Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’,...

31
Hans van der Heijden Architect Personalia Johannes Paul van der Heijden Geboren te Den Haag, 1963 Opleiding, kwalificaties 1981 / 1988 Studie architectuur, Faculteit Bouwkunde TU Delft 1989 Inschrijving Architectenregister (nr. 1.890103.006) 2004 Publicatie ‘Tuindorp Kethel Schiedam- Noddy, noddier, noddiest’, Uitgeverij Thoth, Bussum 2008 Publicatie ‘Architectuur in de Kapotte Stad’, Uitgeverij Thoth, Bussum 2013 Publicatie ‘Habitat’, nai010 Publishers, Rotterdam 2012 / 2014 Onderzoeksproject ‘Catch and Steer’ i.s.m.. Julian Lewis 2017 Publicatie ‘Post Piraeus’, Vakmedianet, Alphen a.d. Rijn 2018 Publicatie ‘Street Architecture, Work by Hans van der Heijden’, Amsterdam Curriculum Vitae Maart 2020

Transcript of Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’,...

Page 1: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

Personalia

Johannes Paul van der Heijden

Geboren te Den Haag, 1963

Opleiding, kwalificaties

1981 / 1988

Studie architectuur, Faculteit Bouwkunde TU Delft

1989

Inschrijving Architectenregister (nr. 1.890103.006)

2004

Publicatie ‘Tuindorp Kethel Schiedam- Noddy, noddier, noddiest’, Uitgeverij Thoth, Bussum

2008

Publicatie ‘Architectuur in de Kapotte Stad’, Uitgeverij Thoth, Bussum

2013

Publicatie ‘Habitat’, nai010 Publishers, Rotterdam

2012 / 2014

Onderzoeksproject ‘Catch and Steer’ i.s.m.. Julian Lewis

2017

Publicatie ‘Post Piraeus’, Vakmedianet, Alphen a.d. Rijn

2018

Publicatie ‘Street Architecture, Work by Hans van der Heijden’, Amsterdam

Curriculum Vitae Maart 2020

Page 2: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

2

Werkverbanden

1983 /1985

Bouwkundig tekenaar Rijksgebouwendienst, Den Haag

1986 / 1989

Assistent-ontwerper Mecanoo, Delft

1989 / 1993

Architect Roelf Steenhuis Architecten, Delft

1993 / 1994

Architect Arena, Rijswijk

1994 / 2014

Ontwerpdirecteur biq, Rotterdam

2013 / 2014

Sir Arthur Marshall hoogleraar Sustainable Urban Design, Cambridge University, Groot-

Brittannië

2014 / heden

Directeur Hans van der Heijden Architect, Amsterdam

2019 / 2022

Hoogleraar eigentijdse architectuur, Liverpool School of Architecture, Groot-Brittannië

Page 3: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

3

Nevenactiviteiten

1989 / 1990

Lid begeleidingscommissie handboek ‘Buitengevelisolatie’, Stichting Bouwresearch, Rotterdam

1999 / heden

Publicist voor o.a. De Architect, Building Design, Architecture Today, Oase

2001 / 2002

Partner onderzoeksproject ‘From Process To Product: Comparing Quality In Social

Housebuilding In Europe’, University of Westminster, Groot-Brittannië

2001 / 2004

Onderzoek ‘Tuindorp Kethel, Schiedam’ naar de cultuurhistorische en ontwerpmethodische

aspecten van de renovatie van Tuindorp Kethel, Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Rotterdam

2001 / 2002

Medesamensteller Architectuurkaart Prinsenland, Rotterdam

2001

Kunstproject ‘Building Talking Writing’, FACT, Liverpool, Groot-Brittannië

2002 / 2006

Lid redactieraad ‘Architectural Research Quarterly’, Cambridge University Press, Groot-

Brittannië

2004

Tentoonstelling ‘Architektur und Leben in der Platten‘, Suitcase, Berlijn, Duitsland

2004 / 2006

Redactielid KEI-file cultuur, KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing, Rotterdam

2005 / 2008

Onderzoek ‘Assertieve Assimilatie’ naar ontwerpmethoden in de internationale stedelijke

vernieuwing, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam

2008

Expositie vrij werk ‘2 ½ D’, the Bluecoat, Liverpool, Groot-Brittannië

2008 / 2010

Gastprogrammeur ArchitectuurCases, AIR Foundation, Rotterdam

2008 / 2012

Reizende tentoonstelling ‘Architecture of Consequence’, NAi, Rotterdam

2009 / 2010

Ideeënwedstrijd Het Kiel, Antwerpen (B) in het kader van het ‘Braemjaar’

2011 / 2014

Lid Architectenplatformm AIR, Rotterdam

Page 4: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

4

2011 / 2013

Lid kenniskring ‘Brick Dresses’, AvB Amsterdam

2012

Tentoonstelling ‘Pasticcio’ (Architectuurbiënnale, Venetië (I), Architekturgalerie München (D),

VAi, Antwerpen(B))

2012 / 2014

Onderzoek ‘Catch and steer’ naar alternatieve stedebouwkundige strategieën in de stedelijke

vernieuwing, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam

2012 / 2016

Redacteur Jaarboek Architectuur, nai010 Uitgevers, Rotterdam

2014

Jurylid Archiprix 2014, Rotterdam

2014

Gasthoofdredacteur Architectuur & Stedebouw

2016

Tentoonstelling ‘WerkBundStadt Am Spreebord’, Das WerkBundHaus, Berlijn (D)

2016 / 2017

Initiatief publicatie ‘Post Piraeus’

2017 / 2019

Voorzitter Ouderraad De Apollo, Amsterdam

2018 / heden

Columnist Architectenweb ‘Het Timmermansoog’

Page 5: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

5

Onderwijs (selectie)

1990 / 2002

Gastdocent TU Delft, ontwerponderwijs

1999 / 2003

Gastdocent en criticus Liverpool University of Architecture and Building Engineering, Groot-

Brittannië, ontwerponderwijs

2001

Criticus Academia di Architettura, Mendrisio, Zwitserland

2005 / 2006

Gastdocent AvB Groningen, afstudeerbegeleiding

2006 / heden

Gastdocent AvB Amsterdam, ontwerponderwijs

2007 / 2008

Gastdocent TU Eindhoven, afstudeerbegeleiding Schisma Ateliers i.s.m. prof.dr. Bernard

Colenbrander

2009

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding analyse woningbouw jaren ‘70

2010

Criticus Glasgow School of Art, Mackintosh School of Architecture, Glasgow, Groot-Brittannië

2010

Criticus Liverpool University of Architecture and Building Engineering, Groot-Brittannië

2011

Criticus ETH Zürich, Zwitserland

2011 / 2012

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding ontwerpproject

Page 6: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

6

2012

Gastdocent AvB Amsterdam, begeleiding analyse tuindorpen Amsterdam-N, college historie van

de architectuur

2012

Criticus St. Lukas Architectuur, Gent, België

2014

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding ontwerpproject

2014

Criticus Kingston University, Londen, Groot-Brittannië

2014-2015

Gastdocent Architecture School, Bremen, Duitsland, begeleiding ontwerpproject

2015

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding werkcollege Renovatie van Grote Getallen

