Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

of 12 /12
GEBRUIKSWIJZER 12 CONCREET WERKEN MET DAG JULES! 1. Opbouw van Dag Jules! Dag Jules! heeft dertig thema’s: tien per themamap. Elk thema bestaat uit verschillende activiteiten die in drie fasen aangeboden worden. Tijdens de eerst fase ‘Focus’ maken de peuters kennis met het onderwerp in de onthaal- en ontdekactiviteiten. Dit gebeurt altijd via kringgesprekken en/of doe-activiteiten en materialen. De klaspop Jules speelt hier meteen een belangrijke rol. In de ‘Kern’ komen de peuters de eerste keer in contact met het verhaal van Jules via preteaching en het vertellen van het verhaal. Daarna raken ze vertrouwd met de woordenschat en het taalaanbod via activiteiten als spelen met woorden, voorlezen van het verhaal en drama of taalspel. Er is ook een kijktheater DingDong! en een activiteit rondom sociale vaardigheden: Samen spelen, samen leven. In de ‘Uitbreiding’ wordt er verder gespeeld met de inhoud van het thema, verbaal en handelend, in een muzische activiteit en met een interactieve doeplaat. Hier komt het beleefde, het geleerde of het ontdekte nog eens aan bod in heel andere situaties. Wil je het thema nog meer uitbreiden? Dat kan aan de hand van de extra ideeën en de suggesties van Doen Jules! en Hup Jules!. Nog een vorm van uitbreiding zijn de kartonboekjes van Jules en de animatiefilmpjes met bijbehorende spelletjes op dvd. Ook voor differentiatie bieden deze materialen veel mogelijkheden. 30 thema’s in Dag Jules! Themamap 1 Themamap 2 Themamap 3 Dag school! Wat trek ik aan vandaag? We dansen erop los Het is feest! Ik ben uniek Paaseitjes Dag en nacht Gaatjes en kronkels Gekke schoenen Neuzen snuiten Rode vlekjes Wat doet de koe… boe Blaadjes overal Bonte kleuren Stop! Grootouders Prinsen en prinsessen Daar is de zon Mmm, lekker! Ik verhuis De liefste voor mij Wat ben ik geweldig! Een nieuwe baby Een spannend beroep Dag Zwarte Piet! Mijn dier Vakantie, wat is dat? Kerstsfeer Wie ben jij? Alles netjes opgeruimd Bij de keuze van een thema vertrek je vanuit de interesse van het kind of speel je in op gebeurtenis- sen bij de peuters thuis of op school. De thema’s van Dag Jules! zijn dus niet allemaal tijdsgebonden. Maar toch passen bepaalde thema’s beter in een bepaald seizoen. Het seizoenenschema is een suggestie, geen verplich- ting. Het thema Ik verhuis bijvoorbeeld kan evengoed in de lente- of zomerperiode een plaats krijgen. Een thema van Dag Jules! biedt voldoende activiteiten voor twee weken. Werk je doorgaans aan één thema per week, dan kun je misschien niet alle activiteiten doen en moet je een selectie maken. Het lijkt ook onrealistisch om alle thema’s in een schooljaar aan te bieden. Beter is het om afspraken te maken met de leerkracht(en) van de echte peu- tergroep (2,5 jaar) en de eerste kleuterklas (3 tot 4 jaar). Op die manier is er een mooie spreiding en voorkom je dat peuters twee keer na elkaar een- zelfde thema voorgeschoteld krijgen. Werk je met één enkele groep (van 2,5 tot 4 jaar), dan is het misschien beter om de thema’s af te wisselen: het ene schooljaar vijftien thema’s en het volgende schooljaar nog eens vijftien. Boeiend voor de peuters en ook voor jezelf! Herfst Winter Lente Zomer

Embed Size (px)

description

Voor meer informatie, surf naar www.dagjules.be.

Transcript of Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

Page 1: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

gebruikswijzer12

CONCREET WERKEN MET DAG JULES!

