Corporate brochure retail

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Hoe een klein winkeltje in ‘koloniale waren’ kan uitgroeien tot een internationale koffiebranderij en theehandel? Door liefde voor het vak, door passie voor producten. En dat heeft Simon Lévelt al bijna 200 jaar. Het begon allemaal in 1817. In de havens van Amsterdam opende Simon Lévelt zijn eerste winkeltje in koloniale goederen. Daar verkocht hij de allermooiste koffie en thee. Sinds die tijd is er veel veranderd. Maar de passie is gebleven. Die zit in onze genen, die stroomt door onze aderen. Al zes generaties lang. En dat proef je aan alles. Bij Simon Lévelt vindt u een zeer groot assortiment koffie en thee. Het merendeel bovendien van biologische kwaliteit. En dat assortiment wordt voortdurend vernieuwd.

Transcript of Corporate brochure retail

 • 200 jaar koffie & theeproef Dit NS

 • 1988Betrokken bij

  oprichting

  Max Havelaar

  hoe een klein winkeltje in koloniale waren kan uitgroeien tot een internationale koffiebranderij en theehandel?

  Door liefde voor het vak, door passie voor producten. en dat heeft Simon Lvelt al bijna 200 jaar. het begon

  allemaal in 1817. in de havens van amsterdam opende Simon Lvelt zijn eerste winkeltje in koloniale goederen.

  Daar verkocht hij de allermooiste koffie en thee. Sinds die tijd is er veel veranderd. Maar de passie is gebleven.

  Die zit in onze genen, die stroomt door onze aderen. al zes generaties lang. en dat proef je aan alles. allereerst

  natuurlijk aan de producten die we verkopen. Bij Simon Lvelt vindt u een zeer groot assortiment koffie en thee.

  het merendeel bovendien van biologische kwaliteit. en dat assortiment wordt voortdurend vernieuwd.

  kLeiN faMiLieBeDrijf, Groot Merk

  DuurzaaM oNDerNeMeN passie, dat hebben onze inkopers ook. Daarom zijn

  ze altijd op zoek naar nieuwe smaken en bijzondere

  variteiten. en daarvoor reizen ze de hele wereld over.

  onze inkopers bezoeken regelmatig koffieplantages

  en theetuinen. hoe kunnen we de productkwaliteit

  verbeteren? en hoe is het gesteld met de werkom-

  standigheden van de arbeiders? Want naast die pas-

  sie voor koffie en thee gaan ook mens en milieu ons

  aan het hart. Door nauw samen te werken met de pro-

  ducenten verbeteren we de kwaliteit van onze koffie

  en thee. Maar ook de leef- en werkomstandigheden

  van de arbeiders varen er wel bij. zo is er met steun

  van Simon Lvelt ondermeer een tandartskliniek en

  een basisschool gebouwd.

  en wist u dat Simon Lvelt de biologische koffie en

  thee al zon 25 jaar geleden introduceerde op de

  Nederlandse markt? het leverde ons in 1997 zelfs de

  Milieuprijs voor de industrie op. inmiddels is meer dan

  65% van ons assortiment van biologische kwaliteit. en

  als het aan ons ligt, neemt dat aandeel verder toe.

  1984Simon Lvelt

  introduceert biologi-

  sche koffie en thee

  1972Simon Lvelt

  introduceert aroma

  thee (Earl Grey)