2015

Criticus Sir John Cass Faculty of Art, Architecture and Design, London Metropolitan University,

Londen, Groot-Brittannië

2016

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding ontwerpproject

2016

Criticus Cambridge University, Groot-Brittannië

2017

Criticus RWTH, Aken, Duitsland

2017

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding ontwerpproject

2018

Gastdocent Universität Liechtenstein, Vaduz, begeleiding ontwerpproject

2018

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding ontwerpprojecten

2019

Criticus ZHAW Winterthur, Zwitserland

2019

Gastdocent AvB Rotterdam, begeleiding ontwerpprojecten

2019

Gastcriticus masterclass ‘Marinus Jan Granpré-Molière’ door Hans Kollhoff, Berlage Instituut,

Delft

Page 7: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

7

Projecten (selectie)

Nieuw Kralingen, Rotterdam, NL

Nieuwbouw in topsegment, in opdracht van Heijmans/ ERA Contour 2020-2022

Frampton Park, Londen, GB

Hidden Homes en nieuwbouw i.s.m. East Architects, 2017-2020

Persoonshaven, Rotterdam, NL

Nieuwbouw 26 woningen, in opdracht van Woonstad, 2017-2019

Glaudé Panden, Groningen, NL

Restauratie historische woningen en theekoepel en nieuwbouw stadsblok, 2016-2020

WerkBundStadt Am Spreebord, Berlijn, D

Nieuwbouw modelwijk, in opdracht van Werkbund Berlin, 2016-2018

Churchillpark, Leiden, NL

Nieuwbouw 99 appartementen en rijwoningen met parkeervoorzieningen in vrije huursector, in

opdracht van Amvest, 2014-2018

Neue neue Vahr, Bremen, D

Renovatie 180 trapportiekflats in sociale huursector, in opdracht van GeWoBa, 2013-2020

Ringdijk-Middenweg, Amsterdam, NL

Verdichting stadsblok in vrije en sociale sector, in opdracht van Ringdijk Projectontwikkeling en

Eigen Haard, 2015-2018

Page 8: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

8

WerkbundStadtBerlin, Berlijn, D

Bijdrage aan modelwijk in Charlottenburg, in opdracht van WBSB, 2015-2019

Kloosterbuuren, Den Haag, NL

Stedebouwkundig plan, buitenruimteontwerp en woningbouwprogramma 120

laagbouwwoningen, in opdracht van ERA Contour en Gemeente Den Haag, 2006-2016

Huizen met twee deuren Oranjeboomstraat, Rotterdam, NL

Nieuwbouw 42 boven/benedenwoningen in sociale huursector, in opdracht van Woonstad,

2012-2015

Green Lane Triangle, Birkenhead, GB

Nieuwbouw stadsblok 57 gestapelde en grondgebonden koopwoningen met

parkeervoorzieningen, in opdracht van Maritime Housing, 2001-2006

Stadsvernieuwing Morgenzonlaan, Den Haag, NL

Vervangende nieuwbouw in 73 stadswoningen en 8 appartementen, bedrijfsruimte en

parkeervoorzieningen in vrije huursector, in opdracht van ERA Contour, 2006-2013

Wijkvernieuwing Lakerlopen, Eindhoven, NL

Vervangende nieuwbouw in 161 gestapelde en grondgebonden woningen en voorzieningen in

diverse koop- en huursectoren, in opdracht van Trudo-DNC en Woonbedrijf, 2006-2010

Stadsvernieuwing Hessenberg, Nijmegen, NL

Nieuwbouw 85 appartementen, bedrijfsruimte en parkeervoorziening, in opdracht van

Heijmans, 2005-2010

Knikkers, Rotterdam, NL

Renovatie 704 appartementen in sociale en vrije huursector, in opdracht van Woonbron,

1999-2009

Stadsvernieuwing Bloemenbuurt, Krimpen a.d. IJssel, NL

Nieuwbouw 212 woningen gemengd programma van appartementen met parkeergarage en

grondgebonden woningen, grotendeels in sociale huursector, in opdracht van Woonwaard/

BAM Volker, 2003-2012

Page 9: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

9

the Bluecoat, Liverpool, GB

Restauratie en uitbreiding kunstinstelling, in opdracht van the Bluecoat, 2001-2008

Stadsvernieuwing GHP terrein, Tilburg, NL

Nieuwbouw 66 eengezinswoningen in marksector en sociale huursector, in opdracht van Tiwos/

Wonen Breburg/ Jansen de Jong, 2007-2012

Stadsvilla’s De Grienden, Binnenmaas, NL

Nieuwbouw 46 woningen in vrije huursector en medisch centrum, 1997-2004

Stadsvernieuwing Groenoord, Schiedam, NL

Nieuwbouw 83 appartementen en grondgebonden woningen met gemeenschappelijke ruimte in

sociale en vrije huursector, in opdracht van WOG, 2005-2009

Sociale woningbouw Langerak, Utrecht, NL

Nieuwbouw 240 appartementen met parkeergarages in sociale en vrije huursector, in opdracht

van Mitros, 2004-2009

Rijwoningen De Grienden, Binnenmaas, NL

Nieuwbouw 70 grondgebonden vrije sector woningen, in opdracht van Kanters/ Kroon/ NCB,

1996-2006

Hof Vaartweg, Hilversum, NL

Nieuwbouw 8 vrije sectorwoningen, bedrijfsruimte en landschapsinrichting, in opdracht van

HBG, 2001-2003

Stadsvernieuwing Vogelwijk, Zeist, NL

Nieuwbouw 70 grondgebonden vrije sectorwoningen, in opdracht van De Kombinatie, 2006-

2011

Woningbouw Ypenburg fase 1, Den Haag, NL

122 sociale huurwonignen, in opdracht van Vidomes, 1996-1999

Woningbouw Ypenburg fase 23, Den Haag, NL

118 appartementen met parkeergarage en grondgebonden woningen in vrije sector in een hof, in

opdracht van AM Wonen, 2005-2009

Page 10: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

10

Willem van Noortlaan, Eindhoven, NL

35 appartementen voor jongeren, in opdracht van Woonbedrijf SHS-Hhvl, 2012-2014

Hofwoningen, Utrecht, NL

67 eengezinswoningen in opdracht van Bouwfonds, 2007-2010

Stadsblok, Utrecht, NL

115 maisonnettes, appartementen, groepswoningen, parkeervoorzieningen,

landschapsinrichting (ontwerp, supervisie en planuitwerking co-architect) in opdracht van Bo-

Ex, 2007-2011

Appartementengebouw, Utrecht, NL

24 appartementen en parkeergarage in opdracht van Bo-Ex, 2007-2013

Page 11: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

11

Voordrachten, seminars, e.d. (selectie)

