DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het...

of 110 /110
DAMO Keringen Copyright © 2017 by Het Waterschapshuis. All Rights Reserved.

Embed Size (px)

Transcript of DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het...

Page 1: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Copyright © 2017 by Het Waterschapshuis. All Rights Reserved.

Page 2: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

InhoudsopgaveInleiding..............................................................................................................3Verantwoording brongebruik..............................................................................4

Objectbeschrijving.................................................................................................................6Functioneel Model................................................................................................................10Attributen.............................................................................................................................11Bijlage..................................................................................................................................13

Algemeen..........................................................................................................14IMWa Geo-object..................................................................................................................15Legger..................................................................................................................................17Metadata..............................................................................................................................19

Domeinen..........................................................................................................21

2 / 99

Page 3: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Inleiding

Om het gebruik van DAMO beter te ondersteunen is dit Objectenhandboek opgesteld, met daarin alle objecten die onderdeel uit maken van DAMO Watersysteem en DAMO Keringen. Het objectenhandboek helpt de waterschappen bij het toepassen van DAMO. Aan de ene kant geeft het een toelichting op hoe het model bedoeld is en wat de verschillende onderdelen betekenen. Aan de andere kant geeft het een borging voor de toepassing van het model en het toepassen van de standaarden die in het model zijn opgenomen. Daarmee biedt het objectenhandboek een goede ondersteuning bij het uitvoeren van het dagelijks gegevensbeheer door de gegevensbeheerders bij het waterschap.

Het objectenhandboek helpt de waterschappen bij de implementatie van DAMO en het bij het toepassen van DAMO in de praktijk. Verder is het objectenhandboek ondersteunend bij het borgen van de standaarden die ten grondslag liggen aan DAMO.

3 / 99

Page 4: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Verantwoording brongebruikBronnenDe basisvulling van het objectenhandboek komt voor een deel uit diverse bronnen. Als er hiaten/tegenstrijdigheden zijn in de beschikbare informatie wordt deze in overleg aangevuld. Het gaat hierbij om de datamodellen, enkele bestaande objecthandboeken en de gerelateerde standaarden.

Type informatie

Bron Omschrijving/link

ModelFunctioneel Model Enterprise Architect bestandTechnisch Model Link naar website

Enterprise Architect bestand

Object-handboek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK_Gegevensstandaard_GIS_Watersystemen A20130617_Objectenhandboek_IMGEO_model_TexelHHNK_Object_en_gegevenshandboek_GIS_Waterkeringen

Waterschap Regge en Dinkel

GeoBasisRegistratie Vechtstromen

Waterschap Brabantse Delta

Handboek Beheerregisters

Hoogheemraadschap van Rijnland

Gegevenswoordenboek

Waterschap Noorderzijlvest

Objectencatalogus Noorderzijlvest_1.0Meetprotocol Noorderzijlvest_1.0

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Kernsets Geo HHSK 1.2

Standaarden

IMWA Aquolex.nlGeometrie Aquo Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie

Hoofdrapport Gegevenswoordenboek 96Symbolen Kunstwerk Kunstwrk.ttfIMGEO/BGT Objectenhandboek BGT|IMGeoINSPIRE INSPIRE view service

Mapping LMA vs Inspire via IMWA, UM AquoDataspecificatie set Hydrography

Gebruik bronnen bij de objectbeschrijvingen De objectbeschrijvingen zijn ingedeeld in de volgende paragrafen: · Beschrijving· Functioneel Model· Attributen· Bijlage indien aanwezig.

Bij de verantwoording is de indeling van de objectbeschrijvingen aangehouden, waarbij steeds

4 / 99

Page 5: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

is aangegeven wat de weergave is, waar de informatie vandaan komt en hoe er met eventuele afwijkingen is omgegaan. Hoe er met de bronnen is omgegaan is aangegeven in de volgende hoofdstukken, gebaseerd op de indeling van de objectbeschrijvingen:

· Objectbeschrijving · Functioneel Model · Attributen · Bijlage

5 / 99

Page 6: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

ObjectbeschrijvingDefinitie WeergaveIn de objectbeschrijving opgenomen als:Tekst definitieHerkomst definitie: Link naar de juiste webpagina

BronDe definitie komt in eerste instantie uit het model, zoals in de screenshot te zien is.

De herkomst van de definitie staat hier zonder hyperlink. De hyperlink wordt opgezocht om in de objectbeschrijving direct door te kunnen linken naar de daadwerkelijke definitie. De meeste definities komen uit Aquolex.nl. Als dit het geval is, wordt de verwijzing naar de term opgenomen. Als er de verwijzing niet correct is of ontbreekt, dan is als herkomst opgenomen: Functioneel Model DAMO Watersysteem.

AfwijkingenHet komt voor dat de definitie in het Functioneel Model afwijkt van de definitie die in de herkomst-website staat. In dat geval is gekeken of de definitie uit het Technisch Model wel klopt met de verwijzing. In enkele gevallen was dit zo en is gebruik gemaakt van de definitie uit het Technisch Model. Het is ook voorgekomen dat de definitie in beide modellen niet klopt. In dat geval is een nieuwe definitie aangeleverd door Het Waterschapshuis.

In alle afwijkende gevallen zorgt Het Waterschapshuis voor aanpassing van het Functioneel en/of het Technisch Model.

ToelichtingWeergaveFoto's en/of tekst.

6 / 99

Page 7: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

BronDe tekst van de toelichting is afkomstig uit het Functioneel Model.

Als er in de aangeleverde documenten of in de BGT/IMGeo foto's aanwezig zijn dan zijn deze hier geplaatst. De bron van de foto is te herleiden uit de naam van het bestand, door toevoeging van de codering HHNK, WRD, WBD, BGT/IMGeo. Voorbeeld: Foto_Gemaal_HHNK.

AfwijkingenVoor afwijkingen gelden dezelfde regels als bij de definitie.

GeometrieWeergaveTabel met hierin per geometrietype het zoomniveau en de representatie. Als voorbeeld hieronder de tabel voor het object Brug.

  Punt VlakZoomniveau Kleinschalig / midschalig Grootschalig

Representatie  

Vaste brug Unicode 56

Afbeelding feitelijke contourenBeweegbare brug Unicode 57Indien mogelijk meegeschaald met de oppervlakte van het gemaal

BronHet geometrietype en zoomniveau is afkomstig uit de beschrijving van de entiteit in Aquolex.nl. De representatie is beschreven in Bijlage A van de Aquo Praktijkrichtlijn Geografie en geometrie.

Punten worden weergegeven met een specifiek symbool. Het symboolnummer waarnaar in dit document verwezen wordt betreft een oude set. De symbolisatie in DAMO Watersysteem gebeurt met het lettertype Kunstwrk.ttf. Voor de vertaling van het oude symboolnummer naar het huidige symbool is gebruik gemaakt van de lijst met symbolen uit het Hoofdrapport Gegevenswoordenboek 96, waarop de Aquo Praktijkrichtlijn is gebaseerd.

Zo is af te leiden dat Symbool 24 voor vaste brug gelijk is aan het symbool met unicode 56 uit Kunstwrk.ttf.

AfwijkingenEventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.

AssociatiesOvergenomen uit Technisch Model, <table>:

- Associations From- Associations To

controle mbv FK/PK

7 / 99

Page 8: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Relaties standaardenWeergaveTabel met de verwijzingen naar de vier standaarden IMWA, IMGeo, BGT en INSPIRE. Als voorbeeld hieronder de tabel voor het object Brug.

Standaard Entiteit Geometrie Generalisatie Specialisatie

IMWA Brug Kleinschalig: puntGrootschalig: vlak

Kunstwerk Vaste brugBeweegbare brug

IMGEO Brug Vlak Overbruggingsdeel Nvt

BGT Overbruggingsdeel Vlak Overbruggingsdeel NvtINSPIRE Bridge Punt Hydrography Nvt

Bron

IMWAAlle gegevens zijn afkomstig uit Aquolex.nl.

Entiteit Link naar de entiteit ipv de term Geometrie Uit het onderdeel Grafisch Primitief van de entiteitGeneralisatie Link naar de Bredere Term (BT) die vermeld is onder het onderdeel

Relaties van de term Specialisatie Link naar de Nauwere Term (NT) die vermeld is onder het onderdeel

Relaties van de term

IMGeo en BGTAlle gegevens komen uit het Objectenhandboek BGT|IMGeo.

INSPIREEntiteit Naam zoals vermeld in de INSPIRE view service of in de rapportage

Mapping LMA vs Inspire via IMWA, UM AquoGeometrie Zoals in de INSPIRE view serviceGeneralisatie Verwijzing naar een pdf met de dataspecificatie uit de set HydrographySpecialisatie Er is geen specialisatie aanwezig.

AfwijkingenEventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.

Komt voor in WeergaveStandaardtekst:Producten Legger waterlopen, beheerregister waterlopenOnderdeel van DAMO Watersysteem

BronDit zijn de processen waarin het object gebruikt wordt. In overleg met Het Waterschapshuis is

8 / 99

Page 9: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

dit vooralsnog een standaardtekst.

InwinningsregelsWeergavePer geometrietype aangegeven, eventueel met een link naar de IMGeo of BGT. Voor brug is dit bijvoorbeeld:

Punt Het hart van het brugdek, bepaald door het karakteristieke zwaartepunt van de projectie op het grondvlak

Vlak De feitelijke contouren. Zie ook: Inwinningsregel BGT

BronUit het onderdeel Geometriebepaling van de entiteit in Aquolex.nl, of uit het Objectenhandboek BGT|IMGeo.

AfwijkingenEventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.

9 / 99

Page 10: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Functioneel ModelWeergaveDiagram van het object met de relaties naar andere objecten, of de standaardtekst: Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.

BronDe relaties die een object heeft met andere objecten zijn in een Functioneel Model zeer inzichtelijk te maken. Daarom is per object een uitsnede van het Functioneel Model toegevoegd, tenzij het object geen verdere relaties heeft. Als het object op zichzelf staat binnen het Functioneel Model, dan is de volgende tekst toegevoegd: Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.

Onderstaand is een voorbeeld te zien van het diagram van het onderdeel Kunstwerk.

AfwijkingenEventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.

10 / 99

Page 11: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWeergavePer dataset is een tabel opgenomen met hierin per attributen enkele eigenschappen. Als voorbeeld hieronder een deel van de tabel voor het object Brug.

Attribuutnaam Toelichting Type Een-heid

Bron definitie

Model

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd. EsriFieldTypeOID WsoortOverspanning Een aanduiding voor het soort overspanning

van de brug.

Toelichting: Hiermee wordt bedoeld hoe de brug over het water is geconstrueerd (vrij of met tussenpunten). Op basis hiervan kan het (beschikbaar) doorstroomprofiel onder de brug worden bepaald.

TypeBrug Aquo W

hoogteOnderzijde De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.

Toelichting: Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald.

Double m Aquo W

doorvaartBreedte De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut.

Double Aquo W

richting Rotatierichting Single WmetadataID Relatie naar Metadata Integer A

BronHet Technisch Model (ook wel Fysiek Model genoemd) is de bron voor de daadwerkelijk gebruikte attributen, terwijl het Functioneel Model de overige gegevens levert. Hieronder is per kolom aangegeven waar de informatie vandaan komt.

Attribuutnaam Technisch ModelToelichting Functioneel Model

Indien niet aanwezig (of niet correct), dan uit Technisch Model.Optionaliteit Technisch ModelType Functioneel ModelEenheid Functioneel ModelBron definitie Functioneel Model

Als er bij Bron staat 'project' dan niet opnemen, anders wel

Als een attribuut naar een domeinlijst verwijst, dan is het domein te kiezen als type. In onderstaand screenshot is te zien dat het attribuut soortOverspanning gebruik maakt van het domein Type Overspanning.

11 / 99

Page 12: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

De eenheid waarin het attribuut is gedefinieerd is opgenomen in de Alias.

AfwijkingenEventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.

12 / 99

Page 13: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

BijlageWeergaveAfhankelijk van de aanwezige gegevens. De meeste objecten hebben geen bijlage.

BronHet objectenhandboek van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is leidend bij de bijlage. Als het betreffende object in dit handboek een bijlage bevat dan is deze overgenomen.

AfwijkingenEventuele afwijkingen zijn in overleg met Het Waterschapshuis doorgevoerd.

13 / 99

Page 14: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AlgemeenObjecten

Er zijn een aantal objecten die onder het model Algemeen vallen:

IMWA Geo-object

Dit object bevat een aantal algemene attributen die voor alle Geo-objecten geldig zijn. Deze attributen worden via overerving meegegeven aan de gerelateerde objecten.

Legger

De objecten die onder Legger Watersysteem, Legger Waterveiligheid of beide leggers vallen zijn hierin weergegeven.

Metadata

Dit object bevat de metadata records voor de gerelateerde objecten.

14 / 99

Page 15: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

IMWa Geo-objectBeschrijving

DefinitieAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]Bron: DAMO Project

ToelichtingBevat een aantal basisgegevens die in alle geo-objecten terugkomen.

Functioneel Model

Attributen

Attribuutnaam Toelichting Type Bron definitie

Model

code Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String A

globalID Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID ESRI A

15 / 99

Page 16: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Attribuutnaam Toelichting Type Bron definitie

Model

naam De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder.

String A

statusObject Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig.

PlanStatus A

hyperlink Verwijzing naar een bron(document) waarin nader informatie omtrent het object is vastgelegd.Verwijzing naar één of meerdere bronnen (document, besluit, tekening etc.) waar nadere informatie over het object is te vinden.

String A

opmerking Een nadere toelichting String AtijdstipRegistratie Tijdstip waarop deze instantie van het object is

opgenomen door de bronhouder.Als een mutatie niet resulteert in een nieuw object, dan ontstaat een nieuwe versie van het object. In deze situatie verandert het tijdstipRegistratie van het object, terwijl de objectBeginTijd gelijk blijft

Date A

objectBegintijd Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan.Deze datum moet altijd gelijk zijn aan de datum uit de tijdstipregistratie van het eerste voorkomen van het object.

Date A

objectEindtijd Definitie:Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is.

Date A

namespace Naamruimte die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft.

String A

detailNiveauGeometrie Resolutie, uitgedrukt als het omgekeerde van een indicatieve schaal of een grondafstand.Toepassing INSPIRE: schaalgetal (zonder voorvoegsel “1:“). Wordt in ieder geval ook geleverd via de metadata van de dataset.

Integer Inspire A

LVPublicatiedatum Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke VoorzieningHet gegeven is optioneel omdat een nieuw object pas een LV-publicatiedatum krijgt als het voor de eerste keer wordt opgenomen in de Landelijke Voorziening. Voor en tijdens aanlevering van een nieuw object aan de Landelijke Voorziening ontbreekt dit gegeven nog.

Date A

16 / 99

Page 17: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

LeggerBeschrijving

Er zijn twee leggerobjecten, Legger Watersysteem en Legger Waterveiligheid. Beide objecten erven alle attributen van het IMWa GeoObject. De objecten die bij onder één of beide leggers vallen erven zowel de attributen van het IMWa GeoObject als van de betreffende legger.

Functioneel Model

17 / 99

Page 18: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Attributen

Legger Watersysteem

Attribuutnaam Toelichting Type Bron definitie

Model

statusLeggerWatersysteem Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus Project A

Legger Waterveiligheid

Attribuutnaam Toelichting Type Bron definitie

Model

statusLeggerWaterveiligheid Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid. Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd.

LeggerStatus Project A

18 / 99

Page 19: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

MetadataBeschrijving

DefinitieGegevens die een omschrijving geven van 1 of meer features in een feature dataset. Doet een uitspraak over het moment van inwinning de instantie die de inwinning heeft gedaan en de kwaliteit van de inwinning.ToelichtingHet gaat hier om metadata die een uitspraak doet over de geometrische informatie van de betreffende features.

Functioneel Model

Attributen

Attribuutnaam Toelichting Type Bron definitie

Model

OBJECTID PK, wordt automatisch gegenereerd. esriFieldTypeOID AdatumInwinning Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden Date AinwinnendeInstantie Organisatie die de bronhouder is of namens de

bronhouder de inwinning doet.InwinnendeInstantie A

metendeInstantie Omschrijving van de instantie / het bureau dat de inmeting heeft gedaan

String A

inwinningsMethode De wijze waarop is ingewonnen. InwinningsMethode Adimensie 2D / 3D Dimensie AnauwkeurigheidXY Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van

de werkelijkheid in het x,y vlakSmallInteger A

nauwkeurigheidZ Afwijking uitgedrukt in centimeters ten opzichte van de werkelijkheid in de z richting

SmallInteger A

19 / 99

Page 20: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Attribuutnaam Toelichting Type Bron definitie

Model

code Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object.

String A

globalID Unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties.

GlobalID ESRI A

20 / 99

Page 21: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

DomeinenInleidingKlik op de hyperlink om naar de objectbeschrijving te gaan

A AandrijvingPompAardOnderhoudsplicht

Afsluitwijzen

B BedieningsplichtigeBedieningsverplichtingBevaarbaarheidsklassen

BgtStatusBronhouder

C CategorieCategorieOppervlaktewater

CategorieWaterkeringstelsel

D Dijkopbouw Dimensie

E Eenheidpeil

F FunctieAfsluitmiddelFunctieGemaalFunctieOppervlaktewaterFysiekVoorkomenBegroeidterrein

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlusFysiekVoorkomenOnbegroeidterreinFysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlus

G GedragGraszodeGrasKwaliteit

GrondsoortZode

HI InwinnendeInstantie InwinningsMethode

J J_N_of_OnbekendJaNee

JaNeeNvt

K KleiKwaliteitKRWstatus

KRWwatertype

L LeggerStatus LokatieGrasbekleding

M MateAangetastOppervlakMateriaalBekledingAfwerkingslaagMateriaalBekledingBasismateriaalMateriaalBekledingGeotextielMateriaalBekledingToplaagAsfaltMateriaalBekledingToplaagBetonMateriaalBekledingToplaagGrasMateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaalMateriaalBekledingToplaagSteenzetting

MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekledingMateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaagMateriaalDrainageBuisMateriaalGordingenMateriaalKunstwerkMateriaalOeverMateriaalTeenbestortingMateriaalZinkstukMetingKwantiteitEenheid

