Connect magazine

12

description

Het tijdschrift Connect, met het thema social media, is een schoolproject. Het tijdschrift is geschreven, met als doelgroep mensen in het bedrijfsleven. The connect magazine, is the result of a schoolproject.

Transcript of Connect magazine

Page 1: Connect magazine
Page 2: Connect magazine

CONNECT, is hét magazine voor nieuwe media. Connect is een magazine, dat gemaakt wordt door 4 enthousiaste jonge mensen. Het magazine zal eens per kwar-taal uitgegeven worden.Waarom dit magazine, zult u denken. De wereld wordt tegenwoordig steeds mobie-ler, en men krijgt steeds meer kennis. Deze twee eigenschappen kun je toepassen op veel verschillende dingen. Dit zijn dingen waar men tegenwoordig dagelijks mee in aanraking komt. Of dit nu thuis of op het werk is, je kunt er haast niet omheen.

Het is een magazine vol onthullende feiten, uitspraken en nieuwtjes. In deze eerste editie staat social media centraal. We spreken met Bart van den Berg over verschil-lende zaken rondom social media. U zult in deze eerste editie ook kennismaken met onze columnisten. Zij geven met hun visie, een eigen draai aan het magazine.Ook laten we zien wat je als bedrijf kunt doen en wat je vooral moet laten, dit samen met twee case studies over Starbucks en Kitkat. En tal van andere artikelen die een vernieuwende kijk geven op het fenomeen Social Media.

Connect02

INHOUD VOORWOORD

Social media

Inte

rvie

w

Do's & Don'ts

Multimedia

Cas

e St

udy

Toekomst

Colu

mn

Wat is social media precies

Bar

t va

n d

en B

erg

Top 10 wat kan wel en wat kan niet

Ipad

Star

buck

sK

itkat

Waar zijn we over 10 jaar?

Sophie

Mic

hel

Connect 03

Uschi Marell Erik ReijnenSven Brouwers Aniek van Leeuwen

19

14

16

18

07

12

0804

Page 3: Connect magazine

Om alle misverstanden uit de wereld te helpen is het voor het begrijpen van social media, goed om te weten wat het dus precies is. Sociaal betekent betrekking hebben op de menselijke samenle-ving. Media zijn de middelen tot het overdragen en verspreiden van kennis en informatie. Kortom je verzend informatie naar andere mensen.Onder social media kan deze informatieover-

dracht worden gezien als tekst maar ook foto’s en video’s worden hieronder verstaan. Een bekend voorbeeld voor het verspreiden van foto’s en video’s zijn: Flickr, en Youtube. Deze twee web-sites zijn wereldwijd bekend, bij miljoenen men-sen. Maar de meesten mensen weten niet dat ze aan social media doen.

04 Connect

SOCIAL MEDIA

05Connect

Soorten social mediaEr zijn dus verschillende soorten social media om tekst, foto’s en video’s te verzenden. Maar welke soorten bestaan er nog meer? Veel mensen zijn er dagelijks mee bezig maar hebben dit vaak niet eens in de gaten. Denk maar eens aan, dat je rea-geert op een blog op bijvoorbeeld een website van een krant, of dat je mee doet aan een wed-strijd van een groot bedrijf waar je je mening of ideeën kunt geven.De bekendste social media zijn toch wel de social netwerksites, weblogs, forums en videosites.

Social netwerksitesSocial netwerksites zijn websites waarbij gebrui-kers een profiel aan kunnen maken die ze vervol-gens kunnen koppelen aan andere profielen die binnen de social netwerksite actief zijn. Veel van deze social netwerksites richten zich vooral op vermaak en het in contact komen en blijven met familie en vrienden. Gebruikers van zo’n social netwerksite kunnen elkaar berichten stu-ren, maar men kan ook foto’s en video’s delen. Gebruikers van een social netwerksite kunnen worden ingedeeld in groepen. Zo is er een groep studenten die vooral voor de sociale contacten zich aanmelden bij een social netwerksite. Maar er is ook een zakelijke kant, namelijk mensen die hun zakenrelaties willen onderhouden. Verder kunnen er nog groepen worden onderscheiden naar aanleiding van een thema als dieren of auto’s.

