CSG Beilen 4KB · 2020-03-29 · Week van erfelijkheid en evolutie ... Module 2: Mens en omgeving...

of 27 /27
Gebruikte afkortingen PO = Praktische Opdracht HD= Handelingsdeel T = Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018 - 2019 CSG Beilen 4KB

Transcript of CSG Beilen 4KB · 2020-03-29 · Week van erfelijkheid en evolutie ... Module 2: Mens en omgeving...

Gebruikte afkortingen

PO = Praktische OpdrachtHD= HandelingsdeelT = Toets

S = SchriftelijkM= Mondeling

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018 - 2019

CSG Beilen

4KB

Programma van toetsing en afsluiting

Studie: 4K / B odsdienst

PTA Omschrijving Type Vorm Weging Duur1 Hoofdstuk 11/13 HD/PO S O/V/G sept.-jan.2 Project en presentatie HD/PO S/M O/V/G3 Handelingsdeel S S O/V/G jan.-mei

Programma van toetsing en afsluiting

Studie:4KB Vak: Nederlands

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 Luistertoets (cito) T S 2 90

2 Handelingsdeel fictie HD S 0

3 Overig werk leesvaardigheid T S 2

4 Overig werk hoofdstuktoets T S 2

5 Schrijven + formuleren T S 2 50

6 Handelingsdeel fictie HD S 0

7 Handelingsdeel poëzie HD S 0

8 Zakelijke brief (leerjaar 3) T S 1

9 Interview (leerjaar 3) T S 1

10 Sollicitatiegesprek (leerjaar 3) T M 1

Programma van toetsing en afsluiting

Studie: 4KB Vak: Engels

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 Unit 1 T S 1 50

2 Unit 2 T S 1 50

3 Unit 3 T S 1 50

4 Unit 4 T S 1 50

5 Unit 5 T S 1 50

6 Luistervaardigheid 1 T S 1 50

7 Luistervaardigheid 2 T S 1 50

8 Schrijfvaardigheid T S 2 50

9 Gespreksvaardigheid T M 2 15

10 Boektoets T S 2 50

Programma van toetsing en afsluiting

Studie:4KB Vak: Geschiedenis

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur

1 Gemiddeld cijfer klas 3 nee Toets Schriftelijk 2

2 Staatsinrichting Nederland Ja * Toets Schriftelijk 3 60

3 Staatsinrichting Nederland Nee S.O. Schriftelijk 0 50

4 Historisch overzicht Ja * Toets Schriftelijk 3 60

5 Hoofdstuk 2-3 (Historisch overzicht) Nee S.O. Schriftelijk 0 50

6 Handelingsdeel examenstof Ja Onvoldoende / Voldoende 0

7 Historische personen Nee S.O. Schriftelijk 1 50

* De leerling mag dit schooljaar 1 moduletoets lager dan een 6.0 herkansen.

Programma van toetsing en afsluiting

Studie:4KB Vak: Maatschappijleer

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 Gemiddelde cijfer klas 3 T S 2

2 Media T S 3 50

3 Media handelingsdeel hd S 1

4 Criminaliteit T S 3 50

5 Criminaliteit handelingsdeel hd S 1

6 Relaties T S 3 50

7 LOB opdracht po S 0

Leerling mag een moduletoets herkansen wanneer deze onder de 6 is

Programma van toetsing en afsluiting

Studie:4KB Vak: Wiskunde

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 H01 Grafieken en Vergelijkingen T S 1 50

2 H02 Vlakke meetkunde T S 1 50

3 H03 Informatieverwerking T S 1 50

4 H04 Machtsverbanden T S 1 50

5 H05 Rekenen T S 1 50

6 H06 Goniometrie T S 1 50

7 H07 Exponentiele formules T S 1 50

8 H08 Ruimtemeetkunde T S 1 50

9 Tentamen H1, H2, H3 en H4 T S 2 100

10 Tentamen H5, H6, H7 en H8 T S 2 100

Programma van toetsing en afsluiting

Studie:4 Kader Vak: Biologie

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 SO Ademhalen T S 1 50

2 GP Ademhalen T S 3 50

3 Practicum PO S 1

4 SO Verteren T S 1 50

5 GP Verteren T S 3 50

6 SO Bloed T S 1 50

7 GP Bloed T S 3 50

8 SO Voortplanting mens T S 1 50

9 GP Voortplanting mens T S 3 50

10 GP Voortplanting plant T S 3 50

11 Toetsweek 1 hoofdstuk 1 & 3 (boek 3e klas) T S 3 100

12 Toetsweek 2 hoofdstuk 4 & 5 (boek 3e klas) T S 3 100

13 Week van erfelijkheid en evolutie PO S 1

14 LOB-opdracht PO P/S OV/V/G 50

PTA Profielvak Zorg en Welzijn 2018 – 2020 leerweg kader- en basisberoeps

Profielmodules

periode (deel)taakInhoud (onderwijsprogramma)

toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

P/ZW/1.1 Informatie geven over een gezonde leefstijl handelingsdeel N 0

P/ZW/1.2 Een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden en opdienen

handelingsdeel N 0

P/ZW/1.3

Ondersteunen bij een verantwoord voedings- en bewegingspatroon en dagritme

handelingsdeel N 0

periode (deel)taakInhoud (onderwijsprogramma)

toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

P/ZW/2.1Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

handelingsdeel N 0

P/ZW/2.2 Textiel verzorgen handelingsdeel N 0

P/ZW/2.3 Baliewerkzaamheden verrichten handelingsdeel N 0

P/ZW/2.4

Ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen en hulpmiddelen in en rondom het gebouw die toegankelijkheid en veiligheid bevorderen

handelingsdeel N 0

Module 1: Mens en gezondheid (1601)Taak: Ondersteunen bij keuzes voor een gezonde leefstijl

Module 2: Mens en omgeving (1602)Taak: Ondersteunen bij het creëren van een verzorgde, schone en veilige leef- en werkomgeving

P/ZW/2.5

Bij het inrichten van de ruimte rekening houden met het gebruik van de ruimte

handelingsdeel N 0

periode (deel)taakInhoud (onderwijsprogramma)

toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

P/ZW/3.1

Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden

handelingsdeel N 0

P/ZW/3.2

Een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren

handelingsdeel N 0

P/ZW/3.3

Een eenvoudige activiteit met een individu en groep afsluiten

handelingsdeel N 0

periode (deel)taakInhoud (onderwijsprogramma)

toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

P/ZW/4.1

Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende activiteiten

handelingsdeel N 0

P/ZW/4.2 Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen

handelingsdeel N 0

P/ZW/4.3 Eenvoudige EHBO-technieken toepassen handelingsdeel N 0

P/ZW/4.4Ondersteunen bij vaak voorkomende ziekteverschijnselen

handelingsdeel N 0

Module 3: Mens en activiteit (1603)Taak: Activiteiten organiseren en begeleiden met als doel de klant te activeren

Module 4: Mens en zorg (1604)Taak: Ondersteunende handelingen verrichten bij het zorg verlenen aan de klant

P/ZW/4.5

Toepassingen van ICT en technologie in de hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken

handelingsdeel N

Schriftelijke toetsing toetsvorm

Thema de thuiszorg SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

Thema de dagbesteding

SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

Thema het verpleeghuis

SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

Thema de brede school

SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

Thema het sportcentrum

SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

Thema het buurthuis SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

Thema de zorgboerderij

SE theorie Schriftelijk J* Schriftelijk 2

1e toetsw Tentamen Theorie profielmodule 1, 2 en 3 Schriftelijk J* Schriftelijk 3

Praktische toetsing toetsvorm

Thema de thuiszorg Praktijkopdracht praktijk N 1

Thema de dagbesteding

Praktijkopdracht praktijk N 1

Thema het verpleeghuis

Praktijkopdracht praktijk N 1

Thema de brede school

Praktijkopdracht praktijk N 1

Thema het sportcentrum

Praktijkopdracht praktijk N 1

Thema het buurthuis Praktijkopdracht praktijk N 1

Thema de zorgboerderij

Praktijkopdracht praktijk N 1

Loopbaanoriëntatie toetsvorm

werkexploratie

Beroepsoriënterende stage (verslag) Schriftelijk N 3

werkexploratie

Beroepsoriënterende stage (uitvoering) Praktijk N 3

Thema de thuiszorg

Reflectie op eigen handelen en reflectie op eigen ervaringen (Loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie; motievenreflectie; werkexploratie; loopbaansturing; netwerken)

Handelingsdeel N 0

Thema de dagbesteding

idem Handelingsdeel N 0

Thema het verpleeghuis

idem Handelingsdeel N 0

Thema de brede school

idem Handelingsdeel N 0

Thema het sportcentrum

idem Handelingsdeel N 0

Thema het buurthuis idem Handelingsdeel N 0

Thema de zorgboerderij

idem Handelingsdeel N 0

WerkhoudingThema de thuiszorg werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Thema de dagbesteding

werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Thema het verpleeghuis

werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Thema de brede school

werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Thema het sportcentrum

werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Thema het buurthuis werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Thema de zorgboerderij

werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Herkansing

* SE thema, tentamen

één schriftelijke toets van het profielvak is herkansbaar in de 4e

klas

PTA Keuzevak 2018-2020 leerweg kader- en basisberoeps De leerling kiest verplicht vier van de 8 keuzevakken.

