Compleet (6)

download Compleet (6)

of 24

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Het Carillon van 9 september 2015

Transcript of Compleet (6)

 • Door Els v.d. Bogert

  ammerzodenIndetuinvanWoonZorgHuisHetZonneliedisopzaterdag5septemberhetfeestvanont-moetinggevierd.Nietalleenmetmuziek,zangendansmaarookmeteenrommel-markt.Dedrieinitiatiefnemers,BrabantZorg,CelloendeFran-ciscusparochiewildenelkaarndeinwonersvanAmmerzoden,HedelenWellmeerontmoeten.

  Woensdag 9 september 2015 | Jaargang 36 | Weeknummer 37 | www.carillon.nl

  Vluchtelingen-opvang in Zaltbommel

  Pagina 5

  FIETSERS ONTMOETEN KUNSTENAARS

  bruchem Wielervereniging Salt-boemel stuurde haar deelnemers aan de fietstocht van jongstleden zondag langs een aantal deelnemers van de Kunst, kiezel- en kleiroute. Bij een van de kunstenaars Mieneke ter Horst in Bruchem - was zelfs een stempelpost ingericht. (Foto: Gerrit Groeneveld)

  Bommelweek onder de loep

  Zie pagina 22

  Weekblad voor de Bommelerwaard

  Volg HetCarillon

  kerkdrielNaeenzeersuccesvolle1eeditievandeZandmerencrosszalerditjaargrootsuitgepaktworden.Eendeelnemersveldvanhonderdenmountainbikers,eendoordefensiegebouwdepontonbrugeneenuniekparcoursrondomrecreatiegebieddeZandmereninKerkdriel.Dehonderdendeelnemersgaanuiteraardniettegelijkvanstartmaarzullenverdeeldwordeninverschillendeklassenwaarondereenjeugdklasse,funklasse,ladiesklasseenklassevoorlicentiehouders.Kortom,hetisgeschiktvoorderecreantenwaremountainbiker.Hetevenementzalop10oktober2015plaatsvindenendeeersteklassezalom10.00uurstarten.Inschrijvenis,zo-langerplekkenvrijzijn,mogelijkviawww.cycloteam.nl.

  Tweede editie Zandmerencross

  Nationale NachtvlinderNachtzaltbommelIndeavondennachtvanvrijdag11septemberisheelNederlandindebanvandeNationaleNachtvlinderNacht.OpzoveelmogelijkplaatseninNe-derlandwordtindezenachtgekekennaarnachtvlindersmetbehulpvanlakens,lampenenstroop.Datkanindeeigenachtertuin,maarookmetsamenmeteenexpertindeKloosterwiel,Zaltbommel.DewerkgroepVlindersBom-melerwaardvandeNatuurwachtdoethierookaanmee.Iedereeniswelkomopvrijdag11september!Deexcursiestartom20.00aandezuidkantvandeKloosterwiel(bijhetbruggetje)enduurtongeveertweeuur.Deelnameisgratis,aanmeldenisnietnodig.Zorgdatuwarmgenoeggekleedbent.Bijergslechtweerwordtdeexcursieverzetnaar18september.Meerinformatievindtuopwww.natuurwachtbommeler-waard.nlofwww.nachtvlindernacht.nl.

  Hls MiddagjeZaterdag 12 september

  - Expositie 1200 jaar Hedel- Markt met ambachten en streekproducten - Oudhollandse spelen - Senioren Filmmiddag- Fotoshoot met Romeinen- Optreden diverse artiesten en DJs

  Enkele programma onderdelen

  KOUWENAAR&

  WEEHUIZEN

  ADVOCATEN

  LUYBENSTRAAT 15S-HERTOGENBOSCHTEL. (073) 612 41 11

  WWW.KW-ADVOCATEN.NL

  voor winkelendMaasdriel

  ONDERDEEL ONDERNEMERSVERENIGING MAASDRIEL

  KIJK OOK EENS OP:www.ovm-maasdriel.nl

  afscheid nemen in stijl ...

  T: 073 613 92 52(24 uur per dag)

  zie onze vernieuwde website

  www.uitvaartverzorger.nl

  Vis gezond en lekker

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  logo_dezeester_pdf_160209.pdf 16-2-2009 19:24:05

  elke woensdag en vrijdag in Hedel van 08.30 tot 18.00 uur.