1. Opbouw van Dag Jules!

Dag Jules! heeft dertig thema’s: tien per themamap. Elk thema bestaat uit verschillende activiteiten die in drie fasen aangeboden worden. Tijdens de eerst fase ‘Focus’ maken de peuters kennis met het onderwerp in de onthaal- en ontdekactiviteiten. Dit gebeurt altijd via kringgesprekken en/of doe-activiteiten en materialen. De klaspop Jules speelt hier meteen een belangrijke rol.In de ‘Kern’ komen de peuters de eerste keer in contact met het verhaal van Jules via preteaching en het vertellen van het verhaal. Daarna raken ze

vertrouwd met de woordenschat en het taalaanbod via activiteiten als spelen met woorden, voorlezen van het verhaal en drama of taalspel. Er is ook een kijktheater DingDong! en een activiteit rondom sociale vaardigheden: Samen spelen, samen leven.In de ‘Uitbreiding’ wordt er verder gespeeld met de inhoud van het thema, verbaal en handelend, in een muzische activiteit en met een interactieve doeplaat. Hier komt het beleefde, het geleerde of het ontdekte nog eens aan bod in heel andere situaties. Wil je het thema nog meer uitbreiden? Dat kan aan de hand van de extra ideeën en de suggesties van Doen Jules! en Hup Jules!.Nog een vorm van uitbreiding zijn de kartonboekjes van Jules en de animatiefilmpjes met bijbehorende spelletjes op dvd. Ook voor differentiatie bieden deze materialen veel mogelijkheden.

30 thema’s in Dag Jules!

Themamap 1 Themamap 2 Themamap 3

Dag school! Wat trek ik aan vandaag? We dansen erop los

Het is feest! Ik ben uniek Paaseitjes

Dag en nacht Gaatjes en kronkels Gekke schoenen

Neuzen snuiten Rode vlekjes Wat doet de koe… boe

Blaadjes overal Bonte kleuren Stop!

Grootouders Prinsen en prinsessen Daar is de zon

Mmm, lekker! Ik verhuis De liefste voor mij

Wat ben ik geweldig! Een nieuwe baby Een spannend beroep

Dag Zwarte Piet! Mijn dier Vakantie, wat is dat?

Kerstsfeer Wie ben jij? Alles netjes opgeruimd

Bij de keuze van een thema vertrek je vanuit de interesse van het kind of speel je in op gebeurtenis-sen bij de peuters thuis of op school.De thema’s van Dag Jules! zijn dus niet allemaal tijdsgebonden. Maar toch passen bepaalde thema’s beter in een bepaald seizoen.

Het seizoenenschema is een suggestie, geen verplich-ting. Het thema Ik verhuis bijvoorbeeld kan evengoed in de lente- of zomerperiode een plaats krijgen. Een thema van Dag Jules! biedt voldoende activiteiten voor twee weken. Werk je doorgaans aan één thema per week, dan kun je misschien niet alle

activiteiten doen en moet je een selectie maken.Het lijkt ook onrealistisch om alle thema’s in een schooljaar aan te bieden. Beter is het om afspraken te maken met de leerkracht(en) van de echte peu-tergroep (2,5 jaar) en de eerste kleuterklas (3 tot 4 jaar). Op die manier is er een mooie spreiding en voorkom je dat peuters twee keer na elkaar een-zelfde thema voorgeschoteld krijgen. Werk je met één enkele groep (van 2,5 tot 4 jaar), dan is het misschien beter om de thema’s af te wisselen: het ene schooljaar vijftien thema’s en het volgende schooljaar nog eens vijftien. Boeiend voor de peuters en ook voor jezelf!

Herfst Winter Lente Zomer

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 12 19/07/12 15:16

Page 2: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

13

2. Opbouw van een thema

Waar let je op vooraleer je aan de slag gaat? ü Lees aandachtig de ‘Informatie vooraf’ bij het gekozen thema. Zo weet je vanuit welke invalshoek de activiteiten benaderd worden. Het helpt je om een goede keuze te maken uit het activiteitenaanbod.

ü Observeer de taalvaardigheid van je peuters. Zo weet je waar elke peuter zich binnen het taalaanbod bevindt en welke activiteit voor de peuter het meest geschikt is.

ü Respecteer in het thema de chronologische volgorde van Focus, Kern en Uitbreiding.

ü Bied per deel (Focus, Kern en Uitbreiding) minstens twee activiteiten aan.

ü Een thema kan gespreid worden over een week of over twee weken. Je mag het activiteitenaanbod natuurlijk ook aanvullen met je eigen ideeën. Het is wel belangrijk dat focus- en kernactiviteiten plaatsvinden op momenten dat de peuters er het meest ontvankelijk voor zijn. Voor de meeste peuters is dat in de voormiddag. De uitbreidingsactiviteiten en DingDong! kunnen in principe op elk tijdstip van de dag plaatsvinden.

Themaschema en informatie voorafAan de hand van het ‘Themaschema’ kun je makkelijk navigeren door het thema. Het is de visuele inhoudstafel van het thema.

