DAG 3 1 Testtechnieken deel 1 Algemene informatie Syntactisch testen Semantisch testen.

of 92/92
DAG 3 1 Testtechnieken deel 1 Algemene informatie Syntactisch testen Semantisch testen
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of DAG 3 1 Testtechnieken deel 1 Algemene informatie Syntactisch testen Semantisch testen.

 • Dia 1
 • DAG 3 1 Testtechnieken deel 1 Algemene informatie Syntactisch testen Semantisch testen
 • Dia 2
 • Testtechnieken 2 Testtechniek Beslistabeltest Exploratory testingReal life test DatacombinatietestGegevenscyclustestSemantische test Elementaire vergelijkingstest GrenswaardenanalyseSyntactische test Error guessingProcescyclustestUse case test
 • Dia 3
 • Testtechnieken (1) 3
 • Dia 4
 • Doel: afleiden testgevallen 4 Invoer Uitgangssituatie Testacties Veranderingsproces Verwacht resultaat
 • Dia 5
 • Testsituaties 5 Definitie: Testsituatie is een gesoleerde omstandigheid waaronder het testobject een specifiek gedrag vertoont en die getest dient te worden. Een bestelling van meer dan 1 boek Gerelateerd hieraan: een bestelling van precies 1 boek Evt korting die gegeven wordt bij een grens Orderbedrag boven de drempelwaarde Orderbedrag beneden de drempelwaarde Testgevallen: Met een testgeval wordt onderzocht of het systeem onder bepaalde omstandigheden het gewenste gedrag vertoont. Input---processing---resultaatvoorspelling(output)
 • Dia 6
 • Logische testgevallen 6 Beschrijft in logische termen de omstandigheden waarin het systeemgedrag onderzocht wordt, door aan te geven welke testsituaties door het testgeval gedekt worden Bestelling van meer dan 1 boek waarbij het orderbedrag beneden de drempelwaarde blijft Bestelling van 1 boek met een bedrag dat boven de drempelwaarde ligt. Wat de testsituaties zijn Dat alle gedefinieerde testsituaties afgedekt zijn met testgevallen
 • Dia 7
 • Fysieke testgevallen 7 Is de concrete uitwerking van een logisch testgeval, waarbij keuzes gemaakt zijn voor de waarden van alle benodigde invoer en instellingen van de omgevingsfactoren. Initile situatie (geldig voor beide testgevallen) Drempelbedrag 50 Korting = 10% Prijs boek-01 = 18,50 02 = 25,50 03 = 65,00 TG-1: Actie: bestel boek-01 en boek -02 Resultaatvoorspelling = er wordt geen korting verleend Orderbedrag = 44,00 TF-2: ACTIE: BESTEL BOEK-03 RESULTAATVOORSPELLING: er wordt korting verleend van 10% Orderbedrag = 58,50 (65,00 - 6,50)
 • Dia 8
 • Dekking, Dekkingsvorm en Dekkingsgraad 8 Dekking is de verhouding tussen datgene wat getest kan worden en datgene wat met de testset getest wordt Zegt iets over: hoeveel van alle mogelijkheden die getest kunnen worden er ook daadwerkelijk getest wordt. Dekkingsvorm is de vorm waarin het afdekken van de te testen situaties die afleidbaar zijn uit de testbasis uitgedrukt worden Geeft aan wat voor soort mogelijkheden beschouwd worden.(mogelijke combinaties van paden) Dekkingsgraad geeft aan hoeveel percentage er getest gaat worden
 • Dia 9
 • Waarom dekking 9 Als het toch onmogelijk is om alles te testen en we dus gedwongen zijn om slechts een subset van alle mogelijkheden te testen, wat is dan de beste subset Wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen iets zwaar testen en iets licht testen? Wat betekent dat concreet voor de testgevallen die we daarvoor nodig hebben. Dekking heeft alles te maken met de wens om met zo min mogelijk testgevallen zo veel mogelijk fouten te vinden.