N NiveauNormGroep

NormKader

O Onderhoudsplichtige OrdeScope

21 / 99

Page 22: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

OnderlaagOntstaanswijze

OrdeSystematiek

P PeilgebiedStatusPercentagePersistentie

PlanstatusProfielsoort

R ReferentievlakkenDieptematen

S SoortKwantiteitsmetingSoortNatuurlijkeOever

StatusStatusPlus

T TypeAfvoerAanvoergebiedTypeBekledingconstructieTypeBekledingLaagTypeBodemlaagTypeBrugTypeConstructieOpbouwTypeFilterlaagTypeFunctioneelGebiedTypeFunctioneelGebiedPlusTypeInvloedslijnTypeInwinningsmethodeTypeKernopbouwTypeKruisingTypeKunstwerkTypeKunstwerkPlusTypeKwelschermTypeMeetnetTypeOndergrondTypeOndersteunendWaterdeelTypeOverbruggingsdeelTypeOvergangsconstructieTypePaalIMGeoTypeParameterTypePeilgebied

TypePeilmerkTypeProfielTypePutTypePutPlusTypeReferentielijnTypeReferentiestelselTypeRegelbaarheidTypeRegenwaterbufferTypeScheidingTypeSluisTypeStreefpeilTypeStuwTypeVegetatieObjectIMGeoTypeVerdedigingTypeVispassageTypeVuilvangTypeWandconstructieTypeWaterTypeWaterinrichtingPlusTypeWaterkerendeConstructieTypeWaterkeringsectieTypeWaterkeringstelselTypeWaterPlusTypeWetverordening

UV Vormen

W WaarOnwaarWaterbeheerderWaterstaatkundigeZoneringWatertypeKwalitatief

WatertypeKwantitatiefWelGeenWindstreekMuurvlak

22 / 99

Page 23: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AandrijvingPomp BeschrijvingDefinitie Aandrijving pompHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePomp soortAandrijving nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Vijzelgemaal2 Centrifugaal3 Schroefcentrifugaal4 Schroef5 Diesel6 Elektrisch7 Wind8 Zonne-energie9 Axiaal10 Halfaxiaal11 Radiaal97 Ntb98 Overig99 Onbekend

AardOnderhoudsplichtBeschrijvingDefinitie Onderhoudsplicht aardHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeOnderhoudsplicht onderhoudsverplichting nvt

23 / 99

Page 24: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 hoofdwaterkering2 waterkering3 hoofdwatergang4 watergang5 kunstwerk6 bediening afsluitmiddelen (hoofd)waterkering99 onbekend

AfsluitwijzenBeschrijvingDefinitie AfsluitwijzenHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfsluitmiddel soortAfsluitmiddel nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 deur2 schotbalk sponning3 zandzakken4 schuif5 terugslagklep6 tolklep97 niet afsluitbaar98 overig99 onbekend

BedieningsplichtigeBeschrijvingDefinitie BedieningsplichtigeHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vrij

24 / 99

Page 25: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBedieningsplicht bedieningsplichtige 1

AttributenOmschrijving WaardeWaterschap 1Gemeente 2Provincie 3Overig 98

BedieningsverplichtingBeschrijvingDefinitie BedieningsverplichtingHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vrij

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBedieningsplicht bedieningsverplichting 1

AttributenWaarde Omschrijving1 Bediening kunstwerk

BevaarbaarheidsklassenBeschrijvingDefinitie BevaarbaarheidsklassenHerkomst definitie Expertise- en Innovatiecentrum BinnenvaartType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVaarweg vaarwegKlasse nvt

25 / 99

Page 26: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving0 0I III IIIII IIIIV IVVa VaVa+zeevaartuigen Va+zeevaartuigenVb VbVb+zeevaartuigen Vb+zeevaartuigenVIa VIaVIa+zeevaartuigen VIa+zeevaartuigenVIb VIbVIb+zeevaartuigen VIb+zeevaartuigenVIc VIcVIc+zeevaartuigen VIc+zeevaartuigen

BgtStatusBeschrijvingDefinitie BGT StatusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBegroeidTerreindeel BGTStatusFunctioneelGebied BGTStatusKunstwerkdeel BGTStatusOnbegroeidTerreindeel BGTStatusOndersteunendWaterdeel BGTStatusOverbruggingsdeel BGTStatusPaal BGTStatus 1Put BGTStatusVegetatieObject bgtStatus 1Verdediging BGTStatusVuilvang BGTStatusWaterdeel BGTStatus

AttributenWaarde Omschrijving

26 / 99

Page 27: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

1 Bestaand

Bronhouder

BeschrijvingDefinitie BronhouderHerkomst definitie BGTType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePlaatsbepalingspunt bronhouder nvtWaterdeel bronhouder nvtOnbegroeidTerreindeel bronhouder nvtOndersteunendWaterdeel bronhouder nvtBegroeidTerreindeel bronhouder nvt

Attributen

CategorieBeschrijvingDefinitie CategorieHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeSluis categorie nvtStuw categorie nvtTunnel categorie nvtDuikerSifonHevel categorie nvtGemaal categorie nvtVispassage categorie nvtCoupure categorie nvt

27 / 99

Page 28: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Categorie A (primair)2 Categorie B (primair)3 Categorie C (primair)4 Categorie D (primair)5 Boezemkade (regionaal)6 Kering langs regionale rivieren en kanalen (regionaal)7 Compartimenteringskering (regionaal)8 Voorlandkering en zomerkade (regionaal)9 Overige waterkering

CategorieOppervlaktewaterBeschrijvingDefinitie Oppervlakte water categorieënHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeHydroObject categorieOppwaterlichaam nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 primair2 secundair3 tertiair98 overig

CategorieWaterkeringstelselBeschrijvingDefinitie Categorie WaterkeringstelselHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

28 / 99

Page 29: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterkeringStelselAgg categorieWaterkeringstelsel nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Primair2 Regionaal98 Overig

DijkopbouwBeschrijvingDefinitie De dijkopbouw betreft de klei in de dijk onder de te toetsen

steenzetting (op de lijn haaks op het talud naar beneden):gk: geen klei, alleen zandkl: kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekledingkk: kleikern (geen zand)zs: zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen

kleilaag of kleikern)Herkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagSteenzetting typeDijkopbouw nvt

AttributenWaarde Omschrijvingkk kleikern (geen zand)gk geen klei, alleen zandzs zandscheg (zand tussen de bekleding en een dieper gelegen kleilaag of kleikern)kl kleilaag tussen het zand van de dijkkern en de bekleding

DimensieBeschrijvingDefinitie DimensieHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

29 / 99

Page 30: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMetadata dimensie nvt

AttributenWaarde Omschrijving2 2D3 3D

EenheidpeilBeschrijvingDefinitie EenheidpeilHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeStreefpeil eenheid 1

AttributenWaarde Omschrijving1 mNAP

FunctieAfsluitmiddelBeschrijvingDefinitie Functies voor afsluitmiddelenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfsluitmiddel functieAfsluitmiddel nvt

30 / 99

Page 31: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Inlaat2 Aflaat3 In- en aflaat4 Kerend99 Onbekend

FunctieGemaalBeschrijvingDefinitie Functie GemaalHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeGemaal functieGemaal nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Aanvoergemaal2 Afvoergemaal3 Opmaling4 Onderbemaling5 Af- en Aanvoergemaal6 Noodpomp7 Onderbemaling / opmaling8 Doorspoelgemaal99 Onbekend

FunctieOppervlaktewaterBeschrijvingDefinitie Functies voor oppervlaktewaterenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

31 / 99

Page 32: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeHydroObjectGroepering functieOppervlaktewaterdeel nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Water voor karperachtigen2 Water voor zalmachtigen3 Water voor schelpdieren7 Basiskwaliteit8 Middelste ecologische doelstelling9 Hoogste ecologische doelstelling10 Ecologische doelstelling, niet nader gespecificeerd15 Landschappelijke functie20 Drinkwater direct21 Drinkwater oeverinfiltratie22 Drinkwater overig infiltratie23 Water voor verdrenking24 Beregingswater25 Zwemwater26 Recreatiewater27 Sierwater (stedelijk gebied)30 Sportvisserij31 Beroepsvisserij40 Olie- en gaswinning41 Zandwinning42 Grindwinning43 Energievoorziening50 Scheepvaart, beroeps51 Scheepvaart, recreatie52 Jachthavens53 Woonschepen, ligplaats55 Peilbeheersing, agrarisch56 Peilbeheersing, bebouwing60 Leveren van koelwater61 Leveren van proceswater62 Leveren van gasbronwater63 Leveren van was- en spoelwater70 Ontvangen van polderwater71 Ontvangen van boezemwater72 Ontvangen van kwelwater73 Ontvangen van regenwater74 Ontvangen van perceelwater75 Ontvangen van koelwater76 Ontvangen van gasbronwater77 Ontvangen van was- en spoelwater

32 / 99

Page 33: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving78 Ontvangen van effluenten79 Ontvangen van huishoudelijk afvalwater80 Ontvangen van industrieel afvalwater81 Ontvangen van rioolwater82 Ontvangen van regenwaterlozingen83 Ontvangen van overstortwater84 Ontvangen van infiltratiewater93 Waternatuur94 Verweven95 Indicatief te realiseren verbinding met functie verweven96 Kano vaarwater97 Ontvangen van slib98 Ontvangen van puin99 Geen functie of onbekende functie

FysiekVoorkomenBegroeidterreinBeschrijvingDefinitie Fysiek voorkomen begroeid terreinHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBegroeidTerreindeel BGTFysiekVoorkomen nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 loofbos2 gemengd bos3 naaldbos4 heide5 struiken6 houtwal7 duin8 grasland overig9 moeras10 rietland11 kwelder12 fruitteelt13 boomteelt14 bouwland

