Congres Arbo & Het Nieuwe Definitie Het Nieuwe Werken "Het Nieuwe Werken is een visie om werken...

download Congres Arbo & Het Nieuwe Definitie Het Nieuwe Werken "Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever,

of 38

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Congres Arbo & Het Nieuwe Definitie Het Nieuwe Werken "Het Nieuwe Werken is een visie om werken...

 • RPMS 17 januari 2012 1

  Congres Arbo & Het Nieuwe Werken

 • Definitie Het Nieuwe Werken

  "Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.“ (Bijl)

  RPMS 17 januari 2012 2

 • Toevoeging definitie

  Veel bedrijven zien HNW vooral als plaats- en tijdonafhankelijk werken met vernieuwde ICT-middelen. En er zijn bedrijven die verder gaan en met HNW ondernemerschap beogen bij medewerkers, afgestemd op de vraag van de klant.

  RPMS 17 januari 2012 3

 • Min. SZW aanbiedingsbrief Staatssecr. P. de Krom (10/10/11)

  Geen wetswijzigingen zorgplicht en registratie werk- en rusttijden • De zorgplicht van de werkgever voor zijn/haar werknemer is zowel

  verankerd in Europese regelgeving als in de Nederlandse regelgeving (Arbowet, Arbeidstijdenwet, Burgerlijk Wetboek). Het bedrijfsleven ervaart de wettelijke zorgplicht en de daarmee samenhangende aansprakelijkheid in de praktijk als onvoldoende duidelijk. Om hieraan tegemoet te komen heeft de werkgroep “Het Nieuwe Werken en Arbeidsomstandigheden”, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, sociale partners en ministeries, in oktober 2010 een handreiking gemaakt. Die biedt bedrijven praktische aanwijzingen om de zorgplicht in te vullen.

  • Ik zie deze handreiking als een startpunt, niet als een statisch document. De handreiking zal bij een verdere ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen of nieuwe technologische ontwikkelingen in overleg tussen partijen worden aangepast. De handreiking is als bijlage toegevoegd en is ook online beschikbaar op www.werkenvervoer.nl.

  RPMS 17 januari 2012 4

 • Werk en Vervoer: handreiking

  De werkgever is volgens de Arbowet onder meer verantwoordelijk voor: • een veilige en gezonde werkplek voor de werknemer; • de inrichting thuiswerkplek volgens ergonomische principes

  vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit; • inventarisatie en evaluatie van risico’s; • voorlichting over arbeidsrisico’s en maatregelen om deze

  risico’s te beperken.

  RPMS 17 januari 2012 5

 • Werk en Vervoer: handreiking

  Aan te raden: Risico-Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) met specifieke aandacht voor HNW. Sommige organisaties hebben die al opgesteld voor de thuiswerkplek en laten deze RI&E door werknemers zelf uitvoeren of laten checken door deskundige.

  Controle op werk- en rusttijden bij HNW beperkter dus raadzaam om binnen het kader van de wet duidelijke, schriftelijk vastgelegde afspraken te maken met werknemers over werk- en rusttijden.

  RPMS 17 januari 2012 6

 • Impact op medewerkers

  Voorbeelden:

  • Fysiek: Risico op RSI/KANS

  • Psychosociaal: beperkte collegiale contacten, digitaal genegeerd worden: sociale isolatie, verstoring balans werk- privé, werkstress

  RPMS 17 januari 2012 7

 • Psychosociale arbeidsbelasting

  • http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosociale- belasting

  • Enerzijds werkdruk

  • Anderzijds ongewenste omgangsvormen:

  Ø Agressie en geweld Ø Discriminatie Ø Pesten Ø Seksuele intimidatie

  RPMS 17 januari 2012 8

 • Psychische klachten

  • Beroepsgebonden depressie Door het werk veroorzaakt. Oorzaken bijv. pesten, stress of een niet-passende functie.

  • Overspannenheid en burn-out Te veel stress op het werk > overspannenheid en burn-out. (meest voorkomende beroepsziekten).

  • Posttraumatische stress-stoornis Schokkende gebeurtenissen op het werk die niet goed verwerkt zijn.

  RPMS 17 januari 2012 9

 • Gewenste omgangsvormen

  Ø Integriteit Ø Respect Ø Tolerantie diversiteit Ø Collegialiteit Ø Ongewenst gedrag bespreekbaar maken Ø Beleefdheid Ø Betrouwbaarheid Ø Behulpzaamheid Ø Samenwerkingsbereidheid

  Ø Goed beleid bedrijf/organisatie en voorbeeldfunctie leiding

  RPMS 17 januari 2012 10

 • Vandaag: Kader en doelstelling Arbo en HNW

  • Inzicht: wat doet het met uw medewerkers? • Hoe om te gaan met informatie-overload: de infobesitas? • Hoe houd je de werk-privébalans gezond? • Wat kun je doen als werkgever om gewenste effecten te

  bevorderen • en ongewenste effecten te voorkomen?

  • Concrete tips

  RPMS 17 januari 2012 11

 • Vrij naar Sigmund, Volkskrant

  Divisie directeur: ik heb een probleem.

  Koos: o ja?

  Dir: Ja, stuur ik afgelopen zaterdag op zondagnacht 24.00 uur al mijn 100 medewerkers een mail, krijg ik binnen een uur van 50 medewerkers een mail terug.

