Cursus PHP & MySQL - Telenet Serviceusers.telenet.be/tidump/files/Cursus_feneX.pdf · Voorwoord...

of 78/78
Cursus PHP & MySQL Informaticaprojecten Bachelor Toegepaste Informatica academiejaar 2008 - 2009 Jaar 1 Semester 1 & 2 Groep D feneX
 • date post

  07-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cursus PHP & MySQL - Telenet Serviceusers.telenet.be/tidump/files/Cursus_feneX.pdf · Voorwoord...

 • 1

  Cursus PHP & MySQL

  Informaticaprojecten

  Bachelor Toegepaste Informatica

  academiejaar 2008 - 2009

  Jaar 1 Semester 1 & 2

  Groep D

  feneX

 • Cursus PHP & MySQL

 • Voorwoord

  Deze cursus PHP & MySQL werd opgesteld door een groep studenten uit het

  eerste jaar Toegepaste Informatica aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Dit als

  onderdeel van een opdracht voor het vak Informaticaprojecten. Dit jaar wordt er

  van de studenten verwacht dat zij zichzelf en de andere studenten binnen hun

  groep gedurende het ganse eerste semester vertrouwd maken met PHP en

  MySQL.

  Er werd getracht dit met behulp van peer-teaching te doen, de verschillende

  groepsleden zullen elkaar onderwijzen en elkander helpen de stof te begrijpen en

  te leren toepassen.

  Aan de hand van de verschillende lessen die we doorheen het eerste semester

  gegeven en gevolgd hebben, werd deze cursus opgesteld.

  Deze cursus werd geschreven door een negental eerstejaarsstudenten, met

  name door Pieter-Jan Beelen, Maarten Casteels, Mathias De Rijke, Jeroen

  Dhulst, Joris Dirickx, Martijn Moreel, Samantha Napier, Nick Quadens en Bart

  Vervliet; het moge duidelijk zijn dat deze cursus dus geen allesomvattend

  naslagwerk is. Toch hebben wij getracht om de studenten binnen onze groep een

  degelijke basiskennis van PHP en MySQL mee te geven. Voor die doeleinden

  valt deze cursus dus wel te gebruiken.

 • Inhoud

 • Hoofdstuk 1

  Inleiding _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 1

  Hoofdstuk 1: Inleiding

  1.1 Wat is PHP & MySQL?

  PHP is een krachtige server-side scripting taal die onder andere gebruikt wordt

  voor het maken van dynamische- en interactieve websites. Het is volledig open

  source en werd door en voor webdevelopers ontwikkeld. PHP staat voor PHP:

  Hypertext Preprocessor, vroeger stond de afkorting voor Personal Home Page

  Tools, maar naarmate de taal evolueerde, heeft men ook de naam aangepast.

  PHP is, zoals eerder al aangehaald werd, een server-side scripting taal meer

  hierover later die binnen HTML-paginas gebruikt kan worden of als gewone

  scriptingtaal. Al wordt het vooral gebruikt voor webontwikkeling. Je zou het een

  gratis alternatief voor gelijkaardige producten als Microsofts Active Server Pages

  (ASP) en Suns Java Server Pages (JSP) kunnen noemen. Dit wil echter in geen

  opzicht zeggen dat PHP een flauw afkooksel van eerder genoemde producten is.

  In de volgende paragraaf zal snel duidelijk worden waarom dat niet het geval is.

  MySQL op zijn beurt is een open source SQL relationeel database management

  systeem (RDBMS). Het is dus een database waarin je tal van gegevens kunt

  opslaan in tabellen. We gebruiken queries om gegevens uit de database op te

  halen, aan te passen, enz. Meer hierover later.

  1.2 Waarom PHP & MySQL?

  Zoals in de vorige paragraaf reeds aangehaald werd, is PHP niet de enige

  scripting taal die je kunt gebruiken. Er zijn een aantal alternatieven zoals ASP en

  JSP, al brengt de combinatie van PHP en MySQL toch wel enkele voordelen met

  zich mee. Allereerst is PHP volledig open source, wat wil zeggen dat het je vrijwel

  niks kost om een server met MySQL en PHP te draaien. Dit staat in schril

  contrast met de kosten die gepaard gaan met het hosten van een ASP/SQL- of

  een JSP/Oracle server. Even ter vergelijking:

  Item ASP/SQL JSP/Oracle PHP/MySQL

  Development tools $0 2499 $0 2000 $0 249

  Server $999 $0 35 000 $0

  RDBMS $4999 $15 000 $0 220

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 2

  Een tweede voordeel is dat PHP relatief makkelijk om leren is. In tegenstelling tot

  bijvoorbeeld JSP hoef je niet meteen over een diepe kennis van een

  onderliggende programmeertaal te beschikken. PHP heeft een relatief simpele

  syntax die ook voor gewone mensen gemakkelijk te begrijpen is.

  Nog een groot pluspunt is dat PHP vrijwel volledig cross-platform is. Dit wil

  zeggen dat een PHP-server op zo goed als elk systeem perfect zal draaien

  (Windows, Unix,).

  Daarenboven is PHP zeer stabiel en snel. Het werkt samen met Apache Server:

  die vaak de meest stabiele web server genoemd wordt. De server hoeft slecht

  sporadisch te worden herstart, en niet bij elke wijziging van de instellingen.

  Voorts verwerkt PHP code zo goed als even snel als ASP en zelfs ettelijke keren

  sneller dan JSP of ColdFusion.

  1.3 Server-Side Scripting Een concept dat je ook goed moet begrijpen, is dat PHP een server-side scripting

  taal is. Dit wil zeggen dat de code vooraf op de server wordt uitgevoerd alvorens

  die getoond wordt aan de gebruiker. Dit in tegenstelling tot andere client-side

  technologin die vaak gebruikt worden bij webontwikkeling. HTML-code wordt

  bijvoorbeeld volledig door de browser genterpreteerd en is dus client-side. CSS

  en JavaScript werken op dezelfde manier.

  Het feit dat PHP een server-side scripting taal is, zorgt ervoor dat de taal vooral

  geschikt is om sites met snel veranderende inhoud, forums en andere

  webapplicaties die met databases werken te maken.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 3

  1.4 Getting Started

  Vooraleer je met PHP aan de slag kunt, zijn er een aantal dingen die je nodig

  hebt. Allereerst is het handig dat je over enige basiskennis HTML beschikt.

  Gezien PHP binnen HTML-bestanden geschreven wordt, spreekt het uiteraard

  voor zich dat een beetje voorkennis van HTML wel van pas zal komen. De invoer

  die je gaat gebruiken in je PHP-scripts zal ook aangeleverd worden aan de hand

  van HTML-forms. Bijgevolg moet je dus wel in staat zijn om een HTML-form te

  schrijven. Meer hierover kom je nog te weten in het volgende hoofdstuk.

  Om de PHP-code zelf te schrijven, hebben we uiteraard ook een programma

  nodig. Je zou dit simpelweg in kladblok kunnen doen, maar er bestaan natuurlijk

  nog een boel andere alternatieven die je het veel makkelijker zullen maken om tot

  een duidelijke en gestructureerde code te komen. In deze cursus hebben wij

  gekozen om met Dreamweaver te werken. Een tweede optie is om met Microsoft

  Expression Web 2 te werken. Beide zijn complete editors die net als Visual

  Studio 2008 met een handige IntelliSense functie geleverd worden. Expression

  kun je via MSDNAA downloaden, Dreamweaver zul je elders op de kop moeten

  tikken...

  Een laatste tooltje dat je nog zult nodig hebben om met PHP aan de slag te

  kunnen, is XAMPP. Gezien PHP een server-side scripting taal is, moet de code

  dus ook op een server uitgevoerd kunnen worden. XAMPP is een bundelpaket

  dat Apache Web Server en MySQL bevat. Eens je dit genstalleerd en opgestart

  hebt, kun je je PHP-documenten in je httpdoc folder plaatsen. Als je dan naar je

  localhost surft, kun je het resultaat van je eerder geschreven code bekijken.

  1.5 De Basis

  Zoals hierboven reeds vermeld staat, is PHP een scripting taal die volledig

  binnen HTML gentegreerd kan worden. De vraag is natuurlijk hoe je dit precies

  doet. Een blok PHP-code moet steeds beginnen met .

  Je kunt ook met de korte notatie werken, die er als volgt uitziet: ; maar

  het wordt echter aangeraden om steeds de volledige notatie te gebruiken,

  kwestie van zo min mogelijk problemen tegen te komen. Je kunt deze blok code

  overal in de body van je HTML-document plaatsen. Het enige dat je dan nog

  moet doen, is zorgen dat je je bestand opslaat met een .php extentie.

  Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van hoe PHP-code er zou kunnen

  uitzien.

  http://www.adobe.com/nl/products/dreamweaver/http://msdn62.e-academy.com/elms/Storefront/ViewProductDetails.aspx?campus=hsant_dbls&np1=112&p=1501http://msdn62.e-academy.com/elms/Storefront/ViewProductDetails.aspx?campus=hsant_dbls&np1=112&p=1501http://msdn62.e-academy.com/elms/Storefront/ViewProductDetails.aspx?campus=hsant_dbls&np1=112&p=1501http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 4

  Het kleine stukje code hierboven zal Hello World op het scherm afdrukken, zoals

  je ook al wel kon afleiden uit de commentaar die bij de code stond. In PHP zijn er

  een aantal verschillende manieren om commentaar toe te voegen. Om n regel

  commentaar toe te voegen, gebruik je twee forward slashes (//Commentaar) of

  een hekje (#Commentaar). Je kunt echter ook een aantal regels commentaar

  toevoegen, dit doe je door je commentaar tussen /* Commentaar */ te zetten.

