CSG Beilen · PDF file 2020-03-29 · Week van erfelijkheid en evolutie ... Module...

Click here to load reader

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CSG Beilen · PDF file 2020-03-29 · Week van erfelijkheid en evolutie ... Module...

 • Gebruikte afkortingen

  PO = Praktische Opdracht HD= Handelingsdeel T = Toets

  S = Schriftelijk M= Mondeling

  Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018 - 2019

  CSG Beilen

  4KB

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie: 4K / B odsdienst

  PTA Omschrijving Type Vorm Weging Duur 1 Hoofdstuk 11/13 HD/PO S O/V/G sept.-jan. 2 Project en presentatie HD/PO S/M O/V/G 3 Handelingsdeel S S O/V/G jan.-mei

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie:4KB Vak: Nederlands

  PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur 1 Luistertoets (cito)  T S 2 90 2 Handelingsdeel fictie  HD S 0 3 Overig werk leesvaardigheid  T S 2 4 Overig werk hoofdstuktoets  T S 2 5 Schrijven + formuleren  T S 2 50 6 Handelingsdeel fictie  HD S 0 7 Handelingsdeel poëzie  HD S 0 8 Zakelijke brief (leerjaar 3)  T S 1 9 Interview (leerjaar 3)  T S 1 10 Sollicitatiegesprek (leerjaar 3)  T M 1

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie: 4KB Vak: Engels

  PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur 1 Unit 1  T S 1 50 2 Unit 2  T S 1 50 3 Unit 3  T S 1 50 4 Unit 4  T S 1 50 5 Unit 5  T S 1 50 6 Luistervaardigheid 1  T S 1 50 7 Luistervaardigheid 2  T S 1 50 8 Schrijfvaardigheid  T S 2 50 9 Gespreksvaardigheid  T M 2 15 10 Boektoets  T S 2 50

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie:4KB Vak: Geschiedenis

  PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur

  1 Gemiddeld cijfer klas 3 nee Toets Schriftelijk 2

  2 Staatsinrichting Nederland Ja * Toets Schriftelijk 3 60 3 Staatsinrichting Nederland Nee S.O. Schriftelijk 0 50

  4 Historisch overzicht Ja * Toets Schriftelijk 3 60 5 Hoofdstuk 2-3 (Historisch overzicht) Nee S.O. Schriftelijk 0 50

  6 Handelingsdeel examenstof Ja Onvoldoende / Voldoende 0

  7 Historische personen Nee S.O. Schriftelijk 1 50

  * De leerling mag dit schooljaar 1 moduletoets lager dan een 6.0 herkansen.

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie:4KB Vak: Maatschappijleer

  PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur 1 Gemiddelde cijfer klas 3 T S 2

  2 Media  T S 3 50 3 Media handelingsdeel hd S 1

  4 Criminaliteit  T S 3 50 5 Criminaliteit handelingsdeel hd S 1

  6 Relaties  T S 3 50 7 LOB opdracht po S 0

  Leerling mag een moduletoets herkansen wanneer deze onder de 6 is

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie:4KB Vak: Wiskunde

  PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur 1 H01 Grafieken en Vergelijkingen  T S 1 50 2 H02 Vlakke meetkunde  T S 1 50 3 H03 Informatieverwerking  T S 1 50 4 H04 Machtsverbanden  T S 1 50 5 H05 Rekenen  T S 1 50 6 H06 Goniometrie  T S 1 50 7 H07 Exponentiele formules  T S 1 50 8 H08 Ruimtemeetkunde  T S 1 50 9 Tentamen H1, H2, H3 en H4 T S 2 100

  10 Tentamen H5, H6, H7 en H8 T S 2 100

 • Programma van toetsing en afsluiting

  Studie:4 Kader Vak: Biologie

  PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur 1 SO Ademhalen  T S 1 50 2 GP Ademhalen  T S 3 50 3 Practicum  PO S 1 4 SO Verteren  T S 1 50 5 GP Verteren  T S 3 50 6 SO Bloed  T S 1 50 7 GP Bloed  T S 3 50 8 SO Voortplanting mens  T S 1 50 9 GP Voortplanting mens  T S 3 50 10 GP Voortplanting plant  T S 3 50 11 Toetsweek 1 hoofdstuk 1 & 3 (boek 3e klas)  T S 3 100 12 Toetsweek 2 hoofdstuk 4 & 5 (boek 3e klas)  T S 3 100 13 Week van erfelijkheid en evolutie  PO S 1 14 LOB-opdracht  PO P/S OV/V/G 50

