Clubinfo Voorzitter: Hellemans Rudy Adres: Keizershoek 18 2550 Kontich Tel.: 03/457.52.94

of 1 /1
U-T dag Data Wie P laats w aar M etw at D uur 2x2u 2kg droog voeder,2lw itte m aden,700grm aïs. U Zo 8-6 Lph-Vdr Duffel-Lierse posthengelaars em/m /c/k 2x2u 1lw itte m aden ofcasters,125grm aïs,korreldaarte verkrijgen. U U Zo 13-4 Bv-V dr B oom -B oom se vissers em/c/m /k 2x2u 1lw itte m aden ofcasters,350grm aïs,korrels daarte verkrijgen. U Zo 26-4 V isje bijt- V dr P utte -V isje bijtbij P utte. em /t/m /k 2x2u T Za 3-5 V dr-vrij DuffelM arathon vrij m v/zp/m 3x2u 2kg droog voeder,2lw itte m aden,700grm aïs. 1lw itte m aden ofcasters,m aïs enkelaan de haak,korreldaarte verkrijgen. Zo 4-5 D lv-Vdr Terhagen -D e lustige vissers Terhagen m v/zp/m /c 2x2u 1kg droog voeder,1lw itte m aden ofcasters,350grm aïs. U Zo 18-5 Megl-Vdr Lier-M oed en geduld Lier em/m /c/k 2x2u T Za 7-6 V dr DuffelClubmarathon1 m v/zp/m 3x2u U Za 21-6 R ode pen-Vdr D uffel-R ode pen em/m/k 1lw itte m aden,350grm aïs,korrldaarte verkrijgen. 1lw itte m aden,tarw e,350grm aïs,korreldaarte verkrijgen,casters en plastiek verboden. U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder D uur T Za 6-9 16u M osseldag U Zo 7-9 13u Megl-D lv vp12 em /c/m/k** 2x2u T Za 13-9 13u30 Vdr-M egl k12 mv/zp/m 2x2u T Zo 14-9 13u30 C lubwedstrijd 14 em/zp/m/k 2x2u T Za 20-9 13u30 Clubwedstrijd 15 mv/zp/m 2x2u T Zo 21-9 13u30 Clubwedstrijd 16 em/zp/m/k 2x2u T Za 27-9 13u Sluitingsw edstrijd* mv/zp/m 2x2u T Zo 28-9 13u W inter1 * mv/zp/m 2x2u W erken:iedere laatste donderdag septem ber-2014 T=Thuis U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder D uur T Za 5-7 13u30 Clubwedstrijd 8 mv/zp/m 2x2u U Zo 6-7 13u30 Spv-Vdrvp9 em /c/m/k** 2x2u T Za 12-7 13u30 Zom erw edstrijd 7 em/zp/m/k 2x2u T Zo 13-7 13u30 Clubwedstrijd 9 mv/zp/m 2x2u Za 19-7 Bij R obertgeen vissen T Zo 20-7 13u30 Vdr-Visje bijtk8 em/zp/m/k 2x2u T Ma 21-7 13u30 Zom erw edstrijd 8 mv/zp/m 2x2u U Za 26-7 13u30 Lph-Vdrvp10 em /c/m/k** 2x2u T Zo 27-7 13u30 Clubwedstrijd 10 mv/zp/m 2x2u T W o 2-7 13u W oensdag 5 em/zp/m/k 2x2u T W o 9-7 13u W oensdag 6 mv/zp/m 2x2u T W o 18-7 13u W oensdag 7 em/zp/m/k 2x2u T W o 23-7 13u W oensdag 8 mv/zp/m 2x2u O ndervoorbehoud T W o 30-7 13u W oensdag 9 em/zp/m/k 2x2u W erken:iedere laatste donderdag juli-2014 T=Thuis U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data U ur Wedstrijden Voeder D uur T Za 3-5 10u M arathon vrij* mv/zp/m** 3x2u U Zo 4-5 13u30 D lv-Vdrvp3 m v/zp/m /c**2x2u T Za 10-5 13u30 Vdr-Lph k4 mv/zp/m 2x2u T Zo 11-5 13u30 C lubw edstrijd 4 em/zp/m/k 2x2u T Za 17-5 13u30 Vdr-M egl k5 mv/zp/m 2x2u U Zo 18-5 13u M egl-D lv vp4 em/c/m /k** 2x2u