2001

Deelnemer Guardian Unlimited Architecture Week Housing Debate, Groot-Brittannië

2006

Voordracht Architecture Centre Bristol, Groot-Brittannië

2006

Spreker congres ‘Woningbouw en Architectuur’, Bouw-RAI, georganiseerd door De Architect

2006

Voordracht ‘The Diagram of the House’, School of Architecture Dundee, Groot-Brittannië

2007

Voordracht Ideal Home Show, Londen, Groot-Brittannië

2008

Voordracht congres ‘Guerilla Tactics’, Royal Institute of British Architects, Londen, Groot-

Brittannië

2008

Voordracht ‘Whose Space is Public Space’, Festival of Free Thinking, BBC3 Radio, Groot-

Brittannië

2008

Voordracht ‘Over Context’, Henry van de Velde Instituut, Antwerpen, België

2008

Voordracht ‘De Architectuur van Lakerlopen’, VROM dag, Amsterdam

2009

Voordracht ‘English Adventures 1995-2008’, Europan / Nederlandse Architectuurinstituut,

Rotterdam

2009

Voordracht Places Matter (te vergelijken met regionale welstandscommissie), Liverpool, Groot-

Brittannië

Page 12: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

12

2009

Voordracht Futures Forum, Commission for Architecture and the Built Environment (CABE, te

vergelijken met nationale welstandskoepel), Londen, Groot-Brittannië

2009

Voordracht ‘Architectuur in de Kapotte Stad’, Vrije Universiteit Brussel, België

2010

Voordracht ‘Architecture of the Fractured City’, Glasgow School of Art, Mackintosh School of

Architecture, Glasgow, Groot-Brittannië

2010

Voordracht ‘Het Schema van het Huis’, AvB Amsterdam

2010

Voordracht ‘The Diagram of the House’, Universiteit van Dortmund/ Wüstenrot Stiftung,

Duitsland

2010

Voordracht ‘The Diagram of the House’, Liverpool University of Architecture and Building

Engineering, Groot-Brittannië

2010

Voordracht ‘Call and response’, congres ‘e-X-tension’, Stiftung Moritzburg, Halle, Duitsland

2010

Voordracht seminar ‘What’s new in housing’, 5-th Belgrade International Architecture Week,

Belgrado, Servië

2010

Voordracht studiemiddag Stimuleringsfonds Architectuur ‘Zorg in naoorlogse woonwijken’,

Berlage Instituut, Rotterdam

2011

Voordracht ‘Huizen en andere huizen’, Vrije Universiteit Brussel, België

2011

Voordracht ‘Architectuur in de Kapotte Stad’, Technische Universiteit Delft

2012

Voordracht ‘Sustaining urban life’, University of Nottingham, Groot-Brittannië

2012

Voordracht ‘Architektur und Ort’, congres ‘Zur Schönheit und Lebensfähigkeit‘, Düsseldorf,

Duitsland

2012/2013

Voordracht ’25 jaar kwaliteit’, AvB Amsterdam

2013

Voordracht ‘Der Unterschied zwischen Teuer und viel Geld’, Gisoton congres, Algäu, Duitsland

Page 13: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

13

2013

Voordracht ‘The Production of urban Space’, University of Edinburgh, Schotland

2013

Masterclass ‘Rotterdam bouwt in baksteen’, KNB, Rotterdam

2013

Voordracht ‘The Production of urban Space’, School of Architecture, Bremen, Duitsland

2013

Voordracht ‘Call and Response’ en debat met thema ‘Habitat’, the Bluecoat, Liverpool, Groot-

Brittannië

2013

Voordracht ‘The History of Space- and its Future’, Unie van Oekraïense Architecten, Kiev,

Oekraïne

2013

Voordracht ‘Lakerlopen’, STUK, Gent, België

2013

Voordracht seminar ‘Architecture is bottom-up urbanism’, TU Delft

2013

Voordracht ‘Rotterdam Zuid’ ARC13 symposium, Rotterdam

2013

Voordracht ‘De productie van stedelijke ruimte’, Academie van Bouwkunst, Rotterdam

2014

Voordracht ‘Über Vorstellbarkeit’, Universität Kaiserslautern/ Wüstenrot Stiftung, Duitsland

2014

Voordracht ‘Die Kosten billigen Wohnungsbaus’, Congres Architecture World zur Bauen und

Wohnen, Münster, Duitsland

2014

Voordracht ‘European Traditions’, Kingston University, Londen, Groot-Brittannië

2014

Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België

2014

Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel van de Nederlandse architectuur’, presentatie

Architectuur Jaarboek 2013-2014, Arnhem

2014

Discussiebijdrage ‘True untruth[s]’, conferentie ‘Codes and Conventions’, Universiteit

Wuppertal, Duitsland

2014

Symposium ‘Entwurfsmethodik’, Technische Universität, München, Duitsland

Page 14: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

14

2014

Discussieavond ‘Overzicht en inzicht’, Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen, België

2015

Voordracht ‘Towards a Critique of a Changing System’, Technische Universiteit, Delft

2015

Debat ‘View & Overview’, Technische Universiteit, Delft

2015

Mini-college Talkshow Rotterdam Late Night, Rotterdam

2015

Voordracht ‘The Production of Urban Space’, Sir John Cass Faculty of Art, Architecture and

Design, London Metropolitan University, Londen, Groot-Brittannië

2015

Organisatie en moderatie debat ‘Catch and Steer Night’, Architecture Foundation/ Royal

Academy, Londen, Groot-Brittannië

2016

Discussiebijdrage ‘The Economy of the Fractured City’, 1 Lectures, Kleiburg, Arcam, Amsterdam

2016

Voordracht ‘The Economy of the Fractured City’, Technische Universiteit, Delft

2016

Referent boekpresentatie ‘Beyond Live/Work, the architecture of home-based work’ van auteur

Frances Holliss, IABR-2016, Rotterdam

2016

Voordracht ‘Alltagsarchitektur’, Bremer Stadtdialog, Bremen, Duitsland

2016

Voordracht ‘On Muzio, Sense and Reference’, RWTH, Aken, Duitsland

2017

Discussiebijdrage ‘Housing: Practice, Agenda and Theory’, RIBA, Londen

2017

Voordracht ‘On Luxury’, workshop en diverse discussiebijdragen, CANactions, Kiev

2017

Voordracht ‘Brick Works’, Symposium Crafting the façade: Reuse, Reinvent, Reactivate

Universiteit Vaduz, Liechtenstein

2017

Voordracht ‘Oranjeboomstraat’, lezingenreeks Stedelijk bouwblok, TU Delft

2018

Discussiebijdrage ‘Themes for Modern Housing’, Center for Architecture, New York, VS

Page 15: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

15

2018

Voordracht ‘The Pain Threshold of Architecture’, Kolloquium Zivilarchitektur Bibliothek

Werner Oechslin, Einsiedeln, Zwitserland

2018

Discussiebijdrage ‘Ungewöhnlich weiter Wohnen’, Debat Wonen in de Verdichte Stad –