  1926Simon Lvelt intro-

  duceert cafenevrije

  koffie in Nederland

  1817Simon Lvelt opent

  zijn winkeltje

  1994Opening eerste

  franchisewinkel

  1997Milieu

  jaarprijs

  2001Retail

  jaarprijs

  2003 Vijfentwintigste

  franchisewinkel

  opent zijn deuren

  2004Nieuwe

  winkelformule

  2006Eerste winkel

  in Belgi

  geopend

  2007Opening

  Simon Lvelt

  to go

  2010Nominatie

  Retail jaarprijs in

  3 categorien

 • oNze paSSie BeGiNt iN het LaND VaN oorSproNG

  eerLijke iNkoopprijzeNSimon Lvelt koopt al haar biologische koffie en thee rechtstreeks bij de

  plantages. Want de passie voor onze producten begint al in het land van

  oorsprong. ook als het om conventionele koffie en thee gaat, streven we

  naar rechtstreekse inkoop tegen rechtvaardige prijzen. Bovendien hou-

  den we het verdere proces in eigen hand. Dus naast het inkopen, ook

  het melangeren, keuren, produceren en verpakken. alleen op die manier

  kunnen we garant staan voor een kwaliteitsproduct.

  WaarBorGeN VaN kWaLiteit elke dag controleren onze keurmeesters de vele soorten koffie en thee.

  Dat gebeurt in de speciaal ingerichte keurkamer en volgens een speciaal

  ontwikkeld keursysteem voor het objectief proeven, beoordelen en waar-

  deren van monsters. zo blijft de kwaliteit van onze producten constant.

  Daarnaast ontwikkelen de keurmeesters nieuwe melanges en proeven ze

  nieuwe soorten.

  Met zorG VerpakkeNMet alleen een goede boon heb je nog geen koffie. Daarom worden de

  ruwe koffiebonen in de eigen branderij geroosterd (zie kader). en daarna

  zorgvuldig verpakt zodat de kwaliteit behouden blijft. in tegenstelling tot

  koffie wordt thee al grotendeels in het land van oorsprong verwerkt. het

  wordt verscheept als gereed product. Simon Lvelt heeft een eigen thee-

  pakkerij, waar de thee gemelangeerd en gearomatiseerd door toevoe-

  ging van fruit, bloemen, specerijen en natuurlijke aromas wordt.

  uNiek koffieBraNDproCeSKoffiebranden is een nauwkeurig samenspel van tijd en temperatuur

  waarmee de unieke smaak uit de boon wordt gehaald. Het is d be-

  langrijkste fase voor de smaak en het aroma van de koffie. Vandaar dat

  Simon Lvelt voor dit proces een Italiaanse Vittoria-dubbeldrumsbran-

  der gebruikt. Deze machine is uniek in Noord-Europa en stelt ons in

  staat het hele proces nauwkeurig te sturen.

  het BraNDproCeS Variaties in tijd en temperatuur bepalen het brandprofiel. Lang branden

  op een hoge temperatuur staat voor een donker profiel. Zo ontstaat

  bijvoorbeeld een espresso.

  Stap 1 In de eerste trommel worden de ruwe (groene) koffiebonen gedroogd bij een temperatuur van maximaal 170C. Het water in de

  koffie (circa 10%) verdampt.

  Stap 2 In de tweede trommel vindt het daadwerkelijke branden van de koffie plaats. Dit proces wordt ook wel roosteren genoemd. De

  temperatuur in deze trommel ligt tussen de 210 en 225 C. Hierdoor

  caramelliseren de aanwezige suikers in de koffie. Zo krijgt de koffie haar

  smaak, aroma en bruine kleur.

  Stap 3 De gebrande koffie wordt gestort op een zeef en direct ge-koeld met water en lucht.

  Stap 4 De koffie wordt bewaard in silos. Hier kan ze rusten en ont-wikkelt het aroma zich verder.

 • NatuurBeSCherMiNGBird friendly koffie is verbouwd volgens de amerikaanse richt-

  lijnen voor de biologische teelt en heeft bovendien de shade

  grown bird friendly certificering.

  op de koffieplantages wordt rekening gehouden met de diver-

  siteit aan planten en bomen. het in stand houden de veelzijdige

  begroeiing en het ecosysteem is van essentieel belang voor de

  habitat van de dieren in de tropische regenwouden. en in het

  bijzonder voor het migratiegedrag van de vogels.