  Ook op de markt in Kerkdriel elke vrijdag.

  hollandse nieuwevangst 2015

  4 voor 7.50

  Feest van ontmoeting

  Dominee Marten Tel tijdens zijn ontmoetingstoespraak. (Foto: Els van den Bogert)

 • Mgr. Zwijsenplein 26 Kerkdriel

  Tel. (0418) 63 12 56

  KWALITEITS-SLAGERIJ

  GIJS SARSAanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m maandag

  Uw slager - Uw vleesspecialist - Uw maaltijdadviseur

  H.O.H. gehakt Driels gehakt Rundergehakt 500 gram 2.50 500 gram 2.50 500 gram 2.95

  DONDERDAG BIEFSTUKDAG:

  EXTRA OP MAANDAG:

  WOENSDAG GEHAKTDAG:

  Zie onze BBQ-buffetfolder op www.slagerijsars.nl

  Italiaans kippetje (gevulde kipfilet) 100 gram 1.45 Runder schnitzel 100 gram 1.65Varkensrollade in braadzak 500 gram 8.25Verse runderworst 500 gram 3.95Duitse biefstuk 5 halen, 4 betalenVleeswaren combi samen 2.00100 gram gebr. gehakt + 100 gram schouderham

  3 Kogelbiefstukken samen 6.90

  Runderbaklappen hele kilo 7.95

  }

  voor en door de BommelerwaardOplage 22.000

  Bakkerij van LeeuwenVenuslaan 1 | 5331 VA Kerkdriel | 0418-632443

  F reaks Geox Puma Gat t ino N ike Braqueez L i t t l e Dav id Skechers K id boxer E spr i t New Ba lance

  Veng ino Gaas t ra G iga B j rn Borg Ad idas C ru i j f C lass i c Deve lab Bo -Be l l T imber land Pan to fo la d Oro All Stars/Converse

  WEKEL I JKS N IEUWE MODELLEN

  NAJAARSCOLLECT I E 2015

  Maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.00 u / 13.00 - 18.00 uVrijdag koopavond tot 20.00 u / Zaterdag 09.00 - 17.00 u

  waterfeesten.nl / Maritiem s-Hertogenbosch / partyschip Domani

  Zaterdag 12 december dagtocht naar de kerstmarkt van Dordrecht

  Van te voren reserveren via info@waterfeesten.nl

  Kromsteeg 18Kerkdriel(0418) 63 12 55Dames- en Herenmode

  Lingerie

 • Door Gerrit Groeneveld

  zaltbommel Binnen de Bommelerwaard - maar ook wel daarbuiten - genieten ze grote bekendheid. Maar ja, wat wil je met zon naam: Spuug-Zat. Een muzikale gezelligheidsvereniging, zo omschrijven ze zich graag. De verbondenheid met het Zaltbommelse carnaval is groot. Binnenkort bestaan ze 22 jaar en dat willen ze weten. Een gezelschap met bestaansrecht. Ze zorgen vol overtuiging voor hun eigen vertier, maar zeker ook voor dat van talloze anderen.

  Met ruim 22 zijn ze. Man-nen en vrouwen. Zon beetje gelijk verdeeld en in de leef-tijd van achttien tot 84 jaar. Een hechte club. Wekelijks repeteren ze. Carnavalstra-ditionals, maar ook uit het populaire genre. En vaak delen ze lief en leed. Want ja, met een zo diverse leeftijds-opbouw, is er weleens eens iets met deze of gene. Veel verloop in het ledenbestand zit er niet. De voorzitter van

  het eerste uur Bertus van den Brink uit Velddriel licht dat toe. Natuurlijk, we kunnen best leden gebruiken. En als het even kan mensen die trompet spelen. Nieuwe mu-zikanten melden zich zelden spontaan aan. Bijna altijd gaat dat via een van de leden. Vrienden of familieleden die een blaasinstrument bespe-len. Maar we redden het best zo hoor. En als we eens men-sen te kort hebben dan is het binnen de streek geen enkel probleem om wat tijdelijke versterking te regelen.

