Corporate communicatie

of 38 /38
Corporate communicatie Communicatie Digitale Media, CDM2A Hogeschool Rotterdam, Leon WJ Goor Bijeenkomst 7, 2012

Embed Size (px)

description

Corporate communicatie. Communicatie Digitale Media, CDM2A Hogeschool Rotterdam, Leon WJ Goor Bijeenkomst 7, 2012. Agenda. Terugblik vorige week Theorie 7 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Corporate Communicatie Tentamenstof en proeftentamen Praktijk Opdracht 10 minuten gesprek. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Corporate communicatie

 • Corporate communicatie

  Communicatie Digitale Media, CDM2AHogeschool Rotterdam, Leon WJ GoorBijeenkomst 7, 2012

 • AgendaTerugblik vorige weekTheorie 7Maatschappelijk Verantwoord OndernemenCorporate CommunicatieTentamenstof en proeftentamenPraktijkOpdracht 10 minuten gesprek

 • Aanvulling ORMCorporate personalitiesonline gedrag medewerkers actieve coachingWebcare een klacht is een kansORM - Je moet de belanghebbenden engageren en met ze in conversatie gaan.

 • REPUTATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMENCorporate communicatie

 • VertrekpuntNa bepalen van de kernopdracht en kernwaarden en de gewenste reputatie kijken we vandaag naar de vraag:Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarom is dat zo belangrijk en wat is het effect ervan op de reputatie?Wat is de corporate story, waarom is dat zo belangrijk voor de organisatie?

 • De aanleidingDe roep om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) klinkt steeds luider

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dwing je niet af met wetgeving, het reputatiemechanismeis de drijvende kracht. Reputatie is z belangrijk datondernemingen zich netjes zullen gedragen. Het iseen stevig mechanisme dat tanden heeft en waarbedrijven gevoelig voor zijn. Herman Wijfels, voorzitter SER (Sociaal Economische Raad)

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (I) = Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op lange termijn in de drie dimensies people, planet, profit gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. Triple P -> het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profitSynoniem: duurzaam ondernemenhttp://www.mvonederland.nl/ http://www.duurzaamondernemen.nl

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (II)PlanetProfitPeople

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (III) MVO houdt in dat ondernemerschap mede wordt benut om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukkenDe 3 hoofdelementen van MVOduurzaamheid bedrijfsethiek waarden & normen, keuzes bij dilemmasbetrokken ondernemerschapBetreft alle kernprocessen van de organisatieinkoop / productie / personeelsbeleid / marketing etc etcbijvenergiezuinige producten / uitstekende arbeidsomstandigheden

 • Waarom? Maatschappelijke driehoek (I)Staat (publieke belangen)Markt(private belangen, meestal for-profit)Burgerij (private belangen, meestal non-profit)Hirarchie &ControleInspraak &Collectieve actieConcurrentie&MarktwerkingONDERHANDELINGSSAMENLEVING

 • Waarom? Het moet / hoort / loont (II) MVO - omdat het moetbepaalde stakeholders stellen eisen richting de organisatieMVO - omdat het hoortovertuigingskracht van binnenuitMVO - omdat het loontdefensief - -> wapen tegen negatieve reputatie risicomanagementoffensief - - > profileren met MVO richting stakeholder

 • Wat? Themas en voorbeelden

  MVO themaVoorbeeldenpeopleArbeidsverhoudingenArbeidsvoorwaardenArbeidsparticipatieMensenrechtenLeveranciersOngelijke behandeling van werknemersInkomensongelijkheidKinderarbeidplanetMilieuzorgKetenbeheerVervuilingCO2 uitstootVoedselveiligheidprofitJaarcijfers InvesteringenGiften(boekhoud)FraudeBonussenBelastingvlucht

 • Hoe? Strategische stakeholderdialoog (I)Effectief managen van het communicatieproces met de stakeholders:

  Waarom grotere bereidheid tot samenwerken (ook NGOs)vaker consultatie&coperatie dan conflict& confrontatie