Zoektocht naar innovaties in wonen, Arcam, Amsterdam

2019

Voordracht ‘Cities and Streets’, Lezingenreeks ‘Architecture on Stage’, Architecture Foundation

i.s.m. Barbican, Londen, VK

2019

Voordracht ‘Tuindorp Kethel Schiedam’, Discussieavond ‘Verduurzamen van Woonwijken’, AR-

TUR, Turnhout, B

2019

Voordracht ‘Werkberichte- Street Architecture’, RWTH, Aken, D

2020

Presentatie ‘The Bluecoat Arts Centre Liverpool’, Aachener Tagung ‘Identität der Architektur‘,

Aken, D

2020

Voordracht ‘Ratio and Architecture’, Florence Institute of Design, I

Page 16: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

16

Prijzen, nominaties

1996

1e prijs Europan-4 prijsvraag voor jonge architecten voor een ontwerp in Liverpool, Groot-

Brittannië

2001

1e prijs meervoudige opdracht stedenbouwkundig plan, woningen en bedrijfsruimten,

Birkenhead, Groot-Brittannië

2005

3e prijs prijsvraag ‘Een nieuwe logica voor bedrijventerreinen’, Stichting Welstandszorg Noord-

Holland

2006

Nominatie World Habitat Award voor project Tuindorp Kethel, Schiedam

2008

RIBA Award, Brick Award, Liverpool Architecture Society Design Award, Building of the Year

2008, nominatie World Architecture Festival Award, nominatie Mies van der Rohe Award 2009

voor the Bluecoat, Liverpool

2009

Nominatie Rotterdam Architectuurprijs, renovatie Knikkers, Rotterdam

2009

Nominatie Rietveld Prijs voor woningbouw Langerak, Utrecht

2009

Nominatie Architect van het Jaar 2009

2011

Nominatie Mies van der Rohe Award 2009, Fritz Höger Preis, nominatie Dirk Roosenburgprijs

voor stedelijke vernieuwing Lakerlopen, Eindhoven

Page 17: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

17

2011

Nominatie Fritz Höger Preis voor the Bluecoat, stedelijke vernieuwing De Hessenberg en

woningbouw Langerak, Utrecht

2011 Architectuurprijs Nijmegen voor stedelijke vernieuwing De Hessenberg, Nijmegen

2012

Nominatie Mies van der Rohe Award 2009 voor stedelijke vernieuwing De Hessenberg,

Nijmegen

2013

Nominatie Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek voor essay ‘The heroism of Rationalism?’

2014

Nominatie Fritz Högerpreis, stedelijke vernieuwing Morgenzonlaan, Den Haag

2015

Nominatie Rotterdam Architectuurprijs, sociale woningbouw Oranjeboomstraat, Rotterdam

2018

Nominatie International Brick Award, sociale woningbouw Oranjeboomstraat, Rotterdam

2019

Best verzorgde boek 2018, publicatie ‘Street Architecture’

2019

Nominatie Geert Bekaertprijs voor architectuurkritiek voor essay ‘Analogen’

Page 18: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

18

Overzicht publicaties

* digitale versie beschikbaar

Boeken, zelfstandige publicaties

Marijke van der Wal, Hans van der Heijden, Architectuurkaart Prinsenland, Rotterdam 2002

Hans van der Heijden, Barbara Klomp (red.), Tuindorp Kethel Schiedam, Noddy, Noddier,

Noddiest, Uitgeverij Thoth, Bussum 2004

Hans van der Heijden, Architectuur in de kapotte stad, Uitgeverij Thoth, Bussum 2008

Hans van der Heijden, Marten Kuijpers, Alternatieven voor zorg in de stad, sleutelen aan

naoorlogs vastgoed, Lay-out #10, Stimuleringsfonds voor Architectuur Rotterdam 2010

Hans van der Heijden, Rick Wessels, Ellis Woodman, Stefan Müller, Habitat, biq bouwt de

stad/biq Builds the City, nai010 Publishers, Rotterdam, 2013

Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture in

the Netherlands, Yearbook 2012/2013, nai010 Publishers, Rotterdam 2013*

Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture in

the Netherlands, Yearbook 2013/2014, nai010 Publishers, Rotterdam 2014*

Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture in

the Netherlands, Yearbook 2014/2015, nai010 Publishers, Rotterdam 2015*

Tom Avermaete, Kirsten Hannema, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Architecture in

the Netherlands, Yearbook 2015/2016, nai010 Publishers, Rotterdam 2016*

Hans van der Heijden, Endry van Velzen, Post Piraeus, Vakmedianet, Alphen a.d. Rijn 2017*

Karin Templin, Street Architecture, Work by Hans van der Heijden, HvdHA, Amsterdam 2018*

Lloyd Marcus Andresen (red.), Five Architectures, Hans van der Heijden - Stefan Müller,

Divisare, Rome 2018*

Hans van der Heijden, Hans van der Heijden, Persoonshaven, Rotterdam, Divisare, Rome

2019*

Page 19: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

19

Opstellen

Theo van de Beek, Hans van der Heijden, W.M. Dudok en het Haagse stadsbeeld, Oase #16

1987*

Hans van der Heijden, On certainty and negotiation, a+t #13 1999

Hans van der Heijden, The diagram of the house, Architectural Research Quarterly, volume 5

#2 2001*

Hans van der Heijden, Losse feiten tussen huis en tuin / Loose facts between home and garden,

Oase #55 2001*

Hans van der Heijden, The intermediary urban scale, Architectural Research Quarterly, volume

7 number 1, 2003*

Hans van der Heijden, Architectuur van Noddy, Archis januari 2004*

Hans van der Heijden, The Netherlands – Koolhaas and the Profession at Play, in: Paul Davies,

Torsten Schmiedeknecht (ed.), An Architect’s Guide to Fame, Elsevier, Oxford/Burlington,

2005*

Hans van der Heijden, De context van traditionalisme/ The context of traditionalism, Oase #76

2008*

Hans van der Heijden, Real, solid and urban, Brick Bulletin winter 2008*

Hans van der Heijden, Literature and architecture: against optimism, The Reader #36 2009*

Hans van der Heijden, Nederland bouwt in baksteen, programmerende tekst

ArchitectuurCases, AIR, Rotterdam september 2009*

Hans van der Heijden, Exotische bronnen, programmerende tekst ArchitectuurCases, AIR,

Rotterdam oktober 2009*

Hans van der Heijden, Pluk de Petteflet, programmerende tekst ArchitectuurCases, AIR,

Rotterdam november 2009*

Hans van der Heijden, Kant’lend in het tegenlicht, programmerende tekst ArchitectuurCases,

AIR, Rotterdam februari 2010*

Hans van der Heijden, Europa aan de Maas, programmerende tekst ArchitectuurCases, AIR,

Rotterdam maart 2010*

Page 20: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

20

Hans van der Heijden, Geprefabriceerde ornamentiek, programmerende tekst

ArchitectuurCases, AIR, Rotterdam april 2010*

Hans van der Heijden, Rotterdam en de kunst van het motoronderhoud, programmerende tekst