  ShaDe GroWN of SChaDuW koffiekoffie groeit van nature als kleine boom of struik onder hogere

  bomen in een bos, dus in de schaduw. Voor een snellere pro-

  ductie met hogere opbrengsten en het voorkomen van de blad-

  ziektes, zijn er talloze koffieplantages die koffie telen onder zon-

  nigere omstandigheden. echter, hoe minder schaduwbomen er

  op een koffieplantage staan, hoe minder biodiversiteit er is.

  raiNforeSt aLLiaNCe

  eko GoeD Voor De BoDeM, GoeD Voor u

  Bij de biologische koffie- en theeteelt gebruiken de boeren organische compost

  van koemest, boombladeren en snoeisel. kunstmest wordt dus niet gebruikt.

  ziekten en insecten worden op natuurlijke wijze bestreden en de boeren

  wieden met de hand. zo worden de arbeiders niet blootgesteld aan chemische

  middelen en vindt u geen chemische resten in uw kopje koffie of thee. Voor

  de beheersing van vocht en zonlicht maken ze gebruik van schaduwbomen en

  bodembedekkers. Voor nieuwe aanplant gebruiken ze zaailingen in plaats van

  stekken. zo blijft de bodemstructuur gezond en vruchtbaar. Dat hierdoor de

  koffiebessen en theebladeren iets langzamer groeien, komt de kwaliteit alleen

  maar ten goede. Staat er op een verpakking een eko-keurmerk? Dan heeft u

  de garantie dat het product voldoet aan de strenge eisen voor de biologische

  landbouwmethode.

  NatuurBeSCherMiNGDe rainforest alliance is een van oor sprong amerikaanse organisatie met

  als doel ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn te

  beschermen. Deze internationale, erkende natuur beschermingsorganisatie

  is actief op het gebied van:

  - Landbouw: certificering met het kikker-logo van fruit (o.a. Chiquita-bana-

  nen), noten, chocolade, koffie, thee etc.

  - Bosbouw: certificeren van fSC-geproduceerd hout

  - ecologisch en sociaal verantwoord toerisme in Latijns-amerika

  MiNiMuMVereiSteN om het rainforest alliance-logo te mogen dragen, moeten boeren voldoen

  aan een flink aantal eisen. Deze eisen zijn zeer divers. zo zijn er eisen op het

  gebied van milieu, herbebossing, afvalbeheer en waterbescherming. Verder is

  er ook aandacht voor arbeidsomstandigheden. zo moeten werknemers op de

  plantages minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoor-

  waarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving en het recht om lid

  te zijn van een vakbond. een belangrijk verschil met andere keurmerken is

  bijvoorbeeld dat bij rainforest alliance geen prijsgaranties worden gegeven

  aan boeren in tegenstelling tot Max havelaar. De milieueisen zijn minder

  streng dan bij biologisch (eko-keurmerk).

  CoNtroLe Controles vinden plaats op boerderijen of plantages. De controle geschiedt

  door onafhankelijke en geaccre diteerde organisaties. De aangesloten be-

  drijven worden eenmaal per jaar bezocht ter controle.

 • SteeDS Meer BeDrijVeN kiezeN Voor DuurzaaMSteeds meer bedrijven maken een bewuste keuze voor een

  duurzaam kopje koffie of thee. Zo geeft u op een bijzondere

  manier invulling aan uw maatschappelijke betrokkenheid. Bij Simon

  Lvelt bent u dan aan het juiste adres. Een groot deel van het

  assortiment is niet alleen biologisch, maar ook fairtrade (met Max

  Havelaar keurmerk). Van uw werknemers en klanten kunt u rekenen

  op dubbele waardering: lekkere koffie of thee zonder bijsmaak.

  utz kapehGeDraGSCoDe DuurzaMe koffie

  utz kapeh (dit is het oude Maya woord voor goede koffie) is een

  gedragscode voor s