JULESwil niet slapen

Annemie BerebrouckxJules en papa bouwen een boomhut. Maar dan is het bedtijd. Jules wil nog niet slapen. Hij denkt aan de boomhut… ISBN 978.90.5535.550.1

NUR 271,191D/2012/1919/52

1e druk 2012© 2012 tekst en illustraties Annemie Berebrouckx© 2012 Uitgeverij Zwijsen BE, AntwerpenMaakt deel uit van WPG groepAlle rechten voorbehouden

wil niet slapen

JULES

A. B

erebrouckx

ISBN 978 90 5535 550 1

JULESwil niet slapen

Annemie Berebrouckx

Uitgeverij Zw

ijsen BE

Full_CVR.indd 3 20-04-2012 11:32:42

THEMASCHEMA

VOOrAF

- HET VERHAAL-

KANSEN TOT

- ONTHAALACTIVITEIT- ONTDEKACTIVITEIT

- SPELEN MET WOORDEN

VOORLEZEN

DRAMA / TAALSPEL

- DINGDONG!

SAMEN SPELEN, SAMEN LEVEN

MUZISCH WERKEN

NOG MEER IDEEËN KARTONBOEKJEDVD

LIEDJES EN VERSJES

FOCus kerN

uiTbreiDiNg

Themaschema

INTERACTIEVE DOEPLAAT

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 13 19/07/12 15:16

Page 3: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

gebruikswijzer14

Lees zeker de ‘Informatie vooraf’: thema en invalshoek worden hier kort toegelicht en je vindt er de korte inhoud van het verhaal van Jules. Ook zie je (in de grote cirkels) welk taalaanbod in het thema centraal staat. De selectie is gebaseerd op de woordenlijsten voor kinderen van tweeënhalf tot vier jaar, gangbaar in de verschillende Vlaamse onderwijsnetten. Daarnaast werd er rekening gehouden met de interesse en het ontwikkelingsniveau van peuters. Het taalaanbod is opgedeeld in centraal taalaanbod, schooltaal en aanvullend taalaanbod.Bij ‘Klasinrichting’ vind je suggesties om je klas op een originele manier aan te passen aan het thema en om geschikte materialen aan te bieden in de verschillende hoeken.

Ook de ‘Ontwikkelingsdoelen’ die in het thema de nadruk krijgen, vind je hier.

FocusOnthaalactiviteitenEr zijn telkens twee onthaalactiviteiten. Ze vinden meestal plaats in de onthaalhoek met heel de groep, dikwijls in een gezellige, knusse sfeer. Jules is er natuurlijk altijd bij!

OntdekactiviteitenIn de twee ontdekactiviteiten staat ontdekken echt centraal! In kleine groepjes worden de peuters uitgedaagd. Bij elke activiteit zie je waar er ‘kansen’

liggen: kansen tot wiskundige initiatie, kansen tot techniek en onderzoek, kansen tot natuurexploratie, kansen tot bewegen, kansen tot tijdsbesef of kansen tot zintuiglijk werken.

KernKennismaken met het verhaal van JulesBij anderstalige en taalzwakke peuters raden we aan om aan preteaching te doen. In een klein groepje laat je hen kennismaken met het nieuwe verhaal. De verhaallijn is hierbij nog niet zo belangrijk. De aandacht gaat vooral naar de illustraties en wat daarop te zien en te benoemen is.

Interactief voorbereiden van het verhaalAlle peuters komen bij jou in de kring zitten. In de grote groep gaan jullie interactief aan de slag om het verhaal voor te bereiden. Dat kan als volgt: ü Speel een deel van het verhaal met vingerpopjes of kleine handpoppen. Bijvoorbeeld een fragment dat je ook met een knuffel kunt spelen: een knuffel ligt in bed en kan maar niet slapen. De peuters hebben uiteraard hun inbreng en bespreken de situatie.

ü Gebruik foto’s of voorwerpen om er een opdracht aan te koppelen, bijvoorbeeld foto’s van huis-dieren verbinden met de juiste voeding (als dat relevant is voor het verhaal).

ü Schakel de klaspop Jules in om een voorbereidend spelletje te doen: een voelspel, een raadspel, een uitbeeldspel.

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 14 19/07/12 15:16

Page 4: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

15

ü Combineer de suggesties met het tonen van de illustraties van het nieuwe verhaal.

Bij elk verhaal in de themamappen krijg je suggesties om het verhaal interactief voor te bereiden.