T Za 24-5 13u30 Vdr-Lvn k6 mv/zp/m 2x2u T Zo 25-4 13u30 Zom erw edstrijd 3 mv/zp/m 2x2u T Do 29-5 13u30 C lubw edstrijd 5 em/zp/m/k 2x2u T Za 31-5 13u30 Zom erw edstrijd 4 mv/zp/m 2x2u W erken:iedere laatste donderdag mei-2014 T=Thuis Visclub D e R ietvoorn VZW M echelsesteenw eg tussen 417 419 2500 Lier e-mail:[email protected] Tel.:03/457.52.94 w ebsite:w ww.derietvoorn.be U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden T=Thuis **= Zie w atw aar U-T Dag Data U ur Wedstrijden Voeder D uur T za 1-2 13u30 K aartw edstrijd 1* T za 8-2 13u30 K aartw edstrijd 2* T za 15-2 13u30 K aartw edstrijd 3* T za 22-2 13u30 K aartw edstrijd 4* T za 1-3 13u30 K aartw edstrijd 5* T vr 21-3 19u V oorjaars v ergadering T Za 22-3 13u30 Openingswedstr.* mv/zp/m 2x2u T Zo 23-3 13u30 C lubw edstrijd 1 mv/zp/m 2x2u T Za 29-3 13u30 Zom erw edstrijd 1 em/zp/m/k 2x2u T Zo 30-3 13u30 C lubw edstrijd 2 mv/zp/m 2x2u W erken:iedere laatste donderdag januari-2014 februari-2014 2014 D e R ietvoorn V ZW M aatschappelijke zetel K eizershoek 18 2550 K ontich Ligging visw ater: M echelsesteenw eg tussen 417-419 2500 Lier Tel.: 03/457.52.94 K alender Clubinfo Voorzitter: Hellemans Rudy Adres: Keizershoek 18 2550 Kontich Tel.: 03/457.52.94 Secretaris: Peeters Diane Adres: Keizershoek 18 2550 Kontich Tel: 03/457.52.94 Sportbestuurder: Hendrickx Frans Adres: Daniël Herreynslaan 40/5 2610 Wilrijk Tel: 03/828.12.88 Bestuurder: Vaernewijck Kevin Adres: Hoogmolenlaan 18 2550 Kontich Tel.: Bestuurder: Peeters Staf Adres: Emiel Engelstraat 25 2800 Mechelen Tel.: 015/21.67.09 U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data U ur Wedstrijden Voeder D uur T Za 5-4 13u30 Vdr-S pv k1 mv/zp/m 2x2u T Zo 6-4 13u30 Zom erw edstrijd 2 em/zp/m/k 2x2u T Za 12-4 13u30 Vdr-D sw k2 mv/zp/m 2x2u U Zo 13-4 13u30 B v-Vdrvp1 em/c/m/k** 2x2u T Za 19-4 13u30 Vdr-R ode pen k3 mv/zp/m 2x2u Zo 20-4 P asen T Ma 21-4 13u30 P aaseieren* mv/zp/m 2x2u U Za 26-4 13u30 Visje bijt-Vdrvp2 em/t/m/k** 2x2u T Zo 27-4 13u30 C lubwedstrijd 3 mv/zp/m 2x2u W erken:iedere laatste donderdag T=Thuis april-2014 U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data U ur Wedstrijden Voeder D uur T zo 1-6 13u30 Vdr-D lv k mv/zp/m 2x2u T Za 7-6 10u Club m arathon 1 mv/zp/m 3x2u U Zo 8-6 13u30 Lph-Vdrvp em/c/m/k** 2x2u T Ma 9-6 13u30 C lubwedstrijd 6 em/zp/m/k 2x2u T Za 14-6 13u30 Zom erw edstrijd 5 mv/zp/m 2x2u T Zo 15-6 13u30 C lubwedstrijd 7 em/zp/m/k 2x2u U Za 21-6 13u30 R ode P en-Vdrvp6 em /m /k** 2x2u U Zo 22-6 13u30 Lvn-Vdrvp7 mv/zp/m /c** 3,5u U Za 28-6 13u30 D sw -Vdrvp8 mv/zp/m /c**2x2u T Zo 29-6 13u30 Zom erw edstrijd 6 mv/zp/m 2x2u T W o 4-6 13u W oensdag 1 em/zp/m/k 2x2u T W