Cold Chain Logistics 01

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Cold Chain Logistics magazine is een business to business magazine voor bestuurders, eigenaren en/of managers van bedrijven en organisaties in de koel- en vriessector. Het magazine is daarmee het enige vakmedium in Nederland dat exclusief en rechtstreeks de groep van ‘decision makers’ in de koel- en vriessector bereikt. Cold Chain Logistics magazine is een halfjaarlijks terugkerende uitgave en heeft een oplage van 5.000 stuks.

Transcript of Cold Chain Logistics 01

 • OKTOBER 2015 MAGAZINE VOOR DE KOUDEKETEN

  Analyse: Nu positie kiezen is straks scoren Jan Blokland, voorzitter Nekovri over veranderingen Duurzaam transport volgens Nagel Group

  TRANSFRIGOROUTE HOLLAND: DE RETAIL DICTEERT

  cover 1-2015def.indd 1 24-09-15 12:10

 • Bereik 5.000 potentile klanten

  Doelgroep:

  slachterijen (340) Vlees & VisVerwerking (430) VerVaardiging Van mach. & app. Voor industrile koeltechn. en klimaatregeling (340) VerVoer Brood/Vers/mach. & app. in de koeltechn. (1.370)

  Vergroot uw naamsbekendheid, kondig nieuwe producten aan of verbeter uw merkbeleving. het nieuwe ccl magazine verschijnt 2 keer per jaar en biedt u hiertoe alle kansen.

  door te adverteren door middel van een advertorial of advertentie kunt u nog directer en gerichter communiceren met uw specifieke doelgroep!

  (adVertentie)

  welke doelgroep gaat u bereiken?neem voor een offerte op maat contact op met great magazines uitgever van cold chain logistics

  (t)020 58 00 970 [email protected] www.cclmagazine.nl

  340

  1.310 420 400

  430

  290

  1.370 100

  340

  reparatie / onderhoud Van mach. Voor de productie Van Voedings- en genotmid. en industrile klimaatregeling (100)carrosserieBouw (290)dienstVerlening Voor VerVoer oVer land (1.310)opslag in koelhuizen e.d. (420)oVerige (400)

 • VOORWOORDINHOUD

  Nieuw platform voor de koudeketen

  3Cold Chain Logistics magazine is een uitgave van Great Magazines. Cold Chain Logistics magazine is een business to business magazine voor bestuurders, eigenaren en/of managers van bedrijven en organisaties in de koel- en vriessector. Het magazine is daarmee het enige vakmedium in Nederland dat exclusief en rechtstreeks de groep van decision makers in de koel- en vriessector bereikt. Cold Chain Logistics magazine is een halfjaarlijks terugkerende uitgave en heeft een oplage van 7.500 stuks.

  UitgeverijGreat Magazines

  BezoekadresNaritaweg 14, 1043 BZ Amsterdam. Tel. 020-58 00 977, [email protected],www.greatmagazines.nl

  UitgeverBarry Reede

  Creatie/uitvoering, traf c & advertentie-exploitatieJoey Caspers, [email protected], 020-58 00 970

  RedactieRen GrnfeldDiederik Plug

  FotograafJeroen van Eijndhoven

  VormgevingMarc Bos

  AdverteerdersindexAlcoa Finance & Services Belgium BVBA

  Architectenbureau AMvBoven BVB-Built BVCofely RefrigerationEgemin Handling Automation BVGullimex BVLalesse Europe B.V.MAN Truck & Bus b.v.Mobility Media B.V.Nagel-Group | Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KGRabobank NederlandRaetsheren van OrdenSprangers Bouwbedrijf

  DisclaimerHoewel de informatie in deze uitgave met zorg is uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever redactie en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijk-heid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

  DrukNiets uit deze uitgave mag worden ver-menigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie, micro lm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Great Magazines en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor mogelijkegevolgen die zouden kunnen voort vloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

  Onze uitgaven zijn CO2 neutraal geprodu-ceerd.

  1432

  4

  4 Branche in beweging: Nekovri 9 Bouwnieuws: Egemin Automation10 Visie op de branche13 Regelgeving: Cofely Refrigeration14 Logistiek: Partner Logistics18 Bouwen: K.I.M. Nederland21 Ondernemer, Leen Menken22 Opslag: SSI Schaefer

  25 Beurzen & congressen26 Supply Chain: Transfrigoroute Holland28 Food: Bakx Foods31 Energiebesparing32 Dienstverlening: Kivits Drunen34 Duurzaam transport: Nagel-Group38 Feiten & Cijfers

  COLOFON

  / OKTOBER 2015

  Sinds aan het einde van de 19e eeuw de eerste onder nemingen ontstonden die zich specialiseerden in de geconditioneerde opslag en het vervoer van bederfelijke goederen, weet de gemiddelde consument niet beter dan dat hij op elk gewenst moment elk gewenst product kan kopen. Dat daar een enorme, ingewikkelde keten van hooggekwalifi ceerde onder-nemingen aan ten grondslag ligt, is voor menigeen niet erg relevant. Maar dat voedingsmiddelen, geneesmiddelen of bloemen en planten elke dag opnieuw worden geleverd waar ze nodig zijn, op het moment dat ze nodig zijn en arriveren in perfecte conditie is niets minder dan een logistiek mirakel. De uitdagingen voor de partijen die deze logistieke keten vormen zijn groot en divers; wet- en regelgeving hebben een grote impact, de koel- en vriesmarkt groeit wereldwijd razend-snel en het consumentengedrag verandert bijna met de dag. Technologische innovaties, de behoefte aan meer duurzame bedrijfsprocessen, nieuwe opslag-, transport- en distributie-strategien, gericht op de steeds kortere doorvoertijden die worden gevraagd en de opkomst van aanvullende logistieke diensten voor de steeds veeleisendere klanten vergen veel van alle marktpartijen. Maar samen zijn die erin geslaagd om in de crisisjaren die achter ons lijken te liggen de branche te laten groeien, slagvaardiger te maken en gereed te maken voor de sterke groei die niet alleen in Nederland, maar wereldwijd gaande is.

