Curs Contabilitate financiar CIG Curs si Sem/Cursuri 2008-2009/CF... contul

download Curs Contabilitate financiar  CIG Curs si Sem/Cursuri 2008-2009/CF... contul

of 46

 • date post

  20-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Curs Contabilitate financiar CIG Curs si Sem/Cursuri 2008-2009/CF... contul

 • 1

  Curs Contabilitate financiară:

  CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII

  Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor

  OBIECTIVELE CAPITOLULUI

  1. Relaţiile de decontare, conţinut, recunoaştere, evaluare şi contabilizare

  2. Subsistemul informaţional-contabil al decontărilor cu terţii

  3. Contabilitatea decontărilor : 3.1. Comerciale 3.2. Salariale şi sociale 3.3. Fiscale 3.4. În cadrul grupului şi cu asociaţii/acţionarii 3.5. Cu debitorii şi creditorii diverşi 3.6. În cadrul unităţii

  4. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor

 • 2

  1. Relaţiile de decontare, conţinut, de recunoaştere, evaluare şi contabilizare

  A Conţinut-definiţii: � Relaţiile de decontare cu terţii vizează:

  � Apariţia şi încasarea creanţelor pe termen scurt sau activele în curs de decontare reprezentând valorile economice avansate temporar de către o entitate economică altor persoane fizice şi/sau juridice urmând a primi în contrapartidă o prestaţie sau un echivalent economic. Se află în postura de CREDITOR.

  � Apariţia şi plata datoriilor pe termen scurt sunt generate de valorile economice primite de către o entitate economică de la alte persoane fizice şi / sau juridice, în contrapartida cărora entitatea este obligată să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric. Se află în postură de DEBITOR.

  CRITERII DE RECUNOAŞTERE

  A. Există probabilitatea intrării de resurse economice generatoare de beneficii economice viitoare în cazul creanţelor Ieşiri de resurse economice ce vor diminua beneficiile economice viitoare în cazul datoriilor

  B. Evaluarea Creanţelor să fie făcută Datoriilor în mod credibil

 • 3

  BAZELE DE EVALUARE A Creanţelor Şi Datoriilor

  � Costul istoric � Costul curent � Valoarea realizabilă (sau de decontare) � Valoarea actualizată

  NOTĂ În bilanţ, în virtutea prudenţei, datoriile se evaluează la valoarea nominală, în funcţie de baza de evaluare utilizată (cost istoric), iar creanţele la valoarea nominală, mai puţin orice ajustări pentru deprecieri de valoare cumulate

  SCHEMA GENERALĂ DE CONTABILIZARE A UNEI RELAŢII DE DECONTARE

  DEBITOR CREDITOR Avansuri

  acordate

  PLĂŢI DATORII CREANŢE ÎNCASĂRI

  debitor creditor

  plătitor încasator

  CONTABILITATEA DEBITORULUI CONTABILITATEA CREDITORULUI

 • 4

  2. SUBSISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL DECONTĂRILOR CU TERŢII

  Se realizează cu ajutorul conturilor din CLASA 4 “CONTURI DE TERŢI”

  În care s-au instituit grupe de conturi distincte de decontare şi anume:

  40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

  42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 44 BUGETUL STATUTULUI , FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 45 GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI 46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

  NOTĂ

  � Întrucât creanţele pot fi supuse procesului de depreciere în clasa 4 “Conturi de terţi” s-a instituit şi grupa de conturi:

  49 “AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR” cu următoarele conturi operaţionale: 491, 495, 496

  � În bilanţ � Creanţele se regăsesc în structurile:

  B “Active circulante” II “CREANŢE” C “Cheltuieli în avans”

  � Datoriile se regăsesc în structurile: D “Datorii: sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an”

  (excepţional în G) I “Venituri în avans”

 • 5

  Prezentarea creanţelor si datoriilor în Bilanţ(extras din bilanţul S.C. “RELEUS”S.A. încheiat la 31.12.2006)

  59571235936C. Cheltuieli în avans

  IV. Cas şi conturi la bănci

  III. Investiţii(Financiare) pe termen scurt

  3164068224653230Total(rd.25 la 29)

  00295. Capital subscris şi nevărsat(ct.456-495)

  20330416928 4. Alte creanţe(ct.425+4282+431+437+

  4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)

  00273.Sume de încasat de la entităţi pe baza de interese de participare(ct.453-495)

  00262. Sume de încasat de la entităţile afiliate(ct.451-495)

  3143738224236325 1. Creanţe comerciale(ct.2675+2676+2678-2679-2966-2968+4092+411+413+418-

  491)

  II Creanţe(sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

  I Stocuri

  B. Active circulante

  .

  .

  .

