DAG PROGRAMMA 140909

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  0

Embed Size (px)

description

DAG PROGRAMMA 140909. DOELSTELLING MINOR MVO Hoe ziet het programma eruit? Kennis maken - groepsindeling Congres MVO HOE? ZO!. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. MVO (Engelse term CSR Corporate Social Responsibility). MVO Ethiek 3 P’s Strategie, Management & Organisatie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DAG PROGRAMMA 140909

 • College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DAG PROGRAMMA 140909DOELSTELLING MINOR MVOHoe ziet het programma eruit?Kennis maken - groepsindelingCongres MVO HOE? ZO!

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  MVO

  (Engelse term CSRCorporate Social Responsibility)

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • MVO Ethiek 3 Ps Strategie, Management & Organisatie Communicatie Project Filmcyclus/ bedrijfsbezoeken

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • Steps to Improving Wages andWorking Conditions in the Global Sportswear Industry.Clearing the Hurdles :

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • Hoe milieubelastend ben jij?Wat is jouw footprint?

  http://footprint.wwf.org.uk/

  http://actonco2.direct.gov.uk/index.html/

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DOELSTELLINGDe student moet in staat zijn (principes van) maatschappelijk verantwoord ondernemen succesvol te implementeren bij bedrijven.

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • WAT DOEN WE ALLEMAAL?COLLEGESFILMSGASTSPREKERSREFLECTIESTENTAMENPRAKTIJK OPDRACHTDENKTANK/BIJEENKOMSTEN

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • INTRODUCTIE MVORelevantieDefinitiesHistorie Motieven Bedrijfsprestaties

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • RELEVANTIE MVOUit recent onderzoek blijkt dat de:Verwachtingen van burgers t.a.v. MVO en dat terwijl de prestaties van bedrijven tav MVO

  Burgers verwachten meer dan winst en het actief geven aan goede doelen. Zij verwachten een brede maatschappelijke betrokkenheid.

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DEFINITIES MVO (1)Synoniemen voor MVO: duurzaam ondernemenEthisch ondernemenMaatschappelijk ondernemenWaardegedreven ondernemenBewust ondernemen

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DEFINITIES (2)Definitie duurzaamheid

  Het vermogen van samenlevingen om in hun eigen behoeften te voorzien, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, te schaden.

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • TRIPLE P Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het in balans brengen van de triple-P gedachte: people planet profit

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DEFINITIE MVO (3) (SER / Min. V. EZ)

  Het bewust richten van de ondernemings-activiteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan.MVO behoort tot de core business van ondernemingen.

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DEFINITIES (4)Elementen uit definitie MVO:

  Core businessVrijwilligheidMeerwaarde voor bedrijf nSamenleving (= triple P: People, Planet, Profit)

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • People

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • Planet

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • Profit !!!

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • Werkgelegenheid

  Arbeidsvoorwaarden Personeelsvoorzieningen

  Veiligheid + gezondheid Opleiding en training

  Diversiteit

  Sociaal maatschappelijkebetrokkenheid bij de(lokale) samenleving Integriteit

  People

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • MilieuprestatiesEnergieverbruik Materiaalgebruik Afvalverwijdering Hergebruik en recycling CO2-uitstootTransport

  Planet

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • StrategieSegmentatiePositionering InnovatieRelatie met stakeholders PartnershipsImago en reputatieRisicosConcurrentiepositie

  Profit !!!