 • Dia 10
 • Voorbeelden van bruikbare combinaties 10 Paden + equivalentieklassen: Procesverloop van Orders Leveren Betalen is gespecificeerd in een processchema. Dit wordt getest met paden-dekking testmaat-2. Variaties in soorten orders en in manieren van betalen worden ontworpen met behulp van equivalentieklassen CRUD + Beslispunten: Van de gegevens order, levering en betaling wordt een CRUD matrix samengesteld. Er zijn integriteitsregels gespecificeerd voor de mogelijke bewerkingen van de gegevens. Deze zijn formeel beschreven, zoals bv: Als conditie-A OF (conditie-B EN conditie-C) DAN bewerking niet toegestaan. Deze regels worden afgedekt door het toepassen van modified condition / descision coverage.
 • Dia 11
 • Belang testontwerptechnieken 11 Geeft een onderbouwde invulling van de teststrategie: afgesproken dekking op de afgesproken plaats Tests zijn reproduceerbaar Gestandaardiseerde werkwijze maakt testproces onafhankelijk van persoon die de testgevallen specificeert en uitvoert Gestandaardiseerde werkwijze maakt de specificaties overdraagbaar en onderhoudbaar Testproces is beter planbaar en beheersbaar
 • Dia 12
 • Syntactische test (1) 12 Verificatie van user-Interface Kwaliteitsattributen Functionaliteit Gebruikersvriendelijkheid Validatie test waarmee de geldigheid van de invoergegevens getest wordt. Vaststellen in hoeverre het systeem bestand is tegen ongeldige of onzinnige invoer.
 • Dia 13
 • Syntactische test (2) 13 Doel: Ontdekken van fouten in de lay-out van schermen, overzichten en in de primaire invoercontroles met betrekking tot de rubrieken Als toetscriteria kunnen geldende standaards worden gebruikt en specifiek beschrijvingen van schermen en overzichten in de functionele specificaties
 • Dia 14
 • Syntactische test (3) 14 Stappen: 1: Identificeren testsituaties / checklisten Rubriekcontroles, voor de validatietest Datatype [numeriek, alfanumeriek,etc] Veldlengtes [invoervelden, min/max] Invoer/Uitvoer [geen waarde getoond, waarde niet te wijzigen, waarde mag gewijzigd worden] Defaults Verplicht / niet verplicht Selectiemechanisme Opmaakcontroles, voor de presentatietest. Kopregels / voetregels Schermnaam / lijstnaam Systeemdatum / afdrukdatum Versienummer Rubrieken Naamgeving van de rubriek Plaats van de rubriek op het scherm Weergave van de rubriek (lettertype, kleur)
 • Dia 15
 • Syntactische test (3) 15 Stappen: 1.Opstellen logische testgevallen 2.De testsituaties uit stap 1 zijn direct de logische testgevallen 3.Opstellen fysieke testgevallen (zie volgende sheet voor voorbeeld) 4.Vaststellen uitgangssituatie: meestal zijn er geen speciale eisen aan de uitgangssituatie
 • Dia 16
 • Syntactische test (4) 16 Voorbeeld van fysieke testgevallen bij de SYN-test Scherm 2.6Altijd fout Altijd goede Waarde Veld Te vel tekens Te weinig tekens VerkeerdeBuiten rangeMin waardeMax waarde Bankgroep>5461
 • Semantische test (7) 24 Voorbeeld ALS einddatum oude adres >= ingangsdatum nieuwe adres (a) DAN foutboodschap testpad 1 ANDERS correcte invoer testpad 2 Twee testpaden onderkend: Testpad 1: conditie A is waar Testpad 2: bewering is onwaar Voorbeeld met meerdere paden ALS minimum voorraadcode gelijk is aan S(ignaal) a DAN ALS aantal minimum voorraad = 0 b DAN foutboodschap 103 testpad 1 ANDERS correcte invoer testpad 2 ANDERS correcte invoer testpad 3
 • Dia 25
 • Semantische test (8) 25 Vaststellen testacties en controles Het testen van de testpaden gebeurt door het uitvoeren van testacties In principe genereert ieder testpad en bijbehorende testactie en eventuele controle Met betrekking tot het voorraadsysteem: A01: invoeren min. voorraadcode S en aantal minimum = 0 A02: invoeren min. voorraadcode S en aantal minimum = 200 A03: invoeren min. voorraadcode = B Bij het uitvoeren van A01: juiste foutboodschap wordt getoond
 • Dia 26
