Com'info 2004-2005 #1

of 12 /12

description

Com'info, het officiële magazine van SV Contact.Com'info 2004-2005 #1

Transcript of Com'info 2004-2005 #1

Page 1: Com'info 2004-2005 #1
Page 2: Com'info 2004-2005 #1

2

Vast in Com’Info:Colofon 2Redactioneel 3

CC OO LL OO FF OO NN // IINN HH OO UU DD

Colofon

Com'info is het officiëleorgaan van SV Contact, destudievereniging vanCommunicatie- enInformatiewetenschappenin Utrecht

JAARGANG 4 - Nr. 1

Hoofdredacteur:Mark Topper

Eindredacteur:Mariska Swart

Secretaris:Maartje vd Heijden

Penningmeester:Maartje vd Heijden

Lay - out:Mariska SwartRemco La Rivière

Redactie:Michiel KraijkampRemco La RivièreArthur Stolwijk

Contact [email protected] postbus SV ContactKNG 29 - secretariaat

6/7

Backstage bij NOVA

8

9/10/11

‘Kunstmatig’

4/5

Interview met Imar de Vries

Puzzel mee met (hetbestuur van) de SV

Page 3: Com'info 2004-2005 #1

3

De zomer is weer voorbij…

Maar wat een heerlijke zomer hebben we gehad. In normale jaren worden de zomermaanden welkomkommertijd genoemd en dat vertaald zich rechtstreeks naar de TV, ons venster op de wereld, onsreferentiekader. Is er in die maanden dan niets op de buis, dan is er dus ook niets gebeurd in dewereld. Dat is natuurlijk de redenering op de kop: er gebeurd wat in de wereld en de media berichtenons daarover. Helaas is het ook waar, dat hetgeen niet in het nieuws komt voor óns dus ook nietgebeurd is. Maar we hebben een heerlijke zomer gehad. Veel nieuwe programma's, EK voetbal, eenmooie Tour de France en een geweldige en boeiende Olympische Spelen. Genoeg regen, hagel,onweer, maar ook zonneschijn en zelfs een hittegolf gehad in de maanden juli en augustus. Verhalen van vakantiegangersgingen over zon, zee, strand en luieren, maar ook over sneeuw, gletsjers, bergen, wandelen en skiën. Over variatie niets teklagen dus.

Op 4 augustus gingen wij kijken bij NOVA. Dat was op een bloedhete dag, waarop helaas niets gebeurd was. Het doel was eenfotoreeks te maken van het productieproces van één uitzending van NOVA om een indruk te geven van hoe zoiets nou gaat.Uiteraard is dat gelukt, anders zou ik er niet over schrijven, maar toen we aankwamen zag het er stil en verlaten uit. Eenenkele redacteur aan zijn of haar bureau. Het meeste werk was al gedaan. Hoe anders was dat geweest als we de 30ste juliwaren geweest, de dag waarop in België een enorme gasleiding ontploft was. Het is even evident als bewonderswaardig hoeprofessioneel NOVA eigenlijk is. We hebben een dag van begin tot eind meegemaakt en persoonlijk was ik onder de indruk. Dereden dat ik het evident noem, is omdat dat natuurlijk ook niet anders kan, als je in een organisatie komt die al jaren bezig ismet het maken van een actualiteitenprogramma. Dat het bewonderswaardig is, is omdat het live is, omdat het mensenwerk is,omdat er veel techniek bij komt kijken, en omdat ze een voortrekkersrol op zich nemen in de wereld van de actualiteitenpro-gramma's.

De Com'info bevat eigenlijk altijd wel een interview. Dit keer is het echter de terugkeer van een oud item, namelijk het inter-view met een docent: Com'eens langs bij … Imar De Vries. Een docent die vermoedelijk iedere student wel kent, al het is alleenmaar, omdat hij de verplichte cursus "Filosofie van de ICT" geeft. Door de setting van de hoor- en werkcolleges waarin degemiddelde student zijn of haar docenten ontmoet of leert kennen, is dat contact vaak oppervlakkig. De interviews met dedocenten willen daar verandering in brengen.