WeblogsEen blog of weblog, is een website waarop vaak meerderen keren per dag informatie wordt ver-rijkt. De berichten worden in chronologie van nieuwste naar oudste informatie weergegeven. Bij een blog verwacht je als snel tekstberichten. Echter kan een blog ook foto’s, video, of audio bevatten. Lezers van een blog, kunnen meestal ook hun reactie geven op de geplaatste informatie. Er zijn twee soorten blogs:

de persoonlijke, en de blog waarbij een onderwerp centraal staat. Het persoonlijke blog spreekt voor zich, het is een blog dat door één iemand wordt beheert en waar zijn of haar berichten op komen te staan. Uiteraard is er wel de mogelijkheid voor reacties. De andere soorten blogs, waarbij een onderwerp centraal staat, wordt beheerd door meerdere mensen. Hier is ook de bevoegdheid voor meerdere mensen om een bericht te star-ten, en antwoord te geven.Sinds 2006 is het microbloggen erg populair. Dit is een combinatie tussen het bloggen en instand messaging (onmiddellijke berichtgeving). De bekendste is Twitter.Het verschil met de gewone blog, is dat bij mirco-blogging de publicaties vele malen kleiner zijn. Het gaat hier veelal om een foto met een titel, of een klein tekstbericht van een paar regels.

ForumsEen forum is een website waar mensen met elkaar kunnen discussiëren. Dit kan over de uiteenlo-pende onderwerpen gaan. Als men en forum bezoekt kom je als eerste op de hoofdpagina, waar de onderwerpen van de discussiepagina’s zijn ingedeeld. Bezoekers van het forum kunnen zelf ook onderwerpen aandragen.Voor sommige forums moeten bezoekers zich registreren. Dit heeft voor de eigenaar van het forum de mogelijkheid om iemand van het forum te bannen. Dit kan gebeuren als de gebruiker vaak spam op het forum zou plaatsen.

PhotosharingPhotosharing is het delen van foto’s met ande-ren via bijvoorbeeld een website als Flickr. Dit delen kan beperkt worden door de gebruiker. De gebruiker kan mensen uitnodigen om foto’s te kunnen bekijken of het juist algemeen toeganke-lijk maken. De eerste photosharing sites dienden vooral om je eigen foto’s te kunnen afdrukken. Later kwam te mogelijkheid dat de gebruiker zijn foto’s permanent en gecentraliseerd toegang kunnen hebben om de foto’s te kunnen bekijken en te bewerken. Online videoOnline video ofwel webvideo is de naam van digi-tale videofilms, die bedoeld zijn om via internet te bekijken. Online video komt sterk overeen

“Een bedrijf kan zich dus op deze manier snel op de kaart zetten”

Er zijn verschillende definities van social media, de een zegt “social media is zoiets als Twitter, Hyves en MySpace” ofwel de netwerksites. De ander zegt “social media zijn sites als Flickr en YouTube”, de sites waar je multimedia kunt delen met anderen. Er is dus nog een hoop onduidelijkheden over social media. Onder social media vallen veel verschillende onderwerpen. Dit is wellicht een reden waarom bij veel mensen het begrip social media niet kennen, althans niet volledig. Dit is iets wat eigenlijk heel gek is, want social media bestaat al sinds dat web 2.0 is geïntroduceerd (2004). Social media bestaat dus al ruim 6 jaar.

Page 4: Connect magazine

COLUMN - SOPHIE

Wie deel wil uitmaken van de online gemeen-schap moet niet bang zijn online het gesprek aan te gaan. Een beetje bedrijf zit tegenwoordig ‘op’ social media. ‘Want als je hier niet iets mee doet, loop je toch echt achter.’

Waren het eerst de werknemers die zich massaal op social media stortten, inmiddels is de hype al doorgedrongen tot de directiekamers. Tweevijfde van de grote bedrijfsbazen zegt actief te zijn op een sociaal netwerk. Ze hebben een LinkedIn-profiel, Twitteren misschien wat en zijn lid van de bedrijfs-LinkedIn-groep.

Maar wat betekent dit in de praktijk? Luisteren ze naar hun klanten, die hun ongenoegen – of juist hun tevredenheid – kenbaar maken via sociale netwerken? Reageren ze hierop? Wie vaak rondneust op de verschillende netwerksites is geneigd deze vraag met ‘nee’ te beantwoorden.

Bedrijven willen graag deel uitmaken van sociale netwerken, maar sociaal doen, vinden ze nog eng. Want heb je wel aan het afbreukrisico gedacht? En wat gebeurt er als iemand lelijke dingen naar je gaat roepen? Kijk maar eens naar

Coca-Cola, dat de grootste fanpagina heeft op Facebook. Ruim 5 miljoen leden die hun liefde voor een stroperig zoet drankje belijden, maar het bedrijf houdt mooi zijn mond. Iets waar ook de Amerikaanse socialmedia-expert Joel Warady zich over verbaast.

Hij begon zijn presentatie voor de Social Media Club Amsterdam daarom door te stellen dat social media ‘het opnieuw uitvinden van de gehele organisatie vereisen’. Social media zijn niet een tool die je kunt gebruiken in je huidige bedrijfsvoering, nee, social media zijn de basis van je nieuwe bedrijfsvoering.

