CONCURRENTIأ‹LE INTELLIGENTIE - e- â€؛ intelligentie2 â€؛...

download CONCURRENTIأ‹LE INTELLIGENTIE - e- â€؛ intelligentie2 â€؛ concurrentiele-intelligentie-bev.pdfآ  Intelligence

If you can't read please download the document

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONCURRENTIأ‹LE INTELLIGENTIE - e- â€؛ intelligentie2 â€؛...

 • Economische Hogeschool Sint-Aloysius Stormstraat 2, 1000 Brussel

  CONCURRENTIËLE INTELLIGENTIE

  Eindwerk aangeboden door

  Frederik Claeys tot het behalen van de graad van

  Licentiaat in de Handelswetenschappen Specialisatie Marketing Management

  Promotor: Professor Dr. Logman M.

  Academiejaar 1999-2000

 • VOORWOORD

  De keuze van dit eindwerk, “concurrentiële intelligentie”, is gebaseerd op een vakgebied dat zich stilaan aan het ontwikkelen is. Achteraf beschouwd, was het schrijven van dit eindwerk niet zo eenvoudig. De evolutie van dit nieuwe vakgebied en de uiteenlopende denkwijzen van sommige personen, hebben er een redelijk complexe materie van gemaakt.

  Verschillende mensen ben ik dan ook oprechte dank verschuldigd.

  In de eerste plaats ben ik mijn promotor, Professor Dr. Logman Marc, ten zeerste erkentelijk voor de permanente deskundige begeleiding, motivatie en sturing tijdens de ganse opbouw van mijn eindwerk. Zijn raadgevingen hebben dan ook een belangrijke invloed gehad bij het tot stand komen van mijn eindwerk.

  Mijn oprechte dank gaat tevens uit naar de volgende personen:

  - de heer Pierre Sohl, voorzitter van SCIP-BeLux (Society of Competitive Intelligence Professionals), voor het beantwoorden van mijn vragen en de uitnodiging op een SCIP- bijeenkomst te Brussel.

  - de heer Patrick Deconinck, Business Director bij 3M (Industrial Tapes & Specialities, Europe), voor het beantwoorden van mijn vragen.

  - de heer Georges Puissant, General Manager bij OMRON. - de heer Ben Haest, consultant strategische marketing, voor het geven van informatie en het

  beantwoorden van mijn vragen. - de afdeling Marketing & sales operations bij Hansen Transmission International NV (Brook

  Hansen)

  En natuurlijk bedank ik mijn vriendin Caroline, mijn ouders en alle andere personen die me tijdens de afgelopen jaren veel steun en moed hebben gegeven om deze studies tot een goed einde te brengen.

 • INHOUDSTAFEL

  Inleiding 1

  Hoofdstuk 1: Begripsomschrijving 3 1.1. De term concurrentiële intelligentie 3 1.1.1. Vergelijking tussen de Amerikaanse en de Franse benaderingen voor concurrentiële intelligentie 4 1.1.2. De definiëring van concurrentiële intelligentie 6 1.1.3. Belangrijke begrippen en veronderstellingen 8 1.2. Situering van concurrentiële intelligentie 10 1.2.1. Een algemene situatieschets 10 1.2.2. Business intelligence versus concurrentiële intelligentie 11 1.2.2.1. Concurrentieanalyse 12 1.2.2.2. Concurrentiële intelligentie 14 1.2.2.2.1. Wat zijn de voordelen van concurrentiële intelligentie ? 14 1.2.2.2.2. Wie kan er voordeel hebben met concurrentiële intelligentie 16 1.2.2.2.3. Concurrentiële technische intelligentie 18 1.2.2.3. Business intelligence 19 1.2.3. De relatie tussen concurrentiële intelligentie, marketing en strategische planning 20 1.2.3.1. Concurrentiële intelligentie versus marktonderzoek 21

  Hoofdstuk 2: De concurrentiële arena 25 2.1. Het concurrentieproces 25 2.2. De verschillende concurrentiekrachten 26 2.2.1. De vier concurrentiekrachten 26 2.2.2. De vijf concurrentiekrachten van Porter en de vier types van "veille" 27 2.3. Welke concurrenten moet men opvolgen? Wat is onze concurrentie? 31 2.3.1. Afbakening van de concurrentie 32 2.3.2. Hoeveel concurrenten moet men opvolgen ? 33 2.4. Wat moeten we weten over een individuele concurrent ? 34 Hoofdstuk 3: Van concurrentiële gegevens tot concurrentiële intelligentie 35 3.1.1. Van gegevens tot verstandige beslissingen, een informatie hiërarchie 35 3.1.2. De concepten: gegevens, informatie en intelligentie 37 3.1.2.1. Concurrentiële gegevens 38 3.1.2.2. Concurrentiële informatie 40 3.1.2.3. Concurrentiële intelligentie 41 3.1.2.3.1. Verschillende intelligentiemodellen 44 3.2. Concurrenten als leerbron 44