  21BA. Active imobilizate

  31.12.200601.01.2006Nr.Rd.Denumire Indicator

  5872221447021747F.Total Active minus datorii curente(rd.19+46-61)

  2474499150111946E. Active circulante nete/datorii curente nete(rd.35+36-45-62)

  3647406336001045Total(rd.37 la 44)

  54215138229444

  8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii privind asigurările sociale)ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+ 5186+5193+5194+5195+5197)

  0043 7. Sume datorate entităţilor pe baza de interese de participare(ct.1663+1686+2692+453)

  00426.sume datorate entităţilor afiliate(ct.1661+1685+2691+451)

  00415. efecte de comerţ de plătit(ct.403+405)

  15449581224698404. Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)

  6532123906393. avansuri încasate în contul comenzilor(ct.419)

  1553765162911238 2.Sume dator

 • 6

  Prezentarea creanţelor si datoriilor în Bilanţ(extras din bilanţul S.C. “RELEUS”S.A. încheiat la 31.12.2006)

  0063Total(rd.61+62)

  0062Venituri înregistrate în avans(ct.472)

  0061Subvenţii pentru investiţii(ct.131+132+133+134+138)

  I. Venituri in avans

  36375019236156Total(rd.48 la 55)

  36375019236155

  8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii privind asigurările sociale)ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+ 4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+ 5186+5193+5194+5195+5197)

  0054 7. Sume datorate entităţilor pe baza de interese de

  participare(ct.1663+1686+2692+453)

  00536.Sume datorate entităţilor afiliate(ct.1661+1685+2691+451)

  00525. efecte de comerţ de plătit(ct.403+405)

  00514. Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)

  00503. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct.419)

  0049 2. Sume datorate instituţilor de

  credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

  00481. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni(ct.161+1681-169)

  G.Datorii:Sumele care trebuie plătite într'o perioadă mai mare de un an

  Nota 5 SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (EXTRAS DIN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE S.C.” RELEUS” S.A.)

  10.9610.96TVA neexigibilă4428

  7.3227.322Alte crenţe sociale4382

  2.0482.048Alte crenţe în legătură cu personalul4282

  3.143.7383.143.738Clienţi411

  3.164.0683.164.068TOTAL, din care

  321=2+30

  Peste 1 anSub 1 an

  Sold la sfârşitul exerciţiului financiarCreanţe

  Termen de lichidare

 • 7

  Nota 5 SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (EXTRAS DIN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE S.C.” RELEUS” S.A.)

  11.01811.018Reţineri din salarii datorate terţilor427

  6.4696.469Personal-ajutor material datorat423

  87.45487.454Personal-salarii datorate421

  333.4789.349422.819Alte împrumuturi167

  6.5326.532Clienţi creditori419

  30.28178.553208.833Furinizori de imobilizări404

  1.366.4051.366.405Furnizori401

  1.3861.386Dobânzi aferente creditelor pe termen scurt5198

  75527552Dobânzi de plătit5186

  130130Credit pe termen scurt5191

  1.414.8271.414.827Conturi la bănci în lei5121

  4.011.1564.011.156TOTAL, din care

  4321=2+3+40

  Peste 5 ani1-5 aniSub 1 an

  Sold la sfârşitul exerciţiului financiarDatorii

  Termen de exigibilitate

  88.34688.346Dividendeâ457

  252252Decontări cu acţionarii capital456

  25.88625.886Impozitul pe venituri salariale444

  60.47860.478TVA de plată4423

  17.59317.593Impozitul pe profit441

  2.8292.829Contrib.personalului la fond somaj4372

  8.4348.434Contrib.unităţii la fond somaj4371

  21.60421.604 Contrib. Angajaţilor la asig.sociale de sănătate4314

  23.61523.615 Contrib.angajatorului la asig.sociale de sănătate4313

  31.00531.005Contrib.person.la asig.sociale4312

  67.81967.819Contrib.unit.la.asig.sociale4311

  Nota 5 SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (EXTRAS DIN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE S.C.” RELEUS” S.A.)

 • 8

  3. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR 3.1. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR COMERCIALE

  - vizează -

  � Relaţiile de decontare dintre: a) Furnizor –persoană fizică sau juridică care pune la dispoziţia

  terţilor bunuri şi/sau servicii contra plată în baza unei înţelegeri prealabile;

  b) Client – prin antiteză- persoana fizică sau juridică aflată în calitatea de cumpărător efectiv sau potenţial al bunurilor şi/sau serviciile oferite de furnizori

  În consecinţă:

  În contabilitatea cumpărătorului, vânzătorul este tratat drept furnizor şi invers, în contabilitatea vânzătorului, cumpărătorul este tratat drept client