 • Hoe? Strategische stakeholderdialoog (ll) Kansenversterken reputatie kweken van wederzijds begrip en verkrijgen van draagvlak voor keuzes opheldering geven rond geven rond kwesties bv issuesBedreigingenstakeholders kunnen oordeel vellen slapende honden wakker makenscepsis over intenties ongeloofwaardig / arrogantgelijk hebben is nog geen gelijk krijgen En als je het niet weet geef dat dan eerlijk aan / roep op tot dialoog

 • Hoe? Strategische stakeholderdialoog (III)

 • REPUTATIE COMMUNICATIESTRATEGIE Corporate communicatie

 • Vertrekpunt in schema

 • AanpakOverall strategiecommunicatiekruispunt - van Rulertoelichting op stakeholdersUitwerking op basis van CI-mix (model van Birkigt en Stadler)1. Symboliek2. Communicatie3. Gedrag

 • Overall strategiecommunicatiekruispunt - van Ruler

  Het doel isinformerenbenvloedenEenrichting (zenden) informerenoverredenTweerichting(zenden en ontvangen)dialogiserenformeren

 • Overall strategietoelichting op stakeholdersStakeholders zijn groepen van organisaties en personen dieinvloed kunnen hebben op de organisatie, ofdie door de organisatie worden benvloedSynoniem: actoren / belanghebbendenVoorbeelden van stakeholdersKlanten / Leveranciers / Medewerkers (+ potentieel) /Aandeelhouders / Journalisten / NGOs (bijv actiegroep, vakbond, belangengroep) / Overheden /Omwonenden / Belastingdienst / Ondernemingsraad /Brancheverenigingen / Lobbyisten / Sollicitanten / Accountants

 • Waarom communiceren met stakeholders?Communicatie met stakeholders is erg belangrijk wantstakeholders en ondernemingen worden steeds afhankelijker van elkaarstakeholders worden meer gemancipeerdstakeholders krijgen meer expertisestakeholders beoordelen organisaties meer op immaterile criteria zoals MVOondernemingen worden door de overheid steeds meer zelf verantwoordelijk gehouden voor hun daden

 • Hoe communiceren met stakeholders? (I) Wat willen stakeholders? Zij hebben belang bij de organisatie en willenbetrokken wordenserieus genomen worden, dus Organisatie moet communiceren met stakeholdersvoortdurendtransparantpro-actiefMachtige stakeholders verdienen VIP-behandeling!

 • Stakeholder Salience modelDit model deelt stakeholders in op basis van:3 stakeholderdimensies8 stakeholdertypen Dimensies1. machtig - kan wil opleggen2. legitiem - wenselijk / conform waarden en normen3. urgent - onmiddellijk aandacht opeisen Dynamisch model typeringen kunnen wijzigenpolitiek, economie etc. kan veranderenstakeholders kunnen veranderen of zich ontwikkelenlegitimiteit of urgentie kan wijzigennon-stakeholder kan stakeholder worden

 • Typen in Stakeholder Salience model TYPE DIMENSIEVOORBEELDslapendmklokkenluiderwillekeuriglnon-profitorganisatiesveeleisendubuurtbewonerdominantm lvakbondsledengevaarlijkm ugewelddadige groepafhankelijkl uclaim derde wereldultiemm l uaandeelhoudersnon-

 • Uitwerking CI- mix: symboliekHuisstijlnaam / logo / stijlelementen= Visuele identiteit stijl van het huis= Laat zien wie je bentFunctiesherkenbaarheid vergrotenbekendheid vergroten

 • Voorbeelden van huisstijldragersAdvertenties / affiches / bedrijfskleding / bewegwijzering / borden (signing) / briefpapier / brochures / catalogi / complimentkaartjes / enveloppen / facturen / folders / formulieren / gebouwen / handleidingen / interieur gebouwen / mappen / memos / personeelsblad / reclame / relatiegeschenken / schrijfblokken / serviesgoed / sponsormateriaal / verpakkingen / visitekaartjes / vlaggen / voertuigen / websites