Wie we in deze Com'info ook beter kunnen leren kennen is het bestuur van SV Contact! Ze zijn weliswaar niet helemaalnieuw, maar ken je ze al helemaal door en door dan? Ze zijn in ieder geval de motor van een vereniging die leeft! Zo zijn erregelmatig activiteiten en feesten georganiseerd door Contact, een jaarlijks Gala en een buitenlandse reis, met het boeken-fonds haal je lekker financieel voordeel en ook de organisatie van de traditionele voetbalwedstrijd tussen de studenten en dedocenten en de daaropvolgende barbecue is in hun handen. En niet te vergeten natuurlijk de introductie, die in voorgaandejaren erg leuk was. Over de wedstrijd tussen de studenten en de docenten hebben we nog een verslag.

De zomer is weer voorbij… [zucht] … ermoet dus ook weer gewerkt worden. Ikwens jullie veel succes dit jaar!

Mark Topper, hoofdredacteur

RR EE DD AA CC TT II OO NN EE EE LL

Page 4: Com'info 2004-2005 #1

Com'Info: Mag ik "je" zeggen?De Vries: Ja hoor, dat mag.

Com'Info: Dank je. Het klinkt flauw, maar "Imar", waar komt zo'n naam etymologischgezien vandaan?De Vries: Hahaha, volgens mij gewoon uit een namenboekje. Mijn ouders wilden een naamvoor mij die hen alleen aan mij deed denken en niet aan ooms of opa's. Waarschijnlijk ishet een Scandinavische naam, maar een Aziatische herkomst zou ook kunnen, denk maaraan namen als "Ivar" en "Omar". Het schijnt dat er rond 870 een Imar koning was vanEngeland én Ierland.

Com'Info: Hoe ben je bij CIW terechtgekomen?De Vries: Toen ik van de middelbare school kwam wist ik nog niet meteen wat ik wilde gaan doen. Iets met media,iets met computers, maar wat? Ik heb toen eerst tweeëneenhalf jaar Informatica gestudeerd, maar dat begon, vondik, te ver van de werkelijkheid af te staan. Mijn groepsgenoten stonden soms werkelijk te juichen als ze haddenbewezen dat een formule op "0" uitkwam, dat was mij véél te abstract. Na het halen van mijn Informatica prope-deuse heb ik een jaar gewerkt en daarna ben ik TFT (Theater-, film- en televisiewetenschappen - A.S.) gaan doen,waarvoor ik ook mijn doctoraalscriptie heb geschreven. Tijdens mijn studie was ik student-assistent bij vakken als"Media, cultuur en maatschappij". Vervolgens werd ik ingedeeld in de TFT-leerstoelgroep en werd ik begin 2003junior docent/onderzoeker bij de eerder genoemde vakken. Momenteel geef ik het voor CIW'ers verplichte"Filosofie van de ICT" en twee mastervakken: "de Draadloze Toekomst" en "Archeologie van de Nieuwe Media".Daarnaast moest iedereen tutor worden. Het is dus niet zo zeer zo dat ik "bij CIW" zit, het is vooral te verklarendoor de vakkenoverlap tussen CIW en TFT dat ik veel met CIW'ers omga.

Com'Info: Hoe kijk je eigenlijk tegen CIW aan?De Vries: Wanneer je naar de studenten kijkt lijken de CIW'ers te weten wat ze willen, wat ze moeten doen om ditte bereiken en hoe ze dat aan moeten pakken. Erg typerend bijvoorbeeld vond ik het dat binnen de kortste tijd eenstudievereniging werd opgericht (SV Contact - A.S.) en dat er meteen een gala werd georganiseerd.

Com'Info: Wat is het verband tussen Imar de Vries en de Dutch GPL?Ik ben één van de medeoprichters van de Dutch Simracingzone. Die ontstond nadat een klein groepje mensenerachter kwam dat ze interesse hadden in online racing zoals in het spel Grand Prix Legends. Zelfs met eenmodem kon je daarbij online racen. Zo rond 1999/2000 besloten we om regelmatiger te racen. Eerste heette hetclubje het Forum Grand Prix Legends, later ging dat samen met het Nederlandse GPL Kampioenschap. Sindsdienbieden we een steeds groter wordende groep gamers racecompetities aan, natuurlijk ook met andere simulatorenzoals Nascar Racing, zo realistisch mogelijke games dus. Momenteel hebben we zo'n 120 actieve leden en zelf benik moderator op het forum en secretaris/voorzitter van de Dutch Simracing Zone Stichting.