  ToevalligHet gezelschap blaasmuzi-kanten van Spuug-Zat ont-stond min of meer toevallig. Begin jaren negentig had je in Zaltbommel - feitelijk be-staat die nog - de zogenoem-de superloopgroep. Die club bestond uit de partners van de leden van de Raad van Elf. Voor het merendeel waren dat vrouwen. Die organiseer-den weleens een uitje en zo kwam het dat ze naar het Maastrichtse Preuvenement

  gingen. Een Limburgs feestje waar eten, drinken en gezel-ligheid centraal staan. In Maastricht ging het binnen het Bommelse clubje vooral over het idee voor de nade-rende carnavalsoptocht. Met dat jaar als thema Lopende Band kwam al snel het idee op de Lopende Bent. Een playbackgezelschap dat met zelfgemaakte houten instrumenten en cassettere-cordertjes playbackend aan de optocht zou deelnemen.Bertus van den Brink: Toen leek het nog maar een klein stapje naar echt muziek maken. Iemand kwam al vlot op het idee om bij de mu-ziekschool van Ben van Dijk aan te kloppen. Goed plan. Maar die zei: jullie leren een liedje te spelen kan ik niet. Wel kan ik jullie leren hoe je muziek moet maken. Daar moesten we even over nadenken, maar dat heb-ben we gedaan. Een aantal jaren kwamen we vervolgens wekelijks bij Ben van Wijk en een aantal leerde zelfs noten lezen. Zo werden we een echt muziekgezelschap. Van een redelijk niveau. Geen top. Dat niet. Maar dat hoeft ook niet. We spelen leuk muziek en ons idee is dat we onszelf en anderen vermaken. Dat lukt. Met onze muziek, maar ook met ons enthousiasme.

  Blauw en witStrak in het pak zitten ze niet bij Spuug-Zat. De kleding tijdens een optreden moet wel een combinatie van blauw en wit zijn. Ko-baltblauw wel te verstaan. Het zijn de kleuren van de Zaltbommelse carnavalsver-eniging. Het is een van de manieren om de verbonden-heid met het carnaval te benadrukken. Wat we wel allemaal hebben is een win-terjas in die kleuren. Maar verder moet iedereen het zelf weten. Als het maar de afgesproken kleuren zijn.

  Spuug-Zat is nog steeds ambi-tieus. Ook na 22 jaar. Zeker, we willen altijd beter worden. Zodra carnaval nadert, speelt dat extra. Dan willen we natuurlijk ons beste beentje voorzetten. Het carnaval is voor ons een jaarlijks hoog-tepunt. Carnavalsvereniging

  De Wallepikkers huurt ons in en van vrijdag tot en met dinsdag spelen we in de spiegeltent van de Poorterij. Afgewisseld met een optre-den voor de bewoners van verzorgingstehuis de Wiele-waal. Fysiek zijn het zware dagen. We vinden het altijd jammer wanneer het dinsdag is, maar aan de andere kant zijn we ook weer blij dat het er op zit. Die woensdag er nog bij, dat zouden we niet trekken.

  BurnhamNaast carnaval is het twee- of driejaarlijks bezoek aan het Engelse Burnham on Sea een niet weg te denken fenomeen voor de blazers. Voortgeko-men uit een vriendschaps-band tussen het Bommelse en Burnse verenigingsleven. Om de paar jaar gaan de leden van Spuug-Zat opgeto-gen naar Engeland om daar in pubs en enkele andere gelegenheden hun muzikale kunnen en enthousiasme te etaleren. En de Bommelaren zijn daar inmiddels zeer ge-waardeerde en graag geziene gasten. Een vast onderdeel is steeds een optreden voor verstandelijk gehandicapten uit en in de Britse plaats. Georganiseerd door de plaat-selijke Rotary. Vaak zijn dat hele emotionele en intense optredens. Ze zien altijd uit

  naar onze komst en het zijn erg dankbare optredens. Als ze vanuit Zaltbommel naar Engeland afreizen is dat altijd in de maand november. Das niet toeval-lig. Want dan hebben ze in het Engelse Burnham een traditioneel feest met als rode draad verlichte autos. Op