Concreet 2016

of 16/16
Concreet Relatiemagazine AB Zuid-Holland Jaargang 9 | Nummer 28 Maart 2016 PERSOONLIJK “Onze bedrijfs- verzorger is heel betrouwbaar.” VAKWERK IN BEELD “Ik heb een jaar in Nieuw-Zeeland gewerkt.” REPORTAGE “Ik heb veel vertrouwen in de uitzendkrachten.”
 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  204
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Concreet 2016

 • ConcreetRelatiemagazine AB Zuid-Holland

  Jaargang 9 | Nummer 28

  Maart 2016

  PERSOONLIJK Onze bedrijfsverzorger is heel betrouwbaar.

  VAKWERK IN BEELD Ik heb een jaar in NieuwZeeland gewerkt. REPORTAGE Ik heb veel vertrouwen in de uitzendkrachten.

 • 2

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | INHOUD

  INHOUD

  COLOFON

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS

  4 5

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS

  Er is een sterke stijging van uitzenduren gaande (bron: CBS). Hoog tijd om te achterhalen hoe werkgevers en werknemers de flex markt zien. Hieronder een aantal nieuwsitems over flex!

  Mkb kiest steeds vaker voor flex Meer dan de helft van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil dit jaar liever geen medewerkers in vaste dienst aannemen. De inzet van tijdelijke flexkrachten wordt door ruim de helft (52,3%) van de mkbers als een goede manier genoemd om de groei van hun bedrijf te kunnen opvangen. Dit blijkt uit onderzoek door Panelwizard onder ruim 300 mkb-bedrijven.

  Wet Werk en Zekerheid Van de ondernemers die groei voorspellen, zegt 56,3% terughoudend te zijn in het aannemen van vast perso-neel. De belangrijkste reden hiervoor is een toenemende behoefte aan meer flexibiliteit. Dit geldt voor 48,7% van de ondervraagden. Daarnaast worden de risicos en kosten van ziekteverzuim (39,7%) en de verplichtingen van de Wet Werk en Zekerheid (33,7%) als belangrijke reden genoemd om te kiezen voor flexibel in plaats van vast personeel (bron: Flexmarkt).

  Naast dat AB Zuid-Holland uw personele taken grotendeels uit handen kan nemen, is het door de nieuwe wet nog gunstiger om personeel via een uitzendorganisatie in te lenen: het fasensysteem in de cao voor Uitzendkrachten is veranderd. Uitzendorganisaties mogen vanaf 1 juli 2015 voor maximaal 5,5 jaar een tijdelijk contract aangaan. In samenwerking met AB Zuid-Holland kunt u medewerkers dus langer flexibel aan u binden.

  Werknemers staan open voor flexcontractVan de werk(zoek)enden in de publieke sector zou 81% bereid zijn om een vaste baan op te geven voor een flexibel contract als die baan beter past bij hun ambities en aanwijsbaar leuker is. Dat is goed nieuws voor het bedrijfs-leven dat duidelijk streeft naar meer flex. Deze opvallende conclusie trekt Driessen HRM op basis van onderzoek door TNS Nipo in de publieke sector. Jongeren vaak voorstander van flexcontract Toch lijkt voor veel werkenden en werkzoekenden het gebrek aan (financile) zekerheid de keuze voor werken op flexibele basis op dit moment nog in de weg te staan. Door (financile) zekerheid te waarborgen, wordt de keuze voor een flexibel contract sneller gemaakt. Wanneer respondenten de keuze krijgen om een vast contract in te wisselen voor een flexibele baan die beter past bij hun ambities n aanwijsbaar leuker is, zou 18% van de respon-denten dit aanbod direct accepteren. 63% zou het overwegen en slechts 19% zou het niet doen. Bij hetzelfde aanbod met (financile) zekerheid accepteert 28% de flexibele situatie direct. 57% overweegt het en slechts 15% verkiest het werken in vaste dienst. Zzp-schap niet zo populair Tegelijkertijd komt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onder-zoek van Raet naar voren dat een overstap naar het zzp-schap voor medewerkers die in loondienst zijn zo goed als uitgesloten is; slechts 3 % van de Nederlanders is van plan ooit voor zichzelf te beginnen, 15 % zou de overstap overwegen, maar het overige deel ziet een bestaan als zzper niet zitten. Belangrijkste redenen om dit niet te willen zijn financile onzekerheid (54%) en arbeidsonge-schiktheidsrisicos (45%). Ook generatie Y, waarvan verwacht wordt dat zij flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan, ziet dit zo. Van deze jongere generatie geeft bijna twee derde (64%) aan onder geen beding de overstap naar het zzp-schap te willen maken.Bron: Flexmarkt

  VAKANTIEPLANNEN?

  Heeft u al vakantie plannen in het vooruitzicht? Schakel

  AB ZuidHolland in voor vakantievervanging! Bel de planning om

  de mogelijkheden te bespreken:

  T 0174793000.

  Ook al is er nu sprake van een economische dip, ontgroening en vergrijzing gaan gewoon door. En de komende jaren dreigt er wederom een groot tekort aan personeel.

  Flexibele medewerkers die goed inzetbaar zijn, zijn productief. Met breed inzetbare medewer-kers vangt u makkelijker pieken op en voorkomt u machinestil-stand wegens gebrek aan kennis en/of vaardigheden.

  Met employability worden medewerkers gestimuleerd mee te groeien met ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo blijven ze voldoen aan de steeds verande-rende eisen. Bedenk: stilstand is achteruitgang. Dat geldt zeker voor de kennis en vaardigheden van medewerkers.

  U vergroot het innovatieve karakter van uw bedrijf. Uw

  bedrijf is daardoor goed in staat om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen.

  Als uw flexibele medewerkers merken dat u in hun toekomst genteresseerd bent, verhoogt dat hun motivatie en betrokken-heid. U stimuleert hiermee dat medewerkers positief meeden-ken en meewerken aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

  U vergroot uw aantrekkings-kracht als werkgever. Mensen willen graag bij u werken als u in ze investeert.

  We moeten langer doorwerken. De tijd dat een groot deel van de beroepsbevolking op 60-jarige leeftijd ophield met werken is voorbij. Investeren in medewer-kers zodat ze gezond, genspireerd en productief de eindstreep halen, is een must!

  Ook medewerkers vinden het

  steeds belangrijker dat zij zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Hiermee blijven ze aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en vergroten ze hun kans om aan het werk te blijven.

  Praktijkvoorbeeld Een goed voorbeeld van employa-bility is het verhaal van Robbert de Jong. Robbert startte als Bedrijfsver-zorger. Na een beroepsopleiding n veel praktijkervaring te hebben opgedaan, is Robbert doorgegroeid tot volwaardig Klauwbekapper. En daar zijn we trots op! Wilt u meer over dit onderwerp weten? AB Zuid-Holland vertelt u graag meer. Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder voor een gratis adviesgesprek.

  NIEUWS UIT DE MARKT

  EmployabilityZoals in het voorwoord beschreven, is employability de optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden. Waarom kan het inzetten van employability binnen uw bedrijf gunstig zijn? Lees verder!

  Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder! Zij kennen alle ins en outs over de Wet werk en zekerheid. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0174-510466. U kunt ons ook benaderen via www.abzuidholland.nl.

  Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | COVER

  DIT JAAR ZAL AB ZUID-HOLLAND VOOR HET EERST EEN AANTAL MEDEWERKERS LEVEREN AAN ZIJN BEDRIJF, VERTELT JACOB-JAN DOGTEROM (45). ZE GAAN EEN SORTEERLIJN BEMANNEN. HET ZIJN 40 50 POOLSE MENSEN. IK HEB ER VEEL VERTROUWEN IN.

  Vol enthousiasme laat hij zijn bedrijf zien. Hier stond altijd de tweede sorteerlijn, maar we zijn een nieuwe hal aan het bouwen dus die komt straks daar te staan. We hebben in totaal twee verwerkingslijnen voor de tulpen. AB Zuid-Holland gaat er daar dus een van bemannen. Het bedrijf is 250 hectare. Het is een familiebedrijf, knikt Jacob-Jan. Ik werk samen met mijn broer Paul. We hebben twee medewerkers in vaste dienst. Voor de rest werken we met uitzendkrachten. We bebouwen bijna 160 hectare akkerbouw en 90 hectare tulpen. In de zomer werken we in totaal met honderd man. Zijn ouders zijn in 1979 in Oude Tonge komen wonen. Mijn vader is met 12 hectare akkerbouw begon-nen. In 1982 kwamen daar tulpen bij. Dat leverde meer op. In 1990 ben ik in het bedrijf gekomen. Mijn broer zes jaar eerder. Zijn zoon zit sinds vorig jaar in de VOF, dus er is al opvolging en er lopen er nog genoeg rond die enthousiast zijn. Ik ben getrouwd en heb vijf kinderen.

