Curs Orcad Layout

download Curs Orcad Layout

of 36

 • date post

  08-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Curs Orcad Layout

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  1/35

  PROCEDURA PENTRU PROIECTAREA UNUI

  CABLAJ IMPRIMAT1. Lansare Capture2.

  Creareaunuiproiectsau deschidereaunuiproiect (*.OBJ)

  3. Realizareschema(Capture)3.1.Plasareacomponentelor3.2.Plasareaalimenatrilor3.3.Plasarealegaturilor(firelor)3.4.Modificareareferintelor,a valorilorcomponentelor3.5.IdentificarealegaturilorprinLabel3.6.Atribuireanumeluiuneiamprente3.7.Comentarii3.8.Salvareschema

  4. Verificarearegulilorelectrice5. Generarealistei decomponente6. Generareaunui fisier netlist(lista delegaturi)7. LansareLayout8. Creareaproiectuluicablajuluiimprimat(Layout)

  8.1.Pregatire8.1.1. Alegereaunuiproiect detehnologie (*.TCH) saucablaj (*.TPL)8.1.2. Chemareaunui fisiernetlist (*.MNL)8.1.3. Propunereaunuinumepentruproiectcablaj(*.MAX)

  8.2.Desenulconturuluicircuituluiimprimat8.3.Plasareacomponentelor8.4.Plasareacomponentelorsuplimentare8.5.Rutajmanual8.6.Rutajautomat8.7.Plasareaplanului demasa8.8.Plasaretext8.9.Salvare

  9. Imprimareschemacablaj10.Imprimarea fetelorutilepentrurealizarecablaj

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  2/35

  1. Lansare CaptureSerealizeazacu dubluclicpeiconul :

  2. Crearea unui nou proiectClicpe : (Create Document) ou File - New - Project.

  Apare fereastraurmatoare :

  Nu folositi cifre sau litere accentuate sau semne ca #,^ etc.

  yAlegetiPC Board WizardPermiteulterior realizareacablajului imprimat darsiaunei simulari.(pentrusimularenumai,alegetimaibine AnalogorMixed)

  Specificati locatia unde doriti salvarea proiectului(folositimai bine Browse

  dupace vacreatiun fisierspecialpentruproiecte.

  yValidati cu

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  3/35

  Apareurmatoarea fereastra :

  y Validati Enableprojetsimulation , daca doritisisimularey Clic pe (Next)Apareapoi :

  Clic pe Finish.(Librariile de simboluri pot fi adaugate ulterior, deci nu e

  nevoie sa adaugati nimic acum cu Add).

  Munca pe un proiect existent.

  Clicpe (Open Document) sau File - Open - Project.Urmeaza :

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  4/35

  Sau din File sepoate deschideunproiectcarea fost deschisanterior.

  Ecranul CaptureIconurile Capture

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  5/35

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  6/35

  Project manager.

  Permite vizualizareatuturorfisierelorproiectului.

  Activarease faceprinclicpe : (Project Manager) .

  3.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  7/35

  Desenare schema :

  Desenam schema urmatoare :

  3.1. Plasare componente :Clicpe (PlacePart) sau Place Part sauscurtatura P . Se deschide :

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  8/35

  - Add Library- Sealegelibrariaundesegasestecomponenta dorita- Sealegsursele(pentrucablajeeualeg deobiceinistepinilacaresamalegcu

  fire)

  3.2.AlimentariAlimentareacircuitelorse faceinalternativ(cand avemtransformatorpecablaj) sau

  incontinuu.Mareferdoarlacazulincare dorimproiectarecablaj.PentrusimularevezicursulPspice.

  y Pentrumasautilizati (Place Ground) sau Place - Groundsauscurtatura. Rezulta :

  Selectionati _CAPSYM.OLB apoi GND. Schimbati eventual numele (incazulcircuitelorCMOS, deexemplu,masatrebuiesasenumeasca VSS).

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  9/35

  Remarca : pentruaputea faceosimulare,masatrebuiesasenumescaneaparat (sealege 0/SOURCE).

  y Pentrualimentaripozitivesaunegativealegeti : (PlacePower) sauPlace - Powersauscurtatura f.Rezulta :

  Selectionati _CAPSYM.OLB ,peurma VCC. Schimbati eventiual

  numele(incazul CMOS, deexemplu,trebuiesasenumeasca VDD)

  Remarque : Incazul CMOS,nuuitatisalegatiVdd si Vcccasi Vsscu GND.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  10/35

  3.3.Plasarea legaturilor(firelor)Se daclicpe (Place Wire) sau Place - Wire sau scurtatura tastatura w .

  Trasareaunui firnecesitaunclic de fiecare datacand se doreste fixarea firului.Oschimbare de directieesteposibila dupaunclic.

  Atunci cand cursorul ajunge intr-un loc unde conexiunea este posibila apare un

  punctrosu.

  Pentruaterminalegatura datiesc. de douaori.sau End Mode dinmeniulcontextual(clic dr).

  Atentieca fiecarepinaluneicomponentesanu fielegat directlaaltpinalaltei

  componenteciprintr-un fir.Firelecareseincruciseazapot filegateintreeleprintr-unclicinmomentulincare

  al doilea firajungelaprimulsauulteriorprin (Place Junction) sauPlace -Junctionsautastaturaj . Incazulplasariigresiteauneijonctiuni,plasareaalteia

  peste,oinlatura .Plasarearepetataa firelororizontale deaceeasilungimeserealizeazacu Edit -

  Repeat Placesautastatura F4

  3.4.Modificarea referintelor, valorilor componentei.Modificarea (Value) sau (Part Rfrence) seefectueazaprin dubluclicpeacesteasiscrierea delatastaturaa valoriinoi.