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

Op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren

• fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren

• rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving

• zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving

• risicovolle situaties voorkomen

• regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein

K/D&P/6.1 Fysieke en conditionele oefeningen uitvoeren handelingsdeel N 0

K/D&P/6.2 Rapporteren van incidenten in een gesimuleerde omgeving handelingsdeel N 0

K/D&P/6.3

Zorgdragen voor toezicht van een klein evenement in de eigen schoolomgeving (denk aan host in kantine, ontvangst school, toezicht houden in de gang of op schoolplein)

handelingsdeel N 0

K/D&P/6.4 Risicovolle situaties voorkomen handelingsdeel N 0

K/D&P/6.5 Regelend optreden in de school of op het eigen schoolplein handelingsdeel N 0

Naam keuzevak : Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid (1910)

Taak

K/D&P/6.1 t/m 6.5 SE Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/D&P/6.1 t/m 6.5

Op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren

Praktijkopdracht 1 N 1

K/D&P/6.1 t/m 6.5

Op actieve wijze, alert en duidelijk zichtbaar activiteiten ten behoeve van veiligheid in gesimuleerde praktijksituaties uitvoeren

Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

Naam keuzevak : Facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie (1627)

Taakkan eenvoudige werkzaamheden verrichten in en rondom een gebouw in (gesimuleerde) praktijksituaties

K/ZW/10.1 Eenvoudige balie- en receptievaardigheden toepassen. handelingsdeel N 0

K/ZW/10.2 Huisregels opstellen voor bezoekers handelingsdeel N 0

K/ZW/10.3 Schoonmaakwerkzaamheden verrichten in en om een gebouw handelingsdeel N 0

K/ZW/10.4(technische) Werkzaamheden inventariseren in en rondom gebouw, volgens geldende procedures

K/ZW/10.5 Assisteren bij een ontruimingsoefeningK/ZW/10.1 t/m 10.5 Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/10.1 t/m 10.5

kan eenvoudige werkzaamheden verrichten in en rondom een gebouw in (gesimuleerde) praktijksituaties

Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/10.1 t/m 10.5

kan eenvoudige werkzaamheden verrichten in en rondom een gebouw in (gesimuleerde) praktijksituaties

Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

Naam keuzevak : Voorkomen van ongevallen en EHBO (1617)

K/ZW/12.1 assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en risicopreventie. handelingsdeel N 0

K/ZW/12.2 de functie van enkele organen en weefsels uitleggen. handelingsdeel N 0

K/ZW/12.3 in acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan. handelingsdeel N 0

K/ZW/12.4 stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp inschakelen. handelingsdeel N 0

K/ZW/12.5

aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en vaststellen van de noodzakelijke basis handelingen en deze uitvoeren (Eerste Hulp B).

handelingsdeel N 0

K/ZW/12.1 t/m 12.5 SE Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/12.1 t/m 12.5

kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken

Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/12.1 t/m 12.5

kan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken

Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Taakkan een bijdrage leveren aan veiligheid en preventie van ongelukken en eerste hulp verlenen bij ongelukken

* de leerling mag in de vierde één SE van een keuzevak herkansen

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

K/ZW/9.1 een ruimte verzorgd, functioneel en sfeervol gereedmaken handelingsdeel N 0

K/ZW/9.2 eenvoudige cateringwerkzaamheden verrichten en werken volgens HACCP richtlijnen.

handelingsdeel N 0

K/ZW/9.3 werken in een grootkeuken volgens HACCP richtlijnen. handelingsdeel N 0

K/ZW/9.4 eenvoudige administratieve werkzaamheden verrichten. handelingsdeel N 0

K/ZW/9.1 t/m 9.4 Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/9.1 t/m 9.4

eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/9.1 t/m 9.4

eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Naam keuzevak : Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting (1625)

Taak eenvoudige dienstverlenende activiteiten verrichten

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

K/ZW/11.1informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de eigen regio.

