Cursusbrochure kinderopvang '13-'14

download Cursusbrochure kinderopvang '13-'14

of 24

 • date post

  20-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Cursussen en trainingen voor de kinderopvang.

Transcript of Cursusbrochure kinderopvang '13-'14

 • Trainingen, cursussen, workshopsen conferenties

  2013-2014Kinderopvang

 • 2ColofonEindredactie: Lot Hannik en Til van Schijndel (CED-Groep)Vormgeving en opmaak: Ton Kuipers Vormgeving, RotterdamDrukwerk: De Swart, Den Haag

 • 3Trainingen, cursussen, workshops en conferenties 2013-2014

  Cursusbrochure voor kinderopvang enIn deze brochure vindt u aanbod van het Cursus- en conferentiebureau van de CED-Groep voor individuele cursisten. Er staan korte beschrijvingen in van cursussen, trainingen, workshops en studiedagen voor kinderopvang, peuterspeel-zalen, gastouders, na- en buitenschoolse opvang en vve. Op www.cedgroep.nl/cursussen vindt u meer informatie, actueleprijzen en data. Bent u genteresseerd in een cursus, neem dan vooral een kijkje op de site. U kunt zich daar ook onlineinschrijven.

  Nascholingsaanbod op individuele basisAangezien onze trainers en adviseurs het liefst op locatie werken met het hele team, is het aantal trainingen met individuele inschrijving beperkt. We richten ons ten eerste op managers en medewerkers met speciale taken zoals deintern begeleiders of locatieleiders. Populair zijn de trainingen over het werken met de NCKO-kwaliteitsmonitor en deopleiding tot iber in de kinderopvang. Ook de coachingscursus voor leidinggevenden wordt erg goed gewaardeerd. De cursussen voor pedagogisch medewerkers in de groep, zoals Pedagogisch handelen in de babygroep staan bij hethoofdstuk: Ontwikkeling stimuleren.

  Advies en maatwerkVrijwel alle cursussen, trainingen en workshops die georganiseerd worden door het Cursus- en conferentiebureau van de CED-Groep zijn ook op maat in te kopen voor uw instelling of bestuur. Neem daarvoor contact op met uw account-manager van de CED-Groep. Heeft u nog geen accountmanager, dan kunt u contact opnemen met het Cursusbureau (010 4071427). Wij verwijzen u graag door. Op www.cedgroep.nl/vve vindt u informatie over teamtrainingen en begelei-dingstrajecten. Bijvoorbeeld over opbrengstgericht werken in de voorschoolse periode of Taakspel invoeren in de bso.

  Inschrijving en betalingInschrijving -steeds per deelnemer- vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier uit het cursusboek of online op www.cedgroep.nl/cursussen. Op basis van dit formulier wordt een rekening toegezonden.Deelnemers die zich voor 1 augustus online inschrijven voor een cursus die op individuele basis gevolgd wordt bij hetCursusbureau, kunnen 10% korting op hun cursusprijs krijgen, indien ze de kortingscode uit de gids invullen in het veldopmerkingen van het inschrijfformulier. Deze actie is niet geldig voor cursussen van andere afdelingen of in combinatiemet andere kortingsacties van de CED-Groep.

  CertificaatCursisten ontvangen aan het einde van hun cursus een deelnemerscertificaat voor nascholing van de CED-Groep als zijaan de voorwaarden hebben voldaan. Deze impliceren dat tenminste 80% van de opdrachten is uitgevoerd en voldoende isbeoordeeld door de cursusleider en dat tenminste 80% van de cursusbijeenkomsten is gevolgd. Indien afwijkingen bestaanop deze regels, worden deze vermeld bij de betreffende cursussen. Een enkele cursus heeft een brancherkenning. Als dathet geval is dan staat ook dat bij de cursusomschrijving vermeld.

  EvaluatieElke cursus wordt gevalueerd door de deelnemers middels een vragenlijst. Dit gebeurt altijd aan het einde van de cursus.Wij vragen hen naar hun mening, hun ervaringen en hun eventuele wensen, zodat we ons werk steeds kunnen verbeteren.

  Leveringsvoorwaarden en annuleringskostenVoor de door de CED-Groep geleverde cursussen zijn leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij deRotterdamse Kamer van Koophandel. Voor de CED-Groep geldt een uniforme annuleringsregeling.

  Annuleringsregeling CED-GroepTot vier weken voor de eerste cursusdatum heeft een deelnemer de mogelijkheid om schriftelijk te annuleren, waarnaalleen de administratiekosten ( 50,-) verrekend worden. Vindt annulering plaats binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum, dan is de deelnemer verplicht de volledige cursuskosten te betalen. Het is echter wel mogelijk een vervanger te sturen. U kunt dit melden bij het Cursusbureau. De gegevens van uw vervanger worden dan genoteerd i.v.m.het certificaat.

 • 4KlachtenHet kan voorkomen, dat u ontevreden bent over het gebodene in de cursus. Bespreek dit dan direct met de cursus-leider. Mocht dit niet leiden tot het beoogde resultaat, dan kunt u altijd contact opnemen met het Cursusbureau: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071427. Uw klacht komt dan op de juiste plaats terecht. Mocht dit dan nog niet leidentot een adequate oplossing in de ogen van de deelnemer, dan kunt u altijd een formele klacht indienen bij de klachten-commissie van de CED-Groep. Wij hopen en verwachten natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen!

