Cloud Awareness - Previderfiles.previder.com/nl/whitepapers/whitepaper-cloud-awareness.pdftype cloud...

of 21 /21
Whitepaper Cloud Awareness

Embed Size (px)

Transcript of Cloud Awareness - Previderfiles.previder.com/nl/whitepapers/whitepaper-cloud-awareness.pdftype cloud...

 • Whitepaper

  CloudAwareness

 • Inhoudsopgave

  Cloud Awareness 2 / 21

  Inleiding 3

  De bouwstenen van Business Continuity Private cloud 5

  Hybrid cloud 5

  Virtual private cloud 5

  Public cloud 5

  Multi cloud 5

  Technische argumenten Ik wil de regie over mijn IT behouden 7

  Mijn applicaties zijn niet geschikt voor de cloud 7

  Zijn mijn oudere applicaties geschikt voor de cloud? 7

  Ik heb geen goede verbindingen, dus ik kan de cloud niet in 8

  Ik word afhankelijk van mijn verbindingen en vertrouw dat niet 8

  Maar een datacenter kan toch ook uitvallen? 8

  En mijn eigen personeel dan? 9

  De weg naar de cloud van de Ten Hag Groep 10

  Security argumenten Hoe veilig is mijn data in de cloud? 12

  Hoe wordt veiligheid gegarandeerd? 13

  Wat zegt de wet over de beveiliging van data? 14

  Financiële argumenten Mijn hardware is nog niet afgeschreven 17

  Mijn licenties zijn nog niet afgeschreven 17

  De cloud is duur 17

  Bepaal uw eigen tempo 19

  Over Previder 21

 • InleidingDe cloud. Een begrip dat in de afgelopen jaren een enorme opmars heeft gekend. Dat de cloud popu-

  lair is, is niet zonder reden. Flexibel, schaalbaar, pay-per-use zijn zomaar een aantal kreten die vaak

  worden genoemd in combinatie met cloud. Veel voordelen dus. En toch zijn er veel organisaties en

  overheden die de stap (nog) niet maken. Hier hebben zij verschillende redenen voor. Vaak van techni-

  sche aard, maar ook financiering en beveiliging worden vaak als een belemmering gezien.

  Deze whitepaper laat zien dat een stap naar de cloud helemaal niet zo spannend is als dat u wellicht

  denkt. Veel van de argumenten die gegeven worden om de stap naar de cloud niet te nemen zijn ach-

  terhaald. Er is in korte tijd namelijk veel veranderd. De cloud is volwassen geworden, technieken zijn

  verbetert. Stabieler en veiliger. Bovendien een stuk uitgebreider. Hierdoor kunt u beter kiezen welk

  type cloud bij u past. Maar ondanks deze vooruitgangen kunnen/durven veel organisaties de stap nog

  niet (te) maken.

  De cloud wordt vaak beoordeeld op 3 aspecten: techniek, financieel en security. In deze whitepaper

  komen ze alle drie aan bod. We hopen daarmee een stuk bewustwording te creëren en u in te laten

  zien dat een stap naar de cloud veel voordelen biedt. Maar we beginnen met een helder overzicht van

  wat de cloud is en welke vormen er bestaan.

  Cloud Awareness 3 / 21

 • Cloud Awareness 4 / 21

  Wanneer spreken wevan de cloud?De term ‘cloud’ is diffuus. Er zijn weinig IT-specialisten die het volledig met elkaar

  eens zijn over de definitie van de cloud en haar verschillende typen. Het is dus

  zinvol om eerst een helder beeld te schetsen van wat wij verstaan onder de

  verschillende soorten cloud.

 • 5 / 21

  Private cloud

  Een private cloudomgeving kan op twee manieren opgebouwd worden. Wanneer u een eigen cloudom-

  geving binnen uw bedrijfspand heeft, met eigen hardware, spreken we van een on-premise oplossing.

  On-premise heeft als nadeel dat er veel kosten gemoeid zijn voor o.a. beheer, personeel en stroom-

  verbruik. Een andere optie is colocatie. Colocatie wil niets anders zeggen dan uw data in een data-

  center opslaan. Bij deze vorm van de cloud verandert er in principe niks. Uw omgeving is hetzelfde als

  op uw eigen locatie, alleen staat deze omgeving niet meer in een ruimte binnen uw pand, maar in een

  eigen rack in een datacenter met alle garanties en systemen van dien. Een private cloud dus, maar met

  de voordelen van een datacenter.

  Hybrid cloud

  Een Hybrid cloudomgeving is een combinatie van een lokale on premise of private cloud oplossing,

  gecombineerd met een externe public cloud oplossing. Hybrid cloudomgevingen zijn soms iets lastiger

  te beheren, maar bieden veel voordelen. Zo houdt u bijvoorbeeld privacygevoelige data in een private

  cloud, maar geniet u wel van applicaties uit de public cloud.

  Virtual private cloud

  Bij een virtual private cloudomgeving draait uw IT-omgeving in een datacenter op het platform van een

  cloud-provider. In het geval van Previder houdt dat concreet in dat uw data in twee Tier3+ datacen-

  ters staat, volledig gescheiden van andere bedrijven op een gedeelde omgeving. Hierdoor heeft u de

  veiligheid van Private Cloud en de schaalbaarheid van Public Cloud verenigd in één oplossing.

  Public cloud

  Met de cloud van derden, de zgn. public cloud, staat uw data in een cloudomgeving van een grote

  (internationale) speler zoals Microsoft Azure, Amazon of Google. Het nadeel hiervan is dat u niet weet

  wáár uw data staat.

  Multi Cloud

  Uw bedrijfsomgeving draait in een combinatie van diverse publieke cloudomgevingen, al dan niet ge-

  combineerd met een virtual private cloud of volledige private cloudomgeving.

  Cloud Awareness

 • Cloud Awareness 6 / 21

  Technische argumentenVoordat u voor één of meerdere cloudoplossingen kiest, wilt u zekerheid hebben. Dat

  is logisch. Er zijn veel vragen over de geschiktheid van applicaties en verbindingen,

  maar ook wat er gebeurt met IT-personeel. Ongetwijfeld zijn een aantal stellingen/

  vragen ook voor u relevant en herkenbaar.

 • Ik wil de regie over mijn IT behouden

  Een migratie naar de cloud (of naar een ander type cloud) betekent in zekere zin dat u een stuk

  techniek (met een deel van het beheer) uitbesteedt. Dat is een feit. Maar hoe ver u het beheer en

  de controle verliest en zaken niet meer in eigen hand heeft hangt volledig af van uw keuze. Wilt u de

  veiligheid van uw data garanderen en te allen tijde toegang hebben tot uw hardware, dan is colocatie

  een goede (eerste) stap. Op deze manier wordt uw data veilig in een rack in een datacenter geplaatst.

  Een fysieke omgeving waar alleen u toegang tot heeft.

  Aan de andere kant van het cloud-spectrum, in de public cloud, bent u de regie verloren. In een public

  cloud weet u immers niet waar uw data staat, laat staan dat u er bij kunt.

  In de tussenliggende cloudoplossingen behoudt u altijd een deel van de regie. In hoeverre, dat be-

  paalt u zelf. U besteedt een deel van uw IT-omgeving uit aan een cloud-provider en houdt u een deel

  in eigen regie. U zult echter merken dat het uitbesteden van (een deel van) uw IT-omgeving er niet

  voor zorgt dat u de controle verliest. Zolang u weet waar uw data staat, kunt u altijd schakelen met uw

  cloud-provider.

  Mijn applicaties zijn niet geschikt voor de cloud

  Een veel gehoorde opmerking is dat bestaande componenten niet te vervangen zijn door cloudappli-

  caties. Er wordt onterecht gedacht dat applicaties zo zwaar zijn dat de cloud niet krachtig genoeg is.

  Neem bijvoorbeeld de 3D-applicatie AutoCAD. Een applicatie die veel grafisch vermogen vraagt, maar

  wel beschikbaar is in de cloud. De GRID-technologie van NVIDIA laat bedrijven profiteren van Cloud

  desktopvirtualisatie – de flexibiliteit, beheersbaarheid en veiligheid – zonder iets af te doen aan de

  volledige pc-ervaring voor eindgebruikers en zonder te beknibbelen op grafische prestaties. Door

  snelle 3D-capaciteit vanuit een server in het datacenter naar een virtuele desktop te brengen, be-

  zorgt NVIDIA virtualisatie één van de belangrijkste missende componenten van een cloudomgeving.

  Zijn mijn oudere applicaties geschikt voor de cloud?

  Het integreren van een legacy informatiesysteem in een cloudomgeving is een relatief complex traject,

  maar wel eenmalig. Samen met uw cloud-provider bespreekt u uw eisen en wensen waarna de applica-

  tie wordt gemigreerd. Maar let op: kiest u voor een public cloudomgeving, dan gaat dit niet op omdat u

  hierbij kiest voor een grote internationale speler waarbij maatwerk en service vaak lastig zijn.

  Wat wij vaak horen is dat organisaties er tegenop zien dat andere componenten of applicaties, die niet

  gemigreerd zijn, nu wél afhankelijk zijn van de gemigreerde applicatie. Want - zo is het argument - de

  ene applicatie werkt immers samen met de ander en als er eentje vanuit een datacenter draait en

  eentje on-premise, dan zal dat niet goed samengaan want on-premise is altijd sneller. Het ligt echter

  iets genuanceerder dan dat.

  7 / 21Cloud Awareness

 • 8 / 21Cloud Awareness

  Ik heb geen goede verbindingen, dus ik kan de cloud niet in

  De stelling dat u ‘niet geschikt bent’ voor de cloud omdat uw verbindingen ondermaats zijn is te alge-

  meen. Vooropgesteld: uit de recent gepubliceerde DESI index van de Europese Commissie blijkt dat

  Nederland in Europa zowel over de beste breedbandverbindingen als over de beste internetconnec-

  tiviteit beschikt. De kans dat u een glasvezelverbinding voor de deur heeft liggen is dus aanzienlijk en

  een investering in een goede verbinding is dus aan te raden.

  Terug naar de situatie waarin u een slechte verbinding heeft: de eisen voor uw internetverbindin-

  gen hangen sterk af van de situatie waarin uw organisatie zich bevindt. Er is een verschil tussen de

  kwaliteit van de verbinding en de snelheid van de verbinding. De vereiste snelheid van uw verbinding

  is vooral afhankelijk van het aantal gebruikers. Hoe meer gebruikers, hoe hoger de benodigde totale

  internetsnelheid. Voor een werkplek vanuit de cloud is het het beste om een zeer stabiele internet-

  verbinding te hebben. Er zijn echter technieken, zoals Citrix Session Reliability, die er voor zorgen dat

  de verbinding toch behouden wordt, ook al is hij instabiel. Zo is het dus zelfs mogelijk om vanaf een

  mobiele internetverbinding te verbinden met de cloud. Is uw verbinding écht van slechte kwaliteit en

  is de snelheid ondermaats? Dan is een hybrid cloud oplossing ook een mogelijke oplossing. Zo profi-

  teert u van de voordelen van de cloud, terwijl u bijvoorbeeld de zwaardere applicaties niet vanuit de

  cloud afneemt.

  Ik word afhankelijk van mijn verbindingen en vertrouw dat nietDoordat uw data en applicaties elders draaien, wordt u min of meer afhankelijk van de verbinding en

  dat maakt u kwetsbaar. Dat zijn we compleet met u eens. Want valt de verbinding weg, dan kunt u niks

  meer. De oplossing ligt hier in een redundante verbinding. Dit houdt in dat er twee geografisch ge-

  scheiden verbindingen van uw vestiging naar het datacenter lopen. Mocht er eentje - om welke reden

  dan ook - uitvallen, dan is er altijd nog een tweede verbinding die er voor zorgt dat u gewoon kunt

  blijven werken en geen hinder ondervindt. Daarnaast is het zelfs mogelijk om via een 4G-verbinding

  te werken.

  Maar een datacenter kan toch ook uitvallen?

  Uw IT uitbesteden naar een datacenter heeft voordelen voor wat betreft zekerheid en betrouwbaar-

  heid. De betrouwbaarheid en zekerheid worden vaak uitgedrukt in classificeringen (Tier1 t/m Tier4) en

  garantiepercentages. Maar toch blijft uw data op één locatie draaien, namelijk in dat ene datacenter.