ArchitectuurCases, AIR, Rotterdam september 2010*

Hans van der Heijden, Ontwerp, onderzoek en stad, programmerende tekst ArchitectuurCases,

AIR, Rotterdam oktober 2010*

Hans van der Heijden, Rotterdam, het laboratorium voorbij, programmerende tekst

ArchitectuurCases, AIR, Rotterdam november 2010*

Hans van der Heijden, De sluitsteen, Baksteen #60 juni 2011*

Hans van der Heijden, Call and Response, in: Katja Schneider, Jürgen Tietz (ed.), e-X-tension,

aktuelle Museums- und Ausstellungsarchitektur im Bestand, Stiftung Moritzburg, Kerber

Forum 2013

Hans van der Heijden, The Heroism of Rationalism?, nawoord van: Andrew Peckham, Torsten

Schmiedeknecht (red), The Rationalist Reader, Architecture and rationalism in Western

Europe 1920-1940/ 1960-1990, Routledge, Londen 2013

Hans van der Heijden, Interview Stephen Bates, De Architect mei 2014*

Hans van der Heijden, Naar een operatief traditionalisme, De Architect februari 2014*

Hans van der Heijden, On the Eye and the Mind, in: Jan Peter Wingender (red), Brick, An

Exacting Material, Architectura & Natura Press, Amsterdam 2015*

Hans van der Heijden, Wendbaarheid in het duurzaamheidstijdperk/ Versatility in the Age of

Sustainability, Vakmedianet, in: Hans van der Heijden, Endry van Velzen, Post Piraeus,

Vakmedianet, Alphen a.d. Rijn 2017*

Hans van der Heijden, Vakmanschap en vaardigheid, Nederlandse woningbouw op kruispunt,

De Architect november 2017*

Hans van der Heijden, Koolhaas at Play, Modulør #5 2018*

Page 21: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

21

Kritieken

Hans van der Heijden, A house, a structure, a project (Presence and memory: Sergison Bates’

prototype houses), Architecture Today #105 2000

Hans van der Heijden, Huis in de stad, woongebouwen van Diener&Diener in Amsterdam, De

Architect september 2001*

Hans van der Heijden, Trefzekere toetsen op architectonische achtergrond, vier musea van

Benthem en Crouwel Architekten, De Architect, april 2003*

Hans van der Heijden, Innovatie van het bouwblok, geschakelde villa’s van Geurst&Schulze

Architecten in Scheveningen, De Architect mei 2003*

Hans van der Heijden, Bouwkundig vernuft, De Architect oktober 2003

Hans van der Heijden, Three books on Caruso St John, Architectural Research Quarterly,

volume 8 number 1, 2004

Hans van der Heijden, Niet didactisch, maar informatief, Expositie Wingender Hovenier in

Amsterdam, Heerlen en Haarlem, De Architect april 2004*

Hans van der Heijden, Zelfverzekerde eigentijdsheid, Kantoorgebouw Vlaamse

Milieumaatschappij in Aalst (B) door De Smet Vermeulen Architecten, De Architect juni 2004*

Hans van der Heijden, Smithson ‘als aangetroffen’, De Architect mei 2004*

Hans van der Heijden, Neutraal en autonoom, parkrand in Amsterdam Osdorp door De Nijl

Architecten, De Architect Detail oktober 2004*

Hans van der Heijden, Kreukeldoos in Kwintsheul, scoutinggebouw door 3TO Architecten, De

Architect Detail april 2005*

Hans van der Heijden, Hermetische doos, bedrijfsgebouw in Breda door Grosfeld Architecten,

De Architect Detail juni 2005*

Hans van der Heijden, Delirious Chicago, De Witte Keizer in Rotterdam door KCAP Architects

and Planners, De Architect december 2005*

Hans van der Heijden, Normaliteit op scherp, Centrum Ypenburg in Den Haag door

Rapp+Rapp, De Architect april 2006*

Page 22: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

22

Hans van der Heijden, Kleur volgt functie, Voorpost in Wespelaar (B) door De Smet Vermeulen

Architecten, De Architect december 2006

Hans van der Heijden, Architectuur van de naoorlogse stad, slagvaardige ontwerpstrategieën

gewenst, De Architect januari 2007*

Hans van der Heijden, Wonen, werken en tektonische cultuur, Piazza Céramique in Maastricht

door Jo Janssen Architecten en Prof.ir. Wim van den Bergh Architect, De Architect april 2007*

Hans van der Heijden, Without and Within: Essays on Territory and the Interior, Architectural

Research Quarterly, volume 11 number 2, 2007*

Hans van der Heijden, Operatief traditionalisme, Woningbouw in Rotterdam van Kühne & Co,

De Architect november 2007*

Hans van der Heijden, Klein huis met grote schaal, De Kamers in Amersfoort door Korteknie

Stuhlmacher Architecten, De Architect februari 2008*

Hans van der Heijden, Hoog boven de naoorlogse stad, twee woontorens door Geurst &

Schulze Architecten, De Architect juli/augustus 2008*

Hans van der Heijden, Cutting-edge normality, Building Design 15 augustus 2008

Hans van der Heijden, Voorbij de disharmonie/ Beyond disharmony, Oase #76 2008*

Hans van der Heijden, Toekomst voor naoorlogse woning, De Architect oktober 2008

Hans van der Heijden, Gowan’s tour-de-force, De Architect november 2008

Hans van der Heijden, Our temporary traces, Building Design 16 januari 2009

Hans van der Heijden, Geurst & Schulze’s act of mediation at Le Medi, Building Design 3 april

2009

Hans van der Heijden, Realistische constructies, woningbouw door Stephen Taylor Architects,

De Architect oktober 2009*

Hans van der Heijden, KCAP’s towers are on the edge, Building Design 16 oktober 2009

Hans van der Heijden, Weinig nieuws onder de zon, De Architect maart 2010

Hans van der Heijden, Rotterdam en de kunst van het motoronderhoud, De Architect

november 2010 *

Hans van der Heijden, Drie woningbouwprojecten Wingender Hovenier Architecten, De

Architect december 2010*

Hans van der Heijden, Subtiel spel op de Dam, De Architect december 2010*

Hans van der Heijden, Urban outfitters, Building Design 1 april 2011

Hans van der Heijden, Fretton’s norms, Architecture Today #222 2011*

Hans van der Heijden, Duurzaamheid loont, De Architect oktober 2011*

Hans van der Heijden, Radical Megaforms, Building Design 14 oktober 2011*

Hans van der Heijden, De architect, het materiaal en de bouwindustrie, interview met Hans

Kollhoff/ The Architect, the Material and the Building Industry, Interview with Hans Kollhoff,

in: Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture

in the Netherlands, Yearbook 2012/2013, nai010 Publishers, Rotterdam 2013*

Page 23: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

23

Hans van der Heijden, Nederlandse Tradities/Dutch Traditions, in: Tom Avermaete, Hans van

der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture in the Netherlands, Yearbook