  OndernemersJacob-Jan en Paul zijn echte onderne-mers. Ze houden zich niet alleen bezig met akkerbouw en het kweken van tulpen. Daarnaast werken ze samen met een broeierij en ze zitten ook in de veredeling. Dat doen we samen met vijf andere bedrijven. In de toekomst komen daar dus weer nieuwe tulpensoorten uit. We hoeven

  daar geen licentierechten over te betalen en we kunnen ons onder-scheiden van anderen. Dat duurt echter nog wel een jaar of zeven, denkt hij. We doen dat echt voor de toekomst. Wat Jacob-Jan heel belangrijk vindt is andere mensen helpen. We hebben een bredere visie op de maatschappij dan alleen ons eigen bedrijf. Ieder jaar komt er hier wel iemand met persoonlijke problemen; bijvoorbeeld iemand die overspannen is. Die mensen vinden het fijn om tulpen te selecteren of andere klusjes te doen. Ze zijn lekker bezig en het is belangrijk voor de sociale contacten. Persoonlijk vind ik het onze plicht. Ik ben zelf ouderling in de gemeente. Als je ziet wat er zich allemaal afspeelt achter sommige voordeuren... Er is een hoop gaande in de wereld.

  Jacob-Jan vindt het daarom belangrijk dat uitzendkrachten goed worden behandeld. Bij AB Zuid-Holland houden ze meer over dan bij andere uitzendbureaus die ik ken, omdat ze bij AB geen transportkosten aan hun medewerkers vragen. Dat soort dingen wegen zwaar voor mij. Dat je op een goede manier met elkaar omgaat. Ook met Poolse mede-werkers. Het gaat mij niet alleen om een scherpe prijs. Wanneer de mensen tevreden zijn, zullen ze bovendien beter presteren n ze komen ieder jaar terug. Dat is fijn. Wat Jacob-Jan ook prettig vindt aan AB

  Zuid-Holland is het feit dat ze dichtbij zitten, in Stellendam. Ja, misschien kunnen jullie ook nog wel iets voor ons gaan betekenen als ik eens bedrijfs-verzorgers nodig heb. Het contact is tot nu toe goed, dus wie weet.

  UitdagingWe wandelen ondertussen over het bedrijf. Jacob-Jan laat de enorme loodsen zien. Hier kunnen we zelf al onze bollen drogen, vertelt hij. Als het tulpentijd is, staan hier allemaal kuubkisten. In de winter staan onze machines hier. Die onderhouden we zelf. Hij wijst naar een enorme machine. Kijk, deze hebben we zelf gebouwd. Dat is echt een uitdaging. We zijn er drie jaar mee bezig geweest. Met deze machine kunnen we de bollen wassen op het land.

  Het interessantste onderdeel van zijn werk is de handel en het managen, vindt Jacob-Jan. Ik denk dat we steeds meer grote boerenbedrijven krijgen met managers en veel personeel. En daar kies je voor of niet. Als wij dat niet hadden gedaan, dan had onze volgende generatie geen boer kunnen worden. Tja, het zijn keuzes: wat vind je leuk in het leven. De een wordt gelukkig van het nemen van risicos en een ander werkt liever bij een werkgever. Ook prima! Het wil niet zeggen dat alles lukt bij ons, hoor. Het ene slaagt en het andere niet. En dan stoppen we er weer mee. Dt is ondernemen. En dat vind ik het allerleukste om te doen!

  Het gaat mij niet alleen om een scherpe prijs

  JACOB-JAN DOGTEROM ZET UITZENDKRACHTEN IN:

  We doen van alles wat hier, knikt JacobJan Dogterom. Dat maakt het enerverend. Hij vindt het persoonlijk heel belangrijk om kansen te grijpen. Ja, zo is het bedrijf ook gegroeid in de loop der jaren. Ik heb geen expliciete toekomstplannen, maar je weet nooit wat er op je pad

  komt. Het kan nog alle kanten op.

  Duurzaamheid en energie-besparing zijn belangrijke onderwerpen. Het bedrijf ligt helemaal vol met zonne-panelen, lacht hij vrolijk. Alle daken zijn ermee bedekt. Een deel ligt er al twee jaar en dit jaar zijn er weer 1000 bij gelegd. Mijn drijfveer is: we belasten het milieu en daar wil ik wel iets tegenover zetten. We leven in een schepping die in stand moet worden gehouden. Als het milieutechnisch beter is, moet je het doen. Iedereen staat daar anders in, maar wij hebben daar geld voor over. Hij maakt gebruik van de stichting Energieke Regio. Deze stichting helpt bedrijven met het verduurzamen van hun bedrijven. Ik lever nu 55 procent van mijn eigen (elektrische) energie. Ik hoop dat dit in de toekomst nog meer kan worden.

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGEConcreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE

  76

  98 9

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD

  Ik houd van uitdagingen

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD

  Edwin is opgeleid als hovenier, met als specialisatie vijvertechniek. Hij werkt nu ruim een half jaar bij AB Zuid-Holland. Daarvoor werkte ik fulltime bij een hoveniersbedrijf. Ik gaf leiding en heb ook leerlingen opgeleid. Dat ik naar AB ben gegaan heeft onder meer te maken met het feit dat ik allrounder ben. Ik ben overal voor inzetbaar en dat vind ik leuk. Vooral de verschillende soorten werkgevers, de collegas en de afwisseling qua werk. Ik vind het fijn om nieuwe dingen te leren,

  maar ik kan ook heel goed zelfstandig werken.

  Ik ben overal voor inzetbaar. Momenteel werkt Edwin als grondwerker/stratenmaker in de petrochemie. Dat is wel heel wat

  anders, maar ik houd van uitdagingen. Ik krijg daar vooral heel veel verantwoordelijkheden qua veiligheid. Momenteel zijn we bezig met het lokaliseren van leidingwerk: van hoogspannings-kabels tot aan waterleidingen. Veiligheid staat daarbij echt voorop. Waar ik onder meer verantwoordelijk voor ben, is het afzetten van het werkgebied met borden, hekken en verlichting zodat niemand in het gat kan vallen. Het motto is: je komt veilig op je werk en je gaat weer veilig naar huis.

  In het half jaar dat hij bij AB Zuid-Holland werkt heeft hij al bij verschillende hoveniers gewerkt, maar ook in de bouw. Dat was in Den Haag. Er werden zes luxe villas gebouwd. Ik heb daar samen met Nolan, een andere vakkracht van AB Zuid-Holland, voorbereidingen getroffen voor de fundering, en bekisting geplaatst voor het afstorten. Dat was een leuke ervaring. Het is fijn om bedrijven te helpen hun zaken weer op de rit te krijgen. Je wordt vaak ingehuurd omdat ze mensen te kort komen, iemand ziek is of dat ze behoefte hebben aan vakkennis. Dat wordt enorm gewaardeerd, dus dit werk geeft mij heel veel voldoening.

  Het is heel leuk om allround inzetbaar te zijn, vertelt vakkracht Edwin Maassen (36).

  Van origine ben ik vakbekwaam allround hovenier, maar op dit moment werk ik als

  grondwerker in de petrochemie.

  131312

  Melkveehouder Arie van den Berg (64):

  De bedrijfsverzorger zorgt ervoor dat alles goed doordraait

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJKConcreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK

  Het boerenbedrijf stamt al uit 1700. We hebben 48 hectare grond en er lopen 80 koeien rond. Daarnaast gebruiken we 20 hectare van Natuurmonumenten. Ik ben alweer de zesde generatie via mijn omas kant, vertelt Arie, terwijl we aan de gezellige keukentafel zitten. Ik ben hier ook geboren. Zijn vrouw Petra schenkt ondertussen een dampende mok koffie voor ons in. We hebben de boerderij twee jaar geleden laten verbouwen omdat we er een speciaal gevoel bij hebben. Een oud huis praat tegen je. Dit gebouw is 120 jaar oud. Er ligt hier een hele geschiedenis.

  Waarschijnlijk gaan ze over een jaar of vijf verhuizen, want opvolging is er niet. Onze kinderen hebben andere carrireplannen. Ze hebben allemaal een universitaire opleiding en doen wat ze leuk vinden. Daarom zijn we nu bezig met het opzetten van een agrarisch kinderdagverblijf. Ik geloof hier heel sterk in. Dat is mijn passie. Als we stoppen wil ik graag dat er een agrarir op komt. Ondanks dat de biologische landbouw heel goed draait, is de boerderij op deze manier niet aantrekkelijk genoeg. Dan moet

  er iets worden toegevoegd.

  Daarom hebben Arie en Petra gekozen voor een professionele neventak in de vorm van kinderopvang. We hebben hiervoor contact gezocht met de vereniging voor agrarische kinderdagverblijven. Een

  kinderdagverblijf draait een grotere omzet dan wat een

  boerderij draait. De boerderij en het kinderdagverblijf helpen elkaar straks in dezelfde maatschap. We gaan dus op zoek naar een boer die het kinderdagverblijf er bij doet, of andersom.

  Oude stalNa de koffie laat hij trots de enorme ruimtes zien van het spiksplinternieuwe kinderdagverblijf. We hebben een oude stal laten verbouwen. Hij hoorde bij dit huis; het was in dezelfde stijl gebouwd. Inmiddels hebben ze een vergunning voor 61 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De ruimte is nu klaar voor 48 kinderen. De eerste 3 komen deze maand. We hebben nu ook een pedagogisch medewerkster aangenomen. Petra en ik zijn alleen maar de achterban en de financierder. Binnenkort komt er ook een locatiemanager bij die het regelwerk gaat doen. Onze doelgroep is vooral de medewerkers van de TU Delft en Technopolis. Die zitten hier vlakbij en er werken circa 12.500 mensen.