4

CC OO MM ’’ EE EE NN SS LL AA NN GG SS BB II JJ

De een schreeuwt alleen al bij het horen ervan van enthousiasme, de ander spekt spontaan de rekeningvan zijn/haar psychiater: studie. Iedereen heeft er wel een mening over en vooral studenten plegen dieniet onder stoelen of banken te steken (u weet wel, naast de kauwgum). Wie echter ook een meninghebben zijn de mensen aan de Andere Kant: de docenten. In de rubriek "Com'eens langs bij" laten wehén aan het woord over zichzelf en hun relatie met de studie. Hoe zijn ze bij de studie terecht gekomen,welke rol spelen zij hierin en bovenal: hoe staan zij tegenover CIW? In de tweede "Com'eens langs bij" deman die engelen als het ultieme medium ziet: Imar de Vries.

Com'eens langs bij: Imar de VriesHet is een saaie, grijze dag in het anders zo vrolijke Utrecht. Afgezien van de ontbrekende regen is hetdus een echte Hollandse zomer, weer waarbij doemdenkers in de handen wrijven en pessimisten bij inhun nopjes zijn (voorzover mogelijk - dit druist immers in tegen hun natuur). Er is echter één persoondie alle wolken vrolijk weglacht en daar alle reden toe heeft. Wanneer ik, na een trapje te hebben bek-lommen, in zijn kamer sta zie ik namelijk dat hij is omringd is door alleen maar vrouwen. Breed lachendheet Imar de Vries me dan ook welkom.

Door: Arthur Stolwijk

Imar de Vries: helaas niet demeest recente foto

Page 5: Com'info 2004-2005 #1

5

CC OO MM ’’ EE EE NN SS LL AA NN GG SS BB II JJ

Com'Info: Wat doe je nog meer in je vrije tijd?Naast dat ik in de organisatie van de Dutch GPL zit en me bezig houd met mijn onderzoek vind ik het erg leuk om films te kijken. Dat was eigenlijk ook de reden dat ik TFT ben gaan doen. Vroeger ging ik vaak naar de Sneak Preview. Ik houd vooral van films die het publiek laten meedenken over wat er aan de hand is. Films die niet al tegemakkelijk een verhaal vertellen en het publiek actief bezig zetten, denk maar aan Requiem for a dream,Memento en Fight Club. Films die door middel van specifiek filmische middelen een verhaal overbrengen.

Com'Info: Wat is het Virtueel Kennisloket?De Vries: Daar zit ik net bij. Het Virtueel Kennisloket is een Utrechts project, een Utrechtse instantie zo je wil,waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen die zichzelf expert durven te noemenop gebieden van ICT en innovatie. Hierdoor wordt een soort van platform gecreëerd waar mensen vragen kunnenstellen aan experts. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het Virtueel Kennisloket een soort WebCT voor gevorder-den is. Zelf ben ik ook één van de "experts". Voor mijn proefschrift onderzoek ik vaak het idee van de IdealeCommunicatie, waarvan ik in mijn doctoraalscriptie engelen als het ultieme voorbeeld noem. Ik denk op hetgebied van communicatie te weten in welke specifieke richting men bezig is te gaan om dit streven te bereiken.Tot op heden is mij echter nog geen vraag gesteld (dus lieve lezer, u weet wat u te doen staat - A.S.). Voor mij ishet Virtueel Kennisloket vooral interessant omdat ik me voor mijn huidige onderzoek richt op WiFi, ofteweldraadloos internet.

Com'Info: Wat kunnen we van je verwachten in de toekomst?De Vries: Hopelijk een briljant proefschrift, maar voorlopig blijf ik de komende drieëneenhalf jaar doen wat ik nudoe: lesgeven en onderzoek doen. Daarnaast wil ik mijzelf iets bekender maken, aan de buitenwereld laten zienwaar ik mee bezig ben, wat mijn ideeën zijn enzovoorts (zo ben je op de goede weg! - A.S.). Als ik ben gepro-moveerd hoop ik natuurlijk op een vaste aanstelling. De combinatie lesgeven/onderzoek doen blijft, want daarvoel ik me prettig bij. De kans is echter groot dat ik ná mijn promotie meer tijd zal besteden aan lesgeven.