2013/2014, nai010 Publishers, Rotterdam 2014*

Hans van der Heijden, The Dutch dilemma, Architecture Today #248, 2014*

Hans van der Heijden, Ontwerpers en oude gebouwen, Architects without Architecture?/

Designers and Old Buildings, Architects without Architecture?, in: Tom Avermaete, Hans van

der Heijden, Edwin Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture in the Netherlands, Yearbook

2014/2015, nai010 Publishers, Rotterdam 2015*

Hans van der Heijden, Keurig en kleurig, twee grote gebouwen in Rotterdam/ Safe and

Colourful, Two Big Buildings in Rotterdam, in: Tom Avermaete, Hans van der Heijden, Edwin

Oostmeijer, Linda Vlassenrood, Architecture in the Netherlands, Yearbook 2014/2015, nai010

Publishers, Rotterdam 2015*

Hans van der Heijden, Pleisterplaats Breda, gesprek met Koen van Velsen/ A Congenial

Stopping-Place in Breda, conversation with Koen van Velsen, in: Tom Avermaete, Kirsten

Hannema, Hans van der Heijden, Linda Vlassenrood, Architecture in the Netherlands,

Yearbook 2015/2016, nai010 Publishers, Rotterdam 2016*

Hans van der Heijden, Vakmanschap/ Métier, in: z.a., De Aedibus, De Smet Vermeulen

Architecten, Quart Verlag, Luzern 2016* (Handwerkliches Können/ Crafsmanship in

Duits/Engelse editie*)

Hans van der Heijden, De eclectische stad, zorgcomplex De Egelantier in Hilversum door

Molenaar & Co architecten, De Architect september 2016*

Hans van der Heijden, Order, Clarity, Transparency, the Supreme Court in The Hague, Detail,

Review of Architecture and Construction Details, Vol. 5, 2016

Hans van der Heijden, Architectuur van de pijngrens, De Architect oktober 2016*

Hans van der Heijden, Het Parijs van Haussmann in het Pavillion de l’Arsenal, De Architect

juni 2017*

Hans van der Heijden, Ryle Yard Housing in North West Cambridge, designed by by

Maccreanor Lavington and Witherford Watson Mann, Architecture Today november 2017*

Hans van der Heijden, Vakmanschap en vaardigheid, De Architect november 2017*

Hans van der Heijden, Transparency and Shopfronts, in: Urs Meister, Vera Kaps, Architecture

& Transparency, University of Liechtenstein, Institute of Architecture and Planning, Vaduz

2018*

Hans van der Heijden, Korduslaul, Loeng kunstikeskuses Bluecoat, Maja Eesti

Arhitektuuriajakiri, herfst 2019

Page 24: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

24

Brieven, polemieken

Hans van der Heijden, Ingezonden brief / Letter to the editor, Archis #1 2001

Hans van der Heijden, Modellenbureau Europan, De Architect januari 2003

Hans van der Heijden, Modellenbureau belooft luchtkastelen, De Architect mei 2003

Hans van der Heijden, Ontwerp de aanbesteding, De Architect januari 2006

Hans van der Heijden, Succes Wet op de Architectentitel hangt af van universiteiten en

architectenbond, De Architect maart 2006*

Hans van der Heijden, Van wie is de cultuur?, Vitale Stad, nr. 6, juni 2006

Hans van der Heijden, Letter from Rotterdam, RIBA Journal #5 2008

Hans van der Heijden, Grote Bouwstromen, De Architect april 2010

Page 25: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

25

Artikelen, besprekingen werk

Europan UK, Architects for the new Europe, The Architects’ Journal 20.6.1996

Robbert Roos, BIQ bouwt in grauw Liverpool, Trouw 22.6.1996

Herman Moscoviter, Nieuwe gevels voor woonblokken Delfshaven, Rotterdams Dagblad

15.4.1997

Robert Bevan, No fear of heights, Building Design 11.7.1997

Ruth Slavid, Heartbreak Hotel goes Dutch, The Architects’ Journal 4.12.1997

Robert Bevan, What’s the missing link?, Building Design 7.3.1997

Red., Terraced houses in Rijswijk, a+t #13 1999

Red., Villa’s Higher Lane, a+t #13 1999

Red., Laag op laag, gevelvernieuwing De Trong, Bouw #9 1999

Marjan van der Hagen, Blubberende metropool zonder echte huizen, Inzicht #2 2000

(nieuwsbrief Nationaal Woninginstituut)1999

Gerard Bergers, Ongedwongen huwelijk, Aedes Magazine 10.2.1999

Janny Rodermond, Het actieve wonen volgens Europan, De Architect mei 1999

Tony Fretton, Een ander soort praktijk, het werk van biq in Ypenburg, Puttershoek en

Liverpool, De Architect maart 2000*

Peter Visser, Hoekgebouw, automobielbedrijf/cafetaria, Rotterdam,

Bouw #4 2000

David Blackman, The Mersey beat, Buiding Design September 2001

Mechthild Stuhlmacher, Architectuur van het dagelijks leven, renovatie van woonblokken door

biq in Schiedam, De Architect oktober 2001*

Sander Sonnemans, Renovatie Tuindorp is meer dan een simpele opknapbeurt, Rotterdams

Dagblad 12 december 2001

Richard Lavington, Going Dutch, learning from the low countries, Architecture Today #118

2001

Gerard Haverkamp, Bijzondere alledaagsheid, Tuindorp Kethel, Schiedam, Aedes Magazine

30.5.2001

Page 26: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

26

Red., Leien dak biq architecten wint dakprijsvraag, Cobouw 11 december 2002

Gerard Haverkamp, Chique buiten, chique binnen, Beethovenlaan, Delft, Aedes Magazine

21.2.2001

David Keuning, Nederlanders in Engeland, Detail In Architectuur maart 2002

Red., Terraced housing in Ypenburg, Netherlands, Architecture+Detail, No. 18 2002, volume

10

Ben Maandag, Een spectaculair gewone woonwijk, Muzis, april 2004

Carel van der Velden, Een lesje in duurzaamheid, Rotterdams Dagblad, 1 april 2004

Edo Beerda, Gamma-cultuur uitganspunt voor herontwikkeling, Cobouw, 22 maart 2004

Karin Theunissen, Haarscherpe casestudy, De Architect september 2004

Jűrgen Tietz, Renovierung statt Abriss – die Sanierung der Gartenstadt Kethel bei Rotterdam,

tentoonstellingscatalogus Suitcase, Berlijn 2004

Harm Tilman, Gelukkig heel gewoon, woonensemble in Hilversum door biq architecten, De

Architect mei 2004*

Harm Tilman, Naar een performatieve architectuur, De Architect januari/februari 2005*

Mark Kyffin, How we cracked it, Building Design 3 februari 2006

Red., Making an enclave: social housing by biq architects, Architecture Today 2006

