Cofely Energy & Infra informatie

of 5 /5
Cofely Energy & Infra ONMOGELIJK BESTAAT NIET ver vooruit in duurzame technologie

Embed Size (px)

Transcript of Cofely Energy & Infra informatie

1. ver vooruit in duurzame technologie OnmOgelijk bestaat niet Cofely Energy & Infra 2. VOOr een tOtaalaanpak, Van Ontwerp tOt OnderhOud en beheerGoede doorstroming van weg- en waterverkeer, efficintenergietransport en goede waterkwaliteit. Bent u daarvoorverantwoordelijk, dan vindt u in Cofely Energy & Infra de perfecte partner.Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden alle installaties dieu nodig heeft. Technische toepassingen voor veiligheid en Steeds staan duurzaamheid en innovatiedoorstroming in tunnels, installaties voor voorop. We kiezen voor energiezuinige alter-bruggen en sluizen, distributienetten voor natieven waar dat kan. En voor een optimaleenergie en installaties voor het verwerken van waterkwaliteit en efficint energiegebruik.afvalwater, wij maken ze. Omdat techniek inTegelijkertijd onderzoeken we voortdurendons hart zit en omdat we graag ingewikkeldenieuwe mogelijkheden. In de techniek, maarvraagstukken rond doorstroming en transport- ook in contractvormen. Daarbij staan uwcapaciteit oplossen. Daar zijn we goed in. wensen en verantwoordelijkheden steeds centraal. We nemen u zo veel mogelijk zorgen uit handen, zodat u zich kunt concentreren op uw core business.tOtaal prOject-management Als we uw project realiseren, laten we alle fasen De meeste disciplines hebben we zelf in huis. naadloos op elkaar aansluiten. We hebbenDaarnaast werken we nauw samen met daarvoor speciale methodieken ontwikkeld, zusterbedrijven binnen Cofely en met externe en organiseren zelf de samenwerking met partners. alle betrokken partners. Onze medewerkers Overigens schakelen wij onze consultants al hebben daarbij een brede blik: ze denkenin de aanloop naar een project in. Dankzij hun vanzelfsprekend over de grenzen van hun ruime praktijkervaring en brede technische vakgebied heen. kennis kunnen ze juist in het voortraject al Samenwerking en een multidisciplinairemeedenken. Wel zo efficint. aanpak zijn dan ook onze speerpunten. 3. OntwerpenautOmatiseren: Op maatinzicht is de Onze deskundigen op het gebied van niet gebonden aan n leverancier of concept.OOrsprOng Van succes engineering en automatisering hebben een Zodoende bent u verzekerd van de best breed werkterrein, om welk infrastructureelpassende oplossing en van gesprekspartnersDe gebruiker staat in ons ontwerpprocesvoor ogen ontwerpen en realiseren onze marktgebied het ook gaat. Ze maken con-die uw taal spreken.centraal. Dit kan de wegverkeersleider zijn, automatiseerders hard- en software voor ceptuele studies en ontwerpen, ontwikkelen Om u alle zorgen uit handen te nemen, werkeneen operator van een waterzuivering maar besturings- en bedieningssystemen en de detailengineering, programmeren en stellenwij als partner nauw met u samen en maken weook de weggebruiker of schipper in een sluis.informatie- en communicatienetwerken. de technieken in bedrijf. Actuele vakkennis en ons uw processen eigen. Of het nu de ontwerp- Allemaal zijn zij afhankelijk van een betrouw- Altijd met maximale beschikbaarheid en innovatie spelen hierbij een cruciale rol: ze zijn processen binnen de traditionele projectenbaar, veilig en duurzaam systeem. Met henoptimaal bedieningsgemak. de motor voor de continue ontwikkeling van betreft, of design & constructprojecten met onze deskundigen en specialisten.Systems Engineering, onze deskundigen Als onafhankelijke systeemintegrator zijn wijspreken beide talen. 4. prOfessiOneel OnderhOud en beheerU kunt het onderhoud en het beheer van alle garanderen. We sluiten bijvoorbeeld Serviceinstallaties met een gerust hart aan onsProvider Contracten af. Daarin leggen weoverlaten. Of het nu gaat om elektrotechniek, de verantwoordelijkheden voor alle partijenautomatisering of installaties voor midden- eenduidig vast. Verder zorgen wij ervoor daten hoogspanning. Met vestigingen in heeleen installatie steeds aan nieuwe normen enNederland en een storingsdienst die bestaat wettelijke regelingen blijft voldoen. Ook kuntuit servicetechnici en specialisten, garanderen u alle zorg rond inspecties en rapportageswe u maximale service, 24 uur per dag enaan ons overlaten.7 dagen per week. Dat kan via prestatie-contracten, waarbij we de beschikbaarheidvan een heel netwerk over een langere periode sterke mOeder Cofely Energy & Infra is onderdeel van Cofely Nederland. Dat is een dochterbedrijf van het internationale GDF SUEZ Energy Services, Europees marktleider op het gebied van installaties en technische dienstverlening. GDF SUEZ Energy Services heeft tachtig- duizend medewerkers en is onderdeel van Meer weten? GDF SUEZ. Het sterke en stabiele moeder-Wilt u meer weten of specifieke vraag- bedrijf geeft Cofely Energy & Infra nog meerstukken aan ons voorleggen, neemt slagkracht. Zo halen wij wereldwijde kennis u dan contact met ons op voor een en ervaring in huis, en extra ruimte voor persoonlijke afspraak. innovatieve ontwikkelingen. 5. Cofely enerGy & InfraVestigingen Hoofdkantoor Eijkenweg 9 Reedijk 94451 HV Heinkenszand 3274 KE Heinenoord Tel.: 0113 56 91 40 Tel.: 0186 60 62 00Industrieweg 20a1521 ND WormerveerTel.: 075 646 74 00Amerikalaan 356199 AE Maastricht-AirportTel.: 043 367 50 00Vlamoven 40 [email protected] 6826 TN Arnhem www.cofely-gdfsuez.nlTel.: 026 376 38 00 218.02/10