COP | GREEN DEAL CIRCULAIR INKOPEN

of 12 /12
Jenny van den Boogaard RESULTAATGERICHT GUNNEN OP CIRCULARITEIT COP | GREEN DEAL CIRCULAIR INKOPEN 10 maart 2016

Embed Size (px)

Transcript of COP | GREEN DEAL CIRCULAIR INKOPEN

 • Jenny van den Boogaard

  RESULTAATGERICHT GUNNEN OP CIRCULARITEITCOP | GREEN DEAL CIRCULAIR INKOPEN

  10 maart 2016

 • CIRCULAIR INKOPEN | DEFINITIE

  10-3-2016

  Bij circulair inkopen gaat het om de inzet van het inkoopinstrument om productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten te stimuleren en daarmee het aanjagen van de circulaire economie.*Bij circulair inkopen wordt rekening gehouden met:

  Technische productvoorwaarden om het grondstoffenbehoud te optimaliserenAndere inkoopmodellen (verschuiving van ownership naar usership) Keten denken (partnership) Regievoering (contract/ leveranciersmanagement)

  *Een kader voor Circulair Inkopen, Green Deal Circulair Inkopen, 20 april 2015

  COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

 • VERSCHIL ZIT NIET PERSE IN HET WAT MAAR IN HET HOE

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

 • DAAG DE MARKT UIT VOOR EEN CIRCULAIRE OPLOSSING ZONDER VOORTE SCHRIJVEN

  GUNNINGSASPECTEN | EVENREDIGTechnisch inhoudelijk

  Financieel

  Transitieplan

  Regie(proces-,contractmanagement)Commitment

  Product gerelateerde aspecten

  Restwaarden, kansen en risicos

  Samenwerking en contractvorm

  CI Verklaring

  Inname huidig en aflevering nieuw meubilair

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

 • 10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

  De resultaatgerichte specificatie

 • VRAAG DE INSCHRIJVER NAAR ZIJN AANPAKOp welke wijze invulling wordt gegeven aan de circulaire economie?

  Hoe de inschrijver om gaat met de terugkoopregeling?

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

  Productontwerp: In hoeverre zijn de producten geschikt voor toekomstig hoogwaardig hergebruik? In hoeverre maakt u opnieuw gebruik van eerder ingezette grondstoffen/ onderdelen?Reststoffenbeheer: Welke maatregelen neemt u om de levensduur van het product na terugname te verlengen?

  Terugkoopregeling Op welke wijze is de terugname prijs opgebouwd en berekend? Hoe verhoudt de terugkoopregeling zich in de tijd (jaren)? Op welke wijze ontzorgt de opdrachtnemer de Gemeente maximaal in het terugkoopproces? Wat de opdrachtnemer van de gemeente verwacht in de terugkoopregeling?

  Technisch inhoudelijke voorbeeldvragen Financile voorbeeldvragen

 • 10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

  Resultaatgericht gunnen

 • DE WAARDERING VAN CIRCULARITEIT | VOORBEELD WEGING

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

  Geen / beperkt zicht op gevraagde elementen

  Beleidsmatig inzicht, geen aantoonbare toepassing praktijk

  Inzicht zowel beleid en praktijk, niet geheel SMART en mogelijk ontbreken enkele elementen

  Inzicht zowel beleid en praktijk, en goed onderbouwd

  Inzicht in beleid en praktijk, realistisch en sluit naadloos aan op doelstellingen Gemeente

 • RESULTAATGERICHT GUNNEN KAN ALLEEN ALS DE BEOORDELINGSCOMMISSIEBASISKENNIS HEEFT VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE EN MODELLEN

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

  Circulaire economie en de kringloopwijzer Financiele modellen Markttendensen | kan de markt dit leveren?

 • HET RESULTAAT

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

  Duidelijke verschillen in beleidsmatig verhaal versus praktische ervaring Beleidsmatige verhalen Ook los van circulariteit

  Leuke beoordeling Individuele beoordeling gevolgd door consensus

  Kritische succesfactor Contracteer de afspraken

  Gunningsbeslissing op een van beste circulaire oplossing In relatie tot waarderingsgrondslag

  De praktijkEerste oude meubilair is door opdrachtnemer beoordeeld

 • LESSONS LEARNEDNiet toeschrijven geeft de markt de kans om op eigen manieren naar circulaire modellen te werken, passend bij de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf. Het borgt een stukje proportionaliteit bij de uitvraag.Deze manier van gunnen heeft een multidisciplinair beoordelingsteam nodig die 1) voorafgaand dezelfde informatie krijgen en 2) vanuit diverse disciplines onafhankelijk van elkaar de aanbiedingen beoordeeld. Maak circulariteit een apart onderdeel . Door niet naar het technische wat maar naar de hoe te kijken benader je de markt al meer als een dienstverlener en niet als een leverancier. Dit bepaald de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking [ook nodig voor later in het proces] Het vergt wel een marktverkenning om te kijken hoeveel partijen op basis van kringloopmodel al kennis en kunde hebben tot inschrijven of best practices. Het vraag voor lef: durf voorschrijven los te laten!

  10-3-2016 COP | GDCI Resultaat gericht gunnen op circulariteit

 • Amsterdamsestraatweg 403743 DT Baarn T +31 (0)88 40 40 400F +31 (0)88 40 40 [email protected]@kirkmancompany

  12

  Deze presentatie geeft inzicht in de wijze waarop de Gemeente Amsterdam naar de aanbesteding van standaard kantoormeubilair heeft gekeken. Deze aanbesteding is 1 van de circulaire pilots die de Gemeente Amsterdam heeft uitgevoerd in het kader van de Green Deal Circulair Inkopen. Voor deze aanbesteding is voortgeborduurd op bestaande kennis en ervaringen uit de green deal circulair inkopen en de community of practice.