Constant Contact Survey Results Kcc 2009

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Technology

 • view

  364
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Enquêteresultaten KCC 2009

Transcript of Constant Contact Survey Results Kcc 2009

 • 1. Constant Contact Survey Results Survey Name: Onderzoek KCC 2009 Response Status: Partial & Completed Filter: Completed jan 26, 2010 4:28:12 PM1. Wij hebben per product of dienst inzicht in onze aan de burgers geleverde prestaties.Number ofResponse(s) Response Ratio Helemaal mee oneens111,11% Meer oneens dan eens 111,11% Neutraal 444,44% Meer eens dan oneens 111,11% Helemaal mee eens222,22% Total9 100,00% 2 Comment(s) 2. De burger kan de prestaties van de gemeente beoordelen en waar nodig vergelijken met andere overheidsinstellingen (b.v. UWV). Number ofResponse(s) Response Ratio Helemaal mee oneens222,22% Meer oneens dan eens 333,33% Neutraal 222,22% Meer eens dan oneens 222,22% Helemaal mee eens0 0,00% Total9 100,00% 0 Comment(s)

2. 3. De burger heeft de mogelijkheid mee te denken in het gemeentelijk beleid en heeft daarmee de mogelijkheid zijn eigen belangen te behartigen.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 1 11,11% Meer oneens dan eens2 22,22% Neutraal4 44,44% Meer eens dan oneens2 22,22% Helemaal mee eens 00,00% Total 9100,00% 1 Comment(s) 4. In uw gemeente wordt jaarlijks een burgertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 1 11,11% Meer oneens dan eens00,00% Neutraal4 44,44% Meer eens dan oneens00,00% Helemaal mee eens 4 44,44% Total 9100,00% 0 Comment(s) 5. De gemeente meet in hoeverre de burger weet waar hij/zij terecht kan voor de diensten en services van de gemeente en in hoeverre zij op de hoogte is van bijbehorende voorwaarden.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 1 11,11% Meer oneens dan eens1 11,11% Neutraal4 44,44% Meer eens dan oneens3 33,33% Helemaal mee eens 00,00% Total 9100,00% 0 Comment(s) 3. 6. Wij meten of de aan de burger verstrekte antwoorden voor alle communicatiekanalen (balie, internet, email en telefoon) identiek zijn. Number ofResponse(s)Response Ratio Helemaal mee oneens2 22,22% Meer oneens dan eens 2 22,22% Neutraal 3 33,33% Meer eens dan oneens 1 11,11% Helemaal mee eens1 11,11% Total9100,00% 0 Comment(s) 7. De gemeente realiseert haar doelstelling om 80% van de vragen ineens te beantwoorden.Number ofResponse(s)Response Ratio Helemaal mee oneens2 22,22% Meer oneens dan eens 2 22,22% Neutraal 3 33,33% Meer eens dan oneens 2 22,22% Helemaal mee eens00,00% Total9100,00% 1 Comment(s) 8. De gemeente behaalt haar servicelevel doelstellingen.Number ofResponse(s)Response Ratio Helemaal mee oneens1 11,11% Meer oneens dan eens 1 11,11% Neutraal 3 33,33% Meer eens dan oneens 4 44,44% Helemaal mee eens00,00% Total9100,00% 1 Comment(s) 4. 9. De gemeente stelt de benodigde informatie over servicelevels en het percentage ineens beantwoorde vragen beschikbaar aan de burger.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 1 11,11% Meer oneens dan eens4 44,44% Neutraal2 22,22% Meer eens dan oneens2 22,22% Helemaal mee eens 00,00% Total 9100,00% 0 Comment(s) 10. Wij meten en rapporteren de individuele prestaties van onze medewerkers. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 3 33,33% Meer oneens dan eens4 44,44% Neutraal2 22,22% Meer eens dan oneens00,00% Helemaal mee eens 00,00% Total 9100,00% 0 Comment(s) 11. Telefonisch is de gemeente voor burgers bereikbaar via 1 nummer. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 3 33,33% Meer oneens dan eens1 11,11% Neutraal2 22,22% Meer eens dan oneens1 11,11% Helemaal mee eens 2 22,22% Total 9100,00% 3 Comment(s) 5. 12. De burger bepaalt zelf via welk communicatiekanaal hij/zij in contact treedt met de gemeente.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 1 11,11% Meer oneens dan eens00,00% Neutraal2 22,22% Meer eens dan oneens1 11,11% Helemaal mee eens 5 55,56% Total 9100,00% 0 Comment(s) 13. Er is sprake van een persoonlijke informatieservice. De gemeente heeft een structuur georganiseerd waarbinnen het mogelijk is specifieke informatie voor een specifieke burger te verstrekken.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 00,00% Meer oneens dan eens2 22,22% Neutraal3 33,33% Meer eens dan oneens3 33,33% Helemaal mee eens 1 11,11% Total 9100,00% 1 Comment(s) 14. De informatie-uitwisseling tussen burger en gemeente is gericht op het nmalig aanleveren van informatie.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 00,00% Meer oneens dan eens2 22,22% Neutraal5 55,56% Meer eens dan oneens1 11,11% Helemaal mee eens 1 11,11% Total 9100,00% 1 Comment(s) 6. 