Bedrijven die deel willen uitmaken van de online gemeenschap moeten open en transparant zijn. En, het belangrijkste, niet bang zijn om het gesprek met hun klanten aan te gaan. Daar zijn veel organisaties nog niet aan toe. Maar dat is ook niet zo erg.

Wie veel over social media leest, krijgt de stel-lige indruk dat ‘het’ allemaal erg snel gaat. Maar zoals altijd gaan structurele veranderingen stap voor stap. En hoewel (veelal zelfbenoemde) socialmedia-experts deze verandering zullen wil-len claimen, ligt er vooral een schone taak voor ons, communicatieadviseurs, om organisaties hierbij te begeleiden.

Stap één: het wegnemen van de angst dat je als bedrijf kwetsbaar bent als je je open en transpa-rant opstelt. Want dat is niet waar. Het is eerder het tegenovergestelde. Een aardig voorbeeld: de communicatie van KLM tijdens de aswolk.

Ja U MOET ‘op’ social media. Nee, dat is niet eng. En u hoeft echt niet morgen klaar te zijn met uw strategie.

06 Connect 07Connect

met photosharing. Voor het vertonen van deze video’s zijn speciale sites ontworpen. Voor het kijken of het plaatsen van video’s wordt meestal gebruik gemaakt van Youtube. Op dit soort sites kunnen bezoekers zelf hun video’s uploa-den en zo delen met de rest van de wereld. Meestal kunnen bezoekers een reactie plaatsen op zo’n video.

SOCIAL MEDIA

MogelijkhedenEr zijn zoveel verschillende soorten social media, waardoor er dus ook tal van mogelijkheden zijn wat je ermee kunt doen. Zo kun je als bedrijf een reclamecampagne opzetten in de vorm dat je klanten of gebruikers hun mening kunnen geven over een bepaald product.

Omdat het via social media wordt voortgebracht spreek je als bedrijf veel mensen tegelijkertijd aan. Een bedrijf kan zich dus op deze manier snel op de kaart zetten. Het grote voordeel van social media is dus dat je veel mensen tegelijker-tijd kunt aanspreken, en al die mensen kunnen het dan weer doorgeven aan andere mensen.

Je moet je als bedrijf wel goed afvragen welk mid-del je van social media wilt gebruiken, en waar-voor je het wilt gebruiken. Wat zijn je doelstellin-gen zijn maar vooral wat wil je ermee bereiken. Social media kan een heel effectief middel zijn, maar het kan ook, als je het niet goed voorbe-reid een gigantische misstap zijn. Het is daarom belangrijk om naar je klanten of gebruikers te luisteren.

“Een bedrijf kan zich dus op deze manier snel op de kaart zetten.”

U moet ‘op’ social media. Maar doe het rustig aan.

Page 5: Connect magazine

Bart van den BergOver Social Media

“Tegenwoordig zullen ze steeds meer in discussie moeten treden met de doelgroepen op de media waar deze actief zijn."

Page 6: Connect magazine

of webdesigner, dan heb ik deze zo gevonden via Twitter. Deze zitten allemaal in mijn netwerk en dat komt door die social media. Veel mensen denken cliché: daar heb ik geen tijd voor, kan zelfs mijn e-mail niet bijhouden. Juist door social media is e-mail minder geworden. Via Facebook of Twitter, is geen mail meer nodig. Het is com-municeren op een andere manier. Social media is meer van deze tijd, iedereen zit toch wel achter de computer.

Is social media een bepaalde lifestyle?Ja, nu nog wel, een bepaald soort mens is er nu erg fanatiek mee bezig, vooral mensen van mijn generatie. Voor jongeren niet, voor hen is social media een onderdeel van hun leven. Het is niet een bewuste lifestyle. Voor 35+ is het een bewuste lifestyle. iPhone noem ik de Harley Davidson voor midlife. Hoe vaak laten klanten wel niet hun iPhone zien zonder dat er naar gevraagd wordt. ‘Ik ben aan de iPhone’. Het is een soort statussymbool, ‘ik hoor erbij weet wat er speelt’. Vooral bij oudere mannen is dit het geval.

Welke mensen betreffende social media moe-ten we in de gaten houden? Vooral jongeren. Show me the tools! Iemand die thuis is in social media, je moet geen mensen

“Sneller contact leggen met mensen, dat is een grote kracht van social media.”

Social media bestaat toch al enige tijd en is uit Amerika over komen waaien? Het is nog niet wat mensen denken, Hyves bestaat al wat langer. Dat bedrijven er echt seri-eus mee bezig zijn is pas iets van de afgelopen 2 á 2,5 jaar, het is meer gemeengoed gewor-den. Er zijn natuurlijk wel enkele voorlopers, maar dat men echt actief op Twitter, Facebook en LinkedIn bezig is als bedrijf, is iets van de afgelopen tijd.