 • Semantische test (9) 26 Initile gegevensverzameling Controleren of dit noodzakelijk aanwezig dient te zijn voor het kunnen uitvoeren van de opgestelde testscenarios Opstellen testscripts Acties beschreven die dienen te worden uitgevoerd bij de daadwerkelijke testuitvoer en op volg tijdelijke wijze Testuitvoering en beoordeling Uitvoering middels de opgeleverde scripts Beoordeling middels verwachte resultaat versus daadwerkelijke resultaat
 • Dia 27
 • Semantische test 27 Uitwerken meegeleverde oefening in cursusmap: Functioneel Ontwerp: Opvoeren Klant
 • Dia 28
 • Semantische test 28 Samenvatting: Validatietesten (Syntactisch) Geldigheid van de invoer Testbasis:Semantische regels die specificeren waar een gegeven aan moet voldoen om als geldige invoer te worden geaccepteerd. Relatie tussen gegevens Functionele specificaties, Business rules Semantische regels = Beslissingspunten die bestaan uit samengestelde condities Default keuze testcoverage: condition / decision coverage
 • Dia 29
 • Semantische test 29 Samenvatting: Varianten Condition / decision: lichte variant Multiple condition coverage: zware variant Aandachtspunten: Identificeren testsituaties Opstellen logische testgevallen Opstellen fysieke testgevallen Vaststellen uitgangssituatie.
 • Dia 30
 • Semantische test 30 Voorbeeld: Semantische controle regel: Als klant in Nederland woont EN (postcode voldoet niet aan Nederlands formaat OF landcode is niet gelijk aan 31) DAN resulteert dit in een foutmelding B1 A EN (B of C) 1 Foutmelding 0n Geldige invoer A: klant in Nederland1,1,0 (1)0,1,0 (3) B: postcode niet in NL1,1,01,0,0 (4) C: landcode ongelijk aan 31 1,0,1` (2)1,0,0
 • Dia 31
 • Semantische test 31 Voorbeeld: Semantische controle regel: Als klant in Nderland woont EN (postcode voldoet niet aan Nederlands formaat OF landcode is niet gelijk aan 31) DAN resulteert dit in een foutmelding TestgevallenB1-1B1-2B1-3B1-4 KlantIn NL Niet NLIn NL PostcodeNiet in NLIn NLNiet NLIn NL Landcode31Ongelijk 3131 resultaatverwachtingfoutmelding OK
 • Dia 32
 • Testtechnieken EINDE Testtechnieken deel I 32
 • Dia 33
 • Testtechnieken deel II VERVOLG Testtechnieken deel II Grenswaarde analyse CRUD-MATRIX Exploratory Testing Use case testing 33
 • Dia 34
 • Grenswaarde analyse 34 Als het systeemgedrag verandert zodra de waarde van een parameter een bepaalde grens overschrijdt, is er sprake van een zogenaamde grenswaarde Voorbeeld: Voor wat betreft de leeftijd zijn de regels voor het al of niet Verstrekken van een lening als volgt: Jonger dan 18: geen lening Van 18 t/m 55: standaard lening verstrekken Ouder dan 55: duurdere lening verstrekken
 • Dia 35
 • Grenswaarde analyse 35 Techniek: Bepaal de grenswaarden bij de betreffende equivalentieklasse of conditie Definieer de volgende drie testsituaties: Precies op de grens Direct erboven Direct er onder
 • Dia 36
 • Grenswaarde analyse 36 De parameter leeftijd heeft drie equivalentieklassen en twee grenswaarden (18 en 55) Aantal testsituaties: Geen grenswaarde: 3 testsituaties (12, 32, 64) Normale: 6 testsituaties (17, 18, 19 en 54, 55, 56) Lichte: 4 testsituaties (17, 18, 55, 56)
 • Dia 37
 • Grenswaarde analyse 37 Niet alleen van toepassing op de invoerkant van een systeem, maar ook op de uitvoerkant. Voorbeeld: Offertepagina mag maximaal 10 regels bevatten Grenswaarde analyse wordt dan: 9 regels 10 regels( alle regels op 1 pagina 11 regels (elfde regel op tweede pagina)
 • Dia 38
 • CRUD 38 Gegevens opgeslagen in een systeem kennen een levensloop. Creren gegeven (C) Gegeven wordt geraadpleegd (R) Gegeven wordt gewijzigd (U) Gegeven wordt verwijderd (D) Create, Read, Update, Delete Samenstellen CRUD-matrix: hiervoor worden alle functies van het systeem doorlopen Welke entiteiten door deze functie gebruikt worden Welke acties ( C, R,U,D) op deze entiteiten worden uitgevoerd.
