Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

38
Communicatie Gemeente Bergen 3 decentralisaties Communicatiekring In voor zorg! 3 oktober 2013 Laureen Hulskamp, projectleider 3 decentralisaties Debora Timmerman, communicatieadviseur Springtij Communicatie.

description

De presentatie die Gemeente Bergen hield tijdens de communicatiekring bijeenkomst van In voor zorg! op 3 oktober 2013.

Transcript of Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Page 1: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Communicatie Gemeente Bergen3 decentralisaties

Communicatiekring In voor zorg! 3 oktober 2013

• Laureen Hulskamp, projectleider 3 decentralisaties

• Debora Timmerman, communicatieadviseur Springtij Communicatie.

Page 2: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Programma

Drie decentralisaties: waar gaat het om?

Doel van de decentralisaties

Aanpak gemeente Bergen

Communicatie via Factor C

Opdracht

Page 3: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Waar gaat het om?

Het gaat om een combinatie van:

Overheveling taken uit de Awbz: begeleiding en dagbesteding

Stelselwijziging Jeugdzorg ->

Samenvoegen van regelingen (WWB-WSW-WAJONG) in de Participatiewet

Per 1 januari 2015

Page 4: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Doel decentralisaties

Betaalbaar, simpeler, dichterbij

Zoveel mogelijk mensen meedoen en/ of naar regulier werk, waar nodig met ondersteuning van de gemeente

Meer werken volgens het principe ‘één gezin, één plan’

Decentralisatiekorting 15-25%

Page 5: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Aanpak van de gemeente Bergen

Nieuwe opdracht met nieuwe middelen

Kansen voor nieuwe situatie

Gemeente wordt verantwoordelijk voor niet medische zorg in het sociale domein

Daardoor gemakkelijk dwarsverbanden leggen tussen Wmo- jeugdzorg – werk en inkomen

Gemakkelijk verschillende vormen van ondersteuning bundelen Ondersteuning effectief en efficiënt te organiseren

Groot besef over het feit dat we de expertise van zorg en hulpverlening (nog) niet ‘in huis’ hebben

Nieuwe opdracht gaat gepaard met ‘project de kanteling’: inzet op eigen kracht

Page 7: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Omslag in DenkenBergense aanpak- één loket voor alle hulpvragen op sociaal-maatschappelijk gebied- 1 gezin / 1 plan / 1 regisseur: via ‘wijktafels’

De verandering van werkwijze leidt tot: Andere taken en verantwoordelijkheden tussen burgers, gemeente en

maatschappelijke zorginstellingen

Recht op voorziening vervalt -> focus op onderzoek van probleem en ondersteuning van zelfredzaamheid

Page 8: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Visie gemeente Bergen

VISIE Mensen benutten al hun mogelijkheden en investeren in hun kansen om mee te doen. De gemeente ondersteunt hen hierbij indien dat nodig is. Deze steun kenmerkt zich door nabijheid en is effectief doordat de gemeente samenwerkt met relevante partners, verbinding legt tussen leefdomeinen en mensen aanspreekt op hun individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Page 9: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Vormgeving van nieuwe ondersteuningsstructuur in samenspraak

Uitgangspunten: inzet op eigen kracht, integrale toegang en integrale aanpak vragen om samenwerking met:

Elkaar! (Betrokken partijen, maatschappelijke partners en bewoners)

Maatschappelijk partners zijn nodig om de integrale ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven gezien de overgebleven beschikbare middelen

De kennis en kunde van uitvoerende organisaties zijn onmisbaar

Ook de inbreng van cliënten is belangrijk.

Page 10: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

CommunicatieDe samenwerking van alle betrokken partijen gaat verder dan inspraak

Wij zien voor hen in ieder geval een duidelijk adviserende rol Maar hoe vul je die in??

Daarnaast veel onduidelijkheid door:Nieuw kabinet (veranderd vaak het wat / wanneer)Wetgeving wordt vaak uitgesteld (het hoe)

Probleemstelling: Met welke boodschap informeer je je partners en welke invloed geef je hen in de beleidsontwikkeling?

Plan van aanpak: Factor C

Page 11: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Kernboodschap• Cliënten (AWBZ) “U (of uw kind, uw ouder, enz.) heeft vanwege beperkingen

ondersteuning nodig. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor deze ondersteuning. Denk met ons mee over de vraag hoe de gemeente samen met u (of uw kind, uw ouder, enz.) deze ondersteuning effectiever en betaalbaar kan organiseren, zodat u (of uw kind, uw ouder, enz.) kunt blijven meedoen in de samenleving.

• Maatschappelijke partners (AWBZ) “De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor dagbesteding en begeleiding van mensen met een beperking. Daarbij krijgt de gemeente minder geld dan dat het rijk daar tot nu voor uitgaf. We hebben een gezamenlijk belang bij een goede uitwerking, zodat we dagbesteding en begeleiding effectief en betaalbaar kunnen organiseren. Help ons en werk meer met elkaar en met ons samen om dat doel te bereiken. ”

Page 12: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Transformatie: omslag in denken…..

Page 13: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

…..doen en organiseren

Page 14: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Veel mensen betrokken

Page 15: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Factor C: omgevingsgericht werken

Weten wat er speelt (van buiten naar binnen)

Er op in spelen (van binnen naar buiten)

Perspectieven (ver)binden

Page 16: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c
Page 17: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Maar ook….

