Communicatieplan Buurtzorg Maarheeze · PDF file Communicatieplan Buurtzorg team Maarheeze 2...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Communicatieplan Buurtzorg Maarheeze · PDF file Communicatieplan Buurtzorg team Maarheeze 2...

 • Buurtzorg Een natuurlijk alternatief voor

  thuiszorg in Nederland

 • Communicatieplan Buurtzorg team Maarheeze

  2

  Voorwoord

  Een communicatieplan om de positie van Buurtzorg, gericht op team Maarheeze, te verzekeren en versterken. Het team in Maarheeze is pas sinds korte tijd gevestigd in deze kern en moet zich nog duidelijk positioneren. Het plan is door mij opgesteld; afstuderend bedrijfsjournalist aan de Fontys Hogeschool Journalistiek. Veel verschillende ervaringen vanuit het thuisfront, met zowel Buurtzorg als andere thuiszorgorganisaties, heeft mij er toe gezet om dit afstudeerproject te wijden aan Buurtzorg, specifiek gericht op team Maarheeze. Het vernieuwde concept van Buurtzorg spreekt mij persoonlijk erg aan. De filosofie over de kracht van een zelfstandig opererend team in een klein gebied, met alles wat daarbij komt kijken, creëert naar mijn idee een grote meerwaarde voor een medewerker van een dergelijk Buurtzorgteam. Door het dragen van alle verantwoordelijkheid met elkaar zet je zo’n team echt neer. Het plan is mede tot stand gekomen door de overkoepelende organisatie Buurtzorg Nederland en door bijdrage van een medewerkster van Buurtzorg team Maarheeze, Isabel Bax. In dit plan kunt u conclusies lezen over de analyse van de thuiszorgorganisatie, waaruit een communicatiestrategie is samengesteld. Het advies bestaat uit: doelgroep, doelstelling, strategie, middelen en de tijdsplanning. Het communicatieplan is specifiek gericht op het Buurtzorgteam in Maarheeze, maar het plan bevat veel onderdelen die voor alle zelfstandig opererende teams van Buurtzorg kunnen gelden en daardoor op meerdere fronten bruikbaar is voor de overkoepelende organisatie Buurtzorg Nederland. Het plan zou een pilot kunnen zijn voor alle teams van Buurtzorg in Nederland. Marijke Bax

