Concreet 2016

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  204
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Concreet 2016

 • ConcreetRelatiemagazine AB Zuid-Holland

  Jaargang 9 | Nummer 28

  Maart 2016

  PERSOONLIJK Onze bedrijfsverzorger is heel betrouwbaar.

  VAKWERK IN BEELD Ik heb een jaar in NieuwZeeland gewerkt. REPORTAGE Ik heb veel vertrouwen in de uitzendkrachten.

 • 2

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | INHOUD

  INHOUD

  COLOFON

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS

  4 5

  Concreet | Relatiemagazine AB Zuid-Holland | VAKNIEUWS

  Er is een sterke stijging van uitzenduren gaande (bron: CBS). Hoog tijd om te achterhalen hoe werkgevers en werknemers de flex markt zien. Hieronder een aantal nieuwsitems over flex!

  Mkb kiest steeds vaker voor flex Meer dan de helft van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil dit jaar liever geen medewerkers in vaste dienst aannemen. De inzet van tijdelijke flexkrachten wordt door ruim de helft (52,3%) van de mkbers als een goede manier genoemd om de groei van hun bedrijf te kunnen opvangen. Dit blijkt uit onderzoek door Panelwizard onder ruim 300 mkb-bedrijven.

  Wet Werk en Zekerheid Van de ondernemers die groei voorspellen, zegt 56,3% terughoudend te zijn in het aannemen van vast perso-neel. De belangrijkste reden hiervoor is een toenemende behoefte aan meer flexibiliteit. Dit geldt voor 48,7% van de ondervraagden. Daarnaast worden de risicos en kosten van ziekteverzuim (39,7%) en de verplichtingen van de Wet Werk en Zekerheid (33,7%) als belangrijke reden genoemd om te kiezen voor flexibel in plaats van vast personeel (bron: Flexmarkt).

  Naast dat AB Zuid-Holland uw personele taken grotendeels uit handen kan nemen, is het door de nieuwe wet nog gunstiger om personeel via een uitzendorganisatie in te lenen: het fasensysteem in de cao voor Uitzendkrachten is veranderd. Uitzendorganisaties mogen vanaf 1 juli 2015 voor maximaal 5,5 jaar een tijdelijk contract aangaan. In samenwerking met AB Zuid-Holland kunt u medewerkers dus langer flexibel aan u binden.

  Werknemers staan open voor flexcontractVan de werk(zoek)enden in de publieke sector zou 81% bereid zijn om een vaste baan op te geven voor een flexibel contract als die baan beter past bij hun ambities en aanwijsbaar leuker is. Dat is goed nieuws voor het bedrijfs-leven dat duidelijk streeft naar meer flex. Deze opvallende conclusie trekt Driessen HRM op basis van onderzoek door TNS Nipo in de publieke sector. Jongeren vaak voorstander van flexcontract Toch lijkt voor veel werkenden en werkzoekenden het gebrek aan (financile) zekerheid de keuze voor werken op flexibele basis op dit moment nog in de weg te staan. Door (financile) zekerheid te waarborgen, wordt de keuze voor een flexibel contract sneller gemaakt. Wanneer respondenten de keuze krijgen om een vast contract in te wisselen voor een flexibele baan die beter past bij hun ambities n aanwijsbaar leuker is, zou 18% van de respon-denten dit aanbod direct accepteren. 63% zou het overwegen en slechts 19% zou het niet doen. Bij hetzelfde aanbod met (financile) zekerheid accepteert 28% de flexibele situatie direct. 57% overweegt het en slechts 15% verkiest het werken in vaste dienst. Zzp-schap niet zo populair Tegelijkertijd komt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onder-zoek van Raet naar voren dat een overstap naar het zzp-schap voor medewerkers die in loondienst zijn zo goed als uitgesloten is; slechts 3 % van de Nederlanders is van plan ooit voor zichzelf te beginnen, 15 % zou de overstap overwegen, maar het overige deel ziet een bestaan als zzper niet zitten. Belangrijkste redenen om dit niet te willen zijn financile onzekerheid (54%) en arbeidsonge-schiktheidsrisicos (45%). Ook generatie Y, waarvan verwacht wordt dat zij flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan, ziet dit zo. Van deze jongere generatie geeft bijna twee derde (64%) aan onder geen beding de overstap naar het zzp-schap te willen maken.Bron: Flexmarkt

  VAKANTIEPLANNEN?

  Heeft u al vakantie plannen in het vooruitzicht? Schakel

  AB ZuidHolland in voor vakantievervanging! Bel de planning om

  de mogelijkheden te bespreken:

  T 0174793000.

  Ook al is er nu sprake van een economische dip, ontgroening en vergrijzing gaan gewoon door. En de komende jaren dreigt er wederom een groot tekort aan personeel.

  Flexibele medewerkers die goed inzetbaar zijn, zijn productief. Met breed inzetbare medewer-kers vangt u makkelijker pieken op en voorkomt u machinestil-stand wegens gebrek aan kennis en/of vaardigheden.

  Met employability worden medewerkers gestimuleerd mee te groeien met ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo blijven ze voldoen aan de steeds verande-rende eisen. Bedenk: stilstand is achteruitgang. Dat geldt zeker voor de kennis en vaardigheden van medewerkers.

  U vergroot het innovatieve karakter van uw bedrijf. Uw

  bedrijf is daardoor goed in staat om nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen.