33 / 99

Page 34: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

15 grasland agrarisch16 groenvoorziening17 transitie

FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlusBeschrijvingDefinitie FysiekVoorkomenBegroeidterreinPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBegroeidTerreindeel plusFysiekVoorkomen nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 akkerbouw2 braakliggend3 vollegrondsteelt4 bollenteelt5 bosplantsoen6 gras- en kruidachtigen7 planten8 struikrozen9 heesters10 bodembedekkers11 laagstam boomgaarden12 hoogstam boomgaarden13 wijngaarden14 klein fruit15 griend en hakhout16 open duinvegetatie17 gesloten duinvegetatie

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinBeschrijvingDefinitie FysiekVoorkomenonbegroeidterreinHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomain

34 / 99

Page 35: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Vast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeOnbegroeidTerreindeel BGTFysiekVoorkomen nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 erf2 gesloten verharding3 open verharding4 half verhard5 onverhard6 zand7 transitie

FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlusBeschrijvingDefinitie FysiekVoorkomenOnbegroeidterreinPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeOnbegroeidTerreindeel plusFysiekVoorkomen nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 strand en strandwal2 zandverstuiving3 asfalt4 cementbeton5 kunststof6 betonstraatstenen7 gebakken klinkers8 tegels9 sierbestrating10 beton element11 grasklinkers

35 / 99

Page 36: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

12 schelpen13 puin14 grind15 gravel16 boomschors17 zand

GedragGraszodeBeschrijvingDefinitie Gedrag GraszodeHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagGras gedragGraszodeBuitentalud nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Goed2 Onvoldoende99 Onbekend

GrasKwaliteitBeschrijvingDefinitie Gras KwaliteitHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagGras grasKwaliteit nvt

AttributenWaarde Omschrijving

36 / 99

Page 37: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

1 Voldoet2 Voldoet niet

GrondsoortZodeBeschrijvingDefinitie Grondsoort ZodeHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagGras grondsoortZode nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Klei2 Zand

InwinnendeInstantieBeschrijvingDefinitie Inwinnende instantieHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMetadata inwinnendeInstantie nvt

AttributenWaarde OmschrijvingW0151 Waterschap Groot SallandW0152 Waterschap Rijn en IJsselW0155 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtW0372 Hoogheemraadschap van DelflandW0539 Waterschap De DommelW0585 Waterschap Roer en OvermaasW0616 Hoogheemraadschap van Rijnland

37 / 99

Page 38: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde OmschrijvingW0621 Waterschap RivierenlandW0636 Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenW0638 Waterschap Peel en MaasvalleiW0646 Waterschap Hunze en Aa'sW0647 Waterschap NoorderzijlvestW0648 Waterschap Reest en WiedenW0650 Waterschap ZuiderzeelandW0651 Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierW0652 Waterschap Brabantse DeltaW0653 Wetterskip FryslânW0654 Waterschap Aa en MaasW0655 Waterschap Hollandse DeltaW0656 Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardW0659 Waterschapsbedrijf LimburgW0661 Waterschap ScheldestromenW0662 Waterschap Vallei en VeluweW0663 Waterschap Vechtstromen

InwinningsMethodeBeschrijvingDefinitie InwinningsMethodeHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMetadata inwinningsMethode nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 terrestisch2 laser3 fotogrammetrisch4 panoramabeelden5 digitaliseren6 scannen7 bouwtekening8 geconstrueerd9 transitie

38 / 99

Page 39: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

J_N_of_OnbekendBeschrijvingDefinitie Ja, nee of onbekendHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBekledingConstructie onderhoudOpPeil nvtDuikerSifonHevel indPeilRegulPeilScheidend nvtDoorstroomopening indicatieDoorvaarbaarheid nvt

AttributenWaarde Omschrijvingj jan neeo onbekend

JaNeeBeschrijvingDefinitie Ja of neeHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBegroeidTerreindeel opTalud BegroeidTerreindeel inOnderzoekBergingsgebied bijWetVastgesteldGemaal filterUitstromingHydroObject ruimtelijkeAfbakeningBekendHydroObject getijdeBeinvloed nKRWOppwStilstaand onttrekkingVoorMenselijkeCons nKRWOppwStromend onttrekkingVoorMenselijkeCons nKunstwerkdeel IndicatieWaterkerendOnbegroeidTerreindeel opTaludOnbegroeidTerreindeel inOnderzoekOndersteunendWaterdeel inOnderzoek

39 / 99

Page 40: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Plaatsbepalingspunt inOnderzoek jReferentiepunt fysiekAanwezigRegenwaterbuffer infiltratievoorzieningRegenwaterbuffer bodemafdichtingSluis filterUitstromingStuw filterUitstromingToplaagSteenzetting ingewassenWaterdeel inOnderzoek

AttributenWaarde Omschrijvingj jan nee

JaNeeNvtBeschrijvingDefinitie Ja Nee NvtHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeCoupure indicatieWaterkerend nvtDuikerSifonHevel indicatieWaterkerend nvtGemaal indicatieWaterkerend nvtSluis indicatieWaterkerend nvtStuw indicatieWaterkerend nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Ja2 Nee3 Niet van toepassing

KleiKwaliteitBeschrijvingDefinitie Klei KwaliteitHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomain

40 / 99

Page 41: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Vast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBasismateriaalSteenzetting kleikwaliteit nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Goed erosiebestendig2 Matig erosiebestendig3 Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige reststerkte van de kleilaag.

KRWstatusBeschrijvingDefinitie KRWstatusHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeKRWOppwStilstaand statusKRW nvtKRWOppwStromend statusKRW nvt

AttributenWaarde OmschrijvingK KunstmatigN NatuurlijkS Sterk veranderd

KRWwatertypeBeschrijvingDefinitie KRWwatertypeHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

41 / 99

Page 42: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeKRWOppwStilstaand typologieHuidig nvtKRWOppwStilstaand typologieRefNatuurlijk nvtKRWOppwStromend typologieHuidig nvtKRWOppwStromend typologieRefNatuurlijk nvt

AttributenWaarde OmschrijvingK0 Territoriaal kustwater buiten 1-mijlzoneK1 Open polyhalien kustwaterK2 Beschut polyhalien kustwaterK3 Euhalien kustwaterM1a Zoete gebufferde slotenM1b Niet-zoete gebufferde slotenM2 Zwak gebufferde sloten (poldersloten)M3 Gebufferde (regionale) kanalenM4 Zwak gebufferde (regionale) kanalenM5 Ondiep lijnvormig water, open verbinding met rivier/ geïnundeerdM6a Grote ondiepe kanalen zonder scheepvaartM6b Grote ondiepe kanalen met scheepvaartM7a Grote diepe kanalen zonder scheepvaartM7b Grote diepe kanalen met scheepvaartM8 Gebufferde laagveenslotenM9 Zwak gebufferde hoogveen slotenM10 Laagveen vaarten en kanalenM11 Kleine ondiepe gebufferde plassenM12 Kleine ondiepe zwak gebufferde plassen (vennen)M13 Kleine ondiepe zure plassen (vennen)M14 Grote ondiepe gebufferde plassenM16 Diepe gebufferde merenM17 Diepe zwakgebufferde merenM18 Diepe zure merenM19 Diepe meren in open verbinding met rivierM20 Matig grote diepe gebufferde merenM21 Grote diepe gebufferde merenM22 Kleine ondiepe kalkrijke plassenM23 Grote ondiepe kalkrijke plassenM24 Diepe kalkrijke merenM25 Ondiepe laagveenplassenM26 Ondiepe zwak gebufferde hoogveenplassen/vennenM27 Matig grote ondiepe laagveenplassenM28 Diepe laagveenmerenM29 Matig grote diepe laagveenmerenM30 Zwak brakke waterenM31 Kleine brakke tot zoute wateren

42 / 99

Page 43: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde OmschrijvingM32 Grote brakke tot zoute merenO1 Estuarium met beperkt getijverschilO2 Estuarium met matig getijverschilR1 Droogvallende bronR2 Permanente bronR3 Droogvallende langzaam stromende bovenloop op zandR4 Permanente langzaam stromende bovenloop op zandR5 Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandR6 Langzaam stromend riviertje op zand/kleiR7 Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/kleiR8 Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/kleiR9 Langzaam stromende bovenloop op kalkhoudende bodemR10 Langzaam stromende middenloop op kalkhoudende bodemR11 Langzaam stromende bovenloop op veenbodemR12 Langzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodemR13 Snelstromende bovenloop op zandR14 Snelstromende middenloop/benedenloop op zandR15 Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodemR16 Snelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grindR17 Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodemR18 Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem

LeggerStatusBeschrijvingDefinitie Status leggerHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeLeggerWatersysteem statusLeggerWatersysteem nvtWaterdeel statusLeggerWatersysteem nvtNormGeparamProfiel statusLeggerWatersysteem nvtOnderhoudsplicht statusLeggerWatersysteem nvtBedieningsplicht statusLeggerWaterveiligheid nvtLeggerWaterveiligheid statusLeggerWaterveiligheid nvtOndersteunendWaterdeel statusLeggerWatersysteem nvtNormGeparamProfiel statusLeggerWaterveiligheid nvtBekledingConstructie statusLeggerWaterveiligheid nvtBedieningsplicht statusLeggerWatersysteem nvtOnderhoudsplicht statusLeggerWaterveiligheid nvt

43 / 99

Page 44: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Vastgesteld2 Gewijzigd3 Verwijderd4 Niet van toepassing5 In ontwerp