Communicatie in het hart van beleid Communicatie is te belangrijk om aan 'communicatie' over

te laten Communicatie-aanpak samen met beleids- en

praktijkmensen maken en uitvoeren: alle kennis en inzet benut

Page 18: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c
Page 19: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Kern Factor C-methode: K3

Krachtenveld Kernboodschap Kalender

• Actoren in kaart• Verdiepend

omgevingsbeeld , w.o. kennis, houding, positie

• Rol en invloed bepalen (inclusief eigen rol)

• Signalen betekenis geven

• Beleid verbinden• Doelgroepen

leidend voor communicatie

• Huidige fase opdelen in mijlpalen

• Momenten en instrumenten van doelgroep zijn bepalend

• Zelf nog middelen toevoegen

Page 20: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Maar eerst K0!

• Doel project / beleid

• Fase project / beleid

• Doel en afsluiting huidige fase

Page 21: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Factor C stap voor stap - K1: krachtenveld

21

Kernverhaal

- Omgevingsbeeld- Verdiepend

omgevingsbeeld w.o. kennis, houding, positie

- Rol en invloed actoren bepalen

- Eigen rol

- Signalen betekenis geven- Beleid verbinden- Actoren leidend voor

(toon) communicatie

Kalender

- Huidige fase opdelen in mijlpalen

- Instrumenten van doelgroep zijn bepalend

- Zelf middelen toevoegen

Krachtenveld

Page 22: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

K1 = Krachtenveld

Inventariseren en prioriterenActoren

AnalyserenArgumentenBelangenVrienden/vijandenNetwerk

Strategie bepalenRingen van invloed

Page 23: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Belangenanalyse

Page 24: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Netwerkanalyse

Page 25: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Vrienden-vijandenanalyse

Tegenstanders

Vijanden Coalitiepartners

Vrienden Vert

rouw

en

Belangen

Page 26: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Argumentenanalyse

Page 27: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Ringen van invloed (K1)

Beïnvloeders/experts

Uitvoerders/toeleveranciers

Beslissers

Gebruikers/afnemers

Meebepalen

Meewerken

Meedenken

Meeweten

Page 28: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Voorbeeld belangenanalyse Bergen

Page 29: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Factor C stap voor stap - K2: Kernverhaal

Kernverhaal

Krachtenveld Kernverhaal

- Omgevingsbeeld- Verdiepend

omgevingsbeeld w.o. kennis, houding, positie

- Rol en invloed actoren bepalen en eigen rol

- Signalen betekenis geven- Beleid verbinden- Actoren leidend

voor (toon) communicatie

- Huidige fase opdelen in mijlpalen- Instrumenten van doelgroep zijn bepalend- Zelf middelen toevoegen

Factor C stap voor stap

Page 30: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Wat is een kernboodschap?

- Geen slogan maar een verhaal

- Gaat niet alleen om wat wij willen vertellen, maar om wat een ander wil weten/horen

- Aangesloten op kennis, vragen en emoties actor

- Ligt niet vast: per fase, per actor

- In de taal, woorden van de actor(en)

- Doet niets af aan ons eigen projectdoel

- Zorgt ervoor dat we met één mond praten

Page 31: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Maken van een kernboodschap

Kritiek Repliek Duiden ‘Brug slaan’

Page 32: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c
Page 33: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Factor C stap voor stap – K3: kalender

- Signalen betekenis geven- Beleid verbinden- Actoren leidend voor (toon) communicatie

- Huidige fase opdelen in mijlpalen

- Instrumenten van doelgroep zijn bepalend

- Zelf middelen toevoegen

Page 34: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Kalender• Mijlpalen vaststellen• Haak in op communicatiemomenten en –

middelen van anderen!• Organiseer daarna je eigen momenten en

middelen• Welke communicatiemiddelen gebruikt je actor

(effectiviteit, bereik, impact)?• Wordt iedere actor en op ieder moment goed

voorzien?• Wat doen andere afdelingen: wordt er al vanuit

andere plekken met deze doelgroepen gecommuniceerd?

Page 35: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Resultaat Factor C Bergen

• Communicatieplan gedragen door communicatie & beleid

• Kernverhalen voor belangrijkste actoren• Communicatiekalender aanhakend op

communicatiemomenten en middelen anderen• Aanvullende communicatiemiddelen:

– Digitale nieuwsbrief voor raad en professionals– Werksessies sociale wijkteams– Raadsconferenties

Page 36: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Voorbeelden in praktijk Bergen

• www.meedoeninbergen.nl (maatschappelijke partners / raadsleden)

• www.eigenkrachtwijzerbergen-nh.nl (burgers)

• Halfjaarlijks Raadsconferentie & MT conferentie

• 3 maandelijks bewonersbijeenkomsten

Page 37: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Aan de slag met Factor C

• Doel: meer inzet eigen kracht en netwerk cliënt

• Actoren:– Cliënten– Zorgaanbieders– Gemeenteraad– Netwerk cliënten – Inwoners

• Maak een belangenanalyse

Page 38: Communicatiekring - Gemeente Bergen: 3 decentralisaties en factor c

Contact & achtergrond

Achtergrondinformatie Factor C op website rijksoverheid:• http://bit.ly/tONBAy

Communicatieplan Bergen op VNG-website:• http://bit.ly/10id5Tu

Voor vragen:• Laureen Hulskamp, gemeente Bergen:

[email protected]• Debora Timmerman, Springtij Communicatie:

[email protected]