Vertellen van het verhaal van JulesNiet alle peuters zijn klaar om naar een voorgelezen verhaal te luisteren. Ze zijn er nog niet voldoende taalvaardig voor. En schrijftaal is ook iets anders dan spreektaal. Het kan dus geen kwaad om het verhaal van Jules eerst in je eigen woorden aan heel de groep te vertellen. Belangrijk daarbij is dat je het verhaal zo eenvoudig mogelijk vertelt en dat je rust uitstraalt. Bij elk verhaal in de themamappen vind je begeleidingstips die je helpen om het verhaal goed te vertellen.

Spelen met woordenElk thema heeft twee activiteiten ‘Spelen met woorden’. Bedoeling is dat bepaalde woorden meer betekenis krijgen door woordspelletjes, raadseltjes, liedjes, versjes, enz. In een kadertje zie je meteen welke woorden in de activiteit centraal staan. Dat kan gaan om makkelijke en moeilijkere woorden uit het taalaanbod. Wat voor het ene kind moeilijk is, kan voor het andere makkelijk zijn en het is moeilijk te voorspellen welke woorden dat precies zijn. Daarom wordt er geen niveau aangegeven. Belangrijk is wel dat deze activiteiten in een kleine groep gebeuren (vier tot vijf peuters) en liefst in een taalheterogene groep, zodat de peuters ook van elkaar kunnen leren.De andere peuters kunnen tijdens deze activiteiten aan de slag in de ontdekhoek of de bewegingshoek. Ze ‘lezen’ in de kartonboekjes of bekijken het verhaal opnieuw op de computer, waarop ze ook de bijbehorende spelletjes kunnen spelen.

Voorlezen van het verhaal van JulesDankzij de grondige voorbereiding zullen veel peuters klaar zijn om het voorgelezen verhaal te begrijpen. Zijn er toch nog kinderen die niet zo ver zijn? Met hen kun je het verhaal herhaald vertellen. Je kunt dit interactief doen met leuke hulpmiddelen en materialen. Meer tips vind je op pagina 27.

Nadat je het verhaal voorgelezen hebt, ga je er dieper op in aan de hand van inhoudsvragen. De grondige voorbereiding eerder in het thema laat toe om hier wat moeilijkere vragen te stellen: open vragen, vragen om na te gaan of de humor in het verhaal begrepen is of vragen die polsen naar de mening van de peuter, naar een voorspelling (hoe zou het verder gaan).

Drama / TaalspelIn deze activiteit staat het uitbeelden centraal, gekoppeld aan bepaalde woorden. Uitbeelden kan individueel, per twee, samen met de leerkracht, aan de hand van popjes, aan de hand van mimiek of met je hele lichaam, met of zonder muziek. Omdat de mogelijkheden bij peuters nog niet zo uitgebreid zijn, is de grens met taalspelletjes soms niet zo duidelijk. Ook eenvoudig poppenspel door de leerkracht hoort hier thuis.

DingDong!Kijktheater met veel visuele en auditieve prikkels! Op speciaal hiervoor gecomponeerde muziek voert de leerkracht handelingen uit met materialen die bij het thema passen. Het is een boeiende activiteit omwille van het herhalend karakter. De peuters zullen elke week of elke twee weken vragen wanneer DingDong! begint. Ze herkennen de structuur en de vorm van de verschillende onderdelen. Een prikkelende activiteit, maar vooral puur genieten! Even op adem komen en naar de voorstelling kijken!

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 15 19/07/12 15:16

Page 5: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

gebruikswijzer16

Tijdens de activiteit praat de leerkracht niet en ze reageert ook niet als de peuters iets zeggen. Pas na de activiteit overloop je in een klasgesprek de verschillende fragmenten van het kijktheater: ‘Wat deed ik hier?’, ‘Wat zag je toen?’, ‘Wat tekende ik?’, enz.De zes reeksen met telkens tien muziekfragmenten vind je op de cd’s bij het pakket.

Samen spelen, samen levenIn deze activiteit werk je aan de voorbereiding op sociale vaardigheden. Voorbereiding, want peuters zijn nog erg egocentrisch. Je biedt dus enkel basiselementen aan.Elke activiteit vertrekt vanuit het themaverhaal van Jules. In een kringgesprek komt een van de basiselementen ter sprake die je verder gaat uitdiepen. De associatie met het verhaal van Jules maakt het voor de peuters begrijpelijk. Niet alle basiselementen zijn even gemakkelijk. Het spreekt voor zich dat de peuters het moeilijker vinden om over zichzelf te praten dan om gewoon lief te zijn voor de ander. Daarom is het goed om deze activiteiten in de loop van het jaar regelmatig te herhalen. De peuters leren op die manier om met zichzelf en met anderen om te gaan.