Wat is jou visie op social media? Ik was net een discussie aan het lezen, of je als bedrijf nog wel een website nodig hebt. Er zijn mensen die zeggen, dat het als bedrijf niet meer nodig is om een homepage te hebben, omdat de discussie ergens anders plaatsvindt. Voor mensen die in de design wereld actief zijn, geldt dat men vroeger een portfolio online had. Tegenwoordig zullen ze steeds meer in discussie moeten treden met de doelgroepen op de mediums waar deze actief zijn. Er is een verschuiving geweest in de benadering van de consument. Eerst kwamen mensen naar je toe en nu moet je naar de mensen toegaan welke interessant zijn voor je.

Ik geloof op het moment dat je meer gaat geven, mensen ook meer willen. Op het moment dat je iets nieuws aanbiedt creëer je een behoefte. Wat is volgens joude impact van social media op de mens? Je hoopt op impact, dat de mensen wat aardiger zijn voor elkaar en elkaar helpen. Voor mij is het leuke van social media, een voorbeeld van gisteren, je zet op Twitter wat je zoekt en via Twitter krijg je snel antwoorden. Het is korter dan een half uur browsen. Sneller contact leggen met mensen, dat is een grote kracht van social media. Sinds ik mensen op Facebook heb ontmoet, heb ik in drie jaar tijd meer mensen leren kennen dan in de 40 jaar daarvoor. Je legt sneller contacten met mensen, vaak spreek je fysiek ook wat af. Voordeel, je kunt snel een heel netwerk opbou-wen met mensen die wat met jou kunnen en jij kan wat met hun. Ik ben freelancer, als ik iemand nodig zoals bijvoorbeeld een fotograaf, schrijver

10 Connect

INTERVIEWaannemen die ouder zijn dan 25 als het gaat om social media. Jongeren zijn flexibeler en gaan makkelijker mee met ontwikkelingen. Ze hebben het in de vingers, ze zijn er mee opgegroeid. Multitasken zit in de genen van 25-.Veel bedrijven maakte gebruik van social media om mee te gaan met de trend, zonder strategie. Tegenwoordig zet men steeds vaker een strategie achter het gebruik van social media. Hoeveel bedrijven moeten nog aan een social strategy geloven? Merendeel op dit moment, het is nu nog sym-boolpolitiek. Marketing manager is enthousiast, maar gaat zonder strategie aan de slag. Serieus met social media bezig zijn vraagt om personeel aanname. Eerst strategie en dan de gereedschap-pen in plaats van andersom. Plannen moeten niet lang zijn, want veranderingen zijn enorm. Het is handig om een back-up plan te hebben voor als niet lukt. Dit ontbreekt nog erg.

Hoe lang gaat dit nog duren?Het duurt nog ongeveer twee jaar, voordat social media bij de meeste bedrijven een onderdeel is van de bedrijfsstrategie. Ontwikkel een strategie en bedenk daar de middelen bij. Professioneel aanpakken is van belang.

Welke trends zie je binnen social media, nu en voor komende jaren? Er zal vooral een verschuiving naar nichemarkets plaatsvinden, kleinere intiemere groepjes die zich ook offline gaan zien. Ik geloof niet zo in mensen die elkaar alleen via de computer zien.

Ik ben zelf oprichter van een paar nichegroepjes, ik merk dat er behoefte is aan offline contact. Ze spreken elkaar via social media, maar willen ook een biertje en wijntje samen drinken. Die verschuiving naar een heel klein deel gebiedje, dat zie ik wel als trend. Bijvoorbeeld Twitter, dat was drie jaar geleden een klein dorpje en is nu een grote stad geworden. Je ziet dat er kleinere deelgebiedjes komen waar mensen bijvoorbeeld uit de achterhoek een twittergroep gaan vormen, maar ook mensen met dezelfde interesses en hobby’s. Ik zelf zit bij zo een groepje, we spre-ken elkaar via social media maar ontmoeten elkaar ook offline. Echte nichemarkets gaan meer komen

“Ze hebben het in de vingers, ze zijn er mee opgegroeid.”

Al jaren is de trend digitalisering aan de gang en zijn de ontwikkelingen groots. Behoefte wordt gecreëerd en bedrijven gaan hierin mee. Mensen geraken steeds meer online. Zijn wij straks allemaal wandelende media? Sommige van ons wel, maar er zijn nog mensen die gewoon kijken en niet meedoen. Onderzoek wijst uit dat 80% kijkt en 20% actief is. Wande-lend medium worden we langzaam steeds meer, maar nooit helemaal. Mensen die originele con-tent bedenken, die blijven. Creativiteit is niet te leren, dat heb je of niet. In Vrij Nederland sprak Umberto Eco over de kick om door oude bibliotheek te struinen en snuffelen. Iets vastpakken. Dat kan niet digitaal! De ervaring gaat weg. E-reader is misschien een groot succes, maar de kick van echt is er dan niet meer. Platen komen terug, ook bij jonge mensen. Kinderen van vrienden van mij kopen gewoon cd’s, omdat ze iets tastbaars willen.

