Communicating Identity

of 37 /37
1

Embed Size (px)

Transcript of Communicating Identity

 • 1

 • Werken aan een eigen gezicht

  2

 • Missie

  Godding & co ontwikkelt onderscheidende communicatie- en presentatievormen ter versterking van reputatie en rendement. We doen dat vanuit de kernwaarden enkernkwaliteiten van de opdrachtgever.

  3

 • 4

 • 5

 • 6

 • Corporate identity

  Persoonlijkheid van de organisatie qua gedrag, communicatie en symboliek

  7

 • Het meeste zit verborgen

  Gedrag, uiterlijk, kennis, houding, vaardigheden

  Normen en waardenPersoonlijkheidPersoonlijke missie

  8

 • Identiteit Imago

  Wie ben ik? Wat is de organisatie?

  Zit van binnen

  Wat vindt men van mij? Wat vindt men van de

  organisatie?

  Komt van buiten

  9

 • persoonlijkheidsymboliek

  communicatie

  gedrag

  10

 • Persoonlijkheid

  Het karakter van je organisatie

  Je charisma als leidinggevende

  Gedeelde waarden en overtuigingen

  Je kernkwaliteiten, valkuilen, allergien en lessen

  11

 • Gedrag

  De manier van omgaan met klanten, medewerkers en leveranciers

  Interne overlegstructuren Innovatie en samenwerking Sociale verantwoordelijkheid

  12

 • Communicatie

  Externe communicatie Interne communicatie Arbeidsmarktcommunicatie Corporate communicatie

  Alle communicatie draagt bij aan de beeldvorming over uw bedrijf

  13

 • Symboliek

  Huisstijl en logo Gebouw Inrichting Relatiegeschenken Communicatiemiddelen

  14

 • Waarom is imago belangrijk

  Beleving wordt belangrijker dan diensten en producten

  Onderscheidend vermogen vergroten

  Verbeteren van concurrentiepositie

  15

 • Nog meer effecten

  Meer zichtbaarheid bij doelgroepen

  Kwalitatief betere respons op vacatures

  Meer open sollicitaties

  Meer motivatie, minder verloop, betere prestaties

  16

 • Communicatie Trapeze

  ANDERIK

  Dialoog

  MarktMissie

  VerantwoordelijkheidEigenbelang

  VerbondenheidAutonomie

  BehoeftenWaarden

  Product-markt combinaties

  Profiel

  Kerncompetenties

  Verhaal

  Imago

  Beleving

  17

 • Profilering vanuit identiteit

  Vergroten van marktaandeel Externe communicatie en profilering Bouwen aan een goed verhaal Vaststellen communicatieplan Waarden tastbaar maken in gedrag en metaforen Creren interne betrokkenheid en draagvlak Vaststellen gewenste waarden en competenties

  18

 • Profilering vanuit marktbehoeften

  Externe communicatie en profilering Vaststellen communicatieplan Bouwen aan een goed verhaal Bevindingen vertalen in gedrag en metaforen Inventariseren klantenwensen en behoeften Vaststellen beelden en associaties omgeving

  19

 • Wat zijn onze communicatiedoelen ?

  Intern?

  Extern?

  20

 • Reputatie pijlers

  ProductenDiensten

  Socialerol

  Financieleperformance

  Werk- omgeving

  VisieLeiderschap

  Emotie

  ..

  21

 • Metaforen

  Eigenschappen van A worden overgedragen op B

  Metafoor creert gelijkenis tussen twee gescheiden domeinen

  Het begrijpen en ervaren van iets op basis van iets anders

  22

 • Metaforen motiveren

  Doorbreken grenzen Spreken verbeeldingskracht aan Roepen herkenning op Maken positieve associaties mogelijk Sluiten aan op persoonlijke emoties en ervaringen Geven diepgang aan de communicatie Versterken de boodschap Zorgen voor verankering van waarden

  23

 • Voorbeeld kunst

  24

 • Belangrijke functie:

  Uitstraling, imago

  Culturele denkbeelden en waarden overbrengen

  Benvloeding, beeldvorming

  25

 • Voorbeeld organisatie

  26

 • Een goed gevoel

  27

 • Een goed gevoel

  28

 • Het verhaal van Bertolli di Luca

  29

 • Het verhaal van de Rabobank

  30

 • 31

 • De kracht van n goed verhaal

  waarden, drijfveren die uw handelen sturen

  missie, inspireert en verwoordt uw bestaansreden

  visie, geeft focus en richting

  Een verhaal verbindt

  32

 • De kracht van n goed verhaal

  Geeft inzicht Gaat over herkenbare emoties: angst, verlangen,

  saamhorigheid, liefde, moed

  Overtuigt en verrast Zorgt voor verbinding Geeft richting

  33

 • De kracht van n goed verhaal

  Hoe het probleem/de vraag is ontstaan Wat er is gedaan om dit het hoofd te bieden Welke oplossing is gekozen Wat de resultaten zijn

  To o n t h o e p r o b l e m e n w o r d e n o v e r w o n n e n

  34

 • In 7 stappen naar effectieve profilering

  1. Bepaal je waarden2. Bepaal je kernkwaliteiten3. Bepaal je gewenste imago4. Inventariseer huidige imago en wensen en verwachtingen van

  je potentile klanten (onderzoek)5. Creer een authentiek verhaal, een eigen kernopdracht en

  onderscheidende metaforen6. Bepaal: gedrag, symboliek, communicatie7. Zorg voor consistentie, creativiteit

  35

 • Het verhaal uitdragen

  Evenementen

  Beurzen

  Personeelsadvertenties

  Brochures

  Nieuwsbrieven

  Posters en flyers

  Corporate website

  Personeelsblad

  Personeelswervingscampagne

  Direct mail

  36

 • Samen naar een nieuwe vorm

  37