De basiselementen waaraan aandacht besteed wordt, zijn:Ik ben lief voor jou Ik voel me… blij Ik voel me… bangIk voel me… verdrietig Ik kies voor… Ik deel mijn ervaring met jouWat ik al alleen kanIk vertel over mezelf

UitbreidingInteractieve doeplaatWerken met de doeplaat doe je het beste in een kleine groep. Een viertal peuters zit aan een tafeltje waarop de doeplaat staat of ligt. Er zijn dertig doeplaten die elk een interactieve rol hebben. Niet gewoon kijken en praten dus, maar kijken, vragen stellen, doen, zoeken, oplossen én uiteraard ook praten. Jules heeft een centrale rol, maar zijn situatie is toch anders dan in het voorleesverhaal. Dat biedt kansen tot uitbreiding naar andere onderwerpen, een andere omgeving, een ander tijdstip, enz.Bij elke doeplaat krijg je suggesties over hoe je ermee moet werken. Maak duidelijke afspraken met de kinderen zodat er geen kleine onderdelen verloren gaan.

Muzisch werkenDe muzische activiteit gebeurt in grote of in kleine groep. Bedoeling is om een activiteit aan te bieden die verschillende muzische domeinen combineert: muziek, dans, zang, beeldend werken, drama, multimediaal werken, muzisch taalgebruik…

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 16 19/07/12 15:17

Page 6: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

1

Minstens twee domeinen vloeien in elkaar over of komen samen aan bod. Meestal ligt de nadruk op het proces van het creëren en minder op het eindresultaat.

Wil je het muzisch werken nog uitbreiden en de nadruk leggen op beeldend werken, dan vind je veel meer ideeën in het pakket Doen Jules!. Hier krijg je suggesties die passen bij het thema.Bied je graag meer beweging aan bij een bepaald thema, dan is de uitgave Hup Jules! een mooie aanvulling voor de klasleerkracht of de bewegingsleerkracht.

Nog meer ideeënVinden je peuters het thema superleuk? En overweeg je om er toch nog een dag of een week mee door te gaan? Dan krijg je hier alvast suggesties en ideetjes voor ‘meer’.

Het kartonboekjeBij elk thema van Dag Jules! hoort een nieuw kartonboekje. Je vindt er het themaverhaal met op de rechtse bladzijde telkens een illustratie en op de linkse tekst. De peuters kunnen - aansluitend bij de activiteiten van het thema - het verhaal opnieuw bekijken in de lees- of zithoek. Ze kunnen er ook nog eens naar luisteren aan de hand van de cd of er samen met de leerkracht van genieten.

JULESwil niet slapen

Annemie BerebrouckxJules en papa bouwen een boomhut. Maar dan is het bedtijd. Jules wil nog niet slapen. Hij denkt aan de boomhut… ISBN 978.90.5535.550.1

NUR 271,191D/2012/1919/52

1e druk 2012© 2012 tekst en illustraties Annemie Berebrouckx© 2012 Uitgeverij Zwijsen BE, AntwerpenMaakt deel uit van WPG groepAlle rechten voorbehouden

wil niet slapen

JULES

A. B

erebrouckx

ISBN 978 90 5535 550 1

JULESwil niet slapen

Annemie Berebrouckx

Uitgeverij Zw

ijsen BE

Full_CVR.indd 3 20-04-2012 11:32:42

De animatiefi lm op dvdDe verhalen van Jules zijn nu ook geanimeerd en verkrijgbaar op dvd. Beweging, beeld, geluid, expressie… het maakt het taalaanbod in de verhalen nog begrijpelijker. Bij elk verhaal horen ook eenvoudige interactieve spelletjes voor peuters. Ze bieden kansen tot diff erentiatie. De spelletjes zijn educatief verantwoord en geschikt voor peuters. Ze sluiten aan bij het verhaal en de doeplaten. De toepassingen zijn inhoudelijk altijd gerelateerd aan het verhaal. De omgeving op het scherm is heel herkenbaar: het is de wereld van Jules, waarin de peuters zich meteen thuis zullen voelen.

D O E N J U L E S ! H U P J U L E S !

ISBN 90.5535.242.XNUR 191

BEW

EGIN

GSB

OEK

Zw

ijsen-In

fob

oekZwijsen-Infoboek

ISBN 90 5535 242 X

Zwijsen-Infoboek

B E W E G I N G S B O E K

Beweg i n g s on tw i k k e l i n g b i j p e u t e r s

HUP JULES!