 • Dia 39
 • CRUD 39 Levensloop: Volledigheidscheck: statische test waarbij in de matrix onderzocht wordt of alle vier mogelijke acties (CRUD) bij iedere entiteit voorkomen Is voor iedere entiteit de volledige levensloop gemplementeerd Consistentietest: dynamische test die zich richt op de integratie van de verschillende functies. Controle: of de verschillende functies op een consistente manier een gegeven gebruiken Controleer iedere wijziging van de entiteit middels een R (read)Gegeven correct bewerkt is en bruikbaar is voor andere functies
 • Dia 40
 • CRUD-Matrix 40 FactuurArtikel Beheren artikelen-C,U,D Aanmaken factuurCR Balie-betalingC,R,D- .
 • Dia 41
 • CRUD 41 Een zware dekking van CRUD kan gerealiseerd worden door te eisen dat ook combinaties van acties volledig gedekt zijn. B.v: door te eisen dat na iedere U alle functies met een R uitgevoerd moeten worden. Zie uitwerking volgende dia
 • Dia 42
 • CRUD 42 Stel dat de entiteit ORDERdoor de volgende functies als volgt bewerkt wordt: Aanmaken order (C); Annuleren order (D); Deellevering (U); Overzicht orders (R); Voorraadplanning (R) De standaard dekking van CRUD wordt dan al bereikt met het volgende testgeval Aanmaken order (C) Voorraadplanning (R) Deellevering (U) Overzicht orders (R) Annuleren order (D) Overzicht orders (R) Risico: de volgende fout zou niet gevonden worden: Na een deellevering klopt de voorraadplanning niet meer, omdat die (onterecht) de gehele order als geleverd beschouwt. Hoe vinden deze fout wel
 • Dia 43
 • CRUD 43 Met zware dekking wordt deze fout wel gevonden: Aanmaken order (C) Overzicht orders (R) Voorraadplanning (R) Deellevering (U): (veroorzaakt fout in Voorraadplanning) Overzicht orders (R) Voorraadplanning (R) (fout wordt ontdekt) Annuleren order (D) Overzicht orders (R) Voorraadplanning (R)
 • Dia 44
 • Explorarory testing Door James Bach als begrip en aanpak neergezet en beschreven: het simultaan leren, ontwerpen en uitvoeren van tests, met andere woorden elke vorm van testen waarbij de tester zijn testen ontwerpt tijdens de testuitvoering en de informatie die wordt verkregen tijdens het testen wordt gebruikt om nieuwe en betere testgevallen te ontwerpen. 44
 • Dia 45
 • Exploratory testing(2) Geen pure test specificatietechniek Tester maakt tijdens de testuitvoering telkens een keuze over welke test hij wil uitvoeren Tester ontwerpt ter plekke een test, gebruikmakend van zijn kennis van test specificatietechnieken, zonder deze te documenteren Geen plaats in de fase specificatie 45
 • Dia 46
 • Exploratory testing(3) Elementen van Exploratory testing: Wat ga je testen (binnen de scope, testopdracht) Wat gaan we niet testen (buiten de scope) Waarom gaan we dit testen Hoe gaan we dit testen Verwachte problemen (waar denk je dat het mis gaat) Referentie gegevens 46
 • Dia 47
 • Exploratory testing(4) Tester verkent steeds een stukje van het te testen systeem Tester denkt na over wat er getest moet of kan worden (testontwerp) Tester brengt dit ter uitvoering (testuitvoer) Hierdoor doet de tester gelijk weer nieuwe kennis op over het systeem, en denkt na over wat er vervolgens getest moet worden 47
 • Dia 48
 • Exploratory testing(5) Ontwerpen en uitvoeren van de tests gebeurt daarmee zeer dicht op elkaar Vastleggen van het testgeval is niet nodig Er vindt dus wel testontwerp plaats in tegenstelling tot ad-hoc of ongestructureerd testen 48
 • Dia 49
