CopyROOD Augustus 2012

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De CopyROOD van augustus 2012

Transcript of CopyROOD Augustus 2012

 • Ledenblad van de JS-afdeling Groningen

  COPYROOD

  Augustus 2012

 • 2 ONZE GEGEVENS

  Adres secretariaat: Haddingestraat 10 9711 KD Groningen

  Telefoon: 050-3183364 Website: www.jsgroningen.nl E-mail: info@jsgroningen.nl Kopij: copyrood@jsgroningen.nl

  BESTUUR

  Voorzitter:

  Erwin Krol 06-30985393 voorzitter@jsgroningen.nl

  Secretaris:

  Elmar Smid 06-22805721 secretaris@jsgroningen.nl

  Penningmeester:

  Simone Kobes 06-20689169 penningmeester@jsgroningen.nl

  Algemeen Bestuursleden:

  Lester von Meijenfeldt 06-44914013 lester@jsgroningen.nl

  Annette de Vries 06-57766568 annette@jsgroningen.nl

  Vorig jaar schreef ik een stukje een komkommertijd. De periode waarin een massale hoeveelheid komkommers de markt bestormt, zodat de prijs daalt tot onder de 50 cent per groene jongen. En politiek gezien de periode waarin alle politici van hun riante inkomen op vakantie naar de Costa Brava en andere warme oorden gaan en zich twee maanden stil houden, met als gevolg dat het journaille nauwelijks wat te melden heeft en op zoek gaat naar non-items, zoals de traditionele koe-in-sloot-verhaaltjes.

  Dat zal dit jaar allemaal anders zijn. De komkommers zijn niet rijp te krijgen, gelet op het herfstige weer, en de politi-ci korten dit jaar hun vakantie in, omdat het risico bestaat dat ze anders een jarenlange vakantie tegemoet gaan. En iedereen weet dat vakantie slechts zijn charme kent bij de gratie van het daarna weer aan het werk gaan.

  Deze zomer belooft dus een hete campagnezomer voor de PvdA en de JS te worden. Nederland mag namelijk weer naar de stembus op 12 september en zoals bij elke verkie-zingen clichmatig benadrukt wordt: ook deze keer staat

  2

  campagnezomer!

 • de toekomst van Nederland weer op het spel! Dus ook die van jongeren en studenten! Wat staat er voor ons op het spel?

  Blijft het onderwijs toegankelijk en van goede kwaliteit of wordt het een rechtse hobby? Wor-den studenten melkkoeien die met het uitdelen van langstudeerboetes behandeld worden alsof ze criminelen zijn? Krijgen MBOers nu eindelijk een keer ook recht op een OV-jaarkaart? Blijven scholieren 1040 uren opgehokt zonder dat ze goed onderwijs krijgen?

  En na het volgen van onderwijs: hoe komt een jongere aan het werk? Hoe blijven starterwonin-gen betaalbaar?

  Voor al deze vragen is het belangrijk of op 12 september Rutte-I een tweede poging mag wa-gen of dat de eerste mislukte poging hard af-gestraft wordt en Samsom-I Nederland op een sociale manier door de crisis kan loodsen.

  Tot aan 12 september zal de JS samen met de PvdA de straten rood kleuren en aan andere campagneactiviteiten deelnemen en/of organi-seren. Bijna elke zaterdag in augustus en sep-tember wordt er gecanvast (campagnejargon voor deurtje bellen) in verschillende Groningse wijken. Daarnaast gaat de JS samen met onze nummer 4 Tanja Jadnanansing ijsjes uitdelen aan jongeren! Ook organiseren wij samen met de andere politieke partijen een verkiezingsde-batten met kandidaat-Kamerleden, ook speciaal gericht op jongeren!

  Dus ga je deze vakantie niet weg of heb je nog tijd over om ook jouw steentje bij te dragen aan een goede verkiezingsuitslag voor de PvdA, meld je dan vooral aan via campagne@jsgroningen.nl.

  In ieder geval een hele goede vakantie toege-wenst en hopelijk tot ziens bij n van onze (campagne)activiteiten!

  3

  Erwin Krol

  campagnezomer!

 • 4Vaak gaan de Europese verkiezingen over na-tionale themas, maar bij deze Tweede Kamer-verkiezingen is het eens andersom: de Europese Unie is een verkiezingsthema bij de nationale verkiezingen. Campagnestrateeg Pieter Paul Slikker hoopte een aantal maanden geleden nog dat Europa niet op de agenda zou komen te staan, want daar zou de PvdA zich niet duide-lijk op kunnen profileren. Slikker lijkt hier een

  behoorlijke inschattingsfout te hebben gemaakt, want vanwege de Eurocrisis kunnen we niet om het thema heen en Europa is nu juist het punt waarop we ons het meest onderscheiden van die andere grote partij op links.

  Met dit artikel wil ik het juist wel over Europa te hebben, maar dan vooral welke kant dat Eu-ropa dan op moet gaan. De discussie zoals ie nu gevoerd wordt -hoe redden we de Euro en krijgen we onze centen wel terug van de Grie-ken?- is te oppervlakkig en gaat geheel niet in op de onderliggende problemen van de EU. Het on-

  derliggende probleem is volgens mij dat de EU te weinig een politieke organisatie is. Daarmee bedoel ik dat het de EU in ieder geval voor een deel aan democratische legitimiteit ontbreekt. De EU, en dan voornamelijk de Europese Com-missie, wordt vaak gezien als een onafhankelijk en technocratisch fenomeen waar burgers niet perse inspraak in hoeven te hebben. De gedach-te daarachter is dat, zolang de EU levert aan de Europese burgers wat goed voor hen is, het niet uit maakt of het Links is die de stoeptegels aan-legt, of Rechts. Maar de zaak wordt anders wan-neer er bepaald moet worden waar deze stoep moet komen te liggen en, belangrijker, wie er voor gaat betalen (arm of rijk). Dat zijn namelijk wel politieke keuzes!