  Rondom het kinderdagverblijf wordt een grote speelruimte aangelegd. We vinden het belangrijk dat kinderen weer leren waar een ei en groente vandaan komen. Wij gaan hier onder andere een kippenhok bouwen zodat ze zelf eitjes kunnen rapen. We willen ook een tuintje maken met groenten, die ze er zelf kunnen uithalen en kunnen eten. Zo krijgen ze meer respect voor de natuur. En wie respect heeft voor de

  natuur, heeft ook respect voor mensen. Dat is ook het thema van het kinderdagverblijf: respect. Ik vind dat mensen veel te individualistisch bezig zijn. Ik wil dus graag iets neerzetten waarmee de volgende generatie verder kan.

  Aan de voorkant kijken de kinderen op de stal met koeien. Aan de achterkant staan bomen en kijk je uit op de weilanden. Het is een heerlijke omgeving. Wij doen ook aan weidevogel- en natuurbescherming, licht Arie toe. 30 hectare van ons land staat in het bestemmingsplan als natuur. En we beheren ook nog 20 hectare van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten kiest bewust voor biologische boeren omdat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen kunstmest. We zijn daarnaast een zorgboerderij. We hebben een contract met de GGZ. Er komen regelmatig mensen langs die het moeilijk hebben. Ze werken dan een dagje mee op de boerderij.

  Arie was tot april vorig jaar drie dagen per week werkzaam als dagelijks bestuurder bij Hoogheemraadschap Delfland. Dat was echt een uitdaging. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb daarvoor wel diverse bestuursfuncties gehad, maar dit was wel wat anders. Voordat hij vertrok molk hij wel altijd zelf zijn koeien. Bedrijfsverzorger Gerben was hier keurig om 8 uur. Dan ging ik douchen en trok ik mijn pak aan. Ik was dan altijd om 9 uur op mijn werk.

  Arie van den Berg (64) is boer in hart en nieren, maar daarnaast zet hij zich graag in voor de samenleving. We hebben een biologisch melkveebedrijf in Schipluiden. Daar kiezen we bewust voor. We zijn nu ook bezig met het opzetten van een kinderdagverblijf. Tot vorig jaar was ik bestuurslid bij Hoogheemraadschap Delfland. Bedrijfsverzorger Gerben Noordam zorgt er tijdens mijn afwezigheid voor dat alles goed doordraait.

  11

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS

  Rens is zelfstandig boomkweker vanaf zijn 18de jaar. Ik ben begonnen met eenjarige heesters en laurier. Daarna heb ik vrij snel sierappels toegevoegd en die kweek ik nu nog steeds. Het is een plant die het hele jaar mooi is. Zijn bedrijf is 4 hectare; 3 hectare volle grond en 1 hectare pot- en containerteelt. Ik heb twee vaste mensen in dienst. Af en toe heb ik wat mensen via AB Zuid-Holland. Ik ben al lid sinds mn 24ste. De reductieregeling was destijds de belangrijkste reden.

  Hij is al zes jaar lid van het bestuur. In juni volgde hij Ton Vonk Noordegraaf op. Coperatie-zaken is altijd mijn portefeuille geweest, licht hij toe. Mijn taak nu is algemeen beleid. Ik ben de schakel tussen de directie en het bestuur. Je hebt een neutrale functie, maar je moet wel scherp kritisch blijven richting beide partijen. En tijdens een vergadering, moet je de vergadering leiden. Dat vind ik heel leuk om te doen: zorgen dat er beslissingen worden genomen en niet ergens in blijven hangen, want dan kom je niet verder. Rens heeft altijd bestuursfuncties gehad. Ja, van jongs af aan al. Ik vind het fascine-rend. Mijn vader heeft dat ook altijd gedaan en bij mijn kinderen zie ik dat ook terug. Behalve voorzitter van het bestuur van AB Zuid-Holland, ben ik voorzitter van stichting Beurshal. Tot 1 januari zat ik in het dagelijks bestuur van Greenport.

  LedenraadMomenteel zet Rens zich in voor de oprichting van een ledenraad voor AB Zuid-Holland. Een ledenraad is kleiner dan een ALV en komt vaker bij elkaar. Hierdoor krijg je een intensievere dialoog. Bijkomend voordeel is dat je als ledenraad de organisatie beter kunt volgen en adviseren. Rens is op zoek naar echte AB-ambassadeurs, die mee-denken over de toekomst van AB Zuid-Holland en willen bijdragen aan beleidsvorming en beleidskeuze. Dat mogen zowel mannen als vrouwen zijn, afkomstig uit alle sectoren en regios. In de ledenraad is het idee om een paar zetels vrij te laten voor niet-leden. Zij kunnen uit diverse sectoren komen, zoals de grond-, weg- en waterbouw of techniek. Ook mensen met specifieke kwaliteiten,

  zoals een financieel expert of iemand met coperatie ervaring. We zoeken geen solisten maar mensen die collectief en coperatief zijn, benadrukt hij. Mensen met een luisterend oor; een klankbord. Eigenschappen die daar bij passen zijn: positief kritisch, betrouwbaar/loyaal, integer. Leden krijgen hier een vergoeding voor n meer inzicht in AB Zuid-Hol-land. Ze houden zich onder meer bezig met de (her)benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening, en decharge verlenen. We hopen dat er uit de ledenraad ook goede leden voortkomen die doorgroeien tot bestuurslid. Zo kun je dus bestuurlijke ervaring opdoen en jezelf ontwikkelen. Dat is voor jonge mensen heel interessant.

  Leden kunnen ook een kijkje nemen bij anderen tijdens een bedrijfsbe-zoek en er is gelegenheid om je eigen bedrijf te presenteren. Zo kun je kennis maken met andere agrari-sche ondernemers. Het is echt een verbreding van je netwerk. Rens roept alle leden van AB Zuid-Holland op zich te melden: Het kost echt niet veel tijd, en je krijgt er veel voor terug, meldt hij enthousiast. De zittingstermijnen bestaan uit vier jaar, met een maximum van acht jaar. Leden uit de eerste lichting kunnen eventueel voor kortere termijnen deelnemen of kunnen aangeven dat ze niet herkiesbaar zijn. Besluit-vorming over de ledenraad vindt plaats in de reguliere ALV van juni 2016.

  Nieuwe bestuursvoorzitter Rens van Nierop richt ledenraad op:

  We willen meer interactie en intensiever contact met de ledenRens van Nierop is sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van het bestuur van AB Zuid-Holland. Een van de belangrijkste onderwerpen waarmee hij zich bezig houdt is het instellen van een ledenraad. We willen meer interactie en intensiever con-tact met de leden, omdat de ALVs niet zo goed worden bezocht.

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS

  GEZOCHT!

  AB-AMBASSADEURSENTHOUSIASTE

  AB ZuidHolland wil graag meer interactie en intensiever contact met haar leden. Om die reden richten we een ledenraad op voor jong n oud. Een directe aan leiding hiervoor is de geringe belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Vind je het leuk om een enthousiaste ABambassadeur te worden? Meld je dan nu aan!

  MELD JE AAN! Wil jij je als lid kandidaat voor de ledenraad stellen of heb je nog vragen over de taken en bevoegd heden van de ledenraad? Neem contact op met Gerrit van den Hoek, secretaris van het bestuur van AB ZuidHolland via: 06 55 777 017 of mail naar [email protected]

  Waarom een ledenraad?Het is onmogelijk om met al de 1500 leden tegelijkertijd te vergaderen en om snel tot besluiting te komen. En in de moderne maatschappij zijn besluiten die snel en slagvaardig genomen kunnen worden, wel een vereiste om voldoende in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Daarom is er voor gekozen om een vertegen-woordiging van de leden in te stellen in de vorm van een ledenraad.Een ledenraad heeft wel dezelfde samenstelling als de ALV, maar komt vaker bijeen. Hierdoor kan de ledenraad de organisatie beter volgen n adviseren. Taken van de ledenraad zijn: meedenken en bijdragen aan beleidsvorming en beleidskeuze, een luisterend oor en klankbord zijn en meedenken over de toekomst van AB Zuid Holland. De ALV blijft een rol houden naast de ledenraad, maar uitsluitend in bijzondere situaties bij bijvoorbeeld het fuseren of opheffen van de coperatie.

  Wat zijn de verantwoordelijkheden van de ledenraad? De ledenraad houdt zich bezig met de (her)benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening, en decharge aan het bestuur ver-lenen. De rol van het bestuur is: besluitvorming over het beleid, instemmen met de begroting en jaar-rekening, en meedenken in de koers (missie en visie) van de organisatie. Het bestuur is de werkgever van de directie. De ledenraad komt drie vier keer per jaar bijeen. In overleg is dit overdag of in de avond. Daarnaast is er wat voorbereidend werk thuis en misschien eens een informele (thema) bijeenkomst. Ledenraads-leden zullen op een passende wijze beloond worden.

  Voor de ledenraad zijn we op zoek naar tien tot vijftien personen. Wanneer de geschikte personen (nog) niet worden gevonden, starten we hoogst waarschijnlijk met een kleiner groepje. Leden worden aangesteld voor maximaal acht jaar. Zittings-termijnen bestaan uit vier jaar. Leden uit de eerste lichting kunnen echter kiezen voor kortere termijnen of eerder aangeven niet herkiesbaar te zijn, om tot een goede spreiding in het rooster van aftreden te komen.

