CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

of 20 /20
dvj-insights.com DVJ INSIGHTS TEAM DVJ INSIGHTS © RAPPORT VOOR DATUM CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB) Monitor Jan Aarts & Marian Cammaert Dienst Publiek en Communicatie 15-16 november 2021 2020

Embed Size (px)

Transcript of CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

Page 1: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com

DVJ INSIGHTS TEAM

D V J I N S I G H T S ©

RAPPORT VOOR

DATUM

CORONA

TOEGANGSBEWIJS

(CTB)

Monitor

Jan Aarts & Marian Cammaert Dienst Publiek en Communicatie

15-16 november 2021

2 0 2 0

Page 2: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

ONTWIKKELINGEN OPINIE CORONATOEGANGSBEWIJS

Belangrijkste conclusies

Resultaten

Onderzoeksverantwoording

>

Page 3: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 3

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

Handhaving

De handhaving op alle locaties waar het coronatoegangsbewijs (CTB) geldt lijkt op 15-16 november ten opzichte van een week eerder af te nemen. In plaats van drie op de tien rapporteren bezoekers bij twee à drie op de tien gevallen dat hun QR code is gescand en hun identiteitsbewijs is gecontroleerd. Bij de meeste locaties wordt in 15-25% van de gevallen helemaal geen CTB gevraagd of bekeken. Uitschieters hierin zijn reizen naar het buitenland en zakelijke evenementen. Bioscopen vragen minder naar het ID en het daadwerkelijk scannen van de QR-code: begin november deed de helft dit nog, nu doet een derde dat. De handhaving van CTB is beter bij locaties waar het al langer geldt (sinds 25 september), dan waar het korter geleden is ingevoerd (sinds 6 november). In de horeca wordt nog steeds bij circa 25-30% volledig gecontroleerd. Op het terras en in de sportschool waar het CTB op 6 november is ingevoerd, wordt er in slechts één op de vijf gevallen een QR-code gescand in combinatie met het checken van een ID-bewijs. Datzelfde aantal geldt voor overige locaties waar het CTB sinds half november geldt. Alleen voor kunst- en cultuurbeoefening ligt dit iets hoger (drie op de tien).

Beleving beleid rond Coronatoegangsbewijs In twee weken tijd zijn minder mensen positief en meer mensen negatief over het CTB. Hoewel het verschil in twee weken is afgenomen, zijn nog steeds meer mensen positief over het CTB dan negatief.

De houding tegenover het beleid rond het CTB is ten opzichte van begin november op diverse aspecten minder positief.

Hoewel het aandeel sinds begin november is afgenomen, vindt nog een meerderheid van de mensen dat het CTB strenger gecontroleerd moet worden. Een op de vier is van mening dat de werkgever om een CTB mag vragen, dit neemt af. Ook vinden minder mensen dat het CTB voorkomt dat er meer maatregelen nodig zijn: vier op de tien.

Over het algemeen zijn mensen die moeten testen voor een CTB aanzienlijk minder positief over het CTB. Hoe ouder men is, des te positiever staat men gemiddeld tegenover het CTB en des te meer ervaart men het CTB op diverse locaties als passend. Met uitzondering van restaurants (binnen) bezoekt men sinds de invoering van het CTB minder de locaties waar het CTB verplicht is, of is men dit minder van plan. Van de locaties waar het CTB sinds 25 september verplicht is, wordt deze in de sportkantine bij een amateur sportvereniging het minst als passend ervaren. Van de locaties waar het CTB vanaf 6 november verplicht is, wordt deze buiten op het terras van horeca het minst als passend ervaren.

Page 4: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

ONTWIKKELINGEN OPINIE CORONATOEGANGSBEWIJS

Belangrijkste conclusies

Resultaten

Onderzoeksverantwoording

>

Page 5: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 5

Het aantal keren dat de QR code wordt gescand én het identiteitsbewijs wordt gecontroleerd op alle locaties waar dat geldt, neemt af van ongeveer drie naar twee à drie op de tien bezoeken. Als er alleen wordt gekeken naar de locaties waar het CTB sinds 25 september verplicht is, wordt er beter gehandhaafd dan op de locaties waar het CTB sinds 6 november verplicht is. Op de locaties waar het CTB al een tijdje geldt, wordt er echter niet beter gehandhaafd dan in de eerste week van november.

OP ALLE LOCATIES WAAR HET CTB VERPLICHT IS WORDT ER IN HET ALGEMEEN

IETS MINDER GOED GEHANDHAAFD

Gebaseerd op alle locaties waar het CTB geldt (tijdens de betreffende peiling).

