrijke collectie over Zwolle in de Tweede Wereldoorlog.

  In de depots van het Historisch Centrum Overijssel bevinden zich naast de

  overheidsarchieven ook veel archieven en collecties van particulieren, bedrijven,

  kerken en verenigingen uit Overijssel. Ook deze archieven verdienen het om goed

  beheerd en waar mogelijk ontsloten te worden. Soms levert dat nog bijzondere

  publicaties op. Zoals het in 2016 uitgebrachte boek ‘De barones en de dominee’ van de

  historicus Wim Coster.

  Bij Stadsarchief Kampen, beoogd toetreder in 2017 tot de gemeenschappelijke regeling van het Historisch Centrum Overijssel, bevindt zich een topstuk uit 1251: een privilege van Abel, koning van Denen en Slaven en hertog van Jutland, verleend aan de zgn. Ommelandvaarders. Maar ook een handschrift uit 1588 dat het dijkrecht Mastenbroek beschrijft.

  Het Historisch Centrum Overijssel ziet het als zijn taak overheidsarchieven op een professionele wijze te beheren en waar mogelijk te ontsluiten. Het gaat hier om een publiek