Com'Info: Heb je nog tips voor studenten in het algemeen en CIW'ers in het bijzonder?De Vries: Blijf nieuwsgierig, blijf nadenken waarom dingen op een bepaalde manier werken. Zorg ervoor dat jetelkens met je onderzoeksaandacht blijft spelen, dat je je niet ergens bij neerlegt. Er moet verrassing in het levenblijven zitten. Ik verwacht van studenten dan ook dat dát de reden is waarom ze hier zitten. Ik vind het dan ookeen belangrijke eigenschap om kritisch en genuanceerd naar dingen te kunnen kijken, dat kan veel helpen omplezierig in de wereld te staan.

Het profiel

Naam: Imar de Vries.Opleidingen: Gymnasium (afgerond in 1993), Informatica (gestopt in 1996), TFT (afgerond in 2002).Publicaties: Eind dit jaar verschijnt Wireless World: Past, Present and Future, een verzameling van een aantal teksten datgeschreven is naar aanleiding van het Fourth Wireless World Congres. Het openingsartikel van de bundel is van een zekereImar de Vries.Grote voorbeeld: Zijn vader. Deze was opgeleid tot biochemicus en is momenteel hoofd Kwaliteitszorg bij het Rijksinstituutvoor Kwaliteit in Land- en Tuinbouw. Daarnaast is Imar een groot fan van het Scuderia Ferrari ("al sinds 1988!").Raakt onder de indruk van: Mensen die vanuit het niets opeens iets heel helder blijken te zien, iets dat te maken heeft metobservatievermogen (niet te snel conclusies trekken, goed in kunnen zien wat er aan de hand is enzovoorts).Eigen omschrijving: Geïnteresseerd, kalm, observerend.Slechte kant(en): Wil naar eigen zeggen dingen nog wel eens te veel overdenken (kan ze moeilijk los laten). Meent daarnaastnog te veel bezig te zijn met hoe anderen hem zien. Het zichzelf in de spotlights willen zetten is dan ook een manier om hemmet zichzelf te confronteren.

Meer over Imar de Vries:Voor meer informatie over Imar de Vries (waaronder zijn doctoraalscriptie), zie:http://www.let.uu.nl/users/Imar.deVries/personal/.Voor meer informatie over de Dutch Simracing Zone, zie: http://dutch.simracingzone.net.Voor meer informatie over het Virtueel Kennisloket, zie: http://www.virtueelkennisloket.nl.

Page 6: Com'info 2004-2005 #1

6

CC OO MM ’’ SSPP EE CC II AA LL :: BBAA CC KK SS TT AA GG EE BB II JJ NN OO VV AA

09:20 Alles begint met het bord, waarop onder-werpen en presentatoren van de desbetreffendeweek staan.

09:30 Ochtendoverleg waarin de vorigeuitzending en de indeling van de dag wordtbesproken.

10:40 De gasten die de redactie in de uitzend-ing zou willen hebben worden gebeld.

12:00 Tijdens het middagoverleg wordtbijgepraat en de definitieve onderwerpen van deuitzending gekozen.

11:05 In de montageruimte worden de diversefilmpjes gemonteerd, die in de uitzendinggetoond zullen worden.

16:00 Op de redactie wordt gewerkt aan tek-sten en ondertiteling. Tevens wordt er eenregie- en draaiboekbespreking gehouden.

Backstage bij: Door: Michiel Kraijkamp

Page 7: Com'info 2004-2005 #1

7

21:30 Uitzendingsoverleg waarin het draai-boek en alle belangrijke aandachtspunten vande uitzending besproken worden.

21:45 De camera’s waarmee tijdens de uitzend-ing gewerkt gaat worden, worden op hun plekgezet.

21:50 Vóór het journaal van tien uur wordt eenpromo opgenomen die zelfs nog vóór dat jour-naal worden uitgezonden.

22:35 In de regieruimte werken de regisseur enzijn medewerkers aan war de mensen thuis ophun televisiescherm te zien krijgen.

22:20 Vanuit een hoekje in de studio wordt deautocue voor de presentator bediend

23:00 Na de uitzending wordt de presentator(Paul Witteman) afgeschminkt. Gasten enredactie praten nog wat na.

