Communicatie training - eindpresentatie

of 37 /37
By Michiel Hacking

Embed Size (px)

Transcript of Communicatie training - eindpresentatie

Page 1: Communicatie training - eindpresentatie

By Michiel

Hacking

Page 2: Communicatie training - eindpresentatie

Overzicht

• Wat is hacken?• Ontstaan van het hacken• Wie is een hacker?• Soorten aanvallen• Soorten hackers• Bekende hackers

• Waarom hacken?• Soorten hacken• Wat te doen nadat je gehackt

bent• Voor- en nadelen van hacken• Fun Facts• Conclusie

Page 3: Communicatie training - eindpresentatie

Wat is hacken?

• Toepassingen

• Complexiteit

• Computerhacken

Page 4: Communicatie training - eindpresentatie

Ontstaan van het hacken• De eerste computer hackers -> studenten aan MIT in 1960. • Tech Model Railroad Club• Grote ponskaarten• Ping Pong Game• The Hacker Ethic

Page 5: Communicatie training - eindpresentatie

The Hacker Ethic

• Steven Levy• Sharing• Openness• Decentralization• Free access to computers• World improvement

Page 6: Communicatie training - eindpresentatie
Page 7: Communicatie training - eindpresentatie

Wie is een hacker?

• Zwakke punten -> zoeken & uitbuiten

• Cracker

• Het algemene beeld

Page 8: Communicatie training - eindpresentatie

Soorten aanvallen• DDoS- aanvallen

• Trojan Horse

• Virus

• Worm

• Malicious websites

Page 9: Communicatie training - eindpresentatie

Soorten hackers• White hat: ethical hackers

• Black hat: stereotype hacker

• Grey hat

• Blue hat

• Script kiddie

• Hacktivist

Page 10: Communicatie training - eindpresentatie

Bekende hackers• Ian Murphy• Kevin Mitnick• Johan Helsinguis• Linus Torvalds• Mark Abene• Robert Morris• Anonymous

Page 11: Communicatie training - eindpresentatie
Page 12: Communicatie training - eindpresentatie

Kevin Mitnick• 12 jaar• Phone phreaking• Stelen ondernemingsgeheimen • Verzamelen telefoonnetwerken• Inbreken in diverse computernetwerken• Meerdere keren gearresteerd• Free Kevin beweging• 2003 vrij• Adviseur beveiligingsbranche• Aanvalstechniek: Social Engineering

Page 13: Communicatie training - eindpresentatie
Page 14: Communicatie training - eindpresentatie

Anonymous• Internationaal netwerk van hacktivisten• Publiciteitsstunts en DDoS• Operation Payback• Wikileaks• ArcelorMittal België• Operation MegaUpload -> grootse DDoS-aanval ooit• Vergeldingsacties Charlie Hebdo

Page 15: Communicatie training - eindpresentatie

Waarom hacken?• Voor het plezier• Opscheppen• Belangrijke informatie stelen• Boodschappen overbrengen• Systemen in het geheim te hacken• Nieuwsgierigheid• Voor het geld• Om te spioneren

Page 16: Communicatie training - eindpresentatie

• Website Hacking• Network Hacking• Ethical Hacking• E-mail Hacking• Password Hacking• Online Banking Hacking• Computer Hacking

Soorten hacken

Page 17: Communicatie training - eindpresentatie
Page 18: Communicatie training - eindpresentatie

Website hacking

• Een website hacken is de controle van de website overne-men.

• Website spoofing

• https://www.hackthissite.org/

Page 19: Communicatie training - eindpresentatie
Page 20: Communicatie training - eindpresentatie

Network hacking• Informatie verzamelen van domein d.m.v. tools als

Telnet, Tracert, Ping, WireShark,…

• Sniffing

• Spoofing

• Encryption cracking

Page 21: Communicatie training - eindpresentatie
Page 22: Communicatie training - eindpresentatie

Ethical hacking• Zwakke punten systeem opsporen -> patchen.

• In opdracht van bedrijf

• Computer en network expert

Page 23: Communicatie training - eindpresentatie
Page 24: Communicatie training - eindpresentatie

E-mail hacking• Onwettig toegang proberen te verkrijgen tot iemand

zijn/haar email account.

• Social engineering• Phishing attacks• Cookie hijacking• Keyloggers

Page 25: Communicatie training - eindpresentatie
Page 26: Communicatie training - eindpresentatie

Password hacking• Geheime paswoorden uit data extraheren die is

opgeslagen op een computer systeem.

• BruteForce attacks• Social Engineering• Keyloggers• Phishing• Guessing• Rainbow table

Page 27: Communicatie training - eindpresentatie
Page 28: Communicatie training - eindpresentatie

Online Banking hacking• Onwettig toegang proberen te krijgen tot een bank

account.

• Keyloggers• Malicious websites

• Protocol

• http://www.cobbaut.be/hackingthebank/hackingthebank.html

Page 29: Communicatie training - eindpresentatie
Page 30: Communicatie training - eindpresentatie

Computer hacking• Het bekijken, maken of wijzigen van bestanden op

iemand zijn computer zonder toestemming.

• Hacking Wi-Fi• Remote Hack• Hacking Logins

Page 31: Communicatie training - eindpresentatie
Page 32: Communicatie training - eindpresentatie

Wat te doen nadat je gehackt bent?• Systeem afzetten

• Het systeem van het netwerk scheiden.

• Het systeem herstellen met een backup of alle programma’s herinstalleren.

• Het systeem terug aan het netwerk koppelen.

• Indien nodig politie bellen.

Page 33: Communicatie training - eindpresentatie

Voor- en nadelen van hacken• Kan gebruikt worden om verloren informatie terug te vinden op

een pc waarvan men het wachtwoord vergeten is.• Leert je dat technologie niet 100% veilig is.• Om te testen hoe goed je netwerk beveiligd is.

• Criminelen kunnen het in hun voordeel gebruiken.• Het kan iemand zijn/haar privacy schaden.• Het is illegaal.

Page 34: Communicatie training - eindpresentatie

Fun Facts• 2013 -> Data gestolen ter

waarde van 1 triljoen dollar!!

• 73% Amerikanen -> slachtof -fer cyber crime

• Elke dag -> 30,000 websites geïnfecteerd

• 2009 -> 1,9 miljoen comput-ers -> 190,000 dollar per dag

Page 35: Communicatie training - eindpresentatie

Conclusie• Digitalisering• Groei internet -> groei hackercultuur• Beveilig uw systeem• Wees bewust van de gevaren.• Verdachte mails• Anti-virus• Unieke paswoorden

• Surf met verstand!

Page 36: Communicatie training - eindpresentatie

Bronnen• www.wikipedia.org/wiki/Hacker• www.wikipedia.org/wiki/Hacking• https://nl.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(groep)• https://nl.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick• http://www.campusactivism.org/html-resource/hackers/section4.html• http://www.slideshare.net/sairanisakoji/hacking-its-types• http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekgre.html#14452• http://www.crucialp.com/resources/tutorials/website-web-page-site-optimization/hacki

ng-attacks-how-and-why/

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Session_hijacking

Page 37: Communicatie training - eindpresentatie

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen???