cultural exchange Seizoen 2017 - IBO-Nederland IBO 2017 web.pdf • Kosten voor een geldig...

download cultural exchange Seizoen 2017 - IBO-Nederland IBO 2017 web.pdf • Kosten voor een geldig reisdocument

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cultural exchange Seizoen 2017 - IBO-Nederland IBO 2017 web.pdf • Kosten voor een geldig...

 • Seizoen

  2017 60 jaar

  cultural exchange

  Uniek vrijwilligerSwerk in het bUitenland

  op www.ibo-nederland.org vind je het meeSt actUele aanbod

 • Seizoen 2017 welkom bij ibo-nederland Wij zoeken mensen die graag iets bij- zonders meemaken, die avontuurlijk zijn ingesteld, graag nieuwe mensen ontmoeten en het leuk vinden om samen te werken aan een concrete klus.

  Kortom, wij zoeken vrijwilligers voor onze projecten!

  IBO-Nederland biedt kleinschalige projecten in het binnen- en buitenland. Je gaat, samen met andere vrijwilligers, een paar weken aan de slag in een langer lopend project. Je werkt samen met lokale medewerkers, ontmoet mensen uit de omgeving en vrijwil- ligers uit andere landen. Als IBO-vrijwilliger ga je buiten de gebaande paden van een land en ontdek je een andere cultuur. Bo- vendien laat jij ze kennismaken met je eigen levenswijze en cultuur.

  IBO-Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan projecten die de hulp echt kunnen gebruiken en wil bijdragen aan de onderlinge solidariteit in de wereld. Door het organiseren van internationale vrijwil- ligersprojecten, bevordert IBO-Nederland maatschappelijke bewustwording en inzicht in elkaars cultuur en denkwijze.

  IBO-Nederland is voor iedereen die geïnte- resseerd is in vrijwilligerswerk in het buiten- land. Met een klein, gedreven team staan we voor je klaar om je te adviseren en je vragen te beantwoorden. Bel of mail gerust!

  In dit programmaboekje staat een greep uit de bijzondere projecten waar je in 2017 naar toe kunt. Regelmatig komen er nieuwe pro- jecten bij, dus houd ook onze website www. ibo-nederland.org in de gaten!

  Wij zien je inschrijving met veel plezier tegemoet!

  Hartelijke groet, het ibo-nederland team

  32

  ibo-nederland beStaat dit jaar 60 jaar! In 2017 bestaat IBO-Nederland 60 jaar. De Nederlandse tak van de Internationale Bouworde werd in 1957 opgericht als zuster- organisatie van de Vlaamse Bouworde, die in 1953 het licht zag. Pater Werenfried van Straaten verzamelde in dat jaar voor het eerst enkele groepen jonge vrijwilligers om in Duitsland huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen.

  Ook nu nog zetten vele vrijwilligers zich via IBO belangeloos in voor een ander; dit jaar dus al 60 jaar! Dat willen we natuurlijk vie- ren met zoveel mogelijk vrijwilligers.

  Wij organiseren daarom op 20 mei 2017 een jubileumproject: we zoeken voor deze dag 60 vrijwilligers, jong en oud, om te vieren dat IBO-Nederland 60 jaar bestaat! Deze dag gaan we met zijn allen aan de slag om een ander te helpen. In samenwerking met Stich- ting Present Nijmegen organiseren we een ééndaags project in een krachtwijk. Je gaat een paar uur aan het werk in bijvoorbeeld een verwaarloosde tuin van iemand die niet in staat is om het tuintje te onderhouden of je wordt ingezet bij het opknappen van een speeltuin of parkje in de buurt. Het doel is om samen te werken met en voor mensen die het nodig hebben. We besluiten de dag met een gezellige borrel of picknick.

  Leuk? Laat (liefst vóór 1 april) via info@ibo-nederland.org weten dat je meedoet. Wij kijken ernaar uit!

  Kun je 20 mei niet meeklussen in Nijmegen? We hebben in de zomer nog meer projecten in Nederland waar je kunt helpen! Kijk op pagina 22 voor meer info!

  klUS mee op onze jUbileUmklUSdag in nijmegen!

 • voor wie? IBO-Nederland is er voor iedereen vanaf 18 jaar, die in goede gezondheid verkeert en graag samen met anderen de handen uit de mouwen steekt. Jong, oud en iedereen daar tussenin is welkom! Ben je jonger dan 18 en wil je ook graag naar een IBO-project? Ook dan zijn er mo- gelijkheden! Neem contact met ons op voor meer informatie.

  Individuele vrijwilligers: Ben je een echte ‘handige Harrie of Hen- riette’, heb je groene vingers of ben je juist heel sociaal? Er is altijd een mooi project te vinden.

  Voor de meeste projecten worden aan vrijwilligers geen opleidings- of ervarings- eisen gesteld. Af en toe stelt een project wel leeftijdsgrenzen. Dit staat dan duidelijk bij het project vermeld.

  Je werkt samen met een internationale groep vrijwilligers. De meeste projecten stellen een maximum aan het aantal deelnemers. We weten echter nooit van tevoren hoeveel vrijwilligers zich daadwerkelijk voor een project opgeven.

