Clubblad SV Panter - Jaargang 7 - 2004/2005 - Nummer 3

download Clubblad SV Panter - Jaargang 7 - 2004/2005 - Nummer 3

of 12

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Clubblad van SV Panter uit Veenendaal, opgericht in 1945.

Transcript of Clubblad SV Panter - Jaargang 7 - 2004/2005 - Nummer 3

 • Officieel Clubblad Sport Vereniging Panter - Opgericht 1945

  COLOFON

  7e Jaargang - Nummer 3 - Seizoen 2004/2005

  Redaktie:Jan van BeekLeo FlikweertAnne de Jager

  Redaktie adres:Trommelaar 573905 BT VEENENDAALclubblad@svpanter.nl

  Druk:Xerox Brabant : www.xe.nlMet dank aan Klaas Visscher

  Lay-out:Tonny de Kleuver

  Homepage SV Panter:www.svpanter.nl

  Uitgave:Sponsorcommissie SV Pantertdekleuver@casema.nl

  Het is toegestaan het Clubblad van SV Panter te kopirenof te gebruiken voor derden zonder toestemming van deredactie en/of uitgever, mits gebruik van bronvermelding. SV Panter 2004.

  In het clubblad:Van de redaktieDe LinospecialistBeste PantervriendenNieuws vanuit de SponsorcommissieOC JournaalEven een berichtje vanuit Curaao.De column van...15 vragen over lopersknie Deel 2Kleurplaat

  CLUBBLADVan de redaktie...Het nieuwe jaar is al bijna weer driemaanden oud, de korte winterstop ligtweer achter ons en de tweede competitie-helft is weer begonnen. Nu moet hetgebeuren en moeten de punten binnengaan stromen om zo hoog mogelijk te ein-digen, maar nog belangrijker is, gewoonweer lekker met je elftal een fanatiekemaar sportieve pot te spelen. De inhoud van het derde clubblad van ditseizoen is anders van opzet dan u ge-wend bent omdat er meer ruimte gemaaktis voor het OC-journaal. De OC heeft deafgelopen periode veel activiteiten geor-

  ganiseerd waarover zij de lezer wil infor-meren. Een van de activiteiten was hetorganiseren van een feest in jaren 70,80 en 90-stijl. Dat de aanwezigen zichvermaakt hebben mag blijken uit onder-staande foto.Ook is er weer ruimte gemaakt voor depraktische tips van dokter Taling, krijgt uinformatie over een sponsor, is er eengroet uit het land van bolletje en wordtde lezer gevraagd even stil te staanbij.......

  De redactie wenst u veel leesplezier.

 • CLUBBLAD SVP PAGINA 2

  PTT - Pasfotos - Tabak - SENSWenskaarten - Kados - Tijdschriften

  Winkelcentrum Bruneplein 29-313904 CX VeenendaalTel. 0318 - 51 47 80

  Patrimoniumlaan 233904 AA Veenendaal

  Tel. 0318-510783

  MACHINEBOUW

  MACHINE REPARATIE

  ERKEND GAS, WATER

  EN CV-INSTALLATEUR

  GAASBEEKSERVICE

  Veenendaalseweg 196745 XJ De KlompTel. (0318) 57 22 52Fax (0318) 57 23 01

  De LinospecialistPostbus 294 - 3900 AG - Veenendaal - Tel: 0800 - 5466856info@linospecialist.nl

  De Linospecialist is gespecialiseerd in onderhoud en reiniging van o.a. linoleum- en marmoleumvloeren. Lino is een product datvele jaren meekan, mits het onderhoud op de juiste manier uitgevoerd wordt. Wij van de Linospecialist hebben voor het onderhouden periodiek herstel van de polymeerlagen de modernste machines en materialen tot onze beschikking. Ook hebben wij speciaalopgeleid personeel in dienst om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Ook het reinigen van tegelvloeren en tapijt behoorttot ons dienstenpakket.

