Criteriadocument Kantoorgebouwen renovatie

Click here to load reader

 • date post

  30-Nov-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  3.096
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Criteriadocument Kantoorgebouwen renovatie

 • 1. Criteria voor duurzaam inkopen van Renovatie van Kantoorgebouwen Versie: 1.1 Datum: 28 juli 2009 Status: vastgesteld In opdracht van
 • 2. Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Het programma DBO is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, VNG, IPO en de UvW. Meer informatie tel. (030) 239 35 33, duurzaaminkopen@senternovem.nl en www.senternovem.nl/duurzaaminkopen. SenterNovem, Duurzaam Inkopen, criteria voor duurzaam inkopen van Renovatie van Kantoorgebouwen, versie 1.1 2 Datum publicatie: 28 juli 2009 Form 100, vs 7, 18 mrt 09
 • 3. Inhoudsopgave 1 Inleiding ...................................................................................................................................................... 2 1.1 Afbakening van de productgroep ............................................................................................................ 2 1.2 Status...................................................................................................................................................... 4 2 Markt en duurzaamheid.............................................................................................................................. 5 2.1 Kansen en beperkingen van Duurzaam Inkopen.................................................................................... 5 2.2 Inkoopvolume en marktpotentieel van de overheid ................................................................................ 5 2.3 Beleids- en marktontwikkelingen ............................................................................................................ 6 2.4 Duurzaamheidsaspecten ........................................................................................................................ 7 2.4.1 Milieuaspecten ................................................................................................................................... 7 2.4.2 Sociale aspecten .............................................................................................................................. 15 3 Duurzaamheid in het inkoopproces.......................................................................................................... 16 3.1 Voorbereidingsfase (aandachtspunten) ................................................................................................ 16 3.2 Specificatiefase (criteria)....................................................................................................................... 17 3.2.1 Kwalificatie van leveranciers ............................................................................................................ 18 3.2.2 Programma van eisen ...................................................................................................................... 19 3.2.2 Gunningscriteria ............................................................................................................................... 20 3.2.4 Contract ............................................................................................................................................ 21 4 Meer informatie ........................................................................................................................................ 23 4.1 Bronnen en relevante informatie........................................................................................................... 23 4.2 Gerelateerde (sub)productgroepen....................................................................................................... 23 4.3 Informatiepunt SenterNovem ................................................................................................................ 23 Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie .................................................................................. 24 SenterNovem, Duurzaam Inkopen, criteria voor duurzaam inkopen van Renovatie van Kantoorgebouwen, versie 1.1 1 Datum publicatie: 28 juli 2009 Form 100, vs 7, 18 mrt 09
 • 4. 1 Inleiding De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede voorbeeld. Jaarlijks besteden overheidsorganisaties meer dan 40 miljard euro aan inkopen en diensten. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. De overheden hebben duidelijke doelen gesteld: het Rijk wil in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen. De gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015. Provincies en waterschappen hebben minimaal 50 procent in 2010 als doel gesteld. 100 procent duurzaam inkopen betekent dat de inkopen voldoen aan de eisen die op dat moment voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de website van Duurzaam Inkopen (www.senternovem.nl/duurzaaminkopen). SenterNovem ondersteunt overheden om de doelstellingen te bereiken, onder andere door duurzaamheidscriteria te ontwikkelen voor producten, diensten en werken die overheden inkopen. In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Renovatie van Kantoorgebouwen. Ook vindt u in dit document aandachtspunten voor de fase vr en n de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van criteria. Huur, aankoop, renovatie of herbestemming versus nieuwbouw In Nederland staan veel kantoren leeg. Volgens de Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB) stond in 2007 6,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, ongeveer 14% van de totale voorraad. Volgens de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) staat bijna 3 miljoen vierkante meter kantoorruimte al twee jaar of langer leeg. Tegelijkertijd is voor 1,4 miljoen vierkante meter een bouwvergunning verleend. Vanwege een lagere milieubelasting heeft de huur, aankoop, renovatie of herbestemming van leegstaande panden vanuit het oogpunt van duurzaamheid de voorkeur boven nieuwbouw. Veel van de benodigde materialen zijn namelijk al in de bestaande gebouwen aanwezig. Dit document beschrijft de criteria die gehanteerd worden als het besluit voor renovatie reeds is gevallen. De overwegingen om tot deze keuze te komen vallen buiten de kaders van dit document. 1.1 Afbakening van de productgroep De productgroep Renovatie van Kantoorgebouwen omvat criteria voor 'het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk, waarvoor in de bouwregelgeving specifieke eisen gelden (zie paragraaf 2.2). Het betreft gevelrenovatie en/of vervanging van verwarmings- en verlichtingsinstallaties. Het gaat hierbij om bouwvergunningsplichtige ingrepen. Onder volledige renovatie wordt verstaan een vergunningsplichtige ingreep aan het gebouw waarbij meer dan 55% van de schil (gevels en dak) wordt vervangen of gewijzigd. Tevens moet er sprake zijn van een vervanging of vernieuwing van de gebouwgebonden installaties. Als de schil voor een kleiner percentage wordt vernieuwd of als de gebouwgebonden installaties gehandhaafd blijven, is er sprake van gedeeltelijke renovatie. Bij de productgroep Beheer en onderhoud van kantoorgebouwen gaat het om dagelijks beheer, waarbij langlopende contracten worden afgesloten of concrete leveringen en/of diensten worden aanbesteed. Er is geen vergunningsplicht. Afbakening Renovatie van kantoorgebouwen binnen Gebouwen Dit document is onderdeel van de productgroep Gebouwen. In de volgende tabel is aangegeven welke criteriadocumenten binnen deze productgroep vallen. SenterNovem, Duurzaam Inkopen, criteria voor duurzaam inkopen van Renovatie van Kantoorgebouwen, versie 1.1 2 Datum publicatie: 28 juli 2009 Form 100, vs 7, 18 mrt 09
 • 5. Fase Bestemming: Kantoorgebouwen Andere gebouwcategorien Nieuwbouw Beheer en onderhoud Renovatie Sloop Huur en aankoop Hieronder volgt een opsomming van activiteiten die niet in dit document worden meegenomen: Werkzaamheden gericht op het beheer en onderhoud die niet bouwvergunningsplichtig zijn; Werkzaamheden aan monumenten. Gezien de sterk uiteenlopende aard van de gebouwen en de benodigde werkzaamheden gelden de criteria niet voor monumenten. Hoewel er in monumenten vaak grote verbeteringen op het gebied van duurzaamheid mogelijk zijn, dienen deze per geval afgewogen te worden ten opzichte van het monumentale karakter; Het vervangen van het inbouwpakket (binnenwa