Harm Tilman, Woningbouw en architectuur, De Architect mei 2006*

Jes Fernie, Taking the strain, Building Design 14 juli 2006

Coosje Berkelbach, Respect voor het alledaagse, in: Esther Agricola, Gerben Helleman (red.),

Tien jaar stedelijke vernieuwing, In vijftig teksten en projecten, NAi Uitgevers, Rotterdam

2006

Ellis Woodman, Beyond Brookside, Building Design 1 december 2006

Harm Tilman, Architectuur en bouwen, De Architect januari 2007*

Charles Rattray, Dutch Selected Projects, in: Andrew Peckham, Charles Rattray, Torsten

Schmiedeknecht, themanummer Rationalist Traces, Architectural Design Vol 77 No 5

Will Hurst, London’s Dutch capitulation, Building Design 26 oktober 2007

Hugh Pearman, Within you without you, RIBA Journal #12 2007*

Lukas Imhof, Midcomfort im Städtebau, Midcomfort 3, 2007

Miroslav Šik, Exkurs, wie man Ensemble entwirft, Midcomfort 3, 2007

Catherine Slessor, Dutch courage, Architectural Review januari 2008*

Ellis Woodman, Singing the blues, Building Design 14 maart 2008

Ellis Woodman, The old school gets a new look, The Daily Telegraph 15 maart 2008

Jürgen Tietz, Starter Homes: Modern Tradition, Brick 08, Verlag Georg D.W. Callwey,

München 2008

Harm Tilman, „In de kapotte stad kom je met ironie geen stap verder”, interview met Hans van

der Heijden, directeur van biq stadsontwerp, De Architect april 2008*

Harm Tilman, Architectuur als motor van stedelijke ontwikkeling, De Architect april 2008 *

Page 27: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

27

Ellis Woodman, Open uitnodiging, Bluecoat Arts Centre in Liverpool door biq stadsontwerp,

De Architect april 2008*

Chris Foges, Liverpool’s Bluecoat extended by biq, Architecture Today #187 2008*

Ruth Ling, In the frame, FX mei 2008

Peter Drehmanns, Ongenaakbare sfinx in warmbloedig Liverpool, Zuiderlucht juni/juli 2008-

06-04

Mechthild Stuhlmacher, Verzet in tegelverband/ Resistance in Tile Bond, Oase #76 2008*

David Littlefield, the Bluecoat, Architectural Design Vol 78 No 5

Elaine Knutt, The future’s golden for Balfron, BD Magazine - Refurbishment - oktober 2008

Anka van Voorthuijsen, Van Zwitserse precisie tot Zweedse vrijheid, Oog voor welstand,

jaargang 4, nr. 15, herfst 2008

Phaidon (red.), Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture, Phaidon, Londen 2008

Tim Abrahams (red.), the Bluecoat, Liverpool, Progressive Media Group, Londen 2008

Martin Woestenburg, Kapotte wijken decoderen, Blauwe Kamer februari 2009

Michiel van Raaij, Symmetrie, Architectenweb Magazine nr. 24, maart 2009

Harm Tilman, Architectonische updates, knikflats in Rotterdam door biq stadsontwerp, De

Architect maart 2009*

Roy Bijhouwer, Met kennis en respect, De Architect april 2009

Peter Paul Witsen, De vernieuwing van ‘de 311’, ‘de 211’ en de uitbreiding van het

winkelcentrum, Stadscahiers #1 2009, themanummer Lakerlopen, Eindhoven)

Kees de Graaf (red.), Ruimte maken voor krimp, ontwerpen voor minder mensen, BNA 2009

Sebastian Spix, Eingefügte Autarkie, Bauwelt 21 2009

Olaf van der Wal, Vertrouwde verrassing, vernieuwing van vooroorlogse wijken, De Architect

juni 2009

Harm Tilman, „Het gat tussen stedebouw en projectrealisatie vormt het podium dat we moeten

opeisen”, interview met Generatie 3.0, De Architect augustus 2009*

H.A.J. Meelisen (red.), Wegwijzer wederopbouw, toekomst voor wederopbouwwijken, Het

Oversticht, Zwolle 2009

Harm Tilman, Zaak van welzijn en algemeen belang, veranderingen in de woningbouwop-

gave, De Architect oktober 2009

Tosca Vissers, Ingrijpende aanpak knikflats, Renovatie november 2009

Wijnand Beemster, Zog in naoorlogse gebouwenvoorraad, het sleutelen aan de stad volgens

Hans van der Heijden, biq stadsontwerp, Stedebouw & Architectuur, december 2009

Geerhard Bolte, Omgaan met risico’s in de bouw, BouwBeter/SBR, Rotterdam 2009

Kirsten Hannema, Renovatie is motivatie, De Volkskrant, 15 januari 2010

Harm Tilman, Het bureau – biq stadsontwerp, De Architect februari 2010*

Ellis Woodman, Orange is the only Fruit, biq’s Lakerlopen housing, Eindhoven, the

Netherlands, Building Design 30 april 2010

Page 28: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

28

Ulrich Brinkmann, Vier Häuser und ein Fassadenthema, Bauwelt 34 2010

Wijnand Beemster, Expertpanel over renovatie en herstructurering, Stedebouw&Architectuur

oktober 2010

Roberto Cavallo, Henk Engel, Boekbespreking Architectuur in de kapotte stad, OverHolland #9

2010

Paul Vermeulen, Kleine geschiedenis, lange duur, De Architect november 2010 *

David Dunster, Hessenberg Nijmegen, Architecture Today #213 2010

Caroline Kruit, Nederland blijft bouwen in baksteen, interview met Hans van der Heijden,

Vision #12 2010

Michiel van Raaij, Zoals het is, Architectenweb Magazine december 2010*

Lukas Imhof, Perret Hollandaise – ein Stadtquartier von biq Architekten, Midcomfort 6, 2010

Redactie Building Design, Life Class, Building Design 20 januari 2011*

Marieke van Ouwerkerk, De Hessenberg Nijmegen, De Architect februari 2011*

Theo Jongedijk, Onvrede architecten over aanbestedingen, De Telegraaf 16 februari 2011*

Hans Ibelings, Unfashionable ordinariness, A10 #39 mei/juni 2011

Olof van de Wal, Marieke Verkaart, Top Tien in renovatie en herstructering, Stedebouw &

Architectuur, mei 2011

Pamela Buxton, Inspiration: Boijmans van Beuningen, Building Design 7 oktober 2011*

Red., biq stadsontwerp, knikflats, A+U, januari 2012

Ellis Woodman, Urban intervention, Building Design 2 maart 2012*

Harm Tilman, ‘Architecten moeten terug naar het geld’, De Architect juni 2012*

Marlies Buurman, Stedelijke blok in suburbane context, De Architect september 2012*

Leon Sebregts, Morgenzonlaan, Den Haag, De Architect februari 2014*

Kirsten Hannema, De paradox van het alledaagse, Architectuur.NL maart 2014*

Kirsten Hannema, Eer het kleine huis, bespreking Jaarboek 2013/2014, De Volkskrant 17 april