  Remarca : valorilecomponentelor discretetrebuiesa fiementionatecuconventiile

  simulatoarului Spice :

  - Unitateaeste facultativa darepreferabilsa fiementionata(inafara de;careeste

  imposibil dea fiobtinut)- Prefixelesunturmatoarele :

  p (pico) n (nano) u (micro) m (milli) k(kilo) meg (mga) G (giga)

  3.5.Identificarea legaturilor prin LabelsEchipotentialele (Net) pot fiidentificateprintr-unlabelsau Net Aliasprin

  (Place Net Alias) sauPlace - Net Aliassautastaturan .

  Unnume dealias(eticheta) careseterminaprintr-ocifra va fiautomatincrementatapentruurmatoarea.Numele deeticheta(alias) nutrebuiesaaibaliteresaicifre

  accentuatesauspatii.

  Unaliaspoatesa fieplasat doaratuncicand extremitateacursoruluimausuluise

  gasestepeun firsaupeunbus.Toatetentativele dealeplasainaltaparte va firefuzata.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  11/35

  Etichetelepermitidentificareaunui firdintr-unbus .

  3.6.Atribuirea numelui unei amprente de componenta.Pentruatribuireanumeluiuneiamprentepentruunasaumaimultecomponenteseseselecteaza :

  y O componentaapoi dubluclicpeeay Maimultecomponente, Edit - Propertiessauclic dr. - Edit Propertiessau

  CTRL + E .

  y Toatecomponentele,Edit Select All sau CTRL + A apoi CTRL + E.

  Verificatica (FilterBy) sa fieLayout : pentruschemain vedereaproiectarii

  unuicablaj.

  Alegeti josParts : proprietatilecomponentelor

  Completati coloanaPCB Footprint cunumeleamprenteipentru fiecarecomponenta.

  Atentie : daca alegeti componente din libraria Pspice sau daca veti vedea in

  fereastra de mai jos semnele indicate veti avea deja alese amprente.Daca

  acestea nu va convin atunci trebuie sa le modificati.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  12/35

  Cel mai indicat este de a deschide Orcad Layout, Tools,Library manager,

  alegeti amprenta pentru componenta(aveti posibilitarea s-o verificati, sa

  estimati dimensiunea etc), o notati si o scrieti in Property editor din Capture.

  3.7.Comentarii

  Esteposibil dease facecomentariisausaseplasezeelementegrafice.Folositi

  urmatoareleiconuri :

  Firelenusuntinniciuncazlegaturielectrice.Stilul diferitelorliniipoate fi

  modificatcu dubluclicpeacestea.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  13/35

  3.8.Salvarea schemei realizate.Se facecuclicpe (Save Document) sau File - Savesautastatura CTRL + S

  . Tipul fisierelorsalvate depinde de fereastraactiva :

  paginacuschemaesteactiva : doar schema este salvata projectmanageractiv : toate fisierele sunt salvate

  Semaipoate realiza salvarea siprin inchiderea proiectului.Vaapareaurmatoarea

  fereastra :

  Yes : salveaza doarschemaYes All : salveazatoate fisiereleproiectului

  No : anuleaza doarsalvareaschemeiNo All : anuleazasalvareatuturorfisierelor

  Cancel : anuleazacomandainchidere document

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  14/35

  4. Verificarea regulilor electriceOrCad Capture poate sa verifice regulile electrice : detecteaza doua iesiri legateimpreuna,intrarineconectate

  Aceastase faceastfel :y Clic pe apoi activati cu clic ( Nume proiect.DSN ) sau pagina schema (

  Pagel implicit). Nutrebuiecapaginaschemasa fieactiva : eatrebuie doaractivata

  inProjectmanager( ).

  y Clic apoi pe (Design Rules Check) sau Tools - Design Rules Check.y Rezulta fereastra :

  y selectionatiViewoutput (a vedeamesajele deeroare) silasaticelelalteoptiuniimplicite.

  yValidati cuOK.y Rezultatulseafiseazaintr-uneditordetext.yVerificati mesajele de eroare si rezolvati-le.y Schema vaaveapuncte verziacoloundesunterorisauavertismente.Cu dubluclicpe fiecarepunct verdese va vedeatipuleroriisauamesajului.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  15/35

  Remarca : stergereapunctelorverzise facerelansand DesignRulesCheck siselectand DeleteexistingDRCmarkers .

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  16/35

  5. Generarea listei de materialeOrCad Capture dispune de un instrument care genereaza lista demateriale (Bill ofmaterials).

  Astase faceastfel :

  y Clic pe apoiactivaticiclicschma (numeproiect.DSN ) sauschemay Page 1 implicit). Nu trebuie ca pagina schema sa fie activa : ea trebuie doar

  activatainProjectmanager( ).

  y Clic pe (Billofmaterials) sau Tools - Bill of materialsy Se va deschide fereastraurmatoare :

  \tPCB Footprint

  \t{PCB Footprint}

  y Selectati Viewoutput (vezilista demateriale) silasaticelelalteoptiuniimplicite.

  yPentrua facesaaparanumeleamprenteicomponentelorinnetlistmodificati :y Header : Item\tQuantity\tReference\tPart\tPCB Footprinty Combined propertystring : {Item}\t{Quantity}\t{Rfrence}\t{Part}\t{PCB

  Footprint}

  yValidati cuOK.y Rezultatulseafiseazaineditorul detext.y Parasiti editorul de text.

 • 8/7/2019 Curs Orcad Layout

  17/35

  Remarca : fisierulgenerat ( Nume deproiect.BOM ) esteplasatin dosarul

  Outputs dinProject Managersipoate fiimportat