Cormet Scholen catering, Marktvisie

8
Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver je kansen? 6-11-2014 1 Samen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten die passen bij ons motto: “Cormet, Enjoy the good life” Samen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten die passen bij ons motto: “Cormet, Enjoy the good life” Korte introductie Korte introductie Spreker: Rijkent Cornelius Organisatie: Cormet Campuscatering Functie: Algemeen Directeur Markt: Onderwijs, VO tot en met WO Doelgroep: Jonge mensen 12-25 jaar Ambitie: Over 3 jaar de meest maatschappelijk verantwoorde onderwijscateraar van Nederland. Motto: Cormet, Enjoy the good life. Spreker: Rijkent Cornelius Organisatie: Cormet Campuscatering Functie: Algemeen Directeur Markt: Onderwijs, VO tot en met WO Doelgroep: Jonge mensen 12-25 jaar Ambitie: Over 3 jaar de meest maatschappelijk verantwoorde onderwijscateraar van Nederland. Motto: Cormet, Enjoy the good life.

description

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver je kansen? 6 november 2014, Marktvisie door Rijkent Cornelius, Cormet scholencatering

Transcript of Cormet Scholen catering, Marktvisie

Page 1: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

1

Samen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten die passen bij ons motto:

“Cormet, Enjoy the good life”

Samen werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten die passen bij ons motto:

“Cormet, Enjoy the good life”

Korte introductieKorte introductie

Spreker: Rijkent Cornelius

Organisatie: Cormet Campuscatering

Functie: Algemeen Directeur

Markt: Onderwijs, VO tot en met WO

Doelgroep: Jonge mensen 12-25 jaar

Ambitie: Over 3 jaar de meest maatschappelijkverantwoorde onderwijscateraar vanNederland.

Motto: Cormet, Enjoy the good life.

Spreker: Rijkent Cornelius

Organisatie: Cormet Campuscatering

Functie: Algemeen Directeur

Markt: Onderwijs, VO tot en met WO

Doelgroep: Jonge mensen 12-25 jaar

Ambitie: Over 3 jaar de meest maatschappelijkverantwoorde onderwijscateraar vanNederland.

Motto: Cormet, Enjoy the good life.

Page 2: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

2

Er is een grote behoefte aan devraagzijde van de markt die doorCormet onvoldoende kan wordeningevuld met producten vanuit deaanbodzijde.

Er is een grote behoefte aan devraagzijde van de markt die doorCormet onvoldoende kan wordeningevuld met producten vanuit deaanbodzijde.

Doelstelling voor vandaag:

Zichtbaar maken hoe die aansluitingtot stand zou kunnen komen met jullieals stakeholders binnen de totaleketen.

Doelstelling voor vandaag:

Zichtbaar maken hoe die aansluitingtot stand zou kunnen komen met jullieals stakeholders binnen de totaleketen.

OntwikkelingenCormet Campuscatering2004-2014

OntwikkelingenCormet Campuscatering2004-2014

Cormet Campuscatering bestaat inmiddels 20 jaar.

Maar vanaf 2004 heeft zij een grote groeidoorgemaakt.

Aanleiding: De ontwikkeling in 2004 van een nieuwconcept gericht op invulling van “De gezondeSchoolkantine” van het Voedingscentrum.

Het concept bestond uit een herindeling van hetbestaande aanbod in schijf van vijf producten enextra producten.

Daaraan gekoppeld werden “de groene-oranje-rode Smileys” als middel om te communiceren overwat goed of minder goed voor een student wasom te kiezen.

Cormet koos er bewust voor jongeren niet tebetuttelen, keuzevrijheid te behouden endaarbinnen de gezonde keuze de gemakkelijkstete maken.

Dit concept heeft de daarop volgende jaren veelgebracht zoals, het winnen van de Jaarprijsvoedingscentrum, de NOT Innovatieprijs en eensterke groei van het aantal cateringlocaties.

Cormet Campuscatering bestaat inmiddels 20 jaar.

Maar vanaf 2004 heeft zij een grote groeidoorgemaakt.

Aanleiding: De ontwikkeling in 2004 van een nieuwconcept gericht op invulling van “De gezondeSchoolkantine” van het Voedingscentrum.

Het concept bestond uit een herindeling van hetbestaande aanbod in schijf van vijf producten enextra producten.

Daaraan gekoppeld werden “de groene-oranje-rode Smileys” als middel om te communiceren overwat goed of minder goed voor een student wasom te kiezen.

Cormet koos er bewust voor jongeren niet tebetuttelen, keuzevrijheid te behouden endaarbinnen de gezonde keuze de gemakkelijkstete maken.

Dit concept heeft de daarop volgende jaren veelgebracht zoals, het winnen van de Jaarprijsvoedingscentrum, de NOT Innovatieprijs en eensterke groei van het aantal cateringlocaties.

