Cursus praktische geheugentraining lulu

download Cursus praktische geheugentraining lulu

of 13

 • date post

  08-Sep-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.034
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Deze cursus praktische geheugentraining wil een hulp zijn in het dagelijkse leven. Zij richt zich dan ook vooral op het onthouden van: leerstof, nieuwe dingen, taken, voorvallen uit het verleden en namen. In boekvorm verkrijgbaar op http://www.lulu.com/spotlight/Jaimelavie

Transcript of Cursus praktische geheugentraining lulu

 • CURSUS PRAKTISCHEGEHEUGENTRAINING Samengesteld door Eddy Adriaens
 • GEHEUGENTRAININGDeze training wil vooral een praktische hulp zijn in het dagelijkse leven.Zij richt zich dan ook vooral op het onthouden van:1. Leerstof2. nieuwe dingen opslaan om te onthouden voor later3. taken4. voorvallen uit het verleden5. namenPas vooral de technieken aan je persoonlijke aard, interesses, temperament, aan!Factoren die je geheugen benvloeden zijn vooral:1. Je motivatie: ik wil het! weet ook waarom: stel jezelf concrete doelen.2. Je zelfbeeld: ik kan het!3. Je betrokkenheid: herbeleef de geschiedenisles vanuit de rol van , wees nieuwsgierig: stel je vragen over wat je wilt onthouden.4. Je bewustzijn: leef niet op automatische piloot. Verbind routineklussen met afwisselende ervaringen of voer ze af en toe anders uit.5. Je concentratie: focus je aandacht, verminder afleiding. Hoe wil je onthouden wat je niet of nauwelijks waarneemt? Concentreren gaat beter in een rustige, aangename omgeving met weinig storing.6. Je frisheid: als je moe bent, onthoud je minder.7. Je strategie: gebruik systematisch goede methodes, stel prioriteiten en tijdslimieten, herhaal regelmatig wat je wilt onthouden.8. Hoe meer zintuigen je inschakelt, hoe gemakkelijker je informatie onthoudt. - Vat informatie samen in beelden. Onze hersenen zijn gek om beelden omdat die samenhang hebben en n beeld meerdere informatie-elementen in zich bundelt. - Gebruik muziek, ritme of rijm om verschillende informatie te verbinden tot n geheel. Bovendien schakel je zo je rechter hersenhelft in om te helpen met het onthouden. - Beperk je niet tot lezen: lees luidop, herhaal luidop, noteer, teken, - Fantaseer over de nieuwe informatie9. Structureer: gebruik mindmapping of geheugensteunen om structuur te brengen in wat je wilt onthouden.10. Leg associaties: verbind de stof meet zaken die je al weet. "The more connections that can be made in the brain, the more integrated the experience is within memory." (Don Campbell).11. Betekenis: als ik het kan een naam geven, kan ik het beminnen . Zo gaat het ook met onthouden: iets moet zin hebben om het te kunnen onthouden. Hoe meer betekenis je het kan geven, hoe gemakkelijker je het zal onthouden. Je vergeet niet wat je cht wil. Je vergeet niet wat je cht nodig hebt. Betekenis wil vooral ook zeggen: emotionele betekenis. Waarom onthoud je precies dat ene reclamebord? Omdat het appelleerde aan iets dat waardevol is voor jou.
 • 1. LEERSTOF BLOKKEN1. Selecteer ongeveer een half uur leerstof. Zo werk je met een goede concentratie, benut je geheugen de incubatieperiode tussen twee stukken leerstof en door elke schijf te beginnen en te eindigen met een kleine herhaling, onthoud je ook meer en langer.2. Lees alles luidop, dan nog eens inwendig, met volle aandacht op de structuur. Vervolgens nog eens, maar nu met volle aandacht op de inhoud.3. Betrek de informatie op wat je voelt, wat je al weet of zelf ervoer. Evalueer nieuwe informatie kritisch: klopt ze wel met eigen ervaring en kennis?4. Stel jezelf vragen over de nieuwe leerstof en noteer deze vragen (bv: gebruik de term X in een zin waaruit de betekenis van de term blijkt, geef een voorbeeld van X, waarom is dit juist of belangrijk, hoe werkt dit in de praktijk, )5. Herhaal met eigen woorden, gebruik de genoteerde vragen in willekeurige volgorde om je kennis te testen. Deze activiteiten verplichten je tot nadenken, prikkelen je nieuwsgierigheid en verhogen je betrokkenheid bij de stof.6. Structureer (alfabetisch, per soort, naar belang, chronologisch, geografisch, )7. Vorm codewoorden of zinnen met kernwoorden uit je structuur elementen8. Test jezelf voortdurend: vertel jezelf over het onderwerp, stel jezelf vragen en beantwoord ze9. Herhaal je codewoorden of zinnen10. RelaxHerhaling plannenDag N: Begin en eindig elke schijf van 30 minuten studie met een kleine herhaling.Dag N+1: trek 5 minuten herhaling uit voor elke studieschijf van de vorige dag.Dag N+7: trek opnieuw 5 minuten herhaling uit voor elke studieschijf van dag N.Dag