*Alleen locaties waar het CTB sinds 25 september

verplicht is.

**Alleen locaties waar het CTB sinds 6 november verplicht is. Exclusief locaties waar het CTB al eerder

verplicht was.

32% 30% 26% 28% 22%

32% 32% 34%

35%

30%

8% 8% 13% 14%

12%

29% 30% 27% 22%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov 15-16 nov* 15-16 nov**

Ja, de QR code is gescand en mijn identiteitsbewijs is bekeken Ja, de QR code is gescand, maar niet in combinatie met mijn identiteitsbewijs Ja, de QR code is bekeken, maar niet gescand Nee

Page 6: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 6

HET CTB WORDT HET VAAKST GECONTROLEERD IN DE BIOSCOOP, CONCERTZAAL

EN BIJ PROFESSIONELE SPORTWEDSTRIJDEN

Daar wordt de QR code het vaakst gescand en de identiteitskaart gecontroleerd. In restaurants wordt in de meeste gevallen wel de QR code gescand, maar vaker niet in combinatie met het identiteitsbewijs.

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 25 september geldt. Meting: 15-16 november.

35%

35%

35%

32%

32%

32%

31%

29%

27%

27%

26%

25%

22%

20%

30%

28%

37%

28%

33%

27%

33%

46%

39%

27%

38%

34%

28%

32%

18%

16%

12%

16%

20%

18%

20%

10%

13%

17%

10%

16%

17%

13%

16%

20%

17%

24%

16%

23%

15%

15%

21%

30%

26%

26%

32%

35%

Concertzaal

Professionele sportwedstrijd

Bioscoop

Evenement

Casino

Feestzaal/-locatie

Theater

Restaurant (binnen)

Café (binnen)

Zakelijk evenement

Overige horecagelegenheid

Hotel

Reis naar het buitenland

Sportkantine bij een amateur sportvereniging

Ja, de QR code is gescand en mijn identiteitsbewijs is bekeken Ja, de QR code is gescand, maar niet in combinatie met mijn identiteitsbewijs Ja, de QR code is bekeken, maar niet gescand Nee

Page 7: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 7

VAN DE LOCATIES WAAR HET CTB VANAF 6 NOVEMBER GELDT, WORDT ER OP TWEE

Á DRIE VAN DE TIEN GEVALLEN GESCAND IN COMBINATIE MET HET ID-BEWIJS

In de sportschool wordt er volgens mensen half november (week 46) relatief het vaakst de QR code gescand terwijl het identiteitsbewijs niet wordt gecontroleerd.

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 6 november 2021 geldt. Meting: 15-16 november.

28%

23%

22%

22%

20%

19%

27%

27%

30%

40%

28%

25%

15%

11%

11%

11%

23%

11%

30%

39%

38%

27%

29%

45%

Kunst- en cultuurbeoefening

Amateur sportvereniging (binnen, als sporter)

Amateur sportvereniging (binnen, als bezoeker)

Sportschool

Museum

Terras van horeca (buiten)

Ja, de QR code is gescand en mijn identiteitsbewijs is bekeken Ja, de QR code is gescand, maar niet in combinatie met mijn identiteitsbewijs Ja, de QR code is bekeken, maar niet gescand Nee

Page 8: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 8

29% 25% 26%

35%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov

Restaurant (binnen) Café (binnen) Hotel Overige horecagelegenheid Bioscoop Sportkantine bij een amateur sportvereniging

SINDS BEGIN NOVEMBER WORDT IN HOTELS EN IN DE BIOSCOOP MINDER GOED

GEHANDHAAFD

Op deze locaties wordt de QR code van het CTB bij minder mensen gescand in combinatie met de controle van het identiteitsbewijs. Sinds de meting op 8 en 9 november geven ook minder mensen aan dat er bij de sportkantine van de amateur sportvereniging die zij hebben bezocht de QR code is gescand in combinatie met de controle van het identiteitsbewijs.

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 25 september geldt, N>75.

% QR code gescand

en ID bewijs

gecontroleerd

Uit de peiling blijkt dat op vrijwel alle locaties een

groter deel van de gevaccineerden aangeeft dat de QR code is gescand dan niet gevaccineerden.

Mensen uit de randstad geven vaker aan dat in restaurants de QR code wordt gescand dan in

andere delen van het land.