LokatieGrasbekledingBeschrijvingDefinitie Lokatie GrasbekledingHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBasismateriaalGras lokatieGrasbekleding nvtToplaagGras lokatieGrasbekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Buitentalud2 Binnentalud

MateAangetastOppervlakBeschrijvingDefinitie Mate Aangetast OppervlakHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesHet domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

AttributenWaarde Omschrijving1 Domein nog niet beschikbaar onderdeel WTI

44 / 99

Page 45: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

MateriaalBekledingAfwerkingslaag BeschrijvingDefinitie Materiaal bekleding afwerkingslaagHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfwerkingslaag typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving98 Overig99 Onbekend

MateriaalBekledingBasismateriaalBeschrijvingDefinitie MateriaalBekleding BasismateriaalHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBasismateriaal typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving44 Klei45 Veen

MateriaalBekledingGeotextielBeschrijvingDefinitie Materiaal Bekleding Geotextiel

45 / 99

Page 46: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Herkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeGeotextiel typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving42 Vlies43 Weefsel

MateriaalBekledingToplaagAsfaltBeschrijvingDefinitie Materiaal Bekleding Toplaag AsfaltbekledingHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagAsfalt typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Asfaltbeton2 Mastiek3 Dicht steenasfalt4 Open prefab steenasfaltmatten evt. met wapening, op geotextiel5 Open steenasfalt6 Zandasfalt (tijdelijk of in onderlaag)7 Breuksteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)8 Baksteen/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol en zat)9 Breuksteen gepenetreerd met asfalt (patroonpenetratie)

46 / 99

Page 47: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

MateriaalBekledingToplaagBetonBeschrijvingDefinitie Materiaal bekleding toplaag betonHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagBetonbekleding typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving98 Overig99 Onbekend

MateriaalBekledingToplaagGrasBeschrijvingDefinitie Materiaal Bekleding Toplaag GrasHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagGras typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving21 Gezaaid gras22 Graszoden en graszaad/zoden in kunststofmatten

MateriaalBekledingToplaagLosgestortMateriaalBeschrijvingDefinitie Materiaal bekleding toplaag losgestort materiaalHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

47 / 99

Page 48: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagLosgestortMateriaal typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving98 Overig99 Onbekend

MateriaalBekledingToplaagSteenzettingBeschrijvingDefinitie Materiaal Bekleding Toplaag SteenzettingHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagSteenzetting typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving10 Betonblokken met afgeschuinde hoeken met gaten erin11 Betonblokken zonder openingen12 Open blokkenmatten, afgestrooid met granulair materiaal13 Blokkenmatten zonder openingen als drager materiaal14 Betonplaten van cementbeton of gesloten colloïdaal beton15 Colloïdaal beton (open structuur)16 Betonplaten (prefab)17 Betonnen doorgroeistenen18 Grasbetontegels19 Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (vol en zat)20 Breuksteen, gepenetreerd met cement- of colloïdaal beton (patroonpenetratie)23 Bestorting van grof grind en andere granulaire materialen24 Grof granulair materiaal danwel breuksteen verpakt in gaas25 Fijn granulair materiaal danwel zand/grind verpakt in gaas26 Breuksteen (stortsteen)27 Gezette basalt28 Gezette polygoonvormige betonzuilen29 Gezette natuursteen

48 / 99

Page 49: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

30 Kruidenvegetatie31 Koperslak32 Hoogovenslakken33 Bak-/betonsteen, gepenetreerd met asfalt (vol+zat)/basalt+asfalt34 Blokkenmatten zonder openingen met of zonder geotextiel35 Fijn granulair materiaal c.q. breuksteen verpakt in geotextiel

MateriaalBekledingToplaagVerpakteBekledingBeschrijvingDefinitie Materiaal bekleding toplaag verpakte bekledingHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagVerpakteBekleding typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving98 Overig99 Onbekend

MateriaalBekledingUitvulFilterVlijlaagBeschrijvingDefinitie Materiaal Bekleding Uitvul Filter VlijlaagHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeFilterlaag typeMateriaalBekleding nvtVlijlaagUitvullaag typeMateriaalBekleding nvt

AttributenWaarde Omschrijving

49 / 99

Page 50: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

36 Gebakken steen37 Zand38 Zandasfalt39 Grind40 Puin41 Mijnsteen

MateriaalDrainageBuisBeschrijvingDefinitie Materiaal DrainageBuisHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeDrainagebuis typeMateriaalDrainagebuis nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 PVC2 Polyethyleen3 Polypropyleen4 Aardewerk98 Overig99 Onbekend

MateriaalGordingenBeschrijvingDefinitie Materiaal GordingenHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesHet domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

50 / 99

Page 51: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Beton2 Staal3 Hout99 Onbekend

MateriaalKunstwerkBeschrijvingDefinitie Materialen voor kunstwerkenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfsluitmiddel typeMateriaalAfsluitmiddel nvtAquaduct soortMateriaal nvtBrug soortMateriaal nvtDuikerSifonHevel soortMateriaal nvtStuw soortMateriaal nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 aluminium2 asbestcement3 beton4 gegolfd plaatstaal5 gewapend beton6 gietijzer7 glad staal8 glas9 grasbetontegels10 hout11 ijzer12 koper13 kunststof14 kunststoffolie15 kurk16 lood17 metselwerk18 plaatstaal19 puinsteen

51 / 99

Page 52: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving20 PVC21 staal22 steen23 voorgespannen beton24 riet en/of biezen25 zand26 gips28 roestvrij staal27 gres29 veen30 klei31 lokale bodemsoort

MateriaalOeverBeschrijvingDefinitie Materiaal oever is het hoofdmateriaal van de oeverconstructieHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeOndersteunendWaterdeel soortMateriaalOever nvtVerdediging soortMateriaalOever nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 aluminium2 asbestcement3 beton4 gegolfd plaatstaal5 gewapend beton6 gietijzer7 gips8 glas9 grasbetontegels10 hout11 ijzer12 koper13 kunststof14 kunststoffolie15 kurk

52 / 99

Page 53: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving16 lood17 metselwerk18 plaatstaal19 puinsteen20 PVC21 staal22 steen23 voorgespannen beton24 riet en/of biezen30 hardhouten eiken31 hardhouten azob32 hardhouten acacia33 hardhouten overig40 zachthout grenen41 zachthout vuren42 zachthout overig50 stortsteen51 schanskorf52 kunststofmat53 graskeien98 overig99 onbekend

MateriaalTeenbestortingBeschrijvingDefinitie Materiaal teenbestortingHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeTeenbestorting typeMateriaal nvt

AttributenWaarde Omschrijving98 Overig99 Onbekend

53 / 99

Page 54: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

MateriaalZinkstukBeschrijvingDefinitie Materiaal ZinkstukHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeZinkstuk typeMateriaalZinkstuk nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Rijsscherm98 Overig

MetingKwantiteitEenheidBeschrijvingDefinitie Meting kwantiteit eenheidHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMetingKwantiteit eenheid nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Meter

NiveauBeschrijvingDefinitie NiveauHerkomst definitie InspireType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

54 / 99

Page 55: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeHydroObject niveau 1

AttributenWaarde Omschrijving1 op maaiveld2 boven maaiveld3 onder bodem/maaiveld

NormGroepBeschrijvingDefinitie Norm GroepHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterkeringStelselAgg normGroep nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Landelijke normering primaire waterkeringen2 Normering regionale waterkeringen3 Normering overige waterkeringen

NormKaderBeschrijvingDefinitie Norm KaderHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

55 / 99

Page 56: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterkeringStelselAgg normKader nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Waterwet2 Provinciale verordening3 Omgevingsverordening4 Waterverordening5 Keurverordening

OnderhoudsplichtigeBeschrijvingDefinitie OnderhoudsplichtigeHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeOnderhoudsplicht onderhoudsplichtige nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Waterschap2 Gemeente3 Provincie4 Aanliggende eigenaar

OnderlaagBeschrijvingDefinitie OnderlaagHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

56 / 99

Page 57: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagSteenzetting onderlaag nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Geotextiel2 Filter3 Klei

OntstaanswijzeBeschrijvingDefinitie OntstaanswijzeHerkomst definitie InspireType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfvoergebiedAanvoergebied ontstaanswijze nvtHydroObject ontstaanswijze nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Natuurlijk2 Door de mens gemaakt

OrdeScopeBeschrijvingDefinitie Scope van de bepaling van de ordeCode.Herkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfvoergebiedAanvoergebied ordeScope 1

57 / 99

Page 58: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Unie van Waterschappen / subwerkgroep Geo-informatie

OrdeSystematiekBeschrijvingDefinitie Systematiek die is gehanteerd bij de bepaling van de ordeCodeHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfvoergebiedAanvoergebied ordeSystematiek 1

AttributenWaarde Omschrijving1 Leidraden Afvoergebieden

PeilgebiedStatus

BeschrijvingDefinitie Status PeilgebiedHerkomst definitie IRISType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePeilgebiedPraktijk statusPeilgebied 1PeilgebiedVigerend statusPeilgebied 4PeilafwijkingGebied statusPeilgebied 1

AttributenWaarde Omschrijving1 Praktijk2 Ontwerp3 Vigerend interim4 Vigerend definitief

58 / 99

Page 59: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving98 Overig99 Onbekend

PercentageBeschrijvingDefinitie PercentageHerkomst definitie nvtType domein RangeDomainVast, vrij of aanvulbaar nvt