 • Exploratory testing(6) Moeilijk op n lijn te plaatsen met de overige testontwerp technieken Niet gebaseerd op een van de basis technieken Laat keuze te gebruiken techniek vrij aan de tester Geeft geen gegarandeerde dekking 49
 • Dia 50
 • Exploratory testing(7) Testen zonder formele testbasis zoals een functioneel ontwerp Legt minder nadruk op een beschreven testbasis en meer op andere manieren om te beoordelen of het testobject voldoet 50
 • Dia 51
 • Exploratory testing(8) Toe te passen als: Ervaren testers met materiekennis beschikbaar zijn waarin men voldoende vertrouwen heeft Zo goedkoop mogelijk testen verreweg de belangrijkste overweging is Er onvoldoende gedocumenteerde testbasis is Aanvulling op het testen volgens formele technieken met als doel creatief testen te stimuleren Er geen tijd beschikbaar is om de tests voor te bereiden 51
 • Dia 52
 • Exploratory testing(9) Niet toe te passen als: Er hogere eisen aan de aantoonbaarheid/verslaglegging van testen worden gesteld, bijvoorbeeld door opgelegde standaards Er sprake is van kritische functionaliteit waarvan het falen grote schade kan veroorzaken Het testteam bestaat uit onervaren testers De testgevallen moeten kunnen worden uitgevoerd door een andere tester De testgevallen herbruikbaar moeten zijn 52
 • Dia 53
 • Exploratory testing(10) Niet toe te passen als: Er geen rechtstreekse feedback van testuitvoering is, zodat de resultaten niet direct beschikbaar zijn Er sprake is van testen die veel voorbereiding vergen Testen zo kort mogelijk op het kritieke pad van het project moeten zitten 53
 • Dia 54
 • Exploratory testing(11) Stappen: Input velden Juiste data Onjuiste data Veldlengte = max. Veldlengte = max. +1 Acties Toevoegen Updaten verwijderen 54
 • Dia 55
 • Exploratory testing(12) Benodigde vaardigheden van de tester: Testontwerp vaardigheden Observatievermogen Kritisch kunnen denken Terug kunnen vallen op ervaringen Juiste vragen kunnen stellen Verder kunnen denken dan gewenst Materiedeskundigheid 55
 • Dia 56
 • Exploratory testing(13) Voordelen Exploratory testing Snel schakelen Adequaat reageren Snel kunnen starten Teamwork Bredere kennisontwikkeling tussen ontwikkelaar en tester Snel resultaat Geschikt voor kleine projecten 56
 • Dia 57
 • Exploratory testing(14) Nadelen Exploratory testing Gezelligheid binnen team/balans zien te vinden Veredelde error guessing Charter moeten opstellen Kosten aspect Kritische/risicovolle delen 57
 • Dia 58
 • Exploratory testing(15) Status van Exploratory testing: Er is nog geen eenduidige aanpak Goeroes: James Bach Cem Kaner Stale Almland James Whittaker 58
 • Dia 59
 • Exploratory testing(15) Verschillen tussen Error guessing en ET 59 Error guessingExploratory testing Maakt geen gebruik van de basistechniekenMaakt afhankelijk van de situatie gebruik van de meest passende basistechniek Geschikt voor testers, gebruikers, beheerdersGeschikt voor ervaren tester met kennis van de basistechnieken De testgevallen worden in de fase Specificatie of tijdens testuitvoering ontworpen De testgevallen worden tijdens fase uitvoering ontworpen Richt zich op de uitzonderingen en moeilijke situaties Richt zich op het totaal van een te testen aspect (scherm, functie) Niet systematisch, geen enkele zekerheid over dekking Enigszins systematisch
 • Dia 60
 • Use Cases(1) Bevat een typische interactie tussen een gebruiker en een systeem. De use case beschrijft een compleet stuk functionaliteit dat een systeem aanbiedt aan een gebruiker en dat een voor de gebruiker observeerbaar resultaat oplevert 60