  Merk op dat er een puntkomma achter Hello World staat. Net als in de meeste

  andere programmeertalen wordt ook in PHP elk statement afgesloten met een

  puntkomma. In het volgende hoofdstuk zul je meer over de syntax en structuur

  van PHP leren.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 5

  Hoofdstuk 2

  Syntax & Basisstructuren _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 6

  Hoofdstuk 2: Syntax & Basisstructuren

  2.1 Types PHP is een relatief gemakkelijke taal om mee te werken, daar de syntax vrij

  losjes is. Zo hoef je variabelen niet op voorhand te initialiseren. Je hoeft bij de

  declaratie van je variabelen ook geen expliciet type op te geven. PHP kent de

  variabele automatisch toe aan het juiste type. Als je een stuk tekst invoert, zal die

  bijvoorbeeld automatisch opgeslagen worden als een string. Ook wanneer je

  bewerkingen met variabelen doet, zal PHP de verschillende operanden

  automatisch converteren naar het juiste type.

  De verschillende types binnen PHP zijn integers, doubles, booleans, arrays,

  NULL en objecttypes. We gaan ervan uit dat je de primaire types wel kent uit

  andere programmeertalen, maar voor de volledigheid geven we toch nog snel

  een kleine beschrijving mee. Zo zijn integers gewone gehele getallen, terwijl

  doubles rele getallen zijn. Een boolean is een speciaal type dat enkel twee

  waarden aanneemt: true of false. Dan zijn er nog arrays en objecttypes, waar we

  later in de cursus op terugkomen. Ten slotte heb je nog NULL, wat een beetje

  een vreemde eend in de bijt is. Het is een manier om je variabele geen waarde

  mee te geven en leeg te laten.

  Wanneer je met PHP werkt, zul je echter minder met types in contact komen dan

  in andere talen, gezien de taal de typedeclaratie automatisch afhandelt.

  2.2 Variabelen & Constanten We hebben het in de bovenstaande paragraaf al eventjes kort gehad over

  variabelen. Wat we nog niet hebben aangehaald, is hoe we deze moeten

  declareren. In PHP schrijft men steeds een dollarteken voor de identifier van een

  variabele om duidelijk te maken dat we met een variabele te maken hebben. Een

  variabele-declaratie zou er dus als volgt kunnen uitzien.

  $var = 15;

  De naam van een variabele mag enkel met een underscore of een letter

  beginnen en mag verder slechts alfanumerieke karakters en underscores

  bevatten. Wanneer variabelen niet expliciet genitialiseerd worden, worden ze op

  de standaardwaarde genitialiseerd.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 7

  Constanten binnen PHP krijgen geen dollarteken voor hun identifier en worden

  met hoofdlettersgeschreven. (Bijvoorbeeld: E_ALL)

  2.3 Operators

  Merk op dat in het voorbeeld uit de vorige paragraaf de toekenning van de

  variabele gebeurt aan de hand van het gelijkheidsteken en dus niet met

  dubbelpunt is gelijk aan, zoals in Oberon of pseudo-code wel het geval is.

  Naast de toekenning zijn er binnen PHP natuurlijk nog een boel andere

  operators. Hieronder vind je een kleine samenvatting.

  Toekennings-

  operators

  Beschrijving

  = Toekenning

  += Telt de variabele rechts op bij de variabele links

  -= Trekt de variabele rechts af van de variabele links

  *= Vermenigvuldigt beide variabelen

  /= Deelt variabele links door variabele rechts

  %= Berekent de restdeling van de links en de rechtse variabele

  .= Concatineert beide variabelen

  Uit bovenstaande tabel kun je nu de wiskunde operanden vast wel afleiden. Het

  plus- (+) en minteken (-) wordt uiteraard gebruikt voor de optelling en de

  aftrekking. Het sterretje (*) voor de vermenigvuldiging, de forward slash (/) voor

  de deling en het procentteken (%) voor de restdeling. Ook zijn er increment (++)

  en decrement (--) operators voorzien binnen PHP die n optellen bij of aftrekken

  van een bepaalde variabele.

  Vergelijkende-

  operators

  Beschrijving

  == Gelijkwaardig

  === Volledig identiek, ook wat type betreft

  < Kleiner dan

  > Groter dan

  = Groter of gelijk aan

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 8

  Logische

  operators

  Beschrijving

  ! Niet

  && / and En

  || / or Of

  2.4 Selectie- & Loopstructuren

  2.4.1 Selectiestructuren

  PHP kent dezelfde selectiestructuren die we ook in andere programmeertalen zijn

  tegengekomen: de if else-structuur en de case-structuur. Die laatste heet in PHP

  echter switch.

  Allereerst zullen we de syntax van de if else structuur bekijken. Die ziet er als

  volgt uit:

  if (conditie)

  {

  statement;

  }

  else

  {

  statement;

  }

  De conditie schrijf je tussen haakjes, terwijl je de statements na de conditie

  binnen accolades plaatst. Dit is enkel verplicht als je meer dan n statement

  schrijft, maar voor de overzichtelijkheid schrijven we deze altijd. Merk op dat de

  else-tak optioneel is en dat je een else if kunt maken door gewoon een extra if

  toe te voegen binnen de else-tak.

  De tweede en laatste selectiestructuur die je in PHP kunt gebruiken, is de

  switch. Deze gebruik je vooral als je een bepaalde variabele wilt checken.

  Naargelang de waarde van deze variabele ga je dan verschillende opdrachten

  uitvoeren. We bekijken de syntax van de switch op de volgende pagina.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 9

  switch (uitdrukking)

  {

  case waarde1:

  statements;

  break;

  case waarde2:

  statements;

  break;

  default:

  statements;

  break;

  }

  2.4.2 Lusstructuren

  Ook wat iteraties betreft, kent PHP dezelfde structuren waar we al vertrouwd

  meer geraakt zijn binnen andere programmeertalen en pseudo-code: de while, de

  repeat until en de for-lus. In PHP heten die dan while, do while en for.

  De eerste lus die we nader zullen bekijken, is de while. Hierbij controleer je eerst

  of de conditie waar is, waarna je de statements binnen de body van de lus gaat

  uitvoeren zolang de conditie waar blijft. De syntax ziet er als volgt uit:

  while (conditie)

  {

  statements;

  }

  De twee iteratiestructuur is de do while, vergelijkbaar met de repeat until uit

  Oberon of pseudo-code. Hierbij ga je de opdrachten binnen de lus minstens n

  keer uitvoeren alvorens je de conditie gaat checken. Zolang de conditie waar is,

  blijf je de opdrachten uitvoeren. De syntax vind je opnieuw hieronder:

  do

  {

  statements;

  }

  while (conditie);

  De derde loop die we gaan bespreken, is de for. Deze gebruik je wanneer je van

  tevoren weet hoeveel keer je de lus wilt uitvoeren. De syntax hiervan vind je op

  de volgende pagina.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 10

  for (initialisatie lusvariabele, conditie, increment)

  {

  statements;

  }

  Hieronder vind je nog een voorbeeld om het iets duidelijker te maken.

  for ($i = 1; $i

  Beide manieren zijn zo goed als volledig identiek aan elkaar. Het blijft dus eender

  welke van de twee je gebruikt. Wij hebben echter steeds voor de print gekozen,

  omdat deze ook nog teruggeeft of de print opdracht gelukt is of niet, wat later

  tijdens complexere scripts misschien nog wel van pas kan komen.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 11

  De invoer voor je PHP-scripts wordt aangeleverd door HTML en meer bepaald

  door HTML-forms. Daarom dat het dus handig is dat je als PHP-scripter al een

  beetje kaas van HTML gegeten hebt. Voor de volledigheid overlopen we de forms

  hier wel nog even in de vlucht. Zulk een invoerformulier zou er bijvoorbeeld als

  volgt kunnen uitzien:

  Gebruikersnaam:

  Paswoord:

  In bovenstaand voorbeeld zou je al heel wat dingen moeten opmerken: allereerst

  de form-tag met zijn attributen action en method, alsook de verschillende input-

  tags. Met het action attribuut vertel je waar de waarden uit de form naartoe

  moeten. Meestal zal dit dezelfde pagina zijn. In onze voorbeelden hebben wij

  vaak van het volgende gebruik gemaakt:

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 12

  maximaal honderd karakters gebruiken, wat de methode een beetje beperkt

  maakt.

  Een andere mogelijkheid is het gebruik van de $_POST variabele. Deze haalt de

  waarden uit de form op aan de hand van de post-methode en stopt deze in een

  array. Het voordeel hier is dat de waarden niet zichtbaar zijn naar de

  buitenwereld toe en dat er geen limiet op het aantal karakters staat. Deze manier

  is dus veiliger dan de voorgaande.

  Waarden die je op n van deze twee manieren hebt opgehaald, kun je dan als

  volgt gaan gebruiken in je code.

  Het laatste wat je gezien hebt, bij het gebruik van de forms, zijn de html-tags die

  je gebruikt om invoer in op te geven. De belangrijkste zijn , en

  .

  Bij de input-tag heb je de volgende mogelijke attributen die je kunt gebruiken,

  samen met hun verschillende mogelijke waardes.

  type

  text: Een veld waar je gewoon tekst in kunt ingeven;

  password: Paswoord veld dat **** toont i.p.v. de eigenlijke tekst;

  submit: Stuurt de form door naar de actionpagina;

  reset: Leegt alle velden;

  radiobutton: Slechts n optie te selecteren (ronde bolletjes);

  checkbox: Meerdere opties te selecteren (vierkantjes met

  vinkjes);

  hidden: Wordt niet op het scherm getoond, maar wel

  meegegeven.

  name

  Unieke identifier die je zelf kunt kiezen.

  value

  Wat er in het veld komt te staan of standaard wordt

  weergegeven.