15. De gemeente maakt inzichtelijk wat zij van de burger weet, op een zodanige wijze dat de informatie niet zonder zijn toestemming zal worden gebruikt. Number ofResponse(s)Response Ratio Helemaal mee oneens00,00% Meer oneens dan eens 00,00% Neutraal 6 66,67% Meer eens dan oneens 2 22,22% Helemaal mee eens1 11,11% Total9100,00% 0 Comment(s) 16. De burger wordt genformeerd dat de gemeente digitaal betrouwbaar is, en vertrouwelijk met de aan haar verstrekte informatie omgaat. Number ofResponse(s)Response Ratio Helemaal mee oneens00,00% Meer oneens dan eens 00,00% Neutraal 4 44,44% Meer eens dan oneens 1 11,11% Helemaal mee eens4 44,44% Total9100,00% 0 Comment(s) 17. De gemeente informeert de burger over de verdere verwerking van een informatieverzoek.Number ofResponse(s)Response Ratio Helemaal mee oneens00,00% Meer oneens dan eens 2 22,22% Neutraal 5 55,56% Meer eens dan oneens 2 22,22% Helemaal mee eens00,00% Total9100,00% 0 Comment(s) 7. 18. Burgers kunnen hun klachten, meldingen, ideen aan de gemeente eenvoudig kwijt via alle communicatiekanalen.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 00,00% Meer oneens dan eens00,00% Neutraal2 22,22% Meer eens dan oneens2 22,22% Helemaal mee eens 5 55,56% Total 9100,00% 0 Comment(s) 19. Er is een producten/dienstenlijst met kanaalprioritering in gebruik of beschikbaar. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 1 11,11% Meer oneens dan eens1 11,11% Neutraal6 66,67% Meer eens dan oneens00,00% Helemaal mee eens 1 11,11% Total 9100,00% 2 Comment(s) 20. Internet wordt gezien als een belangrijker communicatiekanaal dan telefonie. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 2 22,22% Meer oneens dan eens3 33,33% Neutraal2 22,22% Meer eens dan oneens00,00% Helemaal mee eens 2 22,22% Total 9100,00% 0 Comment(s) 8. 21. Processen in het KCC zijn duidelijk beschreven. Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 111,11% Meer oneens dan eens111,11% Neutraal333,33% Meer eens dan oneens333,33% Helemaal mee eens 111,11% Total 9 100,00% 0 Comment(s) 22. De gemeente beheert en bewaakt permanent de kwaliteit van de processen. Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 111,11% Meer oneens dan eens111,11% Neutraal444,44% Meer eens dan oneens222,22% Helemaal mee eens 111,11% Total 9 100,00% 0 Comment(s) 23. De gemeente organiseert de verandering van documentgericht naar zaak/procesgericht denken.Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 0 0,00% Meer oneens dan eens222,22% Neutraal333,33% Meer eens dan oneens222,22% Helemaal mee eens 222,22% Total 9 100,00% 2 Comment(s) 9. 24. Er is sprake van een goede interactie tussen het KCC en de andere onderdelen van de gemeente.Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 111,11% Meer oneens dan eens0 0,00% Neutraal333,33% Meer eens dan oneens444,44% Helemaal mee eens 111,11% Total 9 100,00% 0 Comment(s) 25. De burgers worden genformeerd over de voortgang in procedures/vragen, waarbij zij betrokken zijn.Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 111,11% Meer oneens dan eens111,11% Neutraal444,44% Meer eens dan oneens222,22% Helemaal mee eens 111,11% Total 9 100,00% 0 Comment(s) 26. Onze medewerkers gebruiken geen persoonlijke emailadressen. Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 0 0,00% Meer oneens dan eens222,22% Neutraal444,44% Meer eens dan oneens222,22% Helemaal mee eens 111,11% Total 9 100,00% 1 Comment(s) 10. 27. De afzender krijgt een ontvangstbevestiging bij een e-mail, e-formulier of brief. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 00,00% Meer oneens dan eens1 11,11% Neutraal3 33,33% Meer eens dan oneens1 11,11% Helemaal mee eens 4 44,44% Total 9100,00% 0 Comment(s) 28. Onze medewerkers gebruiken geen doorkiesnummers. Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 00,00% Meer oneens dan eens2 22,22% Neutraal4 44,44% Meer eens dan oneens3 33,33% Helemaal mee eens 00,00% Total 9100,00% 0 Comment(s) 29. De personele planning in het KCC is goed geregeld en de medewerkers zijn flexibel inzetbaar.Number of Response(s)Response Ratio Helemaal mee oneens 00,00% Meer oneens dan eens00,00% Neutraal4 44,44% Meer eens dan oneens5 55,56% Helemaal mee eens 00,00% Total 9100,00% 0 Comment(s) 11. 30. De inzet van de medewerkers is gestandaardiseerd middels functie - en competentieprofielen (skills).Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 0 0,00% Meer oneens dan eens111,11% Neutraal555,56% Meer eens dan oneens333,33% Helemaal mee eens 0 0,00% Total 9 100,00% 1 Comment(s) 31. Medewerkers hebben eenvoudig toegang tot de systemen. Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 0 0,00% Meer oneens dan eens0 0,00% Neutraal333,33% Meer eens dan oneens444,44% Helemaal mee eens 222,22% Total 9 100,00% 0 Comment(s) 32. Medewerkers hebben de beschikking over een kennisbank met alle relevante, benodigde informatie.Number of Response(s) Response Ratio Helemaal mee oneens 111,11% Meer oneens dan eens0 0,00% Neutraal222,22% Meer eens dan oneens444,44% Helemaal mee eens 222,22% Total 9 100,00% 0 Comment(s) 12. 33. De frontofficesystemen zijn gekoppeld aan de backofficesystemen.Number ofResponse(s) Response Ratio Helemaal mee oneens0 0,00% Meer oneens dan eens 111,11% Neutraal 333,33% Meer eens dan oneens 555,56% Helemaal mee eens0 0,00% Total9 100,00% 0 Comment(s) 34. Systemen zijn modulair opgebouwd.Number ofResponse(s) Response Ratio Helemaal mee oneens0 0,00% Meer oneens dan eens 111,11