Hoe zie je de toekomst van social media?Allereerst een grote groei, waarna verzadiging zal volgen, daarna komt er een tegenbeweging. Komende 5 jaar zal het nog flink groeien. De mens is niet zo snel. Wij lopen voorop maar het gros is het nog nieuw hiermee, 35+ vooral.

11Connect

Page 7: Connect magazine

1 Spreek in je eigen taal in Social Media

4 Luister naar wat stakeholders over je te zeggen hebben voordat je begint te zenden.

5 Koppel Social Media activiteiten aan je offline activiteiten.

3 Wees creatief.

2 Ontwikkel een plan waarin je om-schrijft wat je verwacht van de inzet van social media.

12 Connect

DO’S & DON’TS

13Connect

1 Beschouw Social Media niet als heilige graal die je slechte product of service verandert in een supermerk.

5 Maak geen 10 profielen aan op al-lerlei social networks als je deze niet kunt voeden met content.

4 Begin niet met social media als je doelstellingen louter op het salester-rein liggen.

2 Begin niet aan de inzet van social media als je organisatie nog niet is ingericht op de risico’s en mogelijkhe-den.

3 Denk bij de inzet van social media vanuit de boodschap, niet vanuit de tools.

Page 8: Connect magazine

IpadOver de Ipad is de laatste tijd veel over gespro-ken. Een tijd lang gingen de vele geruchten de wereld over. De Ipad is nu eindelijk op de markt, maar de meningen zijn erover verdeeld. Toch bevat de Ipad op gebied van social media, hele leuke toepassingen.

De Ipad is te vergelijken met een eReader, maar de Ipad is natuurlijk meer dan dat. Zo heb je toegang tot het internet en kun je op ieder moment van de dag je profiel op een net-werksite bijwerken.Doordat je toegang hebt tot het internet kun je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws.Ook voor (pers) fotografen is het een handig hulpmiddel om snel foto’s te kunnen verstu-ren. De Ipad heeft namelijk een Camera Connection Kit, deze is overgenomen gewor-den van de Ipod. Met deze Kit kun je van een digitale camera gemakkelijk je foto’s importe-ren.

14 Connect

MULTIMEDIA

Eye-FiDe Eye-Fi card is de eerste draadloze geheugen-kaart. Het kaartje past in iedere camera, net als de gewone sd-kaartjes. De gebruiker kan met de Eye-Fi moeiteloos foto’s en video’s overbrengen naar de computer. De gebruiker hoeft hierna, de foto’s niet zelf te rangschikken. Dit wordt namelijk al gedaan met het overbrengen.Een andere functie van de Eye-Fi, is dat het niet alleen naar je computer kan sturen, maar ook naar social netwerk sites of naar je eigen blogpagina.

Geotagging is nog een andere functie. Hierbij worden je foto’s gelabeld naar de plaats waar ze gemaakt zijn. Deze zijn vervolgens te bekij-ken op websites die met deze software heb-ben geïntegreerd. Het mooie hiervan is, dat het helemaal automatisch gaat. Zelf hoef je niet in de weer met ingewikkelde stappen om het voor elkaar te krijgen.

Flip Mino HDHij past in je broekzak, filmt in HD kwaliteit en is voorzien van een USB aansluiting. Deze videocamera is simpel en slim. Door zijn for-maat is hij gemakkelijk overal naar toe te nemen en ook is hij gemakkelijk in gebruik. Om de gemaakte video’s om te zetten, wordt simpel gebruik gemaakt van de USB aansluiting. Een kind kan de was doen.

PogoplugMet de Pogoplug staan je bestanden overal ter beschikking. Hoe dit werkt is eigenlijk heel simpel.De Pogoplug wordt namelijk aangesloten op het zogenaamde thuisnetwerk. Eenmaal dit gedaan te hebben wordt de Pogoplug aangesloten op de externe hardeschijf. De Pogoplug moet je dan alleen nog online aan te melden. Op deze manier heb je overal waar je bent, toegang tot je bestanden. Je kunt dus heel gemakkelijk foto’s, video’s en andere bestanden bekijken en delen.

Ook als je op een andere computer zit, kun je je inloggen om toegang te kunnen krijgen tot de bestanden. Je kunt dus ook op je werk inlog-gen, en het bestand dat je nodig hebt gebrui-ken. Je kunt ook zelf bepalen wie toegang krijgt en wie niet. Zo kun je bijvoorbeeld iedereen binnen het gezin toegang geven.

