Cordaan ehealth Zorg2025

of 15 /15
eCare 2025 Ehealth en transitie Ellen Maat Directeur ICT&innovatie Cordaan 12 feb 2013 IAM 2025

Embed Size (px)

Transcript of Cordaan ehealth Zorg2025

 • eCare 2025 Ehealth en transitie Ellen Maat Directeur ICT&innovatie Cordaan 12 feb 2013 IAM 2025

 • February 12, 2013 3

  eHealth & ICT: voordelen

  Betere benutten van de clinten, familie en mantelzorg

  Betere informatie-uitwisseling binnen de instelling

  Betere informatie-uitwisseling in de (zorg)keten ( met 1ste en 2e lijn)

  Betere bewaking van medicatie en behandeling

  Betere monitoring en bewaking (24/7, op afstand, dag/nacht)

  Mogelijkheden voor thuiswerken/nachtdienst zonder op locatie te hoeven zijn

  Kostenbesparing (meer doen met minder mensen, zelfde mensen meer clinten)

  Tijdsbesparing (effectievere inzet zorgexpertise)

 • February 12, 2013 4

  eHealth & ICT: valkuilen

  zien als een technisch/technologie project eHealth zien als iets erbij ipv substitutie

  eHealth invoeren zonder medewerking/commitment/draagvlak/urgentie bij personeel

  eHealth invoeren zonder te kijken naar de processen (en evt. herontwerp)

  eHealth invoeren zonder het te beschouwen als veranderprogramma

  eHealth invoeren als big bang eHealth invoeren zonder houtskoolschets / visie voor de toekomst

  eHealth verkopen als panacee, als wondermiddel, als alleskunner

  eHealth communiceren als kostenbesparing

  Geen eerlijke kans..

 • eHEALTH CONTAINER

  eHealth is het inzetten van ICT, internet en mobiele technologie om de gezondheid en gezondheidszorg te bevorderen

  Zorg op afstand Sleutelbeheer Medicijnverstrekking

  OUDERENZORG

  Zelfmanagement Telemonitoring dagboeken

  CHRONISCH ZIEKEN

  Videoconsulta

 • De beleidsordening: eHealthdiensten in vijf categorien in te delen

  6

  Ondersteuning zorgverlener

  De zorgverlener wordt optimaal ondersteund in

  zijn primaire proces en de

  samenwerking daarin met andere

  zorgverleners

  Zorgbegeleiding

  De burger kan zelfstandiger en samen met de

  zorgverlener zijn ziekte of

  beperking aanpakken

  Veiligheid

  Zorg is snel ter plaatse als er een gevaarlijke situatie

  optreed

  Gemak &Comfort

  De burger wordt ondersteund bij zijn

  dagelijkse bezigheden

  Sociaal netwerk .

  De burger legt contact met zijn familie,

  vrienden, wijk en vrijwilligers

 • Overzicht eHealthdiensten gedefinieerd

  7

  Online gemaksdiensten

  Huisrobotica

  1

  2

  Communities 3

  Remote monitoring 4

 • Overzicht eHealthdiensten gedefinieerd

  8

  Beeld & contact platform

  Telemonitoring

  Medicatieaanrijking

  5

  6

  7

  Zorgproces-ondersteuning

  Dit zijn tools en principes die het primaire proces van de zorgverlener ondersteunen. De categorie is derhalve zeer divers.

  Transmurale gegevensuitwisseling

  Oplossingen en standaarden voor het ondersteunen van gegevensuitwisseling in de keten. Dit kan variren van ketendossiers tot en met standaardisa

 • 1. O

  nlin

  e ge

  mak

  sdie

  nste

  n

  2. H

  uisr

  obot

  ica

  3. C

  omm

  uniti

  es

  4. R

  emot

  e m

  onito

  ring

  5. B

  eeld

  &co

  ntac

  t pla

  tform

  6. T

  elem

  onito

  ring

  7. M

  edic

  atie

  -aan

  reik

  ing

  8. Z

  orgp

  roce

  s-on

  ders

  teun

  ing

  9. T

  rans

  mur

  ale

  gege

  vens

  uitw

  isse

  ling

  Gemak X X X X Welzijn X X Hulp in huishouding X X X Begeleiding X X X X X Verzorging X X X Verpleging X X X Behandeling X X X X Verblijf X Vervoer

  Zorgvorm

  eHealth

  dien

  st

  eHealthdiensten en zorgvormen

  9

 • Verblijf Thuis

  Beschermende woonomgeving

  Therapeu

 • Samenhangendezorg?

  Hbh (wmo/particulier

  Pv (wmo)

  Vp (zvw)

  Bh (zvw)

  1ste

  , 2e

  lijns

  zorg

  zvw

  Begeleidng (wmo)

  Digitaalzorgportaal

  Opzet a la ebookings

  Voor de client inzichtbijelkaargebracht

  Simpel, toegankelijk : APPS

  Digitalezorgregisseur/wijkcoordinator

  Scope welzijn&zorg

  partnership met bedrijven/ IT industrie

  beheer en eigenaarschap in coopera

 • [email protected]

  GGZ VGZ Wehelpe

  n.nl hap

  CIZ

  COFundavoorouderen

 • Ehealth ipv verblijf/fysieke aanwezigheid

  Online gemaksdiensten Robotica,

  Communities,, beeld& contact, medicatieaanreiking

  Telemonitoring, remote monitoring: sensoren/alarmering ec

  d

  epd

 • Etransitie analyse

  eCordaan Van invloed op

  Processen Manier van werken/Skills Organisatie Infrastructuur Applicaties

  Online gemaksdiensten

  Robotica,

  Communities,, beeld& contact,

  medicatieaanreiking

  Telemonitoring, remote monitoring: sensoren/alarmering

  ECD, BI, slimmeapplicati

  es, ICT ondersteuning

 • Tot slot: UitdagingenAmsterdam zorgt voor verbinding?!

  ezorgplatform Standaardisatie Bundeling organisaties

  (zorgorganisaties, gemeenten/VNG, verzekeraars, patient/clientenorganisatie)

  Druk richting it-leveranciers Initiele kosten, launching customer

  VWS/EZ? samenwerking

  ehealthkit Standaardisatie Transitie Analyse/ Transactiekosten/

  frictiekosten Beleidsregels aanpassen Veranderingsoperatie/cultuur Opleiding/bijscholing Drukrichting leveranciers +ISP Krachten bundelen.