  Wilt u het helemaal op safe spelen? Kies dan voor een Twin Datacenter. Die bieden extra zekerheid

  (zie omkaderd voorbeeld) omdat u er op deze manier voor kunt kiezen om op beide locaties uw data

  en applicaties te laten draaien. In het geval van uitval van datacenter 1, is er niks aan de hand, want u

  draait uw data en applicaties immers ook in datacenter 2. U blijft afhankelijk van verbindingen, maar

  krijgt wel veel meer garanties van uw cloud-providers. Maximale uptime dus.

 • 9 / 21Cloud Awareness

  En mijn eigen personeel dan?

  In de huidige situatie heeft u eigen personeel dat verantwoordelijk is voor het beheren van de IT-om-

  geving. Een overstap naar de cloud zou betekenen dat zij allemaal op straat komen te staan. Toch?

  Nee, helemaal niet zelfs. Verandert de invulling van de IT-functies? Dat wel. Maar: doet u op dit mo-

  ment nog steeds exact hetzelfde werk met dezelfde tools als vijf jaar geleden? De vaardigheden voor

  IT’ers evolueren mee met de technologische ontwikkelingen. En die gaan héél snel, dat hoeven we u

  niet te vertellen. Op het gebied van cloud computing is dit ook het geval. Alleen gaat het bij een over-

  stap naar de cloud een stuk sneller dan u wellicht gewend bent. Dit omdat een overstap een behoorlij-

  ke impact heeft op uw organisatie. De stap naar de cloud zorgt dus niet voor bezuiniging op personeel

  maar leidt juist tot nieuwe, gespecialiseerde functies. IT-personeel hoeft zich niet langer te focussen

  op de diepe techniek, infrastructuur en het ijzer, maar kan zich gaan verdiepen in applicatie- en ge-

  bruikersbeheer. Ook kunnen functies als cloud developer en cloud infrastructure manager ontstaan.

  Meer weten overcloudoplossingen?

  Ga naar previder.nl

 • 10 / 21Cloud Awareness

  Rond 2003 besloot de Ten Hag groep van

  meerdere separate ICT-oplossingen op de

  vestigingen over te stappen naar één nieuw

  netwerk, vertelt systeembeheerder Henk

  Nowee: “De eerste jaren werkten we nog

  met zes losse servers. Toen hebben we op

  een gegeven moment de vraag gesteld:

  gaan we onze eigen ruimte geschikt maken

  als computerruimte of verhuizen we naar

  een datacenter? De eerste optie bleek niet

  praktisch en bovendien erg kostbaar. Daar-

  om hebben we onze bestaande apparatuur

  verplaatst naar het datacenter in Hengelo. En

  later heeft Previder daar voor ons een nieuwe

  hosted omgeving gerealiseerd. Het is in feite

  een hybrid cloudoplossing. Enkele branche

  specifieke applicaties waarmee wij werken,

  worden nog niet in de cloud aangeboden. Die

  draaien nu op vier VPS’en in het datacenter.”

  Voor de Office-toepassingen wordt gebruik

  gemaakt van Werkplek Online, en Henk Nowee

  is tevreden over hoe het allemaal werkt: “We

  nemen 99 online werkplekken af en het werkt

  altijd en overal. Als we behoefte hebben aan

  meer werkplekken, is dat ook zo geregeld. En

  we betalen alleen voor wat we gebruiken, per

  maand. Daar ben ik blij mee, want als je niet

  continu 150 licenties nodig hebt, waarom zou

  je dan wel de hele tijd voor 150 betalen?”

  Functies veranderen

  Henk stelt vast dat de inhoud van zijn functie

  in de loop der jaren flink is veranderd: “Vroe-

  ger was mijn werk vooral ad hoc, nu zit er veel

  meer structuur in. Technisch systeembeheer

  is er voor mij bijna niet meer bij. Dat betekent

  dat ik meer tijd heb om inhoudelijk met de

  pakketten bezig te zijn. Ook aan het onder-

  houden en vernieuwen van de online pro-

  cessen via de website kan ik meer aandacht

  besteden. En verder ben ik natuurlijk de link

  tussen onze gebruikers en Previder. Ik heb

  goede ervaringen met de servicedesk daar.