2014*

Red., Bouwen aan de menselijke leefomgeving, Stedebouw & Architectuur, december 2014*

Kirsten Hannema, Sociale herenhuizen, De Volkskrant 25 juni 2015*

Ellis Woodman, Improvement over Replacement, in: James McLachlan, Exemplary Housing

Estate Regeneration in Europe, Architects Journal 2015*

Marius Grootveld, Antje Engels, Building upon Building, Forum 2015

Harm Tilman, Rats keren architectuur om, Portret van vier architecten als veelbelovende

groep, De Architect oktober 2015*

Marieke Giele, Oranjeboomstraat in Rotterdam, De Architect oktober 2015*

Lukas Imhof, 160 Meter Realismus, Wohnsiedlung Oranjeboomstraat in Rotterdam von Hans

van der Heijden, werk, bauen + wohnen #1/2 2016, Verlag Werk AG, Zürich

Hugh Strange, Oranjeboomstraat, Rotterdam, Building Design april 2016*

Hugh Strange, Interview: Hans van der Heijden, Building Design april 2016*

Page 29: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

29

Bernard Hulsman, De Duitse baksteen bloeit, NRC Handelsblad/ NRC Next 6 juli 2017*

Julie V. Iovine, Architects Try to Turn Housing Projects Into Homes, Wall Street Journal 27

februari 18

Jan Peter Wingender, De architectuur van de achtergrond, De Architect april 2018*

Daan Jenniskens, Street Architecture, Work by Hans van der Heijden, Arch-i-tekst mei 2018*

Dr. Kerstin Buβmann, Aufbruch, Modulør #5 2018*

Kirsten Hannema, New Dutch – 7 Positionen, Modulør #5 2018*

Hans Ibelings, Triple Dutch, The Architectural Review #1456 november 2018

Kirsten Hannema, Super Normal: the Return of Dutch Architecture, WA #11 2018

Teun van den Ende, Verdunnen in tijden van woningnood, NL Magazin #3 2018

Pamela Buxton, Same place, different time: new interpretations of old designs, RIBA Journal 5

april 2019

Sander van Walsum, Baudet heeft gelijk: Nederland lijdt onder sterarchitecten, De Volkskrant

20 april 2019*

Jan Jager, Openbare ruimte en architectuur uit één ontwerphand, Stedelijk Interieur #2 2019

Page 30: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

30

Vermelding in boeken

Europan UK (red.), Europan 4 UK, London 1996 (catalogus)

Emmie Vos, Anne Hoogewoning (red.), Europan 4, bouwen van de stad op de stad, Rotterdam

1996 (catalogus)

Sylvie Chirat (red.), Europan 4, european results, Parijs 1997 (catalogus, met name: Irénée

Scalbert, Putting the 60’s into the 90’s: forms and prejudice)

André Ouwehand, Een perspectiefvol trio? Bewoners, identiteit en cultuurhistorische waarde,

in: Machteld Linsen e.a. (red), Werken aan naoorlogse wijken, bijlage Stedenbouw &

Ruimtelijke Ordening 3, 2004

N. de Vreeze (red.), Een nieuwe logica voor bedrijventerreinen, Stichting Welstandszorg

Noord-Holland, 2005

Jon Cannon, Constructive Conservation in Practice, English Heritage 2008

Jürgen Tietz, Geschichte der Modernen Architektur, h.f. ullmann, Königswinter 2008

z.a., The Phaidon Atlas of 21 st Century World Architecture, Phaidon, Londen 2008

Ole Bouman, Anneke Abhelakh, Mieke Dings, Martine Zoeteman, Architectuur als noodzaak/

Nederlandse ontwerpen voor de toekomst, Nai Uitgevers, Rotterdam 2009

Mascha van Damme, Catja Edens (red.), Rietveldprijs 2009, Uitgeverij Thoth, Bussum 2009

Susan George (red.), Liverpool: shaping the city, RIBA Publishing, Londen 2010

Graham Bizley, Architecture in Detail II, Architectural Press Elsevier, Oxford/Burlington, 2010

Redactie Stadscahiers (red.), Stedenbouw als strategie, de transformatie van de bestaande

stad, SUN Transcity / KEI, Amsterdam 2010

Christoph Grafe e.a., Architectuurboek Vlaanderen #10, Radicale Gemeenplaatsen, Europese

architectuur uit Vlaanderen, VAI, Antwerpen 2012

Romana Scheider (red.), Heimat Großsiedlung 50 Jahre Gropiusstadt, Nicolaische

Verlagsbuchhandung GmbH, Berlijn 2012

Page 31: Curriculum Vitae - Hans van der Heijden Architect€¦ · 2014 . Voordracht ‘Lakerlopen’, Universiteit van Antwerpen, België . 2014 . Voordracht ‘Traditie, de hete aardappel

Hans van der Heijden Architect

31

Lukas Imhoff, Midcomfort, Wohncomfort und die Architektur der Mitte, Ambria V, Wenen

2013 / 2e gewijzigde druk 2018

Ton Bevers, Bernard Colenbrander, Johan Heilbron, Nico Wilterdink, Nederlandse kunst in de

wereld, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2015

Jan Peter Wingender (red), Brick, an Exacting Material, Architectura & Natura Press,

Amsterdam 2015*

Marius Grootveld, Antje Engels (red), Building upon Building, nai010, Rotterdam 2016

Pamela Buxton (red), 50 Architects, 50 Buildings, Twentieth Century Society, Londen 2016

Corinna Scheller (red), WerkBundStadt Am Spreebord, Jovis Verlag, Berlijn 2016

Paul Karakusevic, Abigail Batchelor (red), Social Housing, Definitions & Design Examplars,

RIBA Publishing, London 2017

Sandra Grabs, Peter Michiel Schaap (red), WISH, Wonen in Stadshart, GRAS Uitgevers,

Groningen 2017

Carmen Rist-Stadelmann, Machiel Spaan, Urs Meister (red), Crafting the Façade, Park Books

Zürich 2018

Christoph Mäckler, Wolfgang Sonne (red), Vorne – Hinten, Wie wird aus Wohnhäusern Stadt?,

Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, Band 8, DOM publishers, Berlijn

Erna van Holland, Sander van der Ham (red), Buurten samen bouwen, nai010 uitgevers,

Rotterdam 2019

Sarah Handelman, Alternative Histories, Drawing Matter, Somerset 2019

Frances de Jong (red), De Best Verzorgde Boeken 2018 / The Best Designed Dutch Books 2018,

Sitchting De Best Verzorgde Boeken, Amsterdam, 2019

Evelien Pieters & Edith Wouters, Cahier #9, Wijkmotor, Drijvende kracht voor verduurzaming

van (sociale) woonwijken, AR-TUR, Turnhout

Karin Templin, Architectettura della strada nella città produttiva / Street Architecture in the

Productive City, in: Cinzia Simioni, Alessandro Tognon, La città, progetti urbani / The city,

Urban Design, Aión Edizioni, Florence, p. 148