Creative. Your point is our inspiration

16
Creative. Your point is our inspiration Geschiedenis Hoe is Creative. ontstaan? Merkanalyse Merkanalyse over Creative. Promotie acties Hoe willen wij aan de markt duidelijk maken dat we er zijn? Jong Dynamisch Creatief

description

Merk ik voor Redesign

Transcript of Creative. Your point is our inspiration

Page 1: Creative. Your point is our inspiration

Creative.Your point is our inspiration

GeschiedenisHoe is Creative. ontstaan?

MerkanalyseMerkanalyse over Creative.

Promotie actiesHoe willen wij aan de markt duidelijk maken dat we er zijn?

Jong Dynamisch Creatief

Page 2: Creative. Your point is our inspiration

Creative.Your point is

our inspiration

Creative Point

Your point is our inspiration

Creative.| Logo en Slogan | 2

Page 3: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Inhoudsopgave | 3

Creative.

Inhoudsopgave

1. Cover2. Logo en slogan3. Inhoudsopgave4. Bedenker5. Voorstellen bedrijf6. Geschiedenis7. Voorgelopen opdrachten9. Waar sta ik nu?10. Merkanalyse11 - 12. Merkmodel13. Merkidentiteit14. Idee logo en huisstijl15. Promotie acties16. Achterpagina

Page 4: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Bedenker | 4

Creative. Bedenker

Creative. is bedacht na een opdracht op het MBO. Dit is ondertussen 3 jaar geleden. De opdracht was om een mini-onderneming te starten met 8 personen. Samen met klasgeno-ten hebben we ervoor gekozen om een Marketing-communicatie bureau op te starten. De onderneming liep goed. Toen het concept bedacht is heette het bedrijf CreativePoint. Er zat geen slogan bij en de huisstijl kleuren waren roze met grijs. De bedenkers van CreativePoint zijn Rik Horevoorts, Josje van Weert, Marcella Koning, Bart Triki, Nadieh van de Berg, So-raya Michiels, Brian Wenting en Jolanda Jacobs.

De bedenker van het vernieuwde bedrijf en de slogan is Rik Horevoorts.

Page 5: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Voorstellen bedrijf| 5

Creative.Voorstellen bedrijf

Creative. is een jong bedrijf met de doelstellingen om klanten zoveel mogelijk te helpen met hun imagoproblemen. Om het bedrijf op te starten willen we gebruik maken van aandeelhouders. Uiteraard gaat een deel van de winst ook terug naar de aandeelhouders. We willen deze methode gebruiken totdat Creative. op zijn eigen benen kan staan en genoeg omzet hee! om de opdrachten zelf te " nancieren. Waar Creative. zich inonderschijdt in de markt van de communicatie en ontwerp bureau’s, is dat Creative. zich op de middel kleine bedrijven (MKB) richt. Door een jong bedrijf te zijn met werknemers die net afgestudeerd zijn of zelfs nog met een opleiding bezig zijn is het voor de klant kostendrukkend. Dat we ons anders positioneren in de markt wil niet zeggen dat de kwaliteit hierdoor achteruit gaat. Creative. verkoopt dus géén producten, wij leveren diensten. Wij leggen de toon op creativiteit. Er is gekozen voor een strak design omdat dit het professionele aspect van het bedrijf naar voren laat komen. Zo ook in dit magazine, het is een strak design.

Page 6: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Geschiedenis | 6

Creative.Geschiedenis

Zoals eerder vermeldt is naam Creative. niet geheel nieuw. Het is bedacht in het 2e leerjaar van een MBO opleiding als gevolg van het opstarten van een mini-onderneming. Echter is de naam wel aangepast. Was dit eerst CreativePoint, Creative. is nu de nieuwe naam. Zoals je ziet is de naam gecombineert met een symbool, namelijk een punt. De slogan is bedacht na aanleiding van de naam. Er is Creative. een nieuw leven ingeblazen naar een opdracht vanuit het HBO. Eerlijk gezegd vond ik dit moeilijk, omdat Creative. niet een bedrijf is die een fysiek product biedt. Het is dus moeilijker om a$ eeldingen te combineren met de tekst. Ik heb hier toch voor gekozen omdat het mijn droom is om een eigen bedrijf op te starten in de tak van de Marketing en Communicatie.

Page 7: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Eerdere opdrachten | 7

Creative.Eerdere opdrachten

Tijdens het bestaan van CreativePoint zijn er enkele opdrachten uitgevoerd. Zo is er een bruilo! geregeld, een marktonderzoek gedaan, het imago van een bedrijf verbeteren en een schoolfeest organiseren. Als je dit alles bij elkaar optelt zijn dit grote opdrachten om binnen een schooljaar te doen. Waar ik het meest van geleerd heb is de bruilo! . Hier ga ik iets verder op in. Tijdens deze opdracht was ik de contactpersoon tussen het bruidspaar en CreativePoint. De bedoeling van deze opdracht was dat we het feest na de bruilo! in goede banen zouden leiden en dat we een opzet maakte over hoe het feest zou verlopen. Gelukkig is het allemaal goed verlopen.

Zoals u kunt zien hee! CreativePoint al ervaring met het werk dat er verricht moet wor-den. Dit zal u zeker helpen met de gegeven opdrachten!

Page 8: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Merkanalyse | 8

Creative.Merkanalyse

Personal DNA

Om meer te weten te komen over mezelf heb ik online een Personal DNA gemaakt. Volgens deze test ben ik een ‘Benevelopt Director’, dit wil is het Nederlands zeggen; een welwillende directeur. Dat wil zeggen dat je sterk in je schoenen staat, je de echte wereld goed weet te onderscheiden van je droom-wereld en je problemen het liefst zelf wil oplossen. Kan je dit niet alleen oplossen dan ben je niet te bang om anderen om hulp te vragen.