Page 9: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 9

19% 22%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov

Terras van horeca (buiten) Museum Amateur sportvereniging (binnen, als bezoeker)

Amateur sportvereniging (binnen, als sporter) Sportschool Kunst- en cultuurbeoefening

OP DE LOCATIES WAAR HET CTB VANAF 6 NOVEMBER VERPLICHT IS, WORDT

EVEN GOED GEHANDHAAFD ALS EEN WEEK EERDER

Het meest wordt er bij locaties voor kunst- en cultuurbeoefening de QR code gescand in combinatie met het tonen van het identiteitsbewijs, bij ongeveer drie op de tien bezoeken aan een dergelijke locaties. Bij de overige locaties ligt dit rond de twee op de tien bezoeken.

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 6 november 2021 geldt, N>75.

% QR code gescand

en ID bewijs

gecontroleerd

Page 10: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 10

SINDS BEGIN NOVEMBER IS EEN GROTER DEEL VAN DE MENSEN NEGATIEF EN

EEN KLEINER DEEL VAN DE MENSEN POSITIEF OVER HET CTB

Hoewel het verschil in twee weken is afgenomen, zijn nog steeds meer mensen positief over het CTB dan negatief.

Vraag: Hoe ervaar jij het gebruik van het coronatoegangsbewijs?

46%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov

(Zeer) positief (Zeer) negatief

Uit de peiling blijkt dat mensen die werkzaam zijn in de horeca- of cultuursector negatiever over het CTB zijn dan

mensen die in een andere sector werken.

Daarnaast is er een relatie tussen leeftijd en de houding ten aanzien van het CTB. Hoe ouder men is, des te positiever is

men gemiddeld over het CTB. Dit beeld komt op allerlei aspecten terug: op de algehele houding, maar ook de mate

waarin het CTB op diverse locaties als passend wordt ervaren.

Page 11: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 11

MET UITZONDERING VAN HET RESTAURANT (BINNEN) WORDEN ALLE LOCATIES

WAAR HET CTB SINDS HET BEGIN VERPLICHT IS MINDER BEZOCHT

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf het begin geldt.

Bezoek ik minder vaak

sinds de invoering van

het CTB

Ten opzichte van week 44 (begin november) geeft een groter deel van de mensen over bijna alle locaties in week 46 (half november) aan de locaties waar het CTB vanaf 2 november verplicht is minder te bezoeken.

toegenomen ten opzichte van 2-3 nov

Uit de peiling blijkt dat niet-gevaccineerden en mensen zonder

CTB alle locaties waar een CTB verplicht is minder bezoeken dan

gevaccineerden en mensen met een CTB.

Daarnaast is voor een aantal locaties

een relatie tussen leeftijd en het bezoeken van locaties sinds het

verplichten van een CTB. Hoe ouder men is, des te minder vaak men

gemiddeld een feestlocatie, bioscoop, evenementen en de

sportkantine bezoekt.

Page 12: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 12

ALLE LOCATIES WAAR HET CTB VANAF 6 NOVEMBER VERPLICHT IS WORDEN

MINDER BEZOCHT

Van de locaties waar het CTB vanaf 6 november verplicht is, wordt het meest van kunst- en cultuurbeoefening en musea aangegeven dat men deze locaties minder bezoekt.

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 6november 2021 geldt.

Bezoek ik minder vaak

sinds de invoering van

het CTB

58%

57%

55%

51%

51%

50%

Kunst- en cultuurbeoefening

Museum

Amateur sportvereniging (binnen, als bezoeker)

Sportschool

Terras van horeca (buiten)

Amateur sportvereniging (binnen, als sporter)

15-16 nov

toegenomen ten opzichte van 2-3 nov

Page 13: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 13

54%

38%

42% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov

Het coronatoegangsbewijs moet strenger gecontroleerd worden. Het coronatoegangsbewijs zou ook op de werkvloer moeten gaan gelden.

Ik vind dat een werkgever om een coronatoegangsbewijs mag vragen. Er zijn nog genoeg plekken waar je heen kunt zonder coronatoegangsbewijs.

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs voorkomt dat andere maatregelen nodig zijn.

DE ALGEHELE HOUDING TEGENOVER HET BELEID ROND HET CTB IS TEN

OPZICHTE VAN BEGIN NOVEMBER OP DIVERSE ASPECTEN MINDER POSITIEF

Hoewel het aandeel sinds begin november is afgenomen, vindt nog een meerderheid van de mensen dat het CTB strenger gecontroleerd moet worden. Het aandeel mensen dat van mening is dat de werkgever om een CTB mag vragen neemt af en minder mensen vinden dat het CTB voorkomt dat er meer maatregelen nodig zijn.