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • DEFINITIES (4)KlimaatveranderingArmoedebestrijdingBiodiversiteitConcurrentiekrachtArbeidsparticipatieMensenrechtenKwaliteit van arbeidGezond levenDuurzame landbouwLeefbaarheidDe 10 maatschappelijke themas van MVO

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • MOTIEVEN (1)Drie categorien om aan MVO te doen:

  MOETWet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen

  HOORTPersoonlijke overtuiging

  LOONTWelbegrepen eigenbelang

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • MOTIEVEN (2)ReputatiemanagementRisicomanagementMedewerkerstevredenheidLeren en innoverenMarktvraag Bedrijfsprestaties

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • BEDRIJFSPRESTATIESEr is geen duidelijk direct bewijs voor een relatie tussen MVO en financile prestatiesDaarentegen is er wel indirect bewijs:Toename medewerkersmotivatieHogere productiviteitOntwikkeling beurskoersen MVO-bedrijven beterMedewerkerstevredenheid

  College 1 Hoofdstuk 1 MVO

 • MOTIVATIE: GELD IS NIET ALLESActiviteiten TNT (logistieke verzorging World Food Program) dragen bij aan motivatie en commitment van medewerkers. Je moet niet alleen financieel, maar ook sociaal verantwoord bezig zijn.

  Mensen werken niet alleen meer voor geld, ze willen trots zijn op wat ze doen, trost zijn op de prestaties van de organisatie, ze willen zien dat de organisatie, en daarmee hun werk voor de organisatie, echt iets betekent en de wereld een beetje beter maakt.

  College 1 Hoofdstuk 2 MVO

 • VERANDERDE WERELD, VERANDERD BEWUSTZIJNAllerlei economische en technische ontwikkelingen in de afgelopen eeuw hebben niet alleen onze wereld, maar ook ons bewustzijn drastisch veranderd.

  We willen dat onze mening gehoord wordt, we willen niet alleen geld verdienen, maar ook wat doen met ons leven, er betekenis aan geven en een betrokken wereldburger zijn, niet alleen priv maar ook in onze werkomgeving.

  College 1 Hoofdstuk 2 MVO

 • Elk bedrijf heeft een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van de stakeholders die het door zijn activiteiten (direct en indirect) benvloedt. En evenzo heeft iedere stakeholder de morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van het bedrijf waarop hij invloed heeft.

  College 1 Hoofdstuk 2 MVO

  Onze Aarde, mooi als zij is!!! Laten wij er zuinig op zijn. De aarde is een zichzelf regelurend systeem, dat ook zonder de mensheid zal blijven bestaan. Table 1: Before Tax Sportswear Profits in US Dollars31 % increaseCompany 2004 2005 2006 2007 2004-07Nike $1,450,000,000 $1,859,800,000 $2,141,600,000 $2,199,900,000 51.72%Adidas $646,770,453 $849,299,213 $877,573,672 $1,088,393,584 68.28%Puma $448,435,711 $523,972,232 $453,959,272 $510,944,031 13.94%Yue Yuen $300,005,000 $307,616,000 $375,604,000 $386,647,000 28.88% (producent o.a. Nike)ASICS $64,755,447 $100,270,835 $147,816,138 $203,735,461 214.62%Under Armour $16,300,000 $19,700,000 $39,000,000 $52,600,000 222.7%Li Ning $14,739,267 $22,593,546 $36,803,693 $57,407,416 289.49%BasicNet/Kappa $4,815,120 $5,111,355 $4,561,441 $11,220,470 133.03%Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het in balans brengen van de triple-P gedachte: people, planet en profit

  Volgens de Triple P gedachte moet een onderneming zorgen dat bij alles wat zij onderneemt een juist balans gevonden wordt tussen people, planet en profit.In de afgelopen decennia heb je kunnen constateren dat naast financile aspecten, sociale en milieu aspecten eveneens op de agenda van het management kwam te staan.

  Grote beursgenoteerde ondernemingen zijn publicatiepilichtig. Zij moeten informatie geven aan diverse stakeholders. In de jaren 70 bestond het jaarverslag uitsluitend uit financile aspectenIn de jaren 80 kwamen daar sociale aspecten bijIn de jaren 90 kwamen daar milieu aspecten bij.

  Alle beursgenoteerde bedrijven presenteren tegenwoordig een financieel, sociaal en milieu jaarverslag.Saillant detail: Bakker, voorzitter van de raad van bestuur van TNT is getrouwd met een hoge functionaris van WFP.