Communiceren over onderzoek 10 Communiceren over onderzoek met de praktijk Communiceren over...

download Communiceren over onderzoek 10 Communiceren over onderzoek met de praktijk Communiceren over onderzoek

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Communiceren over onderzoek 10 Communiceren over onderzoek met de praktijk Communiceren over...

 • Communiceren over onderzoek met de praktijk

  Hoe zorg je dat jouw

  onderzoeksresultaten en

  eindproducten worden benut?

  Met tips en werkblad!

  Aan de

  sla g

  ‘Geen onderzoek over de doelgroep, zonder de doelgroep!’

 • 3Communiceren over onderzoek met de praktijk2 Communiceren over onderzoek met de praktijk

  Voorwoord

  Praktijkmensen betrekken in je onderzoek en samenwerken gaat niet vanzelf. Hoe breng je je onderzoek onder de aandacht? Hoe enthousiasmeer je mensen om aan het onderzoek deel te nemen? En hoe zorg je dat de doelgroep met de onderzoeksresultaten en (eind) producten aan de slag gaat?

  Er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek over de langdurige zorg en het is belangrijk de uitkomsten daarvan te vertalen naar de praktijk. Omgekeerd moet de kennis vanuit de praktijk ook zijn weg vinden naar onderzoek. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan om de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten, onder meer in Gewoon Bijzonder (zie kader). Dat is een uitdaging voor iedereen: onderzoekers,

  zorgprofessionals, co-onderzoekers, ervaringsdeskundigen, opdrachtgevers en redacteuren van websites. Wat kun je van elkaar verwachten en vragen? Hoe betrek je professionals en cliënten bij je onderzoek? Welke kennis en welke vorm spreekt hen aan? Hoe zorg je dat ze jouw onderzoek omarmen en de producten die daaruit voortkomen gebruiken in de praktijk?

  Deze kennis en inzichten willen we graag met je delen, zodat jij er als onderzoeker je voordeel mee kunt doen in jouw onderzoek. Wij hopen dat er een cultuur ontstaat waarin verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk vanzelfsprekend is.

  Communiceren over onderzoek met de praktijk

  Dit is een uitgave van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. www.kennisinfrastructuurlangdurigezorg.nl.

  Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

  Auteur Marion Keizer

  Vormgeving Vilans en Marcom+design Utrecht

  © Vilans, 2019

  Vilans Catharijnesingel 47 Postbus 8228 3503 RE Utrecht

  Telefoon (030) 789 23 00 info@vilans.nl www.vilans.nl

  We zien meer toenadering en samenwerking tussen wetenschap en (zorg)praktijk. In die samenwerking leren onderzoekers en praktijkmensen elkaar beter kennen, waarderen en verstaan. Dat levert je als onderzoeker waardevolle (onderzoeks)informatie op, rechtstreeks van de plek waar het gebeurt. En stelt je in staat om (eind)producten van het onderzoek goed af te stemmen op die praktijk, zodat ze gebruikt worden.

  In Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma voor Gehandicapten, werken onderzoekers nauw samen met (zorg)professionals en mensen uit de onderzoeksdoelgroep. Doel van dit programma is betere zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet- aangeboren hersenletsel. ZonMw organiseert en regisseert het programma. Het Kennisplein Gehandicaptensector zorgt dat kennis en informatie uit 13 onderzoeksnetwerken en ‘In het Vizier’-projecten ook voor anderen beschikbaar komen. Het gaat om een inkijk in de onderzoeken en om bruikbare informatie voor op de werkvloer.

  Bij de start van het onderzoek Als mensen je onderzoek kennen, zullen ze zich sneller aanmelden als deelnemer, feedback willen geven of het eindproduct van je onderzoek willen uitproberen of gebruiken.

  In contact met de (onderzoeks) doelgroep Ontdek wat de doelgroep bezig houdt en motiveert en bevorder interactie en samenwerking.

  Tijdens het onderzoek Het is de kunst om mensen betrokken en enthousiast te houden.

  Inhoud

  4

  6

  8

  Communicatievormen Creëer draagvlak voor gebruik van de onderzoeksresultaten en eindproducten door de doelgroep.

  Bij afronding van je onderzoek Maak eindproducten die makkelijk in gebruik zijn en aansluiten op de dagelijkse praktijk.

  Werkblad Goede voorbeelden gezien? Wat wil je onthouden? Schrijf hier jouw notities.

  10

  12

  14

 • 5Communiceren over onderzoek met de praktijk4 Communiceren over onderzoek met de praktijk

  Misschien denk je: ik begin net met mijn onderzoek, ik heb nog niets te melden. Maar juist bij de start van een onderzoek valt er veel te vertellen. Informeer de mensen die in de praktijk werken zodra jouw onderzoek start. Vertel ze waarom dit onderzoek juist voor hen interessant is en neem ze mee tijdens het hele onderzoek.

  Als mensen je onderzoek kennen, zullen ze zich sneller aanmelden als deelnemer, feedback willen geven of het eindproduct van je onderzoek willen uitproberen of gebruiken. Maak ook jezelf zichtbaar en vertel jouw persoonlijke verhaal en motivatie. Dat geeft je als onderzoeker een gezicht en maakt je herkenbaar. Zo onthouden mensen gemakkelijker wie je bent, wat je doet en onderzoekt.

