Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

of 14 /14
1 Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg 3 april 2014 Monique Bugel Calamiteitencoördinator SLAZ

Embed Size (px)

description

Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg. 3 april 2014. Monique Bugel Calamiteitencoördinator SLAZ. Continuïteitsstrategie Beheer en proces. Continuïteitsstrategie Crisisplan organisatie. Continuïteitsstrategie Documenten continuïteit. Continuïteitsstrategie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

Page 1: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

1

Continuïteit in het SLAZT.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

3 april 2014

Monique BugelCalamiteitencoördinator SLAZ

Page 2: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

2

ContinuïteitsstrategieBeheer en proces

Page 3: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

3

ContinuïteitsstrategieCrisisplan organisatie

Crisisplan

BHV incident

Rampenopvang

Disbalans/kritische faktor

BHV plan

ZiekenhuisRampenopvang

plan

Continuïteitsplan

BHVorganisatie

Crisisteam

Crisisteamaangevuld met

ter zakekundigen

GEBEURTENIS PROTOCOL NOODORGANISATIE

Waarnemerdisbalans /

kritische faktorAfdelingshoofd Manager Eenheid

PortefeuillehouderRaad van Bestuur

Crisisteamaangevuld met

ter zakekundigen

overleg

Alarmering via belboom

Page 4: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

4

ContinuïteitsstrategieDocumenten continuïteit

Page 5: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

5

ContinuïteitsstrategieBusiness Impact Analyse

Verlenen van intensieve zorg aan patienten (IC, CCU, Neo, VK, Stroke Unit)

Catastrofaal (fataal voor meerdere patiënten)

Juridische consequenties Aanzienlijk (€10.000 - € 100.000)

Ziekenhuis Proces Impact Analyse

Gevolgen bij uitval voor Impact op het

ziekenhuisPatient Organisatie FinancieelMaximaal toelaatbare

uitvalsduurMinimaal geaccepteerde niveau

na uitval

ContinuiteitseisenPrimair zorgproces

Zeer groot

Beademen van patienten Fataal (fataal voor één patiënt) Imagoschade Geen - Gering (€0 - €1.000) Zeer groot

Uitvoeren van operaties + pre- en post-OKCatastrofaal (fataal voor

meerdere patiënten)Juridische consequenties Aanzienlijk (€10.000 - € 100.000) Zeer groot

Continu bewaken en monitoren van patienten Ernstig (moeilijk herstelbaar) Verstoring van het werkproces Geen - Gering (€0 - €1.000) Laag

Zorg verlenen aan patienten in isolatieGeen - Hinderlijk (eenvoudig

herstelbaar)Geen - Hinderlijk maar

werkbaarGeen - Gering (€0 - €1.000) Zeer laag

Verlenen van spoedeisende hulp (SEH) Zeer ernstig (niet herstelbaar) Imagoschade Behoorlijk (€1.000 - € 10.000) Groot

Leveren en beheren van medicatie (apotheek + afdeling)

Zeer ernstig (niet herstelbaar) Imagoschade Behoorlijk (€1.000 - € 10.000) Groot

Inschrijven van patientenGeen - Hinderlijk (eenvoudig

herstelbaar)Extra of overwerk Geen - Gering (€0 - €1.000) Medium

Doen van bepalingen in laboratoria ten behoeve van patientenzorg

Geen - Hinderlijk (eenvoudig herstelbaar)

Geen - Hinderlijk maar werkbaar

Aanzienlijk (€10.000 - € 100.000) Medium

Uitvoeren van diagnostische handelingen (uitsplitsen afdelingen bijv Radiologie, Nucleaire, Endo, KNF, Longfunctie etc)

Geen - Hinderlijk (eenvoudig herstelbaar)

Geen - Hinderlijk maar werkbaar

Aanzienlijk (€10.000 - € 100.000) Medium

Leveren en beheren van bloed en bloedproducten

Geen - Hinderlijk (eenvoudig herstelbaar)

Geen - Hinderlijk maar werkbaar

Geen - Gering (€0 - €1.000) Zeer laag

Bieden van veilige zorg op een gesloten afdeling (PAAZ)

Geen - Hinderlijk (eenvoudig herstelbaar)

Extra of overwerk Behoorlijk (€1.000 - € 10.000) Medium

Dialyseren van patiënten Zeer ernstig (niet herstelbaar) Verstoring van het werkproces Behoorlijk (€1.000 - € 10.000) Medium

Verstrekken van cytostatica Ernstig (moeilijk herstelbaar) Verstoring van het werkproces Behoorlijk (€1.000 - € 10.000) Laag

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar nvt

Uitval is ontoelaatbaar

Page 6: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

6

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenBedreigingen

7 disbalansen van zorg

Verhoogd aanbod van patiënten

Tekort aan personeel

Uitbraak infectieziekten

Verplaatsen van patiënten

Sluiting (delen van) locatie

Logistieke stagnatie

Uitval nutsvoorzieningen, ICT en apparatuur

Page 7: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

7

Disbalans opgetreden

Melden

Impact bepalen

Raad van Bestuur informeren

Besluitvorming over inzetten

specifieke teams en hoe op te

lossen

Inzetten continuïteitsplan centraal

of afdelingsplan

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenProcedure opschaling, prioritering & afschaling

Page 8: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

8

Scenarioblad per verstoring

Inleiding

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenScenariobladen

Page 9: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

9

Scenarioblad per verstoring

Inleiding

Scenario’s

Activiteiten

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenScenariobladen

Page 10: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

10

Scenarioblad per verstoring

Inleiding

Scenario’s

Activiteiten

Herstelactiviteiten achteraf

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenScenariobladen

Page 11: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

11

Scenarioblad per verstoring

Inleiding

Scenario’s

Activiteiten

Herstelactiviteiten achteraf

Continuïteitsvoorzieningen en

voorbereidende activiteiten

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenScenariobladen

Page 12: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

12

Centrale voorzieningen “klaar” tot volgende revisie

Crisismanagement mapo ZiROPo BHV (noodplan)o EPIC (noodprocedure, inloggen Business Continuity Access)o Centraal plan centrale voorzieningen

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenStatus

Page 13: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

13

Continuïteitsplan Centrale VoorzieningenVoortgang

Uitbreiden naar afdelingsplannen daar waar nodig

O.T.O.

Page 14: Continuïteit in het SLAZ T.b.v. Regiegroep Opgeschaalde Acute Zorg

14

Monique Bugel

Calamiteitencoördinator SLAZ

020- 510 7359

[email protected]

Dank voor uw aandacht.