Communicatie AWO middelen · PDF file Jos Stevens Cicero Zorggroep Specialist...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Communicatie AWO middelen · PDF file Jos Stevens Cicero Zorggroep Specialist...

 • AWO Communicatie

  middelen

  Versie:

  8 september 2017

 • 1

 • 2

  Aanpak communicatie AWO-projecten 3

  Communicatiemedewerkers partners 5

  Contactpersonen 6

  AWO Huisstijl 10

  Bijlage 1 AWO projecten 20

  Bijlage 2 PR activiteiten 22

  - Symposia

  - AWO in de media

 • 3

  AWO |Aanpak communicatie AWO-projecten

  Communicatie kan een bijdrage leveren aan het realiseren van projectdoelen en kan in

  een proces strategisch ingezet worden. Bijvoorbeeld door voor aanvang van een project na

  te denken over de communicatiedoelen, -middelen en -mogelijkheden. Ook het benoemen

  van communicatie kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) ondersteunt je in dit proces. Zet

  communicatie als een vast agendapunt in je overleggen en verken met elkaar de

  communicatiedoelen. Vervolgens worden de passende communicatiemiddelen ingezet; een

  aantal zijn reeds beschikbaar, heb je een idee of behoefte informeer bij Erica de Vries naar

  de mogelijkheden (erica.devries@maastrichtuniversity.nl).

  Voorbeelden communicatiedoelen

  o Bekendmaken dat het project er is, onderzoekers voorstellen, resultaten noemen

  o Promoten van het nut van het onderzoek

  o Achterban/financiers informeren over de voortgang van het project

  o Werven van deelnemers voor onderzoek

  o Imago veranderen/verbeteren van project of thema

  o Naamsbekendheid vergroten van project of activiteit

  o Draagvlak versterken voor deelname aan het project

  o Betrokkenheid vergroten van partners, deelnemers of stakeholders

  o Thema wordt een issue dat leidt tot een verschuiving in de zorg

  Mijlpalen in een project die met communicatie ondersteund kunnen worden

  o Kick-off

   kick-off bijeenkomst met partners, deelnemers

   officiële of speciale opening, start van het project (bijv. gedeputeerde, minister)

  o Bekend maken start project

   doel, opzet, aanleiding, partners project uitleggen

   medewerkers voorstellen

   duur project, wanneer worden resultaten verwacht

  o Tussentijdse voortgang

   voortgang over aantallen, omvang

   ervaringen

   verwachting resultaten bekend

  o Afronding

   slotbijeenkomst met partners, deelnemers

   resultaten delen, partners bedanken

 • 4

  Communicatiemiddelen (in AWO huisstijl ter beschikking)

  o Factsheet

  o Brochure/flyer

  o Uitnodiging (voor bijv. bijeenkomst)

  o Website

  o Nieuwsbrief

  o Twitter

  o Slide/dia voor presentaties

  o Presentatiemap (voor bijv. handout)

  o Persbericht

  o Give-away (blokje en pen)

  Communicatie KPI’s

  o Nieuw project wordt bekendgemaakt (via kick-off bijeenkomst, nieuwsbrief, etc.)

  o Project heeft een factsheet

  o Project heeft een presentatie

  o Project heeft unieke foto’s en bouwt beeldbank op (foto’s van mijlpalen)

  o Elk kwartaal update website (projecten, deelnemers, resultaten, voortgang)

  o Minimaal 1x per jaar in de nieuwsbrief aandacht voor het project

  o Minimaal 3x per jaar een Twitter bericht over het project

  o Project wordt minimaal 1x gepromoot tijdens een symposium

  o Brochure (samenvatting) hoort bij ieder promotieonderzoek van de AWO

  o Minimaal 1x aandacht voor deelnemers aan het project (attentie, kaart, give-away)

 • 5

  AWO |Communicatiemedewerkers partners

  Organisatie Naam E-mailadres

  MeanderGroep Harriët Blaas harrietblaas@mgzl.nl

  Sevagram Marion Schmitz marion.schmitz@sevagram.nl

  Envida Anitra van den Boorn anitra.vandenboorn@envida.nl

  Cicero Zorggroep Anja van Noortwijk Astrid Mertens Maureen van Veldhuizen

  a.van.noortwijk@cicerozorggroep.nl a.mertens@cicerozorggroep.nl m.van.veldhuizen@ cicerozorggroep.nl

  Zuyderland Sonja Thiessen

  Marlène Vliexs

  s.thiessen@zuyderland.nl

  m.vliexs@zuyderland.nl Mosae Zorggroep Lyanne Brouwer lyanne.brouwer@mosaezorggroep.nl

  Vivantes Mark Mies m.mies@vivantes.nl

  Zuyd Hogeschool Inge van der Helden inge.vanderhelden@zuyd.nl

  Universiteit Maastricht Flore Clerkx

  Mark van der Linde

  flore.clerkx@maastrichtuniversity.nl

  mark.vanderlinde@maastrichtuniversity.nl

  In de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg ontwikkelen,

  toetsen en implementeren we innovatieve oplossingen voor de ouderenzorg. Hierin werkt

  de Universiteit Maastricht samen met partners in de regio: MeanderGroep, Sevagram,

  Envida, Cicero, Zuyderland, Zuyd Hogeschool, Mosae Zorggroep en Vivantes.

