Communicating Identity

37
1

Transcript of Communicating Identity

1

Werken aan een eigen gezicht

2

Missie

Godding & co ontwikkelt onderscheidende communicatie- en presentatievormen ter versterking van reputatie en rendement. We doen dat vanuit de kernwaarden enkernkwaliteiten van de opdrachtgever.

3

4

5

6

Corporate identity

Persoonlijkheid van de organisatie qua gedrag, communicatie en symboliek

7

Het meeste zit verborgen

✴Gedrag, uiterlijk, kennis, houding, vaardigheden

✴Normen en waarden✴Persoonlijkheid✴Persoonlijke missie

8

Identiteit Imago

• Wie ben ik?

• Wat is de organisatie?

• Zit van binnen

• Wat vindt men van mij?

• Wat vindt men van de organisatie?

• Komt van buiten

9

persoonlijkheidsymboliek

communicatie

gedrag

10

Persoonlijkheid

• Het karakter van je organisatie

• Je charisma als leidinggevende

• Gedeelde waarden en overtuigingen

• Je kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en lessen

11

Gedrag

• De manier van omgaan met klanten, medewerkers en

leveranciers

• Interne overlegstructuren

• Innovatie en samenwerking

• Sociale verantwoordelijkheid

12

Communicatie

• Externe communicatie

• Interne communicatie

• Arbeidsmarktcommunicatie

• Corporate communicatie

• Alle communicatie draagt bij aan de beeldvorming

over uw bedrijf

13

Symboliek

• Huisstijl en logo

• Gebouw

• Inrichting

• Relatiegeschenken

• Communicatiemiddelen

14

Waarom is imago belangrijk

• Beleving wordt belangrijker dan diensten en producten

• Onderscheidend vermogen vergroten

• Verbeteren van concurrentiepositie

15

Nog meer effecten

• Meer zichtbaarheid bij doelgroepen

• Kwalitatief betere respons op vacatures

• Meer open sollicitaties

• Meer motivatie, minder verloop, betere prestaties

16

Communicatie Trapeze

ANDERIK

Dialoog

MarktMissie

VerantwoordelijkheidEigenbelang

VerbondenheidAutonomie

BehoeftenWaarden

Product-markt combinaties

Profiel

Kerncompetenties

Verhaal

Imago

Beleving

17

Profilering vanuit identiteit

• Vergroten van marktaandeel

• Externe communicatie en profilering

• Bouwen aan een goed verhaal

• Vaststellen communicatieplan

• Waarden tastbaar maken in gedrag en metaforen

• Creëren interne betrokkenheid en draagvlak

• Vaststellen gewenste waarden en competenties

18

Profilering vanuit marktbehoeften

• Externe communicatie en profilering

• Vaststellen communicatieplan

• Bouwen aan een goed verhaal

• Bevindingen vertalen in gedrag en metaforen

• Inventariseren klantenwensen en behoeften

• Vaststellen beelden en associaties omgeving

19

Wat zijn onze communicatiedoelen ?

• Intern?

• Extern?

20

Reputatie pijlers

ProductenDiensten

Socialerol

Financieleperformance

Werk- omgeving

VisieLeiderschap

Emotie

..

21

Metaforen

• Eigenschappen van A worden overgedragen op B

• Metafoor creëert gelijkenis tussen twee gescheiden domeinen

• Het begrijpen en ervaren van iets op basis van iets anders

22

Metaforen motiveren

• Doorbreken grenzen• Spreken verbeeldingskracht aan • Roepen herkenning op • Maken positieve associaties mogelijk• Sluiten aan op persoonlijke emoties en ervaringen • Geven diepgang aan de communicatie• Versterken de boodschap• Zorgen voor verankering van waarden

23

Voorbeeld kunst

24

Belangrijke functie:

• Uitstraling, imago

• Culturele denkbeelden en waarden overbrengen

• Beïnvloeding, beeldvorming

25

Voorbeeld organisatie

26

Een goed gevoel

27

Een goed gevoel

28

Het verhaal van Bertolli di Luca

29

Het verhaal van de Rabobank

30

31

De kracht van ‘n goed verhaal

• waarden, drijfveren die uw handelen sturen

• missie, inspireert en verwoordt uw bestaansreden

• visie, geeft focus en richting

Een verhaal verbindt

32

De kracht van ‘n goed verhaal

• Geeft inzicht

• Gaat over herkenbare emoties: angst, verlangen,

saamhorigheid, liefde, moed

• Overtuigt en verrast

• Zorgt voor verbinding

• Geeft richting

33

De kracht van ‘n goed verhaal

• Hoe het probleem/de vraag is ontstaan

• Wat er is gedaan om dit het hoofd te bieden

• Welke oplossing is gekozen

• Wat de resultaten zijn

To o n t h o e p r o b l e m e n w o r d e n o v e r w o n n e n

34

In 7 stappen naar effectieve profilering

1. Bepaal je waarden2. Bepaal je kernkwaliteiten3. Bepaal je gewenste imago4. Inventariseer huidige imago en wensen en verwachtingen van

je potentiële klanten (onderzoek)5. Creëer een authentiek verhaal, een eigen kernopdracht en

onderscheidende metaforen6. Bepaal: gedrag, symboliek, communicatie7. Zorg voor consistentie, creativiteit

35

Het verhaal uitdragen

Evenementen

Beurzen

Personeelsadvertenties

Brochures

Nieuwsbrieven

Posters en flyers

Corporate website

Personeelsblad

Personeelswervingscampagne

Direct mail

36

Samen naar een nieuwe vorm

37