 • Dia 61
 • Use Cases(2) Definitie volgens Tmap-Next: Een Use case bevat een typische interactie tussen een gebruiker en een systeem. De use case beschrijft een compleet stuk functionaliteit dat een systeem aanbiedt aan een gebruiker en dat een voor de gebruiker observeerbaar resultaat oplevert 61
 • Dia 62
 • Use Cases(3) Testbasis Bevat minimaal de use cases en bij voorkeur ook het bijbehorende use case diagram Wordt gebruikt bij het testen van de kwaliteitsattributen Inpasbaarheid; Bruikbaarheid; Gebruikersvriendelijkheid. 62
 • Dia 63
 • Use Cases(4) Use case kan op diverse manieren worden beschreven: controle uit voeren om te onderzoeken of de gehanteerde use case beschrijving voldoende informatie bevat om voor de use case te kunnen worden gebruikt. Gebruik van een checklist Use case: om te bepalen of een use case bruikbaar is voor het toepassen van de use case test, is afhankelijk van de manier waarop de use case is beschreven Op de volgende dia staan een aantal controles beschreven 63
 • Dia 64
 • Use Cases(5) Is de (standaard voor project/organisatie) use case sjabloon volledig ingevuld? Is de use case diagram aanwezig Is de use case een op zichzelf staande taak Is het duidelijk voor welke actor de use case is bedoeld Heeft de use case betrekking op functionaliteit (dus niet op schermverloop) Zijn alle bekende uitzonderingen beschreven Zijn de beschreven stappen uitvoerbaar Is het resultaat van de stappen controleerbaar 64
 • Dia 65
 • Use Cases(6) Use case diagram: beschrijft een (gedeelte van de) functionaliteit. Een use case diagram geeft de systeemgrenzen aan, geeft mogelijke onderlinge relaties tussen use cases weer, en laat vooral zien welke relaties er zijn tussen de actoren (gebruikers) en de use case. Bestaat uit de volgende symbolen: Poppetje om de actor aan te geven Ovaal om een use case aan tegeven Lijnverbinding tussen actor en use case, of tussen use cases onderling 65
 • Dia 66
 • Use Cases(7) Use case onderlinge relaties Extend: Wordt gebruikt als een al aanwezige use case overeenkomt met een andere use case, maar iets extras doet. Dit extra is uit de use case gehaald en in een aparte use case geplaatst Include: Als een bepaald gedrag in meerdere use cases voorkomt, wordt dit er meestal uitgemodelleerd in plaats van herhaald voorbeeld: use case die de burgerlijke staat van een persoon nagaat. Deze kan gebruikt worden voor; Bepalen belastingtarief Aanpassen burgerlijke staat 66
 • Dia 67
 • Use Cases(8) Use case sjabloon: name = naam use case actor = naam persoon om wie het gaat precondities= waar moet aan voldaan zijn alvorens je kunt starten primaire scenario = normaal scenario uitzondering(en) = andere scenarios die mogelijk zijn Scope (betreft het een systeem of subsysteem) Level (betreft het een primaire taak of subtaak) Stakeholder Trigger 67
 • Dia 68
 • Use Cases(8a) Voorbeeld Use Case template 68 NameToets starten ActorCursist Pre conditionsCursist heeft opleiding testtechnieken gevolgd Primary scenario1: cursist start het Testontwerptechniek Toestprogramma 2: Include 3: maakt keuze uit de technieken 4: kiest evt voor de optie geven van Uitleg 5: kiest evt voor de optie geven van tussenstanden 6: programma staat klaar voor de eerste vraag Exceptions1: cursist drukt op vraag knop, terwijl de vorige vraag niet is beantwoord 2: tikt iets in het invoerveld terwijl de vraag al is beantwoord 3: stopt terwijl er nog geen 10 vragen zijn beantwoord Post conditionCursist kan beginnen met de uitgekozen test