Page 3: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

3

2014-2017De ambitie waarmaken.

Cormet, Enjoy the good life

2014-2017De ambitie waarmaken.

Cormet, Enjoy the good life

De ambitie is om over 3 jaar de meestmaatschappelijk verantwoorde onderwijscateraarvan Nederland te zijn.

Om die ambitie waar te maken wil zij voor en methaar stakeholders het volgende bereiken:

Cormet gaat vanuit passie voor maatschappelijkverantwoord ondernemen voor een duurzamewereld en maatschappij.

Zij wil dat jongeren nu en in hun verderetoekomst kunnen genieten van het leven endaarbij hoort in de schoolcatering een aanbodvan eerlijk en verantwoord eten.

Bij genieten hoort ook beleving. Cormet wil datjongeren zich thuis voelen op haarcateringlocaties en eten en drinken als eensociale en eigentijdse beleving ervaren.

Om dit allemaal te bereiken heeft Cormetlangdurig partnerships met haaropdrachtgevers, maar zeker ook met haarandere stakeholders nodig. Waardoor je als eenteam kan werken aan de ontwikkeling vanvitaliteit bij jonge mensen.

De ambitie is om over 3 jaar de meestmaatschappelijk verantwoorde onderwijscateraarvan Nederland te zijn.

Om die ambitie waar te maken wil zij voor en methaar stakeholders het volgende bereiken:

Cormet gaat vanuit passie voor maatschappelijkverantwoord ondernemen voor een duurzamewereld en maatschappij.

Zij wil dat jongeren nu en in hun verderetoekomst kunnen genieten van het leven endaarbij hoort in de schoolcatering een aanbodvan eerlijk en verantwoord eten.

Bij genieten hoort ook beleving. Cormet wil datjongeren zich thuis voelen op haarcateringlocaties en eten en drinken als eensociale en eigentijdse beleving ervaren.

Om dit allemaal te bereiken heeft Cormetlangdurig partnerships met haaropdrachtgevers, maar zeker ook met haarandere stakeholders nodig. Waardoor je als eenteam kan werken aan de ontwikkeling vanvitaliteit bij jonge mensen.

Aanbod verrijken metvoedingswaarde!Aanbod verrijken metvoedingswaarde!

Over 3 jaar zullen de formules en het aanbod vanCormet er anders uit zien.

Geen red bull meer, maar energiedrankjes metvoedingstoffen die de juiste stoffen aan hetlichaam geven.

Geen vette snacks, met voornamelijkverzadigde vetten en snelle koolhydraten. Diezijn vervangen door snacks met onverzadigdevetten, langzame koolhydraten en veel meerinhoud op voedingswaarde.

Geen Mars, Twix, Kitkat Chuncky, maarcandybars die eerlijke en pure grondstoffenbevatten en wederom langzame koolhydratenbevatten.

Kortom, wij willen in de toekomst beschikken overeen aanbod waarbinnen producten echtevoedingswaarde leveren.

Dan pas kunnen we in ons partnership met deschool echt werken aan gezondheidswinst.

Over 3 jaar zullen de formules en het aanbod vanCormet er anders uit zien.

Geen red bull meer, maar energiedrankjes metvoedingstoffen die de juiste stoffen aan hetlichaam geven.

Geen vette snacks, met voornamelijkverzadigde vetten en snelle koolhydraten. Diezijn vervangen door snacks met onverzadigdevetten, langzame koolhydraten en veel meerinhoud op voedingswaarde.

Geen Mars, Twix, Kitkat Chuncky, maarcandybars die eerlijke en pure grondstoffenbevatten en wederom langzame koolhydratenbevatten.

Kortom, wij willen in de toekomst beschikken overeen aanbod waarbinnen producten echtevoedingswaarde leveren.

Dan pas kunnen we in ons partnership met deschool echt werken aan gezondheidswinst.

Page 4: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

4

Jongerentrends in food.Jongerentrends in food.

Die producten moeten behalve de verrijkingin voedingswaarde wel aan een anderebelangrijke voorwaarde voldoen.

Jongeren moeten het willen kopen en dusverleid worden.

Wat willen jongeren op dit moment:

Vers, lekker, snel en gemakkelijk, tegen eenredelijke prijs.

Keuzevrijheid is belangrijk.

Maar wel focus leggen in de presentatieop het unieke product (foodlabel).

Steeds meer aandacht bij jongeren voor:

Slow food (langzame koolhydraten).

Raw food (geen bewerking/bereiding).

Superfood.

Die producten moeten behalve de verrijkingin voedingswaarde wel aan een anderebelangrijke voorwaarde voldoen.

Jongeren moeten het willen kopen en dusverleid worden.

Wat willen jongeren op dit moment:

Vers, lekker, snel en gemakkelijk, tegen eenredelijke prijs.

Keuzevrijheid is belangrijk.

Maar wel focus leggen in de presentatieop het unieke product (foodlabel).