  Als we een probleem hebben, lossen ze het

  snel op. De kwaliteit van de support is hoog,

  en dat vind ik heel belangrijk.”

  “Technisch systeembeheer is er voor mij bijna niet meer bij. Dat betekent dat ik meer tijd heb om inhoudelijk met de pakketten bezig te zijn.”

  Henk Nowee, Systeembeheerder ten Hag Groep

  De weg naar de cloud van de Ten Hag Groep

 • 4 / 18Cloud Awareness 11 / 21Cloud Awareness

  Het voordeel van een Twin Datacenter

  Stel dat er voor een bepaald component een uptime garantie wordt gegeven

  van 99%. Wanneer deze garantie afzonderlijk op twee locaties wordt gegeven

  dan geeft dat nog meer mogelijkheden. Als servers bijvoorbeeld in cluster

  worden gezet over twee locaties, of er op beide locaties web- of applicatie-

  servers worden geplaatst dan geldt de volgende wiskundige redenatie: de

  kans dat één van de twee locaties niet beschikbaar is, is 1%. Op dat moment is

  de kans dat de andere locatie wel beschikbaar is nog steeds 99%. Door twee

  keer afzonderlijk de garantie van 99% te hebben betekent dit:

  Dienst beschikbaar = Bc1+((1- Bc1)* Bc2) = 99%+((1-99%)*99%) = 99,999%

 • Cloud Awareness 12 / 21

  Security argumentenHet is voor u van groot belang dat al uw bedrijfsdata veilig staat. Want hoe vaak hoort

  u niet in het nieuws dat de gegevens van klanten op straat zijn komen te liggen door

  een fout in de beveiliging. Dit wilt u te allen tijde voorkomen. Dat snappen wij. Daarom

  staat security bij onze oplossingen hoog in het vaandel.

 • 13 / 21

  Hoe veilig is mijn data in de cloud?

  Uit een onderzoek van IDG blijkt dat 66% van de ondervraagden zich het meeste zorgen maakt over de

  veiligheid van data. Het opslaan van data in eigen huis geeft voor deze groep het meest veilige gevoel als

  het gaat om het waarborgen van privacy- en informatiebeveiliging. Want uw data niet meer opslaan op

  uw eigen computer of server, maar in de cloud, betekent dat uw data ‘verder’ van u af staat. Maar dat is

  slechts een schijnveiligheid want stelt u zichzelf eens de volgende vragen:

  • Is uw data nog bruikbaar na inbraak, brand of andere calamiteit?• Wordt uw data dagelijks geback-upt en wordt deze back-up op een andere locatie opgeslagen? Een

  back-up in de kelder van uw bedrijfspand heeft weinig zin bij een brand.

  • Is de software op uw server altijd up-to-date en beveiligd met de laatste updates?

  De bovenstaande vragen zijn voor een cloud-provider eenvoudig te beantwoorden. Deze werken name-

  lijk met een veel strenger veiligheidsbeleid. Sterker nog: een veiligheidsbeleid is een van de grote speer-

  punten die een cloud-aanbieder boven water houdt. Een lek zou namelijk vergaande gevolgen hebben.

  De veiligheidseisen van data verschillen per organisatie en per applicatie. U kunt zich voorstellen dat een

  systeem waarin boekingen voor vergaderruimtes worden gedaan minder hoge veiligheidseisen behoeft

  dan een elektronisch patiënten dossier (EDP). Door de eisen helder in kaart te brengen kan bepaald

  worden welke veiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden om er voor te zorgen dat uw data te

  allen tijde veilig is. Zo is het bij veel cloudoplossingen mogelijk extra veiligheidsopties in te schakelen,

  zoals een tweetraps toegangscontrole of dedicated lijnen.

  Cloud Awareness

 • 14 / 21Cloud Awareness

  Hoe wordt veiligheid gegarandeerd?

  Zoals al eerder te lezen is, werken cloud-providers doorgaans met een veel strenger veiligheidsbeleid.

  Zij doen er goed aan om certificeringen te behalen waardoor veiligheid gegarandeerd kan worden.