  Mannen en vrouwen Een ledenraad heeft uiteraard leden nodig, dus we zijn druk op zoek naar mannen en vrouwen uit verschillende sectoren en regios. Behalve agrarirs, hebben we mensen nodig uit de techniek of de (grond-, weg- en water)bouw. We zoeken geen solisten, maar personen die collectief en coperatief zijn. Een AB-ambassa-deur voor de sector of regio; een echte meedenker! Ben je positief kritisch, betrouwbaar/loyaal, integer en bereid een inwerkprogramma of cursus te volgen? Hecht jij waarde aan persoonlijke ontwikkeling en wil je je netwerk verder uitbreiden? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

  15

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK

  Geir heeft de hbo-opleiding Dier en Veehouderij afgerond in 2015 en besloot vervolgens naar het buitenland te vertrekken. In drie weken tijd was alles geregeld, lacht hij. Ik ben via een vacature op een veehouderij terecht gekomen als assistent farmmanager, bij Mark van Baarle en Anneke Bootsma. Ze zijn jaren geleden naar Nieuw-Zeeland gemigreerd. Ze wonen in het zuiden. Op hun boerderij heeft hij alle

  aspecten van het vak geleerd. Ze hebben ongeveer 800 koeien, dus daar heb ik onder andere leren melken. Mijn studie ging meer richting manager en adviseur.

  Behalve dat hij veel ervaring op agrarisch gebied opdeed, heeft hij ook veel van het land gezien. Het is echt prachtig! Ik heb daar samen met een andere Nederlandse jongen een auto gekocht. En als ik vrij was, ben ik

  rond gaan reizen. Ik ging dan van hostel naar hostel. Dat is heel leuk om te doen, want je ontmoet veel leuke en interessante mensen.

  Ik vind het fantastisch om de bedrijven langs te gaan.

  Omgaan met mensen is iets dat Geir ook het leukste vindt van zijn werk bij AB Zuid-Holland. Ik vind het fantastisch om de bedrijven langs te gaan en ze te helpen door goede mensen in te zetten. Dat is dankbaar werk, vind ik. Het rondreizen bewaart hij nu voor zijn vakanties. Ik wil in de toekomst heel graag rondtrekken in Scandinavi. Dat lijkt me echt een geweldig avontuur.

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | WERKNEMER IN BEELD

  14

  Aspirant relatiebeheerder Geir Sizoo is pas 25 jaar, maar hij heeft al veel avonturen beleefd. Ik heb een jaar in Nieuw-Zeeland gewoond en gewerkt, vertelt hij enthousiast. Ik heb veel werkervaring opgedaan en op mijn vrije dagen heb ik rondgereisd. Ook daar heb ik veel van geleerd. Ik heb er echt van genoten.

  Lang lidArie heeft gekozen voor een bedrijfsverzorger van AB Zuid-Holland omdat hij al heel lang lid is. Mijn vader was een van de eerste leden van de agrarische bedrijfsverzorging. Ik ken geen andere personeelsvoorziener die z in de landbouw is geworteld als AB. En dat vind ik heel belangrijk. Dat er wordt begrepen hoe boerderijen in elkaar zitten.

  Bij ziekte heeft Arie ook regelmatig gebruik gemaakt van de reductieregeling. Dat waren verschillende bedrijfsverzorgers. Nu vind ik het prettig om elke dag dezelfde bedrijfsverzorger in te huren waar ik op kan rekenen. Gerben is echt heel betrouwbaar. Ook als er een koe moet kalven, vertrek ik gewoon naar mijn afspraak. En stel dat Gerben eens ziek zou worden, dan zorgt AB Zuid-Holland voor vervanging. Ook daar heb ik geen zorgen over.

  Ondanks dat Arie niet meer bij het waterschap werkt, blijft hij gebruik maken van de diensten van AB Zuid-Holland. Gerben helpt nu mee met de tuin en diverse dingen rondom het kinderdagverblijf. En ik ben ook best vaak weg om allerlei zaken te regelen. Ik pak af en toe weer wat boerenwerk. We kijken samen gewoon hoe het loopt. Er is niks over afgesproken.

  We lopen ondertussen langs de koeien die in deze tijd van het jaar op stal staan, samen met een paar schapen met lammetjes. Voor kinderen is dat straks natuurlijk ook heel leuk, knikt Arie. We willen er ook nog een paar knuffeldieren bij, zoals konijnen en geiten.

  Wat hij ook heel mooi vindt is het begeleiden van mensen op de zorgboerderij. Ik heb zelf een autistisch broertje, dus ik weet goed hoe ik met ze om moet gaan. Ik vind het echt mooi om te doen. Gisteren waren hier twee jongens die wat klusjes komen doen. Die genieten er ontzettend van. De hele week kijken ze uit naar die ene middag. Ze horen er echt bij en dat voelen ze.

  Thuis zit hij ook niet stil. Ik kom zelf van een boerderij. Mijn vader en mijn opa hadden een gemengd bedrijf. Ik heb de landbouwschool gedaan en heb nu tien koeien, veertig schapen en veertig konijnen. Die verzorg ik als ik hier klaar ben. Sinds kort heeft hij een vriendin waarmee hij samen woont. Ja, ik ken Hanneke via AB. We hebben elkaar ontmoet op een computercursus.

  Voordat hij bij AB Zuid-Holland terecht kwam, heeft hij bij een loonwerker in Maasland gewerkt en bij een veehouder. Via via ben ik uiteindelijk bij Arie terecht gekomen. Hij wilde dat ik bij hem zou komen werken, maar dan wel via AB Zuid-Holland. Dat is voor hem veel makkelijker, want dan heeft hij geen zorgen over de financile rompslomp en dergelijke. Gerben werkt dus hoofdzakelijk bij Arie. Maar als er ergens anders een ziektegeval is, spring ik wel eens bij als bedrijfsverzorger. Meestal is dat om te melken. Dat is ook leuk om te doen, maar zolang Arie veehouder is, hoop ik hier nog te blijven lopen. Dat zou wel heel fijn zijn.

  VrijheidBedrijfsverzorger Gerben Noordam is bezig met het voeren van de koeien. Hij maakt even tijd voor een praatje. Ja, ik heb het best naar mijn zin hier, glimlacht hij. Ik heb heel veel vrijheid. Je mag gewoon je eigen dag indelen, maar de beesten gaan altijd voor. Als die verzorgd zijn dan kan ik andere klusjes gaan doen. Ik ben nu ook aan het straten bij het kinderdagverblijf. En soms sleutel ik wat aan machines.

  Ik heb veel werkervaring opgedaan in Nieuw-Zeeland

  Concreet Relatiemagazine van AB Zuid-Holland Hoofdredactie Christel Slootmaekers Tekst en eindredactie Ingrid Rompa, C&I-Tekst Vormgeving www.erikhuizer.nl Fotografie

  Lex van Dorp Druk Drukkerij van der Eems, Easterein. Dit magazine is gedrukt op MC Silk. Oplage: 3250 Contact [email protected] www.abzuidholland.nl Vestiging De Lier

  (hoofdkantoor) T 0174 51 04 66 F 0174 51 02 52 Leehove 62 2678 MC De Lier Vestiging Hazerswoude-Dorp T 0172 23 17 57 F 0172 23 13 92 Duitslandlaan 23 2391 PC Hazers-

  woude-Dorp Vestiging Stellendam T 0187 49 12 88 F 0187 49 99 38 Voorstraat 10 3251 BD Stellendam Heeft u vragen of opmerkingen over Concreet, dan kunt u mailen naar:

  [email protected]

 • 3

  EMPLOYABILITY

  Employability is de optimale inzetbaarheid van mensen, waar-door zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden. Omdat de techno-logie verandert, beroepen veranderen of de markt verandert, worden er voortdurend nieuwe eisen aan onze mensen gesteld. Daar wil AB Zuid-Holland op voorbereid zijn en dat kan door te blijven investeren in (vak) kennis en vaardigheden. Alleen dan houden we onze mensen breed inzetbaar; nu en in de toekomst. Door te investeren in medewerkers is AB Zuid-Holland flexibel en slagvaardig.

  Een mooi voorbeeld van zon breed inzetbare medewerker is Edwin Maassen. Op bladzijde 8 vertelt hij vol enthousiasme over de afwisseling in zijn werk. Edwin is van origine vakbekwaam allround hovenier, maar werkt op dit moment als grondwerker in de

  petrochemie. Hij ziet dit als een interessante uitdaging. Vooral de verschillende soorten werkgevers, de collegas en de afwisseling qua werk spreken hem enorm aan. Op bladzijde 15 het inspirerende verhaal van Geir Sizoo. Na zijn hbo-opleiding Dier en Veehouderij besloot hij voor langere tijd naar Nieuw-Zeeland te vertrekken. Het was zijn eerste reis buiten Europa en hij genoot met volle teugen. Hij deed ook veel ervaring op bij een gemigreerd Nederlands echtpaar en beleefde bovendien de prachtigste avonturen.

  Ook Rowin van der Baan is zowel in zijn werk als priv een echte allrounder (achterzijde). Het afgelopen half jaar werkte hij met veel plezier als voorman in de spruitenteelt en binnenkort start hij bij een andere opdrachtgever.