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBasismateriaal korrelverdelingZandlaag nvtBasismateriaal korrelverdelingKleilaag nvtToplaagAsfalt gewenstPercentageMortel nvtToplaagAsfalt percentageBitumen nvtToplaagAsfalt percentageHolleruimte nvtToplaagAsfalt percentageZand nvtToplaagAsfalt percentageSteenslagGrind nvtToplaagAsfalt percentageVulstof nvtToplaagSteenzetting relatiefOpenOppervlak nvt

AttributenNiet van toepassing

PersistentieBeschrijvingDefinitie PersistentieHerkomst definitie InspireType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeHydroObject persistentie nvt

59 / 99

Page 60: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 droog2 kortstondig3 afwisselend4 continue

PlanstatusBeschrijvingDefinitie PlanstatusHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeIMWA_GeoObject statusObject nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 planvorming3 gerealiseerd4 buiten bedrijf5 niet meer aanwezig7 Te verwijderen99 onbekend

ProfielSoortBeschrijvingDefinitie Profiel soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMeetlocatieProfiel soortProfiel nvtNormGeparamProfiel soortProfiel nvt

60 / 99

Page 61: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 profiel oppervlaktewater2 geotechnisch profiel3 dwarsprofiel waterkering4 lengteprofiel waterkering5 dwarsprofiel oppervlaktewater6 lengteprofiel oppervlaktewater

ReferentievlakkenDieptematenBeschrijvingDefinitie Referentievlakken voor dieptematenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMeetlocatieProfiel referentievlak nvtNormGeparamProfiel referentievlak nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 NAP2 KP (Kanaalpeil)3 SP (Stuwpeil)4 MP (Meerpeil)

SoortKwantiteitsmetingBeschrijvingDefinitie Soort KwantiteitsmetingHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaarde

61 / 99

Page 62: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

MetingKwantiteit soortKwantiteitsmeting nvt

AttributenWaarde Omschrijving999 Vrije keuzelijst

SoortNatuurlijkeOeverBeschrijvingDefinitie Soort Natuurlijke OeverHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vrij

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeNatuurvriendelijkeOever soortNatuurvriendelijkeOever nvt

AttributenWaarde Omschrijving999 Vrije keuzelijst

StatusBeschrijvingDefinitie StatusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesHet domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

AttributenWaarde Omschrijving1 bestaand

62 / 99

Page 63: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

StatusPlusBeschrijvingDefinitie StatusplusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesHet domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

AttributenWaarde Omschrijving1 plan2 historie

TypeAfvoerAanvoergebiedBeschrijvingDefinitie TypeAfvoerAanvoergebiedHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfvoergebiedAanvoergebied soortAfvoerAanvoergebied nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Bemalingsgebied2 Afvoergebied3 Deelstroomgebied4 Afwateringsgebied5 Afwateringseenheid98 Overig

63 / 99

Page 64: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeBekledingConstructieBeschrijvingDefinitie Type bekledingconstructieHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBekledingConstructie soortBekledingconstructie nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Gras2 Steenzetting3 Asfaltbekleding4 Betonbekleding5 Losgestort materiaal6 Verpakte bekleding98 Overig99 Onbekend

TypeBekledingLaagBeschrijvingDefinitie Type BekledingLaagHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeFilterlaag typeBekledingLaag 3Toplaag typeBekledingLaag 1Afwerkingslaag typeBekledingLaag 7VlijlaagUitvullaag typeBekledingLaag 2Geotextiel typeBekledingLaag 5Slijtlaag typeBekledingLaag 6Basismateriaal typeBekledingLaag 8

64 / 99

Page 65: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Toplaag2 Uitvullaag3 Filter4 Vlijlaag5 Geotextiel6 Basismateriaal7 Afwerkingslaag8 Slijtlaag

TypeBodemlaagBeschrijvingDefinitie Type BodemlaagHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBodemlaag typeBodemlaag nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Nog geen domein beschikbaar

TypeBrugBeschrijvingDefinitie Brug soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBrug soortOverspanning nvt

65 / 99

Page 66: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 vrije overspanning2 overspanning via tussenpunten3 overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel4 overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunten98 overig99 onbekend

TypeConstructieOpbouwBeschrijvingDefinitie Type Constructie OpbouwHerkomst definitie WTIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagAsfalt typeConstructieOpbouw nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Enkele asfaltlaag2 Dubbele asfaltlaag, goede hechting3 Dubbele asfaltlaag, onvoldoende hechting

TypeFilterlaagBeschrijvingDefinitie Type FilterlaagHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeFilterlaag typeFilterlaag nvt

66 / 99

Page 67: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving36 Gebakken steen37 Zand38 Zandasfalt39 Grind40 Puin41 Mijnsteen

TypeFunctioneelGebiedBeschrijvingDefinitie TypeFunctioneelGebiedHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeFunctioneelGebied BGTType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 kering2 niet-bgt

TypeFunctioneelGebiedPlusBeschrijvingDefinitie TypeFunctioneelGebiedPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeFunctioneelGebied plusType nvt

67 / 99

Page 68: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 bedrijvigheid2 natuur en landschap3 landbouw4 bewoning5 infrastructuur verkeer en vervoer6 infrastructuur waterstaatswerken7 waterBergingsgebied8 maatschappelijke en/of publieksvoorziening9 recreatie10 begraafplaats11 functioneel beheer12 recreatie: speeltuin13 recreatie: park14 recreatie: sportterrein15 recreatie: camping16 recreatie: bungalowpark17 recreatie: volkstuin18 functioneel beheer: hondenuitlaatplaats19 bushalte20 carpoolplaats21 benzinestation22 verzorgingsplaats

TypeInvloedslijnBeschrijvingDefinitie Type InvloedslijnHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeInvloedslijn typeInvloedslijn nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Piping2 Macrostabiliteit3 Zettingsvloeiing

68 / 99

Page 69: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeInwinningsmethodeBeschrijvingDefinitie TypeInwinningsmethodeHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePlaatsbepalingspunt inwinningsMethode nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 terrestrisch2 laser3 fotogrammetrisch4 panoramabeelden5 digitaliseren6 scannen7 bouwtekening8 geconstrueerd9 transitie

TypeKernopbouwBeschrijvingDefinitie Type KernopbouwHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeKernopbouw typeKernopbouw nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Zanddijk2 Zanddijk met kleikern

69 / 99

Page 70: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeKruisingBeschrijvingDefinitie TypeKruisingHerkomst definitie InspireType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAquaduct typeKruising 1Brug typeKruising 2DuikerSifonHevel typeKruising nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Aquaduct2 Brug3 Duiker4 Sifon5 Hevel6 Bypass

TypeKunstwerkBeschrijvingDefinitie TypeKunstwerkHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeKunstwerkdeel soortKunstwerk nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 hoogspanningsmast

70 / 99

Page 71: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

2 Gemaal3 perron4 Sluis5 strekdam6 steiger7 Stuw8 transitie9 niet-bgt

TypeKunstwerkPlusBeschrijvingDefinitie TypeKunstwerkPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeKunstwerkdeel plusType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 keermuur2 overkluizing3 duiker4 faunavoorziening5 Vispassage6 Bodemval7 coupure8 ponton9 voorde

TypeKwelschermBeschrijvingDefinitie Type KwelschermHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

71 / 99

Page 72: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeKwelscherm typeKwelscherm nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Damwand2 Kleikist3 Neopreenscherm

TypeMeetnetBeschrijvingDefinitie Soort meetnetHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vrij

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMeetnet soortMeetnet nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 gewasbeschermingsmiddelen meetnet2 meetnetzwemwaterkwaliteit3 chloride meetnet4 verdroging5 calamiteiten (hoogwater/waterschaarste)

TypeOndergrondBeschrijvingDefinitie Type OndergrondHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

72 / 99

Page 73: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBasismateriaal typeOndergrond nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Zand2 Kleilaag3 Kleikern98 Overig

TypeOndersteunendWaterdeelBeschrijvingDefinitie TypeOndersteunendWaterdeelHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeOndersteunendWaterdeel BGTType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 oever, slootkant2 slik3 transitie

TypeOverbruggingsdeelBeschrijvingDefinitie TypeOverbruggingsdeelHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaarde

73 / 99

Page 74: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Overbruggingsdeel typeOverbruggingsdeel nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 dek2 landhoofd3 pijler4 sloof5 pyloon

TypeOvergangsconstructieBeschrijvingDefinitie Type OvergangsconstructieHerkomst definitie WBIType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeTeenOvergangsconstructie typeOvergangsconstructie nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 a0: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de

stenen vlak onder de overgang(sconstructie)2 a1: Maximaal 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de

stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)3 b0: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, zonder asfaltmastiek tussen de

stenen vlak onder de overgang(sconstructie)4 b1: Meer dan 5 cm onder de steenzetting steekt, met asfaltmastiek tussen de

stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)5 c0: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, zonder asfaltmastiek

tussen de stenen vlak onder de overgang(sconstructie)6 c1: De stroming in de filter/uitvullaag wordt geblokkeerd, met asfaltmastiek tussen

de stenen in een strook van 0,4 à 2 m net onder de overgang(sconstructie)