N+30: idemDag voor de test, of bij aanvoelen noodzaak: opnieuw herhalenOm op 5 minuten de geblokte leerstof van 30 minuten te kunnen herhalen is een systeem vereist. Werk op basis van mindmaps, sleutelwoorden of codezinnen.ABCDE-methodeGebruik een goede basistechniek, bijvoorbeeld:A = aankijken: de stof oppervlakkig doornemenB = bevragen: stel vragen over wat je wilt onthoudenC = concentreren: lees de stof grondig door, met volle aandachtD = denken: vat de stof in hoofdpunten samenE = evalueren: probeer je vragen te beantwoordenVerwacht niet teveel van enkel herhalen. Je moet iets don met informatie: linken leggen, ze actief verwerken en toepassen om ze te onthouden op langere termijn.
 • 2. NIEUWE DINGEN OPSLAAN OM TE ONTHOUDEN VOOR LATER1. Algemeen: Als je je later iets wil herinneren, leg dan nu al zoveel mogelijk associaties: schakel zoveel mogelijk zintuigen in. Lees, zeg luidop, schrijf, maak een tekening, voel je emotioneel betrokken bij de reden waarom je iets wil onthouden, wees je bewust van waar je bent, wie er nog meer zijn, hoe de sfeer is, hoe de temperatuur of het weer is, 2. Nieuwe dingen onthouden is vooral een kwestie om hen van het korte termijn geheugen over te hevelen naar het lange termijn geheugen. Dit doe je best door associaties te maken met beelden die al aanwezig zijn in het lange termijn geheugen. Meestal leren wij door herhaling. Met associaties kan het aantal herhalingen drastisch beperkt worden.De kunst van het associren1. Leg eenvoudige, heldere, zinvol, vanzelfsprekend verbanden2. Maak het je gemakkelijk: het sleutelwoord tovervogel onthoudt gemakkelijker dan tvergel3. Bouw elementen in die de herinnering vergemakkelijken: overdreven, absurd, bijzonder, uniek, opvallen, humoristisch, seksueel, zintuiglijk, vulgair, .4. Gebruik vooral referenties die je interesseren. Zoek ze in je lievelingshobby, favoriete muziek, lievelingseten, Zorg dat ze kleurrijk en actief zijn: bewegend, spannend,Voorbeelden van associatiesBETEKENISASSOCIATIE VOORBEELD TOELICHTING1. vertaling stoel / chaise2. synoniem causaal / oorzakelijk3. tegenstelling of antoniem slim / dom, liefde / haat4. gelijkenis of analogie bal / appel, bloed / kers minstens 1 opvallend kenmerk gemeenschappelijk5. verschil of contrast rivier / kanaal minstens 1 opvallend kwaad / woedend kenmerk verschillend6. geheel en deel stoel / poten (vooral visueel)7. deel en geheel bel / fiets (vooral visueel)8. continuteit of nabijheid blauwvoet / storm in zelfde tijdsmoment: uur / dood opeenvolgend in lied, spreekwoord, (auditief)9. ruimtelijke nabijheid olie / azijn, stoel / tafel vooral visueel10. factoren-analyse leven / voortplanting noodzakelijke kenmerken Democratie / vrijheid van een abstract begrip
 • 11. figuurlijke nabijheid kameel / woestijnschip beeldvormige uitdrukking onschuld / lam (vooral visueel)12. onderschikking zalm / vis verhouding of hyponiem berk / loofboom voorbeeld / soort13. bovenschikking huisraad / pot verhouding Of hyperniem atleet / wielrenner soort / voorbeeld14. nevenschikking fiets / vliegtuig bvb: van zelfde groep kikker / pad cfr gelijkenisSTRUCTUURASSOCIATIE15. homoniem mijt / meid zelfde uitspraak16. klankgelijkenis Colombia / Colombus verwante uitspraak17. eindrijm splinter / winter18. afsplitsing Colombia / kolom gelijkaardige term in Ogaden / gade begin, midden of eindeANDERE TECHNIEKENAnker te onthouden informatie: plaats je vingers op je voorhoofd en sla de informatiedenkbeeldig op in je hersenen. Als je de informatie later opnieuw nodig hebt, volstaat het jevingers opnieuw op je voorhoofd te plaatsen en de informatie op te roepen.Onthoud beter door zelfhypnose: ontspan je volledig, geef jezelf de opdracht je de volgendedertig minuten volledig te concentreren op de nieuwe informatie en alles te onthouden wat jeleert. Het helpt!KRITISCH DENKEN BEVORDERT HET ASSYMILEREN VAN NIEUWE LEERSTOFRegelmatig vragen stellen bij de juistheid van nieuwe leerstof bevordert het leerproces omdat hetleidt tot grotere betrokkenheid en beter begrip.Doordat je niet altijd meteen het antwoord kent op kritische vragen, leiden zij ertoe dat je je kennisuitbreidt en de leerstof in een context plaatst.Kritisch denken doe je door Informatie te verzamelen over de betrokken elementen Hoofd- van bijzaken te onderscheiden Feiten (wie, wat, waar, wanneer, waarom, met wie, hoe) van meningen te onderscheiden Definities, meningen, overtuigingen, beweringen en conclusies, op hun juistheid te toetsen door het zoeken van bewijzen of tegenvoorbeelden. Bijkomende argumenten pro- en contra bedenken Bijkomende conclusies bedenken. Wij komen