  Snel op de hoogteWilt u snel en goed op de hoogte blijven van de diensten en producten van de CED-Groep, neem dan een gratis abonnement op het relatiemagazine van de CED-Groep: KlasseApart of op een van de digitale nieuwsbrieven. Een uitgebreide en actuele versie van dit cursusaanbod kunt u ook lezen op onze website www.cedgroep.nl/cursussen.

  Ten slotteSucces met het zoeken naar de juiste cursus of training. Mocht u vragen over of aanvullingen op deze brochure hebben,dan kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het Cursusbureau: cursusbureau@cedgroep.nl, 010 4071427. Zij helpenu graag verder.

  Lot HannikManager cursus- en conferentiebureau

 • Werken aan kwaliteit 6

  Leiden en begeleiden 8

  Communiceren 10

  Vve 12

  Ontwikkeling stimuleren 13

  Zorg voor kinderen 17

  Goed in je vel 20

  Inschrijfformulier 21

  S p e c i a l e k o r t i n g s a c t i e

  voor iedereen die zich vr 1 augustus 2013 online inschrijft voor een cursus met individuele inschrijving,

  georganiseerd door het Cursus- en conferentie bureau van de CED-Groep en genoemd in deze brochure.

  Als u de kortingscode: nbrkov13-14 invult in het veld opmerkingen op het inschrijfformulier, dan krijgt u

  10% korting op uw cursusprijs.

  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties van de CED-Groep of nascholing

  georganiseerd door andere afdelingen of andere instanties.

  5

  Inhoudsopgave

 • 6 Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

  Werken aan kwaliteit

  De kwaliteitseisen voor goede kinderopvang worden steeds scherper. Gebouwen, inrichting en bekwaamheid van de medewerkers worden regelmatig genspecteerd. Hoe zorgt u er nu voor dat u bekwame medewerkers krijgt en houdt? Met het nascholingaanbod van de CED-Groep kunt u daar structureel aan werken.

  Voor wie is de training bedoeld?Vestigingsmanagers (of pedagogische) staf/beleidsmede-werkers met hbo-werk- en denkniveau, werkzaam in dekinderopvang (0-4 jaar).

  Waar gaat de training over?De training Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitorbetreft een algemeen basistraject om de NCKO-Kwaliteitsmonitor te implementeren in de eigen organisatie.In de training worden kennis en praktische handvatten gegeven om de NCKO-Kwaliteitsmonitor te implementeren in de eigen kinderopvangorganisatie.Daarnaast wordt aandacht besteed aan het begrip pedagogische kwaliteit, gebaseerd op het onderzoek van hetNCKO naar de kwaliteit van de opvang van nul tot vierjarigen.Er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende onderdelenvan de NCKO-Kwaliteitsmonitor.

  Cursusinhoud De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van ieder n dag-deel. Tijdens de training wordt gewerkt met filmfragmentenuit het onderzoek, observatie- en praktijkopdrachten en presentaties van de deelnemers. De onderwerpen van dedrie bijeenkomsten zijn:Pedagogische kwaliteit in beeld Wat is pedagogische kwaliteit en hoe kan je daar op eengerichte manier aan werken? In deze bijeenkomst wordtingegaan op de basisdoelen uit de Wet, het onderzoek vanhet NCKO, deel 1 (achtergronden en toepassing) van deKwaliteitsmonitor, en de raakvlakken met het Pedagogischkader. Pedagogische kwaliteit in kaartIn deze bijeenkomst wordt kennis en ervaring opgedaan metde drie handleidingen uit de NCKO-Kwaliteitsmonitor:Interactievaardigheden, Kwaliteit van de Leefomgeving enStructurele Kwaliteit (deel 2 van de Kwaliteitsmonitor).Uitwisseling van ervaringen speelt een belangrijk rol in dezebijeenkomst. Aan het werkHet doel van de laatste bijeenkomst is inzicht en handvattente verkrijgen voor een implementatietraject van deKwaliteitsmonitor in de eigen organisatie waarbij pedago-gisch medewerkers worden betrokken en begeleid.Voor verdere inhoud van de training zie ook de site vanNCKO.

  Doel van de trainingTijdens de training raakt u vertrouwd met deKwaliteitsmonitor en gaat u ermee aan de slag. In de training krijgt u uitgebreide kennis over het dagelijkse begrippedagogische kwaliteit en leert u de pedagogische kwaliteitin de groepen op een deskundige en gerichte manier in kaartte brengen. Ook worden handvatten gegeven waarmee de

  S7031

  NCKO-module 1: Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor

  NCKO-Kwaliteitsmonitor Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek(NCKO) heeft een instrument ontwikkeld om depedagogische kwaliteit van de opvang in kinderdag-verblijven voor nul tot vierjarigen te meten. Naast de wetenschappelijke versie is er ook voor gebruikin de dagelijkse praktijk, een veldversie ontwikkeld,de NCKO-Kwaliteitsmonitor.

 • 7Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie, cursusplaatsen, data en prijzen.

  Werken aan kwaliteit

  cursist de pedagogisch medewerkers kan begeleiden in hetopdoen van kennis en ervaring met de Kwaliteitsmonitor.Verder is er aandacht voor het maken van een implemen-tatie/verbeterplan.

  Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een NCKO-certificaat.Hierbij wordt gekeken naa