  Koos: inderdaad, dat is een probleem.

  Dir: dat klopt, aanstaande maandag roep ik die andere 50 medewerkers op het matje, waarom zij niet hebben gereageerd.

  RPMS 17 januari 2012 12

 • Presentatie Koos van der Spek

  Omgaan met psychosociale aspecten en aandachtspunten van HNW

  RPMS 17 januari 2012 13

 • RPMS 17 januari 2012 14

  Mijn missie is: Samen met mensen met werkgerelateerde (hulp)vragen een nieuw perspectief vinden dat bijdraagt aan persoonlijk welbevinden én aan het belang van de organisatie.

  M 06 10 960 445 W koosvanderspek.nl E info@koosvanderspek.nl

  14

 • Sociale steun en contacten

  Fundamenteel menselijke behoefte aan sociaal contact:

  • Praktische of materiële steun

  • Steun in de vorm van advies of informatie

  • Sociaal emotionele steun

  RPMS 17 januari 2012 15

 • Sociaal emotionele steun

  • Vanuit privé

  • Vanuit werk

  • Vanuit hulpverlening

  RPMS 17 januari 2012 16

 • Onderzoek

  Werkstressoren E 2009 B

  2008 S2009 Bench- mark

  Werkdruk 6,2 6,7 4,8 4,6 Mentale Belasting 6,9 7,3 6,2 6,4 Emotionele Belasting 4,0 4,2 2,6 1,9 Tegenstrijdige emoties 3,2 3,6 2,9 3,0 Werk-Thuis Balans 3,8 3,7 2,2 1,4

  Energiebronnen E B S2009 Bench-mark Autonomie 6,9 6,3 6,2 5,3 Sociale steun collega’s 5,6 5,5 6,6 6,5 Samenwerking afdelingen 4,6 4,2 4,7 4,8 Prestatiefeedback 6,0 5,9 6,2 4,6 Waardering door leidinggevende 5,5 5,4 5,6 4,6 Ontplooiingsmogelijkheden 6,4 6,6 6,7 5,8

  RPMS 17 januari 2012 17

 • Hoe regel je sociale steun

  • Elke afdeling minimaal 1 keer per week gezamenlijk werkoverleg op werklocatie

  • Voldoende ICT-middelen (+ financiën) om collegiale contacten te onderhouden

  • Helderheid in wie wanneer te bereiken is • Wekelijks afstemmingscontact met leidinggevende • 1 keer per ½ jaar bedrijfsbijeenkomst • Nieuwsbrief • Arbo en gezondheid vast onderdeel van fuge • Maak van werklocatie een aantrekkelijke ontmoetingsplek

  RPMS 17 januari 2012 18

 • Steun vragen

  • Belemmeringen (niet realistische gedachten): - Ik moet mijn eigen boontjes doppen - Als ik steun vraag, ben ik niet goed genoeg voor mijn werk - Zij hebben het al zo druk

  • Wat helpt bij vragen om steun (realistisch): - Ik hoef niet alles zelf te kunnen - De ander kan even geen tijd hebben, morgen misschien wel - Hulp vragen geeft samenwerking vorm

  RPMS 17 januari 2012 19

 • Constructief steun vragen/geven

  Vragen: • Vraag jezelf af wanneer je behoefte hebt aan steun • Formuleer welke steun je wilt • Aan wie kan je het beste de ondersteuning vragen • Heeft die ander op dat moment tijd? Kies het goede moment

  Geven: • Kan ik je helpen • Als het niet lukt, bel me • Luisteren • Inleven

  RPMS 17 januari 2012 20

 • Het Nieuwe samenWerken

  • Via alle beschikbare software: samenbouwen aan een dashboard, e-mail, kalender, chat, video-, audio- en web-conferencing

  • Kennis delen • Projectteams samenstellen • Co-creatie: het samen met klanten, collega’s en partners

  ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten • Maak teamleden verantwoordelijk voor de samenwerking • Samenwerking gebaseerd op vertrouwen en op resultaat • Stel niet alleen individuele doelen vast, maar ook teamdoelen • Vast thema in fuge: samenwerking

  kwaliteit wordt belangrijker dan kwantiteit

  RPMS 17 januari 2012 21

 • Emotionele belasting

  • Psychische belasting waarbij emotionele gebeurtenissen een rol spelen

  • Emotionele dissonantie

  • Privé-werkbalans en mantelzorg

  RPMS 17 januari 2012 22

 • Ergernissen:

  RPMS 17 januari 2012 23

  • TRA • Niet geïnformeerd zijn (worden = pestgedrag) • Onvoldoende overdracht • Toch nog controle leidinggevende • Zwart-wit stellingname in mail • Over de schutting gooien van werk via social media • Bij direct contact is I-Phone toch belangrijker • Afspraak is geen afspraak • Nooit te bereiken

 • Onderzoek

  RPMS 17 januari 2012 24

  Werkstressoren E 2009 B

  2008 S2009 Bench- mark

  Werkdruk 6,2 6,7 4,8 4,6 Mentale Belasting 6,9 7,3 6,2 6,4 Emotionele Belasting 4,0 4,2 2,6 1,9 Tegenstrijdige emoties 3,2 3,6 2,9 3,0 Werk-Thuis Balans 3,8 3,7 2,2 1,4

  Energiebronnen E B S20