 • Uitwerking CI- mix: communicatieVormen van communicatieIssuemanagementPublic affairsCommunity relationsCrisiscommunicatieFinancile communicatieArbeidsmarktcommunicatie

 • Toelichting op communicatie (I)Issuemanagement = het continu analyseren van belangrijke politieke en maatschappelijke themas die van invloed kunnen zijn op de organisatiePublic affairs = het benvloeden van besluitvormingsprocessen bij overheden en plotieke/ maatschappelijke organisaties (lobbyen)Community relations = communicatie die gericht is op de directe (geografische) omgeving van een organisatie zoals omwonenden / gemeente etc

 • Toelichting op communicatie (II)Crisiscommunicatie = communicatie bij optreden van een crisis (crisis= onverwachte gebeurtenis die snelle besluitvorming vereist)Financile communicatie = communicatie over de organisatie gericht op financile doelgroepenArbeidsmarktcommunicatie = communicatie met potentile medewerkers / personen + aanstellingen die van belang zijn bij aantrekken personeel

 • Uitwerking CI- mix: gedragVeel voorkomend methode: internal branding= interne merkbeleving= corporate identity (vooral kernwaarden) inspiratie-bron maken voor het gedrag van de medewerkers Uitgangspunt: medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs van een organisatie zij hebben grote invloed op reputatie van organisatie bij klanten/ stakeholdersBijv: Interpolis glashelder glasheldere polisvoorwaarden voor de klant? Dan ook glasheldere arbeidsvoorwaarden voor de medewerker

 • SAMENVATTEND (I)Corporate communicatie

 • Van identiteit naar reputatie

  identiteit p r o f i l e r e n

  reputatie p o s i t i o n e r e n

 • Relatie identiteit en reputatieIdentiteit en reputatie moeten elkaar zo dicht mogelijk benaderen

  Gewenste identiteit

  Huidige reputatieHuidige identiteitGewenste reputatie

 • TentamenTentamenstofAlle slides van de powerpoint-presentaties van week 1 t/m 7

  Tentamenopzet10 meerkeuzevragenAlle casussen

  TENTAMENDATUM: 2 april 11.30 13.00 uur!!

 • Voorbeeld tentamenvraagMet SERM zorg je ervoor dat a. je hoog scoort in zoekmachinemarketingb. ongewilde zoekresultaten niet ranken in de eerste 10 zoekresultaten van jouw ondernemingc. je op betaalde wijze voorkomt dat je concurrent zich nestelt tussen jouw zoekresultatend. je betaalt via Adwords voor je ranking

 • Voorbeeld tentamenvraag casus Philips: de jaarlijkse bekendmaking van de onderneming met de beste reputatie in Nederland vond begin april plats; wederom was dat Philips (zie ook bijgaand artikel).a. Waarom is een goede reputatie belangrijk (noem 3 redenen)b. Een goede reputatie wordt gevormd door 4 algemene en 6 specifieke factoren. Analyseer de reputatie van Philips op basis van 5 factoren naar keuze (uit de algemene en specifieke factoren)c. Noem de 3 belangrijkste stakeholders voor Philips en geef het type of dimensie aan d. Uit het artikel blijkt dat de meeste financials (ING en ABN/Amro) flink hebben ingeleverd. Verklaar dite. De reputaties zijn gemeten via onderzoek - welke type onderzoek beveel jij aan

 • Praktijk corporate communicatie

 • Praktijk opdrachtCorporate Communicatie analyse uitvoeren voor een AEX / Midkap organisatieOpdracht volgende week A. Geef weer in welke mate je organisatie MVO toepast (analyse en mening) B. Geef een totaalanalyse van je bedrijf.Waar is het vanuit corporate communicatie overwegingen sterk in, wat kan beter, welke adviezen geef je de organisatie mee?TOTAALRAPPORT inleveren uiterlijk donderdag 12 april per mail

  ***************