o 11-6 13u W oensdag 2 mv/zp/m 2x2u T W o 18-6 13u W oensdag 3 em/zp/m/k 2x2u T W o 25-6 13u W oensdag 4 mv/zp/m 2x2u W erken:iedere laatste donderdag juni-2014 T=Thuis U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data U ur Wedstrijden Voeder D uur T Za 2-8 10u Club m arathon 2 mv/zp/m 3x2u U Zo 3-8 13u30 D lv-Vdrvp11 mv/zp/m /c**2x2u T Za 9-8 13u30 Zom erw edstrijd 9 em/zp/m/k 2x2u T Zo 10-8 13u30 Clubwedstrijd 11 mv/zp/m 2x2u Vr 15-8 M oederdag T Za 16-8 13u30 Vdr-D lv k9 mv/zp/m 2x2u T Zo 17-8 13u30 Zom erw edstrijd 9 em/zp/m/k 2x2u T Za 23-8 13u30 Vdr-Lph k10 mv/zp/m 2x2u T Zo 24-8 13u30 Clubwedstrijd 12 em/zp/m/k 2x2u T Za 30-8 13u30 Clubwedstrijd 13 em/zp/m/k 2x2u T Zo 31-8 13u30 Vdr-B v k11 mv/zp/m 2x2u O nder voorbehoud T W o 6-8 13u W oensdag 10 mv/zp/m 2x2u T W o 13-8 13u W oensdag 11 em/zp/m/k 2x2u T W o 20-8 13u W oensdag 12 mv/zp/m 2x2u T Do 27-8 13u W oensdag 13 em/zp/m/k 2x2u W erken:iedere laatste donderdag augustus-2014 T=Thuis U=Uit O pm erkingen:*= vrije w edstrijden **= Zie w atw aar U-T Dag Data U ur Wedstrijden Voeder D uur T Vr 3-10 19u Najaars v ergadering T Zo 5-10 13u W inter2 * mv/zp/m 2x2u T Zo 12-10 13u W inter3 * mv/zp/m 2x2u T Zo 18-10 12u W inter4 * mv/zp/m 2x2u T Zo 28-10 12u W inter5 * mv/zp/m 2x2u Vrije wedstrijden T Za 22-3 13u30 Openingswedstr.* mv/zp/m 2x2u T Ma 21-4 13u30 P aaseieren* mv/zp/m 2x2u T Za 3-5 10u M arathon vrij* mv/zp/m** 3x2u T Za 27-9 13u Sluitingsw edstrijd* mv/zp/m 2x2u T Zo 28-9 13u W inter1 * mv/zp/m 2x2u T Zo 5-10 13u W inter2 * mv/zp/m 2x2u T Zo 12-10 13u W inter3 * mv/zp/m 2x2u T Zo 19-10 12u W inter4 * mv/zp/m 2x2u T Zo 28-10 12u W inter5 * mv/zp/m 2x2u W erken:iedere laatste donderdag oktober-2014 T=Thuis U-T dag Data Wie P laats w aar M etw at D uur U Zo 22-6 28-6 D sw -V dr W alem -De slijkvissers mv/zp/m /c 2x2u 1lw itte m aden ofcasters,700grm aïs,1/2kgkorreldaarte verkrijgen. U Za 26-7 Lph-V dr Duffel-Lierse posthengelaars em /m/c/k 2x2u 1,5kg droog voeder1l,w itte m aden ofcasters,m aïs en granen. U Zo 6-7 S pv-Vdr S intK atelijne W aver S portvissers em/c/m/k 2x2u Lvn-V dr N ijlen -Lose vissers N ijlen mv/zp/m /c 3,5u Metvoeder,zonderpieren,maden,caster,onbeperktMaïs,zie reglem entw ebsite:H etLoze V issertje N ijlen. U Za 2kg droog voeder,2lw itte m aden,700grm aïs. U Zo 3-8 Dlv-Vdr Terhagen -D e lustige vissers Terhagen mv/zp/m /c 2x2u 1lw itte m aden ofcasters,125grm aïs,korreldaarte verkrijgen. T Za 2-8 V dr DuffelC lubm arathon 2 m v/zp/m 3x2u 1lw itte m aden ofcasters,m aïs enkelaan de haak,korreldaarte verkrijgen. 2x2u 1kg droog voeder,1lw itte m aden ofcasters,350grm aïs. U Zo 7-9 Megl-Vdr Lier-M oed en geduld Lier em /m/c/k 2x2u