 • Dia 69
 • Use Cases(9) Stappen: Identificeren testsituaties Zoek variabelen die een reactie van het systeem of omgeving tot gevolg hebben Bepaal het domein van de variabelen Bepaal welke variabelen een relatie met elkaar hebben Opstellen logische testgevallen Opstellen fysieke testgevallen Vaststellen uitgangssituatie 69
 • Dia 70
 • Huiswerkopdracht TMap Next, doorlezen: Hoofdstuk 14 : Testontwerptechnieken (besproken testontwerptechnieken Overige testontwerptechnieken vrijblijvend doorlezen 70
 • Dia 71
 • Einde dag 3 Testtechnieken deel II 71
 • Dia 72
 • Dag 4 Testtools Testorganisatie Ondersteunende processen Testomgevingen 72
 • Dia 73
 • Testtools (1) Definitie: Een testtool is en geautomatiseerd hulpmiddel dat ondersteuning biedt aan een of meer testactiviteiten, zoals plannen, beheren, specificeren en uitvoeren. Voorwaarde voor succesvol gebruik van testtools: aanwezigheid van een gestructureerde testaanpak. 73
 • Dia 74
 • Testtools (2) Soorten testtools: Tools voor het plannen en beheren van de tests Tools voor het ontwerpen van de tests Tools voor het uitvoeren van de tests Tools voor het debuggen en analyseren van de code De eerste drie testtools worden voornamelijk gebruikt door de testers in het onafhankelijke testteam 74
 • Dia 75
 • Testtools (3) Plannen en beheren van de test: Testware beheertool Bevindingen beheertool: TestDirector/Quality Center Plannings- en voortgangsbewakingstool: MS-Project Workflow tool 75
 • Dia 76
 • Testtools (4) Ontwerpen van de test: Testdatatool Testontwerptool Model based testing-tool: Dit is een aanpak waarbij op basis van een model van het testobject, testgevallen worden ontworpen. 76
 • Dia 77
 • Testtools (5) Uitvoeren van de test: Geautomatiseerde testuitvoerings tool: Record & Playback (GUI) Performance- load- en stresstool Monitor: Geheugenbeslag, CPU-gebruik, Netwerkbelasting Code coveragetool: leveren informatie over welke delen van de programmacode tijdens het testen zijn doorlopen Comparator: Vergelijkingstool, vergelijkt data en rapporteren de verschillen Databasemanipulatietool: SQL, controles uitvoeren in de database Simulator: bootst de werking van de omgeving van het te testen testobject na. Stubs and drivers: 77
 • Dia 78
 • Testtools (6) Uitvoeren van de test: Stubs and drivers: 78 AADriver BStubB
 • Dia 79
 • Testtools (7) Voordelen gebruik van tools: Hogere productiviteit; Hogere kwaliteit testen; Hogere arbeidsvreugde; Uitbreiding testmogelijkheden. 79
 • Dia 80
 • Testprojectorganisatie Voorbeeld 80 Projectmanager Testmanager Testcordinator Testers Testanalisten TestautomatiseerdersTesters Testanalisten
 • Dia 81
 • Testorganisatie orbeeld 81 Manager testafdeling TestmanagersTestanalistenTestcordinatoren Project W Project X Project Y Project Z
 • Dia 82
 • Ondersteunende processen Testbeleid: Het testbeleid beschrijft hoe een organisatie omgaat met de mensen, middelen en methoden rondom het testproces in de verschillende situaties. Dient te gelden voor alle typen systemen, infrastructuren en ontwikkelmethoden. 82
 • Dia 83