handelingsdeel N 0

K/ZW/11.2 voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi organiseren en uitvoeren.

handelingsdeel N 0

K/ZW/11.3 assisteren en instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten. handelingsdeel N 0

K/ZW/11.4 omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures. handelingsdeel N 0

K/ZW/11.5 assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma’s handelingsdeel N 0

K/ZW/11.1 t/m11.5 SE Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/11.1 t/m 11.5

eenvoudige regelende taken verrichten bij sport en bewegen Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/11.1 t/m 11.5

eenvoudige regelende taken verrichten bij sport en bewegen Praktijkopdracht 2 N 1

Naam keuzevak : Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten (1628)

Taak Eenvoudige, regelende taken verrichten bij sport en bewegen

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

K/ZW/1.1 een klant ontvangen en het bezoek afronden. handelingsdeel N 0

K/ZW/1.2 Een eenvoudige haar- en hoofdhuidbehandeling uitvoeren, die past bij het haar en de hoofdhuid van de klant

handelingsdeel N 0

K/ZW/1.3 Een eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren die past bij de huid van de klant handelingsdeel N 0

K/ZW/1.4Een eenvoudige handbehandeling uitvoeren die past bij de conditie van de handen van de klant

handelingsdeel N 0

Naam keuzevak: Kennismaking met uiterlijke verzorging (1623)

Taak:Eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon

K/ZW/1.1 t/m 1.4 SE Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/1.1 t/m 1.4

Eenvoudige haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon

Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/1.1 t/m 1.4

Eenvoudige haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een kapsalon of schoonheidssalon

Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

Naam keuzevak : Assisteren in de gezondheidszorg (1624)**

Taak

ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg, gegevens verzamelen en gezondheidsadviezen geven

K/ZW/7.1 front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk handelingsdeel N 0

K/ZW/7.2 zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur handelingsdeel N 0

K/ZW/7.3 in opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant over zijn of haar gezondheid

handelingsdeel N 0

K/ZW/7.4de klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving

handelingsdeel N 0

K/ZW/7.5 voorlichting geven over mondhygiëne handelingsdeel N 0K/ZW/7.1 t/m 7.5 SE Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/7.1 t/m 7.5

assisteren bij verzorgende handelingen in een praktijksituatie Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/7.1 t/m 7.5

assisteren bij verzorgende handelingen in een praktijksituatie Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen** Alleen op KB niveau

Naam keuzevak : Welzijn, kind en jongere (1620)

periode (deel)taak Inhoud (onderwijsprogramma) toetsvorm Herkansing J/N Wijze van herkansing weging

K/ZW/5.1 ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling handelingsdeel N 0

K/ZW/5.2 kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen

handelingsdeel N 0

K/ZW/5.3 (re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen stimuleren en begeleiden

handelingsdeel N 0

K/ZW/5.4 de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep handelingsdeel N 0

K/ZW/5.5een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling toelichten

handelingsdeel

K/ZW/5.1 t/m 5.5 SE Theorie schriftelijk J* schriftelijk 3

K/ZW/5.1 t/m 5.5

Assisteren bij dagelijks activiteiten van het kind / de jongere Praktijkopdracht 1 N 1

K/ZW/5.1 t/m 5.5

Assisteren bij dagelijks activiteiten van het kind / de jongere Praktijkopdracht 2 N 1

LOB Reflectie op de loopbaancompetenties handelingsdeel N 0

Werkhouding Leer-werkboek, aftekenlijst, beroepsvaardigheden, werkhouding schriftelijk/praktijk N 1

Taakeen bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en hierover rapporteren

* de leerling mag in de vierde klas één SE van een keuzevak herkansen

Programma van toetsing en afsluiting

Studie: lj 4 K Vak: Lichamelijke Opvoeding 2

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 Hockey C P 1

2 Basketbal C P 1

3 Rekstok C P 1

4 Verspringen C P 1

5 Lesgeven; 2 lessen C P/S 1

6 Inzet, hulpverlenen C P 1

7 Inzet, hulpverlenen C P 1

8 Stage 2 V-G H 0

9 Sportoriëntatie V-G S 0

C = cijfer

O-V-G = onvoldoende, voldoende, goed

Programma van toetsing en afsluiting

Studie lj 4 K Vak: Lichamelijke Opvoeding

PTA Omschrijving Herkansing Type Vorm Weging Duur1 Inzet, hulpverlenen C P 1

2 Inzet, hulpverlenen C P 1

C = cijfer