HUP JULES!HUP JULES!

JULESpast schoenen

Annemie Berebrouckx

JULESpast schoenenJULES

past schoenenJULESJULES

past schoenenJULES

past schoenenJULES

past schoenenJULESJULESJULES

past schoenenJULES

past schoenenJULESJULES

past schoenenJULES

past schoenenJULES

past schoenen

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 17 19/07/12 15:17

Page 7: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

gebruikswijzer18

3. Organisatie in de klas

In kleine groepjes werken met peuters is uiteraard erg leerzaam. De kinderen krijgen alle aandacht en worden betrokken bij de activiteiten. Voor de leerkracht is het een ideaal observatiemoment. De peuters krijgen veel kansen tot zelf ontdekken en doen. Maar helaas is dat in grote klasgroepen

praktisch niet altijd haalbaar. De organisatie in een peuterklas is niet eenvoudig omdat er ook nog veel tijd gaat naar praktische zaken zoals toiletbezoek, verplaatsingen naar de speelplaats en de speelzaal, het eten van een tussendoortje en zelfs slapen.Het volgende schema geeft suggesties om de activiteiten van een thema in Dag Jules! te organiseren.

Activiteit Organisatie: begeleiding door leerkracht

Organisatie: peuters werken zelfstandig

Onthaalactiviteit 1 Grote groep

Onthaalactiviteit 2 Grote groep

Ontdekactiviteit 1 Kleine groep Ontdekhoek, bewegingshoek

Ontdekactiviteit 2 Kleine groep Ontdekhoek, bewegingshoek

Kennismaken met het verhaal – Preteaching

Kleine groep Andere hoeken aanbieden

Interactief voorbereiden van het verhaal

Grote groep

Vertellen van het verhaal Grote groep

Spelen met woorden 1 Kleine groep Leeshoek: kartonboekjeComputerhoek: animatiefilm, spelletjes Ontdekhoek, bewegingshoek

Spelen met woorden 2 Kleine groep Leeshoek: kartonboekjeComputerhoek: animatiefilm, spelletjesOntdekhoek, bewegingshoek

Voorlezen van het verhaal Grote groep

Drama / Taalspel Kleine groep Andere hoeken aanbieden

DingDong! Grote groep

Samen spelen, samen leven Grote of kleine groep Leeshoek: kartonboekjeComputerhoek: animatiefilm, spelletjes

Doeplaat Kleine groep Andere hoeken aanbieden

Muzische activiteit Grote of kleine groep Bewegingshoek, muziekhoek…

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 18 19/07/12 15:17

Page 8: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

19

4. Materialen

De klaspop Jules en de themamappen ken je wellicht al. Maar de vernieuwde Dag Jules! heeft nog andere aantrekkelijke materialen om een thema op een boeiende manier uit te werken. Zo zijn de verhalen nu beschikbaar als reuzenprentenboek, verteltheater of verhaalplaten. Bij elk thema hoort

een interactieve doeplaat: een magneetplaat, een zoekplaat met trekluikjes, een voelplaat, een plaat met glijgleufjes, een puzzelplaat, een pop-up-plaat of een plaat met een hoorspel.

Schema grote themamaterialen

Thema Verhaal Vorm verhaal Doeplaat

Dag school! Jules gaat naar school Verhaalplaten Zoekplaat

Het is feest! Jules is jarig Reuzenprentenboek Magneetplaat

Dag en nacht Jules wil niet slapen Verhaalplaten Zoekplaat met zaklamp

Neuzen snuiten Jules op het toilet Reuzenprentenboek Zoekplaat met hoorspel

Blaadjes overal Jules in het bos Verteltheater Zoekplaat met hoorspel

Grootouders Jules en zijn grootouders

Verhaalplaten Glijplaat

Mmm, lekker! Jules heeft honger! Verteltheater Magneetplaat met vislijn

Wat ben ik geweldig! Jules houdt van kriebelen

Verteltheater Magneetplaat

Dag Zwarte Piet! Jules en de mijter van Sint

Reuzenprentenboek Zoekplaat

Kerstsfeer Jules en de grote kerstboom

Reuzenprentenboek Pop-up-plaat

Wat trek ik aan vandaag?