15Connect

SmartphonesOp gebied van telefonie, is er een run op smartphones ontstaan. Gebruikers van een smartphone kunnen meer ingewikkeldere applicaties instaleren, dan op de vorige tele-foons. Een smartphone heeft daarom ook een apart besturingssysteem, om dit alles op te laten draaien.

Door de vele toepassingen die een smartphone bevat, is het een iets wat bij een zeer grote doelgroep past.

Wat opvalt bij smartphones is, dat het beeld-scherm een stuk groter is. En dat je het toestel vaak op twee manieren kunt vasthouden, om het beeldscherm optimaal te kunnen benut-ten.Waar veel mensen gebruik van maken, is de functie om je profiel op een social netwerksite bij te werken. De telefoon heb je altijd binnen handbereik. Het is dus ideaal om dit te kunnen doen als je bijvoorbeeld onderweg bent.

eReaderBoeken, kranten, strips en eLinea worden ondersteund door de eReader. Met eLinea abonneer je je op artikelen van jouw favoriete schrijvers en redatie-teams. eLinea zorgt er dan voor dat de artikelen wor-den gebundeld in een comfortabel leesbaar ebook.

De eReader kun je overal mee naar toe nemen. Door de mogelijkheid dat je ook kranten kunt lezen en je te kunnen abonneren op eLinea, ben je snel weer op de hoogte van de dage-lijkse gebeurtenissen.

Page 9: Connect magazine

STARBUCKS

StarbucksKoffieketen Starbucks dankt zijn succes in grote mate aan zijn nadrukkelijke aanwezigheid op sociale mediakanalen. De (echte) koffieshops halen daar wel geen onmiddellijk commercieel voordeel uit. Maar de aanwezigheid van het moe-derhuis op Facebook, Twitter, YouTube en de site MyStarbucksIdea.com verdiept en verbreedt de relatie met het vooral jonge publiek.

Waarom Starbucks wel een succes is op social media:MyStarbucksIdea.com is een website waar klan-ten van Starbucks hun ideeën en suggesties kunnen delen. Via deze website laat Starbucks hun klanten registreren. Aan het einde van de rit weet Starbucks dus precies hoe klanten over hen denkt, en kan hier uitstekend op inspelen, een vorm van crowdsoucing. Starbucks behoud op deze manier haar klanten, en maakt door alle media aandacht ook weer nieuwe klanten.Om klanten te laten weten wat Starbucks met de ideeën doet, is er een blog in het leven geroe-pen. Namelijk het Starbucks Ideas In Action blog. Op dit blog zijn verschillende werknemers die regelmatig hun bevindingen publiceren. Deze berichten gaan over hoe ze bijvoorbeeld een idee uitgevoerd hebben en wat zijzelf vinden van de ideeën en de suggesties van de klanten. Het inte-ressante van dit blog ten opzichte van andere blogs, is dat er bij Starbucks regelmatig wordt gereageerd naar de klant toe. Hierdoor vormt zich een dialooggesprek. De klant zelf ervaart dit alsof zij dicht bij het bedrijf staan, en ook dat zij er deel van uitmaken.

Starbucks twitterStarbucks gebruikt twitter voor verschillende dingen. Zo probeert het problemen van klanten op te lossen, Starbucks praat en luistert met de

klanten en kondigt nieuws berichten aan. Voor de klanten is dit dus een interessant iets. Starbucks heeft op twitter meer dan 900 duizend volgers. Dat betekend dat als Starbucks een nieuw product zou aankondigen, er gelijk 900 duizend mensen vanaf zullen weten. En zoals dat gaat zullen veel mensen dat weer doorvertellen aan anderen.

Starbucks YouTubeHet YouTube kanaal bevat verschillende soorten video’s. Van advertenties & reclame, informatie video’s over enkele koffiesoorten, hun oorsprong en betekenis en ook over hun inzet bij liefdadig-heidswerk. Starbucks geeft dus veel prijs over het bedrijf en haar producten. Ook dit zorgt er weer voor dat de klanten het gevoel krijgen dat zij een beetje deel uitmaken van het hele Starbucks con-cept.

Starbucks FacebookStarbucks is op facebook niet zo groot als op de al genoemde websites. Facebook wordt vooral ook gebruikt om klanten, die niet via de andere soorten social media worden bereikt, toch te kun-nen laten weten waar Starbucks mee bezig is.

ConclusieStarbucks laat dus zien dat een bedrijf niet bang hoeft te zijn om toe te treden in de verschillende media soorten. Als bedrijf kan dit een gunstig effect hebben in o.a. het aantal mensen dat Starbucks kent en volgt. Als je als bedrijf ervoor kiest om geen deel uit te maken van de verschillende platforms, kan het zijn dat de klanten van het bedrijf dit zullen doen. De ruimte die jij dus had kunnen nemen en had kunnen sturen ligt dan in de handen van je klanten.