 • Ondersteunende processen Strategische ondersteuning: Voorwaarden stellen aan de interne (IT) organisatie Kwaliteitsdoelstellingen Welke mogelijkheden er zijn waarmee die verwezenlijkt moeten worden Kan gevormd worden door wensen eisen die van binnen de organisatie komen Factoren van buiten af kunnen ook een rol spelen (eisen die gesteld worden vanuit externe toezichthouders, (lokale) wettelijke verplichtingen waaraan voldaan moet worden of brancheafspraken 83
 • Dia 84
 • Ondersteunende processen Tactische ondersteuning: strategisch beleid wordt vertaald naar HOE het in de operatie uitgevoerd gaat worden. Opstellen van voorschriften die aangeven: binnen welke randvoorwaarden en normen, de middelen en de methoden moeten worden ingezet om de strategische doelstellingen te realiseren. Beschrijven hoe binnen een organisatie, afdeling, productgroep, programma of project (afhankelijk van de inrichting van de betreffende organisatie), inhoud gegeven moet worden aan een gestructureerde testaanpak 84
 • Dia 85
 • Ondersteunende processen Operationele ondersteuning: Ondersteuning van het testproces: Onderwerpen rond methodisch, technisch en functioneel advies aan de tester(s) Ondersteuning werkelijke uitvoering van het testproces Het testen zelf Testmanagement 85
 • Dia 86
 • Testomgevingen Voor het dynamisch testen van een testobject (runnen van software) is een passende testomgeving nodig Inrichting en beheren van de testomgevingen is een expertise waar testers over het algemeen geen kennis van hebben Definitie: een testomgeving is een samenstel van onderdelen zoals hard- en software, koppelingen, omgevingsdata, beheertools en processen waarin een test wordt uitgevoerd. 86
 • Dia 87
 • Testomgevingen Eisen die aan de inrichting worden gesteld: Representatief: de testomgeving dient (zoveel mogelijk) de eigenschappen te hebben die nodig zijn voor de beoogde test. Beheersbaar: noodzakelijk om het testobject steeds onder dezelfde omstandigheden te kunnen testen, duidelijk zijn welke versie er in de omgeving staat (software, besturingssysteem, databasemanagementsysteem, etc) Flexibel: Moet snel aangepast kunnen worden Continu: De gevolgen van een storing moten tot een minimum beperkt blijven. Hulpmiddel kan zijn, het maken van back-ups aan het einde van bv iedere testdag.(hierdoor kun je altijd terug naar de beginsituatie van de dag) 87
 • Dia 88
 • Testomgevingen OTAP-model: Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie. Het model heeft als uitgangspunt dat iedere gebruiker van de infrastructuur ongestoord zijn werk wil doen en van niemand anders last wil hebben. Model schrijft niet voor dat er 4 omgevingen zijn, maar dat er 4 typen omgevingen zijn. Ieder type met zijn eigen kenmerken 88
 • Dia 89
 • Testomgevingen OTAP-model: Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie. Het is dus mogelijk dat er 7 omgevingen gebruikt worden volgens het OTAP-model (2 ontwikkelomgevingen, 1 testomgeving, 2 acceptatieomgevingen en 2 productieomgevingen) 89
 • Dia 90
 • Testomgevingen OTAP-model: Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie. Mogelijke eigenaren en beheerders van de 4 typen omgevingen: 90 Type omgevingEigenaarBeheerder OntwikkelingOntwikkelaars TestTestersOntwikkelaars, Testers, beheerderorg AcceptatieGebruikersorgOntwikkelaars, Testers, beheerderorg ProductieGebruikersorg.Beheerorganisatie
 • Dia 91
 • Tips Kijk eens op www.tmap.net. U vindt daar onder anderewww.tmap.net downloads (checklists, testontwerptechnieken, woordenlijst) de TMap Test Topics presentaties in de pers verschenen Tmap artikelen Tmap nieuwsbrieven 91
 • Dia 92
 • Einde cursus TMap NEXT