  Er zijn twee certificeringen die in principe de basis vormen van een goed beveiligde omgeving: de ISO

  27001 en de NEN 7510. Laatstgenoemde is specifiek bedoeld voor organisaties die werkzaam zijn in de

  zorgsector.

  • De ISO 27001 is de meest gebruikte security management certifi-cering buiten de Verenigde Staten. Deze certificering bestaat uit

  133 controles en is van toepassing op de inrichting van het gehele

  Informatie Beveiligings Management Systeem.

  • De NEN7510-certificering biedt organisaties in de zorg de zekerheid van IT-platformen en processen die zodanig zijn ingericht dat ze

  voldoen aan de strenge eisen van deze sector. De norm NEN7510 is

  gericht op ‘het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en

  vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten

  verantwoorde zorg te kunnen bieden’. De NEN 7510 is gebaseerd

  de ISO 27002, de implementatie richtlijn voor de ISO 27001. Er zijn

  daarbij veel extra eisen aangaande de veiligheid van patiëntgege-

  vens neergelegd. Bij certificatie toetst een externe certificerende

  instelling (CI) of het managementsysteem voor informatiebeveiliging

  van een organisatie voldoet aan de norm NEN 7510. De toetsing is

  gebonden aan een aantal strikte regels. De onafhankelijke certifi-

  ceerder mag bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervul-

  len. De CI is door de Raad voor Accreditatie erkend.

 • 15 / 21Cloud Awareness

  Wat zegt de wet over de beveiliging van data?

  Dat bedrijfsgegevens ergens in de cloud staan en bereikbaar zijn voor iedereen, is een gevoel dat

  velen delen. Want waar bevindt die “wolk” met gegevens zich? Staat dat datacenter op één plek in

  Nederland of in een ander land, binnen of buiten de Europese Unie, of zijn er meerdere verspreid over

  de wereld? Het geeft een gevoel van onzekerheid. Er zijn echter een aantal wetten en regels die de

  veiligheid van uw data waarborgen.

  In oktober 2015 werd het Safe Harbor verdrag ongeldig verklaard door het Europese Hof. Onder het

  verdrag konden bedrijven toestemming krijgen om gegevens van Europeanen in de Verenigde Staten

  op te slaan. Nu het verdrag vervallen is kunt u er dus vanuit gaan dat uw data in veilige handen is wan-

  neer u deze in een Nederlands datacenter opslaat. Dit datacenter moet wel 100% Nederlands zijn. En

  daar zijn er helaas niet veel van. Let hier dus goed op bij de keuze van uw cloud-provider.

  Daarnaast zijn per 1 januari jl. een aantal wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op uw data. Vanaf

  dat moment trad de Meldplicht Datalekken namelijk in werking. Op grond van die wet moet een ‘ern-

  stig’ datalek gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (huidige CBP) en moeten alle data-

  lekken binnen een organisatie worden geregistreerd. Het niet voldoen aan de vereisten van de Wet

  Bescherming Persoonsgegevens (WBP) valt onder de definitie van datalekken. Het schenden van deze

  wet kan verstrekkende gevolgen hebben voor de partij die verantwoordelijk is voor het lek of voor het

  verspreiden van data.

 • Cloud Awareness 16 / 21

  Financiële argumentenOp basis van voorgaande hoofdstukken bent u ervan overtuigd dat een stap naar de

  cloud nog helemaal niet zo’n slecht idee is als dat u in de eerste instantie had gedacht.

  Naast de technische- en security argumenten zijn er echter ook nog de eventuele

  financiële belemmeringen.

 • Mijn hardware is nog niet afgeschreven

  U heeft vorig jaar al uw hardware vervangen en deze is nog lang niet afgeschreven. Het komt vaak

  voor. Een directe overstap naar een volledige cloudomgeving houdt geen rekening met dit aspect. Dat

  houdt echter niet in dat u niet alvast kunt ‘beginnen’ met een overstap. Colocatie is bijvoorbeeld een

  goede optie. Dit houdt in dat u uw huidige hardware kunt behouden en toch de eerste stappen zet

  naar de cloud Tegen de tijd dat uw hardware is afgeschreven kunt u de stap alsnog maken naar een

  virtual private cloud.