Jules in de winter Verhaalplaten Glijplaat

Ik ben uniek Jules en Clara Verhaalplaten Magneetplaat

Gaatjes en kronkels Jules gaat winkelen Verhaalplaten Gaatjesplaat

Rode vlekjes Jules in het ziekenhuis Verhaalplaten Magneetplaat

Bonte kleuren Jules kiest geel en blauw Reuzenprentenboek Kleurendoeplaat

Prinsen en prinsessen

Jules viert carnaval Verteltheater Pop-up-plaat

Ik verhuis Jules en zijn knuffels Verteltheater Puzzelplaat

Een nieuwe baby Jules heeft een dikke buik

Verteltheater Puzzelplaat

Mijn dier Jules houdt van alle dieren

Verhaalplaten Magneetplaat

Wie ben jij? Jules en zijn buren Reuzenprentenboek Zoekplaat met hoorspel

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 19 19/07/12 15:17

Page 9: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

gebruikswijzer20

We dansen erop los Jules danst en zingt Verhaalplaten Zoekplaat met hoorspel

Paaseitjes Jules zoekt paaseitjes Verhaalplaten Zoekplaat met luikjes

Gekke schoenen Jules past schoenen Verhaalplaten Voelplaat

Wat doet de koe… boe

Jules op de boerderij Verteltheater Zoekplaat met hoorspel

Stop! Jules op de fi ets Reuzenprentenboek Zoekplaat met folie

Daar is de zon Jules in de lente Verteltheater Zoekplaat met luikjes

De liefste voor mij Jules houdt van mama en papa

Reuzenprentenboek Voelplaat

Een spannend beroep Jules op de klasfoto Verhaalplaten Magneetplaat

Vakantie, wat is dat? Jules aan zee Verhaalplaten Pop-up-plaat

Alles netjes opgeruimd

Jules helpt buurman Verteltheater Doeplaat afveegbaar

Overzicht van de materialen

De klaspop Jules

Themamappen (inclusief gebruikswijzer) ü Themamap 1 met 10 thema’s ü Themamap 2 met 10 thema’s ü Themamap 3 met 10 thema’s

Verhalenkoff ers (verhaalplaten, verteltheaters, reuzenprentenboeken) ü Verhalenkoff er 1 ü Verhalenkoff er 2 ü Verhalenkoff er 3

s

© Verhalen en Illustraties Annemie Berebrouckx

© 2012 Uitgeverij Zwijsen BE, Antwerpen

Maakt deel uit van WPG groep

Thema Grootouders

Jules en zijn grootouderss

Themamap 3 met 10 thema’s

Blaadjes overJules inhet bo

© Verhalen en Illustraties Annemie Berebrouckx

© 2012 Uitgeverij Zwijsen BE, Antwerpen

Maakt deel uit van WPG groep

Thema Blaadjes overal

Jules in het boss

Blaadjes overJules inhet bo

© Verhalen en Illustraties Annemie Berebrouckx

© 2012 Uitgeverij Zwijsen BE, Antwerpen

Maakt deel uit van WPG groep

Thema Het is feest! Jules is jarigg

ThemaDag school!Jules gaat naar

school

© Verhalen en Illustraties Annemie Berebrouckx© 2012 Uitgeverij Zwijsen BE, AntwerpenMaakt deel uit van WPG groep

Thema Dag school! Jules gaat naar school

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 20 19/07/12 15:18

Page 10: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

21

Interactieve doeplaten en Extra platen* ü Doeplaten bij themamap 1 ü Doeplaten bij themamap 2 ü Doeplaten bij themamap 3

* De Extra platen zijn de foto-puzzels en de kiekeboe-puzzels van Jules (bij de activiteit DingDong!) en enkele losse platen en kopieerbladen bij een aantal activiteiten.

Audio-cd’s ü Dubbel-cd 1 (liedjes en muziek) ü Dubbel-cd 2 (liedjes en muziek) ü Dubbel-cd 3 (liedjes en muziek)

Dvd’s ü Animatiefi lmpjes en interactieve spelletjes 1 ü Animatiefi lmpjes en interactieve spelletjes 2 ü Animatiefi lmpjes en interactieve spelletjes 3

Kartonboekjes ü Reeks 1 (10 verhalen) ü Reeks 2 (10 verhalen) ü Reeks 3 (10 verhalen) ü Cd met de voorleesverhalen

© 2012 Annemie Berebrouckx© 2102 Uitgeverij Zwijsen BE

Illustraties: Annemie BerebrouckxVormgeving: De Witlofcompagnie

Doeplaat bij het thema Grootouders

pp

© 2012 Annemie Berebrouckx© 2102 Uitgeverij Zwijsen BE Illustraties: Annemie BerebrouckxVormgeving: De Witlofcompagnie