  Rowin zit onder meer in de agrarische commissie van de Plattelands Jongeren. Deze commissie organiseert schuurfeesten, sportactiviteiten en agrarische activiteiten. Naast zijn baan bij AB Zuid-Holland en de bestuursfunctie bij de PJ Flakkee, huurt Rowin een stuk land van 1 hectare waarop hij zijn eigen pioenrozen kweekt. Kortom, Rowin heeft een drukbezet leven. Stil zitten is echt niets voor hem! Met employability stimuleren we onze medewerkers mee te groeien met ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo blijven ze voldoen aan de steeds veranderende eisen en spelen we in op de personeelsvraag van onze opdrachtgever. We merken dat het overgrote deel van de opdrachtgevers na een eerste kennismaking opnieuw aanvragen bij ons neerleggen en personeel inlenen. Ze zijn uitermate tevreden over de kennis en kunde van onze mensen en daar zijn wij heel trots op! Wim Kauffman Directeur

  IEDER BEDRIJF MOET DAADKRACHTIG KUNNEN INSPELEN OP ACTUELE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN. DAT KAN ALLEEN MET GOED GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS DIE HUN VAKKENNIS BIJHOUDEN EN OP MEERDERE PLEKKEN INZETBAAR ZIJN.

 • 4

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS

  Ook al is er nu sprake van een economische dip, ontgroening en vergrijzing gaan gewoon door. En de komende jaren dreigt er wederom een groot tekort aan personeel.

  Flexibele medewerkers die goed inzetbaar zijn, zijn productief. Met breed inzetbare medewer-kers vangt u makkelijker pieken op en voorkomt u machinestil-stand wegens gebrek aan kennis en/of vaardigheden.

  Met employability worden medewerkers gestimuleerd mee te groeien met ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo blijven ze voldoen aan de steeds verande-rende eisen. Bedenk: stilstand is achteruitgang. Dat geldt zeker voor de kennis en vaardigheden van medewerkers.

  U vergroot het innovatieve karakter van uw bedrijf. Uw

  bedrijf is daardoor goed in staat om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen.

  Als uw flexibele medewerkers merken dat u in hun toekomst genteresseerd bent, verhoogt dat hun motivatie en betrokken-heid. U stimuleert hiermee dat medewerkers positief meeden-ken en meewerken aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

  U vergroot uw aantrekkings-kracht als werkgever. Mensen willen graag bij u werken als u in ze investeert.

  We moeten langer doorwerken. De tijd dat een groot deel van de beroepsbevolking op 60-jarige leeftijd ophield met werken is voorbij. Investeren in medewer-kers zodat ze gezond, genspireerd en productief de eindstreep halen, is een must!

  Ook medewerkers vinden het

  steeds belangrijker dat zij zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Hiermee blijven ze aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en vergroten ze hun kans om aan het werk te blijven.

  Praktijkvoorbeeld Een goed voorbeeld van employa-bility is het verhaal van Robbert de Jong. Robbert startte als Bedrijfsver-zorger. Na een beroepsopleiding n veel praktijkervaring te hebben opgedaan, is Robbert doorgegroeid tot volwaardig Klauwbekapper. En daar zijn we trots op! Wilt u meer over dit onderwerp weten? AB Zuid-Holland vertelt u graag meer. Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder voor een gratis adviesgesprek.

  EmployabilityZoals in het voorwoord beschreven, is employability de optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden. Waarom kan het inzetten van employability binnen uw bedrijf gunstig zijn? Lees verder!

 • Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS

  5

  Er is een sterke stijging van uitzenduren gaande (bron: CBS). Hoog tijd om te achterhalen hoe werkgevers en werknemers de flex markt zien. Hieronder een aantal nieuwsitems over flex!

  Mkb kiest steeds vaker voor flex Meer dan de helft van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil dit jaar liever geen medewerkers in vaste dienst aannemen. De inzet van tijdelijke flexkrachten wordt door ruim de helft (52,3%) van de mkbers als een goede manier genoemd om de groei van hun bedrijf te kunnen opvangen. Dit blijkt uit onderzoek door Panelwizard onder ruim 300 mkb-bedrijven.

  Wet Werk en Zekerheid Van de ondernemers die groei voorspellen, zegt 56,3% terughoudend te zijn in het aannemen van vast perso-neel. De belangrijkste reden hiervoor is een toenemende behoefte aan meer flexibiliteit. Dit geldt voor 48,7% van de ondervraagden. Daarnaast worden de risicos en kosten van ziekteverzuim (39,7%) en de verplichtingen van de Wet Werk en Zekerheid (33,7%) als belangrijke reden genoemd om te kiezen voor flexibel in plaats van vast personeel (bron: Flexmarkt).

  Naast dat AB Zuid-Holland uw personele taken grotendeels uit handen kan nemen, is het door de nieuwe wet nog gunstiger om personeel via een uitzendorganisatie in te lenen: het fasensysteem in de cao voor Uitzendkrachten is veranderd. Uitzendorganisaties mogen vanaf 1 juli 2015 voor maximaal 5,5 jaar een tijdelijk contract aangaan. In samenwerking met AB Zuid-Holland kunt u medewerkers dus langer flexibel aan u binden.

  Werknemers staan open voor flexcontractVan de werk(zoek)enden in de publieke sector zou 81% bereid zijn om een vaste baan op te geven voor een flexibel contract als die baan beter past bij hun ambities en aanwijsbaar leuker is. Dat is goed nieuws voor het bedrijfs-leven dat duidelijk streeft naar meer flex. Deze opvallende conclusie trekt Driessen HRM op basis van onderzoek door TNS Nipo in de publieke sector. Jongeren vaak voorstander van flexcontract Toch lijkt voor veel werkenden en werkzoekenden het gebrek aan (financile) zekerheid de keuze voor werken op flexibele basis op dit moment nog in de weg te staan. Door (financile) zekerheid te waarborgen, wordt de keuze voor een flexibel contract sneller gemaakt. Wanneer respondenten de keuze krijgen om een vast contract in te wisselen voor een flexibele baan die beter past bij hun ambities n aanwijsbaar leuker is, zou 18% van de respon-denten dit aanbod direct accepteren. 63% zou het overwegen en slechts 19% zou het niet doen. Bij hetzelfde aanbod met (financile) zekerheid accepteert 28% de flexibele situatie direct. 57% overweegt het en slechts 15% verkiest het werken in vaste dienst. Zzp-schap niet zo populair Tegelijkertijd komt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onder-zoek van Raet naar voren dat een overstap naar het zzp-schap voor medewerkers die in loondienst zijn zo goed als uitgesloten is; slechts 3 % van de Nederlanders is van plan ooit voor zichzelf te beginnen, 15 % zou de overstap overwegen, maar het overige deel ziet een bestaan als zzper niet zitten. Belangrijkste redenen om dit niet te willen zijn financile onzekerheid (54%) en arbeidsonge-schiktheidsrisicos (45%). Ook generatie Y, waarvan verwacht wordt dat zij flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan, ziet dit zo. Van deze jongere generatie geeft bijna twee derde (64%) aan onder geen beding de overstap naar het zzp-schap te willen maken.Bron: Flexmarkt

  VAKANTIEPLANNEN?

  Heeft u al vakantie plannen in het vooruitzicht? Schakel AB ZuidHolland in voor vakantievervanging! Bel de planning om de mogelijkheden te

  bespreken:T 0174793000.

  NIEUWS UIT DE MARKT

  Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder! Zij kennen alle ins en outs over de Wet werk en zekerheid. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0174-510466. U kunt ons ook benaderen via www.abzuidholland.nl.

 • DIT JAAR ZAL AB ZUID-HOLLAND VOOR HET EERST EEN AANTAL MEDEWERKERS LEVEREN AAN ZIJN BEDRIJF, VERTELT JACOB-JAN DOGTEROM (45). ZE GAAN EEN SORTEERLIJN BEMANNEN. HET ZIJN 40 50 POOLSE MENSEN. IK HEB ER VEEL VERTROUWEN IN.

  Vol enthousiasme laat hij zijn bedrijf zien. Hier stond altijd de tweede sorteerlijn, maar we zijn een nieuwe hal aan het bouwen dus die komt straks daar te staan. We hebben in totaal twee verwerkingslijnen voor de tulpen. AB Zuid-Holland gaat er daar dus een van bemannen. Het bedrijf is 250 hectare. Het is een familiebedrijf, knikt Jacob-Jan. Ik werk samen met mijn broer Paul. We hebben twee medewerkers in vaste dienst. Voor de rest werken we met uitzendkrachten. We bebouwen bijna 160 hectare akkerbouw en 90 hectare tulpen. In de zomer werken we in totaal met honderd man. Zijn ouders zijn in 1979 in Oude Tonge komen wonen. Mijn vader is met 12 hectare akkerbouw begon-nen. In 1982 kwamen daar tulpen bij. Dat leverde meer op. In 1990 ben ik in het bedrijf gekomen. Mijn broer zes jaar eerder. Zijn zoon zit sinds vorig jaar in de VOF, dus er is al opvolging en er lopen er nog genoeg rond die enthousiast zijn. Ik ben getrouwd en heb vijf kinderen.

  OndernemersJacob-Jan en Paul zijn echte onderne-mers. Ze houden zich niet alleen bezig met akkerbouw en het kweken van tulpen. Daarnaast werken ze samen met een broeierij en ze zitten ook in de veredeling. Dat doen we samen met vijf andere bedrijven. In de toekomst komen daar dus weer nieuwe tulpensoorten uit. We hoeven

  daar geen licentierechten over te betalen en we kunnen ons onder-scheiden van anderen. Dat duurt echter nog wel een jaar of zeven, denkt hij. We doen dat echt voor de toekomst. Wat Jacob-Jan heel belangrijk vindt is andere mensen helpen. We hebben een bredere visie op de maatschappij dan alleen ons eigen bedrijf. Ieder jaar komt er hier wel iemand met persoonlijke problemen; bijvoorbeeld iemand die overspannen is. Die mensen vinden het fijn om tulpen te selecteren of andere klusjes te doen. Ze zijn lekker bezig en het is belangrijk voor de sociale contacten. Persoonlijk vind ik het onze plicht. Ik ben zelf ouderling in de gemeente. Als je ziet wat er zich allemaal afspeelt achter sommige voordeuren... Er is een hoop gaande in de wereld.