  Mijn licenties zijn nog niet afgeschreven

  Voor de nog niet afgeschreven licenties geldt eigenlijk hetzelfde als bij de nog niet afgeschreven

  hardware. Ook hierbij geldt dat het dus wel mogelijk is om de eerste stap richting de cloud te zet-

  ten door de licenties ‘in een datacenter’ te plaatsen. Zo draaien applicaties toch vanuit een private

  cloudomgeving. Wanneer de licenties zijn afgeschreven is het mogelijk om een volgende stap te maken

  naar de cloud.

  De cloud is duur

  Dat een overstap naar de cloud geld kost is geen verrassing. Voor niets gaat immers de zon op. Maar

  oplossingen in de cloud zijn wel degelijk kostenbesparend. U wilt natuurlijk weten waar u op bespaart.

  Door een aantal besparingen op een rijtje te zetten hopen wij u ervan bewust te maken dat de hybrid-

  of virtual private cloud financieel gezien gunstiger uitpakt dan een private cloud. Bovendien weet u

  waar u aan toe bent: u betaalt een vast bedrag per maand.

  Capex en Opex in ‘eigen huis’

  Te beginnen met de investering in hardware, ofwel capex. Kiest u voor een private cloud oplossing, dan

  maakt u kosten voor de aanschaf van netwerk- en applicatieservers, opslagsystemen en de daar bij-

  horende supportcontracten. Niet onbelangrijk om te vermelden: deze hardware wordt afgeschreven

  en moet om de x-aantal jaren vervangen worden. Dan de software. Denk hierbij aan besturingssyste-

  men, licenties voor applicaties, firewalls, virusscanners, etc. Deze moeten altijd up-to-date zijn. Het

  zijn terugkerende kosten, ofwel opex. Een andere kostenpost zijn de energiekosten. Een gemiddelde

  server verbruikt zo’n 700 watt per uur. Ervan uitgaande dat de kilowattprijs gemiddeld zo’n 18 cent

  kost, komt dit neer op +/- €1100,- per jaar per server (opex).

  Tot slot: u wilt uiteraard dat uw data op een veilige plek staat binnen het bedrijf. Vaak een aparte

  ruimte die ingericht moet worden, met extra brandwerende deuren en - heel belangrijk - een goede

  koeling (die uiteraard ook veel energiekosten met zich meebrengen).

  17 / 21Cloud Awareness

 • 18 / 21Cloud Awareness

  Capex en Opex in de virtual private cloud

  Van capex is er in een virtual private cloud geen sprake. U hoeft namelijk nooit meer te investeren

  in hardware. Dat verzorgt de cloud-provider en deze zorgt er bovendien voor dat er altijd gebruik

  wordt gemaakt van de laatste techniek. Altijd up-to-date dus. Hetzelfde geldt voor de software en

  de beveiligingsissues. Zoals al eerder te lezen: een lek in een datacenter brengt een cloud provider in

  grote problemen. Ze zullen er daarom ook alles aan doen om dedicated firewalls, DDOS wasstraten en

  dergelijk up-to-date te houden.

  Als we het hebben over voordelen van een cloudoplossing dan is ‘schaalbaarheid’ een belangrijk be-

  grip. Waarom? U betaalt alleen voor wat u gebruikt, dus u doet geen onnodige investeringen meer. Een

  x-aantal terabyte inkopen hoeft dus niet meer. U betaalt alleen voor wat u gebruikt. En datzelfde geldt

  voor licenties.

  Door te migreren naar de cloud wordt uw huidige personeel zeker niet overbodig (zie paragraaf 3.7).

  De overstap naar de cloud maakt het mogelijk om IT-personeel te optimaliseren en zich te laten

  specialiseren. Beheertaken op de infrastructuurlaag worden nu gedaan door de cloud-provider. Het

  IT-personeel kan zich nu meer richten op bedrijfsspecifieke innovatie en waardevolle projecten om de

  core business vooruit te helpen. Uiteindelijk dus een hogere productiviteit. Die overigens nog hoger

  wordt doordat personeel door de overstap naar de cloud de mogelijkheid hebben om op afstand te

  werken. Anytime, anywhere en vanaf elk device.