  • Wie ben ik, wat onderzoek ik en met wie werk ik samen?

  • Voor wie doe ik dit onderzoek en wat wil ik daarmee bereiken?

  • Wat motiveert mij om dat te doen en wanneer ben ik tevreden?

  • Welke impact zal het onderzoek hebben? • Welke (eind)producten verwacht ik dat het

  onderzoek oplevert? • Waarom is het onderzoek interessant voor mensen

  die in de praktijk werken?

  Wat kun je vertellen?

  StartStart

  Bij de start van het onderzoek

  Wil je kort en begrijpelijk uitleggen waar je onderzoek over gaat? Vertel je verhaal dan zoals je dat aan een bekende op een verjaardag zou doen.

  Vermijd typische onderzoekstermen als je vertelt of schrijft over het onderzoek.

  Houd je verhaal behapbaar, vertel alleen wat echt belangrijk is, want mensen hebben weinig tijd.

  Doe een duidelijke oproep tot actie: wat wil je dat je ‘volgers’ onthouden of doen met jouw informatie?

  TIPS 1.

  2.

  3.

  4.

  Mijn TO-DO-lijstje is:

  • Maak een poster waarin je het onderzoek beknopt samenvat in woord en beeld. Dat kan ook een versimpelde Nederlandse versie zijn van een congresposter.

  • Beantwoord 4 interviewvragen of laat je interviewen. Bijvoorbeeld door iemand die in de praktijk werkt of door een ervaringsdeskundige. Dan sluit je verhaal zeker aan bij de praktijk.

  • Beantwoord 4 vragen over de impact en beoogde eindproducten van je onderzoek.

  • Deel je eigen onderzoekservaringen in een blog of vlog. Wat kom je tegen, wat lukt wel/niet?

  AAN DE SLAG Scan de QR code voor voorbeelden

  poster

  interviewvragen

  4 vragen

  https://bit.ly/2GUIf1Y https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/onderzoek/gewoon-bijzonder/netwerk-emb-ict-paula-sterkenburg-programma https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/onderzoek/gewoon-bijzonder/goed-leven/impact

 • 7Communiceren over onderzoek met de praktijk6 Communiceren over onderzoek met de praktijk

  DoelgroepDoelgroep

  In contact met de (onderzoeks)doelgroep

  ‘Geen onderzoek over de doelgroep, zonder de doelgroep!’ Laat mensen zelf meedoen en aan het woord in het onderzoek. Nauwe contacten zorgen ervoor dat je de (onderzoeks)doelgroep beter leert kennen. Zo ontdek je wat hen bezig houdt, beweegt en motiveert. Voor welke uitdagingen ze staan, wat wel en niet lukt in hun leven en werk, en welke wensen ze hebben. Dat is waardevolle (praktijk)kennis voor jouw onderzoek.

  Probeer daarom de doelgroep altijd een actieve rol te geven in het onderzoek en bevorder interactie en samenwerking. Hoe beter je de doelgroep kent, hoe beter jouw communicatie over het onderzoek aansluit en landt bij de mensen die in de praktijk leven en werken. Daarmee vergroot je hun betrokkenheid bij het onderzoek en het draagvlak voor gebruik van de onderzoeksresultaten en eindproducten.

  • Waarom is juist deze doelgroep zo belangrijk voor jouw onderzoek?

  • Op welke manieren wil je de doelgroep betrekken bij het onderzoek?

  • Aan welke onderdelen kunnen mensen zelf mee doen?

  • Waarmee kunnen mensen uit de doelgroep jou helpen in je onderzoek?

  • Welke waarde heeft die inbreng voor het onderzoek?

  • Welk voordeel hebben deelnemers zelf van (deelname aan) het onderzoek en de onderzoeksresultaten? Wat levert het onderzoek hen op?

  Wat kun je vertellen?

  Verplaats je in de doelgroep, wat motiveert hen om mee te willen doen?

  Onderzoek welke (media)kanalen de doelgroep gebruikt om zich te informeren en benut die om je doelgroep te bereiken.

  Daag uit tot interactie, bied een mogelijkheid voor reactie of review.

  Geef mensen voldoende ruimte om hun (eigen) verhaal en ervaringen te vertellen, zodat zij zich gezien, gehoord en begrepen voelen.

  TIPS 1.

  2.

  3.

  4.

  • Organiseer offline ontmoetingen met mensen uit de (onderzoeks)doelgroep. Daarin vertel je hoe het onderzoek vordert en wat je nog van hen nodig hebt.

  • Ga in gesprek met mensen uit de doelgroep: interview ze of laat hen eigen ervaringen delen via een blog of vlog.

  • Maak een sfeerimpressie van bijeenkomsten om meer mensen te informeren en enthousiasmeren voor het onderzoek.

  • Kruip in de huid van je doelgroep. Laat je inspireren en vul het werkblad in om zelf een persona te maken.

  • Maak een communicatiejaarplan: een overzicht van contact- en communicatiemomenten vanuit het onderzoek.

  • Deel al deze informatie via een kennisplein en social