 • PTA Profielvak Zorg en Welzijn 2018 – 2020 leerweg kader- en basisberoeps

  Profielmodules

  periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma )

  toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

  P/ZW/1.1 Informatie geven over een gezonde leefstijl handelingsdeel N 0

  P/ZW/1.2 Een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen

  handelingsdeel N 0

  P/ZW/1.3

  Ondersteunen bij een verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme

  handelingsdeel N 0

  periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma )

  toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

  P/ZW/2.1 Schoonmaak- en onderhoudswerkzaa mheden uitvoeren

  handelingsdeel N 0

  P/ZW/2.2 Textiel verzorgen handelingsdeel N 0

  P/ZW/2.3 Baliewerkzaamheden verrichten handelingsdeel N 0

  P/ZW/2.4

  Ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen

  handelingsdeel N 0

  Module 1: Mens en gezondheid (1601) Taak: Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl

  Module 2: Mens en omgeving (1602) Taak: Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving

 • P/ZW/2.5

  Bij het inrichten van de ruimte rekening houden met het gebruik van de ruimte

  handelingsdeel N 0

  periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma )

  toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

  P/ZW/3.1

  Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden

  handelingsdeel N 0

  P/ZW/3.2

  Een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren

  handelingsdeel N 0

  P/ZW/3.3

  Een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten

  handelingsdeel N 0

  periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma )

  toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

  P/ZW/4.1

  Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten

  handelingsdeel N 0

  P/ZW/4.2 Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen

  handelingsdeel N 0

  P/ZW/4.3 Eenvoudige EHBO-technieken toepassen handelingsdeel N 0

  P/ZW/4.4 Ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen

  handelingsdeel N 0

  Module 3: Mens en activiteit (1603) Taak: Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren

  Module 4: Mens en zorg (1604) Taak: Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant

 • P/ZW/4.5

  Toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken

  handelingsdeel N

  Schriftelijk e toetsing toetsvorm

  Thema de thuiszorg SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  Thema de dagbestedin g

  SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  Thema het verpleeghui s

  SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  Thema de brede school

  SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  Thema het sportcentru m

  SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  Thema het buurthuis SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  Thema de zorgboerder ij

  SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

  1e toetsw Tentamen Theorie profielmodule 1, 2 en 3 Schriftelijk J* Schriftelijk 3

  Praktische toetsing toetsvorm

  Thema de thuiszorg Praktijkopdracht praktijk N 1

 • Thema de dagbestedin g

  Praktijkopdracht praktijk N 1

  Thema het verpleeghui s

  Praktijkopdracht praktijk N 1

  Thema de brede school

  Praktijkopdracht praktijk N 1

  Thema het sportcentru m

  Praktijkopdracht praktijk N 1

  Thema het buurthuis Praktijkopdracht praktijk N 1

  Thema de zorgboerder ij

  Praktijkopdracht praktijk N 1

  Loopbaano riëntatie toetsvorm

  werkexplora tie

  Beroepsoriënterende stage (verslag) Schriftelijk N 3

  werkexplora tie

  Beroepsoriënterende stage (uitvoering) Praktijk N 3

  Thema de thuiszorg

  Reflectie op eigen handelen en reflectie op eigen ervaringen (Loopbaancompetenti es: kwaliteitenreflectie; motievenreflectie; werkexploratie; loopbaansturing; netwerken)

  Handelingsdeel N 0

  Thema de dagbestedin g

  idem Handelingsdeel N 0

 • Thema het verpleeghui s

  idem Handelingsdeel N 0

  Thema de brede school

  idem Handelingsdeel N 0

  Thema het sportcentru m

  idem Handelingsdeel N 0

  Thema het buurthuis idem Handelingsdeel N 0

  Thema de zorgboerder ij

  idem Handelingsdeel N 0

  Werkhoudi ng Thema de thuiszorg werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Thema de dagbestedin g

  werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Thema het verpleeghui s

  werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Thema de brede school

  werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Thema het sportcentru m

  werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Thema het buurthuis werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Thema de zorgboerder ij

  werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

  Herkansin g

 • * SE thema, tentamen

  één schriftelijke toets van het profielvak is herkansbaar in de 4e

  klas

 • PTA Keuzevak 2018-2020 leerweg kader- en basisberoeps De leerling kiest verplicht vier van de 8 keuzevakken.

  periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

  Op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren

  • fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren

  • rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving

  • zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in