Cross Care

of 21 /21
Versnelt jouw zorginnovatie

Embed Size (px)

Transcript of Cross Care

Page 1: Cross Care

Versnelt

jouw

zorginnovatie

Page 2: Cross Care

Waarom CrossCare

?

Urgentie

Page 3: Cross Care

Times ‘r changing

Doel CrossCare:

stimuleren van

zorginnovaties

bijsturen & stimuleren

versnellen & drempels verlagen

kennis overdracht & marktintroductie

Page 4: Cross Care

Waarom CrossCare ?

Page 5: Cross Care

Voordelen voor

ondernemers

Financiële

ondersteuning

Interreg Vlaanderen

Nederland

Je markt vergroten

Nederland & België

Zorgproeftuinsetting

6 deelnemende proeftuinen

Page 6: Cross Care

Zorgproeftuinen

De proeftuinenvan CrossCare

Page 7: Cross Care

De zorgproeftuinen

CareVille Hasselt, B

InnovAGE Leuven, B

LiCalab Turnhout, B

LifeLABs

Zuidoost-Brabant, Nl

Care Innovation Center

West-Brabant, Nl

Expertisecentrum voor

Innovatieve Zorg &

Technologie

Heerlen, Nl

Page 8: Cross Care

Diensten proeftuinen

Page 9: Cross Care

Proeftuinsetting

• Testpanels

• Breed & divers netwerk

• Menukaart: co-creatiesessies, live tests, etc.

Voorbeeldcases: TopShake

Innovate Dementia

Otim Care by Mecam

Huis van Morgen

Page 10: Cross Care

Ontbijtshake: dementie & slikproblemen

Resultaat: 5 recepten

Live tests met 89 patiënten

Co-creatiesessies met de kennisinstellingen

Thomas More en KuLeuven hun wetenschappelijke

(voor)kennis, 12 woon-zorgcentra

TopShake

Page 11: Cross Care

Innovate Dementia

Project gericht op het

bevorderen van innovatieve

zorg voor mensen met

dementie

>200 personen met

dementie (en hun

mantelzorgers)

Focusgroepen en pilots

14 zorginnovaties zijn

doorontwikkeld

Page 12: Cross Care

Christel Heymans, manager Otium Care –

“Dankzij de proeftuin CareVille, was het voor

Mecam als niet-zorg bedrijf mogelijk inzicht

te verwerven in de noden van de zorgmarkt

(ouderen, zorgverleners, zorginstellingen,…) en

zo toegang tot de zorgmarkt te verkrijgen.”

Zorgstoel gericht op waardig ouder worden

3 co-creatiesessies

30 deelnemers: ouderen, mantelzorgers, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten en kinesisten

Otim Care by Mecam

Page 13: Cross Care

Huis van Morgen

Studenten,

zorgprofessionals,

mantelzorgers en burgers

maken kennis met

zorginnovaties.

Innovaties binnen de

thema’s: gezondheid,

wonen, voeding,

mobiliteit, veiligheid en

communicatie/beleving.

Terugkoppeling van

ervaringen naar

producenten.

Page 14: Cross Care

Kan jouw innovatie-

project worden

ondersteund door

CrossCare?

Voorwaarden

Page 15: Cross Care

Technology Readiness Level

Page 16: Cross Care

Voorwaarden

Wat? Innovatie met aantoonbaar verbeteringen in de gezondheidszorg

Opereren in een Vlaamse en Nederlandse proeftuin

Wie? Rechtspersoon, KMO

Ondernemende zorginstelling min. 1 KMO per consortium

Subsidie?

40% (GO) – 50 % (KMO)

Min €15.000 - Max €200.000

Personeelskosten, apparatuur

en uitrusting,

contractonderzoek, reiskosten,

andere materialen

Looptijd?

Max 24 maanden

Financieel?

Voldoende financiële

draagkracht om voor te

financieren

Deminimis-verklaring: max.

€200.000 deminimissteun in

lopende + 2 voorgaande

belastingjaren

Page 17: Cross Care

Verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming

geen de-minimissteun is verleend

Over de periode van ……………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2

jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot …………………......

(datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun

verleend.

beperkte de-minimissteun is verleend

Over de periode van…………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar

vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ........................... (datum van

ondertekening van deze verklaring) is eerder Nederlandse de-minimissteun (in welke

vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van €

..................................

Over de periode van…………………..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar

vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ........................... (datum van

ondertekening van deze verklaring) is eerder Belgische de-minimissteun (in welke vorm

of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van € .................................

Page 18: Cross Care

Project indienen bij

CrossCare

Aanmeldprocedure

Page 19: Cross Care

Procedure projectaanvraag & Waves

Wave 2: 2016-2017

Aanmelden voor 26 oktober: 2-3 A4

16/11: GO / NO GO

30/11: Samenwerkingsdag

18/01: Volledig projectvoorstel

09/02: Jury

Wave 3: 2017

Aanmelden voor 31 mei: 2-3 A4

22/06: GO / NO GO

06/07: Samenwerkingsdag

17/08: Volledig projectvoorstel

14/09: Jury

Volgende aanmeldmogelijkheid: 26 oktober 2016

Page 20: Cross Care

Aanmeldingsfiche

• Commerciële haalbaarheid:

Inpasbaarheid in het

zorgsysteem/

maatschappelijke relevantie

• Economisch toegevoegde

waarde

• Is samenwerking met een

proeftuin noodzakelijk/een

meerwaarde

• Technische haalbaarheid

van de uitvoering

• Innovatieve waarde

Aanmelding CrossCare

Etc.

Page 21: Cross Care

CrossCare.eu

www.crosscare.eu

[email protected]

Eerste aanmeldmogelijkheid: 26 oktober 2016