Embed Size (px)

description

Clubinfo Voorzitter: Hellemans Rudy Adres: Keizershoek 18 2550 Kontich Tel.: 03/457.52.94 Secretaris: Peeters Diane Adres: Keizershoek 18 2550 Kontich Tel: 03/457.52.94 Sportbestuurder: Hendrickx Frans Adres: Daniël Herreynslaan 40/5 2610 Wilrijk Tel: 03/828.12.88 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Clubinfo Voorzitter: Hellemans Rudy Adres: Keizershoek 18 2550 Kontich Tel.: 03/457.52.94

Page 1: Clubinfo Voorzitter: Hellemans  Rudy Adres: Keizershoek 18  2550  Kontich Tel.: 03/457.52.94

U-T dag Data Wie Plaats waar Met wat Duur

2x2u

2kg droog voeder, 2l witte maden, 700gr maïs.

U Zo 8-6 Lph-Vdr Duffel - Lierse posthengelaars

em/m/c/k 2x2u

1l witte maden of casters, 125gr maïs, korrel daar te verkrijgen.

U

U Zo 13-4 Bv-Vdr Boom - Boomse vissers

em/c/m/k 2x2u

1l witte maden of casters, 350gr maïs, korrels daar te verkrijgen.

U Zo 26-4 Visje bijt-Vdr

Putte - Visje bijt bij Putte.

em/t/m/k 2x2u

T Za 3-5 Vdr-vrij Duffel Marathon vrij mv/zp/m 3x2u

2kg droog voeder, 2l witte maden, 700gr maïs.

1l witte maden of casters, maïs enkel aan de haak,korrel daar te verkrijgen.

Zo 4-5 Dlv-Vdr Terhagen - De lustige vissers Terhagen

mv/zp/m/c 2x2u

1kg droog voeder, 1l witte maden of casters, 350gr maïs.

U Zo 18-5 Megl-Vdr Lier - Moed en geduld Lier

em/m/c/k 2x2u

T Za 7-6 Vdr Duffel Clubmarathon1 mv/zp/m 3x2u

U Za 21-6 Rode pen-Vdr

Duffel - Rode pen em/m/k

1l witte maden, 350gr maïs, korrl daar te verkrijgen.

1l witte maden, tarwe, 350gr maïs, korrel daar te verkrijgen, casters en plastiek verboden.

U=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T Za 6-9 16u Mosseldag

U Zo 7-9 13u Megl-Dlv vp12 em/c/m/k** 2x2u

T Za 13-9 13u30 Vdr-Megl k12 mv/zp/m 2x2u

T Zo 14-9 13u30 Clubwedstrijd 14 em/zp/m/k 2x2u

T Za 20-9 13u30 Clubwedstrijd 15 mv/zp/m 2x2u

T Zo 21-9 13u30 Clubwedstrijd 16 em/zp/m/k 2x2u

T Za 27-9 13u Sluitingswedstrijd* mv/zp/m 2x2u

T Zo 28-9 13u Winter 1 * mv/zp/m 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

september-2014

T=Thuis

U=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T Za 5-7 13u30 Clubwedstrijd 8 mv/zp/m 2x2u

U Zo 6-7 13u30 Spv-Vdr vp9 em/c/m/k** 2x2u

T Za 12-7 13u30 Zomerwedstrijd 7 em/zp/m/k 2x2u

T Zo 13-7 13u30 Clubwedstrijd 9 mv/zp/m 2x2u

Za 19-7 Bij Robert geen vissen

T Zo 20-7 13u30 Vdr-Visje bijt k8 em/zp/m/k 2x2u

T Ma 21-7 13u30 Zomerwedstrijd 8 mv/zp/m 2x2u

U Za 26-7 13u30 Lph-Vdr vp10 em/c/m/k** 2x2u

T Zo 27-7 13u30 Clubwedstrijd 10 mv/zp/m 2x2u

T Wo 2-7 13u Woensdag 5 em/zp/m/k 2x2u

T Wo 9-7 13u Woensdag 6 mv/zp/m 2x2u

T Wo 18-7 13u Woensdag 7 em/zp/m/k 2x2u

T Wo 23-7 13u Woensdag 8 mv/zp/m 2x2u

Onder voorbehoud

T Wo 30-7 13u Woensdag 9 em/zp/m/k 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

juli-2014

T=ThuisU=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T Za 3-5 10u Marathon vrij* mv/zp/m** 3x2u

