COFELY template Brief - casos. Web viewVervolgens is gedurende de Turnaround op Blija in oktober...

download COFELY template Brief - casos. Web viewVervolgens is gedurende de Turnaround op Blija in oktober 2014

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of COFELY template Brief - casos. Web viewVervolgens is gedurende de Turnaround op Blija in oktober...

COFELY template Brief

Onderwerp:

Referentie:

Blad 2 van 2

Onderwerp: Veiligheidsuitingen

Document nr.: 1

Note met aanbevelingen

aanbevelingen CASOS werkgroep 60 Veligheidsuitingen

ACHTERGROND

Dat rommel meer rommel oproept weten we al lang.[footnoteRef:1] Gladwell beschrijft welke invloed het schoonhouden van de metrotreinen in New York had op gedrag van de inwoners. Ongewenst publiek gedrag verminderde sterk. De vaak rommelige veiligheidsuitingen op NAM gasinstallaties (posters, briefjes, check-listen, logos, handgeschreven blaadjes) hebben dus, volgens de sociale psychologie, [footnoteRef:2] een ongewenste invloed op de Turnaround medewerkers. Het roept rommelig en dus onveilig gedrag op. Daarnaast is de vormgeving van de uitingen niet uniform. Het is niet direct duidelijk of het een gebod, verbod, aandachtspunt, reminder of verzoek betreft. En dat zou het wel moeten zijn. Al met al reden genoeg te onderzoeken of het ook anders kan. [1: Tipping Point, Gladwell 2000] [2: Goal framing, the theory behind the spreading of disorder, Lindenberg, S. & Steg, L. (2007),]

In de Asset Land gaf Herman Baars MindMeeting opdracht een pilot uit te voeren. Na overleg in CASOS en met gedrags-specialisten van de Hogeschool Utrecht, vond er in oktober 2014 een pilot plaats tijdens de Turnaround op Blija. Een CASOS-werkgroep begeleidde de pilot.

DOEL

Het doen van aanbevelingen over hoe leidinggevenden op een turnaround effectiever hun boodschap over kunnen brengen. Wij streven naar een heldere en eenduidige communicatie op de werklocaties van de NAM die effect sorteert, dat wil zeggen veilig gedrag bewerkstelligd en incidenten voorkomt.

VOOR WIE

De op te leveren aanbevelingen zijn voor zowel alle Assets van de NAM als alle bij CASOS aangesloten bedrijven.

KOSTEN

De kosten komen ten laste van de Operations Manager Asset Land.

INGANGSDATUM

1 oktober 2015

HOE:

Er is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging Mindmeeting, van diverse bij CASOS aangesloten contractors en NAM vertegenwoordiging uit de Turnaround-organisatie van de Asset Land en Safety specialisten van NAM. Deze werkgroep heeft eerst genventariseerd wat voor uitingen allemaal worden toegepast in eerdere Turnarounds.

Vervolgens is gedurende de Turnaround op Blija in oktober 2014 een pilot gehouden, waarbij alleen de wettelijk verplichte veiligheidsuitingen zijn aangebracht, en werden andere, efficintere middelen gebruikt om veiligheidsissues te delen. De pilot werd wetenschappelijk gemonitored en gevalueerd door gedragswetenschappers van de Hogeschool Utrecht.

AANBEVELINGEN:

Het weghalen van alle veiligheidsuitingen, behalve die uitingen die wettelijk vereist zijn, heeft een onmiddellijk effect. Medewerkers voelen zich minder betutteld, en duidelijker verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. De kaartjeswand en het veiligheidsrondje waren adequate manieren om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven.

Daarom wordt aanbevolen om:

- het aantal veiligheidsuitingen welke tijdens een Turnaround gebruikt worden, te beperken tot die uitingen die wettelijk verplicht zijn;

- de risico-kaarten-wand, die ook in de Safety Room nieuwe stijl wordt gebruikt, standaard in te voeren ;

- het veiligheidsrondje welke dagelijks tijdens een Turnaround door 3 personen wordt uitgevoerd, standaard in te voeren.

Momenteel worden voornoemde aanbevelingen al toegepast in de Asset Land, en aanbevolen wordt om deze, daar waar mogelijk, ook toe te passen in de overige Assets van NAM, dit vooral om zo veel mogelijk standaardisatie / harmonisatie tussen de Assets te bevorderen, hetgeen met name voor alle aannemer-partijen veel meer duidelijkheid genereert.

Namens NAMNamens Casos

Leden stuurgroep: Voorzitter CASOS:

Johan de Haan Peter Vinke

Ante Frens

Elke Rettberg

Carolien Vermeiden

Jakob van der Wal

Herman Zant