  Jacob-Jan vindt het daarom belangrijk dat uitzendkrachten goed worden behandeld. Bij AB Zuid-Holland houden ze meer over dan bij andere uitzendbureaus die ik ken, omdat ze bij AB geen transportkosten aan hun medewerkers vragen. Dat soort dingen wegen zwaar voor mij. Dat je op een goede manier met elkaar omgaat. Ook met Poolse mede-werkers. Het gaat mij niet alleen om een scherpe prijs. Wanneer de mensen tevreden zijn, zullen ze bovendien beter presteren n ze komen ieder jaar terug. Dat is fijn. Wat Jacob-Jan ook prettig vindt aan AB

  Zuid-Holland is het feit dat ze dichtbij zitten, in Stellendam. Ja, misschien kunnen jullie ook nog wel iets voor ons gaan betekenen als ik eens bedrijfs-verzorgers nodig heb. Het contact is tot nu toe goed, dus wie weet.

  UitdagingWe wandelen ondertussen over het bedrijf. Jacob-Jan laat de enorme loodsen zien. Hier kunnen we zelf al onze bollen drogen, vertelt hij. Als het tulpentijd is, staan hier allemaal kuubkisten. In de winter staan onze machines hier. Die onderhouden we zelf. Hij wijst naar een enorme machine. Kijk, deze hebben we zelf gebouwd. Dat is echt een uitdaging. We zijn er drie jaar mee bezig geweest. Met deze machine kunnen we de bollen wassen op het land.

  Het interessantste onderdeel van zijn werk is de handel en het managen, vindt Jacob-Jan. Ik denk dat we steeds meer grote boerenbedrijven krijgen met managers en veel personeel. En daar kies je voor of niet. Als wij dat niet hadden gedaan, dan had onze volgende generatie geen boer kunnen worden. Tja, het zijn keuzes: wat vind je leuk in het leven. De een wordt gelukkig van het nemen van risicos en een ander werkt liever bij een werkgever. Ook prima! Het wil niet zeggen dat alles lukt bij ons, hoor. Het ene slaagt en het andere niet. En dan stoppen we er weer mee. Dt is ondernemen. En dat vind ik het allerleukste om te doen!

  Het gaat mij niet alleen om een scherpe prijs

  JACOB-JAN DOGTEROM ZET UITZENDKRACHTEN IN:

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE

  6

 • Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | COVER

  We doen van alles wat hier, knikt JacobJan Dogterom. Dat maakt het enerverend. Hij vindt het persoonlijk heel belangrijk om kansen te grijpen. Ja, zo is het bedrijf ook gegroeid in de loop der jaren. Ik heb geen expliciete toekomstplannen, maar je weet nooit wat er op je pad komt. Het kan nog alle kanten op.

  Duurzaamheid en energie-besparing zijn belangrijke onderwerpen. Het bedrijf ligt helemaal vol met zonne-panelen, lacht hij vrolijk. Alle daken zijn ermee bedekt. Een deel ligt er al twee jaar en dit jaar zijn er weer 1000 bij gelegd. Mijn drijfveer is: we belasten het milieu en daar wil ik wel iets tegenover zetten. We leven in een schepping die in stand moet worden gehouden. Als het milieutechnisch beter is, moet je het doen. Iedereen staat daar anders in, maar wij hebben daar geld voor over. Hij maakt gebruik van de stichting Energieke Regio. Deze stichting helpt bedrijven met het verduurzamen van hun bedrijven. Ik lever nu 55 procent van mijn eigen (elektrische) energie. Ik hoop dat dit in de toekomst nog meer kan worden.

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | REPORTAGE

  7

 • 8

  Ik houd van uitdagingen

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD

  Edwin is opgeleid als hovenier, met als specialisatie vijvertechniek. Hij werkt nu ruim een half jaar bij AB Zuid-Holland. Daarvoor werkte ik fulltime bij een hoveniersbedrijf. Ik gaf leiding en heb ook leerlingen opgeleid. Dat ik naar AB ben gegaan heeft onder meer te maken met het feit dat ik allrounder ben. Ik ben overal voor inzetbaar en dat vind ik leuk. Vooral de verschillende soorten werkgevers, de collegas en de afwisseling qua werk. Ik vind het fijn om nieuwe dingen te leren,

  maar ik kan ook heel goed zelfstandig werken.

  Ik ben overal voor inzetbaar. Momenteel werkt Edwin als grondwerker/stratenmaker in de petrochemie. Dat is wel heel wat

  anders, maar ik houd van uitdagingen. Ik krijg daar vooral heel veel verantwoordelijkheden qua veiligheid. Momenteel zijn we bezig met het lokaliseren van leidingwerk: van hoogspannings-kabels tot aan waterleidingen. Veiligheid staat daarbij echt voorop. Waar ik onder meer verantwoordelijk voor ben, is het afzetten van het werkgebied met borden, hekken en verlichting zodat niemand in het gat kan vallen. Het motto is: je komt veilig op je werk en je gaat weer veilig naar huis.

  Het is heel leuk om allround inzetbaar te zijn, vertelt vakkracht Edwin Maassen (36).

  Van origine ben ik vakbekwaam allround hovenier, maar op dit moment werk ik als

  grondwerker in de petrochemie.

 • 99

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKWERK IN BEELD

  In het half jaar dat hij bij AB Zuid-Holland werkt heeft hij al bij verschillende hoveniers gewerkt, maar ook in de bouw. Dat was in Den Haag. Er werden zes luxe villas gebouwd. Ik heb daar samen met Nolan, een andere vakkracht van AB Zuid-Holland, voorbereidingen getroffen voor de fundering, en bekisting geplaatst voor het afstorten. Dat was een leuke ervaring. Het is fijn om bedrijven te helpen hun zaken weer op de rit te krijgen. Je wordt vaak ingehuurd omdat ze mensen te kort komen, iemand ziek is of dat ze behoefte hebben aan vakkennis. Dat wordt enorm gewaardeerd, dus dit werk geeft mij heel veel voldoening.

 • Rens is zelfstandig boomkweker vanaf zijn 18de jaar. Ik ben begonnen met eenjarige heesters en laurier. Daarna heb ik vrij snel sierappels toegevoegd en die kweek ik nu nog steeds. Het is een plant die het hele jaar mooi is. Zijn bedrijf is 4 hectare; 3 hectare volle grond en 1 hectare pot- en containerteelt. Ik heb twee vaste mensen in dienst. Af en toe heb ik wat mensen via AB Zuid-Holland. Ik ben al lid sinds mn 24ste. De reductieregeling was destijds de belangrijkste reden.

  Hij is al zes jaar lid van het bestuur. In juni volgde hij Ton Vonk Noordegraaf op. Coperatie-zaken is altijd mijn portefeuille geweest, licht hij toe. Mijn taak nu is algemeen beleid. Ik ben de schakel tussen de directie en het bestuur. Je hebt een neutrale functie, maar je moet wel scherp kritisch blijven richting beide partijen. En tijdens een vergadering, moet je de vergadering leiden. Dat vind ik heel leuk om te doen: zorgen dat er beslissingen worden genomen en niet ergens in blijven hangen, want dan kom je niet verder. Rens heeft altijd bestuursfuncties gehad. Ja, van jongs af aan al. Ik vind het fascine-rend. Mijn vader heeft dat ook altijd gedaan en bij mijn kinderen zie ik dat ook terug. Behalve voorzitter van het bestuur van AB Zuid-Holland, ben ik voorzitter van stichting Beurshal. Tot 1 januari zat ik in het dagelijks bestuur van Greenport.

  LedenraadMomenteel zet Rens zich in voor de oprichting van een ledenraad voor AB Zuid-Holland. Een ledenraad is kleiner dan een ALV en komt vaker bij elkaar. Hierdoor krijg je een intensievere dialoog. Bijkomend voordeel is dat je als ledenraad de organisatie beter kunt volgen en adviseren. Rens is op zoek naar echte AB-ambassadeurs, die mee-denken over de toekomst van AB Zuid-Holland en willen bijdragen aan beleidsvorming en beleidskeuze. Dat mogen zowel mannen als vrouwen zijn, afkomstig uit alle sectoren en regios. In de ledenraad is het idee om een paar zetels vrij te laten voor niet-leden. Zij kunnen uit diverse sectoren komen, zoals de grond-, weg- en waterbouw of techniek. Ook mensen met specifieke kwaliteiten,

  zoals een financieel expert of iemand met coperatie ervaring. We zoeken geen solisten maar mensen die collectief en coperatief zijn, benadrukt hij. Mensen met een luisterend oor; een klankbord. Eigenschappen die daar bij passen zijn: positief kritisch, betrouwbaar/loyaal, integer. Leden krijgen hier een vergoeding voor n meer inzicht in AB Zuid-Hol-land. Ze houden zich onder meer bezig met de (her)benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening, en decharge verlenen. We hopen dat er uit de ledenraad ook goede leden voortkomen die doorgroeien tot bestuurslid. Zo kun je dus bestuurlijke ervaring opdoen en jezelf ontwikkelen. Dat is voor jonge mensen heel interessant.