Vraag: In hoeverre ben je het eens dan wel oneens met onderstaande stellingen?

% (helemaal) mee eens

Page 14: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 14

HET ERVAREN NUT VAN HET CTB NEEMT TEN OPZICHTE VAN BEGIN NOVEMBER AF

Terwijl een duidelijke meerderheid van de mensen het CTB in de eerste week nog duidelijk, belangrijk, nuttig en een oplossing vonden, is dit half november veel meer verdeeld.

4,0

1

2

3

4

5

6

7

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov

Nutteloos - Nuttig Onbelangrijk - Belangrijk Onduidelijk - Duidelijk

Sluit mensen uit - Sluit mensen niet uit Zie ik niet als een oplossing - Zie ik als een oplossing

Vraag: Hoe ervaar jij het gebruik van het coronatoegangsbewijs?

% (helemaal) mee eens

Page 15: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 15

MENSEN ZIJN OP DIVERSE ASPECTEN MEER VERDEELD OVER HET CTB

Naast het ervaren nut zijn mensen ook meer verdeeld wat betreft hun algehele houding over het CTB (goed/ slecht) en hun ervaring met het CTB: de verkrijgbaarheid, het gebruikersgemak en de mate waarin het een veilig gevoel geeft.

Vraag: Hoe ervaar jij het gebruik van het coronatoegangsbewijs?

3,9 4,1

1

2

3

4

5

6

7

2-3 nov 8-9 nov 15-16 nov

Slecht - Goed Onprettig - Prettig Moeilijk in gebruik - Makkelijk in gebruik

Moeilijk te verkrijgen - Makkelijk te verkrijgen Geeft mij geen veilig gevoel - Geeft mij een veilig gevoel

Page 16: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 16

VAN DE LOCATIES WAAR HET CTB SINDS 25 SEPTEMBER VERPLICHT IS, WORDT

DEZE IN DE SPORTKANTINE BIJ EEN AMATEUR SPORTVERENIGING HET MINST

ALS PASSEND ERVAREN

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 25 september geldt. Vraag: In hoeverre vind je een coronatoegangsbewijs passend op de volgende plekken? % wel/ helemaal passend

61%

60%

60%

60%

60%

59%

58%

58%

58%

58%

58%

57%

56%

53%

Reis naar het buitenland

Feestzaal/-locatie

Concertzaal

Evenement

Café (binnen)

Theater

Bioscoop

Casino

Restaurant (binnen)

Hotel (horecagelegenheid)

Professionele sportwedstrijd

Overige horecagelegenheid

Zakelijk evenement

Sportkantine bij een amateur sportvereniging

15-16 nov

Page 17: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 17

VAN DE LOCATIES WAAR HET CTB VANAF 6 NOVEMBER VERPLICHT IS, WORDT

DEZE BUITEN OP HET TERRAS VAN HORECA HET MINST ALS PASSEND ERVAREN

Locaties waar het coronatoegangsbewijs vanaf 6 november 2021 geldt. Vraag: In hoeverre vind je een coronatoegangsbewijs passend op de volgende plekken? % wel/ helemaal passend

55%

54%

53%

52%

52%

40%

Museum

Sportschool

Kunst- en cultuurbeoefening

Amateur sportvereniging (binnen, als bezoeker)

Amateur sportvereniging (binnen, als sporter)

Terras van horeca (buiten)

15-16 nov

Page 18: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

ONTWIKKELINGEN OPINIE CORONATOEGANGSBEWIJS

Belangrijkste conclusies

Resultaten

Onderzoeksverantwoording

>

Page 19: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com 19

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING

In deze monitor is er sprake van een onderzoeksopzet met verschillende meetmomenten die bestaan uit onafhankelijke steekproeven: 2-3 november N= 1.04, 8-9 november N=1.128, 15-16 november N=2.048. De data zijn voor alle metingen gewogen naar de Gouden Standaard op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio.

RESPONS

De participatiegraad van dit onderzoek is 80%. Dit is het deel van de respondenten dat de vragenlijst volledig heeft afgerond.

SIGNIFICANTIES & BETROUWBAARHEIDSMARGE

Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen niet op toeval berusten voeren we significantietoetsen uit tussen metingen onder het algemeen publiek, 12+. Een verschil met een overschrijdingskans van p<0.05 (95% betrouwbaarheidsinterval) wordt als significant beschouwd.

Page 20: CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB)

dvj-insights.com

DVJ Insights is ISO20252, ISO26362, ISO 27001 certified and operates conform the ESOMAR standards. Copyright © 2020 DVJ Insights