 • Communicatieplan Buurtzorg team Maarheeze

  3

  Inhoudsopgave

  Inleiding Pag. 4 1. Interne analyse –de organisatie Pag. 5

  1.1 Omschrijving organisatie Pag. 5

  1.2 Huidige middelen Pag. 8

  1.2.1 Externe communicatie Pag. 8

  1.2.2 Interne communicatie Pag. 10

  1.3 Communicatiebeleid Pag. 10

  1.4 Doelgroep Pag. 10

  1.4.1 Primaire doelgroep Pag. 10

  1.4.2 Secundaire doelgroep Pag. 11

  1.4.3 Doelgroep/middelenmatrix Pag. 12

  1.5 Budget Pag. 12

  2. Externe analyse: de (regionale) sector Pag. 13

  2.1 Regionaal concurrentenoverzicht Pag. 13

  3. Probleemanalyse Pag. 13

  3.1 DESTEP-analyse Pag. 13

  3.2 SWOT-analyse Pag. 14

  3.3 Probleemaanduiding Pag. 15

  4. Doelstellingen Pag. 15

  4.1 Communicatiedoelstellingen Pag. 15

  5. Strategie en advies Pag. 16

  5.1 Strategie – communicatiekruispunt Pag. 16

  5.2 Positionering en propositie Pag. 17

  5.3 Communicatiestrategie Pag. 17

  6. Middelenkeuze Pag. 18

  6.1 Website Pag. 18

  6.2 Folders Pag. 19

  6.3 Bijeenkomsten Pag. 19

  6.4 Virtueel plein Pag. 20

  6.5 Huis-aan-huisbladen Pag. 21

  6.6 Inzet social media Pag. 21

  6.7 Cliëntenpanel Pag. 22

  7. Uitwerking producten Pag. 23

  7.1 Uitwerking Pag. 23

  7.1.1 Website Pag. 23

  7.1.2 Folders Pag. 25

  7.1.3 Bijeenkomsten Pag. 26

  7.1.4 Virtueel plein Pag. 30

  7.1.5 Huis-aan-huisbladen Pag. 31

  7.2 Planning Pag. 33

  8. Bronnen Pag. 34

  9.1 Literatuur Pag. 34

  9.2 Websites Pag. 34

  9.3 Gesproken bronnen Pag. 34

  9. Bijlagen Pag. 35

 • Communicatieplan Buurtzorg team Maarheeze

  4

  Inleiding

  Dé Buurtzorg formule Het idee van Buurtzorg is ontstaan uit ervaringen met de wijze waarop huidige grote, maar ook kleine thuiszorgorganisaties te werk gaan en wat dit betekent voor de cliënten, medewerkers en de verwijzers. Jos blok, directeur van Buurtzorg, beschrijft zijn visie op Buurtzorg. ‘Wat is de ideale vorm van wijkverpleging voor de toekomst? Die vraag stelde ik mijzelf ook. Ik merkte dat ‘thuiszorg’ steeds minder met de wijze van zorg verlenen te maken had, zoals dat naar mijn idee hoort. Opknippen van handelingen, wijkverpleegkundigen die nauwelijks meer bij de cliënt kwamen maar steeds meer op kantoor zaten. Dat moest toch anders kunnen? Het antwoord was simpel: teruggaan naar de basis. Want dat hele thuiszorgproces is niet zo ingewikkeld. Je krijgt een vraag, je gaat naar de cliënt toe om te kijken wat er aan de hand is, je maakt samen met de cliënt en familie een plan en je gaat aan de slag. Om zo te kunnen werken, heb je mensen nodig die kundig zijn, die autonoom zijn en die dat samen met collega’s aandurven. De relatie cliënt-zorgverlener moet centraal staan en de hele organisatie erachter is er op gericht dat verpleegkundigen en ziekenverzorgenden hun werk kunnen doen. Dat is Buurtzorg. Ik ben er trots op dat we met kleinschaligheid en kwaliteit, de beste zorg thuis leveren. Maar het allermooiste vind ik toch dat de wijkverpleegkundige haar vak terug heeft ’, aldus Jos Blok in ‘Samen zoeken naar de beste oplossing’, een uitgave van Buurtzorg Nederland. Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie die de omgeving van de cliënt centraal stelt. Met het motto ‘Een natuurlijk alternatief voor thuiszorg’ werkt de organisatie met een vernieuwd concept voor verpleging en verzorging aan huis. Zorgverlening waarbij ze streven naar betere oplossingen voor de cliënt, die ook duurzaam en effectief zijn. De zorgverlening wordt geheel gedaan door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden in kleine ‘Buurtzorgteams’. Deze kleine teams worden ondersteund door de landelijke organisatie.

  Opdrachtomschrijving In dit communicatieplan valt te lezen waar Buurtzorg team Maarheeze nu staat, waar ze zich in onderscheiden en waar zij in de komende tijd naar toe willen werken als team. De organisatie wil zich ontwikkelen en naamsbekendheid creëren in de omgeving. Team Maarheeze communiceert, naar eigen zeggen, nog niet naar verwachting met de verschillende doelgroepen. De bedoeling is dat er een uitvoerbaar plan komt waardoor de communicatie met alle doelgroepen van het team versterkt wordt. En daarnaast willen zij de samenhang met de zorgnetwerken in de omgeving versterken. Op dit moment heeft het team geen duidelijke visie qua communicatie. Deze moet geformuleerd worden in het plan. Buurtzorg heeft een sterke formule en is krachtig in de manier van werken. Dit moeten ze ook uitstralen in de communicatie. Maar op dit moment is het team nog zoekende naar de weg die het moet bewandelen om zich het sterkst te kunnen profileren om op deze manier optimaal gebruik te maken van de positie op de markt en de doelgroepen laten zien wie ze zijn en hoe ze te werk gaan. Door beperkt budget, middelen en mankracht is dit lastig. Om die redenen is dit communicatieplan er op gebouwd om met zo creatief mogelijke oplossingen een zo effectief mogelijk gevolg te creëren voor de communicatie van Buurtzorg team Maarheeze.

  Opzet In het plan wordt eerst de achtergrond van Buurtzorg uiteen gezet: intern (de organisatiestructuur) en extern (andere spelers in het veld). Vervolgens wordt er gekeken naar communicatieproblemen die Buurtzorg team Maarheeze heeft, waarvoor door middel van het plan een oplossing gevonden moet worden. Op basis van de gestelde doelstellingen wordt gekeken naar nieuwe middelen en de uitwerking hiervan.

 • Communicatieplan Buurtzorg team Maarheeze

  5

  1. Interne analyse – de organisatie

  1.1 Omschrijving organisatie

  Waar staat Buurtzorg voor? Buurtzorg Nederland is een pionier op het gebied van thuiszorg. Het bestaat uit kleinschalige, relatief zelfstandig opererende Buurtzorg teams. Kwaliteit, effectiviteit en professionaliteit zijn belangrijke waarden voor Buurtzorg. De teams moeten zich, met hun onderscheidende manier van werken, staande houden tussen de huidige grote thuiszorgorganisaties. Buurtzorg Nederland is een landelijk opererende organisatie voor zorg thuis. Ze leveren zorg aan oudere mensen en mensen met een beperking, handicap of (chronische) ziekte. In de AWBZ-termen betreft het de producten verpleging, persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding. Buurtzorg richt zich niet op huishoudelijke verzorging, maar zorgt daar waar wenselijk is wel voor een goede samenwerking. Buurtzorg staat voor sterke eerstelijnszorg die zich kenmerkt door algemene zorgverlening, laagdrempelige toegang tot zorg, zorg in de buurt, gerichtheid op de mens in zijn omgeving, regie en continuïteit van zorg. De Buurtzorgteams zijn hierin zeer actief. Zij zorgen voor samenhang tussen het individuele netwerk van de cliënt, dat wil zeggen afstemming met informele zorg of mantelzorg, gebruikmakend van de aanwezige mogelijkheden.

  Wat is typerend voor Buurtzorg? Het typerende van Buurtzorg Nederland is haar keuze voor kleinschaligheid en lokaal ‘ondernemerschap’. De buurt is het niveau waarop Buurtzorg zich organiseert. Dit zorgt ervoor dat de thuiszorgorganisatie een aantrekkelijke en toegankelijke partner is voor huisartsen en andere hulpverleners, die wijk- en buurtgericht opereren. Teams bij Buurtzorg bestaan uit acht tot twaalf verpleegkundigen. Zij richten hun eigen kantoor in en onderhouden nauwe contacten met de buurt waarin ze werken.

  In het geval van team Maarh