  Textarea is multiline tekstvak waarin je logischerwijs heel wat tekst kunt

  schrijven, hierbij moet je drie verplichte attributen opgeven.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 13

  cols

  Het aantal kolommen/karakters die je naast elkaar kunt plaatsen.

  rows

  Het aantal rijen onder elkaar.

  Name

  Unieke identifier die je zelf kunt kiezen.

  De select-tag stelt ons dan weer in staat om een dropdown-box te creren.

  Binnen deze tag hebben we dan de extra tag option nodig. Dit zou er dan als

  volgt uitzien.

  1TI

  2TI

  3TI

  2.6 Beveiliging Als je invoer van formulieren krijgt, moet je die natuurlijk ook ergens kunnen

  valideren en kijken of je wel zinnige invoer toegestuurd krijgt. Een gebruiker kan

  namelijk verkeerde invoer ingeven die wij als webmaster niet verwachten. Zo zou

  de gebruiker in het vak leeftijd bijvoorbeeld de letter a kunnen invoeren, terwijl

  wij natuurlijk een getal verwachten. Je kunt dit met client-side validatie oplossen

  door javascript te gaan gebruiken, maar je kunt het even goed aan de kant van

  de server oplossen door met PHP te werken. Zeker als je met een database

  werkt, is het veiliger om het valideren aan de kant van de server te doen. Een

  manier om goed te valideren, is om het formulier op dezelfde pagina te posten,

  zo krijgt de gebruiker de foutmeldingen nog op dezelfde pagina waar het

  formulier staat.

  Om de invoer te controlleren, zijn er in PHP een heleboel handige methodes

  voorzien, waarvan we er hieronder enkele bondig zullen bespreken. Er zijn er

  natuurlijk nog heel wat meer dan degene die wij hier opgeven, maar dit zijn de

  meest courante. Voor alle andere mogelijkheden verwijzen we je graag door naar

  php.net.

  http://www.php.net/manual/en/index.php

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 14

  isset($var);

  De eerste methode die we nader bekijken; hiermee kunnen we zien of er al dan

  niet op een button is geklikt. Als je dit evalueert met een if-structuur kun je naar

  gelang of er wel of niet op een button geklikt is de ene of de andere actie

  uitvoeren.

  empty($var);

  Deze methode wordt dan weer gebruikt om te kijken of een veld leeg is of niet.

  Let echter wel op met het cijfer nul. Wanneer er nul werd ingegeven, zal dit ook

  bekeken worden als zijnde een leeg veld. Om met cijfers te werken, zijn er

  andere methodes die handiger zijn, zoals onderstaande.

  is_numeric($var);

  Hierbij gaan we kijken of de ingegeven waarde een getal is of niet.

  Zoals we eerder al aanhaalden, zijn er uiteraard nog tal van andere methodes die

  je kunt gebruiken, maar daarvoor verwijzen we je graag door naar de volledige

  php handleiding die je op php.net vindt.

  http://www.php.net/manual/en/index.php

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 15

  Hoofdstuk 3

  Arrays & Containers _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 16

  Hoofdstuk 3: Arrays & Containers

  3.1 Wat zijn Arrays? Arrays zijn een speciale soort variabelen die een serie waardes kunnen opslaan.

  Een array bestaat uit een lijst met waarden en indexen. Het voordeel hiervan is

  dat je meerdere zaken makkelijk bij elkaar kunt plaatsen in n en dezelfde

  variabele. Elke waarde binnen een array heeft zijn eigen unieke index waarmee

  je ze kunt aanspreken. Hieronder vind je een voorbeeld van een numerieke array.

  Een numerieke array geeft aan elke waarde van de array een unieke, numerieke

  index. In bovenstaand voorbeeld gebeurt dit automatisch. In onderstaand

  voorbeeld gaan we de index handmatig toekennen. Let op, de index van een

  array begint steeds vanaf nul en niet bij n.

  We zouden een array ook op onderstaande manier kunnen declareren.

  Wanneer we deze array uitprinten met behulp van de print_r methode die een

  leesbare versie van de array helemaal uitprint, krijgen we het volgende te zien.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 17

  Array

  (

  [0] => 1

  [1] => 1

  [2] => 1

  [3] => 13

  [4] => 1

  [8] => 1

  [9] => 19

  )

  Merk op dat we index 3 van de array tweemaal hebben toegekend. Deze index

  zal de waarde 13 bevatten, omdat deze als laatste in index 3 werd geplaatst. Ook

  zien we dat index 4 na index 8 wordt gedefinieerd, de waarde 19 komt op index 9

  omdat 8 de grootste index was.

  Naast numerieke arrays bestaan er nog twee andere soorten arrays, met name

  associatieve en meerdimensionale arrays. Bij associatieve arrays associren we

  de waardes van de array met een speciale key/index. Hieronder vind je een

  voorbeeld van een associatieve array.

  Een meerdimensionale array is een array die als waarden ook andere arrays

  accepteert. Zo zou je binnen de array TI, drie arrays kunnen stoppen: 1TI, 2TI en

  3TI, die elk alle studenten uit dat jaar bevatten. We gaan hier echter geen

  voorbeeld van uitschrijven. We gaan ervan uit dat je dit ondertussen ook zo wel

  begrijpt.

  3.2 Loopen over Arrays Om een array uit te lezen, maakt men gebruik van een lusstructuur. Je zou dit

  met een while- of een for-lus kunnen doen, maar speciaal voor arrays bestaat er

  nog een ander type lus die je kunt gebruiken, met name de for each.

  De for each loopt over de hele array en toont zo bijvoorbeeld alle waarden in de

  lijst. Elke waarde in de array wordt toegekend aan de variabele $value, de index

  wordt telkens je terug aan de lus begint opgehoogt, totdat je heel de array

  uitgelezen hebt.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 18

  De syntax van de for each ziet er als volgt uit.

  Hieronder staat een klein voorbeeld van het gebruik van de for each lus.

  Merk op dat je de index ook kunt gebruiken binnen de for each, dit is echter niet

  verplicht.

  3.3 Functies PHP kent een heleboel functies om met arrays te werken. In deze paragraaf

  zullen we enkele van de meest gebruikte functies op arrays kort bespreken. Zo

  behandelen we de fill-, de count-, de recursive count-, de count values-, de sort-,

  de merge-, de implode- en de explode functie.

  Array Fill Functie

  In dit voorbeeld zeggen we dat we bij index 5 willen beginnen en dat we 6 maal

  het woord php in onze array gaan plaatsen.

  De uitvoer van dit stukje code zou er dan als volgt uitzien:

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 19

  Array

  (

  [5] => php

  [6] => php

  [7] => php

  [8] => php

  [9] => php

  [10] => php

  )

  Count Functie

  De count functie berkent het aantal waarden binnen de array. Als je drie waarden

  binnen je aray hebt staan, zal de count functie dus drie retourneren.

  De variabele $result zal de waarde 3.

  Recursive Count Functie

  De recursive count telt alle waarden die in de array voorkomen, dus ook arrays in

  arrays. De gewone count functie telt enkel de waarden van de eerste array die hij

  tegenkomt.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 20

  De uitvoer zou er dan als volgt uitzien:

  Array

  (

  [1] => 2

  [php] => 2

  [TI] => 1

  )

  Sorteren van een Array

  In dit voorbeeld gebruiken we een for each om de waarden van de array

  alfabetisch te sorteren.

  Output ziet er als volgt uit:

  fruit[0] = appel

  fruit[1] = banaan

  fruit[2] = limoen

  fruit[3] = peer

  Merge 2 Arrays

  In dit voorbeeld gaan we array1 en array2 samenvoegen.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 21

  Output ziet er als volgt uit:

  Array

  (

  [kleur] => groen

  [0] => 2

  [1] => 4

  [2] => a

  [3] => b

  [vorm] => trapezium

  [4] => 4

  )

  Merk op dat de waarde rood is verdwenen bij het samenvoegen van de arrays,

  dit komt omdat array2 ook een index kleur heeft met de waarde groen. Deze

  overschrijft de index color van array1 met de waarde groen.

  Implode

  Met de implode functie is het mogelijk om een extra teken mee af te drukken na

  elke waarde van array. In dit voorbeeld gaan we tussen elke waarde een komma

  plaatsen.

  Explode

  Met deze functie kunnen we een string opsplitsen na een teken dat men zelf

  bepaalt.

  In dit voorbeeld gaan we na elke (witruimte) de string $pizza splitsen en deze

  afdrukken.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 22

  3.4 Strings Zoals je ondertussen al wel weet, is een string een variabele die een stukje tekst

  kan opslaan. Zoals in elke andere programmeertaal moet de tekst die je aan je

  string variabele wilt toekennen tussen dubbele quotes staan.

  Je kunt een heleboel functies toepassen op strings. In dit hoofdstuk bekijken we

  de drie meest gebruikte en geven we een klein voorbeeldje van het gebruik

  ervan.

  Een eerste functie die je kunt gebruiken, is string length (strlen), deze wordt

  gebruikt om de lengte van een bepaalde string te bepalen. Onderstaande code

  zou dus 12 als uitvoer moeten hebben.

  Een tweede functie die veelvuldig gebruikt wordt, is strpos functie, deze wordt

  gebruikt om te bepalen of een bepaald karakter of woord zich in een string

  bevindt. De functie geeft dan de index terug waarop het woord gevonden werd.

  Indien er niks gevonden wordt, retourneert de methode FALSE. In onderstaande

  voorbeeld vind je World terug op index 6. Je krijgt zes en niet zeven, omdat de

  index begint vanaf nul.