  De cold chainmarkt is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van professionals die elke dag met nieuwe uit dagingen te maken krijgen. Nederland blaast in dat netwerk een belangrijk partijtje mee, maar ook hier krijgen we de komende jaren te maken met grote veranderingen: schaalvergroting, verticale integratie en een veranderende markt door de opkomst van de e-commerce in de foodsector. In zon omgeving is het vergaren, verwerken en delen van informatie essentieel, net als een medium waarin die informatie over de hele branche wordt samengebracht. Zon medium was er tot dusver niet. En dat is waarom wij dit nieuwe magazine hebben ontwikkeld. Een magazine voor beslissers in elke schakel van de koel- en vries keten, waarin we een brede blik op de branche werpen, lokale en wereld-wijde trends en ontwikkelingen in de markt delen, duiden en fi lteren. Voor de branche en door de branche. Welkom bij Cold Chain Logistics magazine. Voor de scherpste blik op uw wereld.

  Barry Reede, uitgever CCL Magazine

  CCL1-p3corr.indd 3 24-09-15 11:57

 • Jan Blokland, Voorzitter Nekovri endirecteur Blokland Coldstores

  4

  p4-5-6-7.indd 4 23-09-15 09:27

 • BRANCHE IN BEWEGING

  / OKTOBER 2015

  5

  B ehalve voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Koel- en Vrieshuizen (Nekovri) is Blokland ook directeur van Blokland Cold Stores in Cuijk. Net als secretaris Aloys Putmans staat hij heel dicht bij de dagelijkse praktijk. Het lijkt simpel, zegt hij. Je schuift een doos in een koelhuis en een tijdje later haal je hem er weer uit. Om er meteen aan toe te voegen dat hij de sector daarmee ernstig tekort doet. We veranderen van een vraaggerichte bedrijfstak in een regisseur met grote invloed op de hele keten; van producent tot retailer en niet alleen in ons land. Van oudsher gaat het in de branche om volume-opslag van temperatuurgevoelige producten zoals vlees, vis, groenten, fruit en bloembollen. Voor de eerste twee zijn bovenal vrieshuizen nodig, voor de overige geconditioneerde warehouses met ULO-cellen. En dan praat ik nog niet eens over niches zoals medicijnen, farmaceutische producten en chemicalin. Voor alles geldt dat ieder product zijn eigen specifi eke eigenschappen en toepassing heeft. Dit illustreert de veelzijdigheid van de branche en hoeveel kennis er aanwezig is.

  KOPLOPERDankzij de Rotterdamse haven en Schiphol is Nederland koploper in Europa, waarbij ook de infrastructuur in de rest van ons land zowel het spoor als de weg en de waterwegen belangrijke voordelen biedt. Putmans: Alles bij elkaar beschikken we over

  15 miljoen kubieke meter openbare opslagruimte. Met openbaar bedoelt hij: beschikbaar voor derden. De sector is immers geen producent, maar richt zich op dienstverlening en deze taak wordt steeds breder. De producerende bedrijven hebben op- en over-slag om verschillende redenen uitbesteed. Aanvankelijk speelden wisselende volumes een grote rol, veroorzaakt door het oogsten van gewassen of het slachten van vee. Internationale handels-stromen, nieuwe technieken en veranderende voedingspatronen hebben hierin een verschuiving teweeg gebracht. Een vlees-

  producent werkt niet langer voor de koude voorraad maar vraag-gestuurd en zo effi cint mogelijk. Tegelijkertijd neemt bijvoorbeeld het Verre Oosten steeds meer kwalitatief hoogwaardige voedings-middelen af. Vooralsnog volgen de koel- en vrieshuizen de handel. We ontwikkelen ook nieuwe technieken waarmee we producten beter kunnen conserveren. We zijn nu in staat om appels en peren bijna een jaar lang op versniveau te houden. Als gevolg daarvan vlakken de pieken en dalen in het aanbod af. De sector verandert zo in een economisch instrument.

  SPECIALISATIEVoor de toekomst is het van belang dat de eigenaren van de koel- en vrieshuizen zich specialiseren, stellen beide experts. Weliswaar zullen de traditionele volumemarkten niet verdwijnen, maar er ontstaan wel niches die specifi eke vaardigheden en aanvullende vormen van dienstverlening vergen. Naar verwachting groeit de vraag naar herverpakken en het bewerken van producten tot op retail-niveau. Ingrijpender nog is dat ondernemers uit de sector

  Met 108 leden is de Nederlandse Vereniging van Koel- en Vrieshuizen de grootste brancheorganisatie in zijn soort. We staan aan de vooravond van grote veranderingen, zegt voorzitter Jan Blokland.

  WIE PAKT DE REGIE?VOORMANNEN NEKOVRI OPTIMISTISCH OVER DE TOEKOMST

  WILLEN WE MEE BLIJVEN DOEN, DAN MOETEN WE MET ONZE KLANTEN MEEDENKEN.

  p4-5-6-7.indd 5 23