  Als uw flexibele medewerkers merken dat u in hun toekomst genteresseerd bent, verhoogt dat hun motivatie en betrokken-heid. U stimuleert hiermee dat medewerkers positief meeden-ken en meewerken aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

  U vergroot uw aantrekkings-kracht als werkgever. Mensen willen graag bij u werken als u in ze investeert.

  We moeten langer doorwerken. De tijd dat een groot deel van de beroepsbevolking op 60-jarige leeftijd ophield met werken is voorbij. Investeren in medewer-kers zodat ze gezond, genspireerd en productief de eindstreep halen, is een must!

  Ook medewerkers vinden het

  steeds belangrijker dat zij zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Hiermee blijven ze aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en vergroten ze hun kans om aan het werk te blijven.

  Praktijkvoorbeeld Een goed voorbeeld van employa-bility is het verhaal van Robbert de Jong. Robbert startte als Bedrijfsver-zorger. Na een beroepsopleiding n veel praktijkervaring te hebben opgedaan, is Robbert doorgegroeid tot volwaardig Klauwbekapper. En daar zijn we trots op! Wilt u meer over dit onderwerp weten? AB Zuid-Holland vertelt u graag meer. Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder voor een gratis adviesgesprek.

  NIEUWS UIT DE MARKT

  EmployabilityZoals in het voorwoord beschreven, is employability de optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij in staat zijn werk te krijgen en te behouden. Waarom kan het inzetten van employability binnen uw bedrijf gunstig zijn? Lees verder!

  Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder! Zij kennen alle ins en outs over de Wet werk en zekerheid. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0174-510466. U kunt ons ook benaderen via www.abzuidholland.nl.

  Concreet | Ledenmagazine AB Zuid-Holland | COVER

  DIT JAAR ZAL AB ZUID-HOLLAND VOOR HET EERST EEN AANTAL MEDEWERKERS LEVEREN AAN ZIJN BEDRIJF, VERTELT JACOB-JAN DOGTEROM (45). ZE GAAN EEN SORTEERLIJN BEMANNEN. HET ZIJN 40 50 POOLSE MENSEN. IK HEB ER VEEL VERTROUWEN IN.

  Vol enthousiasme laat hij zijn bedrijf zien. Hier stond altijd de tweede sorteerlijn, maar we zijn een nieuwe hal aan het bouwen dus die komt straks daar te staan. We hebben in totaal twee verwerkingslijnen voor de tulpen. AB Zuid-Holland gaat er daar dus een van bemannen. Het bedrijf is 250 hectare. Het is een familiebedrijf, knikt Jacob-Jan. Ik werk samen met mijn broer Paul. We hebben twee medewerkers in vaste dienst. Voor de rest werken we met uitzendkrachten. We bebouwen bijna 160 hectare akkerbouw en 90 hectare tulpen. In de zomer werken we in totaal met honderd man. Zijn ouders zijn in 1979 in Oude Tonge komen wonen. Mijn vader is met 12 hectare akkerbouw begon-nen. In 1982 kwamen daar tulpen bij. Dat leverde meer op. In 1990 ben ik in het bedrijf gekomen. Mijn broer zes jaar eerder. Zijn zoon zit sinds vorig jaar in de VOF, dus er is al opvolging en er lopen er nog genoeg rond die enthousiast zijn. Ik ben getrouwd en heb vijf kinderen.

  OndernemersJacob-Jan en Paul zijn echte onderne-mers. Ze houden zich niet alleen bezig met akkerbouw en het kweken van tulpen. Daarnaast werken ze samen met een broeierij en ze zitten ook in de veredeling. Dat doen we samen met vijf andere bedrijven. In de toekomst komen daar dus weer nieuwe tulpensoorten uit. We hoeven

  daar geen licentierechten over te betalen en we kunnen ons onder-scheiden van anderen. Dat duurt echter nog wel een jaar of zeven, denkt hij. We doen dat echt voor de toekomst. Wat Jacob-Jan heel belangrijk vindt is andere mensen helpen. We hebben een bredere visie op de maatschappij dan alleen ons eigen bedrijf. Ieder jaar komt er hier wel iemand met persoonlijke problemen; bijvoorbeeld iemand die overspannen is. Die mensen vinden het fijn om tulpen te selecteren of andere klusjes te doen. Ze zijn lekker bezig en het is belangrijk voor de sociale contacten. Persoonlijk vind ik het onze plicht. Ik ben zelf ouderling in de gemeente. Als je ziet wat er zich allemaal afspeelt achter sommige voordeuren... Er is een hoop gaande in de wereld.

  Jacob-Jan vindt het daarom belangrijk dat uitzendkrachten goed worden behandeld. Bij AB Zuid-Holland houden ze meer over dan bij andere uitzendbureaus die ik ken, omdat ze bij AB geen transportkosten aan hun medewerkers vragen. Dat soort dingen wegen zwaar voor mij. Dat je op een goede manier met elkaar omgaat. Ook met Poolse mede-werkers. Het gaat mij niet alleen om een scherpe prijs. Wanneer de mensen tevreden zijn, zullen ze bovendien beter presteren n ze komen ieder jaar terug. Dat is fijn. Wat Jacob-Jan ook prettig vindt aan AB

  Zuid-Holland is het feit dat ze dichtbij zitten, in Stellendam. Ja, misschien kunnen jullie ook nog wel iets voor ons gaan betekenen als ik eens bedrijfs-verzorgers nodig heb. Het contact is tot nu toe goed, dus wie weet.

  UitdagingWe wandelen ondertussen over het bedrijf. Jacob-Jan laat de enorme loodsen zien. Hier kunnen we zelf al onze bollen drog