  Een lang verhaal om te zeggen dat Europa de-mocratischer moet en dat burgers meer recht moeten krijgen op inspraak in het beleid dat in Brussel gemaakt wordt. En toegegeven aan Slik-ker, het verhaal van de PvdA over Europa, sinds

  Elmar Smid

  pleidooi voor politiek in Europa

 • 55

  het referendum over de Europese Grondwet, was behoorlijk vaag.

  Echter, in ons huidige verkiezingsprogramma durven we wel een duidelijk verhaal over de EU te presenteren. De PvdA wil Europa-breed investeren in werkgelegenheid, infrastructuur en innovatie om de Europese economie weer op gang te helpen, de PvdA wil het Europees Parle-ment en de parlementen van de lidstaten meer macht geven om te kunnen controleren, maar belangrijker nog, de Europese Commissie moet de uitslag van de Europese verkiezingen gaan weerspiegelen. Op die manier hebben burgers invloed op de kleur van een van de belangrijkste Europese organen.

  Het huidige verkiezingsprogramma van de PvdA geeft aan dat de partij inziet dat technocratische besluiten van bovenaf, die al te vaak gepaard gingen met deregulering en privatisering, niet gedragen en geaccepteerd worden als gewone burgers hier niet over mee mogen beslissen. Het

  geeft, wat mij betreft aan, dat de PvdA op de goe-de weg is om, via de politieke weg, een socialer Europa te creren waar terrein wordt veroverd op de lobbyisten van grote bedrijven, ten gunste van ons allemaal.

  Mocht je nu na de verkiezingen nog steeds gen-teresseerd zijn in de EU, dan komt dat goed uit. Op 21 september komt PvdA Europarlementari-er Thijs Berman namelijk met ons discussiren over het democratisch tekort van de EU.

  55

 • 66 Interview met Diederik Samsom

  Simone KobesJe bent vandaag in de Ooster-parkwijk geweest om te gaan buurten bij de bewoners van deze wijk. Wat was je eerste indruk van de stad Groningen?

  Van de Oosterparkwijk, wat natuurlijk niet heel Groningen is, is mijn indruk dat het een onge-looflijk sociale wijk is. In tegenstelling tot het

  beeld wat in de rest van Nederland is ontstaan, na de rellen van zon tien jaar geleden, is het een hele sociale wijk. De deuren staan iedere dag tegen elkaar open, iedereen wandelt rustig bij elkaar naar binnen en mensen zitten in de voor-tuin in plaats van in de achtertuin. Het is van oorsprong een wijk met veel PvdA-stemmers, maar dit zijn er momenteel nog maar een aantal, omdat mensen ontevreden zijn over de politiek in zijn algemeenheid en over de Partij van de Arbeid.

  Vroeger ben jij ook lid geworden van de PvdA. Wat was voor jou toentertijd een reden om lid te worden en wat zou voor mensen nu een reden moeten zijn om lid te worden?

  Ik denk dat het dezelfde reden is. Ik ben lid ge-worden van de PvdA omdat ik uit een Green-peace bootje stapte en in de politiek wilde. Toen

  ik bij Greenpeace zat was ik geen lid van een po-litieke partij, dat kan ook eigenlijk niet. Daarna heb ik rondgekeken, natuurlijk naar Groen-Links, want Greenpeace en GroenLinks horen een beetje bij elkaar. Maar uiteindelijk dacht ik: als je dit land wilt veranderen moet je je niet op een deelonderwerp richten, dan moet je al-les tegelijkertijd goed bekijken. Als je duurzame energie wilt, dan zal de energierekening, in ieder geval tijdelijk, een beetje duurder worden. En de Partij van de Arbeid is de enige partij die dit kan combineren met sociaal beleid waardoor het voor mensen met een laag inkomen te betalen is. Wanneer je lid wordt van de PvdA of JS kun je actief bijdragen hieraan. Stemmen op de PvdA op 12 september is genoeg, maar het zou mooi zijn als je lid wordt en actief bij kunt dragen.

  Groningen is een studentenstad. Je hebt zelf in Delft gestudeerd, hoe was je studententijd?

  Ongelooflijk leuk. Ik kon nog iets langer stude-ren dan jullie tegenwoordig. Ik heb een techni-sche studie gedaan en heb zelf iets meer dan zes jaar gestudeerd, doordat ik actief was in de stu-dentenvakbond en ik al ging werken bij Green-peace voordat ik was afgestudeerd.

  Nu zijn veel studenten bang dat ze straks geen besturen meer kunnen

 • 77

  doen door alle maatregelen in het hoger onderwijs. Wat maakt de PvdA d onderwijspartij?

  Wij schaffen de langstudeerdersboete af, maar bovenal willen wij extra investeren in het hele onderwijs. In tegenstelling tot de regering en in tegenstelling tot het Lente-akkoord -waar ook D66 en GroenLinks aan meedoen, van nature onderwijspartijen- waarin 600 miljoen bezui-nigd, willen wij juist investeren in het onderwijs. Daarnaast kijken we niet alleen naar de uni-versiteiten en de hbos, maar ook naar de rocs, want daar spelen zich momenteel de grootste dramas af. Die rocs moeten beter.

  Nu zijn veel studenten bang om te gaan