 • Cloud Awareness 19 / 21

  Bepaal uw eigen tempoEen overstap betekent niet direct dat de hele IT-omgeving gemigreerd wordt. Als

  sommige van uw bestaande systemen goed draaien, uw hardware of licenties nog

  niet zijn afgeschreven, waarom zou u dan nu al compleet naar de cloud migreren? Met

  andere woorden: bepaal het tempo dat bij u past. Ongetwijfeld klinken in deze white-

  paper een aantal zaken u bekend in de oren. Aan de hand van uw situatie is er echter

  altijd een passende (volgende) stap te zetten.

 • 20 / 21Cloud Awareness

  Eén ding is zeker: Bij elke stap richting de cloud maakt u stappen vooruit. Werken in de cloud is makke-

  lijk, veilig en scheelt u een hoop zorgen. Nooit meer zelf servers inrichten, nooit meer updates uitvoe-

  ren, nooit meer de vraag of de data wel veilig genoeg staat. Nog één keer de belangrijkste voordelen

  op een rijtje.

  Anytime, anywhere, any device

  Werken vanuit de cloud betekent dat u op elk gewenst tijdstip, vanaf elk gewenste locatie bij uw gege-

  vens kunt. U bent dus tijd- en locatie-onafhankelijk. Daarnaast is data benaderbaar vanaf elk device.

  Veilig en betrouwbaar

  Cloud-providers werken met veel hogere beveiligingseisen. Uw gegevens zijn dus veilig in de cloud!

  Sterker nog: we zijn er van overtuigd dat data in de cloud veiliger staat, dan bij u op locatie. Beveiligd in

  goed beveiligde datacenters, zowel fysiek als voor wat betreft virus-scanners en firewalling. Boven-

  dien versleuteld onder zeer strenge veiligheidseisen.

  Flexibel en schaalbaar

  U betaalt voor wat u gebruikt. Een vast bedrag per maand. Dat klinkt logisch, maar dat is bij een

  on-premise oplossing lang niet altijd het geval. Bovendien is uitbreiden en inkrimpen in een mum van

  tijd geregeld.

  Uw personeel krijgt tijd voor de gebruiker

  Een overstap naar de cloud betekent niet dat uw personeel verdwijnt. Sterker nog: IT-personeel

  heeft door een overstap naar de cloud de mogelijkheid om zich te specialiseren. Beheertaken op de

  infrastructuurlaag. Deze worden voortaan uitgevoerd door de cloud-provider in het datacenter.

  Bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij gaan graag met u in gesprek.

  Daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • 21 / 21Cloud Awareness

  Over Previder

  Previder levert het complete IT-fundament en om techniek voor

  mensen werkbaar te maken. Wij realiseren werkplekken om efficiënt

  en veilig samen te werken. We begeleiden organisaties in de transitie

  naar de cloud. En we bieden betrouwbare en flexibele IT-platformen

  vanuit onze datacenters.

  Met een uitgebreid pakket aan oplossingen op

  het gebied van cloud, workspace, security en

  connectivity zijn wij een end-to-end IT-partner.

  Onze oplossingen implementeren we op locatie

  of veilig vanuit onze eigen Twin-datacenters in

  Nederland. Daar beschikken we over de tech-

  nische infrastructuur en de cloudtechnologie

  die nodig zijn voor het betrouwbaar en schaal-

  baar hosten van (bedrijfs)kritische applicaties.

  Previder is carrier- én cloudneutraal en binnen

  onze infrastructuren kunnen we meerdere tech-

  nologieën koppelen, zoals de public clouds van

  Microsoft Azure en Amazon. Zo zijn jouw data en

  applicaties altijd beschikbaar en veilig. Naast een

  breed aanbod staat Previder vooral voor een

  persoonlijke aanpak, betrokkenheid en directe

  lijnen. Met deze eigenschappen zijn wij een ster-

  ke samenwerkingspartner voor zorg, overheid,

  bedrijfsleven en de IT-sector. Samen zijn we in

  staat steeds weer innovatieve oplossingen te

  realiseren voor onze klanten

  Voor meer informatie: www.previder.com/nl