Steeds meer aandacht bij jongeren voor:

Slow food (langzame koolhydraten).

Raw food (geen bewerking/bereiding).

Superfood.

Voorbeelden van trends in de foodmarktVoorbeelden van trends in de foodmarkt

Page 5: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

5

Eetbehoeftes van jongerendoor de dag heen.Eetbehoeftes van jongerendoor de dag heen.

Ieder mens beleeft ieder moment van de daganders.

Daarom speelt Cormet in op de verschillendeeetbehoeftes van jongeren door de dag heen.

8 uur, ontbijtmoment

Ontbijtproducten, zoals een simpel belegdbroodje, fruit, yoghurt en warme dranken.

10 uur, koffiemoment

Wat luxere koffie met lekkere bijproducten(patisserie).

12 uur, lunchmoment

Verschillende soorten belegd brood,verantwoorde warme producten (o.a.gegrildbelegd oerbrood, panini, soep), salades,pasta en zuivel, smoothies, sapjes, maar ookruimte voor extra groepen.

15 uur, het ´grab-to-go`moment.

Tussendoortjes, die snel mee te nemen zijn,zowel counter als automaat.

Ieder mens beleeft ieder moment van de daganders.

Daarom speelt Cormet in op de verschillendeeetbehoeftes van jongeren door de dag heen.

8 uur, ontbijtmoment

Ontbijtproducten, zoals een simpel belegdbroodje, fruit, yoghurt en warme dranken.

10 uur, koffiemoment

Wat luxere koffie met lekkere bijproducten(patisserie).

12 uur, lunchmoment

Verschillende soorten belegd brood,verantwoorde warme producten (o.a.gegrildbelegd oerbrood, panini, soep), salades,pasta en zuivel, smoothies, sapjes, maar ookruimte voor extra groepen.

15 uur, het ´grab-to-go`moment.

Tussendoortjes, die snel mee te nemen zijn,zowel counter als automaat.

Cormet speelt in op foodtrends en eetmomenten methaar nieuwe formules:Brandstof, The Greenhouse en La Familia

Cormet speelt in op foodtrends en eetmomenten methaar nieuwe formules:Brandstof, The Greenhouse en La Familia

Page 6: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

6

Cormet speelt in op foodtrends en eetmomenten methaar nieuwe formules:Brandstof, The Greenhouse en La Familia

Cormet speelt in op foodtrends en eetmomenten methaar nieuwe formules:Brandstof, The Greenhouse en La Familia

Cormet speelt in op foodtrends en eetmomenten methaar nieuwe formules:Brandstof, The Greenhouse en La Familia

Cormet speelt in op foodtrends en eetmomenten methaar nieuwe formules:Brandstof, The Greenhouse en La Familia

Page 7: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

7

Terug naar de doelstelling:

Er is een grote behoefte aan devraagzijde van de markt die doorCormet onvoldoende kan wordeningevuld met producten vanuit deaanbodzijde.

Terug naar de doelstelling:

Er is een grote behoefte aan devraagzijde van de markt die doorCormet onvoldoende kan wordeningevuld met producten vanuit deaanbodzijde.

Doelstelling voor vandaag:

Zichtbaar maken hoe die aansluitingtot stand zou kunnen komen met jullieals stakeholders binnen de totaleketen.

Doelstelling voor vandaag:

Zichtbaar maken hoe die aansluitingtot stand zou kunnen komen met jullieals stakeholders binnen de totaleketen.

Uitnodiging…Uitnodiging…

Ik nodig jullie daarom van harte uit om samenmet Cormet na te denken over innovatie vanproducten, die:

Extra producten vervangen doorproducten met meer voedingswaarde.

Vers, lekker en makkelijk zijn.

De genoemde trends in food volgen.

Binnen onze formules verkocht kunnenworden met een goede marge.

Een productinnovatie betreffen, waarbijde hele keten wordt meegenomen, om zote voldoen aan onze MVO ambities.(Regionaal, zo min mogelijk foodsteps etc.)

En realiseer je bij dit alles dat dit ook jullieklanten voor de toekomst zijn.

Ik nodig jullie daarom van harte uit om samenmet Cormet na te denken over innovatie vanproducten, die:

Extra producten vervangen doorproducten met meer voedingswaarde.

Vers, lekker en makkelijk zijn.

De genoemde trends in food volgen.

Binnen onze formules verkocht kunnenworden met een goede marge.

Een productinnovatie betreffen, waarbijde hele keten wordt meegenomen, om zote voldoen aan onze MVO ambities.(Regionaal, zo min mogelijk foodsteps etc.)

En realiseer je bij dit alles dat dit ook jullieklanten voor de toekomst zijn.

Page 8: Cormet Scholen catering, Marktvisie

Symposium Gezonde voeding - Hoe verzilver jekansen?

6-11-2014

8

Vragen ?Vragen ?