TypePaalIMGeoBeschrijvingDefinitie Type Paal IMGeoHerkomst definitie IMGEO

74 / 99

Page 75: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Type domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePaal plusType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 lichtmast2 telpaal3 portaal4 verkeersregelinstallatie5 verkeersbord6 poller7 haltepaal8 vlaggenmast9 afsluitpaal10 praatpaal11 hectometerpaal12 dijkpaal13 drukknoppaal14 grensmarkering

TypeParameterBeschrijvingDefinitie SoortParameterHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeNormGeparamProfielWaarde soortParameter nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 bodembreedte2 bodemhoogte benedenstrooms3 bodemhoogte bovenstrooms

75 / 99

Page 76: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

4 breedte plasberm linkerzijde5 breedte plasberm rechterzijde6 hoogte insteek linkerzijde7 hoogte insteek rechterzijde8 hoogte plasberm linkerzijde9 hoogte plasberm rechterzijde10 taludhelling linkerzijde11 taludhelling rechterzijde12 taludhelling plasberm linkerzijde13 taludhelling plasberm rechterzijde

TypePeilgebiedBeschrijvingDefinitie Peilgebied soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfvoergebiedAanvoergebied soortAfvoerAanvoergebied nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 aanvoerpeilgebied2 afvoerpeilgebied3 aan- en afvoerpeilgebied4 bemalen5 onderbemalen6 gestuwd7 opgemalen8 natuurlijk

TypePeilmerkBeschrijvingDefinitie Soort peilmerkHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

76 / 99

Page 77: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePeilmerk soortPeilmerk nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Bout (Eigen)2 Plaatje3 NAP Bout4 Constructie5 Grondslagpunt

TypeProfiel

BeschrijvingDefinitie Profiel soortenHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeMetingProfielPunt soortMeetpuntKenmerkendeProfiellijn typeProfielKenmerk nvt

AttributenWaarde Omschrijving Waarde Omschrijving1 linker insteek landzijde 50 linker teen plasberm2 rechter insteek landzijde 51 linker insteek plasberm3 linker insteek rivierzijde 52 rechter insteek plasberm4 rechter insteek rivierzijde 53 rechter teen plasberm5 linker bodem landzijde 60 kruin berm binnenwaarts6 rechter bodem landzijde 61 kruin berm buitenwaarts7 as bodem landzijde 62 insteek buitenberm8 linker bodem rivierzijde 63 insteek binnenberm9 rechter bodem rivierzijde 64 insteek sloot (waterkeringzijde)10 as bodem rivierzijde 65 waterbodem (waterkeringzijde)11 begin berm landzijde 66 waterbodem (polderzijde)12 eind berm landzijde 67 insteek sloot (polderzijde)

77 / 99

Page 78: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

13 begin berm rivierzijde 68 verkeersbelasting kant buitenwaarts14 eind berm rivierzijde 69 verkeersbelasting kant binnenwaarts15 teen dijk binnenwaarts 70 insteek sloot buitendijks (buitenzijde)16 teen dijk buitenwaarts 71 insteek sloot buitendijks (waterkeringzijde)17 kruin binnenzijde 72 insteek geul18 kruin buitenzijde 73 teen geul19 kruin midden 74 waterbodem sloot buitendijks (waterkeringzijde)23 begin profiel 75 waterbodem sloot buitendijks (buitenzijde)24 linker insteek 76 maaiveld binnenwaarts25 linker bodem 77 maaiveld buitenwaarts26 as bodem 78 verdichting binnenzijde27 rechter bodem 79 verdichting buitenzijde28 rechter insteek 80 intrede piping29 eind profiel 81 uitreding piping30 plasberm 98 overig31 linkeroever lengteprofiel 99 onbekend32 rechteroever lengteprofiel

TypePutBeschrijvingDefinitie TypePutHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePut BGTType 1

AttributenWaarde Omschrijving1 niet-bgt

TypePutPlusBeschrijvingDefinitie TypePutPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

78 / 99

Page 79: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePut plusType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 benzine- / olieput2 brandkraan / -put3 drainageput4 inspectie- / rioolput5 kolk6 waterleidingput

TypeReferentielijnBeschrijvingDefinitie Type ReferentielijnHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBijzondere waterkerende constructie soortReferentielijn 2Dam soortReferentielijn 2Dijk soortReferentielijn 2Duin soortReferentielijn 2Hoge grond soortReferentielijn 1Kunstwerk soortReferentielijn 3Waterkering soortReferentielijn 1

AttributenWaarde Omschrijving1 Buitenkruinlijn2 Middenkruinlijn3 Geen eenduidige referentielijn

79 / 99

Page 80: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeReferentiestelselBeschrijvingDefinitie Type ReferentiestelselHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeReferentiestelsel typeReferentiestelsel 1

AttributenWaarde Omschrijving1 Hectometrering2 Kilometrering

TypeRegelbaarheidBeschrijvingDefinitie Regelbaarheid soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeAfsluitmiddel soortRegelbaarheid nvtStuw soortRegelbaarheid nvtVuilvang soortRegelbaarheid nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 niet regelbaar (vast)2 regelbaar, niet automatisch3 regelbaar, automatisch4 handmatig98 overig

80 / 99

Page 81: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeRegenwaterbufferBeschrijvingDefinitie Type RegenwaterbufferHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeRegenwaterbuffer soortRegenwaterbuffer nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 gecombineerd2 landelijk3 stedelijk

TypeScheidingBeschrijvingDefinitie TypeScheidingHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVerdediging BGTType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 muur2 kademuur3 geluidsscherm4 damwand5 walbescherming6 hek7 transitie8 niet-bgt

81 / 99

Page 82: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeSluisBeschrijvingDefinitie Sluis soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeSluis soortSluis nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 keersluis2 uitwateringssluis/spuisluis3 inlaatsluis4 schutsluis naar een zijde5 schutsluis naar twee zijden6 keersluis naar twee zijden7 damsluis98 overig

TypeStreefpeilBeschrijvingDefinitie SoortStreefpeilHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vrij

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeStreefpeil soortStreefpeil nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Vast2 Winter3 Zomer

82 / 99

Page 83: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

4 Dynamisch ondergrens5 Dynamisch bovengrens6 Dynamisch ondergrens zomer8 Dynamisch bovengrens zomer9 Dynamisch ondergrens winter10 Dynamisch bovengrens winter11 Schouw99 Onbekend

TypeStuwBeschrijvingDefinitie Stuw_soortenHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeStuw soortStuw nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 schotbalkstuw2 stuw met schuif3 stuw met klep4 segmentstuw5 cascadestuw6 hevelstuw7 meetstuw8 meetschot9 stuw met contra-gewicht10 inlaat- en/of aflaatstuw11 overlaat12 drijverstuw13 trommelstuw20 gronddamstuw21 stuwbak22 tuimel- of kantelstuw23 balgstuw24 brievenbusstuw25 knijpstuw26 conserveringstuw

83 / 99

Page 84: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

99 onbekend

TypeVegetatieObjectIMGeoBeschrijvingDefinitie Type VegetatieObject IMGeoHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVegetatieObject bgtType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 boom2 haag

TypeVerdedigingBeschrijvingDefinitie Verdediging soortenHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVerdediging soortVerdediging nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 wiepen2 betuining3 (perkoen)paaltjes4 taludbekleding5 bodembekleding6 talud- en bodembekleding

84 / 99

Page 85: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

7 keer- of kademuur8 damwand9 cascades (stroombrekers)10 woelbak11 krib12 strekdam13 tussenoplossing of cominatie van damwand en talud (gebroken)14 beschoeiing15 De muraltmuur99 overig23 balgstuw24 brievenbusstuw25 knijpstuw26 conserveringstuw98 overig

TypeVispassageBeschrijvingDefinitie Vispassage soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVispassage soortVispassage nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 vislift2 vistrap3 aalpijp4 vissluis5 deniltrap6 bekkentrap98 overig99 onbekend

85 / 99

Page 86: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeVuilvangBeschrijvingDefinitie Vuilvang soortenHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVuilvang soortVuilvang nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 vangbalk2 krooshek98 overig99 onbekend

TypeWandconstructieBeschrijvingDefinitie Type WandconstructieHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWandconstructie typeWandconstructie nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Damwand2 Diepwand3 Keermuur4 Oeverbescherming5 Kademuur6 Kwelscherm

86 / 99

Page 87: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeWaterBeschrijvingDefinitie TypeWaterHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterdeel BGTType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 zee2 waterloop3 watervlakte4 greppel, droge sloot5 transitie

TypeWaterinrichtingPlusBeschrijvingDefinitie TypeWaterinrichtingPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeVuilvang soortWaterinrichtingselement 1

AttributenWaarde Omschrijving1 Vuilvang

TypeWaterkerendeConstructieBeschrijvingDefinitie Type Waterkerende Constructie

87 / 99

Page 88: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Herkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeCoupure typeWaterkerendeConstructie nvtDuikerSifonHevel typeWaterkerendeConstructie nvtFlexibeleWaterkering typeWaterkerendeConstructie nvtGemaal typeWaterkerendeConstructie nvtKistdam typeWaterkerendeConstructie nvtSluis typeWaterkerendeConstructie nvtStuw typeWaterkerendeConstructie nvtWandconstructie typeWaterkerendeConstructie nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Type I: zelfstandig waterkerend2 Type II: waterkerend in combinatie met grondconstructie3 Type III: waterkerend bij falen van een andere constructie4 Type IV: tast bij falen de functie van de waterkering aan

TypeWaterkeringsectieBeschrijvingDefinitie Type WaterkeringsectieHerkomst definitie ProjectType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Aanvulbaar