Mening van anderen

Ook heb ik 15 mensen verschillende mensen om hun mening gevraagd. Ik heb ze gevraagd op ze 5 eigenschappen van mij konden opnoemenVeel mensen hebben sociaal, spontaan en zorgzaam opgeschreven als positieve dingen. Als negatieve dingen kwamen naar voren: Lax, impulsief en opvliegerig.

Merkmodel

Aan de hand van de test en de mening van anderen kan je een merkmodel samen-stellen. Je weet nu hoe anderen jou zien en hoe jij jezelf ziet, je bent meer over jezelf te weten gekomen. Het merkmodel komt terug op pagina 10 en 11.

Page 9: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| 9

Creative.

Page 10: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Merkmodel | 10

Creative Merkvisie

Over 5 jaar wil ik een succesvol bedrijf zijn met veel werknemers en een grootklantenbestand.

Merkmissie

Kwaliteit naar een hoger niveau brengen en de kosten laten dalen.

Merkwaarden

Luister goed naar de klant, your point is our inspiration

Merkinnerlijk Merkuiterlijk

Page 11: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Merkmodel | 11

Creative.

Merkuiterlijk Merkgedrag

Producten en diensten

Bedrijven helpen met imagoproble-men of communicatieproblemen die ze zelf niet kunnen oplossen.

Interne Communicatie

Contact houden met de werknemers via Hyves en Facebook. Verder ook een maandelijke mailing sturen.

Externe Communicatie

Reclame maken via sociale media en een website maken.

Zien

Bij het logo meteen een naam krijgen. Voelen

Als de naam komt er meteen een vertrouwd gevoel bij krijgen.

Horen

Als personen de naam Creative. horen meteen aan dit bedrijf denken en weten wat we doen,

Taal

De klant informeer aanspreken zodat het ‘wij’ gevoel naar boven komt Doelgroep

We willen ons richten op MKB - ers.

Page 12: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Merkidentiteit | 12

Creative.Merkidentiteit

Concept

Nu je weet wie je bent en wat je wilt kan je gaan beginnen met het verzinnen van je bedrijf. Omdat ik graag verder wil met een eigen bedrijf in de communicatie en nog veel wil leren in de ontwerpbranche heb ik voor een bedrijf gekozen dat beide combineert.

Merknaam

Goed, je weet wat je wilt en je bent eruit wat voor een bedrijf het moet gaan worden. Dan komt het aan op de naam. Ik heb voor Creative. gekozen omdat het pakkend is. De slogan ‘Your point is our inspiration’ sluit goed aan bij de naam.

DoelgroepHet bedrijf gaat zich richten op de MKB-ers. Ik heb voor deze doel-groep gekozen omdat deze mensen veelal ook jong zijn. Het bedrijf wil zich ook onderscheiden door goed-koper te zijn dan de concurrentie. De doelgroep past hier prima bij, zij hebben immers meestal niet zoveel te besteden.

Page 13: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Huisstijl | 13

Creative. Huisstijl

In mijn huisstijl heb ik gekozen voor oranje en zwart. Oranje staat voor gretigheid en feest. Ik heb voor deze kleur gekozen omdat ik gretig ben om opdrachten aan te nemen en die zo goed mogelijk te voltooien. Daarnaast hee! oranje ook de betekenis voor feest. Ook hier heb ik bewust voor gekozen. Niet in de zin dat ik de opdrachten als een feest zie en er zo mee omga, maar om aan te geven dat ik er met beide schouders onder ga staan om het bedrijf zo goed mogelijk te runnen.Als contrast heb ik zwart gekozen. Ookal staat deze kleur niet voor zakelijk, dit is wel de intentie die ik ermee uit wil beelden.

Typogra" e

Ik heb gekozen voor Minion Pro. Dit omdat het een lekker strak lettertype is en het zakelijk overkomt. Ik gebruik de normale grootte 12 pt. Voor de koppen gebruik ik 48 pt en voor het logo heb ik lettergrootte 72 pt. gekozen.

Page 14: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Logo | 14

Creative. Logo

Ik heb overwogen om hetzelfde logo te pakken als die we tijdens het MBO hebben gebruikt. Dit leek me niet slim omdat ik zo niet om leer gaan met Illustrator, Photoshop of Indesign. Ik heb gekozen voor een woordmerk gecombineerd met een beeldmerk. Daarnaast heb ik ook een slogan bedacht; Your point is our inspiration. Deze slogan slaat ook weer op de punt die in het logo staat. Ook combineert de slogan met de merkwaarden van het bedrijf (luis-ter goed naar de klant en maak op basis daarvan een concept voor het product). In het logo komen ook de kleuren oranje en zwart terug. Aan de zijkant heb ik voor 2 strakke lijnen gekozen, deze staan voor een georganiseerd bedrijf. Tussen de 2 lijnen in heb ik een kronkelende oranje lijn geplaatst, deze gee! de creativiteit van het bedrijf weer.

Page 15: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Logo en Slogan | 15

Creative. Reclamecampagne

Bedrijvenbeurs

Ook wil ik met Creative. naar een bedrijvenbeurs om te laten

zien wie we zijn en waar we voor gaan en staan.

Mond

tot mond

Woorden zeggen meer

dan daden.

Internet

De meeste reclame wil ik via het internet gaanmaken. Ik wil verschillende advertenties plaatsen op media zoals LinkedIn en Facebook. Daarnaast wil ik ook een eigen website opzetten. Hier kunnen potentiële klanten heen surfen om meer over het bedrijf te weten te komen en een goede look en feel van het bedrijf te krijgen.

Page 16: Creative. Your point is our inspiration

Creative.| Achtercover | 16

Creative.Your point is our inspiration