cpobhoeksteenmaurik-live-31b2b0f9ff9d4- ... آ  Web view Net als bij ding-dong. Luchtwoord Korte...

download cpobhoeksteenmaurik-live-31b2b0f9ff9d4- ... آ  Web view Net als bij ding-dong. Luchtwoord Korte klank

of 9

 • date post

  03-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of cpobhoeksteenmaurik-live-31b2b0f9ff9d4- ... آ  Web view Net als bij ding-dong. Luchtwoord Korte...

SPELLINGSONDERWIJS OP DE HOEKSTEEN

Op de Hoeksteen hebben we gekozen voor de methode STAAL als taal- en spellingsmethode. Vanaf de tweede helft van groep 3 leren de kinderen spellingsregels aan de hand van categorieën.

Dit document geeft uitleg hoe de verschillende categorieën werken. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal combineert spelling en grammatica.

Aanbod categorieën:

Groep 4 categorie: 1 t/m 12

Groep 5 categorie: 1 t/m 19

Groep 6 categorie: 1 t/m 28

Groep 7 en 8 categorie: 1 t/m 34

Hakwoord

Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Zingwoord

Net als bij ding-dong.

Luchtwoord

Korte klank + cht met de ch van lucht.

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Plankwoord

Daar mag geen g tussen.

Eer-oor-eur-woord

Ik schrijf ee, oo eu.

Eer-woord. Ik schrijf ee.

Eur-woord. Ik schrijf eu.

Oor-woord. Ik schrijf oo.

Eel-woord. Ik schrijf ee.

Aai-ooi-oei-woord

Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i.

Eeuw-ieuw-woord

Ik denk aan de u.

Langermaakwoord

Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken.

Ik hoor of ik een d of t moet schrijven.

Voorvoegsel

Ik hoor de /u/ maar ik schrijf de e.

Klankgroepenwoord

(te uitgebreid voor op dit kaartje, zie poster)

Verkleinwoord

Grondwoord is ….

Dat is een [categorie+ regel].

Dan je/pje erachter.

Ik hoor een /u/, maar ik schrijf een e.

Achtervoegsel

-ig: ik hoor ‘/ug/, maar ik schrijf ig.

-lijk: ih hoor /luk/, maar ik schrijf lijk.

Kilowoord

Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.

Komma-s-woord

Eerste de komma, dan de s.

Centwoord

Ik hoor de /s/, maar ik schrijf de c.

Komma-s-meervoud

Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s behalve bij ee.

Politiewoord

Ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie.

Colawoord

Ik hoor de /k/, maar ik schrijf de c.

Tropisch-woord

Ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch.

Taxi-woord

Ik hoor /ks/, maar ik schrijf de x.

Chefwoord

Ik hoor /sj/ maar ik schrijf ch.

Theewoord

Ik hoor de /t/, maar ik schrijf th.

Caféwoord

Met een streepje op de é.

Cadeauwoord

Ik hoor /oo/, maar ik schrijf eau.

Routewoord

Ik hoor de /oe/, maar ik schrijf ou.

Garagewoord

Ik hoor /zj/, maar ik schrijf g.

Lollywoord

Ik schrijf de Griekse y.

Tremawoord

Puntjes op de …..

Militairwoord

Woorden met –air

(zoals militair, populair, miljonair, spectaculair)

Koppelteken

bij samenstellingen wanneer:

klinkers botsen (zee-egel)

aardrijkskundige namen (Zuid-Azië)

afkortingen (tv-gids)

Trottoirwoord

Franse leenwoorden met –oir

Tussen-e

komt voor bij samenstellingen

(te uitgebreid voor op dit kaartje)

Trema meervoud

Bij woorden met ee, schrijf ik ën erachter.

Bij woorden met ie, schrijf ik ën erachter, behalve bij bacteriën, koloniën, oliën, poriën, financiën.

Latijns voorvoegsel

(zoals ad, ab, ob, sub)

Daarnaast wordt er vanaf groep 4 ook aandacht besteed aan grammatica. Per jaar zal er een uitbreiding zijn van het aanbod bij de woordsoorten, zinsdelen en de leestekens.

Woorden die bij de Grammatica worden gebruikt:

Woordsoorten:

· Werkwoord

· Lidwoord

· Zelfstandig naamwoord

· Enkelvoud, meervoud

· Bijvoeglijk naamwoord

· Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

· Hulp werkwoord

· Voltooid deelwoord

· Voorzetsel

· Voegwoord

· Telwoord

· Rangtelwoord

· Persoonlijk voornaamwoord

· Bezittelijk voornaamwoord

Zinsdelen:

· Persoonsvorm

· Onderwerp

· Lijdend voorwerp

· Werkwoordelijk gezegde

· Bepaling van plaats

· Bepaling van tijd

· Meewerkend voorwerp

Leestekens: (interpunctie)

· Hoofdletter

· Vraagteken

· Dubbele punt

· Aanhalingstekens

· Uitroepteken

· Komma

Mocht u hier meer over willen weten, kunt u daarvoor bij de leerkracht terecht