CC OO MM ’’ SSPP EE CC II AA LL :: BBAA CC KK SS TT AA GG EE BB II JJ NN OO VV AA

Nadruk en of ander gebruik van de foto’s is verboden. Alle rechten zijn voorbehouden aan de auteurs. MK & MT. 2004

Page 8: Com'info 2004-2005 #1

8

SV

Con

tact

: V

an h

et b

estu

ur

SS VV CCOO NN TT AA CC TT

LEER JE BESTUUR KENNEN ...OF OOK: PUZZEL MEE MET HET BESTUUR VAN DE SV.

Het bestuur heeft zijn of haar favorieten opgeschreven. Kies bij elk favoriet item een bestuurslid en kijk hoe goed jij het bestuur al kent. Succes!

Laura, Hilde, Marcella, Ferry & Bart.

1-L, 2-M, 3-F, 4-B, 5-H, 6-H, 7-F, 8-L, 9-B, 10-M, 11-L, 12-H, 13-M, 14-F, 15-B, 16-F, 17-H, 18-M, 19-L, 20-B, 21-H, 22-L, 23-F, 24-M, 25-B, 26-L, 27-M, 28-F, 29-H, 30-B, 31-B, 32-F, 33-M, 34-H, 35-L

Antwoorden:

Favoriete film?

1. Finding Nemo2. Avalon3. Existenz4. American Beauty5. Novecento

Favoriete televisieprogramma?

6. Dit was het nieuws7. Charmed8. Friends9. The Simpsons10. CSI

Laatst gekochte cd?

11. Morcheeba12. Justin Timberlake13. Sarah Bettens14. Chris Rea15. Thunderstorms - Dan Gibson

Favoriete boek?

16. De Davinci code - Dan Brown17. De verborgen geschiedenis -Donna Tartt18. Dagboek van een Geisha -Arthur Golden19. Pride and Prejuidice - JaneAusten20. De Alchemist - Paulo Coelho

Leukste vak?

21. Tekst en Beeld22. Repertoire film, tv en nieuwemedia23. Mediakeuze in zakelijk domein24. Geschiedenis & Theorie vdnieuwe media25. Practicum nieuwemedia Favoriete drankje?

26.. Capirinha27. Amaretto Sour28. Tia Maria29. Thee30. Bier (behalve Bavaria)

Motto?

31. Op een dag ben je niet geil, maar dan ben je…32. Never critize anybody before you have walked amile in their shoes. If you do want to critize them atleast you'll have their shoes and be a mile away!33. Live your life like every day can be your last!34. Je bent nooit te oud om te huppelen!35. Think happy thoughts!

Page 9: Com'info 2004-2005 #1

9

‘‘ KKUU NN SS TT MM AA TT II GG

KunstmatigCultuurhistorische achtergrond en plaats van electronische kunst

Kunst heeft volgens Van Dale in eerste instantie de betekenis "het creatief en origineel tot uiting ofvoorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze" en pas op delaatste plaats "wat door mensen en niet door de natuur is gemaakt => namaak". De eerste betekenis heeftbetrekking op de schone kunsten, de tweede wordt veeleer geassocieerd met beton, polyethyleen ennylon. Naar mijn idee zijn beide opvattingen op een interessante, ongewone manier met elkaar verbon-den en vinden hun overeenkomst in kunstmatigheid.

Kunstmatigheid: namaakMijn verhaal begint in de 18e eeuwse modernistische drang naar meetbaarheid, maakbaarheid: controle.De ongekende rationalisering die de maatschappij toen doormaakte is nog steeds merkbaar in onsdagelijks leven: irrationeel handelende personen worden vaak voor 'idioot' versleten. De rationaliseringdie in de Verlichting zo centraal stond deed de dominantie van het Christendom in het westen flinkafnemen. De wereld was niet langer Gods schepping en zo werd het steeds meer geoorloofd de aarde alsobject te zien dat ontgonnen kon worden met behulp van steeds geavanceerdere techniek. Hand in hand

veranderden techniek en wetenschap het wereld-beeld radicaal: stevigere materialen om nog hogeregebouwen te kunnen construeren werden niet meeruit de aarde gedolven maar werden uitgevonden inlaboratoria, nieuwe manieren van transport encommunicatie maakten het dat de mens zichverder, hoger en sneller kon verplaatsen dan korttevoren. De aanvankelijke omhelzing van het ver-stand, en daarmee een verregaande ontwikkelingvan de technologie, betekende uiteindelijk echterde verafhankelijking van de mens ten opzichte vande technologie.

