Communicatie en draagvlakontwikkeling intern Dr. L.R. Pol Tabula Rasa / EUR.

of 23 /23
Communicatie en draagvlakontwikkeling intern Dr. L.R. Pol Tabula Rasa / EUR

Embed Size (px)

Transcript of Communicatie en draagvlakontwikkeling intern Dr. L.R. Pol Tabula Rasa / EUR.

 • Dia 1
 • Communicatie en draagvlakontwikkeling intern Dr. L.R. Pol Tabula Rasa / EUR
 • Dia 2
 • Intern draagvlak voor milieuzorg Hoe krijg je dat? Door goed te communiceren? Maar wat is dan goed communiceren?
 • Dia 3
 • Interne communicatie: waarom gaat het zo vaak mis? Aan goede intenties geen gebrek Mijn deur staat altijd open Aan rechtvaardigingen ook niet: Maar dat heb ik toch duidelijk gezegd !? Vorig jaar nog! Het staat allemaal op de U-schijf: ze zijn te beroerd om het te lezen
 • Dia 4
 • Interne communicatie: waarom gaat het zo vaak mis? (2) Creatieve ideen genoeg: Slogans op koffiemokken: Met Milieuzorg Meer Mans Placemats met een ludieke boodschap: Duurzaamheid kent geen tijd Gadgets Nieuwsbrieven Videofilms Etc.
 • Dia 5
 • Interne communicatie: waarom gaat het zo vaak mis? (3) Maar . Het zit niet in de creativiteit van de ideen Het zit bijna nooit in de begrijpelijkheid van de boodschap: Jip- en Janneketaal Het zit bijna nooit in hoe hard we roepen
 • Dia 6
 • Waar zit het dan wel in? De sleutel van draagvlakontwikkeling door interne communicatie is: kennis van het te benvloeden gedrag kennis van adequate interventies die kennis is er niet, of ze is verouderd
 • Dia 7
 • Cruciaal punt bij benvloeding Om welke soort gedrag gaat het? Gepland gedrag Automatisch gedrag
 • Dia 8
 • Ontwikkelingen Laatste decennia 20e eeuw: vooral aandacht voor gepland (bewust) gedrag Weten we nu behoorlijk veel van (maar blijft gecompliceerd: relatie tussen attitudes en gedrag; primaat bewustzijn / gedrag) Laatste jaren sterke aandacht voor automatisch gedrag: hoeveel vrije wil hebben we?
 • Dia 9
 • Gepland gedrag (Ajzen en Fishbein) Attitude Sociale norm intentie gedrag Ervaren controle
 • Dia 10
 • Communicatie bij hoge betrokkenheid (1) Veel empirische gegevens uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek beschikbaar Doelgroep gemotiveerd om kennis te nemen van informatie Duurzame benvloeding houding en gedrag mogelijk
 • Dia 11
 • Communicatie bij hoge betrokkenheid (2) Keiharde argumenten geven: inhoudelijke info Dont beat around the bush Afleiden (creatieve grapjes) is contraproductief Verliesframing vaak effectief
 • Dia 12
 • Automatisch gedrag Maar: minimaal 95% van ons gedrag is automatisch! Ook het gedrag van directeuren/bestuurders! Benvloeding attitudes en kennis heeft daar geen zin Bij benvloeding speelt communicatie een andere rol dan bij gepland gedrag
 • Dia 13
 • Benvloeding automatisch gedrag Doorbreking routine Of juist gebruik maken van feit dat het gedrag automatisch is In beide spelen woorden een belangrijke rol. En andere stimuli: beelden, geluiden of geuren Die benvloeden ons, mits goed gekozen, heel vaak zonder dat we dat in de gaten hebben
 • Dia 14
 • Gebruik maken van het feit dat het gedrag automatisch is (1) Heuristieken (vuistregels) Subliminale benvloeding Priming Inspelen op neiging tot consistentie
 • Dia 15
 • Gebruik maken van het feit dat het gedrag automatisch is (2) Inspelen op neiging tot wederkerigheid Autoriteit Voorbeeldgedrag: het juiste voorbeeld sociale validatie
 • Dia 16
 • Gebruik maken van het feit dat het gedrag automatisch is (3) The liking principle Gelijksoortigheid Bekendheid / vertrouwdheid (mere exposure-effect) Vleien
 • Dia 17
 • Alternatief: doorbreken automatisme Gebruik van negatieve insteek Maar geen angstaanjagende communicatie! Sociale netwerkmethode
 • Dia 18
 • Conclusie gedragsbenvloeding intern: wat te doen? Bij gedragsbenvloeding is afgaan op alleen intutie en creativiteit verraderlijk: vaak contraproductief Gedragsanalyse is noodzakelijk voor succes Empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek biedt cruciale handreikingen voor analyse en interventies
 • Dia 19
 • Conclusie gedragsbenvloeding intern: wat te doen (2) Met welk gedrag hebt u te maken? Vrij simpel te achterhalen Interventies daarop afstemmen
 • Dia 20
 • Conclusie gedragsbenvloeding intern: wat te doen (3) Weloverwogen (gepland) gedrag: harde argumenten verliesframing Automatisch gedrag: automatisme doorbreken: sociale netwerkbenadering, negatieve insteek of er juist gebruik van maken: o.a. heuristieken, priming, inspelen op neiging tot consistentie en wederkerigheid, autoriteit, voorbeeldgedrag, liking principle
 • Dia 21
 • Tot slot: oppassen voor groepsvorming: intergroepsprocessen Wij/zij-attitude en gedrag: ingroup/outgroup Groepsgevoel treedt snel op: minimale groepenonderzoek Sociale categorisatie: dat is zon milieufreak
 • Dia 22
 • Intergroepsprocessen (2) Gevolgen: argumenten uit de outgroup hebben geen effect Ingroup-favoritism Bij aanwezigheid van competitie en concurrentie: steeds sterkere verwijdering en agressie Vgl. Robbers Cave-experiment
 • Dia 23
 • Als er al groepen zijn? Onderkennen van de eigen neiging: bespreekbaar maken Gezamenlijke sociale activiteiten: gevaarlijk Personen uit de in- en outgroup met elkaar laten samenwerken Niet de leiders van de groep Niet te veel ruchtbaarheid aan geven