Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma)...

of 5 /5
voor professionals in Finance & Control 1 Curriculum Vitae Personalia Naam: William Smit MSc RA Woonplaats: Hendrik-Ido-Ambacht Geboortedatum: 8 april 1988 Opleidingen Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma) Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma) Master of Science Accountancy, Nyenrode (diploma) HBO Accountancy (diploma) HAVO (diploma) Overige cursussen 2019 Training Power BI 2019 Scope Finance Academy (doorlopende kennissessies) Profiel en vaardigheden William is een vakkundige professional, prettig in de omgang en analytisch sterk. Daarnaast is hij een sterke teamspeler en een goede sparringpartner op de verschillende niveaus. William heeft veel en relevante ervaring binnen verschillende branches en (internationale) omgevingen, zowel IFRS als Dutch GAAP. Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed. IT vaardigheden: Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel. Financiële pakketten: SAP, BouwWorks, LucaNet, Exact, Unit4 en diverse andere bedrijfsspecifieke softwarepakketten.

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma)...

Page 1: Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma) • Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma) • Master of Science Accountancy,

voor professionals in Finance & Control

1

Curriculum Vitae

Personalia

Naam: William Smit MSc RA Woonplaats: Hendrik-Ido-Ambacht Geboortedatum: 8 april 1988

Opleidingen

• Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma)

• Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma)

• Master of Science Accountancy, Nyenrode (diploma)

• HBO Accountancy (diploma)

• HAVO (diploma)

Overige cursussen

• 2019 Training Power BI

• 2019 Scope Finance Academy (doorlopende kennissessies)

Profiel en vaardigheden

William is een vakkundige professional, prettig in de omgang en analytisch sterk. Daarnaast is hij een sterke teamspeler en een goede sparringpartner op de verschillende niveaus. William heeft veel en relevante ervaring binnen verschillende branches en (internationale) omgevingen, zowel IFRS als Dutch GAAP.

Talenkennis: Nederlands: moedertaal. Engels: goed.

IT vaardigheden:

• Goede kennis van de Microsoft Office pakketten waaronder sterk in Excel.

• Financiële pakketten: SAP, BouwWorks, LucaNet, Exact, Unit4 en diverse anderebedrijfsspecifieke softwarepakketten.

Page 2: Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma) • Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma) • Master of Science Accountancy,

voor professionals in Finance & Control

2

Branche ervaring

• Profitsector, zowel nationaal als internationaal: productie, handel, chemie, logistiek &transport, projectorganisaties en kinderopvang

• Public: onderzoeksinstituten- en onderwijs (HBO, VO en PO)

Werkervaring

Jan 2019 – heden Interim Finance Professional bij Scope Finance Interim B.V.

Scope Finance detacheert financiële professionals binnen het brede spectrum van Finance & Control. Scope Finance is NEN4400 gecertificeerd/SNA keurmerk.

Uitgevoerde opdrachten:

Juni 2019 – heden Financial Controller bij Erdo Holding B.V.

Erdo is een internationaal technische dienstverlener met vestigingen in Nederland en Duitsland. Totaal 700 medewerkers, eigenaar is een private equity partij.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Opstellen van geconsolideerde maandrapportagesvoor de aandeelhouders en banken inclusiefintegratie van overgenomen ondernemingen

• Implementatie en inrichting van LucaNet(consolidatietool) inclusief opzetten van eenmaandprotocol

• Beheren van de holdingadministratie(waarderingsvraagstukken overgenomen entiteiten,betalingen, financiële- en salarisadministratie)

• Implementatie van BouwWorks (financieel pakket)t.b.v. de Holdingentiteiten

• Cashmanagement, opstellen van liquiditeits-prognoses en communicatie met de banken

• Voorbereiden van het budgetteringsproces

• Uitvoeren van analyses op geconsolideerd niveau

Page 3: Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma) • Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma) • Master of Science Accountancy,

voor professionals in Finance & Control

3

• Afstemmen en overleg met de werkmaatschappijent.a.v. processen, analyses financiële cijfers

• Voorbereiden en bijwonen van board meetings metde Raad van Commissarissen

Jan 2019 – Mei 2019 Interim Senior Staff Audit bij Visser en Visser Accountants & Adviseurs te Dordrecht

Taken en verantwoordelijkheden:

• Uitvoeren van jaaraudits bij diverse organisaties inhet (groot) MKB

• Reviewen van auditdossiers

• Controle van complexe jaarrekeningposten, zoalsomzet en onderhanden projecten

• Samenstellen van jaarrekeningen

• Beoordelen en vastleggen van bevindingen dievoortkomen uit audits

• Beoordelen en controle van processen, AO/IC

• Opstellen van rapportages

• Adviesfunctie richting klanten

2005 – Dec 2018 Ernst & Young Accountants LLP

2016 – 2018 Manager audit

Taken en verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor de planning, uitvoering enafronding van opdrachten (jaarrekeningcontroles,subsidiecontroles en rapporten van feitelijkebevindingen) bij diverse organisaties, nationaal eninternationaal

• Leiding geven over diverse controleteams

• Reviewen van controleprogramma’s en samenstellenvan controleplannen

• Onderhouden van contacten op directie- enmanagementniveau

• Beoordelen en becommentariëren vanverantwoordingsstukken

• Opstellen van interne en externe rapportages, zoalsmanagementletters en accountantsverslagen

Page 4: Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma) • Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma) • Master of Science Accountancy,

voor professionals in Finance & Control

4

• Opstellen van begrotingen en monitoren vanprojecten, inclusief facturatie

• Opstellen van nacalculaties (signalering en escalatievan overschrijdingen)

• Eerste aanspreekpunt operationele uitvoering van decontrole

• Aansturen, coachen en reviewen van door teamledenuitgevoerde werkzaamheden

• Verzorgen vaktechnische trainingen

• Voeren van functionerings- en beoordelings-gesprekken

• Begeleiding praktijkstage van medewerkers inopleiding tot RA

2012 – 2016 Senior staff audit

Taken en verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van controleopdrachten bij diverse organisaties, nationaal eninternationaal

• Leiding geven over controleteams

• Opstellen van controleprogramma’s en samenstellenvan controleplannen

• Onderhouden van contacten op directie- enmanagementniveau

• Beoordelen en becommentariëren vanverantwoordingsstukken

• Opstellen van interne en externe rapportages, zoalsmanagementletters en accountantsverslagen

• Opstellen van begrotingen en monitoren vanprojecten

• Opstellen van nacalculaties

• Verantwoordelijk voor planning en budgetten

• Eerste aanspreekpunt operationele uitvoering van decontrole

• Aansturen, coachen en reviewen van door teamledenuitgevoerde werkzaamheden

Page 5: Curriculum Vitae - ScopeFinance · Opleidingen • Praktijkopleiding Registeraccountant (diploma) • Post Master Registeraccountant, Nyenrode (diploma) • Master of Science Accountancy,

voor professionals in Finance & Control

5

2009 – 2012 Staff audit

Taken en verantwoordelijkheden:

• Controleren van complexere jaarrekeningposten

• Toetsen van bestaan en werking van delen van deadministratieve organisatie

• Ondersteunen van collega’s bij hun werkzaamheden

2005 – 2009 Junior staff audit

Taken en verantwoordelijkheden:

• Controleren van diverse jaarrekeningposten

• Toetsen van bestaan en werking van delen van deadministratieve organisatie

• Ondersteunen van collega’s bij hun werkzaamheden