  Een laatste veelgebruikte functie is de substring functie. Deze functie

  retourneert een deel van een specifieke string te beginnen vanaf een bepaalde

  index en van een bepaalde lengte. De lengte-parameter is echter optioneel. De

  syntax hiervan ziet er dus als volgt uit.

  Er zijn nog een aantal andere functies zoals strtolower, strtoupper en Str_replace.

  Eerstgenoemde zet de string om naar een string van allemaal kleine letters,

  terwijl de tweede je string omvormt naar ntje met allemaal hoofdletters. De

  laatste methode ontvangt drie parameters: een substring die je wil vervangen, de

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 23

  substring waarmee je de vorige wil mee vervangen, en de string waarin je dit

  moet doen.

  Hieronder vind je een voorbeeldje van wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen met

  deze methodes. In dit voorbeeld wordt een string ingegeven en wordt die

  achterstevoren op het scherm afgedrukt.

  Naam:

  (Met dank aan onze klasgenoot Yenthe Oerlemans!)

  Nog een laatste dingetje dat we kwijt willen nu we het toch over strings hebben, is

  het feit dat je binnen strings met escape sequences kunt werken. Dit om

  bijvoorbeeld een dubbele quote binnen een string af te drukken. Als je dit zonder

  escape sequences zou proberen, gaat hij die quote opnemen als het einde van

  de string in plaats van hem af te drukken. Gelukkig is er een manier om dit te

  omzeilen, met name het gebruik van escape sequences. Om een

  aanhalingsteken af te drukken zet je \ in je string. De backslash wordt

  genegeerd, terwijl de dubbele quote gewoon afgedrukt zal worden.

  Zo zijn er nog een aantal, met name:

  \: drukt dubbele quotes af;

  \: drukt een enkele quote af;

  \n: gaat verder op een nieuwe regel

  \t: voegt een tab toe

  \$: print het dollarteken, neem het niet op als het begin van een

  variabele

  \\: print een backslash, neem het niet op als het begin van een escape

  sequence

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 24

  Hoofdstuk 4

  Functies & Klasses _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 25

  Hoofdstuk 4: Functies & Klasses

  4.1 Functies Definiren Functies kunnen heel handig zijn, zeker bij een grote website om de website

  ordelijk en netjes te houden en om ervoor te zorgen dat je handelingen die je

  vaker moet verrichten bijvoorbeeld een bepaalde query maar n keer hoeft

  te schrijven, en je deze vervolgens overal kunt benaderen.

  Er bestaan drie verschillende soorten functies binnen PHP: je kunt functies

  volledig zelf schrijven, daar gaan we iets dieper op in in deze paragraaf; je kunt

  voorgedefinieerde functies binnen PHP gebruiken, hierover meer in de volgende

  paragraaf; of je kunt externe bibliotheken gebruiken zoals mysql_connect.

  Hieronder vertellen we je hoe je binnen PHP een functie moet definiren. We

  beginnen voor de gemakkelijkheid met een functie zonder parameters of return

  values. Deze voorbeeldfunctie zal een foutmelding op het scherm printen

  wanneer ze wordt aangeroepen.

  Zoals je in het bovenstaande voorbeeld gezien hebt, begin je een functie steeds

  met het woord function, vervolgens geef je ze een logische naam, die duidelijk

  maakt wat de functie gaat doen. Binnen de accolades voeg je dan de body van je

  functie toe.

  We kunnen het ook iets complexer maken door parameters aan onze functies toe

  te voegen. Je kunt namelijk gegevens aan functies doorgeven door middel van

  een parameterlijst. Parameters zet je, gescheiden door een komma, tussen de

  ronde haken die volgen na de naam van je functie. Als je functie ook nog een

  waarde moet teruggeven, werk je met returnvalues. Je zou iedere keer je

  waardes kunnen echoen, maar dat werkt niet zo handig. Onthoud ook dat

  variabelen die binnen functies gedeclareerd worden lokaal zijn en dus niet meer

  bestaan buiten je functie. Vandaar dat we return values gebruiken.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 26

  Hieronder vind je een simpel voorbeeld van een functie met twee parameters en

  een return statement. Ze telt de twee ingegeven parameters bij elkaar op en

  retourneert de som.

  4.2 Functies binnen PHP En van de voordelen van PHP is dat het reeds beschikt over een groot aantal

  voorgedefinieerde functies die je naar eigen goeddunken kunt gaan gebruiken.

  Je hoeft het warm water dus niet opnieuw uit te gaan vinden. Als je een probleem

  moet oplossen, is het handig om eens even te kijken of er al geen functie bestaat

  die iets gelijkaardig doet als datgene dat jij wil gaan implementeren.

  Zo hebben we de Date functie bijvoorbeeld gebruikt in n van onze oefeningen.

  Zie hoofdstuk 7. Het leidt ons te ver om de documentatie van deze functies in de

  cursus op te nemen. Hiervoor verwijzen we je opnieuw door naar php.net, waar je

  alle informatie over de voorgedefinieerde functies binnen PHP kunt terugvinden.

  4.3 Klasses Definiren Daar PHP ook een object georinteerde programmeertaal is, werkt het dus ook

  met objecten en klasses. De manier waarop je klasses definieert en gebruikt is

  vergelijkbaar met die van Java. Voor de volledigheid gaan we hier echter ook

  eventjes dieper ingaan op het definiren van een eigen klasse. Voor een volledig

  naslagwerk over het schrijven van klasses binnen PHP verwijzen we je opnieuw

  door naar de officile PHP-handleiding.

  Wat is nu precies een klasse? Een klasse bevat definities die een soort bouwplan

  vormen voor het maken van objecten. Het voordeel van het maken van een

  klasse is dat je meerde instanties van die klasse kunt maken en bijgevolg

  efficinter en eenvoudiger code kunt schrijven.

  http://www.php.net/manual/en/function.date.phphttp://www.php.net/manual/en/index.phphttp://www.php.net/manual/en/language.oop5.php

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 27

  De syntax van een klasse ziet er als volgt uit. Ze begint steeds met het woordje

  class, gevolgd door de identifier. Aan de hand van die identifier kun je de

  methodes van de klasse aanroepen en gebruiken.

  Binnen een klasse worden verschillende variabelen gedeclareerd voor gebruik

  binnen de klasse. Deze kunnen (vanaf PHP5) gedefinieerd worden als zijnde

  private of public. Private variabelen kunnen enkel binnen de klasse benaderd

  worden, terwijl public variabelen van overal aanroepbaar zijn. Dit laatste dient

  zoveel mogelijk vermeden te worden, gezien de variabele dan te gemakkelijk aan

  te passen is en dit voor ongewenste resultaten kan zorgen. Gebruik indien

  mogelijk steeds private variabelen.

  Binnen een klasse kun je vervolgens een heleboel functies gaan definiren. We

  hebben in de vorige paragrafen gezien hoe dit in zijn werk gaat. Hieronder vind je

  een voorbeeld van hoe een klasse er tot op heden zou kunnen uitzien.

  Bij het aanroepen van de functie geefWaarde zal de waarde van de ingegeven

  parameter doorgegeven worden aan de variabele uit de klasse. Het $this

  keyword wordt gebruikt om naar de klasse te verwijzen. Het aanroepen van een

  functie of variabele binnen de klasse doe je door het keyword $this te gebruiken,

  gevolgd door een pijltje (->), daarna plaats je de functie of variabele die je wenst

  te gebruiken.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 28

  We hebben zonet het gebruik van het pijltje en $this gezien. Dit om variabelen en

  functies binnen eenzelfde klasse aan te roepen. Indien je functies uit een andere

  klasse wilt aanroepen gebruik je twee dubbele punten (::), zoals beschreven in

  onderstaand voorbeeld.

  In bovenstaand voorbeeld hebben we meteen ook gezien hoe we een nieuwe

  instantie van een klasse maken. Dit doen we dus als volgt.

  Soms is het handig om bij het instantiren van een object meteen een aantal

  statements uit te voeren. Dit kunnen we verwezenlijken door gebruik te maken

  van een constructor, zoals we dat ook kennen uit Java. Die kunnen we creren

  door een functie met de naam __construct (dubbele underscore) toe te voegen

  of door een functie toe te voegen die dezelfde naam als de klasse heeft.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 29

  4.4 Cookies & Sessions

  4.4.1 Cookies

  Cookies worden vaak gebruikt om een gebruiker te identificieren. Een cookie is

  een klein bestandje dat de server achterlaat op de PC van de gebruiker. Telkens

  de gebruiker een pagina opvraagt, zal hij ook deze cookie meesturen.

  Om een cookie aan te maken, gebruiken we de setcookie methode. Let wel,

  deze methode dien je vr de html-tags van je pagina te schrijven! Hieronder

  vind je de syntax van deze methode. We hebben een cookie Naam gecreerd

  die als waarde value heeft en die over n dag zal vervallen.

  Om de waarde van een cookie te kunnen lezen, wordt de $_COOKIE variabele

  gebruikt. Dit is een voorgedefinieerde array variabele. We zouden zo bijvoorbeeld

  de waarde van bovenstaande cookie kunnen afdrukken:

  Om een cookie te verwijderen, zorgen we ervoor dat de vervaldatum zich in het

  verleden bevindt.

  4.4.2 Sessions

  Sessions worden gebruikt om informatie op te slagen of om de instellingen van

  een user session aan te passen. Deze variabelen bevatten informatie over n

  enkele gebruiker en zijn beschikbaar over heel je webapplicatie.

  Aan de hand van sessions kun je nagaan hoeveel views je hebt of zien wanneer

  een gebruiker online is en dergelijke. Elke bezoeker krijgt een unieke ID

  toegekend, die gebruikt wordt om alle informatie op te slaan.

