Communicatie familiebedrijven

download Communicatie familiebedrijven

of 53

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  3.171
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Om de prestaties van familiebedrijven te kunnen verbeteren, is het nodig om meer inzicht te krijgen in hoe de zwakke en sterke kanten van het familiebedrijf naar voren komen in de communicatie: in de samenwerking tussen meewerkende familieleden, in het managementoverleg, in het leidinggeven aan het personeel, in het contact met de klanten, enzovoorts.Dit rapport geeft, op basis van interviews met bedrijven en literatuurstudie, systematisch weer wat voor familiebedrijven de mogelijkheden zijn om de interne en externe communicatie te gebruiken als instrument om tot een betere bedrijfsvoering te komen.

Transcript of Communicatie familiebedrijven

 • 1. Optimaliseren van communicatie bij familiebedrijven Een onderzoek naar valkuilen en oplossingen
 • 2. Optimaliseren van communicatie bij familiebedrijven Een onderzoek naar valkuilen en oplossingen
 • 3. Hoofdstuk 1 Groeifasen Optimaliseren van communicatie bij familiebedrijven Een onderzoek naar valkuilen en oplossingen Onderzoek: Begeleiding: ir. H.S. van der Meulen drs. R.H. Flren MBA Universiteit Nyenrode drs. E.J. Wijers 3
 • 4. Voor eventuele fouten of onvolkomenheden in deze publicatie kan de uit- gever niet aansprakelijk worden gesteld. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar ge- maakt door middel van druk, fotokopie, microlm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Eerste druk, juni 2000 Tweede druk, december 2005 is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. CampsObers is een op naam van BDO CampsObers Holding B.V. te Eindho- ven geregistreerd merk. In deze publicatie worden BDO en BDO CampsObers gebruikt ter aandui- ding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO CampsObers Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO CampsObers Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam BDO actief zijn op een bepaald terrein van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingad- vies en consultancy). 2005 BDO CampsObers Accountants & Adviseurs ISBN-10: 90-73412-79-x ISBN-13: 978-90-73412-79-8
 • 5. Inhoudsopgave Voorwoord ..................................................................................................................................................................... 7 Hoofdstuk 1 Inleiding ................................................... ........................................................................................ 8 Hoofdstuk 2 Methode van onderzoek .................................................................................................... 10 2.1 Begripsbepaling ...................................................................................................................................................... 11 2.2 Doel van het onderzoek ...................................................................................................................................... 11 2.3 Opzet van het onderzoek .................................................................................................................................... 11 Hoofdstuk 3 Principes van communicatie en effecten in het familiebedrijf ................... 14 3.1 Interpersoonlijke communicatie .................................................................................................................... 15 3.2 Rollenconicten in het familiebedrijf ......................................................................................................... 16 3.2.1 De vier rollen ............................................................................................................................................... 16 3.2.2 Gelijkwaardige en ongelijkwaardige posities ............................................................................ 18 3.3 Conclusie .................................................................................................................................................................... 18 Hoofdstuk 4 De invloed van familie- en bedrijfskenmerken op de communicatie ...... 20 4.1 De culturele en structurele invloeden van het familiesysteem .................................................... 21 4.1.1 Familiecultuur ............................................................................................................................................. 21 4.1.2 Familiegrootte ............................................................................................................................................ 22 4.2 De culturele en structurele invloeden van het bedrijfsysteem ..................................................... 22 4.2.1 Bedrijfscultuur ............................................................................................................................................ 22 4.2.2 Bedrijfsgrootte ............................................................................................................................................ 22 4.2.3 Groeisnelheid .............................................................................................................................................. 23 4.2.4 Bedrijfstak ..................................................................................................................................................... 23 4.3 Conclusie .................................................................................................................................................................... 23 5
 • 6. Inhoudsopgave Hoofdstuk 5 De interne communicatie .................................................................................................. 24 5.1 De communicatie tussen directeur en meewerkende familieleden ........................................... 25 5.1.1 Directeur versus zoon ............................................................................................................................. 25 5.1.2 Directeur versus broer ............................................................................................................................ 28 5.2 De rol van de manager ........................................................................................................................................ 30 5.2.1 Directeur versus manager ..................................................................................................................... 31 5.2.2 Manager versus meewerkend familielid ....................................................................................... 32 5.3 De communicatiestructuur van het bedrijf .............................................................................................. 33 5.3.1 Het managementoverleg ...................................................................................................................... 33 5.3.2 De communicatie met het personeel ............................................................................................. 34 Hoofdstuk 6 De externe communicatie ................................................................................................ 38 6.1 De communicatie met niet-meewerkende familieleden ................................................................... 39 6.2 De communicatie met de arbeidsmarkt .................................................................................................... 40 6.3 De communicatie met klanten ........................................................................................................................ 41 Hoofdstuk 7 Communicatie en bedrijfsresultaat ............................................