  Leden kunnen ook een kijkje nemen bij anderen tijdens een bedrijfsbe-zoek en er is gelegenheid om je eigen bedrijf te presenteren. Zo kun je kennis maken met andere agrari-sche ondernemers. Het is echt een verbreding van je netwerk. Rens roept alle leden van AB Zuid-Holland op zich te melden: Het kost echt niet veel tijd, en je krijgt er veel voor terug, meldt hij enthousiast. De zittingstermijnen bestaan uit vier jaar, met een maximum van acht jaar. Leden uit de eerste lichting kunnen eventueel voor kortere termijnen deelnemen of kunnen aangeven dat ze niet herkiesbaar zijn. Besluit-vorming over de ledenraad vindt plaats in de reguliere ALV van juni 2016.

  Nieuwe bestuursvoorzitter Rens van Nierop richt ledenraad op:

  We willen meer interactie en intensiever contact met de ledenRens van Nierop is sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van het bestuur van AB Zuid-Holland. Een van de belangrijkste onderwerpen waarmee hij zich bezig houdt is het instellen van een ledenraad. We willen meer interactie en intensiever con-tact met de leden, omdat de ALVs niet zo goed worden bezocht.

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS

 • 11

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VERENIGINGSNIEUWS

  GEZOCHT!

  AB-AMBASSADEURSENTHOUSIASTE

  AB ZuidHolland wil graag meer interactie en intensiever contact met haar leden. Om die reden richten we een ledenraad op voor jong n oud. Een directe aan leiding hiervoor is de geringe belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Vind je het leuk om een enthousiaste ABambassadeur te worden? Meld je dan nu aan!

  MELD JE AAN! Wil jij je als lid kandidaat voor de ledenraad stellen of heb je nog vragen over de taken en bevoegd heden van de ledenraad? Neem contact op met Gerrit van den Hoek, secretaris van het bestuur van AB ZuidHolland via: 06 55 777 017 of mail naar [email protected]

  Waarom een ledenraad?Het is onmogelijk om met al de 1500 leden tegelijkertijd te vergaderen en om snel tot besluiting te komen. En in de moderne maatschappij zijn besluiten die snel en slagvaardig genomen kunnen worden, wel een vereiste om voldoende in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Daarom is er voor gekozen om een vertegen-woordiging van de leden in te stellen in de vorm van een ledenraad.Een ledenraad heeft wel dezelfde samenstelling als de ALV, maar komt vaker bijeen. Hierdoor kan de ledenraad de organisatie beter volgen n adviseren. Taken van de ledenraad zijn: meedenken en bijdragen aan beleidsvorming en beleidskeuze, een luisterend oor en klankbord zijn en meedenken over de toekomst van AB Zuid Holland. De ALV blijft een rol houden naast de ledenraad, maar uitsluitend in bijzondere situaties bij bijvoorbeeld het fuseren of opheffen van de coperatie.

  Wat zijn de verantwoordelijkheden van de ledenraad? De ledenraad houdt zich bezig met de (her)benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van de jaarrekening, en decharge aan het bestuur ver-lenen. De rol van het bestuur is: besluitvorming over het beleid, instemmen met de begroting en jaar-rekening, en meedenken in de koers (missie en visie) van de organisatie. Het bestuur is de werkgever van de directie. De ledenraad komt drie vier keer per jaar bijeen. In overleg is dit overdag of in de avond. Daarnaast is er wat voorbereidend werk thuis en misschien eens een informele (thema) bijeenkomst. Ledenraads-leden zullen op een passende wijze beloond worden.

  Voor de ledenraad zijn we op zoek naar tien tot vijftien personen. Wanneer de geschikte personen (nog) niet worden gevonden, starten we hoogst waarschijnlijk met een kleiner groepje. Leden worden aangesteld voor maximaal acht jaar. Zittings-termijnen bestaan uit vier jaar. Leden uit de eerste lichting kunnen echter kiezen voor kortere termijnen of eerder aangeven niet herkiesbaar te zijn, om tot een goede spreiding in het rooster van aftreden te komen.

  Mannen en vrouwen Een ledenraad heeft uiteraard leden nodig, dus we zijn druk op zoek naar mannen en vrouwen uit verschillende sectoren en regios. Behalve agrarirs, hebben we mensen nodig uit de techniek of de (grond-, weg- en water)bouw. We zoeken geen solisten, maar personen die collectief en coperatief zijn. Een AB-ambassa-deur voor de sector of regio; een echte meedenker! Ben je positief kritisch, betrouwbaar/loyaal, integer en bereid een inwerkprogramma of cursus te volgen? Hecht jij waarde aan persoonlijke ontwikkeling en wil je je netwerk verder uitbreiden? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

 • 12

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK

 • 1313

  Melkveehouder Arie van den Berg (64):

  De bedrijfsverzorger zorgt ervoor dat alles goed doordraait

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK

  Het boerenbedrijf stamt al uit 1700. We hebben 48 hectare grond en er lopen 80 koeien rond. Daarnaast gebruiken we 20 hectare van Natuurmonumenten. Ik ben alweer de zesde generatie via mijn omas kant, vertelt Arie, terwijl we aan de gezellige keukentafel zitten. Ik ben hier ook geboren. Zijn vrouw Petra schenkt ondertussen een dampende mok koffie voor ons in. We hebben de boerderij twee jaar geleden laten verbouwen omdat we er een speciaal gevoel bij hebben. Een oud huis praat tegen je. Dit gebouw is 120 jaar oud. Er ligt hier een hele geschiedenis.

  Waarschijnlijk gaan ze over een jaar of vijf verhuizen, want opvolging is er niet. Onze kinderen hebben andere carrireplannen. Ze hebben allemaal een universitaire opleiding en doen wat ze leuk vinden. Daarom zijn we nu bezig met het opzetten van een agrarisch kinderdagverblijf. Ik geloof hier heel sterk in. Dat is mijn passie. Als we stoppen wil ik graag dat er een agrarir op komt. Ondanks dat de biologische landbouw heel goed draait, is de boerderij op deze manier niet aantrekkelijk genoeg. Dan moet er iets worden toegevoegd.

  Daarom hebben Arie en Petra gekozen voor een professionele neventak in de vorm van kinderopvang. We hebben hiervoor contact gezocht met de vereniging voor agrarische kinderdagverblijven. Een kinderdagverblijf draait een grotere omzet dan wat een

  boerderij draait. De boerderij en het kinderdagverblijf helpen elkaar straks in dezelfde maatschap. We gaan dus op zoek naar een boer die het kinderdagverblijf er bij doet, of andersom.

  Oude stalNa de koffie laat hij trots de enorme ruimtes zien van het spiksplinternieuwe kinderdagverblijf. We hebben een oude stal laten verbouwen. Hij hoorde bij dit huis; het was in dezelfde stijl gebouwd. Inmiddels hebben ze een vergunning voor 61 kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De ruimte is nu klaar voor 48 kinderen. De eerste 3 komen deze maand. We hebben nu ook een pedagogisch medewerkster aangenomen. Petra en ik zijn alleen maar de achterban en de financierder. Binnenkort komt er ook een locatiemanager bij die het regelwerk gaat doen. Onze doelgroep is vooral de medewerkers van de TU Delft en Technopolis. Die zitten hier vlakbij en er werken circa 12.500 mensen.

  Rondom het kinderdagverblijf wordt een grote speelruimte aangelegd. We vinden het belangrijk dat kinderen weer leren waar een ei en groente vandaan komen. Wij gaan hier onder andere een kippenhok bouwen zodat ze zelf eitjes kunnen rapen. We willen ook een tuintje maken met groenten, die ze er zelf kunnen uithalen en kunnen eten. Zo krijgen ze meer respect voor de natuur. En wie respect heeft voor de

  natuur, heeft ook respect voor mensen. Dat is ook het thema van het kinderdagverblijf: respect. Ik vind dat mensen veel te individualistisch bezig zijn. Ik wil dus graag iets neerzetten waarmee de volgende generatie verder kan.

  Aan de voorkant kijken de kinderen op de stal met koeien. Aan de achterkant staan bomen en kijk je uit op de weilanden. Het is een heerlijke omgeving. Wij doen ook aan weidevogel- en natuurbescherming, licht Arie toe. 30 hectare van ons land staat in het bestemmingsplan als natuur. En we beheren ook nog 20 hectare van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten kiest bewust voor biologische boeren omdat we geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en geen kunstmest. We zijn daarnaast een zorgboerderij. We hebben een contract met de GGZ. Er komen regelmatig mensen langs die het moeilijk hebben. Ze werken dan een dagje mee op de boerderij.

  Arie was tot april vorig jaar drie dagen per week werkzaam als dagelijks bestuurder bij Hoogheemraadschap Delfland. Dat was echt een uitdaging. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb daarvoor wel diverse bestuursfuncties gehad, maar dit was wel wat anders. Voordat hij vertrok molk hij wel altijd zelf zijn koeien. Bedrijfsverzorger Gerben was hier keurig om 8 uur. Dan ging ik douchen en trok ik mijn pak aan. Ik was dan altijd om 9 uur op mijn werk.