  De betekenis van de afkortingen in dit programmaboekje:

  NL = Nederlands, DE = Duits, IT = Italiaans, AT = Oostenrijks, BE = Belgisch, INT = Internationaal

  Groepen: Ben je met minimaal 4 personen en wil je sa- men vrijwilligerswerk gaan doen? Dat kan! Wij zorgen, in overleg met jullie, voor een passend project waar jullie bijdrage zeer ge- waardeerd zal worden. Sommige projecten zijn alleen geschikt voor groepen; die staan niet in dit boekje. Neem dus zeker contact op om de mogelijkheden te bespreken!

  Bedrijven: Zoek je een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van Maatschappelijk Verant- woord Ondernemen (MVO) of Maatschap- pelijk Betrokken Ondernemen (MBO)? Neem zeker contact met ons op! In overleg met jullie, zoeken wij een passend project waar jullie een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

  Kijk voor meer informatie op de website www.ibo-nederland.org of neem contact op via info@ibo-nederland.org of 024-3226074.

  wat kan ik doen? IBO-Nederland biedt bouwprojecten, soci- ale en ecologische projecten en projecten met dieren. Bij de projectbeschrijvingen zie je aan de icoontjes wat voor soort project het is.

  boUw Je gaat praktische klussen doen, zoals schilderen in een revalidatiecentrum of onderhoudsklusjes bij ouderen thuis. Je hebt hiervoor meestal geen specifieke bouwerva- ring nodig. Als je een handige klusser bent, komt dat van pas. Wil je het klussen juist leren, dan ben je ook van harte welkom!

  Sociaal Je ondersteunt de plaatselijke medewerkers in de zorg voor een specifieke doelgroep; kinderen, ouderen, mensen met een be- perking of met een sociale achterstand. Je organiseert sportieve of creatieve activiteiten en/of helpt bij de dagelijkse zorgtaken.

  ecologiSch Je gaat aan het werk in een natuurlijke omgeving. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het aanleggen van voetpaden of bewegwij- zering in een natuurpark of het planten van bomen om erosie tegen te gaan.

  dieren Je verbetert de levensomstandigheden van dieren, zo help je bijvoorbeeld mee in een hondenasiel.

  54

  18 T/M 30 Wanneer

  Deelnemers

  Projectcode

  Kosten

  5 juli - 18 juli

  1NL, 1AT, 5BE, 2DE, 1IT

  BE-09

  € 135,-

 • waar ben ik nodig? IBO-Nederland ondersteunt projecten over de hele wereld: in 2017 kun je terecht in verschillende landen in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In dit boekje staat een deel van onze projecten, op de website vind je het meest actuele aanbod.

  IBO-Nederland kiest de projecten met zorg uit. Projectorganisaties dienen een hulp- vraag in, het bestuur bekijkt of het voorstel past bij de doelstellingen van IBO en of het project geschikt is om onze vrijwilligers in te zetten. Daarbij wordt onder andere gelet op veiligheid, haalbaarheid en noodzaak.

  waarom zoU ik dit willen? Vrijwilligerswerk levert je veel op! Je helpt andere mensen en je krijgt er de ervaring van je leven voor terug. Het is een unieke manier om je vakantie te besteden en je in te zetten voor een goed doel. Naast je prak- tische inzet, is ook je aanwezigheid van grote (culturele) betekenis voor de plaat- selijke bevolking en voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je sluit je als vrijwilliger aan bij een lopend lokaal project. Door jouw ondersteuning geef je het project net de extra steun die ze goed kunnen gebruiken en help je het project een stapje vooruit.

  wat wordt van mij verwacht? Wij garanderen dat een project via IBO- Nederland jou (extra) levenservaring zal opleveren. Van jou verwachten we een flexibele en open houding, respect voor andere denk- en werkwijzen en natuurlijk dat je je best doet om het gevraagde werk te doen.

  76

  wanneer word ik verwacht? Reis Bij elk project staan data. Dit zijn vaste periodes, waarin het internationale vrijwilli- gersproject plaatsvindt. De eerste dag is de aankomstdag, de laatste is de vertrekdag. In de projectomschrijvingen geeft IBO-Ne- derland algemene tips hoe je vanuit Neder- land naar het project kunt reizen. Van jou wordt verwacht dat je op de aankomstdag op de afgesproken plaats en tijd verzamelt. Wij laten je van tevoren weten waar en hoe laat je wordt verwacht.

  Je regelt zelf de reis naar jouw project. Zo heb je zelf invloed op de keuze van het vervoermiddel en de route. Bovendien heb je de vrijheid om voorafgaand of na afloop van het project extra dagen te plannen om het land verder te ontdekken.

  IBO-Nederland geeft je de contactgegevens van de andere vrijwilligers op jouw project. Wel zo gezellig en ook handig als je besluit om samen naar het project te reizen!

  Werk en vrije tijd Gedurende 1 - 4 weken steek je met een groep vrijwilligers de handen uit de mou- wen. Op een project werk je vijf dagen in de week, van maandag tot en met vrijdag. In het weekend heb je vrij en kun je uitstap- jes maken met je medevrijwilligers. Op de meeste projecten worden er in het weekend activiteiten aangeboden of worden ideeën aangereikt. Gebeurt dit niet vanzelf, dan kan de lokale projectverantwoordelijke je altijd adviseren over uitstapjes.

  wat koSt dat allemaal? Per persoon vragen wij inschrijfgeld en een deelnamebijdrage. Het inschrijfgeld van € 35,- is een tegemoetkoming in de administratieve kosten die wij maken voor o.a. het verwerken van de