U Zo 4-5 13u30 Dlv-Vdr vp3 mv/zp/m/c** 2x2u

T Za 10-5 13u30 Vdr-Lph k4 mv/zp/m 2x2u

T Zo 11-5 13u30 Clubwedstrijd 4 em/zp/m/k 2x2u

T Za 17-5 13u30 Vdr-Megl k5 mv/zp/m 2x2u

U Zo 18-5 13u Megl-Dlv vp4 em/c/m/k** 2x2u

T Za 24-5 13u30 Vdr-Lvn k6 mv/zp/m 2x2u

T Zo 25-4 13u30 Zomerwedstrijd 3 mv/zp/m 2x2u

T Do 29-5 13u30 Clubwedstrijd 5 em/zp/m/k 2x2u

T Za 31-5 13u30 Zomerwedstrijd 4 mv/zp/m 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

mei-2014

T=Thuis

Visclub De Rietvoorn VZW

Mechelsesteenweg tussen 417 419 2500 Lier

e-mail: [email protected]

Tel.: 03/457.52.94 website: www.derietvoorn.be

U=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

T=Thuis **= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T za 1-2 13u30 Kaartwedstrijd 1*

T za 8-2 13u30 Kaartwedstrijd 2*

T za 15-2 13u30 Kaartwedstrijd 3*

T za 22-2 13u30 Kaartwedstrijd 4*

T za 1-3 13u30 Kaartwedstrijd 5*

T vr 21-3 19u Voorjaarsvergadering

T Za 22-3 13u30 Openingswedstr.* mv/zp/m 2x2u

T Zo 23-3 13u30 Clubwedstrijd 1 mv/zp/m 2x2u

T Za 29-3 13u30 Zomerwedstrijd 1 em/zp/m/k 2x2u

T Zo 30-3 13u30 Clubwedstrijd 2 mv/zp/m 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

januari-2014

februari-2014

2014De Rietvoorn VZWMaatschappelijke zetelKeizershoek 182550 Kontich

Ligging viswater: Mechelsesteenweg tussen 417-419 2500 LierTel.: 03/457.52.94

KalenderClubinfoVoorzitter: Hellemans RudyAdres: Keizershoek 18 2550 KontichTel.: 03/457.52.94

Secretaris: Peeters DianeAdres: Keizershoek 18 2550 KontichTel: 03/457.52.94

Sportbestuurder: Hendrickx FransAdres: Daniël Herreynslaan 40/5 2610 WilrijkTel: 03/828.12.88

Bestuurder: Vaernewijck KevinAdres: Hoogmolenlaan 182550 KontichTel.:

Bestuurder: Peeters StafAdres: Emiel Engelstraat 25 2800 MechelenTel.: 015/21.67.09

U=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T Za 5-4 13u30 Vdr-Spv k1 mv/zp/m 2x2u

T Zo 6-4 13u30 Zomerwedstrijd 2 em/zp/m/k 2x2u

T Za 12-4 13u30 Vdr-Dsw k2 mv/zp/m 2x2u

U Zo 13-4 13u30 Bv-Vdr vp1 em/c/m/k** 2x2u

T Za 19-4 13u30 Vdr-Rode pen k3 mv/zp/m 2x2u

Zo 20-4 Pasen

T Ma 21-4 13u30 Paaseieren* mv/zp/m 2x2u

U Za 26-4 13u30 Visje bijt-Vdr vp2 em/t/m/k** 2x2u

T Zo 27-4 13u30 Clubwedstrijd 3 mv/zp/m 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

T=Thuis

april-2014U=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T zo 1-6 13u30 Vdr-Dlv k mv/zp/m 2x2u

T Za 7-6 10u Club marathon 1 mv/zp/m 3x2u

U Zo 8-6 13u30 Lph-Vdr vp em/c/m/k** 2x2u

T Ma 9-6 13u30 Clubwedstrijd 6 em/zp/m/k 2x2u

T Za 14-6 13u30 Zomerwedstrijd 5 mv/zp/m 2x2u

T Zo 15-6 13u30 Clubwedstrijd 7 em/zp/m/k 2x2u

U Za 21-6 13u30 Rode Pen-Vdr vp6 em/m/k** 2x2u

U Zo 22-6 13u30 Lvn-Vdr vp7 mv/zp/m/c** 3,5u

U Za 28-6 13u30 Dsw-Vdr vp8 mv/zp/m/c** 2x2u

T Zo 29-6 13u30 Zomerwedstrijd 6 mv/zp/m 2x2u

T Wo 4-6 13u Woensdag 1 em/zp/m/k 2x2u

T Wo 11-6 13u Woensdag 2 mv/zp/m 2x2u

T Wo 18-6 13u Woensdag 3 em/zp/m/k 2x2u

T Wo 25-6 13u Woensdag 4 mv/zp/m 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

juni-2014

T=Thuis

U=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T Za 2-8 10u Club marathon 2 mv/zp/m 3x2u