  De stuurgroep, waarin de directies van de partners vertegenwoordigd zijn, heeft

  ingestemd met het organiseren van bijeenkomsten met communicatiemedewerkers om de

  samenwerking te faciliteren, de bekendheid van de AWO te versterken en de verschillende

  doelgroepen (zoals verzorgenden, leidinggevenden, studenten) te bereiken met nieuwe

  kennis en inzichten t.b.v. de verbetering van de ouderenzorg.

  Jaarlijks wordt er minimaal 1x een meeting georganiseerd met de

  communicatiemedewerkers van de partners om hen te informeren over de projecten en af

  te stemmen hoe we als AWO-team de partners kunnen faciliteren.

  mailto:marion.schmitz@sevagram.nl mailto:lyanne.brouwer@mosaezorggroep.nl mailto:inge.vanderhelden@zuyd.nl

 • 6

  AWO |Contactpersonen

  Projectleiding AWO-ZL

  PR en secretariële ondersteuning AWO-ZL

  Hoogleraar Ouderenzorg

  jph.hamers@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 043 38 81549

  Universitair Docent

  h.verbeek@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 043 38 81279

  Universitair Hoofddocent

  s.zwakhalen@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 043 38 81513

  Communicatie / onderzoeksmedewerker

  s.koene@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 043 38 81727

  Secretaresse

  j.houtermans@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 043 38 81750

  Prof. dr. Jan

  Hamers Voorzitter

  Dr. Hilde

  Verbeek Coördinator

  Dr. Sandra

  Zwakhalen Coördinator

  Suus

  Koene

  PR en

  communicatie

  Joanna

  Houtermans Secretaresse

  Communicatieadviseur

  m.houben@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 06 8116 5282

  Drs. Mariëlle

  Houben

  PR en

  communicatie

  Erica de

  Vries

  Communicatie / onderzoeksmedewerker

  erica.devries@maastrichtuniversity.nl

  Duboisdomein 30, 6229 GT Maastricht

  Tel. 043 38 81691

  PR en

  communicatie

 • 7

  Contactpersonen bij de AWO-ZL

  Universitair Docent

  h.verbeek@maastrichtuniversity.nl

  Tel. 043 38 81279

  Woe: Hambos Kliniek, tel. 045 546 7420

  Dr. Hilde

  Verbeek

  Maastricht

  University /

  Meander-

  Groep

  Senior onderzoeker

  r. backhaus@maastrichtuniversity.nl

  ramona.backhaus@envida.nl

  Tel. 043 38 82286

  Wo: Envida

  Dr. Ramona

  Backhaus

  Maastricht

  University /

  Envida

  Programmamanager Zorgontwikkeling &

  Innovatie

  j.stevens@cicerozorggroep.nl

  Tel. 045 563 7474

  Dhr. Jos

  Stevens

  Cicero

  Zorggroep

  Specialist ouderengeneeskunde

  m.vandervelden@maastrichtuniversity.nl

  m.van.der.velden@cicerozorggroep.nl

  Di, woe, do, vrij: Cicero

  Tel. 043 38 82960 / 06 1377 8368

  Dr. Mariëlle

  van der

  Velden

  Maastricht

  University /

  Cicero

  Zorggroep

  Beleidsadviseur verplegen en verzorgen

  lisette.ars@envida.nl

  Tel. 043 36 90690 / 06 5259 0493

  Mw. Lisette

  Ars Envida

  Professor Ouderengeneeskunde

  jos.schols@maastrichtuniversity.nl

  Tel. 06 5586 6636

  Prof. dr. Jos

  Schols

  Maastricht

  University /

  Envida

  Beleidsmedewerker, afd. Kwaliteit,

  Veiligheid & Innovatie

  ClaudiaSteinbusch@mgzl.nl

  Tel. 06 4293 8954

  Mw. Claudia

  Steinbusch

  Meander-

  Groep

  mailto:lisette.ars@envida.nl https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPR_4K63ccCFURbGgod_jMAjQ&url=https://nl.linkedin.com/pub/lisette-ars/b1/b68/386&psig=AFQjCNECwlHw7zT5LpADv7uZx-yJ9W99Gw&ust=1441458638849870 mailto:ClaudiaSteinbusch@mgzl.nl

 • 8

  Universitair docent

  r.zijlstra@maastrichtuniversity.nl

  Tel. 043 38 82289

  Woe: Vivantes

  Dr. Rixt

  Zijlstra

  Maastricht

  University /

  Vivantes

  Universitair docent

  j.vanhaa