  Bij een verzoek om onderhoud komen wij bij u langs om de vloer te bekijken. Vervolgens bepalen wij in overleg met u de werkwij-ze en het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij werken door heel Nederland en onze werktijden worden inoverleg met u bepaald. Er zijn situaties denkbaar dat het schoonmaken of reinigen van uw vloeren snachts moet worden uitge-voerd; bij ons is dit geen enkel probleem.

  Hoe houdt u de vloer schoonVoor het reinigen van de vloer adviseren wij RC Lino Special Care, speciaal ontwikkelt voor gepolymeerde vloeren.

  Wat doen wij tijdens het onderhoudHet onderhoud bestaat uit het strippen, verwijderen van de oude waslaag van de vloer en tevens het reinigen van de vloer.Vervolgens zeer grondig spoelen en daarna worden er 2 en/of 3 lagen metaalgebonden was aangebracht.

  Wat gebeurt er met de vloer tijdens het kleine onderhoudOm de vloer continue in topconditie te houden adviseren wij na 6 maanden een kleine beurt. Dit gebeurt met een highspeedma-chine en een spraywas.

 • CLUBBLAD SVP PAGINA 3

  ZEEGERS MONTAGESERVICE LEIDINGSYSTEMEN INSTALLATIEBOUW

  Jac. P. Thijssenlaan 983903 EE Veenendaal

  0318-519552

  Beste Pantervrienden...Wim HardemanMet ongeloof, verbijstering en grote ver-slagenheid hebben wij kennis genomenvan het overlijden van ons trouwe lid WimHardeman, op maandag 20 december2004. Wim heeft veel voor onze vereni-ging betekend. Hij was zoals hij was enzo zal hij ook in onze herinnering blijven.Wij wensen zijn kinderen en familie veelsterkte toe in deze moeilijke tijd.

  WinterstopDe winterstop zit er weer op en er is alweer regelmatig gevoetbald met als top-per de thuiswedstrijd tegen CDN uitDriebergen. CDN was nog ongeslagenmaar een zeer gedreven Panterteam wisthun de eerste nederlaag toe te brengen.Het ligt in de verwachting dat dit resultaatvoor meer stabiliteit gaat zorgen binnende selectie. Ik wens een ieder een sportie-ve voorzetting van dit seizoen toe.

  Trainers voor seizoen 2005-2006Wij zijn met Henne Taboas en GerardFaber overeen gekomen dat zij ook hetkomende seizoen de trainingen en wed-

  strijden van de selectie zullen verzorgen.Het bestuur is hier zeer verheugd over.

  BeleidsplanHet bestuur heeft gemeend een construc-tief beleidsplan te moeten schrijven voorde toekomst omdat dit een goed funda-ment voor de verenging is.Wij zijn van mening dat niet het bestuureen beleidsplan moet schrijven maarbeleid dat maken we samen. Door mid-del van een enqute willen we alle ledenhier bij betrekken. Op dit moment zijn wijmet de voorbereidingen bezig. Wij ver-wachten van u als lid van SV Panter dat ubereid bent deze enqute in te vullen. Wijhopen dan in de loop van 2005 eenbeleidsplan te kunnen presenteren met alsthema Beleid dat maken we samen.

  De Groene VeldenAfgelopen periode hebben gesprekkenplaatsgevonden over de ontwikkelingenrond De Groene Velden. Het bestuur zietde toekomst positief tegemoet omdat deontwikkelingen er constructief uitzien en erveel vertrouwen is tussen alle partijen.

  (Nagekomen bericht: Vanaf heden wordtniet meer gesproken van De GroeneVelden maar van De Grift).

  Muziek uit de jaren 70, 80, 90De OC had zijn uiterste best gedaan omde feestavond anders in te vullen. Ditmaalkon er gedanst worden op muziek uit dejaren 70, 80 en 90. Om het feest com-pleet te maken was het kledingadvies aan-gepast aan de muziek. Ik moet zeggendat veel gasten dit advies gevolgd haddenen ik heb erg van genoten van het bontegeheel. Het was een erg gezellige avond,alleen was het jammer dat de opkomstteleurstellend was zeker gezien de inzetvan de OC. Zij hadden hun uiterste bestgedaan om het feest te doen slagen.