In onze tijd leven miljoenen mensen in grotemetropolen die, verspreid over de hele wereld, nunog een agglomeratie vormen van wat misschienooit tot een grote stad, een global village, zal uit-groeien. Een metropool valt naar mijn idee binnende tweede betekenis van kunst die ik hierbovenaanstipte. Binnen de grote, uit beton en glasopgetrokken kantoorgebouwen waken per dagmiljoenen mensen over hun zaken terwijl er enkelemeters van hen vandaan auto's door de kilometer-slange asfaltjungle bijdragen aan het groeiendesmogpercentage dat slechts in de benauwde met-rostelsels vermijd kan worden. Een metropool is de

plek bij uitstek waar de nieuwe, sociale vorm van overleven een rol van betekenis speelt. De mens heeftimmers haar netwerk van regels, van bureaucratische rompslomp ten behoeve van de veilgheid, zeker-heid en voorspelbaarheid opgelegd aan de natuur en reguleert haar eigen creaties op eenzelfde wijze. Ineen metropool staat alleen nog voor de zwerver de originele betekenis van overleven centraal: hetbemachtigen van voedsel. Ieder metropool-mens dient te overleven door zich elke dag een weg te banendoor de kunstmatigheid van de fysieke objecten waaruit een metropool bestaat en de kunstmatigheidvan de sociale regels die het reilen en zeilen van de metropool bepalen.

Door: Remco La Riviére

Page 10: Com'info 2004-2005 #1

Georg Simmel schrijft in The Metropolis and Mental Life, een hoofdstuk uit On individuality and socialforms, over de achtergronden van gemoedstoestanden van bewoners van een metropool. Hij schrijft:"Instead of reacting emotionally, the metropolitan type reacts primarily in a rational manner, thus cre-ating a mental predominance through the intensification of consciousness [...] thus the reaction of themetropolitan person to those events is moved to a sphere of mental activity which is least sensitive [...]."Een dergelijke aanwending van de mentale activiteiten is vereist om in een metropool te kunnen over-leven. Bewoners van een metropool leren hun zenuwenergie slechts aan te wenden voor díe zaken die dehoogste prioriteit hebben, aan de overige zaken wordt minder zenuwenergie besteed. Mede vanwege deonaantrekkelijkheid van het kunstmatige in de metropool loopt menigeen als een zombie door eenmetropool; ze horen niets meer, zien niets meer, ruiken niet meer. Teneinde te overleven binnen degrenzen van de kunstmatigheid van de metropool die hierboven beschreven staat zijn de zintuigenlamgeslagen, geconditioneerd.

Kunstmatigheid: schone kunst enAnaloog aan de ontwikkeling in de vorige paragraaf is er een domein in ontwikkeling geweest dat juistde zintuigen wil prikkelen: de schone kunsten. In de kunst is het niet ongewoon een kritische noot teplaatsen bij sociale leefomstandigheden. Met de avant-garde werd kunst zelf-referentieel door kritiek televeren op de binnen de kunsten geldende conventies. Viktor Sjklowsky schrijft in zijn artikel Kunst als procédee over 'een zekere ekonomie van psychieseenergie', precies het principe waar de bewoner van de metropool aan ten prooi is gevallen. Bovendienheeft de kunst volgens hem 'tot doel de mens een ervaring van het objekt te geven, het hem te laten zienin plaats van te laten herkennen. Voor dat doel bestaan in de kunst twee procédees: procédee van de'vervreemding' en het procédee van de komplicering van de vorm [...].'

10

‘‘ KKUU NN SS TT MM AA TT II GG

Lees verder op de volgende bladzijde...

Page 11: Com'info 2004-2005 #1

11

In dit artikel uit 1919 schrijft Sjklowsky voornamelijk over poezie en zijdelings over de schilderkunstmaar dat neemt niet weg dat deze procédees ook kunnen gelden voor latere kunsten. In wezen vormt deavant-gardistische wending binnen de kunst samen met de twee hiervoor genoemde procédees de vroeg-ste basis voor het ontstaan van electronische kunst.

