Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

of 19 /19
De toekomst van financieel advies. Unieke klantervaringen implementeren in de financiele wereld 23 januari 2014 Robert Harreman

Embed Size (px)

description

De toekomst van financieel advies. Unieke klantervaringen implementeren in de financiële wereld. De valkuilen en succesfactoren.

Transcript of Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

Page 1: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

De toekomst van financieel advies.Unieke klantervaringen implementeren in de financiele wereld

23 januari 2014

Robert Harreman

Page 2: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

2

Achtergrond

• 10+ jaar voeten in de modder

• Raakvlak business & IT

• Cross Channel klantbediening & Financieel Advies

De toekomst van financieel advies

Page 3: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

3

Implementatie aanpak: wat doet (bijna) iedereen goed?

• Er gebeurt wat!• Reuse – Buy – Build• Openstaan voor standaard software uit de Cloud• Projecten uitvoeren in kleine teams• Toepassen van Agile/Scrum aanpak (tijdens project uitvoering)

.. gericht op snelheid en het behalen van maximaal resultaat, met minimale middelen ..

De toekomst van financieel advies

Page 4: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

4

Ok, goedkoop en snel. Maar wat willen we bereiken?ingegeven door het provisieverbod, de zelfredzame internetklant en de financiele crisis:

• wil de consument online en goedkoop optimaal bediend worden;• verandert rol in de distributie keten significant;• en moet bepaald worden hoe financieel advies wordt gepositioneerd.

..het succesvol doorvoeren van Cross Channel klantbediening is een majeure operatie..

De toekomst van financieel advies

Page 5: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

5

Valkuilen uit de praktijk

De toekomst van financieel advies

Page 6: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

6

Valkuil 1: Onderschatten van de impact

• ‘We gaan even een paar online marketingtooltjes invoeren’.• Onderschatting van de impact op bestaande organisatie, processen en IT. • Hierdoor worden met onvoldoende middelen en expertise projecten

uitgevoerd, die te kleinschalig worden opgezet om echte impact te hebben.

De toekomst van financieel advies

Page 7: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

7

Valkuil 2: Een centrale visie op financieel advies en x-channel klantbediening ontbreekt• Hoe om te gaan met de dienst ‘Advies’?• Richten we deze dienst in op basis van onze huidige situatie, of op basis van

klantbelang/klantvraag?• Hoe echt onderscheidend te zijn voor de consument?

De toekomst van financieel advies

Page 8: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

8

Valkuil 3: IT organisatie faciliteert onvoldoende

• Er is geen doorkomen aan bij het ‘IT betonblok’. • De besluitvorming verloopt zeer traag en moeizaam. • IT bepaalt vaak wat de business kan en mag doen (in plaats van andersom).

De toekomst van financieel advies

Page 9: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

9

Valkuil 4: Veel kapiteins op het schip

• Wie is in de lead: business, marketing, IT? • Welke business unit is de eigenaar van de klant? • Langdurige besluitvorming, telkens weer. • Na de initiële strategievorming duurt het lang voordat de implementatie

projecten worden opgestart (o.a. door de valkuilen 1 en 2). • Er wordt vaak een wat slap aftreksel ingevoerd van wat met de

oorspronkelijke strategie beoogd was, waardoor het succes uitblijft.

De toekomst van financieel advies

Page 10: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

10

Valkuil 5: Geen garantie op succes

• X-channel klantbediening is nieuw in de financiele wereld. • Er is geen garantie op succes.• Het is nog pionieren (ook voor de leveranciers). • Positieve resultaten volgen meestal pas na het enkele malen aanpassen en

verbeteren van het oorspronkelijke concept.

De toekomst van financieel advies

Page 11: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

11

Succesfactoren

De toekomst van financieel advies

Page 12: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

12

Succesfactor 1: Geef Cross Channel prioriteit

• Maak het optimaliseren van Cross Channel klantbediening tot een echte prioriteit op Directie/RvB niveau.

• Maak hiervoor de beste mensen en voldoende budget beschikbaar.• (maar hou de projecten wel zo klein mogelijk)

De toekomst van financieel advies

Page 13: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

13

Succesfactor 2: Centraliseer de besluitvorming

• Centraliseer de besluitvorming over het verbeteren van de Cross Channel klantbediening.

• Beleg het bij een business/marketing afdeling, direct onder de CEO. • Centraliseer daar alle budgetten en besluitvorming. • Stel zeker dat IT weer ondersteunend wordt aan de business.

De toekomst van financieel advies

Page 14: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

14

Succesfactor 3: Werk vanuit een gedragen visie

• Stel een solide lange termijn visie (+ strategie + business case) vast en ga hier door middel van diverse projecten aan werken.

• Stel in ieder geval altijd een eenduidig volledig en actueel klantbeeld centraal.

• Sommige projecten zullen groot zijn en voor de consument weinig zichtbaar (leggen van het fundament).

• Andere projecten zullen klein, innovatief en veel meer zichtbaar zijn. • Bewaak de concepten en lange termijn visie strak.

De toekomst van financieel advies

Page 15: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

15

Succesfactor 4: Hou rekening met inefficiency

• Budgetteer extra kosten voor experimenteren, leren en optimaliseren. • Door wel altijd te opereren vanuit een centrale klant georiënteerde visie

worden onnodige kosten voorkomen. • Kosten als gevolg van het maken en uitrollen van concepten die niet in de

bredere visie passen zijn per definitie onnodig.

De toekomst van financieel advies

Page 16: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

16

Succesfactor 5: Maak het eenvoudig

• Alleen simpele en eenvoudige producten kunnen efficiënt en begrijpelijk online worden geadviseerd en afgesloten.

• Eenvoud leidt tot transparantie en vertrouwen.• Eenvoud noodzakelijk voor integratie met legacy.• Eenvoud is niet simpel.

De toekomst van financieel advies

Page 17: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

Stellingen

Page 18: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

18

Stellingen

1. Cross Channel klantbediening heeft binnen onze organisatie prioriteit op CEO/RvB niveau.

2. Wij beschikken over een centraal, actueel, up-to-date en volledig klantbeeld dat eenvoudig te ontsluiten is ten behoeve van Cross Channel financieel advies.

3. Binnen mijn organisatie is een breed gedragen visie op Cross Channel klantbediening en financieel advies gedefinieerd. Het realiseren van deze visie is centraal belegd.

4. ‘Alles voor de klant eenvoudig maken’ is een belangrijk uitgangspunt waarop binnen onze organisatie actief wordt gestuurd.

5. Onze organisatie wil voorop lopen met het succesvol implementeren van Cross Channel klantbediening.

De toekomst van financieel advies

Page 19: Cross channel klantbediening - Rondetafel VODW / Yellowtail

Laapersveld 611213 VB Hilversum

T + 31 (0) 35 524 8900T + 31 (0) 35 524 8901

[email protected]