  Hoofdstuk 4: De evolutie van concurrentiële intelligentie 47 4.1. De fasen in de evolutie van concurrentiële intelligentie 47 4.1.1. De eerste fase in de evolutie van concurrentiële intelligentie 49 4.1.2. De tweede fase in de evolutie van concurrentiële intelligentie 50 4.1.3. De derde fase in de evolutie van concurrentiële intelligentie 50 4.1.4. De vierde fase in de evolutie van concurrentiële intelligentie 51

  Hoofdstuk 5 : Het concurrentiële intelligentieproces 53 5.1. De intelligentiecyclus 53 5.2. De verschillende stappen van het concurrentiële intelligentieproces 55 5.2.1. Het concurrentiële intelligentieproduct 56 5.2.2. Tactische concurrentiële intelligentie versus strategische concurrentiële intelligentie 57 5.2.2.1. Tactische concurrentiële intelligentie 58 5.2.2.2. Strategische concurrentiële intelligentie 59 5.2.3. Het concurrentiële intelligentieproces 60 5.2.3.1. De belangrijkste businesspunten afbakenen 60 5.2.3.2. Een behoefte aan concurrentiële intelligentie die leidt tot het stellen van vragen 5.2.3.3. De bronnen van concurrentiële gegevens bepalen 61 5.2.3.4. Verzamelen en organiseren van de gegevens 61 5.2.3.5. Vervaardigen van concurrentiële intelligentie waarmee gewerkt kan worden 62 5.2.3.6. Communiceren van de beoordelingen (verspreiden van concurrentiële intelligentie) 63

 • 5.2.3.7. De herevaluatie (feedback) 63

  Hoofdstuk 6: Het implementeren van concurrentiële intelligentiesystemen 65 6.1. De concurrentiële intelligentiefunctie 66 6.2. Het concurrentiële intelligentieprogramma 66 6.3. Een gevallenstudie bij de implementatie van concurrentiële intelligentie-

  Systemen : Martin & Cromwell Plc. en Beam Ltd. 70

  Hoofdstuk 7 : Wat moeten we verzamelen en waar vinden we de concurrentiële gegevens? 73 7.1. Waar vinden we die informatie? 74 7.1.1. Verschillende indelingen van concurrentiële informatiebronnen 75 7.2. Internet als bron voor concurrentiële informatie 80 7.3. Databases als bron voor concurrentiële informatie 81

  Hoofdstuk 8: De hulpmiddelen en technieken ter ondersteuning van het concurrentiële intelligentieproces 83 8.1. Een overzicht van de hulpmiddelen (tools) 83 8.1.1. Hulpmiddelen en technieken bij het verzamelen van concurrentiële informatie. 8.1.2. Hulpmiddelen voor het ordenen en verwerken van concurrentiële informatie 8.1.3. Hulpmiddelen en technieken voor de concurrentiële analyse 85 8.1.3.1. Strategische analysetechnieken 89 8.1.3.2. Productgeoriënteerde analysetechnieken 91 8.1.3.3. Technologisch georiënteerde analysetechnieken 92 8.1.3.4. Afnemergeoriënteerde analysetechnieken 92 8.1.3.5. Financiële analysetechnieken 93 8.1.3.6. Gedragsgeoriënteerde analysetechnieken 94 8.1.4. Hulpmiddelen bij het verspreiden van het concurrentiële intelligentieproduct 95 8.1.5. De informatiesystemen ter ondersteuning van het concurrentiële intelligentieproces 95 8.1.5.1. Business intelligence systemen ter ondersteuning van het concurrentiële intelligentieproces 99 8.1.5.2. Het gebruik van internet als hulpmiddel bij het concurrentiële intelligentieproces 101 8.1.6. Hulpmiddelen en technieken voor de beslissingsnemers 103

  Hoofdstuk 9: De ethische vraag omtrent het gebruik van concurrentiële intelligentie 105 9.1. Concurrentiële intelligentie versus industriële spionage 105 9.1.1. Verschillende soorten van concurrentiële informatiebronnen 106 9.1.2. Worden de Belgische ondernemingen bespioneerd? 109 9.1.3. Het afschermen van de eigen concurrentiële informatie en het risico voor het vrijgeven van informatie. 110

  Hoofdstuk 10: Concurrentiële intelligentie voor KMO’s? 111 Besluit 113

 • Figuren en Tabellen

  Hoofdstuk 1 Figuur 1.1 Het verschil tussen concurrentieanalyse, concurrentiële intelligentie en ‘business intelligence’ 12 Figuur 1.2. Een benadering voor concurre