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterkeringSectie typeWaterkeringsectie nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Toetsspoorsectie2 Toetsresultaatsectie3 Ondergrondsectie4 HWBP projectsectie5 Inspectievak

88 / 99

Page 89: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

TypeWaterkeringstelselBeschrijvingDefinitie Type WaterkeringstelselHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterkeringStelselAgg typeWaterkeringstelsel nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Dijkring2 Verbindende waterkering3 Dijktraject

TypeWaterPlusBeschrijvingDefinitie TypeWaterPlusHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeWaterdeel plusType nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 rivier2 sloot3 kanaal4 beek5 gracht6 bron

89 / 99

Page 90: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

7 haven8 meer, plas, ven, vijver

TypeWetverordeningBeschrijvingDefinitie WetverordeningtypeHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBeschermingszone typeWetOfVerordening nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 onderhoudsplicht2 keurontheffing3 ontvangstplicht4 meld- en registratieplicht7 keurzone10 waterakkoord11 peilbesluit12 peilafwijking13 vergunning tot lozing, onttrekking, afvoer, aanvoer20 zakelijk recht21 gebruiksovereenkomst22 beheersovereenkomst31 vergunning krachtens de WVO32 alg regelgeving krachtens de WVO ter regulering van lozingen33 gemeentelijke lozingsverordening34 AMvB op grond van WVO35 ministerieel besluit op grond van WVO36 meetbeschikking heffing41 verkeersbesluit42 ontheffing verkeersbesluit

VormenBeschrijvingDefinitie VormenHerkomst definitie Aquo

90 / 99

Page 91: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Type domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeDuikerSifonHevel vormKoker nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 Rond2 Driehoekig3 Rechthoekig4 Eivormig5 Ellipsvormig6 Paraboolvormig7 Trapeziumvormig8 Heulprofiel9 Muilprofiel10 Langwerpig11 Scherp99 Onbekend

WaarOnwaarBeschrijvingDefinitie Waar OnwaarHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagGras bewezenSterkteVoorwaarde1 nvtToplaagGras bewezenSterkteVoorwaarde2 nvtToplaagGras bewezenSterkteVoorwaarde3 nvtToplaagGras bewezenSterkteVoorwaarde4 nvt

AttributenWaarde Omschrijving0 Onwaar1 Waar

91 / 99

Page 92: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

WaterbeheerderBeschrijvingDefinitie WaterbeheerderHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesHet domein wordt nog niet of niet meer gebruikt bij de DAMO Objecten.

AttributenWaarde Omschrijving2 Wetterskip Fryslân7 Waterschap Rijn en IJssel9 Waterschap Rivierenland11 Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht12 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier13 Hoogheemraadschap van Rijnland14 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden15 Hoogheemraadschap van Delfland25 Waterschap Brabantse Delta27 Waterschap De Dommel30 Waterschapsbedrijf Limburg33 Waterschap Hunze en Aa's34 Waterschap Noorderzijlvest37 Waterschap Zuiderzeeland38 Waterschap Aa en Maas39 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard40 Waterschap Hollandse Delta41 Wetterskip Blija Buitendijks42 Waterschap Scheldestromen43 Waterschap Vallei en Veluwe44 Waterschap Vechtstromen57 Waterschap Peel en Maasvallei58 Waterschap Roer en Overmaas59 Waterschap Drents Overijsselse Delta61 Provincie Groningen62 Provincie Fryslân63 Provincie Drenthe64 Provincie Flevoland65 Provincie Noord-Holland66 Provincie Overijssel

92 / 99

Page 93: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving67 Provincie Utrecht68 Provincie Gelderland69 Provincie Zuid-Holland70 Provincie Zeeland71 Provincie Noord-Brabant72 Provincie Limburg80 Rijkswaterstaat97 België98 Duitsland99 meerdere waterbeheerders

WaterstaatkundigeZoneringBeschrijvingDefinitie WaterstaatkundigeZoneringHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeBeschermingszone typeZone nvt

AttributenWaarde Omschrijving5 Beschermingszone6 Beschermingszone A7 Beschermingszone B8 Profiel van vrije ruimte

WatertypeKwalitatiefBeschrijvingDefinitie WatertypeKwalitatiefHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaarde

93 / 99

Page 94: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

HydroObject soortOppwaterkwaliteit nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 trechtervormige bronnen (limnokrenen)2 verticale bronnen (rheokrenen)3 puntbronnen (akrokrenen)4 diffuse bronnen (helokrenen)5 overige brontypes6 bronbeken7 bergbeken8 geultype beken9 snelstromende zandbeken10 laaglandbeken11 veenbeken12 duinbeken13 kwelbeken14 sprengenbeken15 genormaliseerde beken16 overige beektypes20 kleine rivieren24 grote rivieren25 drinkpoelen26 grachten27 sierwateren28 overige stadswateren29 zandsloten30 veensloten31 kleisloten34 overige sloten35 zandvaarten36 veenvaarten37 kleivaarten40 droogvallende wateren42 overige weteringen en vaarten43 scheepvaartkanalen44 boezem- en polderkanalen45 overige kanalen46 zeehavens47 jachthavens48 overige havens49 voedselarme (oligotrofe) vennen50 dystrofe vennen51 mesostrofe vennen52 hoogveenvennen53 ringvennen

94 / 99

Page 95: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving54 pingo-ruïnes55 overige vennen57 regenwatermeren58 grondwatermeren59 overige duinmeren60 afgesloten, oude rivierarmen61 open, oude rivierarmen62 wielen63 zandgaten64 grindgaten65 kleigaten66 petgaten67 afgesloten zeearmen68 laagveenplassen69 oeveraantastingsplassen70 droogleggingsplassen71 veenpolderplassen73 randmeren74 overige meren en plassen75 dobben79 kreken80 inlagen81 zoute meren82 rivierdelta-estuaria83 wadden94 overige getijdewateren95 zee100 bronnen101 beken102 laaglandbeken bovenloop103 laaglandbeken middenloop104 laaglandbeken benedenloop105 heuvellandbeken106 heuvellandbeken bovenloop107 heuvellandbeken middenloop108 heuvellandbeken benedenloop109 rivieren110 overige rivieren111 stadswateren112 stromende stadswateren113 brede lijnvormige stadswateren114 smalle lijnvormige stadswateren115 ondiepe niet-lijnvormige stadswateren116 diepe niet-lijnvormige stadswateren117 sloten118 zure sloten119 licht brakke sloten

95 / 99

Page 96: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving120 brakke sloten121 weteringen en vaarten122 kanalen123 zandkanalen124 veenkanalen125 kleikanalen126 brakke kanalen127 sterk brakke kanalen128 havens129 vennen en pingo-runes130 duinmeren131 oude rivierarmen132 zand-, grind- en kleigaten133 meren en plassen134 overige stagnante wateren, al dan niet gegraven135 brakke en zoute wateren136 getijde wateren en estuaria137 binnendijkse, zeer licht brakke tot zoete wateren138 binnendijkse, licht brakke wateren139 binnendijkse, brakke wateren140 binnendijkse, zeer brakken wateren141 overige brakke en zoute wateren

WatertypeKwantitatiefBeschrijvingDefinitie WatertypeKwantitatiefHerkomst definitie AquoType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeHydroObject soortOppwaterkwantiteit nvt

AttributenWaarde Omschrijving1 bermsloot2 beek3 boezemdijksloot4 boezemsloot5 boezemspoorsloot

96 / 99

Page 97: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving6 boezemwater7 dijksloot8 gracht9 greppel10 hoofdwaterloop11 kadesloot12 kanaal13 kavelsloot14 leigraaf15 perceelsloot16 poldersloot17 polderwater18 polderwaterloop (polderwatergang)19 primair boezemwater20 rivier21 scheisloot22 schouwsloot23 secundair boezemwater24 sloot25 spoorsloot26 tertiair boezemwater27 tocht28 toevoerleiding voor infiltratiewater29 uitmonding30 vaarsloot31 vaart32 vliet33 voert34 waterleiding35 waterloop (watergang)36 watervoerende weg37 wegsloot38 wetering50 bergingsvijver51 dobbe52 duinmeer53 duinrel54 inlaag55 karreveld56 kreek57 kweekvijver58 meer59 moeras60 pingo-ruine61 plas62 poel63 spaarbekken

97 / 99

Page 98: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

Waarde Omschrijving64 stadsvijver65 ven66 vijver67 visvijver68 weel69 wiel70 Zandvang71 zee72 te verlanden sloot

WelGeenBeschrijvingDefinitie Wel GeenHerkomst definitie IMWAType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardeToplaagAsfalt schadelijkeBegroeiing nvtToplaagAsfalt zandWaterUittreding nvt

AttributenWaarde Omschrijving0 Geen1 Wel

WindstreekMuurvlakBeschrijvingDefinitie WindstreekmuurvlakHerkomst definitie IMGEOType domein CodedValueDomainVast, vrij of aanvulbaar Vast

AssociatiesObject Attribuut Default domeinwaardePeilmerk muurvlak nvt

98 / 99

Page 99: DAMO Keringen 1.5...  · Web view2017-12-15 · Author: Nieuwland Geo-Informatie / Het Waterschapshuis Title: DAMO Keringen

DAMO Keringen

AttributenWaarde Omschrijving1 Noord2 Noordoost3 Oost4 Zuidoost5 Zuid6 Zuidwest7 West8 Noordwest

99 / 99