  Dank je wel-avondHet bestuur nodigde op 4 maart alle vrij-willigers uit voor een gezellige avond alsdank voor hun bijdrage aan een plezierigverenigingsleven.

  Voorzitter SV PanterJan van Alfen

  Nieuws vanuit de SponsorcommissieOndanks dat het een moeilijke tijd is omsponsors te vinden, is het toch weer geluktom een paar wedstrijdballen te krijgen.De sponsor wordt bedankt via een bordjeboven de bar.De ruimte voor de sposorborden op deachterzijde van de kantine is bijna vol,maar er kunnen er nog enkele bij. Alshiervoor interesse is, meld dit dan even bij

  n van onze bestuursleden. Via Geurt Taling is een sponsor bereidgevonden 20 inloopschirts te schenken.

  Ook zij we met de voorbereidingen vooreen sponsoravond bezig. Deze willen wedit jaar in samenwerking met de OCorganiseren. Aan de verdere invullingwordt gewerkt.

  De Sponsorcommissie is op zoek naar eenbestuurslid die zich in wil zetten om nieu-we sponsors te vinden. Interesse? Meld jedan aan bij ondergetekende of een anderbestuurslid.

  Door de sponsorcommissie is bij de teamsde vraag neergelegd om bij de werkgeverte informeren of zij interesse hebben in

  Als je nu bij ABN AMRO een Ajax-rekening* opent en 25 euro inlegt, krijg je een lerenAjax-bal met de handtekeningen van de complete Ajax-selectie en een Ajax-rugzakje!

  Ook krijg je de unieke Ajax-wereldpas waarmee je kunt pinnen en chippen. Dus sprintmet je vader of moeder naar de ABN AMRO bankshop en open de sportiefste reke-ning van Nederland.

  Gratis bal bij de sportiefsterekening van Nederland.

  TELEFOON: 0900-0024 (LOKAAL TARIEF) WWW.ABNAMRO.NL/AJAX * Voor jongeren tot 18

 • CLUBBLAD SVP PAGINA 4

  Hoofdstraat 107 Tel. 51 30 93Passage 47-49 Tel. 47 90 50

  GRODODE SPECIALIST VOOR VERKOOP VAN HUISHOUDELIJ-

  KE APPARATEN, REPARATIES EN ONDERDELEN.

  U VINDT ONS OP:JAN STEENLAAN 65 VEENENDAAL TEL: (0318) 525 344

  Door omstandigheden is het al weer enigetijd geleden dat er een OC-journaal in hetclubblad stond. Onze excuses hiervoor endaarom nu een uitgebreid OC-journaal.

  Om met de deur in huis te vallen: het OC-team wil alle Pantervrienden en vriendin-nen en uiteraard de Panter-Kids bedankenvoor de grote belangstelling voor de acti-viteiten die wij hebben georganiseerd.Wij hopen ook in de toekomst op jullie tekunnen rekenen. Misschien wel op zoveelsteun dat we minimaal n keer in het sei-zoen een grote activiteit kunnen organise-ren. Mogelijk is de CO dan wel genood-zaakt voor sommige activiteiten een bij-drage of inschrijfgeld te vragen. Wijhopen dat u daar begrip voor heeft. Wij kunnen u wel verklappen dat 65%van onze OC - inkomsten naar dePanter-Kids gaat. De andere procenten zijn vooroverige uitgaven.

  Wij nodigen u van harte uit om een ver-gadering bij te wonen of mee te helpen bijeen activiteit om zo een kijkje in de keu-ken van het OC-tem te nemen. Vragen enideen zijn van harte welkom. Deze kuntu deponeren in de OC-brievenbus of permail naar OCSVP@HOTMAIL.COM. Hieronder volgt een verslag van de activi-teiten.

  sponsoring van onze vereniging. Als erinteresse is laat dit ons dan weten zodat-wij een bezoek kunnen brengen aan jewerkgever.

  Ik wil nog even stilstaan bij het triestenieuws dat net voor de Kerst plotseling is

  overleden ons