U Zo 3-8 13u30 Dlv-Vdr vp11 mv/zp/m/c** 2x2u

T Za 9-8 13u30 Zomerwedstrijd 9 em/zp/m/k 2x2u

T Zo 10-8 13u30 Clubwedstrijd 11 mv/zp/m 2x2u

Vr 15-8 Moederdag

T Za 16-8 13u30 Vdr-Dlv k9 mv/zp/m 2x2u

T Zo 17-8 13u30 Zomerwedstrijd 9 em/zp/m/k 2x2u

T Za 23-8 13u30 Vdr-Lph k10 mv/zp/m 2x2u

T Zo 24-8 13u30 Clubwedstrijd 12 em/zp/m/k 2x2u

T Za 30-8 13u30 Clubwedstrijd 13 em/zp/m/k 2x2u

T Zo 31-8 13u30 Vdr-Bv k11 mv/zp/m 2x2u

Onder voorbehoud

T Wo 6-8 13u Woensdag 10 mv/zp/m 2x2u

T Wo 13-8 13u Woensdag 11 em/zp/m/k 2x2u

T Wo 20-8 13u Woensdag 12 mv/zp/m 2x2u

T Do 27-8 13u Woensdag 13 em/zp/m/k 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

augustus-2014

T=ThuisU=Uit Opmerkingen:*= vrije wedstrijden

**= Zie wat waar

U-T Dag Data Uur Wedstrijden Voeder Duur

T Vr 3-10 19u Najaarsvergadering

T Zo 5-10 13u Winter 2 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 12-10 13u Winter 3 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 18-10 12u Winter 4 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 28-10 12u Winter 5 * mv/zp/m 2x2u

Vrije wedstrijden

T Za 22-3 13u30 Openingswedstr.* mv/zp/m 2x2u

T Ma 21-4 13u30 Paaseieren* mv/zp/m 2x2u

T Za 3-5 10u Marathon vrij* mv/zp/m** 3x2u

T Za 27-9 13u Sluitingswedstrijd* mv/zp/m 2x2u

T Zo 28-9 13u Winter 1 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 5-10 13u Winter 2 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 12-10 13u Winter 3 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 19-10 12u Winter 4 * mv/zp/m 2x2u

T Zo 28-10 12u Winter 5 * mv/zp/m 2x2u

Werken: iedere laatste donderdag

oktober-2014

T=Thuis

U-T dag Data Wie Plaats waar Met wat Duur

U Zo 22-6

28-6 Dsw-Vdr Walem - De slijkvissers

mv/zp/m/c 2x2u

1l witte maden of casters, 700gr maïs, 1/2kgkorrel daar te verkrijgen.

U Za 26-7 Lph-Vdr Duffel - Lierse posthengelaars

em/m/c/k 2x2u

1,5kg droog voeder1l, witte maden of casters, maïs en granen.

U Zo 6-7 Spv-Vdr Sint Katelijne Waver Sportvissers

em/c/m/k 2x2u

Lvn-Vdr Nijlen - Lose vissers Nijlen

mv/zp/m/c 3,5u

Met voeder, zonder pieren, maden,caster, onbeperkt Maïs, zie reglement website: Het Loze Vissertje Nijlen.

U Za

2kg droog voeder, 2l witte maden, 700gr maïs.

U Zo 3-8 Dlv-Vdr Terhagen - De lustige vissers Terhagen

mv/zp/m/c 2x2u

1l witte maden of casters, 125gr maïs, korrel daar te verkrijgen.

T Za 2-8 Vdr Duffel Clubmarathon 2 mv/zp/m 3x2u

1l witte maden of casters, maïs enkel aan de haak,korrel daar te verkrijgen.

2x2u

1kg droog voeder, 1l witte maden of casters, 350gr maïs.

U Zo 7-9 Megl-Vdr Lier - Moed en geduld Lier

em/m/c/k 2x2u