17Connect

NESTLÉ - KITKAT

Nestlé en KitKatBegin maart 2010 Opende Greenpeace de aan-val op Nestlé, omdat het voor zijn KitKat-repen palmolie kocht van het omstreden bedrijf Sinar Mar. Het Borneose regenwoud wordt gekapt voor palmolie-plantages, onder andere van het bedrijf Sinar Mas. Greenpeace hield Nestlé daarom mede-verantwoordelijk voor het verwoesten van de leefomgeving van de orang-oetan. De milieu-organisatie zond een nogal effectieve KitKatspoof uit waarin iemand een orang-oetan vinger eet i.p.v. KitKat.

Wat deed Nestlé?De fabrikant liet ten eerste vrijwel direct de gewraakte video van Youtube verwijderen van-wege ‘schendingen van copyright’. Als je een ding niet moet doen in social media. Natuurlijk was de video even later te zien op Vimeo, en kwam de video via omwegen weer op Youtube. De originele video staat er inmiddels ook weer op.Daarna probeerde de pr-afdeling de boel te red-den door te verklaren dat Nestlé over was gegaan op duurzame palmolie en het contact met het palmoliebedrijf had verbroken. Maar dat werd niet meer zo geloofd, bovendien kwam Greenpeace het weerwoord dat Nestlé via tussen-personen nog steeds indirect afneemt van Sinar Mas. Bovendien oefent het bedrijf geen druk uit op de palmolieproducent, zoals Unilever en Kraft dat wel doen.

Greenpeace ging ondertussen een stap verder met een social media-offensief, door consumen-ten te vragen producten te boycotten, de video te delen en hun avatars op social networks aan te passen aan het campagnebeeld van de Nestlé Killer.

Dat werkte, de facebook-pagina van Nestlé werd overspoeld met negatieve commentaren en de speciale Nestlé Killer-avatars. Nestlé maakte ver-volgens weer een fout door hier meteen en te persoonlijk en te emotioneel op in te gaan, en door killer-avatars te verwijderen (waar ze overi-gens snel van terug kwamen). Ondertussen telt de Nestlé facebook-pagina meer dan 94.000 ‘fans’.

De rel was onderwerp van gesprek op Marketing-2Conference. Social mediamanagers van grote merken als Coca Cola, General Motors en WalMart waren het er over eens: beter was geweest als Nestlé even een heel kleine adem-pauze had ingelast, om te kijken waar het alle-maal heen zou gaan. Je kunt niet als merk onvoorbereid ‘de conver-satie aangaan’ met een meute gewapend met hooivorken. Nestlé had ook niet als merk moe-ten optreden. Een naam en een gezicht erbij was beter geweest, een responsepagina met alle feiten en persoonlijk commentaar van de grote bazen, nog beter.Een duidelijk voorbeeld dat het zo makkelijk is om heel veel consumenten aan te sporen actie te ondernemen tegen in dit geval Nestlé.

16 Connect

Page 10: Connect magazine

In de komende jaren, zullen steeds meer bedrij-ven hun weg vinden binnen social media. Social media is nog steeds een beetje een hype, maar de markt gaat zich in de komende jaren profes-sionaliseren. De bedrijven beginnen de toege-voegde waarde van social media in te zien, als het gaat om interactie en conversie. Sociale cam-pagnes met interactieve middelen hebben meer waarde dan print, een televisiespot of een radio-commercial. In landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zie je dat online bud-getten groeien en dat de traditionele budgetten beginnen af te nemen.

In 2010 wordt verwacht dat OpenID een grote vlucht zal nemen. Hierdoor zou je je ook bij andere websites, kunnen inloggen met bij-voorbeeld je eigen hyves-account. De techniek bestaat al een tijdje, maar andere sites en portals moeten hier nog mee aan de slag.Iets wat erop lijkt is “open social”. Met deze tech-niek is het mogelijk om data te kunnen meene-men. Zo heb je een Facebook accounts waar je mensen hebt uitgenodigd, dan hoef je dat voor je hyves account niet meer te doen. Je hoeft dus niet alles dubbel te gaan doen.

De social media zal meer mobiel worden. ‘Social real-time reviews’ zullen over anderhalf jaar gebruikelijk zijn. Waar je vroeger nog een enquête na je verblijf in een hotel thuis invulde, zal men

dat in de toekomst veel vaker direct doen. Een mooie tip voor de restaurantbranche was men op z’n hoede moest zijn voor mensen met een iPhone. De groep vult nog sneller en regelmati-ger een online review in dan de rest.