Het avant-gardistische aspect aan electronische kunst is terug te vinden in een radicale verandering inhet object dat getoond wordt. Waren het in de voorgaande eeuwen nog de eindresultaten van het werkvan verschillende meesters, in de 20e eeuw waren er steeds meer werken te zien die slechts als 'halffab-rikaat' golden. Het werk van de kunstenaar was nog geen kunst simpel door af te zijn. Een vroeg voor-beeld van dit principe is de installatie The Public as Exhibit uit 1969. De installatie bestond uit een cam-era en een TV, elk van de apparaten stonden in aparte ruimtes. 'Als beeld was er alleen de bezoeker zelf,zowel kijkend als bekeken worden. De handelingen van het zien en het waarnemen werden het beeld.'[1]Hierin is bovendien het procédee van de complicering van de vorm te ontdekken. Het procédee van devervreemding heeft er altijd al voorgezorgd dat de zintuigen meer energiemoesten gaan gebruik om goed te gaankijken wat er daadwerkelijk afgebeeldwas. Electronische kunst heeft meer enmeer de mogelijkheid om niet alleen telaten zien maar ook andere zintuigendoor middel van vervreemding aan tespreken en weer te laten werken. Eengoed voorbeeld hiervan is de perform-ance Fractal Flesh door de lichaam-skunstenaar Stelarc. 'Een helft van hetlichaam wordt op afstand aangestuurd,terwijl de andere helft kan samen-werken met aansturing ter plekke. Hetlichaam ervaart het onbekende en hetonwillekeurige.'[2]

Kunstmatigheid is inherent aan electronische kunst die geldt als poging de techniek die de mens is gaanoverheersen op nieuwe manieren in te zetten om onder andere de metropool bewoner zijn omgevingweer te laten ervaren. Dit kan bewerkstelligd worden met kunst; kunstmatig (middels kunst) de kunst-matigheid van de metropool overwinnen.

-RlR-

‘‘ KKUU NN SS TT MM AA TT II GG ’’

noten:1. Interview met Peter Weibel uit: Mulder, Arjen en Post, Maaike Boek voor de electronische kunst, DeBalie/V2 2000, p58 2. Ibid, p32

meer over Stelarc:http://www.stelarc.va.com.au/

Page 12: Com'info 2004-2005 #1

VV OO EE TT BB AA LL -- BB BB QQ

Studenten oppermachtig!

Studenten bepalen misschien niet wat er binnen een collegezaal gebeurd, maar wel wat er op het voet-balveld plaatsvindt. Woensdag 30 juni werd een gevierde, jaarlijkse traditie door studenten en docentenvan de opleiding CIW weer tot leven gebracht.

Zoals gebruikelijk werd de wedstrijd gespeeld op Lepelenburg. Verschillende mannelijke CIW studentennamen de uitdaging aan om de eer van de studenten van CIW tegen het docententeam hoog te houden.En hoe! De docenten probeerden zo goed mogelijk hun doel te verdedigen, maar de studenten slaagdenerin de bal meerdere malen in het doel van de tegenstander te krijgen. De uitslag is zoals altijd onderw-erp van discussie en meestal willen de docenten de indruk achter laten dat ze gewonnen hebben zelfs alsze verloren hebben! Dit keer is er niet veel discussie mogelijk, hooguit of het nou 7-0 of 8-0 voor de stu-denten is geworden! Een regenbuitje mocht de pret niet drukken, wat wel bleek uit het feit dat de nodigesupporters van zich lieten horen en zowel het studententeam als het docententeam onophoudelijkdoorgingen het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken.

De voetbalteams en hun supporters verenigde zich nade voetbalwedstrijd bij de barbecue, waarmee velehongerige magen konden worden gestild. Daarnakonden zowel studenten als docenten aanschouwenhoe Oranje het er tegen Portugal vanaf bracht. Hetfeit dat Oranje verloor bracht geen einde aan degezelligheid aangezien de drank nog rijkelijk vloeideen nog tot het einde van de avond gezellig werd gekletst.

foto: Cor van Voorthuizen