Doeplaat bij het thema Neuzen snuitenthemmaaaa

CD

pp

p

j het thema themmaaaCD

p

Illustraties: Annemie Berebrouckx

Vormgeving: De Witlofcompagnie

Doeplaat bij het thema Het is feest!Doeplaat bij het thema

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 21 19/07/12 15:22

Page 11: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

gebruikswijzer22

Overzicht van de liedjes en de muziek

Thema CD 1 - liedjes CD 1 - muziek CD 1 - muziek

Dag school! 1 Goedemorgen allemaal 2 Tot morgen

5 Relaxatie 1 6 Relaxatie 2 7 Stapmuziek 8 Wiegeliedje 9 Elektronisch 10 Dierengeluiden

DingDong!:11-16 6 tracks met telkens 10 fragmenten

17 Doeplaat Neuzen snuiten 18 Doeplaat Blaadjes overal

Het is feest! 3 Hipperdepiep hoera! 4 Jules is jarig

1 De Polonaise

Dag en nacht 5 Slaap zacht 2 Slaapmuziek

Neuzen snuiten 6 Mijn zakdoekje met ruiten 7 Tandjes poetsen

Blaadjes overal 8 Geel en bruin en rood 9 Regenplas 10 Marilyn, de dikke spin

3 In de plassen lopen

Grootouders 11 Bij oma op bezoek

Mmm, lekker! 12 Honger 13 Boterhammetje

4 Keukenorkest

Wat ben ik geweldig! 14 Helemaal ik 15 Dansen is gezond

Dag Zwarte Piet! 16 Sinterklaas en Zwarte Piet

Kerstsfeer 17 Kerstsfeer

CD 2 - liedjes CD 2 - muziek CD 2 - muziek

Wat trek ik aan vandaag? 1 Schaatsen 2 Schoenen om te dansen

5 Relaxatie 1 6 Relaxatie 2 7 Stapmuziek 8 Wiegeliedje 9 Elektronisch 10 Dierengeluiden

DingDong!:11-16 6 tracks met telkens 10 fragmenten

17 Doeplaat Wie ben jij?

Ik ben uniek 3 Krullen 4 Sproetjes

Gaatjes en kronkels 5 Kronkelbuis 6 De kronkeldans

1 Buikdansen

Rode vlekjes 7 Hatsjoem 8 Op bezoek bij Jules

Bonte kleuren 9 Schilder 2 Herfstbos

Prinsen en prinsessen 10 Prinsen en prinsessen 3 Carnaval

Ik verhuis 11 Een doos met spullen 12 Een nieuw huis

Een nieuwe baby 13 Kusje 14 Babyzusje

Mijn dier 15 Ik wil geen hond 16 Mijn huisdieren

4 In galop!

Wie ben jij? 17 Anders

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 22 19/07/12 15:22

Page 12: Dag Jules! Gebruikswijzer, pag. 12-23

23

CD 3 - liedjes CD 3 - muziek CD 3 - Muziek

We dansen erop los 1 Mijn buren 2 Doe maar mee

1 Stil of luid? 2 Tik maar mee 3 Tikorkest 4 Danspopjes

8 Relaxatie 1 9 Relaxatie 2 10 Stapmuziek 11 Wiegeliedje 12 Elektronisch 13 Dierengeluiden

DingDong!:14-19 6 tracks met telkens 10 fragmenten

20 Doeplaat We dansen erop los 21 Doeplaat Wat doet de koe… boe?

Paaseitjes 3 Eitje leeg of vol? 4 Een eitje

Gekke schoenen 5 Wasmachine 6 Mama-papa-schoenen

Wat doet de koe… boe

7 Van hier naar daar 8 Boe, zegt de koe

Stop! 9 Fietsen 10 Kijk uit!

5 Voertuigen 6 Straatgeluiden

Daar is de zon 11 Zon en zaadje 12 Kijk eens naar mij 13 Mooie vlinder

De liefste voor mij 14 Dank je 15 Glitterbal 16 De liefste

Een spannend beroep 17 Kappersliedje 18 Tuut tuut tuut

7 Beroepen

Vakantie, wat is dat? 19 Een rode snoet 20 Zandkasteel

Alles netjes opgeruimd

21 Wiedewiedewop 22 De lange slang

Overzicht van andere materialen ü Een cd-speler, een dvd-speler, een computer, een fototoestel, eventueel een filmcamera

ü Eenvoudige materialen bij de activiteiten, knutsel- en tekenspullen, papier, enz.

ü Een bedje en een stoeltje voor Jules

00_DJ12_bw_Jules_gebruikswijzer_TB.indd 23 19/07/12 15:22