Cross Care

download Cross Care

of 21

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  28
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cross Care

 • Versnelt

  jouw

  zorginnovatie

 • Waarom CrossCare

  ?

  Urgentie

 • Times r changing

  Doel CrossCare:

  stimuleren van

  zorginnovaties

  bijsturen & stimuleren

  versnellen & drempels verlagen

  kennis overdracht & marktintroductie

 • Waarom CrossCare ?

 • Voordelen voor

  ondernemers

  Financile

  ondersteuning

  Interreg Vlaanderen

  Nederland

  Je markt vergroten

  Nederland & Belgi

  Zorgproeftuinsetting

  6 deelnemende proeftuinen

 • Zorgproeftuinen

  De proeftuinenvan CrossCare

 • De zorgproeftuinen

  CareVille Hasselt, B

  InnovAGE Leuven, B

  LiCalab Turnhout, B

  LifeLABs

  Zuidoost-Brabant, Nl

  Care Innovation Center

  West-Brabant, Nl

  Expertisecentrum voor

  Innovatieve Zorg &

  Technologie

  Heerlen, Nl

 • Diensten proeftuinen

 • Proeftuinsetting

  Testpanels

  Breed & divers netwerk

  Menukaart: co-creatiesessies, live tests, etc.

  Voorbeeldcases: TopShake

  Innovate Dementia

  Otim Care by Mecam

  Huis van Morgen

 • Ontbijtshake: dementie & slikproblemen

  Resultaat: 5 recepten

  Live tests met 89 patinten

  Co-creatiesessies met de kennisinstellingen

  Thomas More en KuLeuven hun wetenschappelijke

  (voor)kennis, 12 woon-zorgcentra

  TopShake

 • Innovate Dementia

  Project gericht op het

  bevorderen van innovatieve

  zorg voor mensen met

  dementie

  >200 personen met

  dementie (en hun

  mantelzorgers)

  Focusgroepen en pilots

  14 zorginnovaties zijn

  doorontwikkeld

 • Christel Heymans, manager Otium Care

  Dankzij de proeftuin CareVille, was het voor

  Mecam als niet-zorg bedrijf mogelijk inzicht

  te verwerven in de noden van de zorgmarkt

  (ouderen, zorgverleners, zorginstellingen,) en

  zo toegang tot de zorgmarkt te verkrijgen.

  Zorgstoel gericht op waardig ouder worden

  3 co-creatiesessies

  30 deelnemers: ouderen, mantelzorgers, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten en kinesisten

  Otim Care by Mecam

 • Huis van Morgen

  Studenten,

  zorgprofessionals,

  mantelzorgers en burgers

  maken kennis met

  zorginnovaties.

  Innovaties binnen de

  themas: gezondheid,

  wonen, voeding,

  mobiliteit, veiligheid en

  communicatie/beleving.

  Terugkoppeling van

  ervaringen naar

  producenten.

 • Kan jouw innovatie-

  project worden

  ondersteund door

  CrossCare?

  Voorwaarden

 • Technology Readiness Level

 • Voorwaarden

  Wat? Innovatie met aantoonbaar verbeteringen in de gezondheidszorg

  Opereren in een Vlaamse en Nederlandse proeftuin

  Wie? Rechtspersoon, KMO

  Ondernemende zorginstelling min. 1 KMO per consortium

  Subsidie?

  40% (GO) 50 % (KMO)

  Min 15.000 - Max 200.000

  Personeelskosten, apparatuur

  en uitrusting,

  contractonderzoek, reiskosten,

  andere materialen

  Looptijd?

  Max 24 maanden

  Financieel?

  Voldoende financile

  draagkracht om voor te

  financieren

  Deminimis-verklaring: max.

  200.000 deminimissteun in

  lopende + 2 voorgaande

  belastingjaren

 • Verklaring

  Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming

  geen de-minimissteun is verleend

  Over de periode van ..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2

  jaar vr de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ......

  (datum van ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun

  verleend.

  beperkte de-minimissteun is verleend

  Over de periode van..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar

  vr de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ........................... (datum van

  ondertekening van deze verklaring) is eerder Nederlandse de-minimissteun (in welke

  vorm of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van

  ..................................

  Over de periode van..(begindatum van het belastingjaar gelegen 2 jaar

  vr de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ........................... (datum van

  ondertekening van deze verklaring) is eerder Belgische de-minimissteun (in welke vorm

  of voor welk doel dan ook) verleend tot een totaal bedrag van .................................

 • Project indienen bij

  CrossCare

  Aanmeldprocedure

 • Procedure projectaanvraag & Waves

  Wave 2: 2016-2017

  Aanmelden voor 26 oktober: 2-3 A4

  16/11: GO / NO GO

  30/11: Samenwerkingsdag

  18/01: Volledig projectvoorstel

  09/02: Jury

  Wave 3: 2017

  Aanmelden voor 31 mei: 2-3 A4

  22/06: GO / NO GO

  06/07: Samenwerkingsdag

  17/08: Volledig projectvoorstel

  14/09: Jury

  Volgende aanmeldmogelijkheid: 26 oktober 2016

 • Aanmeldingsfiche

  Commercile haalbaarheid:

  Inpasbaarheid in het

  zorgsysteem/

  maatschappelijke relevantie

  Economisch toegevoegde

  waarde

  Is samenwerking met een

  proeftuin noodzakelijk/een

  meerwaarde

  Technische haalbaarheid

  van de uitvoering

  Innovatieve waarde

  Aanmelding CrossCare

  Etc.

 • CrossCare.eu

  www.crosscare.eu

  bedrijven@crosscare.eu

  Eerste aanmeldmogelijkheid: 26 oktober 2016