  Om waarden aan sessions toe te kennen, moeten we natuurlijk eerst een sessie

  starten. Dit doe je als volgt.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 30

  Merk op dat dit stukje code vr de html-tag moet staan! Om waarden aan een

  session toe te kennen gebruiken we de speciale $_SESSION variabele. In

  onderstaand voorbeeld hebben we een simpele pageview teller

  gemplementeerd.

  Om een session te verwijderen, gebruiken we de unset- of de session_destroy

  methode. Aan de hand van de unset functie kunnen we een bepaalde waarde

  van de session verwijderen; met session_destroy verwijderen we de session

  volledig. Hieronder vind je de syntax van beide methodes.

  4.5 Include & Require

  Server Side Includes worden gebruikt om functies, headers, footers of andere

  elementen te creren die op meerdere paginas gebruikt zullen worden. Dit kan je

  heel wat tijd besparen, wanneer je bijvoorbeeld eenzelfde header op elke pagina

  hebt, of een navigatiemenu. Je hoeft het dan enkel in je header.php bestand aan

  te passen wanneer het verandert, in plaats van op elke afzonderlijke pagina. De

  syntax voor include en require ziet er als volgt uit.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 31

  Beide methodes doen exact hetzelfde. Het verschil ligt hem in de manier waarop

  ze met foutmeldingen omgaan. Hier zullen we echter niet dieper op ingaan in

  onze cursus.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 32

  Hoofdstuk 5

  MySQL Integratie _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 33

  E Hoofdstuk 5: MySQL Integratie

  5.1 Werken met MySQL MySQL is een databank zoals SQL voor Linux/Unix servers. Deze zijn zeer

  compact en bieden meerdere voordelen voor webapplicaties. Zo kun je

  bijvoorbeeld een log-in maken. Hiervoor moet je dan nog wel weten hoe je een

  database kun aanmaken. Daar vertellen we je dan weer alles over in dit

  hoofdstuk. Een database bestaat uit verschillende tabellen en tabellen bestaan

  op hun beurt uit verschillende records (rijen) en kolommen.

  Wij werken voor dit deel met PHPMyAdmin. Dit is een applicatie voor het internet,

  waar je eenvoudig databanken en tabellen in kunt maken met nog extra functies.

  Er zijn ook nog andere applicaties, maar deze gaan we niet bespreken.

  Hoe maken we nu een database in MySQL?

  In bovenstaande afbeelding werder er twee vakjes omlijnd met een oranje kader.

  Deze zijn nodig om een database aan te maken. In het eerste vakje schrijf je de

  naam van je database. Het tweede type geeft aan van welk type ze moet zijn. Dit

  wordt meestal door de webserver ingesteld op utf8_general_ci.

  Als we onze database gecreerd hebben, moeten we vervolgens een aantal

  tabellen aanmaken. Dit wordt uitgelegd aan de hand van de volgende afbeelding.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 34

  Ook hier zie je weer twee vakjes die in het oranje staan. In het eerste veld voeren

  we de naam van onze tabel in en in het tweede veld zetten we hoeveel velden

  we gaan maken in onze tabel.

  Vervolgens krijg je dit te zien. Hier kun je al je velden benoemen en er een type

  aan toewijzen. Er zijn een aantal verschillende soorten types, waar we hieronder

  nader op ingaan.

  Char Varchar

  Altijd evenveel tekens: CHAR (codes enz.)

  Niet altijd volledig gevuld: VARCHAR (trager, neemt minder plaats in)

  Gebruik OPTIMIZE TABLE om de varchars te defragmenteren.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 35

  Text BLOB

  Gebruik in deze tabel geen SELECT * FROM, maar benoem de velden.

  Signed Unsigned

  Negatieve getallen in gebruik: SIGNED. Bereik gaat van een minimale,

  negatieve waarde tot een maximale positieve waarde.

  Geen negatieve: UNSIGNED. Bereik ligt volledig langs de positieve kant.

  Primary Key

  De primaire sleutel van de tabel.

  Auto-increment

  Start vanaf 0? Gebruik UNSIGNED (dubbel zoveel waarden mogelijk)

  Ga steeds na hoeveel records je nodig hebt en gebruik een zo klein mogelijk

  datatype!

  0-255: UNSIGNED TINYINT

  0-65.000 UNSIGNED SMALLINT

  0-16.000.000: UNSIGNED MEDIUMINT

  >4 miljard: UNSIGNED INT

  Overzicht:

  Type Bytes Minimum Value Maximum Value

  (Signed/Unsigned) (Signed/Unsigned)

  TINYINT 1 -128 127

  0 255

  SMALLINT 2 -32.768 32.767

  0 65.535

  MEDIUMINT 3 -8.388.608 8.388.607

  0 16.777.215

  INT 4 -2.147.483.648 2.147.483.647

  0 4.294.967.295

  BIGINT 8 -9.223.372.036.854.775.808 9.223.372.036.854.775.807

  0 18.446.744.073.709.551.615

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 36

  5.2 De SELECT Functie Nu we een database en een tabel gemaakt hebben, willen we natuurlijk graag de

  waardes uit onze tabel kunnen halen. Dit gaat vrij simpel. We doen dit namelijk

  aan de hand van een select query. We zullen de syntax van onderstaande

  SELECT query even nader bekijken.

  SELECT * FROM TabelNaam WHERE VeldNaam = AND/OR

  VeldNaam = ORDER BY VeldNaam ASC, DESC;

  U ziet hier SELECT * FROM TabelNaam. Dit is het belangrijkste deel van heel de

  SELECT. Op de plaats van het sterretje kun je elk veld uit de tabel TabelNaam

  zetten. Als je alles wilt ophalen, kun je dit doen aan de hand van het sterretje. Op

  de plaats van TabelNaam moet je natuurlijk de naam van de tabel zetten waaruit

  je alles wilt gaan selecteren.

  Vervolgens zie je ook WHERE staan, waar je een conditie, bijvoorbeeld

  veldnaam = aap, kunt plaatsen waar de select aan moet voldoen vooraleer er

  iets wordt teruggegeven.

  De ORDER BY is de manier waarop de select de waardes gaat terug geven, met

  name in welke volgorde. DESC (descending) wijst op omgekeerde volgorde,

  terwijl ASC (ascending) oplopend wil zeggen.

  5.3 De INSERT Functie Naast iets uit de databases te selecteren, kunnen we natuurlijk ook iets gaan

  toevoegen. Ook dit is eigenlijk vrij eenvoudig. We doen dit aan de hand van de

  INSERT query, die hieronder nader bekeken wordt.

  INSERT INTO TabelNaam (VeldNaam_1, VeldNaam_2) VALUES

  (Waarde_1, Waarde_2);

  We schrijven eerst en vooral INSERT INTO en vervolgens de naam van onze

  tabel waar we iets aan willen toevoegen. Daarna openen we de haakjes. Tussen

  de haakjes zetten we onze velden. Deze moeten natuurlijk overeen komen met

  de velden uit de tabel, maar mogen wel in willekeurige volgorde staan. Ten slotte

  schrijven we VALUES en schrijven we onze gegevens daarna tussen haakjes. Dit

  doen we als volgt: VALUES (Waarde_1, Waarde_2); vergeet niet in welke

  volgorde je de veldnamen hebt gezet, want zo moet je natuurlijk ook je values

  zetten.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 37

  5.4 De UPDATE Functie Heb je een foutje gemaakt bij je INSERT? Geen enkel probleem, om dit recht te

  zetten, gaan we een UPDATE statement toepassen. Hieronder vind je de syntax

  van deze MySQL-query die we dadelijk nader gaan bekijken.

  UPDATE TabelNaam SET VeldNaam_1 = Waarde_1, VeldNaam_2

  = Waarde_2 WHERE VeldNaam_3 = Waarde_3;

  De UPDATE wordt eerst gevolgd door onze tabelnaam. Daarna zetten we een

  SET die gaat bepalen welke velden worden aangepast door welke value. Als je

  meerdere velden wilt wijzigen, moet je telkens een scheidingsteken zetten tussen

  de velden. Hiervoor gebruiken we een komma. Achter de SET met velden gaan

  we een WHERE plaatsen. Deze zal ervoor zorgen dat niet alles gepdatet wordt,

  maar enkel de vooraf bepaalde regels.

  5.5 De DELETE Functie Dit is vrij duidelijk. Een regel verwijderen uit een bepaalde tabel met een

  bepaalde waarde waar aan voldaan moet worden. Hieronder vind je opnieuw de

  syntax, vervolgens komen we er weer even kort op terug.

  DELETE FROM TabelNaam WHERE VeldNaam_1 = Waarde_1;

  Eerst starten we met een DELETE FROM en onze tabel waar we willen uit

  verwijderen. Vervolgens zetten we een WHERE met een veld en een bepaalde

  waarde. Dit veld zal dan uiteindelijk uit onze database worden verwijderd.

  5.5 Integratie met PHP Nu we alles bijna kennen, van onze select tot delete, gaan we verder met een

  beetje informatie over hoe we een database aanroepen via PHP en hoe we een

  tabel in die database kunnen gebruiken. Vergeet niet dat wanneer je je PHP- en

  MySQL server lokaal draait er een paar zaken anders zullen zijn.

  Met onderstaande code gaan we een database aanroepen.

  $iConnect = mysql_connect (HOST, GEBRUIKERSNAAM,

  PASWOORD);

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 38

  In de variabele $iConnect zetten we onze mysql_connect(). Die gaat een waarde

  teruggeven die we later nodig zullen hebben. De mysql_connect functie heeft drie

  parameters. Ten eerste de host naar waar je wilt gaan. 99% van de tijd is dit

  gewoon localhost; de tweede parameter is de gebruikersnaam. Deze krijg je

  meestal van je hosting bedrijf mee. Als je lokaal test is dit ROOT. De laatste

  parameter is het paswoord dat je ook meekrijgt van de server. Als je lokaal werkt,

  mag je dit weglaten.