  Arie van den Berg (64) is boer in hart en nieren, maar daarnaast zet hij zich graag in voor de samenleving. We hebben een biologisch melkveebedrijf in Schipluiden. Daar kiezen we bewust voor. We zijn nu ook bezig met het opzetten van een kinderdagverblijf. Tot vorig jaar was ik bestuurslid bij Hoogheemraadschap Delfland. Bedrijfsverzorger Gerben Noordam zorgt er tijdens mijn afwezigheid voor dat alles goed doordraait.

 • Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | PERSOONLIJK

  14

  Lang lidArie heeft gekozen voor een bedrijfsverzorger van AB Zuid-Holland omdat hij al heel lang lid is. Mijn vader was een van de eerste leden van de agrarische bedrijfsverzorging. Ik ken geen andere personeelsvoorziener die z in de landbouw is geworteld als AB. En dat vind ik heel belangrijk. Dat er wordt begrepen hoe boerderijen in elkaar zitten.

  Bij ziekte heeft Arie ook regelmatig gebruik gemaakt van de reductieregeling. Dat waren verschillende bedrijfsverzorgers. Nu vind ik het prettig om elke dag dezelfde bedrijfsverzorger in te huren waar ik op kan rekenen. Gerben is echt heel betrouwbaar. Ook als er een koe moet kalven, vertrek ik gewoon naar mijn afspraak. En stel dat Gerben eens ziek zou worden, dan zorgt AB Zuid-Holland voor vervanging. Ook daar heb ik geen zorgen over.

  Ondanks dat Arie niet meer bij het waterschap werkt, blijft hij gebruik maken van de diensten van AB Zuid-Holland. Gerben helpt nu mee met de tuin en diverse dingen rondom het kinderdagverblijf. En ik ben ook best vaak weg om allerlei zaken te regelen. Ik pak af en toe weer wat boerenwerk. We kijken samen gewoon hoe het loopt. Er is niks over afgesproken.

  We lopen ondertussen langs de koeien die in deze tijd van het jaar op stal staan, samen met een paar schapen met lammetjes. Voor kinderen is dat straks natuurlijk ook heel leuk, knikt Arie. We willen er ook nog een paar knuffeldieren bij, zoals konijnen en geiten.

  Wat hij ook heel mooi vindt is het begeleiden van mensen op de zorgboerderij. Ik heb zelf een autistisch broertje, dus ik weet goed hoe ik met ze om moet gaan. Ik vind het echt mooi om te doen. Gisteren waren hier twee jongens die wat klusjes komen doen. Die genieten er ontzettend van. De hele week kijken ze uit naar die ene middag. Ze horen er echt bij en dat voelen ze.

  Thuis zit hij ook niet stil. Ik kom zelf van een boerderij. Mijn vader en mijn opa hadden een gemengd bedrijf. Ik heb de landbouwschool gedaan en heb nu tien koeien, veertig schapen en veertig konijnen. Die verzorg ik als ik hier klaar ben. Sinds kort heeft hij een vriendin waarmee hij samen woont. Ja, ik ken Hanneke via AB. We hebben elkaar ontmoet op een computercursus.

  Voordat hij bij AB Zuid-Holland terecht kwam, heeft hij bij een loonwerker in Maasland gewerkt en bij een veehouder. Via via ben ik uiteindelijk bij Arie terecht gekomen. Hij wilde dat ik bij hem zou komen werken, maar dan wel via AB Zuid-Holland. Dat is voor hem veel makkelijker, want dan heeft hij geen zorgen over de financile rompslomp en dergelijke. Gerben werkt dus hoofdzakelijk bij Arie. Maar als er ergens anders een ziektegeval is, spring ik wel eens bij als bedrijfsverzorger. Meestal is dat om te melken. Dat is ook leuk om te doen, maar zolang Arie veehouder is, hoop ik hier nog te blijven lopen. Dat zou wel heel fijn zijn.

  VrijheidBedrijfsverzorger Gerben Noordam is bezig met het voeren van de koeien. Hij maakt even tijd voor een praatje. Ja, ik heb het best naar mijn zin hier, glimlacht hij. Ik heb heel veel vrijheid. Je mag gewoon je eigen dag indelen, maar de beesten gaan altijd voor. Als die verzorgd zijn dan kan ik andere klusjes gaan doen. Ik ben nu ook aan het straten bij het kinderdagverblijf. En soms sleutel ik wat aan machines.

 • 15

  Geir heeft de hbo-opleiding Dier en Veehouderij afgerond in 2015 en besloot vervolgens naar het buitenland te vertrekken. In drie weken tijd was alles geregeld, lacht hij. Ik ben via een vacature op een veehouderij terecht gekomen als assistent farmmanager, bij Mark van Baarle en Anneke Bootsma. Ze zijn jaren geleden naar Nieuw-Zeeland gemigreerd. Ze wonen in het zuiden. Op hun boerderij heeft hij alle

  aspecten van het vak geleerd. Ze hebben ongeveer 800 koeien, dus daar heb ik onder andere leren melken. Mijn studie ging meer richting manager en adviseur.

  Behalve dat hij veel ervaring op agrarisch gebied opdeed, heeft hij ook veel van het land gezien. Het is echt prachtig! Ik heb daar samen met een andere Nederlandse jongen een auto gekocht. En als ik vrij was, ben ik

  rond gaan reizen. Ik ging dan van hostel naar hostel. Dat is heel leuk om te doen, want je ontmoet veel leuke en interessante mensen.

  Ik vind het fantastisch om de bedrijven langs te gaan.

  Omgaan met mensen is iets dat Geir ook het leukste vindt van zijn werk bij AB Zuid-Holland. Ik vind het fantastisch om de bedrijven langs te gaan en ze te helpen door goede mensen in te zetten. Dat is dankbaar werk, vind ik. Het rondreizen bewaart hij nu voor zijn vakanties. Ik wil in de toekomst heel graag rondtrekken in Scandinavi. Dat lijkt me echt een geweldig avontuur.

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | WERKNEMER IN BEELD

  Aspirant relatiebeheerder Geir Sizoo is pas 25 jaar, maar hij heeft al veel avonturen beleefd. Ik heb een jaar in Nieuw-Zeeland gewoond en gewerkt, vertelt hij enthousiast. Ik heb veel werkervaring opgedaan en op mijn vrije dagen heb ik rondgereisd. Ook daar heb ik veel van geleerd. Ik heb er echt van genoten.

  Ik heb veel werkervaring opgedaan in Nieuw-Zeeland

 • 16

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | DE WERKWEEK VAN

  Voorman spruitenteelt

  De werkweek vanRowin van der Baan (22)

  Maandag 5.45 uur

  Ik sta meestal om kwart over vijf op. Mijn brood maak ik s

  avonds al klaar, dus dat kan ik zo meenemen. Lekker

  makkelijk! Ik ben meestal rond kwart voor zes op het bedrijf.

  Daar krijg ik de order van de bestellingen voor die dag. Ik

  werk als voorman bij een spruitenteler. Ik stuur onder andere

  een aantal Poolse mensen aan.

  Dinsdag 9.00 uur

  De medewerkers beginnen om 6.00 uur. We beginnen dan

  meteen met verpakken. De eerste pauze is om 9.00 uur. We

  hebben groene, paarse en blauwe spruiten. Dat gaat de hele

  dag door totdat de bestellingen op zijn. In de loop van de

  dag komen er vaak ook nog wat orders bij. Meestal hebben

  we werk tot een uur of vier vijf. Als we eerder klaar zijn,

  doe ik nog wel eens onderhoud aan de machines of ik haal

  wat spruiten op uit het land.

  Woensdag 19.30 uur

  Ik zit in het bestuur van PJ Flakkee. Dat zijn de Plattelands

  Jongeren. Ik zit in de agrarische commissie. We organiseren

  schuurfeesten, sportactiviteiten, informatieavonden en

  agrarische activiteiten, zoals bedrijfsbezoekjes op Flakkee.

  Het bestuur bestaat uit acht personen. We hebben rond de

  zeshonderd leden. Daar gaat een hoop tijd in zitten, maar

  het is wel heel leuk. We hebben een keer per maand een

  vergadering op woensdagavond. Voor de rest is er veel te

  regelen.

  Donderdag 12.00 uur

  We verpakken de spruiten voor binnen- en buitenland en

  ik stuur de inpakmachines aan. Ik moet er op letten of alles

  goed verloopt: gewicht, verpakkingsmaterialen etc.

  Elke klant heeft zijn eigen etiket en eigen teksten. Als er iets

  verkeerd op het etiket staat, kan de hele partij worden

  afgekeurd. Ik zorg er dus voor dat het juiste product wordt

  afgeleverd. Ik vind het leuk om te doen. In de zomermaan-

  den werk ik het liefst buiten met tractors en andere

  landbouwmachines. Dit is een goede manier om de rustige

  wintermaanden te overbruggen.

  Vrijdag 16.00 uur

  Mijn vooropleiding is Bos- en natuurbeheer, een mbo-oplei-

  ding. Je wordt opgeleid tot boswachter, natuuropzichter en

  jachtopzichter. Toen ik die opleiding volgde strooide de

  recessie roet in het eten. Er werden heel veel banen

  geschrapt en bezuinigd op natuurbehoud. Ik heb altijd wel

  bijbaantjes in de agrarische sector gehad, dus na mijn

  opleiding heb ik AB Zuid-Holland benaderd. Ik ben een

  ondernemend type. Naast mijn baan bij AB huur ik een stuk

  land van 1 hectare waarop ik pioenrozen kweek. Op dit

  moment zijn er geen werkzaamheden maar ik rijd er na mijn

  werk regelmatig langs.