In de komende 12 tot 24 maanden zullen er geautomatiseerde systemen komen die alle soci-ale platformen indexeren en samenbrengen. Een volgende stap in het semantische web. Deze sys-temen zullen intelligent zijn en slimme onder-linge verbanden over jouw persoon kunnen aan-brengen. Privacy wordt ook niet meer iets dat je hebt, maar dat je moet gaan claimen!

Ook zullen er over 2 jaar zogenaamde ’social books’ zijn. De huidige e-books zijn vooral leuk als gadget, maar bieden voor mij persoonlijk nog geen meerwaarde. Wanneer deze e-books echter ontwikkelen en voorzien worden van techniek als wifi, dan worden de mogelijkheden een stuk inte-ressanter. Real-time reviews, updates, nieuwe hoofdstukken, interactiviteit zijn zaken die echt een meerwaarde geven.

De gebruikers van social media, de klanten, krij-gen steeds hogere verwachtingen. Zo zal het dadelijk normaal zijn dat je als gebruiker inter-actief mee kunt doen om tot nieuwe en betere producten te komen.

19

TOEKOMSTSocial media heeft de laatste tijd in een snel tempo vele ontwik-

kelingen gekend. Zo was er een sterke opkomst van de vele social

netwerk sites. Maar waar zal dit naar toe lijden? Is het zoals vele

zeggen een hype, of is dit pas het begin van de

evolutie op het gebied van social media. Er wordt in ieder geval

niet stilgezeten met nieuwe technologieën.

COLUMN - MICHEL

Afgelopen week werd ik getipt over twee bij-eenkomsten in het buitenland. De eerste was het jaarlijkse congres van de Duitse vereniging van boekhandels in Berlijn. De tweede was een meerdaagse conferentie over city marketing in Las Palmas de Gran Canaria. De reden waarom ik getipt werd had te maken met de online thema’s in beide programma’s.

Boeken zijn voor mij goede voorbeelden van goe-deren die al lang met succes via internet worden verhandeld. De sector heeft snel begrepen wat de voordelen zijn van online handel, namelijk lagere kosten, een groter bereik en interessante mogelijkheden voor gerichte marketingactivitei-ten. Maar ook omdat het voor online-diensten-aanbieders interessante klanten zijn hou ik de ontwikkelingen van de sector bij. Tot zover ik weet zijn er geen slechte online

boekverkopers. Daarvoor hebben de klanten al te veel ervaring, is de concurrentie te groot en de markt al volwassen genoeg.

Ik ging er van uit, dat zeker dat laatste ook in Duitsland het geval was. Niet dus, want op het programma stonden diverse workshops om han-delaren te stimuleren mee te gaan met de tijd en een eigen website te starten. Ik heb me laten ver-tellen dat de belangstelling hiervoor groot was en vooral de persoonlijke adviezen zeer op prijs werden gesteld.

In Las Palmas stond het thema social media cen-traal. Steden als Kopenhagen en Amsterdam gin-gen vertellen wat social media zijn en hoe die een positief ROI hebben. Daarnaast was er onder andere uitleg hoe je het kunt combineren met e-sales en PR. Dat het nut van social media nog zo nadrukkelijk moet worden uitgelegd verbaast me niet, het is voor velen nog iets nieuws.

De overeenkomst tussen de twee events is trou-wens, dat ze nadrukkelijk ook bedoeld waren voor organisaties die achter lopen met online activiteiten.

Achterblijvers, want daar hebben we het hier over, zijn in de regel niet met een standaard ver-kooppraatje online te krijgen. Wat goed schijnt te werken is achterblijvers door en met vakge-noten te laten informeren. Dat is precies wat er vorige week uitgebreid in Berlijn en op Las Pal-mas gebeurde.

Als met deze aanpak de achterblijvers gemo-tiveerd kunnen worden, rijst de vraag hoe hos-ters, web-designers en andere online-dienstenaanbie-ders daar het beste op kunnen inspelen. Bij ver-schillende bedrijven zie ik dat men druk bezig is die lastige vraag te beantwoorden. Ik heb daar veel waardering voor, want uiteindelijk is een grote groep offliners in niemands belang.

Wat doen we met de achterblijvers?

18 Connect Connect

Page 11: Connect magazine

Connect

Frequentieviermaal per jaar

HoofdredacteurU. Marell

EindredactieS. BrouwerA. van Leeuwen

Art directorE. Reijnen

MedewerkersJ. de BoerS van bruggenP. ter DoestD. KoelemanH. KnipM. HermansS. Thie

COLOFON

21Connect

Social media

Inte

rvie

w

Do's & Don'ts

Multimedia

Cas

e St

udy

Toekomst

Colu

mn

Nederland en de rest van de wereld

Sim

one

de

Jong

Wat te doen na een blunder?

De uitvining van Stan van Meulen

Ikea

Del

l

Taalgebruik is veranderd

Sophie

Mic

hel

20 Connect

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Page 12: Connect magazine