  Dit gebruik je dus wanneer je lokaal werkt:

  $iConnect = mysql_connect (localhost, root);

  Het volgende stukje code gaat de database aanroepen:

  mysql_select_db (DATABASE, $iConnect);

  Ook hier komt $iConnect terug. Natuurlijk ga je op de plaats van DATABASE de

  naam van je database zetten.

  Na de connectie te hebben gemaakt, gaan we even kijken hoe je zelf geschreven

  queries kunt uitvoeren. Dit doen we aan de hand van de volgende code.

  $iResult = mysql_query (QUERYSTRING, $iConnect);

  Ook hier weer gebruiken we $iConnect als tweede parameter. Daarvoor zet je

  gewoon de query. Even een voorbeeldje van hoe een query gemaakt kan

  worden. Vergeet niet deze telkens in een variabele te stoppen, want ook dit geeft

  een waarde terug die je nodig hebt!

  $iResult = mysql_query ("SELECT * FROM nieuws", $iConnect);

  Dan hebben we nog een paar functies om alles op te halen en na te kijken. Deze

  kun je enkel gebruiken bij een SELECT statement. De volgende code gaat

  nakijken hoeveel rijen er zijn opgehaald. Daarvoor hebben we natuurlijk het

  resultaat van de query nodig.

  mysql_num_rows ($iResult); //Tellen hoeveel rijen er worden

  opgehaald

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 39

  De volgende code gaat dan weer alles ophalen. Ook deze heeft natuurlijk het

  resultaat van de uitgevoerde query nodig. Steek dit ook best in een variabele.

  $aRow = mysql_fetch_assoc ($iResult); //Haalt de rijen op

  Nog een aanvullende code om het duidelijker te maken.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 40

  Hoofdstuk 6

  PHP Data Objects _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 41

  E Hoofdstuk 1: PHP Data Objects

  1.1 Inleiding

  Tegenwoordig kun je er bij het ontwikkelen van een website bijna niet meer

  omheen: het gebruik van een database. Of je nu bezig bent met een persoonlijke

  website met gastenboek, een site voor je bedrijf met support forum of met een

  ingewikkelde webshop; de basis van elke goede website wordt gevormd door een

  database.

  Er zijn vrij veel verschillende database systemen die je voor dit doeleinde kunt

  gebruiken en allemaal kennen ze hun eigen functies. Aangezien elke database

  anders is, vereist het werken ermee in PHP steeds een andere aanpak. Voor de

  meest gebruikte database systemen waaronder MySQL, PostgreSQL en SQLite,

  biedt PHP standaard ondersteuning. Echter zul je voor het benaderen van deze

  verschillende databases altijd nog verschillende functies gebruiken.

  Met de komst van PHP Data Objects (PDO) in PHP 5.1 hebben we de

  beschikking over een uiterst handige extensie voor het benaderen van

  verschillende databases. Naast het gebruik van een object georinteerde notatie

  biedt deze extensie ook nog andere voordelen. Het wordt namelijk een stuk

  eenvoudiger om resultaat sets te verwerken, prepared statements uit te voeren

  en transactions te gebruiken.

  Nota: Vanaf PHP6 zullen de standaard database functies (mysql_*, pg_*, etc)

  niet standaard meer ondersteund worden. Hoewel ze waarschijnlijk nog lange tijd

  als extensie beschikbaar blijven, is het verstandig om nu al naar alternatieven te

  kijken. Vooral als je een nieuw systeem aan het ontwikkelen bent is het gebruik

  van PDO zeker een aanrader.

  In dit hoofdstuk van de cursus zullen we dieper op de werking van de PDO-

  extensie ingaan, en dit aan de hand van verschillende voorbeelden met

  betrekking tot de belangrijkste functies. Voor een allesomvattende handleiding

  over PDO verwijzen we je graag door naar php.net.

  http://be.php.net/pdo

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 42

  1.2 Gebruik van de PDO-extensie

  Voor het gebruik van de PDO extensie moeten we natuurlijk wel eerst weten of

  de database die we willen gebruiken wel ondersteund wordt. Om PDO met een

  bepaalde database te gebruiken, moeten we de juiste PDO-driver genstalleerd

  hebben.

  Controleren welke databasedrivers genstalleerd zijn

  Dat levert dan het volgende resultaat op.

  Array

  (

  [0] => sqlite2

  [1] => pgsql

  [2] => mysql

  )

  Dit betekent dat we op dit moment de juiste drivers genstalleerd hebben om te

  werken met de databasesystemen MySQL, PostgreSQL en SQLite. Er worden

  echter nog een boel andere databasesystemen ondersteund, zoals je uit

  onderstaand lijstje kunt opmaken.

  MySQL

  PostgreSQL

  SQLite

  Microsoft SQL Server

  ODBC

  Oracle

  Daar wij doorheen heel onze cursus met MySQL zullen werken, laten we de

  andere systemen buiten beschouwing. Voor meer informatie over de

  samenwerking tussen PDO en de andere systemen verwijzen we je opnieuw

  door naar php.net.

  http://be.php.net/pdo

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 43

  2.2.1 Verbinden met een Database

  Het verbinden met een database met behulp van PDO is kinderlijk eenvoudig.

  Het komt eigenlijk er op neer dat je een nieuwe instantie van de PDO klasse gaat

  creren. Natuurlijk moet je bij het instantiren van de klasse wel de juiste

  parameters meegeven.

  Hieronder zie je hoe dat in zn werk gaat voor een verbinding met een MySQL

  database.

  Dat je voor het opzetten van een verbinding met elke willekeurige database

  telkens dezelfde regel PHP kunt gebruiken, heeft te maken met het feit dat het

  eigenlijke verbinden met de database achter de schermen afgehandeld wordt. De

  meegegeven parameters worden door de extensie genterpreteerd en een

  verbinding met de juiste database wordt gemaakt.

  2.2.2 Sluiten van een Verbinding

  Het sluiten van een verbinding is al even eenvoudig. Het enige dat je hier dient te

  doen, is de instantie van de PDO-klasse vernietigen. Dat ziet er dan als volgt uit.

  Het handmatig sluiten van een databaseverbinding is in principe niet nodig.

  Aangezien het bestaan van de verbinding direct afhangt van het bestaan van de

  instantie van de PDO klasse, zal de verbinding verbroken worden zodra een

  script eindigt. Het veelvuldig tussendoor sluiten en openen van verbindingen kan

  tot een zeker performance verlies leiden, zeker als je verbinding maakt met een

  externe database server.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 44

  1.3 Uitvoeren van Queries Nu we weten hoe we verbinding maken met een database, kunnen we verder

  gaan met het uitvoeren van queries. De PDO klasse heeft hiervoor twee

  methodes beschikbaar, genaamd query() en exec().

  Er zit een klein verschil in werking van deze twee methodes. De eerste, query(),

  voert enkel de query uit en geeft een resultaat terug. De tweede daarentegen

  voert de query uit en geeft daarnaast het aantal aangepaste rijen van een

  INSERT, UPDATE of DELETE query terug.

  Een SELECT query

  Allereerst maken we een nieuwe verbinding door een nieuwe instantie van de

  PDO klasse aan te maken. Vervolgens voeren we met de query() methode een

  SQL query uit. De resultaat set kunnen we daarna uitlezen met een for each loop.

  Een UPDATE query

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 45

  Nu voeren we de query uit met de exec() methode die als resultaat dus een

  aantal aangepaste rijen teruggeeft. Op deze manier kun je dus direct controleren

  of er wel wat gewijzigd is.

  Een INSERT query

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 46

  1.4 Foutafhandelingen

  In de voorbeelden op de vorige pagina hebben we nog geen enkele vorm van

  foutafhandeling toegepast, maar natuurlijk mag dat niet vergeten worden.

  Foutafhandeling in een PHP-script is een van de belangrijkste dingen die er zijn.

  PDO biedt drie verschillende manieren van foutafhandeling.

  1. SILENT - Fouten worden onderdrukt en zullen handmatig opgevraagd

  moeten worden.

  2. WARNING - Gebruikt de error_handler van PHP en geeft een

  E_WARNING.

  3. EXCEPTION - Gebruikt PDOException klasse.

  Van dit lijstje is SILENT de standaard instelling. Dat betekent dat je altijd de code

  en informatie van de foutmelding met de methodes errorInfo() en errorCode() zult

  moeten ophalen om te controleren of er fouten opgetreden zijn. Een uitzondering

  op deze regel is een fout bij het verbinden met de database, oftewel het

  instantiren van de PDO klasse. In dat geval wordt er een PDOException object

  aangemaakt dat op te vangen is met een try/catch combinatie. Dit staat

  beschreven in onderstaand voorbeeld.

  Dit zal de volgende melding geven:

  SQLSTATE[42000] [1049] Unknown database 'bestaat_niet'

  Zoals we zien krijgen we netjes een melding dat de opgegevens database niet

  bestaat.

  Het is belangrijk om steeds op deze manier te controleren of een verbinding

  gelukt is. Mocht er namelijk iets fout gaan en de fout wordt niet afgehandeld, dan

  zal PHP een backtrace weergeven waarin mogelijk alle details van de

  databaseverbinding staan. Dit omvat dus mogelijk ook gegevens als

  gebruikersnaam en wachtwoord van je database!

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 47

  Als we met de standaard instelling SILENT een fout maken in een query die

  we uitvoeren, krijgen we daar geen foutmelding van te zien. Bijvoorbeeld:

  De enige melding die we nu krijgen is:

  Warning: Invalid argument supplied for foreach()

  We zien dat $results dus geen geldig argument voor de foreach() is en dus doet

  dat ons vermoeden dat er iets fout gegaan is met de query. Maar als dat zo is,

  zouden we daar graag een foutmelding van krijgen.

  In dat geval zouden we ervoor kunnen kiezen om de WARNING instelling te

  gebruiken. Dan wordt er naast het aanmaken van een error code ook een

  standaard E_WARNING melding gegeven.

  Het type foutafhandeling kunnen we instellen door het type toe te kennen aan het

  attribuut dat de foutafhandeling bepaald. Dit doen we met de setAttribute()

  methode.

  Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van foutafhandeling met een

  WARNING.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 48

  $results = $db->query($sql); foreach($results as $row) {

  echo $row['naam'] . ; }

  } catch(PDOException $e) {

  echo $e->getMessage(); }

  ?>

  De foutmelding die nu gegeven wordt:

  Warning: PDO::query() [function.PDO-

  query]: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146

  Table 'test.bestaat_niet' doesnt exist.

  Warning: Invalid argument supplied for foreach().

  We zien dat er zowel een foutmelding gegeven wordt op het punt waar de query

  uitgevoerd wordt als op de plaats van de foreach(). Zoals je altijd te werk gaat

  met debuggen, los je nu ook eerst de eerste fout op. Dit zal in dit geval ook de

  tweede foutmelding laten verdwijnen.

  Als laatste instelling hebben we EXCEPTION over. In dat geval zal er net zoals in

  het geval van de fout met de verbinding, voor de fout een PDOException object

  aangemaakt worden. De gegevens van deze foutmelding kunnen we wederom

  uitlezen in het catch gedeelte van het script.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 49

  De volgende foutmelding werd gegenereerd:

  SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'test.

  bestaat_niet' doesn't exist.

  We zien dat we hier alleen een foutmelding op de query te zien krijgen en geen

  verdere meldingen dat bijvoorbeeld het argument van de foreach() niet juist is.

  Zoals gewoonlijk kunnen we natuurlijk het hele PDOException object uitkleden en

  alle informatie over een fout naar boven halen, dit staat beschreven in het

  voorbeeld op de volgende pagina.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 50

  De enige melding die we nu krijgen is:

  Regelnummer: 8

  Bestand: Dummy File Path

  Foutmelding: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 11

  46 Table 'test.bestaat_niet' doesn't exist

  Wij zullen steeds de Exception gebruiken als foutafhandeling. Je gebruikt de

  try/catch syntax immers toch al om te controleren of de verbinding gelukt is.

  Daarnaast krijg je alle opvolgende foutmeldingen die het gevolg zijn van een

  foute query niet te zien en kun je helemaal zelf bepalen welke informatie je wel

  wilt tonen.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 51

  1.5 Prepared Statements

  Op dit punt zul je misschien denken dat de PDO-extensie niet veel meer biedt

  dan de mogelijkheid om te verbinden met meerdere database systemen en het

  uitvoeren van databasegerelateerde taken. Dat is zeker niet het geval aangezien

  PDO met een aantal mooie features komt, waaronder het werken met prepared

  statements.

  Deze prepared statements bieden de programmeur de mogelijkheid tot het

  creren van queries die veiliger zijn, waarvan de performance beter is en die

  eenvoudiger te noteren zijn. Het grote voordeel van prepared statements is dat

  een bepaalde query op een efficinte manier vele malen achter elkaar uitgevoerd

  kan worden.

  Bij het gebruik van prepared statements wordt er allereerst een template van de

  uit te voeren query naar de server gestuurd. Deze wordt door de server

  gecontroleerd op syntax fouten en uitgevoerd om te controleren of de query

  logisch is. Vervolgens wordt deze opgeslagen in een speciale buffer.

  Op het moment dat de query daadwerkelijk uitgevoerd moet worden, stuur je de

  in de query in te vullen gegevens naar de database. Vervolgens wordt een

  complete query gevormd en uitgevoerd.

  Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van een prepared INSERT

  statement.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 52

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 53

  Hieronder vind je een voorbeeld van een prepared statement met meerdere

  gegevens en meerdere queries.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 54

  We lezen de array met gegevens uit met een for each loop, geven de gekoppelde

  variabelen een waarde en voeren de statement uit met de execute() methode. Je

  ziet dat er geen gebruik gemaakt wordt van de quote() methode om in te voegen

  strings te beveiligen. Dit is niet nodig aangezien de execute() methode al zorgt

  voor een veilige afhandeling van de gegevens.

  Daarnaast is er nog een andere manier waarop we de prepared statement uit

  kunnen voeren. We kunnen alle gegevens namelijk ook in een array als

  parameter meegeven aan de execute() methode van het statement.

  Hieronder zie je hoe we statements met een gegevensarray als parameter

  zouden kunnen uitvoeren.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 55

  foreach($personen as $persoon)

  {

  $stmt->execute($persoon);

  }

  }

  catch(PDOException $e)

  {

  echo ;

  echo Regel: . $e->getLine() . ;

  echo Bestand: . $e->getFile() . ;

  echo Foutmelding: . $e->getMessage();

  echo ;

  }

  ?>

  Op de volgende pagina vind je nog een voorbeeld, waar we een UPDATE query

  gaan uitvoeren met een prepared statement. Dit gelijkt erg op het INSERT

  voorbeeld, maar kent toch n belangrijk verschil. Bij een UPDATE of DELETE

  query is het namelijk altijd van belang om te controleren of er wel degelijk rijen

  aangepast zijn.

  Met de methode rowCount() kunnen we het aantal aangepaste rijen van het

  laatste uitgevoerde statement ophalen. Mocht dit gelijk zijn aan 0 dan creren we

  een nieuw PDOException object met de betreffende melding

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 56

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 57

  Naast het invoegen, updaten en verwijderen van records met een prepared

  statement, is het ook mogelijk om een SELECT query uit te voeren.

  Hoewel een het uitvoeren van een prepared SELECT statement veel lijkt op de

  voorbeelden hierboven, werkt het toch net iets anders. We hebben hier namelijk

  te maken met gegevens die we uit de database ophalen, dus zullen we die

  gegevens op een bepaalde manier zichtbaar moeten maken.

  Hieronder vind je een voorbeeld waarbij we de gegevens uitlezen met een

  fetch().

  Dit geeft als resultaat iets als:

  Martijn - 19 Joris - 20

  Tot aan de execute() methode is dit script precies hetzelfde als voorgaande

  voorbeelden. Maar zoals ik al zei moeten we de resultaten van de query natuurlijk

  zichtbaar kunnen maken. Hier gebruiken we de fetch() methode voor.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 58

  Aan de fetch() methode kunnen we optioneel een parameter meegeven om aan

  te geven hoe we willen dat de rijen gefetched worden. Dit is vergelijkbaar met de

  optionele parameter van de mysql_fetch_array() functie.

  De belangrijkste beschikbare parameters zijn:

  PDO::FETCH_ASSOC - Een rij als associatieve array

  PDO::FETCH_NUM - Een rij als numerieke array

  PDO::FETCH_BOTH - Een rij zowel associatief als numeriek te

  gebruiken (standaard)

  In tegenstelling tot bijvoorbeeld de MySQLi extensie kent PDO geen methode om

  het aantal rijen in een resultaatset te bepalen. Wil je dit aantal weten, dan zul je

  een extra query uit moeten voeren om dat aantal te bepalen. Het makkelijkste is

  het om hier een query met COUNT() voor te gebruiken: zie onderstaand

  voorbeeld.

  In dit voorbeeld gebruiken we query() om een eenvoudige query uit te voeren en

  fetch() om het resultaat van de query in een array te zetten. De variabele

  $row['aantal'] zal in dit geval het aantal rijen in de resultaat set van de query

  bevatten.

  Verder met het fetchen van gegevens. Een tweede methode die we daarvoor

  kunnen gebruiken is fetchAll(), deze zullen we aan de hand van een voorbeeld

  verder toelichten op de volgende pagina.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 59

  Wederom zien we hier hetzelfde resultaat:

  Martijn - 19 Joris - 20

  De fetchAll() methode doet dus niets meer dan alle rijen uit de resultaat set onder

  een nieuwe key in een array zetten. Vervolgens kunnen we deze array met een

  for each loop uitlezen.

  Aan de fetchAll() methode kunnen we natuurlijk ook weer een parameter

  meegeven om aan te geven hoe de resultaten gefetched moeten worden.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 60

  1.6 Transacties

  Transacties klinken de doorgewinterde databasegebruiker waarschijnlijk zeer

  bekend in de oren, maar niet iedereen zal weten wat je met dit principe kunt.

  Simpel gezegd heb je bij transacties in een database de mogelijkheid om een

  reeks queries uit te voeren zonder dat je eventuele aanpassingen definitief

  doorvoert. Aan het einde van deze reeks kun je COMMIT gebruiken om de

  wijzigingen definitief door te voeren of ROLLBACK om alle wijzigingen terug te

  draaien.

  De PDO extensie biedt ons drie methodes voor het werken met transacties:

  beginTransaction(), commit() en rollBack(). De eerste methode roepen we aan

  het begin aan, deze zorgt ervoor dat autocommit uitgezet wordt en dat queries

  pas definitief doorgevoert worden zodra commit() aangeroepen wordt. De

  rollback() methode kunnen we gebruiken om gemaakte wijzigingen terug te

  draaien mocht er een fout optreden.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 61

  We zien hier inderdaad de drie methodes waar ik het al eerder over had terug.

  Na beginTransaction() voeren we een viertal INSERT queries uit. Als alles goed

  gaat, voeren we de wijzigingen definitief door met commit(). Mocht er een fout

  optreden dan vangen we die op in het catch gedeelte van het script en draaien

  we alle reeds gemaakte wijzigingen terug.

  We moeten we even controleren of $db bestaat, aangezien dit gedeelte ook

  fouten in de verbinding opvangt. Als daar een fout in optreedt, zal $db niet

  bestaan en zal het aanroepen van rollback() niet mogelijk zijn.

  Hoewel ik hier nu vier losse queries gebruikt heb, kunnen we deze natuurlijk ook

  weer vervangen door een prepared statement. Dat zou een nettere oplossing

  geven.

  Een ander goed voorbeeld om het gebruik van transacties te verduidelijken is een

  geldtranscatie tussen twee bankrekeningen van respectievelijk persoon A en B.

  Er zal 500 euro overgemaakt worden van persoon A naar persoon B, maar

  persoon A mag natuurlijk geen negatief saldo krijgen.

  Daarnaast kan het totale saldo uit de tabel nooit groter of kleiner worden, er kan

  immers geen geld ontstaan of verdwijnen. Dat betekent dat de ene query niet

  uitgevoerd mag worden zonder dat de ander ook uitgevoerd wordt. Duidelijk iets

  om een transactie voor te gebruiken.

  Dit voorbeeld zie je uitgewerkt over de laatste paginas van dit hoofdstuk.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 62

  foreach($queries as $query) {

  $affected = $db->exec($query); if($affected == 0) {

  throw new PDOException(Update query niet geslaagd: . $query);

  } } $result = $db->query($controle); $row = $result->fetchAll(); if($row[0]['saldo'] < 0) {

  throw new PDOException(Saldo niet toereikend);

  } $db->commit(); echo . print_r (get_class_methods($db) ,true) . ;

  } catch(PDOException $e) {

  if(isset($db)) {

  $db->rollBack(); } echo ; echo Regel: . $e->getLine() . ; echo Bestand: . $e->getFile() . ; echo Foutmelding: . $e->getMessage(); echo ;

  } ?>

  We beginnen met het uitvoeren van de UPDATE queries. Mocht daar een fout in

  optreden, dan willen we dat natuurlijk weten dus maken we in dat geval een

  nieuw PDOException object aan.

  Daarna voeren we de controle query uit en controleren het resultaat. Als dit

  kleiner is dan 0 heeft persoon A een negatief saldo. Omdat dit niet toegestaan is,

  gooien we er weer een foutmelding tegenaan zodat alle wijzigingen

  teruggedraaid worden.

  Op deze manier zorgt onze transactie ervoor dat er dus nooit een query zonder

  de ander uitgevoerd kan worden en dat alles teruggedraaid wordt als er ergens

  een negatief saldo ontstaat.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 63

  Hoofdstuk 7

  Oefeningen - Oplossingen _________________________________________________________________ Cursus PHP & MySQL Groep D

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 64

  Hoofdstuk 7: Oefeningen

  7.1 Oefeningen PHP Om de theorie die we in deze cursus gezien te hebben iets beter in de vingers te

  krijgen, hebben we een aantal oefeningen voorzien. We hebben een drietal

  simpele oefeningen en tien herhalingsoefeningen gebundeld. Verder hebben we

  ook nog twee voorbeelden met betrekking tot MySQL toegevoegd.

  7.1.1 Beginnersoefeningen

  Oefening 1

  Schrijf een log-in script. Je kunt enkel ingelogd worden als de gebruikersnaam

  admin is en het paswoord demo. Voorzie ook enkele foutmeldingen.

  Oefening 2

  Schrijf een simple e-mail formulier met een naam, e-mail adres, onderwerp en

  een bericht. Voorzie ook hier enkele foutmeldingen.

  Oefening 3

  Schrijf een script om de tafels van vermenigvuldiging weer te geven.

  7.1.2 Herhalingsoefeningen

  Extra uitleg bij enkele functies:

  De mail functie in PHP:

  mail ( string $to , string $subject , string $message [, string $addit

  ional_headers [, string $additional_parameters ]] )

  De date functie:

  string date ( string $format [, int $timestamp ] )

  Oefening 1

  Geef Hello World op het scherm. Doe dit op twee manieren: zowel met behulp

  van een functie, als met behulp van een variabele.

  Oefening 2

  Maak een selectiestructuur waarbij wordt nagegaan of een getal even of oneven

  is. Gebruik de twee verschillende selectiestructuren die je kent.

  Oefening 3

  Bereken de absolute waarde van een getal.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 65

  Oefening 4

  Maak in XHTML Strict 1.0 een ordered list, een unordered list, een definition list

  en een tabel. Als je nog niet met HTML kunt werken, is dit de moment om je

  ermee vertrouwd te maken.

  Oefening 5

  Maak een mailformulier waarbij de gebruiker een goede foutmelding krijgt.

  Gebruik dit keer een array van foutmeldingen.

  Oefening 6

  Druk alle waarden in een array af. Doe dit op zo veel mogelijk verschillende

  manieren. Met andere woorden: maak gebruik van elke lus waarmee je dit

  probleem denkt te kunnen oplossen.

  Oefening 7

  Maak een functie om een array met getallen bij elkaar op te tellen.

  Oefening 8

  Maak een kalender van de huidige maand. Extra: Voorzie dat je van maand kunt

  wisselen.

  Oefening 9

  Maak een klasse Test met een functie om een tekst weg te schrijven op het

  scherm.

  Oefening 10

  Maak een klasse Math met enkele wiskundige berekeningen.

  Bovenstaande oefeningen maakten werden gebruikt als studiemateriaal bij het

  maken van de cursus en het leren begrijpen van de stof. Hieronder vind je iet of

  wat meer gevorderde oefeningen. Te beginnen met een relatief simpele PHP

  oefening, om te zien of je de basis op zn minst onder de knie hebt. Vervolgens

  komt MySQL uitgebreid aan bod.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 66

  Vaardigheidstest PHP

  Oefening 1: Log-in Formulier

  Schrijf een log-in formulier in HTML en PHP dat een gebruiker inlogt wanneer zijn

  gebruikersnaam Administrator is en het paswoord feneX. De hoofdletters mogen

  niet genegeerd worden. Wanneer je de correcte gebruikersnaam en het correcte

  paswoord hebt opgegeven, krijg je een melding dat je succesvol bent ingelogd en

  is het HTML form niet langer te zien op de pagina. Voorzie foutmeldingen

  wanneer je foutieve invoer levert op dezelfde pagina als de HTML-form.

  Oefeningen MySQL

  Oefening 1 Database feneX

  Maak een database feneX met alle groepsleden van onze projectgroep. We

  moeten velden hebben voor naam, voornaam, functie en score op de

  vaardigheidstest PHP. Druk met behulp van MySQL de hele database af in een

  tabel.

  Oefening 2 feneX eXtended

  Breid de voorgaande oefening uit door een aantal dingen toe te voegen. Zorg

  ervoor dat we nieuwe leden kunnen toevoegen (1) en bestaande leden kunnen

  aanpassen (2). Denk aan invoercontrole bij het toevoegen of updaten van een

  bestaande user. Gebruik hierbij de gekende selectiestructuren en eventuele

  functies die je kent (zoals isset).

  Voeg vervolgens een functie in PHP toe die het gemiddelde van de punten van

  alle studenten berekent (3).

  N.B.: Splits bovenstaande oefening op in drie delen, werk steeds met aparte .php bestanden.

 • feneX Cursus PHP & MySQL p 67

  7.2 Oplossingen PHP

  De oplossingen van alle oefeningen in deze cursus zijn eveneens voorhanden.

  Deze zijn als .php bestand aan deze cursus toegevoegd in een .RAR bestand.

  Cursusoefeningen en Voorbeelden

  OplOef1.php

  OplOef2.php

  OplOef3.php

  OplHerhOef1.php

  OplHerhOef2.php

  OplHerhOef3.php

  OplHerhOef4.php

  OplHerhOef5.php

  OplHerhOef6.php

  OplHerhOef7.php

  OplHerhOef8.php

  OplHerhOef9.php

  OplHerhOef10.php

  MySQLclassDB.php

  MySQLindex.php

  PHP Vaardigheidstest en MySQL

  feneX Oef 1.1.php

  feneX Oef 2.1.php

  feneX Oef 2.2.php

  feneX Oef 2.3.php

  feneX Oef 2.4.php

 • Artesis Cursus PHP & MySQL p 69

  Bronvermelding

  Bij het schrijven van deze cursus hebben we een aantal verschillende bronnen

  geraadpleegd, zowel websites als handboeken. Hieronder vind je de

  verschillende werken die we gebruikt hebben bij het opstellen van onze cursus

  PHP & MySQL.

  Bibliografie

  1. CONVERSE, T., e.a. PHP5 and MySQL Bible. Indiana, Wiley, 2004.

  2. TERRYN, S. PHP 5 in 10 minuten. Nijmegem, Pearson, 2006.

  3. VAN EMDE BOAS, G. PHP 5 en MySQL De Basis. Amsterdam, Pearson, 2006.

  Websites

  1. http://www.php.net/manual/en/index.php

  2. http://www.w3schools.com/php/default.asp

  3. http://www.sitemasters.be/tutorials/4/1/PHP

  4. http://www.devarea.nl/wiki/page/Basis-handleiding-PHP.html

  5. http://phphulp.jorendewit.nl/home/

  http://www.php.net/manual/en/index.phphttp://www.w3schools.com/php/default.asphttp://www.sitemasters.be/tutorials/4/1/PHPhttp://www.devarea.nl/wiki/page/Basis-handleiding-PHP.htmlhttp://phphulp.jorendewit.nl/home/